Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PeHToo a. s.
IČO: 45357072

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Obchodní firma
od 7. 10. 2010

PeHToo a. s.

od 1. 5. 1992 do 7. 10. 2010

PLASTIK HT a. s.

Sídlo
od 7. 10. 2010 do 12. 2. 2018
Praha 1, Na Poříčí , PSČ 110 00
od 1. 5. 1992 do 7. 10. 2010
Horšovský Týn, Masarykova 194
IČO
od 1. 5. 1992

45357072

DIČ

CZ45357072

Identifikátor datové schránky:f5xrv5h
Právní forma
od 1. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka16594 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 5. 2010
- obráběčství
od 12. 5. 2010
- zámečnictví, nástrojářství
od 12. 5. 2010
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 14. 8. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 31. 8. 2005
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
od 31. 8. 2005 do 14. 8. 2009
- výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
od 31. 8. 2005 do 14. 8. 2009
- příprava a vypracování technických návrhů
od 31. 8. 2005 do 14. 8. 2009
- testování, měření a analýzy
od 31. 8. 2005 do 14. 8. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 31. 8. 2005 do 14. 8. 2009
- velkoobchod
od 31. 8. 2005 do 14. 8. 2009
- specializovaný maloobchod
od 31. 8. 2005 do 14. 8. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 31. 8. 2005 do 12. 5. 2010
- nástrojářství
od 31. 8. 2005 do 12. 5. 2010
- kovoobráběčství
od 31. 8. 2005 do 12. 5. 2010
- silniční motorová doprava nákladní
od 9. 6. 1997 do 31. 8. 2005
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 6. 8. 1993
- hostinská činnost
od 6. 8. 1993 do 31. 8. 2005
- výroba, kompletace a prodej výrobků z plastů
od 6. 8. 1993 do 31. 8. 2005
- výroba nástrojů
od 6. 8. 1993 do 31. 8. 2005
- strojírenské, konstrukční a projektové práce
od 6. 8. 1993 do 31. 8. 2005
- zkoušení forem na vstřikovacích lisech
od 6. 8. 1993 do 31. 8. 2005
- kovoobrábění
od 6. 8. 1993 do 31. 8. 2005
- silniční motorová doprava
od 6. 8. 1993 do 31. 8. 2005
- půjčování stavebních strojů a zařízení
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 1993
- výroba a odbyt v tuzemsku i v zahraničí: - strojních součástí tvářených z plastů - součástí a výrobků tvářených z plastů pro výrobní spotřebu - obaly, nádoby a přepravní prostředky pro platizaci tvářené z plastů - nádobí, náčiní stolního, příborů a pomůcek z plastů pro domácnost - výrobků drobných z plastů pro konečnou spotřebu - forem, modelů, šablon a nástrojů pro práškovou metalurgii
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 1993
- práce výrobní povahy v ostatní průmyslové výrobě
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 1993
- opravy a údržba výrobků jemné mechaniky a opravy nářadí
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 1993
- nákup, výroba a odbyt v tuzemsku i v zahraničí: - plasty, polymery
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 1993
- dovoz technických prostředků pro potřebu organizace
Ostatní skutečnosti
od 26. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 26. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 5. 1. 2010 do 12. 11. 2012
- Mimořádná valná hromada společnosti PLASTIK HT a. s. schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je pan ing. Loui s Odermann, trvale bytem 6340 Baar Eschenweg 8, Švýcarská konfederace, pobyt v ČR: Pod Cvrčkovem 851, Prachatice, PSČ 383 01, datum narození: 10.5.1958, na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akc ionáře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu je doloženo ověřenou prezentací hlavního akcionáře pro zapsání do listiny přítomných mimořádné valné hromady konané dne 14.12.2009. Hlavní akcionář předložil potvrzení o uložení listinných akcií na majitele společnosti PLASTIK HT a. s. o nominální hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) pro uschovatele ing. Louise Odermanna, trvale bytem 6340 Baar Eschenweg 8, Švýcarská konfederace, pobyt v ČR: Pod Cvrčkovem 851, Pracha tice, PSČ 383 01, datum narození: 10.5.1958 vydaného UniCredit Bank Czech Republik a.s. dne 14.12.2009 a dále fyzicky předložil listinné akcie, jejichž pořadová čísla jsou zapsána v prezenční listině. Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář je majitelem celkem 101680 kusů akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 101.680.000,- Kč (slovy: sto jedna milionů šest set osmdesát tisíc korun českých), což reprezentuje 98,28% (slovy: devadesát osm celýc h dvacet osm setin procenta) základního kapitálu společnosti. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie protiplnění ve výši 1.075,- Kč (slovy: jeden tisíc sedmdesát pět korun českých) za jednu akcii společnosti na majitele o jmenov ité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem vyhotoveným dne 30.9.2009 znalcem z oboru ekonomika ing. Otto Šmídou pod poř. č. 879/64/09 znaleckého dení ku (dále jen "znalecký posudek"). Výroková část stanovení ceny znaleckého posudku zní: S ohledem na shora uvedené skutečnosti a výpočetní postupy odhaduje znalec cenu 1 akcie společnosti PLASTIK HT a. s., IČ 453 57 072 o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč částkou 1.074,51 Kč. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů společnosti přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Ostatní akcionáři společnosti předloží listinné akcie společnosti v souladu s ustanovením § 183l, odst. 5 do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva dle § 183l, odst. 3 obchodního zákoníku. Toto se týká i případného zástavního věřitele. Nep ředloží-li ostatní akcionáři akcie v uvedeném termínu bude společnost postupovat v souladu s § 183l, odst. 6 obchodního zákoníku podle § 214, odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě do 60 (slovy: š edesáti) dnů ode dne skončení lhůty pro předložení listinných akcií společnosti v souladu s § 183l, odst. 5 obchodního zákoníku bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na bankovní účet resp. adresu oprávněné osoby. Ve smyslu § 183i, odst. 5 obchodního zákoníku uzavřel hlavní akcionář smlouvu o výplatě protiplnění s obchodníkem s cennými papíry společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ 607 32 075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddí l B, vložka č. 3778, který tento proces plně zajišťuje. Proto se dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé, kteří účastnické cenné papíry drží, budou obracet na výše jmenovaného obchodníka s cennými papíry a  to osobně v sídle společnosti, na adrese Zlín, Nad Ovčírnou 1778, ČR nebo jejich zasláním cenným psaním na stejnou adresu. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu obsahujícího identifikaci známých zástavních věřitelů oprávněných ze zástavní ho práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
od 13. 7. 2007 do 11. 2. 2008
- Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 9.7.2007 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti PLASTIK HT a.s. ve výši 114.456.000,- Kč se snižuje o částku 11.000.000,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu v tomto rozsahu je nepřiměřeně vysoký základní kapitál společnosti, jehož současná výše není odůvodněna ani nynějšími podnikatelskými aktivitami a obchody společnosti. Společnost PLASTIK HT a.s. by i po snížení základní ho kapitálu neměla být ohrožena co se týče dostupnosti úvěrů, poskytovaných tuzemskými i zahraničními bankami. Částka, odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplácena, neboť společnost PLASTIK HT a.s. má ve svém vlastnictví 11.000 ks akcií na majitele v nominální hodnotě 1000,- Kč/1 ks a tyto je povinna použít ve smyslu ustanovení § 213 odst. 1, 2 obchod ního zákoníku ke snížení základního kapitálu, a to tak, že je zničí, neboť akcie nejsou zaknihované. Pod podmínkou zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude základní kapitál společnosti PLASTIK HT a.s. činit 103.456.000,- Kč. Snížení základního kapitálu z výše specifikovaného důvodu bude provedeno zničením všech vlastních nezaknihovaných akcií na majitele společnosti PLASTIK HT a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/1 ks, které jsou ve vlastnictví této společnosti. Tyto akcie, kt eré budou použity ke snížení základního kapitálu, budou zničeny po pravomocném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 16. 8. 2006 do 8. 3. 2007
- Mimořádná valná hromada společnosti PLASTIK HT a.s. rozhodla dne 13. 6. 2006 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti PLASTIK HT a.s. ve výši 127.181.000,-- Kč - slovy: jedno sto dvacet sedm milionů jedno sto osmdesát jedna tisíc korun českých se snižuje o částku 12.725.000,-- Kč - slovy dvanáct milionů sedm set dvacet pět tisíc korun českých . Důvodem snížení základního kapitálu v tomto rozsahu je nepřiměřeně vysoký základní kapitál společnosti, jehož současná výše není odůvodněna ani nynějšími podnikatelskými aktivitami a obchody společnosti. Společnost PLASTIK HT a.s. by i po snížení základní ho kapitálu neměla být ohrožena co se týče dostupnosti úvěrů, poskytovaných tuzemskými i zahraničními bankami. Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplácena, neboť společnost PLASTIK HT a.s. má ve svém vlastnictví 12725 ks akcií - slovy: dvanáct tisíc sedm set dvacet pět kusů akcií, na majitele v nominální hodnotě 1.000,-- Kč - slovy: jeden tisí c korun českých/1 kus /slovy: jeden kus/ a tyto je povinna použít ve smyslu ustanovení § 213 odst. 1, 2 obchodního zákoníku ke snížení základního kapitálu, a to tak, že je zničí, neboť akcie nejsou zaknihované. Pod podmínkou zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude základní kapitál společnosti PLASTIK HT a.s. činit 114.456.000,-- Kč - slovy: jedno sto čtrnáct milionů čtyři sta padesát šest tisíc korun českých. Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením všech vlastních nezaknihovaných akcií na majitele společnosti PLASTIK HT a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč - slovy: jeden tisíc korun českých/1 kus/ slovy: jeden kus/, které jsou ve vlastnictví této s polečnosti. Akcie, které budou použity ke snížení základního kapitálu budou zničeny po pravomocném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 6. 8. 1993 do 11. 10. 1994
- Základní jmění: základní jmění společnosti činí 87 755 000,- Kč představující hodnotu majetku podle privatizačního projektu oceněného v účetní evidenci po zvýšení ze zvláštního rezervního fondu.
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 1993
- Základní jmění: 86 294 000,- Kčs, slovy osmdesátšestmilionůdvěstědevadesátčtyřitisíce korun československých Splaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představováno cenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podniku PLASTIK HT schváleném MSNMP pod č. j. 20/937/92 ze dne 21. 4. 1992.
Kapitál
od 11. 2. 2008
Základní kapitál 103 456 000 Kč
od 8. 3. 2007 do 11. 2. 2008
Základní kapitál 114 456 000 Kč
od 11. 10. 1994 do 8. 3. 2007
Základní kapitál 127 181 000 Kč
od 6. 8. 1993 do 11. 10. 1994
Základní kapitál 87 755 000 Kč
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 1993
Základní kapitál 86 294 000 Kč
od 26. 8. 2014
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 103 456.
od 11. 2. 2008 do 26. 8. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 103 456.
od 8. 3. 2007 do 11. 2. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 114 456.
od 11. 10. 1994 do 8. 3. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 127 181.
od 6. 8. 1993 do 11. 10. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 87 755.
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 86 294.
Statutární orgán
od 20. 12. 2019
Ing. IVAN EMINGER - místopředseda předsstavenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Dušínova, PSČ 323 00
den vzniku členství: 1. 10. 2019
den vzniku funkce: 2. 10. 2019
od 2. 10. 2019
Ing. PETR HAVLÍČEK - předseda představenstva
Ptice, Úvoz, PSČ 252 18
den vzniku členství: 19. 4. 2019
den vzniku funkce: 11. 9. 2019
od 2. 10. 2019
Ing. LOUIS ODERMANN - člen představenstva
Horšovský Týn - Velké Předměstí, Pivovarská, PSČ 346 01
den vzniku členství: 19. 4. 2019
od 2. 10. 2019 do 20. 12. 2019
Ing. IVAN EMINGER - místopředseda představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Dušínova, PSČ 323 00
den vzniku členství: 11. 9. 2019 - 30. 9. 2019
den vzniku funkce: 11. 9. 2019 - 30. 9. 2019
od 28. 6. 2019
PETR PEJSAR - místopředseda představenstva
Štěnovice, Polní, PSČ 332 09
den vzniku členství: 19. 4. 2019
den vzniku funkce: 23. 4. 2019
od 28. 6. 2019
Ing. MICHAL STIEBAL - člen představenstva
Psáry - Dolní Jirčany, K Ořechovce, PSČ 252 44
den vzniku členství: 19. 4. 2019
od 28. 6. 2019 do 2. 10. 2019
LOUIS ODERMANN - předseda představenstva
Horšovský Týn - Velké Předměstí, Pivovarská, PSČ 346 01
den vzniku členství: 19. 4. 2019 - 11. 9. 2019
den vzniku funkce: 23. 4. 2019 - 11. 9. 2019
od 28. 6. 2019 do 2. 10. 2019
Ing. PETR HAVLÍČEK - místopředseda představenstva
Ptice, Úvoz, PSČ 252 18
den vzniku členství: 19. 4. 2019 - 11. 9. 2019
den vzniku funkce: 23. 4. 2019 - 11. 9. 2019
od 29. 8. 2018 do 2. 10. 2019
FRANTIŠEK DOMBEK, MBA - člen představenstva
Praha - Hostavice, Písčitá, PSČ 198 00
den vzniku členství: 24. 4. 2018 - 11. 9. 2019
od 29. 3. 2018 do 29. 8. 2018
FRANTIŠEK DOMBEK, MBA - člen představenstva
Praha - Hostavice, Písčitá, PSČ 198 00
den vzniku členství: 5. 3. 2018 - 24. 4. 2018
od 9. 11. 2017 do 28. 6. 2019
Ing. LOUIS ODERMANN - Předseda představenstva
Baar, Arbachstrasse 25E, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019
den vzniku funkce: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019
od 5. 1. 2017 do 28. 6. 2019
Ing. PETR HAVLÍČEK - Místopředseda představenstva
Ptice, Úvoz, PSČ 252 18
den vzniku členství: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019
den vzniku funkce: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019
od 30. 12. 2016 do 5. 1. 2017
Ing. PETR HAVLÍČEK - Místopředseda představenstva
Ptice, Hlavní, PSČ 252 18
den vzniku členství: 18. 4. 2014
den vzniku funkce: 18. 4. 2014
od 8. 7. 2014 do 30. 12. 2016
Ing. PETR HAVLÍČEK - Místopředseda představenstva
Ptice, , PSČ 252 18
den vzniku členství: 18. 4. 2014
den vzniku funkce: 18. 4. 2014
od 8. 7. 2014 do 9. 11. 2017
Ing. LOUIS ODERMANN - Předseda představenstva
Baar, Eschenweg 8, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 18. 4. 2014
den vzniku funkce: 18. 4. 2014
od 8. 7. 2014 do 9. 11. 2017
-
od 8. 7. 2014 do 12. 2. 2018
PAVEL LUPÍNEK - Člen představenstva
Sobotka, Zahradní, PSČ 507 43
den vzniku členství: 18. 4. 2014 - 30. 11. 2017
od 8. 7. 2014 do 28. 6. 2019
Ing. MICHAL STIEBAL - Člen představenstva
Psáry - Dolní Jirčany, K Ořechovce, PSČ 252 44
den vzniku členství: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019
od 8. 7. 2014 do 28. 6. 2019
PETR PEJSAR - Místopředseda představenstva
Štěnovice, Polní, PSČ 332 09
den vzniku členství: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019
den vzniku funkce: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019
od 11. 10. 2013 do 8. 7. 2014
LOUIS ODERMANN - předseda představenstva
Baar, Eschenweg 8, PSČ 634 0, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 18. 7. 2013 - 18. 4. 2014
den vzniku funkce: 18. 7. 2013 - 18. 4. 2014
od 11. 10. 2013 do 8. 7. 2014
- pobyt v ČR: Pivovarská 333, 346 01, HoršovskýTýn
od 27. 7. 2013 do 8. 7. 2014
PETR PEJSAR - místopředseda představenstva
Štěnovice, Polní, PSČ 332 09
den vzniku členství: 19. 2. 2012 - 18. 4. 2014
den vzniku funkce: 19. 2. 2012 - 18. 4. 2014
od 26. 10. 2012 do 27. 7. 2013
Petr Pejsar - místopředseda představenstva
Plzeň - Skvrňany, Waltrova, PSČ 318 00
den vzniku členství: 19. 2. 2012 - 18. 4. 2014
den vzniku funkce: 19. 2. 2012 - 18. 4. 2014
od 26. 10. 2012 do 11. 10. 2013
Ing. Louis Odermann - předseda představenstva
Eschenweg 8, 6340 Baar, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 19. 2. 2012 - 17. 4. 2013
den vzniku funkce: 19. 2. 2012 - 17. 4. 2013
od 26. 10. 2012 do 11. 10. 2013
- pobyt v ČR: Pod Cvrčkovem 851, 383 01 Prachatice
od 14. 8. 2009 do 8. 7. 2014
René Franz Odermann - člen představenstva
Prachatice, Pod Cvrčkovem 851, PSČ 383 01
den vzniku členství: 14. 6. 2009 - 18. 4. 2014
od 24. 4. 2007 do 26. 10. 2012
Ing. Louis Odermann - předseda představenstva
6340 Baar, Eschenweg 8, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 19. 2. 2007 - 18. 2. 2012
den vzniku funkce: 19. 2. 2007 - 18. 2. 2012
od 24. 4. 2007 do 26. 10. 2012
- pobyt v ČR: Pod Cvrčkovem 851, 383 01 Prachatice
od 24. 4. 2007 do 26. 10. 2012
Petr Pejsar - místopředseda představenstva
Plzeň, Waltrova 59, PSČ 318 00
den vzniku členství: 19. 2. 2007 - 18. 2. 2012
den vzniku funkce: 19. 2. 2007 - 18. 2. 2012
od 27. 10. 2004 do 14. 8. 2009
René Franz Odermann - člen představenstva
Pilatusstrasse 16, CH - 6312 Steinhausen, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 14. 6. 2004 - 12. 6. 2009
od 27. 10. 2004 do 14. 8. 2009
- pobyt v ČR: Prachatice, Pod Cvrčkovem 851
od 8. 9. 1999 do 24. 4. 2007
ing. Louis Odermann - předseda představenstva
Eschenweg 8, 6340 Baar, Švýcarská konfederace
od 8. 9. 1999 do 24. 4. 2007
- pobyt v ČR: Pod Cvrčkovem 851, 383 01 Prachatice
od 9. 2. 1999 do 8. 9. 1999
ing. Louis Odermann - předseda představenstva
Eschenweg 8, 6340 Baar, Švýcarská konfederace
od 9. 2. 1999 do 8. 9. 1999
- pobyt v ČR: Nahošice 1, okr. Domažlice, PSČ 345 45 průkaz o povolení k pobytu pro cizince vydán OCP Domažlice pod č. AA 239 193
od 16. 6. 1997 do 9. 2. 1999
ing. Louis Odermann - předseda představenstva
Eschenweg 8, 6340 Baar, Švýcarská konfederace
od 16. 6. 1997 do 9. 2. 1999
- pobyt v ČR: Nahošice 1, okr. Domažlice, PSČ 345 45 průkaz o povolení k pobytu pro cizince vydán O CPPS Tachov pod č. AA 022 556
od 16. 6. 1997 do 5. 12. 2003
ing. Michal Stiebal - člen představenstva
Praha 4, Michelská 721
od 16. 6. 1997 do 24. 4. 2007
Petr Pejsar - místopředseda představenstva
Plzeň, Waltrova 59
od 9. 6. 1997 do 16. 6. 1997
Josef Majtán - člen představenstva
Praha 8, Molákova 34
od 11. 3. 1996 do 16. 6. 1997
ing. Jaroslav Tyšler - člen představenstva
Praha 5, Na Farkáně III/32
od 11. 3. 1996 do 16. 6. 1997
ing. Jaromír Vachta - člen představenstva
Praha 8, Klíčanská 7
od 11. 3. 1996 do 16. 6. 1997
Walter Wilhelm - člen představenstva
Heřmanova Huť, Březová ul. 168
od 11. 3. 1996 do 16. 6. 1997
ing. Jiří Forst - člen představenstva
Mrákov 66, okres Domažlice, , PSČ 345 01
od 11. 10. 1994 do 11. 3. 1996
Dr. ing. Reinhard Max Erhard Proske, nar. 8. 9. 1949 - člen představenstva
Wackersdorf, Eichenstrasse 25, Spolková republika Německo
od 11. 10. 1994 do 11. 3. 1996
- povolení k pobytu vydáno OCPPS Domažlice pod č. PKP 017 811, pobyt v ČR na adrese Horšovský Týn, ul. Masarykova 62, okres Domažlice
od 11. 10. 1994 do 9. 6. 1997
Václav Hrabík - člen představenstva
Domažlice, Máchova 197
od 11. 10. 1994 do 16. 6. 1997
ing. Petr Frýbl - člen představenstva
Plzeň, Kardinála Berana 13
od 6. 8. 1993 do 11. 10. 1994
Jan Veselý - člen představenstva
Klatovy, Suvorovova 629
od 6. 8. 1993 do 11. 3. 1996
ing. Vladimír Osoba - člen představenstva
Praha 6, Nevanova 1060
od 6. 8. 1993 do 11. 3. 1996
ing. Milan Vašíček - člen představenstva
Kdyně, Družstevní 477
od 6. 8. 1993 do 16. 6. 1997
Petr Pejsar - člen představenstva
Plzeň, Waltrova 59
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 1993
Zdeněk Šustr - člen představenstva
Horšovský Týn, 2. pětiletky 124
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 1993
ing. Miroslav Dvořák - člen představenstva
Praha 4, Jordana Jovkova 3261
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 1993
ing. Jiří Hrádek - člen představenstva
Domažlice, Švabinského 547
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 1993
Václav Hruška - člen představenstva
Horšovský Týn, Vančurova 237
od 1. 5. 1992 do 11. 3. 1996
ing. Jiří Hronek - člen představenstva
Horšovský Týn, Masarykova 62
od 28. 6. 2019
Za společnost jedná (a podepisuje): a) předseda představenstva společně s členem představenstva, který není místopředsedou představenstva, nebo b) společně oba místopředsedové představenstva.
od 8. 7. 2014 do 28. 6. 2019
Za společnost jedná (a podepisuje): a) předseda představenstva společně s členem představenstva, který není místopředsedou představenstva, nebo b) společně oba místopředsedové představenstva. 2. Rozhodne - li společnost o udělení prokury, je každý prokurista oprávněn jednat samostatně. Prokurista navíc připojí dodatek označující prokuru.
od 9. 6. 1997 do 8. 7. 2014
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně; b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva.
od 11. 3. 1996 do 9. 6. 1997
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 11. 10. 1994 do 11. 3. 1996
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.
od 1. 5. 1992 do 11. 10. 1994
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen
Dozorčí rada
od 28. 6. 2019
Mgr. JAROMÍR ŠTANTEJSKÝ - předseda dozorčí rady
Hradištko - Brunšov, Filmařská, PSČ 252 09
den vzniku členství: 19. 4. 2019
den vzniku funkce: 23. 4. 2019
od 29. 8. 2018
VÁCLAV HUBATA - člen dozorčí rady
Horšovský Týn - Plzeňské Předměstí, Plzeňská, PSČ 346 01
den vzniku členství: 24. 4. 2018
od 12. 2. 2018
Mgr. JAN SYKA - člen dozorčí rady
Praha - Benice, U zahrádek, PSČ 103 00
den vzniku členství: 20. 2. 2017
od 12. 2. 2018 do 29. 8. 2018
VÁCLAV HUBATA - člen dozorčí rady
Horšovský Týn - Plzeňské Předměstí, Plzeňská, PSČ 346 01
den vzniku členství: 1. 11. 2017 - 24. 4. 2018
od 12. 2. 2018 do 28. 6. 2019
Mgr. JAROMÍR ŠTANTEJSKÝ - předseda dozorčí rady
Hradištko - Brunšov, Filmařská, PSČ 252 09
den vzniku členství: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019
den vzniku funkce: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019
od 8. 7. 2014 do 12. 2. 2018
Mgr. JAROMÍR ŠTANTEJSKÝ - Člen dozorčí rady
Hradištko - Brunšov, Filmařská, PSČ 252 09
den vzniku členství: 18. 4. 2014
od 11. 10. 2013 do 8. 7. 2014
MICHAL STIEBAL - člen dozorčí rady
Psáry - Dolní Jirčany, K Ořechovce, PSČ 252 44
den vzniku členství: 18. 7. 2013 - 18. 4. 2014
od 18. 12. 2012 do 12. 2. 2018
VÁCLAV HUBATA - člen dozorčí rady
Horšovský Týn - Plzeňské Předměstí, Plzeňská, PSČ 346 01
den vzniku členství: 30. 10. 2012 - 30. 10. 2017
od 26. 10. 2012 do 24. 4. 2013
Ing. Petr Havlíček - člen dozorčí rady
Ptice, , PSČ 252 18
den vzniku členství: 19. 2. 2012 - 31. 1. 2013
od 26. 10. 2012 do 12. 2. 2018
Mgr. Jan Syka - člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Průběžná, PSČ 100 00
den vzniku členství: 19. 2. 2012 - 19. 2. 2017
od 20. 9. 2007 do 18. 12. 2012
Václav Hubata - člen dozorčí rady
Horšovský Týn, Plzeňská 13, PSČ 346 01
den vzniku členství: 25. 6. 2007 - 30. 10. 2012
od 13. 7. 2007 do 26. 10. 2012
Mgr. Jan Syka - člen
Praha 10, Průběžná 11/288, PSČ 100 00
den vzniku členství: 13. 6. 2007 - 18. 2. 2012
od 24. 4. 2007 do 26. 10. 2012
Ing. Petr Havlíček - člen dozorčí rady
Ptice, 182, PSČ 252 18
den vzniku členství: 19. 2. 2007 - 18. 2. 2012
od 14. 11. 2001 do 20. 9. 2007
Václav Hubata - člen
Horšovský Týn, Plzeňská 13
den vzniku funkce: 19. 9. 2001
od 9. 2. 1999 do 5. 12. 2003
Ing. Vladislav Šťastný - člen
Zahořany, 60, PSČ 345 47
od 9. 2. 1999 do 24. 4. 2007
JUDr. Václav Zeman - člen
Plzeň, Schwarzova 46, PSČ 320 15
od 9. 2. 1999 do 13. 7. 2007
Mgr. Jan Syka - člen
Praha 10, Průběžná 11/288, PSČ 100 00
od 16. 6. 1997 do 9. 2. 1999
ing. Jiří Forst - člen
Mrákov, 138
od 16. 6. 1997 do 9. 2. 1999
Dr. Ing. Peter Schultz - člen
Wiesenweg 5, 92 536 Pfreind, Spolková republika Německo
od 16. 6. 1997 do 9. 2. 1999
- pobyt v ČR: Nahošice 1, okr. Domažlice, PSČ 345 45 povolení k pobytu pro cizince vydáno O OPPS Domažlice pod č. AA 072 446
od 11. 3. 1996 do 16. 6. 1997
ing. Jiřina Švecová - člen
Kladno, Ústecká 3050
od 11. 10. 1994 do 11. 3. 1996
ing. Zdeněk Holeček - člen
Praha 5, Suchý vršek 2133
od 6. 8. 1993 do 11. 10. 1994
Václav Hrabík - člen
Domažlice, Máchova 197
od 6. 8. 1993 do 14. 11. 2001
Václav Herian - člen
Staňkov, Americká 343
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 1993
ing. Oldřich Drofa - člen
Horšovský Týn, Zahradní 166
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 1993
Josef Prucha - člen
Horšovský Týn, Vančurova 237
od 1. 5. 1992 do 16. 6. 1997
ing. Antonín Šípek - člen
Praha 10, Nad kapličkou 2335
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

18. 5. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

Když pronajímatel sleví 30 procent, zaplatí stát 50 procent původní ceny a nájemce zbylých 20 procent.

S podnikáním přestalo 5 % živnostníků. Hospody nekončí

15. 5. 2020 | | Petr Kučera

S podnikáním přestalo 5 % živnostníků. Hospody nekončí

Během letošního ledna až dubna přestala s podnikáním – aspoň dočasně – 5,5 procenta aktivních živnostníků. Dvě třetiny z nich přitom přerušili nebo ukončili činnost ještě před začátkem koronavirové krize, třetina potom v posledních dvou měsících. Vyplývá to z dat portálu Informaceofirmach.cz a analýzy společnosti CRIF.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

13. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 37 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření. Na definitivní schválení si ale ještě pár dnů počkáme.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 789,20 Kč
ČSOB 2 789,20 Kč
Expobank CZ 2 800,60 Kč
Komerční banka 2 813,71 Kč
Česká spořitelna 2 829,00 Kč
Raiffeisenbank 2 850,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 867,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

+14
+
-
2.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-150
+
-
3.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-167
+
-
4.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-319
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-321
+
-

Články na Heroine.cz

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Ve starém mýtu bohové proměnili milující se pár Filémóna a Baucis ve dva stromy, aby jim...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services