Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

CRISTAL PALACE a. s.
IČO: 45359172

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Obchodní firma
od 1. 5. 1992

CRISTAL PALACE a. s.

Sídlo
od 15. 7. 2011 do 2. 11. 2016
Mariánské Lázně, Hlavní třída 61
od 1. 5. 1992 do 15. 7. 2011
Mariánské Lázně, Hlavní 61
IČO
od 1. 5. 1992

45359172

Identifikátor datové schránky:rnety3j
Právní forma
od 1. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka202 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 30. 4. 2019
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 30. 4. 2019
- Kosmetické služby
od 30. 4. 2019
- Pedikúra, manikúra
od 30. 4. 2019
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 4. 2019
- poskytování zdravotních služeb
od 21. 6. 2005 do 30. 4. 2019
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
od 15. 1. 1998 do 30. 4. 2019
- provoz nestátního zdravotnického zařízení
od 7. 11. 1994 do 21. 6. 2005
- provozování hracích přístrojů za cizí měnu
od 31. 1. 1994
- hostinská činnost
od 31. 1. 1994 do 30. 4. 2019
- ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garni zařazených do třídy ** a výše včetně hostinské činnosti v těchto zařízeních a ubytovací služby v zařízeních kemp do třídy ***
od 31. 1. 1994 do 30. 4. 2019
- směnárny
od 1. 5. 1992 do 31. 1. 1994
- obchodní, finanční, investiční a ostatní činnost v oblasti hotelnictví
od 1. 5. 1992 do 31. 1. 1994
- poskytování, obstarávání, organizování a provozování hlavních (ubytovacích, stravovacích a dopravních) a vedlejších služeb a činnosti souvisejících s cestovním ruchem
od 1. 5. 1992 do 31. 1. 1994
- prodej obchodního zboží
od 1. 5. 1992 do 31. 1. 1994
- propagace vlastní činnosti a služeb
od 1. 5. 1992 do 31. 1. 1994
- zajišťování gastronomických akcí a praxí pracovníků v zahraničí
od 1. 5. 1992 do 31. 1. 1994
- účast na činnosti mezinárodních organizací cestovního ruchu a hotelnictví
od 1. 5. 1992 do 31. 1. 1994
- zajišťování náhradních dílů, pomocného materiálu, servisních prací pro investiční celky
Ostatní skutečnosti
od 1. 10. 2010
- Řádná valná hromada společnosti CRISTAL PALACE a. s. rozhodla dne 17.6.2010 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 136 573 200,-- Kč (jedno sto třicet šest milionů pět set sedmdesát tři tisíce dvě stě korun českých) na částku 15 174 800,-- Kč (patnáct milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíce osm set korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je vyrovnání nepříznivého poměru mezi pasivními a aktivními položkami a optimalizace kapitálové struktury společnosti. Částka odpovídající snížení nebude vyplacena akcionářům, ale bude zaúčtována ve výši 116 685 000,-- Kč (jedno sto šestnáct milionů šest set osmdesát pět tisíc korun českých) na účet 429 000 neuhrazené ztráty minulých let a ve výši 19 888 200,-- Kč (devatenáct milionů osm set osmdesát osm tisíc dvě stě korun českých) na účet 421000- rezervní fond. Rozsah snížení základního kapitálu je roven 136 573 200,-- Kč (jedno sto třicet šest milionů pět set sedmdesát tři tisíc dvě stě korun českých) a skládá se z neuhrazených ztrát společnosti ve výši 116 685 000,-- Kč (jedno sto šestnáct milionů šest set osm desát pět tisíc korun českých), částka ve výši 19 888 200,-- Kč (devatenáct milionů osm set osmdesát osm tisíc dvě stě korun českých) bude převedena do rezervního fondu společnosti. Způsob snížení: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií. Nová jmenovitá hodnota akcií ve výši 100,-- Kč (jedno sto korun českých) na jednu akcii bude vyznačena na všech stávajících akciích. Jelikož v důsledku snížení bude třeba, aby akcionáři předložili společnosti své listinné akcie za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty, bude lhůta pro jejich předložení činit 30 dní ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 15. 1. 1998 do 2. 10. 1998
- Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 24.11.1997 o zvýšení základního jmění společnosti: V zájmu zajištění dalšího financování a rozvoje společnosti zvyšuje se její základní jmění o 80 000 000,- Kč z původních 151 748 000,- Kč na novou výši 231 748 000,- Kč peněžitými vklady, a to úpisem 80 000 ks nových veřejně obchodovatelných kmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč na 1 akcii. Emisní kurz, rovnající se jmenovité hodnotě akcií, bude stejný pro úpis s využitím přednostního práva i pro úpis bez takového využití, přičemž emisní kurz lze splatit toliko peněžními vklady - upisuje se s využitím přednostního práva. Upisování akcií nad částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. A. Představenstvu se ukládá, aby bez zbytečného odkladu 1. a) požádalo o jeho zápis do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení odst. 4 § 203 obchodního zákoníku, t.j. do 30 dnů od usnesení této valné hromady a aby poté, kdy bude zápis proveden, toto usnesení zveřejnilo b) podniklo příslušné kroky k tomu, aby Ministerstvo financí ČR vydalo povolení k veřejnému obchodování s nově emitovanými akciemi 2. po dni, v němž nabyde právní moci usnesení rejstříkového soudu o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a za předpokladu, že do té doby Ministerstvo financí ČR vydá povolení k veřejnému obchodování s nově emitovanými akciemi, zveřejnilo v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách oznámení o přednostním právu k úpisu 3. po upsání všech nových akcií požádalo o zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a poté, kdy bude zápis proveden, přikázalo Středisku cenných papírů provedení příslušných změn v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů. B. Upisování započne v den uvedený ve zveřejněném oznámení o přednostním právu a bude provedeno ve dvou resp. třech kolech za těchto podmínek: 1. upisovací kolo V 1. kole, které bude trvat dva kalendářní týdny počínaje dnem úpisu, lze upisovat pouze s využitím přednostního práva. Akcionáři, uvedení v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů ke dni zahájení úpisu, mohou po dobu trvání 1. kola v každý pracovní den od 9.00 do 12.00 hod. v kanceláři ředitele v budově společnosti na adrese Hlavní 61, Mariánské Lázně, vykonat přednostní právo tím způsobem, že upíší nové akcie společnosti tak, že na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč lze upsat nejvýše 1 novou akcii. 2. upisovací kolo Akcie, které nebudou s využitím přednostního práva v rámci prvního upisovacího kola upsány, budou nabídnuty do tří týdnů ode dne ukončení upisování akcií v rámci prvního kola písemně formou doporučeného dopisu osobám, které řádně upsaly akcie v rámci prvního upisovacího kola, a které byly akcionáři společnosti ke dni konání mimořádné valné hromady, t.j. ke dni 24.11.1997. Lhůta pro doručení písemné nabídky těmto osobám činí alespoň dva dny před započetím úpisu akcií v rámci druhého kola. Akcie budou adresátům nabídnuty v poměru, který v nejvyšší možné míře odpovídá poměru, v němž se akcionáři podíleli na úpisu v rámci prvního kola. Pokud bude nutné zaokrouhlení, bude toto zaokrouhlení provedeno v nejmenší možné míře a musí jej učinit pouze představenstvo společnosti. Lhůta k úpisu akcií v rámci druhého kola upisování činí dva dny a počíná běžet dnem, který bude uveden v písemné pozvánce. Upisování se uskuteční ve stejném místě a bude možné ve stejnou dobu jako v prvním kole. 3. upisovací kolo V rámci třetího upisovacího kola mohou upsat akcie zbylé po druhém upisovacím kole osoby, které budou určeny usnesením představenstva společnosti a kterým budou tyto akcie představenstvem nabídnuty písemně formou doporučeného dopisu. Výběr těchto osob a písemnou nabídku těmto osobám je představenstvo společnosti povinno učinit do jednoho měsíce ode dne, kdy skončila možnost úpisu akcií v rámci druhého kola. V nabídce představenstvo stanoví rovněž lhůtu, hodiny a místo úpisu akcií v rámci třetího kola. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií do jednoho týdne ode dne, kdy podepsal listinu upisovatelů, přičemž pozdější splacení je společnost oprávněna odmítnout. Emisní kurz se splácí na bankovní účet společnosti u Komerční banky Cheb, expozitura Mariánské Lázně, č.ú. 11403-331/0100, konstantní symbol 558. Jako variabilní symbol platby musí být uvedeno v případě upisovatele - fyzické osoby jeho rodné číslo a v případě upisovatele - právnické osoby jeho identifikační číslo. Každý upisovatel je povinen bez prodlení zaslat k rukám předsedy představenstva společnosti kopii dokladu osvědčujícího úhradu celého emisního kurzu jím upsaných akcií. Za den zaplacení se v případě bezhotovostní platby považuje den, kdy bude předmětná částka připsaná na účet společnosti. Nesplatí-li upisovatel jím upsané akcie řádně a včas, je jeho upsání neúčinné.
od 31. 1. 1994 do 25. 4. 1996
- Základní jmění: základní jmění společnosti činí 21 748 000,- Kč představující hodnotu majetku dle schváleného privatizačního projektu aktualizovaného k 30. 9. 1992.
od 1. 5. 1992 do 31. 1. 1994
- Základní jmění: 19 086 000 Kčs, slovy devatenáctmilionůosmdesátšesttisíc Splaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představováno cenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podniku Interhotel CRISTAL PALACE Mariánské Lázně, s. p. schváleném MSNMP pod č. j. 50/RR/230/92 ze dne 17. 3. 1992.
Kapitál
od 15. 7. 2011
Základní kapitál 15 174 800 Kč, splaceno 15 174 800 Kč.
od 25. 4. 1996 do 15. 7. 2011
Základní kapitál 151 748 000 Kč
od 31. 1. 1994 do 25. 4. 1996
Základní kapitál 21 748 000 Kč
od 1. 5. 1992 do 31. 1. 1994
Základní kapitál 19 086 000 Kč
od 30. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno 100, počet akcií: 151 748.
od 8. 10. 2014 do 30. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno 100, počet akcií: 151 748.
od 8. 10. 2014 do 30. 4. 2019
Převoditelnosti akcií je omezena. Jakýkoliv převod akcií nebo zástava akcií je podmíněna písemným souhlasem představenstva společnosti. S akciemi jsou spojena práva a povinnosti uvedena ve stanovách společnosti.
od 15. 11. 2013 do 8. 10. 2014
Akcie na jméno 100, počet akcií: 151 748.
od 15. 11. 2013 do 8. 10. 2014
Převoditelnosti akcií je omezena. Jakýkoliv převod akcií nebo zástava akcií je podmíněna písemným souhlasem představenstva společnosti.
od 15. 7. 2011 do 15. 11. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 151 748.
od 15. 7. 2011 do 15. 11. 2013
neomezeně převoditelné
od 21. 6. 2005 do 15. 7. 2011
Akcie na majitele err, počet akcií: 151 748.
od 21. 6. 2005 do 15. 7. 2011
neomezeně převoditelné
od 21. 9. 2002 do 21. 6. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 151 748.
od 21. 9. 2002 do 21. 6. 2005
v zaknihované podobě, neomezeně převoditelné
od 17. 10. 1997 do 21. 9. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 151 748.
od 17. 10. 1997 do 21. 9. 2002
v zaknihované podobě, veřejně obchodovatelné, neomezeně převoditelné
od 25. 4. 1996 do 17. 10. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 150 661.
od 31. 1. 1994 do 25. 4. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 20 661.
od 31. 1. 1994 do 17. 10. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 087.
od 1. 5. 1992 do 31. 1. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 950.
od 1. 5. 1992 do 31. 1. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 18 136.
Statutární orgán
od 30. 4. 2019
Ing. MIROSLAV KOSNAR - člen představenstva
Srbsko, Ke Kodě, PSČ 267 18
den vzniku členství: 30. 4. 2019
od 30. 1. 2019 do 30. 4. 2019
ALFRED HANS AUGUSTIN - Předseda představenstva
Praha - Bubeneč, Jana Zajíce, PSČ 170 00
den vzniku členství: 20. 6. 2017 - 30. 4. 2019
den vzniku funkce: 18. 7. 2017 - 30. 4. 2019
od 2. 2. 2018 do 30. 4. 2019
Ing. ZDENĚK KOS - člen představenstva
Praha - Bubeneč, Jana Zajíce, PSČ 170 00
den vzniku členství: 15. 12. 2017 - 30. 4. 2019
den vzniku funkce: 15. 12. 2017
od 31. 1. 2018 do 30. 1. 2019
ALFRED AUGUSTIN - Předseda představenstva
Praha - Bubeneč, Jana Zajíce, PSČ 170 00
den vzniku členství: 20. 6. 2017
den vzniku funkce: 18. 7. 2017
od 31. 1. 2018 do 30. 4. 2019
TOMÁŠ UHER - Místopředseda představenstva
Praha - Nové Město, Jungmannova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 6. 2017 - 30. 4. 2019
den vzniku funkce: 18. 7. 2017 - 30. 4. 2019
od 31. 1. 2018 do 30. 4. 2019
MILOSLAV CHADIM - Člen představenstva
Mariánské Lázně, Hlavní třída, PSČ 353 01
den vzniku členství: 20. 6. 2017 - 30. 4. 2019
od 8. 10. 2014 do 31. 1. 2018
ALFRED AUGUSTIN - předseda představenstva
Praha - Bubeneč, Jana Zajíce, PSČ 170 00
den vzniku členství: 19. 6. 2014 - 20. 6. 2017
den vzniku funkce: 7. 7. 2014 - 20. 6. 2017
od 8. 10. 2014 do 31. 1. 2018
TOMÁŠ UHER - místopředseda představenstva
Praha - Nové Město, Jungmannova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 19. 6. 2014 - 20. 6. 2017
den vzniku funkce: 7. 7. 2014 - 20. 6. 2017
od 8. 10. 2014 do 31. 1. 2018
MILOSLAV CHADIM - člen představenstva
Mariánské Lázně, Hlavní třída, PSČ 353 01
den vzniku členství: 19. 6. 2014 - 20. 6. 2017
od 15. 11. 2013 do 8. 10. 2014
ZDENĚK KOS - předseda představenstva
Praha 7 - Bubeneč, Jana Zajíce, PSČ 170 00
den vzniku členství: 25. 6. 2013 - 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 26. 6. 2013 - 19. 6. 2014
od 15. 11. 2013 do 8. 10. 2014
TOMÁŠ UHER - místopředseda představenstva
Praha 1 - Nové Město, Jungmannova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 6. 2013 - 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 26. 6. 2013 - 19. 6. 2014
od 15. 11. 2013 do 8. 10. 2014
ALFRED AUGUSTIN - člen představenstva
Praha 7 - Bubeneč, Jana Zajíce, PSČ 170 00
den vzniku členství: 25. 6. 2013 - 19. 6. 2014
od 15. 10. 2013 do 15. 11. 2013
Ing. ZDENĚK KOS - předseda představenstva
Praha 7 - Bubeneč, Jana Zajíce, PSČ 170 00
den vzniku členství: 4. 6. 2008 - 4. 9. 2011
den vzniku funkce: 4. 6. 2008 - 4. 9. 2011
od 30. 10. 2008 do 15. 10. 2013
Ing. Zdeněk Kos - předseda představenstva
Praha 7, Letohradská 7, PSČ 170 00
den vzniku členství: 4. 6. 2008 - 4. 9. 2011
den vzniku funkce: 4. 6. 2008 - 4. 9. 2011
od 30. 10. 2008 do 15. 11. 2013
Mgr. Tomáš Uher - člen představenstva
Praha 1, Jungmannova 28, PSČ 110 00
den vzniku členství: 4. 6. 2008 - 4. 9. 2011
od 30. 10. 2008 do 15. 11. 2013
Mag. Alfred Augustin - člen představenstva
Praha 7, Jana Zajíce 191, PSČ 170 00
den vzniku členství: 4. 6. 2008 - 4. 9. 2011
od 29. 4. 2006 do 30. 10. 2008
Ing. Jan Jokl - předseda představenstva
Mariánské Lázně, Čapkova 113
den vzniku členství: 14. 6. 2005 - 4. 6. 2008
den vzniku funkce: 14. 6. 2005 - 4. 6. 2008
od 29. 4. 2006 do 30. 10. 2008
Ing. Oldřich Tobrman - místopředseda představenstva
Mariánské Lázně, Na Průhonu 791/5A
den vzniku členství: 14. 6. 2005 - 4. 6. 2008
den vzniku funkce: 14. 6. 2005 - 4. 6. 2008
od 29. 4. 2006 do 30. 10. 2008
Mgr. Tomáš Uher - člen představenstva
Praha 1, Jungmannova 28
den vzniku členství: 14. 6. 2005 - 4. 6. 2008
od 29. 4. 2006 do 30. 10. 2008
Ing. Zdeněk Kos - člen představenstva
Praha 7, Letohradská 7
den vzniku členství: 14. 6. 2005 - 4. 6. 2008
od 28. 3. 2002 do 29. 4. 2006
ing. Oldřich Tobrman - předseda představenstva
Mariánské Lázně, Na Průhonu 791/5A
od 6. 10. 1999 do 21. 6. 2005
Mag. Alfred Augustin - člen představenstva
Praha 7, Jana Zajíce 40
od 6. 10. 1999 do 29. 4. 2006
Mgr. Tomáš Uher - člen představenstva
Praha 1, Jungmannova 28
od 6. 10. 1999 do 29. 4. 2006
ing. Zdeněk Kos - člen představenstva
Praha 7, Letohradská 7
od 17. 10. 1997 do 6. 10. 1999
ing. Václav Srba - člen představenstva
Praha 4, Rytířova 7
od 17. 10. 1997 do 6. 10. 1999
ing. Alena Háková - člen představenstva
Cheb, Hrnčířská 12
od 17. 10. 1997 do 6. 10. 1999
ing. Josef Huněk - člen představenstva
Praha 4, Hněvkovského 1376/10
od 17. 10. 1997 do 29. 4. 2006
ing. Jan Jokl - člen představenstva
Mariánské Lázně, Čapkova 113
od 25. 4. 1996 do 17. 10. 1997
ing. Milan Šmíd - místopředseda představenstva
Praha 10, Loučimská 7
od 25. 4. 1996 do 17. 10. 1997
Jan Mayer - člen představenstva
Praha 8, Šimůnkova 1603/7
od 25. 4. 1996 do 17. 10. 1997
ing. Jiří Budek - člen představenstva
Tábor, Leskovická 2661
od 25. 4. 1996 do 17. 10. 1997
Mgr. Zdeněk Zajíček - člen představenstva
Praha 5, Přecechtělova 2405
od 25. 4. 1996 do 28. 3. 2002
ing. Oldřich Tobrman - předseda představenstva
Mariánské Lázně, Dyleňská 699
od 31. 1. 1994 do 25. 4. 1996
doc. ing. Jiří Pokorný - člen představenstva
Praha 3, Příběnická 8
od 31. 1. 1994 do 25. 4. 1996
ing. Milan Šmíd - člen představenstva
Praha 10, Loučimská 7
od 31. 1. 1994 do 17. 10. 1997
ing. Petr Frýbl - člen představenstva
Plzeň, Kardinála Berana 13
od 31. 1. 1994 do 17. 10. 1997
ing. Jan Jokl - člen představenstva
Praha 4, Jeremenkova 367/1
od 1. 5. 1992 do 31. 1. 1994
ing. Ivanka Krátká - člen představenstva
Praha, Zelenky Hajského 1
od 1. 5. 1992 do 31. 1. 1994
ing. Manfred Líbal - člen představenstva
Karlovy Vary, Italská 6
od 1. 5. 1992 do 25. 4. 1996
ing. Oldřich Tobrman - člen představenstva
Mariánské Lázně, Dyleňská 699
od 30. 4. 2019
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně
od 30. 10. 2008 do 30. 4. 2019
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná: společně dva členové představenstva.
od 21. 9. 2002 do 30. 10. 2008
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to společně tři členové představenstva b) podepisování - za společnost podepisují tři členové představenstva, a to tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce
od 17. 10. 1997 do 21. 9. 2002
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to společně všichni členové představenstva nebo samostatně člen představenstva v rozsahu plné moci udělené mu písemně představenstvem b) podepisování - za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně člen představenstva na základě plné moci udělené mu představenstvem, a to tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce.
od 31. 1. 1994 do 17. 10. 1997
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují všichni členové představenstva společně nebo samostatně ing. Jan Jokl nebo ing. Oldřich Tobrman, pokud k tomu byli představenstvem písemně pověřeni, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva nebo samostatně ing. Oldřich Tobrman nebo ing. Jan Jokl, pokud k tomu byli představenstvem písemně pověřeni.
od 1. 5. 1992 do 31. 1. 1994
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Dozorčí rada
od 30. 4. 2019
Mgr. JIŘÍ ADAMČÍK - člen dozorčí rady
Praha - Hostivař, náměstí Přátelství, PSČ 102 00
den vzniku členství: 30. 4. 2019
od 2. 5. 2018 do 30. 4. 2019
LESIA CHADIM - Člen dozorčí rady
Velká Hleďsebe, Boženy Němcové, PSČ 353 01
den vzniku členství: 20. 6. 2017 - 30. 4. 2019
od 25. 4. 2018 do 30. 4. 2019
MONIKA DORNIČÁKOVÁ - Člen dozorčí rady
Dolní Žandov, , PSČ 354 93
den vzniku členství: 20. 6. 2017 - 30. 4. 2019
od 28. 3. 2018 do 2. 5. 2018
LESJA CHADIM - Člen dozorčí rady
Velká Hleďsebe, Boženy Němcové, PSČ 353 01
den vzniku členství: 20. 6. 2017
od 31. 1. 2018 do 28. 3. 2018
LESJA STAŇKOVÁ - Člen dozorčí rady
Velká Hleďsebe, Boženy Němcové, PSČ 353 01
den vzniku členství: 20. 6. 2017
od 31. 1. 2018 do 25. 4. 2018
MONIKA DORNIČÁKOVÁ - Člen dozorčí rady
Mariánské Lázně, Stavbařů, PSČ 353 01
den vzniku členství: 20. 6. 2017
od 31. 1. 2018 do 30. 4. 2019
MICHALA KOSOVÁ - Předseda dozorčí rady
Praha - Košíře, Kotlářka, PSČ 150 00
den vzniku členství: 20. 6. 2017 - 30. 4. 2019
den vzniku funkce: 18. 7. 2017 - 30. 4. 2019
od 12. 12. 2016 do 31. 1. 2018
MICHALA KOSOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Košíře, Kotlářka, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 6. 2014 - 20. 6. 2017
den vzniku funkce: 7. 7. 2014 - 20. 6. 2017
od 2. 11. 2016 do 31. 1. 2018
MONIKA DORNIČÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Mariánské Lázně, Stavbařů, PSČ 353 01
den vzniku členství: 19. 6. 2014 - 20. 6. 2017
od 8. 10. 2014 do 2. 11. 2016
Monika Dorničáková - člen dozorčí rady
Mariánské Lázně, Stavbařů 578/12, PSČ 353 01
den vzniku členství: 19. 6. 2014
od 8. 10. 2014 do 12. 12. 2016
MICHALA KOSOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Kotlářka, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 7. 7. 2014
od 15. 11. 2013 do 8. 10. 2014
MILOSLAV CHADIM - předseda dozorčí rady
Mariánské Lázně, Hlavní třída, PSČ 353 01
den vzniku členství: 25. 6. 2013 - 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 26. 6. 2013 - 19. 6. 2014
od 15. 11. 2013 do 8. 10. 2014
MICHALA KOSOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Kotlářka, PSČ 150 00
den vzniku členství: 25. 6. 2013 - 19. 6. 2014
den vzniku funkce: 26. 6. 2013 - 19. 6. 2014
od 15. 11. 2013 do 31. 1. 2018
LESJA STAŇKOVÁ - člen dozorčí rady
Velká Hleďsebe, Boženy Němcové, PSČ 353 01
den vzniku členství: 21. 6. 2013 - 20. 6. 2017
od 18. 12. 2009 do 15. 11. 2013
Vladimír Ďuriš - člen dozorčí rady
Mariánské Lázně, Mánesova 569/4, PSČ 353 01
den vzniku členství: 29. 4. 2009 - 29. 7. 2012
od 30. 10. 2008 do 18. 12. 2009
Olga Váchalová - člen dozorčí rady
Mariánské Lázně, Mánesova 625/1, PSČ 353 01
den vzniku členství: 4. 6. 2008 - 29. 4. 2009
od 30. 10. 2008 do 15. 11. 2013
Mgr. Dita Schautová - člen dozorčí rady
Praha 5, Volutova 2523, PSČ 158 00
den vzniku členství: 4. 6. 2008 - 4. 9. 2011
od 30. 10. 2008 do 15. 11. 2013
JUDr. Michala Kosová - člen dozorčí rady
Praha 5, Kotlářka 1259/3, PSČ 150 00
den vzniku členství: 4. 6. 2008 - 4. 9. 2011
od 17. 8. 2007 do 30. 10. 2008
JUDr. Michala Kosová - člen dozorčí rady
Praha 5, Kotlářka 1259/3, PSČ 150 00
den vzniku členství: 25. 6. 2007 - 4. 6. 2008
od 29. 4. 2006 do 17. 8. 2007
Ing. Aleš Rozmanitý - člen dozorčí rady
Praha 5, Borovanského 2208/2
den vzniku členství: 14. 6. 2005 - 25. 6. 2007
od 29. 4. 2006 do 30. 10. 2008
Dušan Quis - člen dozorčí rady
Mariánské Lázně, Hroznatova 514/10
den vzniku členství: 14. 6. 2005 - 4. 6. 2008
od 29. 4. 2006 do 30. 10. 2008
Mgr. Dita Schautová - člen dozorčí rady
Praha 5, Volutova 2523
den vzniku členství: 14. 6. 2005 - 4. 6. 2008
od 11. 4. 2000 do 29. 4. 2006
Ing. Aleš Rozmanitý - člen
Praha 5, Borovanského 2208/2
od 6. 10. 1999 do 11. 4. 2000
Paul Putz - člen
Praha 3, Ondříčkova 16
od 6. 10. 1999 do 29. 4. 2006
Mgr. Dita Schautová - člen
Praha 5, Volutova 2523
od 17. 10. 1997 do 6. 10. 1999
ing. Jan Kovanda - člen
Tachov, Žižkova 1718
od 17. 10. 1997 do 6. 10. 1999
Mgr. Dita Ryšková - člen
Praha 5, Seydlerova 2149
od 17. 10. 1997 do 29. 4. 2006
Dušan Quis - člen
Mariánské Lázně, Hroznatova 514/10
od 25. 4. 1996 do 17. 10. 1997
doc. ing. Jiří Pokorný - člen
Praha 3, Příběnická 8
od 31. 1. 1994 do 25. 4. 1996
ing. Miroslav Hrbek - člen
Střížov 10, p. Františkovy Lázně
od 31. 1. 1994 do 17. 10. 1997
Ivana Musilová - člen
Velká Hleďsebe, Luční 238
od 1. 5. 1992 do 31. 1. 1994
ing. Ludvík Bohánek - člen
Cheb, 17. listopadu 55
od 1. 5. 1992 do 31. 1. 1994
Jiří Pulpán - člen
Mariánské Lázně, Palackého 72/75
od 1. 5. 1992 do 17. 10. 1997
JUDr. Václav Špot - člen
Mariánské Lázně, Hroznatova 486/13
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Horší než penzijní připojištění. Proč většina lidí v nových fondech nevydělává?

22. 5. 2019 | Analýza | Jiří Hovorka | 17 komentářů

Horší než penzijní připojištění. Proč většina lidí v nových fondech nevydělává?

Mají nejnižší výnos, ale je o ně největší zájem. V konzervativních penzijních fondech jsou přibližně tři pětiny všech peněz uložených do takzvaných účastnických fondů. Lidé s nimi přitom tratí.

Revoluce v daňovém přiznání: Po internetu a s novými termíny

22. 5. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 2 komentáře

Revoluce v daňovém přiznání: Po internetu a s novými termíny

Daně už vyřídíte stejně snadno jako v internetovém bankovnictví. Na přiznání dostanete víc času, vrácení přeplatku se můžete dočkat i dřív než doteď. Slibuje to návrh, který po letech příprav dokončilo ministerstvo financí. Detailně jsme prozkoumali, co přináší.

Jak dosáhnout na vyšší rodičovský příspěvek? Projděte si, co udělat

21. 5. 2019 | Co se děje | Jiří Hovorka | 45 komentářů

Jak dosáhnout na vyšší rodičovský příspěvek? Projděte si, co udělat

Vláda se definitivně shodla na zvýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2020. Těšit se můžou i některé rodiny, které s jeho čerpáním začaly dřív. Jak na to?

Očkování proti spalničkám: Dorazila monovakcína, přispějí už všechny pojišťovny

21. 5. 2019 | Co se děje | Petra Jaroměřská

Očkování proti spalničkám: Dorazila monovakcína, přispějí už všechny pojišťovny

S epidemií bojuje celá Evropa. Zájem o očkování v Česku roste, takzvaná trojvakcína rychle zmizela z trhu.

Spoření na penzi má být pro všechny. Ve hře je státní fond i progresivní daň

20. 5. 2019 | Rozhovor | Ondřej Tůma | 40 komentářů

Spoření na penzi má být pro všechny. Ve hře je státní fond i progresivní daň

Jak posílit takzvaný třetí pilíř a motivovat lidi, aby si víc spořili nad rámec státního důchodu? Proč v komisi chybí zástupce penzijních fondů? A kde najít zdroje na výplatu penzí v budoucnu? O tom je druhý díl rozhovoru s Danuší Nerudovou, předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Expobank CZ 2 654,30 Kč
Česká spořitelna 2 698,00 Kč
ČSOB 2 694,80 Kč
Sberbank CZ 2 719,00 Kč
Komerční banka 2 720,82 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 761,90 Kč
Raiffeisenbank 2 773,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 301 129 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+93
+
-
2.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-37
+
-
3.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-59
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-78
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-90
+
-

Články na Heroine.cz

Právo na život? Antipotratová revoluce jím ve skutečnosti pohrdá

Právo na život? Antipotratová revoluce jím ve skutečnosti pohrdá

Alabama, Georgia a další americké státy přijaly nebo se chystají přijmout tvrdé antipotratové...více

Vít Samek: „Nejsme rozvoz rohlíků, my zachraňujeme životy“

Vít Samek: „Nejsme rozvoz rohlíků, my zachraňujeme životy“

„Zavolejte sanitku!“ Dovolat se akutní zdravotnické pomoci považujeme dlouhá desetiletí...více

Zdravím z noční. #8 Epilepsie

Zdravím z noční. #8 Epilepsie

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Exekuce na účet
Poradna > Poradna při finanční tísni > Exekuce na účet

Otázka: Dobrý den, dnes jsem se podíval na účet u banky a měl jsem tam peníze v mínusu. Na dotaz o co se jedná mi bylo sděleno že jde o exekuci. Peníze které mi zde byly strženy jsem ihned poslal na účet takže...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services