Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

SP Poběžovice a.s.
IČO: 45350281

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 7. 1992
Obchodní firma
od 14. 8. 2006

SP Poběžovice a.s.

od 1. 7. 1992 do 14. 8. 2006

Společný podnik STAŇKOV a. s.

Sídlo
od 14. 8. 2006 do 25. 6. 2007
Poběžovice, 45, PSČ 345 22
od 18. 4. 2002 do 14. 8. 2006
Staňkov, 145
od 1. 7. 1992 do 18. 4. 2002
Staňkov, 66
IČO
od 1. 7. 1992

45350281

DIČ

CZ45350281

Identifikátor datové schránky:2mggdr9
Právní forma
od 1. 7. 1992
Akciová společnost
Spisová značka262 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 6. 11. 2008
- výroba elektřiny
od 17. 6. 2008
- řeznictví a uzenářství
od 30. 10. 2007
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 30. 10. 2007
- výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 30. 10. 2007
- výroba hnojiv
od 30. 10. 2007
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 30. 10. 2007
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
od 30. 10. 2007
- zprostředkování obchodu a služeb
od 30. 10. 2007
- velkoobchod
od 30. 10. 2007
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 30. 10. 2007
- výroba chemických látek a chemických přípravků
od 30. 10. 2007
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 30. 10. 2007
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 18. 4. 2002
- zemědělství
od 1. 7. 1992 do 18. 4. 2002
- chov drůbeže a prasat, výroba vajec, jatečné drůbeže, jatečných prasat a ostatního hospodářského zvířectva včetně kožešinových zvířat
od 1. 7. 1992 do 18. 4. 2002
- zpracování vyrobených a nakoupených produktů na potravinářské výrobky
od 1. 7. 1992 do 18. 4. 2002
- zpracování a realizace hlavních i vedlejších produktů z výroby
od 1. 7. 1992 do 18. 4. 2002
- poskytování prací a služeb pro občany a organizace
od 1. 7. 1992 do 18. 4. 2002
- provádění obchodní činnosti tuzemské i zahraniční
od 1. 7. 1992 do 18. 4. 2002
- provádění investiční a účelové výstavby v souladu s hlavní činností
Ostatní skutečnosti
od 19. 12. 2008 do 12. 1. 2009
- Mimořádná valná hromada obchodní společnosti SP Poběžovice a.s. konaná dne 11.12.2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z původní výše 80.657.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů šest set padesát sedm tisíc korun českých) o částku 24.343.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliony tři sta čtyřicet tři tisíce korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: počet akcií:24.343 (slovy: dvacet čtyři tisíce tři sta čtyřicet tři) kusů akcií 1. jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 2. druh akcie: kmenové 3. forma akcie: na jméno 4. podoba akcie: listinná 5. emisní kurs jedné akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých Přednostní právo stávajících akcionářů: Rozhodnutím valné hromady konané dne 11.12.2008 bylo vyloučeno přednostní právo stávajících akcionářů na úpis akcií, a to postupem a v souladu s ust. § 14 odst. 2.3. a ust. § 17 ost. 6 stanov společnosti, a také postupem v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku. Rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato více jak třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. Úpis akcií: Veškeré akcie budou nabídnuty předem určené osobě, věřiteli společnosti SP Poběžovice a.s., a to obchodní společnosti SPIN Plzeň a.s., IČ 453 51 392, sídlo Plzeň, Borůvková 13, PSČ 312 00. Místem pro upisování akcií jsou Poběžovice, Hostouňská 45, PSČ 345 22 a lhůta pro upisování akcií činí 30 dní. Představenstvo společnosti odešle doporučeným dopisem adresovaným předem určenému zájemci výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií spolu s návrhem této smlouvy nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu nebo předem určenému zájemci tuto výzvu spolu se smlouvou osobně prokazatelně předá ve stejné lhůtě. Lhůta pro vykonání práva upsat nové akcie počíná běžet prvním dnem nás ledujícím po doručení výzvy předem určenému zájemci. Emisní kurs akcií bude činit 1.000,- Kč a bude roven jejich jmenovité hodnotě. Upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o  zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pravidla úhrady emisního kursu akcií a pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Celý emisní kurs všech upsaných akckí bude splacen výlučně zápočtem proti pohledávkám věřitele společnosti SPIN Plzeň a.s. za společností SP Poběžovice a.s. Společnost předloží předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení bez zbytečného odkladu po uz avření smlouvy o úpisu akcií. Smlouvu o započtení vzájemných pohledávek uzavře společnost SP Poběžovice a.s. na straně jedné s upisovatelem a předem určeným zájemcem na straně druhé do 5 dnů ode dne, kdy dojde k úpisu akcií. Smlouva musí být uzavřena píse mně a obsahovat specifikaci pohledávek, které budou započteny. Souhlas s uzavřením smluv o započtení pohledávek ke splacení emisního kursu akcií: Valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce SPIN Plzeň a.s. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pohledávkami věřitele a předem určeného zájemce SPIN Plzeň a.s. je kupní cena za neuhrazené dodávky krmných směsí dodaných v letech 2007 a 2008, které společnost SPIN Plzeň a.s. nabyla postoupením od původních dodavatelů. Celková výše pohledávek činí podle výsledku auditu pro zvláštní účely k ověření existence a  výše závazků v evidenci společnosti podle stavu ke dni 11.12.2008 minimálně 24.343.000,- Kč. Připouští se možnost započtení uvedených peněžitých pohledávek zcela nebo i z části.
od 6. 8. 2008 do 19. 12. 2008
- Řádná valná hromada obchodní společnosti SP Poběžovice a.s. konaná dne 03.07.2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti se zvyšuje z původní výše 80.657.000,- Kč ( slovy : osmdesát milionů šest set padesát sedm tisíc korun českých ) o částku 73.343.000,- Kč ( slovy : sedmdesát tři miliony tři sta čtyřicet tři tisíce korun českých ). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií : počet akcií: 73.343 ( slovy : sedmdesát tři tisíce tři sta čtyřicet tři ) kusů akcií 1. jmenovitá hodnota jedné akcie : 1.000,-- Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých ) 2. druh akcie : kmenové 3. forma akcie : na jméno 4. podoba akcie : listinná 5. emisní kurs jedné akcie : 1.450,-- Kč ( slovy : jeden tisíc čtyři sta padesát korun českých ) Přednostní právo stávajících akcionářů Stávající akcionáři mají právo využít svého přednostního práva na upsání nových akcií v poměru, v jakém se podílejí na dosavadním základním kapitálu společnosti. Na jednu dosavadní akcii lze upsat 0,91 nové akcie. Úpis akcií s využitím přednostního práva k úpisu : Místo a lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií : 1. místo : Poběžovice, Hostouňská 45, PSČ 345 22 2. lhůta : 30 ( slovy : třicet ) dní 3. způsob oznámení počátku lhůty : 4. Představenstvo společnosti odešle doporučeným dopisem adresovaným akcionářům výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu nebo akcionáři tento dopis osobně prokazatelně předá ve stejné lhů tě. Lhůta pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie počíná běžet 15. dnem ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni. 5. emisní kurs jedné akcie : 1.450,-- Kč ( slovy : jeden tisíc čtyři sta padesát korun českých ) Akcie neupsané akcionáři s využitím přednostního práva Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům z řad věřitelů anebo třetích osob za stejných podmínek a v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. O způsobu výběru předem určených zájemců podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku z řad věřitelů anebo třetích osob, jakož i o výběru takových konkrétních osob, je oprávněna rozhodnout dozorčí rada společnosti. Úpis akcií třetími osobami Místo a lhůta pro upisování akcií, způsob oznámení předem určeným zájemcům z řad věřitelů anebo třetích osob počátek běhu lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií : 1. misto : Poběžovice, Hostouňská 45, PSČ 345 22 2. lhůta : 30 ( slovy : třicet ) dní 3. způsob oznámení počátku lhůty : Představenstvo společnosti odešle doporučeným dopisem adresovaným předem určeným zájemcům z řad věřitelů anebo třetích osob výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu nebo předem určenému z ájemci z řad věřitelů anebo třetích osob tento dopis osobně prokazatelně předá ve stejné lhůtě. Lhůta pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie počíná běžet 15. dnem ode dne odeslání výzvy předem určeným zájemcům z řad věřitelů anebo třetích osob. 4. emisní kurs jedné akcie : 1.450,-- Kč ( slovy : jeden tisíc čtyři sta padesát korun českých ) Pravidla úhrady emisního kursu akcií Každý upisovatel, akcionář či předem určený zájemce z řad věřitelů anebo třetích osob, je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných nových akcií do 30 dnů od data úpisu, na účet společnosti číslo 2xxxx vedený u Komerční banky, a.s., pobočky Dom ažlice. Pokud je předem určený zájemce zároveň věřitelem společnosti, je přípustná rovněž forma vzájemného zápočtu pohledávek proti pohledávce společnosti vůči němu na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to zcela nebo i z části. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi předem určeným zájemcem na straně jedné a společností na straně druhé bude uzavřena do 30 ( třiceti ) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení bez zbytečn ého odkladu po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Souhlas s uzavřením smluv o započtení pohledávek ke splacení emisního kursu akcií Valná hromada uděluje souhlas představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek věřitelů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií. Identifikace osob věřitelů a výše jejich pohledávek podle výsledku auditu pro zvláštní účely k ověření existence a výše závazků v evidenci společnosti podle stavu ke dni 31.05.2008 : Zemědělské služby Dynin a.s., se sídlem Dynin 92, 373 64 Dynin, IČ 60070820, pohledávka za dodávku krmných směsí ve výši 34.153.559,50 Kč ( slovy třicet čtyři miliony jedno sto padesát tři tisíce pět set padesát devět korun, padesát haléřů ) Agroservis Tachov, a.s., se sídlem 348 02 Bor čp. 644, IČ 47716614, pohledávka za dodávku krmných směsí ve výši 27.898.556,00 Kč ( slovy : dvacet sedm milionů osm set devadesát osm tisíc pět set padesát šest korun ) Omnipol a.s., se sídlem Nekázanka 880/11, 110 01 Praha 1, IČ 25063138, pohledávka za financování investice ve výši 21.072.695,96 Kč ( slovy : dvacet jeden milion sedmdesát dva tisíce šest set devadesát pět korun, devadesát šest haléřů ) MVDr. Příbek Martin, bytem Kunešova 498, 344 01 Domažlice, IČ 46810480, pohledávka za veterinární služby ve výši 8.188.433,80 Kč ( slovy : osm milionů jedno sto osmdesát osm tisíc čtyři sta třicet tři koruny, osmdesát haléřů ) Fink, výroba krmných směsí spol. s r.o., se sídlem Nezvěstice 29, 332 04 Nezvěstice, IČ 48360058, pohledávka za dodávku krmných směsí ve výši 3.158.506,00 Kč ( slovy : tři miliony jedno sto padesát osm tisíc pět set šest korun ) Tekro, spol. s r.o., se sídlem Višňová 2/484, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ 18628851, pohledávka za dodávku doplňků do krmných směsí ve výši 1.527.797,00 Kč ( slovy : jeden milion pět set dvacet sedm tisíc sedm set devadesát sedm korun ) CHOVSERVIS a.s., se sídlem Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, IČ 46505008, pohledávka za inseminační dávky ve výši 755.031,50 Kč ( slovy : sedm set padesát pět tisíc třicet jedna koruna, padesát haléřů ) Připouští se možnost započtení uvedených peněžitých pohledávek těchto osob vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, a to zcela nebo i z části.
Kapitál
od 12. 1. 2009
Základní kapitál 105 000 000 Kč, splaceno 105 000 000 Kč.
od 1. 7. 1992 do 12. 1. 2009
Základní kapitál 80 657 000 Kč
od 12. 1. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 105 000.
od 1. 7. 1992 do 12. 1. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 80 657.
Statutární orgán
od 7. 6. 2013 do 25. 3. 2017
Ing. JAROSLAV KOMORA, CSc. - předseda představenstva
Plzeň - Červený Hrádek, Borůvková, PSČ 312 00
den vzniku členství: 19. 4. 2011 - 19. 4. 2014
den vzniku funkce: 19. 4. 2011 - 19. 4. 2014
od 5. 5. 2011 do 7. 6. 2013
Ing. Jaroslav Komora, CSc. - předseda představenstva
Plzeň, Borůvková, PSČ 312 00
den vzniku členství: 19. 4. 2011
den vzniku funkce: 19. 4. 2011
od 16. 3. 2011 do 5. 5. 2011
Václav Vaněk - člen představenstva
Poběžovice, Zahradní, PSČ 345 22
den vzniku členství: 23. 2. 2011 - 19. 4. 2011
od 16. 3. 2011 do 5. 5. 2011
Miroslav Fišer - člen představenstva
Poběžovice, Slovanská, PSČ 345 22
den vzniku členství: 23. 2. 2011 - 19. 4. 2011
od 7. 3. 2011 do 8. 4. 2011
Ing. Drahomír Kočí - předseda představenstva
Děčín, Slovanská, PSČ 405 02
den vzniku členství: 10. 9. 2010 - 28. 3. 2011
den vzniku funkce: 1. 3. 2011 - 28. 3. 2011
od 16. 9. 2010 do 7. 3. 2011
Ing. Drahomír Kočí - člen představenstva
Děčín, Slovanská, PSČ 405 02
den vzniku členství: 10. 9. 2010
od 16. 9. 2010 do 16. 3. 2011
JUDr. Zdeněk Kortán - člen představenstva
Plzeň - Bolevec, Rabštejnská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 10. 9. 2010 - 23. 2. 2011
od 18. 6. 2010 do 6. 10. 2010
Ing. Václav Říčný - předseda představenstva
Vršovice, 39, PSČ 747 61
den vzniku členství: 1. 6. 2009 - 4. 10. 2010
den vzniku funkce: 10. 6. 2010 - 4. 10. 2010
od 17. 7. 2009 do 18. 6. 2010
Ing. Václav Říčný - člen představenstva
Vršovice, 39, PSČ 747 61
den vzniku členství: 1. 6. 2009
od 4. 9. 2007 do 19. 8. 2010
Ing. Jan Brabenec, CSc. - člen představenstva
Domažlice, Michlova 612, PSČ 344 01
den vzniku členství: 27. 8. 2007 - 6. 8. 2010
od 6. 3. 2007 do 4. 9. 2007
Ing. Ludvík Jírovec - člen představenstva
Tlumačov, 7, PSČ 345 01
den vzniku členství: 29. 6. 2006 - 27. 8. 2007
od 6. 3. 2007 do 18. 6. 2010
Ing. Jaroslav Komora, CSc. - předseda představenstva
Plzeň, Borůvková 11, PSČ 312 00
den vzniku členství: 29. 6. 2006 - 10. 6. 2010
den vzniku funkce: 28. 2. 2007 - 10. 6. 2010
od 14. 8. 2006 do 14. 8. 2006
Josef Králíček - člen představenstva
Bor u Tachova - Racov, E7, PSČ 348 02
den vzniku členství: 11. 5. 2006 - 29. 6. 2006
od 14. 8. 2006 do 14. 8. 2006
Ing. Ludvík Jírovec - předseda představenstva
Tlumačov, 7, PSČ 345 01
den vzniku členství: 11. 5. 2006 - 29. 6. 2006
den vzniku funkce: 15. 5. 2006 - 29. 6. 2006
od 14. 8. 2006 do 14. 8. 2006
Ing. Jan Šamberger - člen představenstva
Milavče, 106, PSČ 345 46
den vzniku členství: 11. 5. 2006 - 29. 6. 2006
od 14. 8. 2006 do 14. 8. 2006
Miroslav Matoušek - člen představenstva
Studánka, 100, PSČ 347 01
den vzniku členství: 11. 5. 2006 - 29. 6. 2006
od 14. 8. 2006 do 14. 8. 2006
Ing. Jaroslav Komora, CSc. - člen představenstva
Plzeň, Borůvková 11, PSČ 312 00
den vzniku členství: 11. 5. 2006 - 29. 6. 2006
od 14. 8. 2006 do 6. 3. 2007
Ing. Ludvík Jírovec - předseda představenstva
Tlumačov, 7, PSČ 345 01
den vzniku členství: 29. 6. 2006
den vzniku funkce: 29. 6. 2006 - 28. 2. 2007
od 14. 8. 2006 do 6. 3. 2007
Ing. Jaroslav Komora, CSc. - člen představenstva
Plzeň, Borůvková 11, PSČ 312 00
den vzniku členství: 29. 6. 2006
od 14. 8. 2006 do 22. 1. 2009
Miroslav Matoušek - člen představenstva
Studánka, 100, PSČ 347 01
den vzniku členství: 29. 6. 2006 - 31. 12. 2008
od 14. 1. 2005 do 14. 8. 2006
Ing. Ludvík Jírovec - místopředseda představenstva
Tlumačov, 7, PSČ 345 01
den vzniku členství: 19. 4. 2004 - 11. 5. 2006
den vzniku funkce: 8. 9. 2004 - 11. 5. 2006
od 14. 1. 2005 do 14. 8. 2006
Ing. Josef Valečka - člen představenstva
Vílov 13, 345 06 Kdyně
den vzniku členství: 13. 8. 2004 - 11. 5. 2006
od 22. 6. 2004 do 14. 1. 2005
Ing. Ludvík Jírovec - člen představenstva
Tlumačov, 7, PSČ 345 01
den vzniku členství: 19. 4. 2004
od 9. 4. 2004 do 22. 6. 2004
Ing. Miroslav Jandečka - člen představenstva
Zahořany, Oprechtice 45, PSČ 345 47
den vzniku členství: 22. 9. 2003 - 19. 4. 2004
od 9. 4. 2004 do 14. 1. 2005
Ing. Jaroslav Komora, CSc. - místopředseda představenstva
Plzeň, Borůvková 11, PSČ 312 14
den vzniku členství: 22. 9. 2003 - 13. 8. 2004
den vzniku funkce: 22. 9. 2003 - 13. 8. 2004
od 9. 4. 2004 do 14. 8. 2006
Ing. Jan Šamberger - předseda představenstva
Milavče, 106, PSČ 345 46
den vzniku členství: 22. 9. 2003 - 11. 5. 2006
den vzniku funkce: 22. 9. 2003 - 11. 5. 2006
od 9. 4. 2004 do 14. 8. 2006
Ing. Josef Halavič - člen představenstva
Poběžovice, Vranovská 238, PSČ 345 22
den vzniku členství: 22. 9. 2003 - 11. 5. 2006
od 9. 4. 2004 do 14. 8. 2006
Ing. Václav Hauser - člen představenstva
Staňkov, Hlohová č.p. 12, PSČ 345 61
den vzniku členství: 22. 9. 2003 - 11. 5. 2006
od 18. 4. 2002 do 9. 4. 2004
ing. Jan Šamberger - místopředseda
Milavče, 106, PSČ 345 46
od 18. 4. 2002 do 9. 4. 2004
Ing. Ludvík Jírovec - člen
Tlumačov, 7, PSČ 345 01
od 24. 2. 1997 do 18. 4. 2002
ing. Jan Šamberger - místopředseda
Domažlice, Šumavská 467, PSČ 344 01
od 24. 2. 1997 do 18. 4. 2002
ing. Jaroslav Komora, CSc. - člen
Plzeň, Hrádecká 1, PSČ 312 14
od 24. 2. 1997 do 9. 4. 2004
ing. Josef Halavič - předseda
Poběžovice, č. p. 238, PSČ 345 22
od 24. 2. 1997 do 9. 4. 2004
ing. Václav Hauser - člen
Staňkov, Hlohová č. p. 12, PSČ 345 61
od 24. 2. 1997 do 9. 4. 2004
ing. Miroslav Jandečka - člen
Zahořany, Oprechtice 45, PSČ 345 47
od 1. 7. 1992 do 24. 2. 1997
ing. Miloš Berka - předseda
Kanice, 19
od 1. 7. 1992 do 24. 2. 1997
ing. Jan Šamberger - člen
Domažlice, Šumavská 467
od 1. 7. 1992 do 24. 2. 1997
ing. Josef Halavič - člen
Poběžovice, Rudé armády 238
od 1. 7. 1992 do 24. 2. 1997
ing. Josef Horn - člen
Zahořany, 51
od 1. 7. 1992 do 24. 2. 1997
ing. Jan Koza - člen, ředitel
Domažlice, Palackého 213
od 14. 8. 2006
Způsob jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat samostatně všichni členové představenstva. Za společnost podepisují a společnost zavazují členové představenstva tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostaně nebo společně dva členové představenstva.
od 18. 4. 2002 do 14. 8. 2006
Způsob jednání: Za společnost jsou oprávněni jednat samostatně všichni členové představenstva. Za společnost podepisují členové představenstva tak, že k napsané obchodní firmě připojí svůj podpis společně dva členové představenstva
od 24. 2. 1997 do 18. 4. 2002
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jsou oprávněni jednat předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně, b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy současně dva členové představenstva.
od 1. 7. 1992 do 24. 2. 1997
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva společně nebo samostatně předseda představenstva nebo ředitel, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí podpis předseda představenstva nebo ředitel společnosti, nebo současně dva členové představenstva.
Prokura
od 9. 4. 2004 do 14. 8. 2006
Ing. Ludvík Jírovec
Tlumačov, 7, PSČ 345 01
od 6. 3. 2000 do 9. 4. 2004
ing. Josef Halavič
Poběžovice, Vranovská 238
od 24. 2. 1997 do 5. 5. 1998
ing. Jan Koza
Domažlice, Palackého 213
od 24. 2. 1997 do 5. 5. 1998
- Prokurista podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.
od 6. 3. 2000 do 14. 8. 2006
Prokurista podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícícm prokuru.
Dozorčí rada
od 17. 7. 2015
ANTONÍN KOLÁŘ - předseda dozorčí rady
Neuměř, , PSČ 345 62
den vzniku členství: 10. 1. 2011
den vzniku funkce: 19. 4. 2011
od 5. 5. 2011 do 17. 7. 2015
Antonín Kolář - předseda dozorčí rady
Neuměř, , PSČ 345 62
den vzniku členství: 10. 1. 2011
den vzniku funkce: 19. 4. 2011
od 16. 3. 2011 do 5. 5. 2011
Antonín Kolář - člen dozorčí rady
Neuměř, , PSČ 345 62
den vzniku členství: 10. 1. 2011
od 19. 8. 2010 do 5. 5. 2011
Ing. Jaroslav Komora, CSc. - předseda dozorčí rady
Plzeň, Borůvková, PSČ 312 00
den vzniku členství: 6. 8. 2010 - 19. 4. 2011
den vzniku funkce: 6. 8. 2010 - 19. 4. 2011
od 6. 8. 2008 do 19. 8. 2010
MVDr. Martin Příbek - člen dozorčí rady
Domažlice, Kunešova 498, PSČ 344 01
den vzniku členství: 3. 7. 2008 - 6. 8. 2010
od 23. 8. 2006 do 25. 6. 2007
Bohumila Matoušková - člen dozorčí rady
Studánka, 100, PSČ 347 01
den vzniku členství: 29. 6. 2006 - 14. 6. 2007
od 14. 8. 2006
Ing. Josef Forst - člen dozorčí rady
Mrákov - Starý Klíčov, 108, PSČ 345 01
den vzniku členství: 29. 6. 2006
od 14. 8. 2006 do 14. 8. 2006
Ing. Světlana Komorová - předseda dozorčí rady
Plzeň, Borůvková 11, PSČ 312 00
den vzniku členství: 11. 5. 2006 - 29. 6. 2006
den vzniku funkce: 19. 5. 2006 - 29. 6. 2006
od 14. 8. 2006 do 14. 8. 2006
Bohumila Matoušková - člen dozorčí rady
Studánka, 100, PSČ 347 01
den vzniku členství: 11. 5. 2006 - 29. 6. 2006
od 14. 8. 2006 do 23. 8. 2006
Bohumila Matoušková - člen dozorčí rady
Bor u Tachova - Racov, E7, PSČ 348 02
den vzniku členství: 29. 6. 2006
od 14. 8. 2006 do 6. 8. 2008
Josef Králíček - člen dozorčí rady
Bor u Tachova - Racov, E7, PSČ 348 02
den vzniku členství: 29. 6. 2006 - 3. 7. 2008
od 14. 8. 2006 do 19. 8. 2010
Ing. Světlana Komorová - předseda dozorčí rady
Plzeň, Borůvková 11, PSČ 312 00
den vzniku členství: 29. 6. 2006 - 6. 8. 2010
den vzniku funkce: 29. 6. 2006 - 6. 8. 2010
od 14. 1. 2005 do 14. 8. 2006
Ing. Josef Forst - člen dozorčí rady
Starý Klíčov 108, 345 01 Mrákov
den vzniku členství: 13. 8. 2004 - 29. 6. 2006
od 9. 4. 2004 do 14. 1. 2005
Ing. Josef Valečka - člen
Kdyně, Vílov, 13, PSČ 345 06
den vzniku členství: 22. 9. 2003 - 13. 8. 2004
od 9. 4. 2004 do 14. 8. 2006
Ing. Jaroslav Hána - předseda
Meclov, 161, PSČ 345 21
den vzniku členství: 22. 9. 2003 - 11. 5. 2006
den vzniku funkce: 5. 11. 2003 - 11. 5. 2006
od 9. 4. 2004 do 14. 8. 2006
Ing. Zdeněk Hynčík - místopředseda
Kdyně, Nová Ves 11, PSČ 345 06
den vzniku členství: 22. 9. 2003 - 11. 5. 2006
den vzniku funkce: 5. 11. 2003 - 11. 5. 2006
od 9. 4. 2004 do 14. 8. 2006
Ing. Václav Podestát - člen
Draženov, 73, PSČ 345 20
den vzniku členství: 22. 9. 2003 - 29. 6. 2006
od 18. 4. 2002 do 9. 4. 2004
Ing. Jaroslav Hána - předseda
Meclov, 161, PSČ 345 21
od 18. 4. 2002 do 9. 4. 2004
Ing. Zdeněk Hynčík - místopředseda
Kdyně, Nová Ves 11, PSČ 345 06
od 18. 4. 2002 do 9. 4. 2004
Ing. Václav Kolář - člen
Domažlice, Čapka Choda 251, PSČ 344 01
od 18. 4. 2002 do 9. 4. 2004
Ing. Jiří Schamberger - člen
Kdyně, Lesní 452, PSČ 345 06
od 9. 3. 1999 do 18. 4. 2002
Ing. Jaroslav Hána - člen
Meclov, 161, PSČ 345 21
od 9. 3. 1999 do 25. 6. 2007
Jaroslava Kucharičová - člen
Staňkov, Na tržišti 338, PSČ 345 61
od 9. 3. 1999 do 25. 6. 2007
Václav Hojda - člen
Hostouň, Holubeč 11, PSČ 345 25
od 24. 2. 1997 do 9. 3. 1999
Ludmila Vaverková - člen
Staňkov, Rašínova 1092/II, PSČ 345 61
od 24. 2. 1997 do 9. 3. 1999
Jan Kreuz - člen
Postřekov, Mlýnec 14, PSČ 345 35
od 24. 2. 1997 do 9. 3. 1999
JUDr. Zdeněk Kortán - člen
Plzeň, Rabštejnská 1604/63, PSČ 323 32
od 24. 2. 1997 do 18. 4. 2002
ing. Zdeněk Hynčík - předseda
Kdyně, Nová Ves 11, PSČ 345 06
od 24. 2. 1997 do 18. 4. 2002
ing. Ludvík Jírovec - místopředseda
Mrákov, Tlumačov 7, PSČ 345 01
od 1. 7. 1992 do 24. 2. 1997
ing. Zdeněk Hynčík - předseda
Nová Ves, 11
od 1. 7. 1992 do 24. 2. 1997
Jakub Forst - člen
Radonice, 8
od 1. 7. 1992 do 24. 2. 1997
ing. Břetislav Kocourek - člen
Bělá nad Radbuzou, Mlýnská 107
od 1. 7. 1992 do 24. 2. 1997
Ladislav Holeček - člen
Stankov, Jankovského 321
od 1. 7. 1992 do 24. 2. 1997
Jan Kreuz - člen
Postřekov, Mlýnec 14
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

19. 4. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

Brexit odložen, telenovela pokračuje. Bude Velká Británie za půl roku ve stejné patové situaci jako na konci března, podaří se jí dosáhnout důstojného rozvodu, nebo si snad brexit ještě nakonec rozmyslí?

Jak správně určit nájem

19. 4. 2019 | Komentář | Jan Hájek

Jak správně určit nájem

Nájemní bydlení je po letech zase v kurzu. Majitelé nemovitostí by měli mít jasno v tom, jak optimalizovat zisky a jak se vyhnout nepříjemnostem.

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

18. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 6 komentářů

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

Pořádnou porcí novinek chce Equa bank dohnat a nejlíp i předehnat konkurenty. Její účet přitom už teď patří k tomu nejlepšímu, co může běžný klient v Česku dostat – když zůstaneme ve skupině bez zbytečných poplatků a složitých podmínek.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

18. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 6 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

17. 4. 2019 | Analýza | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

Prošli jsme aktuální nabídku bank a porovnali účty bez poplatků. Na některé si dejte pozor, protože se tak jenom tváří. Zajímali jsme se také, které bezplatné účty už dokážou i mobilní platby a další novinky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 644,00 Kč
Česká spořitelna 2 685,00 Kč
ČSOB 2 684,10 Kč
Sberbank CZ 2 709,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,10 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 121 614 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+90
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-3
+
-
3.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-11
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-46
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-69
+
-

Články na Heroine.cz

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

Před sto padesáti lety nic jako feminismus neexistovalo, ale přesto vyšel spisek, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce

Otázka: Dobrý den. Přítelkyně rekonstruuje dům. Po rekonstrukci tam budeme bydlet spolu. Peníze jí nestačí tak jsem jí navrhnul, že jí finančně pomůžu. Chtěl bych poradit jakou smlouvou to ošetřit. Podmínka je...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services