Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Eltop Plzeň, a.s.
IČO: 45351724

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 9. 1992
Obchodní firma
od 1. 9. 1992

Eltop Plzeň, a.s.

Sídlo
od 1. 5. 2003 do 15. 11. 2012
Plzeň, Purkyňova 25/č.p.1008, PSČ 301 36
od 15. 10. 1997 do 1. 5. 2003
Plzeň, Jateční tř. 10, PSČ 301 52
od 1. 9. 1992 do 15. 10. 1997
Plzeň, Jateční tř. 10
IČO
od 1. 9. 1992

45351724

DIČ

CZ45351724

Identifikátor datové schránky:ieydvyw
Právní forma
od 1. 9. 1992
Akciová společnost
Spisová značka268 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 15. 10. 1997
- pronájem průmyslového zboží
od 15. 10. 1997
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 15. 10. 1997
- veřejné ubytovací zařízení
od 15. 10. 1997 do 29. 5. 2001
- klempířství
od 15. 10. 1997 do 29. 5. 2001
- vodoinstalatérství
od 15. 10. 1997 do 29. 5. 2001
- izolatérství
od 15. 10. 1997 do 29. 5. 2001
- silniční motorová doprava nákladní
od 15. 10. 1997 do 29. 5. 2001
- projektová činnost v investiční výstavbě
od 15. 10. 1997 do 29. 5. 2001
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 1. 9. 1992 do 15. 10. 1997
- -organizační zajišťování nebo provádění těžby, přibližování, odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobků z provozovaných činností -ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů a ochranná služba v lesích ve vlastnictví státu -odborná správa lesů ostatních uživatelů -nákup dříví včetně dříví ze stromů rostoucích mimo les a nákup ostatních výrobků -dřevařská výroba
od 1. 9. 1992 do 15. 10. 1997
- -lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných toků a vodohospodářských děl -přidružená zemědělská výroba -myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech -investiční výstavba, projekce, oprava a údržba stavebních strojů a zařízení pro zajištění vlastní činnosti a pro ostatní organizace zakladatele
od 1. 9. 1992 do 15. 10. 1997
- -materiálně technické, hmotné a finanční zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu žáků vychovávaných pro potřebu podniku v SOU, zřizovaných v SVV Benešov a zajišťování možnosti odborné přípravy těchto žáků na pracovištích podniku -provoz výpočetního střediska -dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování měst a venkova -vývoz věcí z ČSFR určených k využití ve výrobě organizace -dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace
od 1. 9. 1992 do 15. 10. 1997
- -poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR: -formou zajišťování akcí v oblasti myslivosti -formou ubytování ve vlastních zařízeních -formou tlumočení na pořádaných akcích v oblasti myslivosti -formou projekční činnosti ve stavebnictví -formou těžební činnosti při odlesnění a likvidaci stromů
od 1. 9. 1992 do 15. 10. 1997
- -poskytování služeb v zahraničí: -formou zajišťování akcí v oblasti myslivosti -formou projekční činnosti ve stavebnictví -formou těžební činnosti při odlesnění a likvidaci stromů -přijímání služeb od zahraničních osob v souvislosti s činností uvedenou v rozsahu poskytování služeb v zahraničí -obchodní činnost - nákup výrobků vlastních a cizích a prodej vlastním a cizím -zprostředkovatelská činnost obchodní a neobchodní povahy
od 1. 9. 1992 do 15. 10. 1997
- -poradenská a konzultační činnost /lesní hospodářství,zemědělská výroba/ -opravárenská a servisní služba -výroba a prodej strojírenských výrobků včetně konstrukčních a vývojových prací -investiční výstavba, projekce, oprava a údržba pozemních a inženýrských staveb a zařízení pro zajištění vlastní činnosti, právnickým a fyzickým osobám -výroba výrobků ze dřeva a jejich prodej -prodej sazenic, výsadba včetně vzrostlé zeleně, údržba parků, rekultivace -provozování čerpadel pohonných hmot a služby s tím související
Ostatní skutečnosti
od 9. 2. 2009 do 28. 5. 2009
- Usnesením ze dne 16. prosince 2008 mimořádná valná hromada společnosti Eltop Plzeň, a.s. rozhodla o výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku ve prospěch hlavního akcionáře Ondřeje Kokošky, bytem Plzeň, H eyrovského 42, r.č. xxxx. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr.Josefa Burdy, notáře se sídlem Plzeň, Klatovská 25 ze dne 16. prosince 2008, NZ 523/2008, N 554/2008. Obsah rozhodnutí valné hromady: 1. Určení Hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada společnosti Eltop Plzeň, a.s. určuje, že hlavním akcionářem společnosti Eltop Plzeň, a.s., IČ 453 51 724 se sídlem Plzeň, Purkyňova 25/č.p.1008, PSČ 301 36, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vl ožka 268, který požádal o svolání mimořádné valné hromady v souladu s ustanoveními §183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, je Ondřej Kokoška, bytem Plzeň, Heyrovského 42, r.č. xxxx (dále jen Hlavní akcionář), kte rý je vlastníkem 7630 ks nekotovaných kmenových akcii společnosti Eltop Plzeň, a.s. vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 300,- Kč, znějících na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 91,82% základního kapitálu a hlasovacích práv spole čnosti Eltop Plzeň, a.s. 2. Osvědčení údajů o hlavním akcionáři. Skutečnost, že Ondřej Kokoška je osobou vlastnící 7630 ks akcií společnosti Eltop Plzeň, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 91,82%, byla osvědčena předložením 7630 ks akcií společnosti představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání mi mořádné valné hromady v souladu s ust. §183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a předložením těchto stejných akcií při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti konané dne 16.12.2008. 3. Rozhodnutí mimořádné valné hromady o přechodu ostatních akcií na hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada společnosti Eltop Plzeň, a.s. schvaluje ve smyslu §183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku přechod vlastnického práva všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Eltop Plzeň, a.s. ve vlastnictví ostat ních akcionářů této společnosti na osobu hlavního akcionáře, Ondřeje Kokošku, a to za protiplnění v penězích. Přechod vlastnického práva k uvedeným akciím nastává v souladu s § 183l odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, uplynutím jednoho měsí ce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku. Na Hlavního akcionáře tak přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti Eltop Plzeň, a.s. jejich ž vlastníkem ke dni účinnosti budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 4. Výše protiplnění. Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář určil jako protiplnění poskytované oprávněným osobám za jejich akcie v rámci přechodu všech akcií na hlavního akcionáře, činí 325,- Kč) za každou nekotovanou kmenovou akcii společnosti Eltop Plzeň, a.s. vydanou v l istinné podobě o jmenovité hodnotě 300,- Kč, znějící na majitele. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem je v souladu s §183m, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, doložena znaleckým posudkem posudkem Ing. Jiřího Vaňka, bytem Jeřabinová 290, 337 01 Rokycany, soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, posudek č. 077 ze dne 12.11.2008. Pro určení přiměřenosti protiplnění byla znalcem použita likvidační metoda. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěreč ný výrok znalce: ?Výše uvedeným způsobem byla stanovena hodnota 1 akcie ELTOP Plzeň, a.s. o jmenovité hodnotě 300, Kč na 108% nominální hodnoty, což představuje částku 325,-- Kč (slovy třistadvacetpět). Hodnota protiplnění za jednu akcii společnosti ELT OP Plzeň, a.s. ve jmenovité hodnotě 300,-- Kč pro účel uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů dle ust. § 183m a násl. ObchZ navržená ve výši 325,-- Kč za jednu akcii je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem.? 5. Poskytnutí protiplnění. Hlavní akcionář společnosti Eltop Plzeň, a.s. v souladu s ust. §183l, odst. 5 ve spojení s ust. §183m, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po předání akcií společnosti vlastníkovi vykoupených akci í, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne protiplnění za zastavené akcie zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Dosavadní vlas tníci listinných akcií emitovaných společností Eltop Plzeň, a.s. respektive zástavní věřitelé, kteří akcie drží, jsou povinni předložit společnosti Eltop Plzeň, a.s. listinné akcie ve lhůtě do 30 (třicet) dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akc ionáře nebo v dodatečné lhůtě v délce 14 (čtrnáct) dnů od zveřejnění způsobem určeným pro svolání valné hromady. Nepředloží-li dosavadní vlastníci respektive zastavení věřitelé tyto akcie ve stanovených lhůtách, postupuje společnost podle § 214, odst. 1 až 3, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 6. Uložení peněžních prostředků určených na výplatu protiplnění. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti Merx a.s., Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, IČ: 60196297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4226, která na základě povolení České národní banky poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry. Předání uvedených peněžních prostředků bylo na mimořádné valné hromadě společnosti osvědčeno potvrzením společnosti Merx a.s. ze dne 10.12.2008. 7. Sdělení ke způsobu předání akcií. Představenstvo společnosti Eltop Plzeň, a.s. sděluje, že dosavadní vlastníci akcií tyto předloží do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti Merx a.s. se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, IČ: 601962 97, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4226, a to v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 v jejím sídle. 8. Sdělení ke způsobu výplaty protiplnění. Hlavní akcionář, Ondřej Kokoška, bytem Plzeň, Heyrovského 42 tímto sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena společnost MERX a.s., která dosavadním vlastníkům respektive zástavním věřitelům poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po předložení jeji ch akcií. Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 9. Sdělení k uložení notářského zápisu. Představenstvo společnosti sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 16.12.2008 včetně znaleckého posudku je uložen v sídle společnosti k nahlédnutí dle § 183l odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a to každý praco vní den od 9:00 do 12:00 hodin.
od 1. 5. 2003 do 7. 3. 2005
- Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu: Současný základní kapitál Společnosti ve výši 13 685 000 Kč je rozvržen na 13 685 kusů listinných akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je úhrada ztráty z minulých let a zvýšení kapitálových fondů a z důvodu držení vlastních akcií společnosti. Rozsah snížení základního kapitálu Společnosti je, že základní kapitál bude snížen z částky Kč 13 685 000,- o částku Kč 11 192 000,- na částku Kč 2 493 000,-. Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že ke snížení použije vlastní akcie v počtu 5 375 ks, které zničí a dále základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií z částky Kč 1000,- na částku Kč 300 vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních listinných akciích s podpisem předsedy. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti akcionáře, aby předložili Společnosti listinné akcie, a to ve lhůtě 30 dní ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Postup snížení základního kapitálu se bude řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (zejména § 211 a § 213) a stanov Společnosti (zejména čl 7). Po snížení základního kapitálu bude základní kapitál Společnosti tvořen 8 310 kusy listinných akcií o jmenovité hodnotě 300 Kč na jednu akcii a celkové jmenovité hodnotě Kč 2 493 000,-.
Kapitál
od 7. 3. 2005
Základní kapitál 2 493 000 Kč, splaceno 2 493 000 Kč.
od 1. 9. 1992 do 7. 3. 2005
Základní kapitál 13 685 000 Kč
od 7. 3. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 8 310.
od 7. 3. 2005
Akcie nejsou registrované
od 15. 10. 1997 do 7. 3. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 13 685.
od 1. 9. 1992 do 15. 10. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 13 685.
Statutární orgán
od 24. 6. 2014
Mgr. Ing. JIŘÍ VOKÁČ - předseda představenstva
Spálené Poříčí, Mírová, PSČ 335 61
den vzniku členství: 27. 3. 2009
den vzniku funkce: 27. 3. 2009
od 28. 5. 2009 do 24. 6. 2014
Mgr. Ing. Jiří Vokáč - předseda představenstva
Nepomuk, Na Vinici 437, PSČ 335 01
den vzniku členství: 27. 3. 2009
den vzniku funkce: 27. 3. 2009
od 24. 11. 1998 do 28. 5. 2009
Michael Hubka - předseda představenstva
Plzeň, Francouzská tř. 45, PSČ 307 06
od 24. 11. 1998 do 28. 5. 2009
Vlastimil Dolejš - místopředseda představenstva
Zbůch, Červený újezd 32, PSČ 330 22
od 24. 11. 1998 do 28. 5. 2009
Ing. Karel Čada - člen představenstva
Rokycany, Jeřabinová 559/3, PSČ 337 01
od 15. 10. 1997 do 24. 11. 1998
Robert Hafner - předseda představenstva
Plzeň, Vojanova 13, PSČ 318 12
od 15. 10. 1997 do 24. 11. 1998
Ing. Jaromír Janoušek - místopředseda představenstva
Plzeň, Čechova 51, PSČ 320 18
od 15. 10. 1997 do 24. 11. 1998
Mgr. Pavel Šmídl - člen představenstva
Plzeň, Prokopova 15, PSČ 301 31
od 1. 9. 1992 do 15. 10. 1997
1.Jan Schwind, 39 10 24/028 - Statutární orgán
Plzeň, Pod vrchem 57, PSČ 312 07
od 1. 9. 1992 do 15. 10. 1997
3.Ing. Václav Pošta, 40 12 14/037 - Statutární orgán
Plzeň, Chotěšovská 42, PSČ 318 03
od 1. 9. 1992 do 15. 10. 1997
2.Ing. Jaromír Janoušek - Statutární orgán
Plzeň, Čechova 51, PSČ 320 18
od 22. 6. 2009
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně;
od 15. 10. 1997 do 22. 6. 2009
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně; b) podepisování - za společnost podepisují společně buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce.
od 1. 9. 1992 do 15. 10. 1997
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.
Dozorčí rada
od 4. 6. 2014
Ing. PAVLA KRAUSOVÁ - předseda dozorčí rady
Trnová, , PSČ 330 13
den vzniku členství: 27. 3. 2009
den vzniku funkce: 27. 3. 2009
od 28. 5. 2009
Ivan Strejc - člen dozorčí rady
Přeštice, Komenského 98, PSČ 334 01
den vzniku členství: 27. 3. 2009
od 28. 5. 2009
Tomáš Chmelíř - člen dozorčí rady
Ledce, 11, PSČ 330 14
den vzniku členství: 27. 3. 2009
od 28. 5. 2009 do 4. 6. 2014
Ing. Pavla Krausová - předseda dozorčí rady
Trnová, 233, PSČ 330 13
den vzniku členství: 27. 3. 2009
den vzniku funkce: 27. 3. 2009
od 16. 10. 2006 do 28. 5. 2009
Ing. Karel Hubka - předseda dozorčí rady
Plzeň, Karafiátová 19, PSČ 326 00
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 27. 3. 2009
den vzniku funkce: 28. 6. 2006 - 27. 3. 2009
od 16. 10. 2006 do 28. 5. 2009
Alena Hubková - člen dozorčí rady
Plzeň, Francouzská 45, PSČ 326 00
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 27. 3. 2009
od 24. 11. 1998 do 16. 10. 2006
Ing. Petr Nigrin - předseda
Plzeň, Ejpovická 4, PSČ 312 13
od 24. 11. 1998 do 16. 10. 2006
Ing. Karel Hubka - člen
Plzeň, Karafiátová 19
od 24. 11. 1998 do 16. 10. 2006
Ivan Strejc - člen
Přeštice, Vicov čp. 734, PSČ 334 01
od 15. 10. 1997 do 24. 11. 1998
Marie Voráčková - předseda
Plzeň, Plaská 41, PSČ 323 27
od 15. 10. 1997 do 24. 11. 1998
Kateřina Králová - místopředseda
Plzeň, Nade Mží 14, PSČ 318 05
od 15. 10. 1997 do 24. 11. 1998
Veronika Flajšhanzová - člen
Plzeň, nám. Republiky 14, PSČ 301 12
od 1. 9. 1992 do 15. 10. 1997
Karel Bohatý - člen
Plzeň, Opavská 1, PSČ 312 02
od 1. 9. 1992 do 15. 10. 1997
Marie Anderlová - člen
Plzeň, Heyrovského 52, PSČ 320 03
od 1. 9. 1992 do 15. 10. 1997
JUDr. Jiří Šiman - člen
Plzeň, Slovanská třída 141, PSČ 307 05
Akcionáři
od 23. 9. 2016
ONDŘEJ KOKOŠKA
Plzeň - Doudlevce, Heyrovského, PSČ 301 00
od 28. 5. 2009 do 23. 9. 2016
Ondřej Kokoška
Plzeň, Heyrovského 42, PSČ 301 00
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

21. 1. 2020 | | Jiří Hovorka

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

Ze zemí s daňovým zvýhodněním bylo na konci loňského roku ovládáno 12 102 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je to o 703 firem méně než na konci roku 2018. V destinacích považovaných za daňový ráj je tak aktuálně nejméně českých firem za posledních devět let.

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

14. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

Kdy mají podnikatelky nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme.

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

8. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 19 komentářů

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

Počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, překonal ke konci loňského roku hranici 20 tisíc. Jejich počet se meziročně zvýšil o 3382 na 20 089, což představuje nárůst o více než pětinu. Ukazují to data poradenské společnosti Bisnode.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 576,00 Kč
Komerční banka 2 582,66 Kč
Expobank CZ 2 586,30 Kč
Sberbank CZ 2 599,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 633,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 557 734 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+78
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

+37
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-74
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-99
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-100
+
-

Články na Heroine.cz

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Minimálně od konce devadesátých let vyvracíme stereotypy týkající se dělení na tradiční...více

Plamenný portrét zakázané lásky

Plamenný portrét zakázané lásky

Jednou za čas se v kinech objeví film, který se stane významným nejen pro určité publikum,...více

Feministky už nosí i růžovou. Pomohla tomu Karley Sciortino

Feministky už nosí i růžovou. Pomohla tomu Karley Sciortino

Feministka už dnes není jen stereotyp staré panny, která nenávidí muže, nemaluje se a...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Podání přiznání
Poradna > Daně > Majetkové daně > Daň z nemovitosti > Podání přiznání

Otázka: Koupil jsem pozemky, na katastr bylo vloženo 23.12.2019. Zapsán jako vlastník jsem byl 17.1.2020. Kdy musím podat daňové přiznání k dani z nemovitosti?Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services