JUTA a.s.
IČO: 45534187

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Obchodní firma
od 1. 5. 1992

JUTA a.s.

Sídlo
od 27. 6. 2000 do 27. 6. 2000
Dvůr Králové n. L., Dukelská 417, PSČ 544 15
od 27. 6. 2000 do 5. 3. 2015
Dvůr Králové nad Labem, Dukelská , PSČ 544 01
od 1. 5. 1992 do 27. 6. 2000
Dvůr Králové n.L., Dukelská 417
IČO
od 1. 5. 1992

45534187

DIČ

CZ45534187

Identifikátor datové schránky:k9gcfea
Právní forma
od 1. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka571 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 4. 11. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 11. 2014
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 4. 11. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řid iče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 4. 11. 2014
- Truhlářství, podlahářství
od 4. 11. 2014
- Obráběčství
od 4. 11. 2014
- Zámečnictví, nástrojařství
od 4. 11. 2014
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 4. 11. 2014
- Hostinská činnost
od 4. 11. 2014
- Výroba elektřiny
od 6. 1. 2003 do 4. 11. 2014
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 7. 5. 1999 do 4. 11. 2014
- silniční motorová doprava nákladní
od 7. 5. 1999 do 4. 11. 2014
- silniční motorová doprava osobní
od 10. 2. 1998 do 18. 12. 2004
- rozvod elektřiny
od 10. 2. 1998 do 18. 12. 2004
- výroba tepla
od 10. 2. 1998 do 4. 11. 2014
- výroba elektřiny
od 10. 2. 1998 do 4. 11. 2014
- rozvod tepla
od 19. 7. 1995 do 10. 2. 1998
- výroba elektřiny v malých vodních elektrárnách
od 20. 5. 1993 do 4. 11. 2014
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 20. 5. 1993 do 4. 11. 2014
- zhotovování kopií na kopírovacích strojích
od 20. 5. 1993 do 4. 11. 2014
- provádění strojních zemních prací nakladačem UN
od 17. 2. 1993 do 10. 2. 1998
- provozování soukromých mateřských škol
od 17. 2. 1993 do 7. 5. 1999
- silniční motorová doprava
od 17. 2. 1993 do 16. 3. 2001
- klempířství
od 17. 2. 1993 do 4. 11. 2014
- zámečnictví
od 17. 2. 1993 do 4. 11. 2014
- kovoobrábění
od 17. 2. 1993 do 4. 11. 2014
- truhlářství
od 17. 2. 1993 do 4. 11. 2014
- ubytování ve vlastních ubytovnách a rekreačních zařízeních
od 1. 5. 1992 do 4. 11. 2014
- výroba výrobků z přírodních vláken a ze sysntetických materiálů
od 1. 5. 1992 do 4. 11. 2014
- výroba bytových textilií, další zpracování těchto výrobků a jejich prodej
od 1. 5. 1992 do 4. 11. 2014
- výroba a vývoj jednoúčelových textilních strojů a zařízení, jejich opravy a výroba náhradních dílů
od 1. 5. 1992 do 4. 11. 2014
- zajišťování služeb výpočetní techniky
od 1. 5. 1992 do 4. 11. 2014
- obchodní a maloobchodní činnost
od 1. 5. 1992 do 4. 11. 2014
- poskytování služeb ve vlastním závodním stravování
od 1. 5. 1992 do 4. 11. 2014
- zahraničně obchodní činnost v souladu s ust. par. 4 vyhl. FMZO č. 27/91 Sb. (u dovozu a vývozu věcí s výjimkou nař. vlády 256/90 Sb.).
Ostatní skutečnosti
od 29. 8. 2005
- Mimořádná valná hromada konaná dne 9.8.2005 přijala toto usnesení: Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti je ing. Jiří Hlavatý, r.č. xxxx, bytem Dvůr Králové n.L., Bezručova 1447, který je vlastníkem akcií společnosti JUTA a.s., a to 339.814 (třistatřicettisícosmsetčtrnáct) kusy akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,901 % (slovy: devadesátosmcelých a devadesátsetin procenta) jejího základního kapitálu. Skutečnost, že ing. Jiří Hlavatý, r.č. xxxx, bytem Be zručova 1447, Dvůr Králové n.L. je osvědčena předložením akcií, čestným prohlášením, kupními smluvami a dalšími doklady, na základě kterých nabyl vlastnictví výše uvedených akcií. Mimořádná valná hromada rozhodla v souladu s ust. § 183 i) odst. 1 zák. č. 513/91 Sb., obchod. zákoník v platném znění o přechodu všech akcií společnosti JUTA a.s., ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti JUTA a.s. na Jiřího Hlavatého, r.č. 480729/ 035, bytem Bezručova 1447, Dvůr Králové n.L., a to za protiplnění, které za 1 (jednu) akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíckorun českých), činí 3.971,- Kč (třitisícedevětsetsedmdesátjednakorun českých). Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem ing. Ivanou Prchalovou - Heřboltovou CSc. ze dne 8.7.2005, č. 214-29/05. Hlavní akcionář ing. Jiří Hlavatý, r.č. xxxx, poskytne protiplnění vlastníkům vykoupených akcií společnosti JUTA a.s. či oprávněným zást avním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání akcií zmocněnci, kterým je společnost EFEKTA KONSULTING a.s. se sídlem Erbenova 312/1, Brno, Tel.: 545544240.
od 14. 6. 2001 do 16. 8. 2002
- Usnesení valné hromady ze dne 30.03.2001 o snížení základního kapitálu společnosti: Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu o 127 443 000,- Kč (slovy: stodvacetsedmmiliónů čtyřistačtyřicettřitisíce korun českých) z původní výše základního kapitálu 471 032 000,- Kč (slovy: čtyřistasedmdesátjednamiliónů třicetdvatisíce korun českých) na 343 589 000,- Kč (slovy: třistačtyřicettřimiliónů pětsetosmdesátdevěttisíc korun českých), a to z důvodů splnění zákonné povinnosti dle ust. § 161 b, odst. 4 obch. z., tj. snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu vlastních akcií nabytých při sloučení dle ust. § 161 b, odst. 1 písm. b). Ke snížení základního kapitálu společnost použije 127 433 vlastních akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, které má ve svém majetku, tak, že podá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke zrušení těchto akcií. Vzhledem k tomu, že ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti, nebude snížení základního kapitálu spojeno s výplatou žádné částky akcionářům.
od 8. 7. 1999
- Na základě usnesení valných hromad ze dne 7.6.1999 společností JUTAPLAST, a.s. a JUTA a.s. se společnost JUTAPLAST, a.s. se sídlem Dvůr Králové n. L., Dukelská 417, IČ: 25 28 83 34 ke dni 8.7.1999 sloučila se společností JUTA a.s.
od 20. 7. 1993 do 10. 2. 1998
- Právní poměry se řídí dodatkem č. 3 ze dne 8.7.1993.
od 20. 5. 1993 do 10. 2. 1998
- Právní poměry se řídí stanovami ze dne 27.11.1992 ve znění ze dne 24.3.1993.
od 22. 4. 1993 do 20. 5. 1993
- Právní poměry ve znění změny ze dne 24.3.1993.
od 17. 2. 1993 do 20. 5. 1993
- Změna stanov schválena na valné hromadě dne 27.11.1992.
od 1. 5. 1992
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku JUTA, Dvůr Králové nad Labem, s.p..
od 1. 5. 1992
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 1. 5. 1992 do 4. 11. 2014
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 17.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 16. 8. 2002
Základní kapitál 343 589 000 Kč
od 17. 2. 1993 do 16. 8. 2002
Základní kapitál 471 032 000 Kč
od 1. 5. 1992 do 17. 2. 1993
Základní kapitál 465 483 000 Kč
od 16. 2. 2015
Akcie na jméno 343 589 000, počet akcií: 1.
od 18. 6. 2014 do 16. 2. 2015
Akcie na jméno 343 589 000, počet akcií: 1.
od 26. 2. 2013 do 18. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 343 589.
od 26. 2. 2013 do 18. 6. 2014
v listinné podobě
od 6. 5. 2003 do 26. 2. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 343 589.
od 6. 5. 2003 do 26. 2. 2013
v listinné podobě
od 16. 8. 2002 do 6. 5. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 343 589.
od 16. 8. 2002 do 6. 5. 2003
v zaknihované podobě
od 22. 4. 1993 do 16. 8. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 471 032.
od 17. 2. 1993 do 22. 4. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 471 032.
od 1. 5. 1992 do 17. 2. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 465 483.
Statutární orgán
od 29. 10. 2015
Ing. JIŘÍ HLAVATÝ - statutární ředitel
Dvůr Králové nad Labem, Bezručova, PSČ 544 01
den vzniku funkce: 29. 7. 2014
od 4. 11. 2014 do 29. 10. 2015
Ing. JIŘÍ HLAVATÝ - statutární ředitel
Dvůr Králové nad Labem, Bezručova, PSČ 544 01
den vzniku funkce: 29. 7. 2014
od 2. 10. 2014 do 4. 11. 2014
Ing. JIŘÍ HLAVATÝ - předseda
Dvůr Králové nad Labem, Bezručova, PSČ 544 01
den vzniku členství: 8. 7. 2014 - 29. 7. 2014
den vzniku funkce: 8. 7. 2014 - 29. 7. 2014
od 2. 10. 2014 do 4. 11. 2014
-
od 2. 10. 2014 do 4. 11. 2014
Ing. MARIE ČERMÁKOVÁ - člen
Dvůr Králové nad Labem, Do Polí, PSČ 544 01
den vzniku členství: 8. 7. 2014 - 29. 7. 2014
od 2. 10. 2014 do 4. 11. 2014
Mgr. PETR BRDIČKA - člen
Dvůr Králové nad Labem, J. Šlitra, PSČ 544 01
den vzniku členství: 8. 7. 2014 - 29. 7. 2014
od 16. 1. 2014 do 16. 1. 2014
Ing. JIŘÍ HLAVATÝ - předseda představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Bezručova, PSČ 544 01
den vzniku členství: 7. 7. 2009
den vzniku funkce: 7. 7. 2009
od 16. 1. 2014 do 2. 10. 2014
Ing. JIŘÍ HLAVATÝ - předseda představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Bezručova, PSČ 544 01
den vzniku členství: 7. 7. 2009 - 8. 7. 2014
den vzniku funkce: 7. 7. 2009 - 8. 7. 2014
od 14. 12. 2011 do 14. 12. 2011
Mgr. Petr Brdička - člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, J. Šlitra, PSČ 544 01
den vzniku členství: 7. 7. 2009
od 14. 12. 2011 do 2. 10. 2014
Mgr. PETR BRDIČKA - člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, J. Šlitra, PSČ 544 01
den vzniku členství: 7. 7. 2009 - 8. 7. 2014
od 7. 8. 2009 do 7. 8. 2009
Ing. Marie Čermáková - člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Vorlech 3049, PSČ 544 01
den vzniku členství: 7. 7. 2009
od 7. 8. 2009 do 14. 12. 2011
Mgr. Petr Brdička - člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Erbenova 2367, PSČ 544 01
den vzniku členství: 7. 7. 2009
od 7. 8. 2009 do 16. 1. 2014
Ing. Jiří Hlavatý - předseda představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Bezručova 1447, PSČ 544 01
den vzniku členství: 7. 7. 2009 - 8. 7. 2014
den vzniku funkce: 7. 7. 2009 - 8. 7. 2014
od 7. 8. 2009 do 2. 10. 2014
Ing. MARIE ČERMÁKOVÁ - člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Do Polí, PSČ 544 01
den vzniku členství: 7. 7. 2009 - 8. 7. 2014
od 21. 8. 2008 do 7. 8. 2009
Ing. Marie Čermáková - Člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Vorlech 3049, PSČ 544 01
den vzniku členství: 25. 6. 2004
od 18. 12. 2004 do 21. 8. 2008
Ing. Marie Čermáková - Člen představenstva
Dvůr Králové n.L., Dobrovského 338
den vzniku členství: 25. 6. 2004
od 18. 12. 2004 do 7. 8. 2009
Ing. Jiří Hlavatý - Předseda představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Bezručova 1447
den vzniku členství: 25. 6. 2004
den vzniku funkce: 25. 6. 2004
od 18. 12. 2004 do 7. 8. 2009
Mgr. Petr Brdička - Člen představenstva
Dvůr Králové n.L., Erbenova 2367
den vzniku členství: 25. 6. 2004
od 6. 5. 2003 do 18. 12. 2004
Ing. Jaroslav Orság - Člen představenstva
Dvůr Králové n. L., Tyršova 2990
od 15. 6. 1999 do 6. 5. 2003
Ing. Jaroslav Orság - Člen představenstva
Dvůr Králové n. L., Pod ZOO 1944
od 15. 6. 1999 do 18. 12. 2004
Ing. Marie Čermáková - Člen představenstva
Dvůr Králové n. L., Dobrovského 338
od 25. 11. 1998 do 15. 6. 1999
Mgr. Petr Brdička - Člen představenstva
Dvůr Králové n. L., Erbenova 2367
od 25. 11. 1998 do 15. 6. 1999
JUDr. Hana Zaplatílková - Člen představenstva
Dvůr Králové n. L., Poděbradova 2032
od 25. 11. 1998 do 15. 6. 1999
Ing. Jaroslav Orság - Místopředseda představenstva
Dvůr Králové n. L., Pod ZOO 1944
od 25. 11. 1998 do 15. 6. 1999
Ing. Marie Čermáková - Místopředseda představenstva
Dvůr Králové n. L., Dobrovského 338
od 25. 11. 1998 do 6. 1. 2003
Ing. Zdeněk Procházka - Člen představenstva
Úpice, Rtyňka 978
od 10. 2. 1998 do 25. 11. 1998
Ing. Ivan Mikšátko - Člen představenstva
Mladá Vožice, 17. listopadu 631, PSČ 391 43
od 19. 6. 1996 do 10. 2. 1998
Ing. Vlastislava Ressová - Člen představenstva
Praha 4, Nad Havlem 12
od 19. 6. 1996 do 25. 11. 1998
Ing. Tomáš Zralý - Místopředseda představenstva
Praha 2, Šumavská 1096/11
od 19. 6. 1996 do 25. 11. 1998
Ing. Jaroslav Smolař - Místopředseda představenstva
Praha 5, Amforová 1888
od 19. 6. 1996 do 25. 11. 1998
Ing. Tomáš Lipový - Člen představenstva
Praha 6, Korelova 14
od 19. 6. 1996 do 25. 11. 1998
Ing. Milan Kohout - Člen představenstva
Praha 5, Heranova 1542
od 8. 2. 1996 do 19. 6. 1996
Ing. Květoslava Pecáková - Člen představenstva
Praha 5 - Velká Chuchle, nám.Chuchel.bojovníků 3
od 8. 2. 1996 do 19. 6. 1996
Ing. Karel Liška - Člen představenstva
Kladno, Litevská 2603
od 7. 2. 1996 do 19. 6. 1996
Ing. Tomáš Zralý - Člen představenstva
Praha 2, Šumavská 1096/11
od 22. 7. 1994 do 19. 6. 1996
Ing. Jan Havránek - Člen představenstva
Praha 10, Kodaňská 47
od 22. 7. 1994 do 18. 12. 2004
Ing. Jiří Hlavatý - Předseda představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Bezručova 1447
od 22. 4. 1993 do 22. 7. 1994
Ing. Jiří Hlavatý - Předseda představenstva
Dvůr Králové n.L., Bezručova 1462
od 22. 4. 1993 do 22. 7. 1994
Ing. Ján Havránek - Člen představenstva
Praha 10, Kodaňská 47
od 22. 4. 1993 do 7. 2. 1996
Ing. Pavel Chlumský - Člen představenstva
Kolín 2, Na magistrále 813
od 22. 4. 1993 do 8. 2. 1996
Ing. Jaroslav Smolař - Místopředseda představenstva
Praha 5, Amforová 1888
od 22. 4. 1993 do 8. 2. 1996
Ing. Eliška Rohlová - Člen představenstva
Praha 8, Bergerova 1115/2
od 22. 4. 1993 do 19. 6. 1996
Ing. Zdeněk Procházka - Místopředseda představenstva
Úpice, Rtyňka 978
od 22. 4. 1993 do 19. 6. 1996
Ing. Jiří Kraus - Člen představenstva
Vrchlabí IV., Pod strání 475
od 22. 4. 1993 do 6. 5. 2003
Ing. Jiří Hlavatý - Generální ředitel
Dvůr Králové n.L., Bezručova 1447
od 1. 5. 1992 do 22. 4. 1993
JUDr. Rudolf Brož - Předseda představenstva
Praha 3 - Žižkov, Pod lipami 61
od 1. 5. 1992 do 22. 4. 1993
ing. Jiří Hlavatý - Místopředseda představenstva
Dvůr Králové n/L., Bezručova 1447
od 1. 5. 1992 do 22. 4. 1993
ing. Zdeněk Procházka - Člen představenstva
Úpice, Rtyňka 978
od 1. 5. 1992 do 22. 4. 1993
ing. Stanislav Sedláček - Člen představenstva
Dvůr Králové n/L., Vančurova 2692
od 1. 5. 1992 do 22. 4. 1993
ing. Miroslav Téra - Člen představenstva
Trutnov, Kryblická 366
od 4. 11. 2014
Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně.
od 18. 6. 2014 do 4. 11. 2014
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni všichni členové představenstva společně nebo p ředseda představenstva samostatně.
od 16. 3. 2001 do 18. 6. 2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně.
od 15. 6. 1999 do 16. 3. 2001
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Za společnost podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva nebo sám předseda představenstva.
od 1. 5. 1992 do 15. 6. 1999
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představen- stva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně před- seda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo sa- mostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představen- stvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Správní rada
od 29. 10. 2015
Ing. JIŘÍ HLAVATÝ - člen správní rady
Dvůr Králové nad Labem, Bezručova, PSČ 544 01
den vzniku funkce: 29. 7. 2014
od 4. 11. 2014 do 29. 10. 2015
Ing. JIŘÍ HLAVATÝ - člen správní rady
Dvůr Králové nad Labem, Bezručova, PSČ 544 01
den vzniku funkce: 29. 7. 2014
Dozorčí rada
od 2. 10. 2014 do 4. 11. 2014
HANA VOBORNÍKOVÁ - předseda
Nemojov - Nový Nemojov, , PSČ 544 61
den vzniku členství: 8. 7. 2014 - 29. 7. 2014
den vzniku funkce: 8. 7. 2014 - 29. 7. 2014
od 2. 10. 2014 do 4. 11. 2014
JIŘÍ HLAVATÝ - člen
Dvůr Králové nad Labem, Pod Lesem, PSČ 544 01
den vzniku členství: 8. 7. 2014 - 29. 7. 2014
od 2. 10. 2014 do 4. 11. 2014
-
od 2. 10. 2014 do 4. 11. 2014
MILAN HOLEJŠOVSKÝ - člen
Dvůr Králové nad Labem, Březinova, PSČ 544 01
den vzniku členství: 8. 7. 2014 - 29. 7. 2014
od 2. 10. 2014 do 4. 11. 2014
-
od 3. 11. 2009 do 3. 11. 2009
Hana Voborníková - člen dozorčí rady
Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1956, PSČ 544 01
den vzniku členství: 14. 9. 2009
od 3. 11. 2009 do 2. 10. 2014
HANA VOBORNÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Nemojov - Nový Nemojov, , PSČ 544 61
den vzniku členství: 14. 9. 2009 - 8. 7. 2014
od 7. 8. 2009 do 7. 8. 2009
Prof.Ing. Bohumil Král, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Motol, U Homolky 126/13, PSČ 150 00
den vzniku členství: 7. 7. 2009
den vzniku funkce: 7. 7. 2009
od 7. 8. 2009 do 7. 8. 2009
Milan Holejšovský - člen dozorčí rady
Dvůr Králové nad Labem, Březinova 873, PSČ 544 01
den vzniku členství: 7. 7. 2009
od 7. 8. 2009 do 2. 10. 2014
Prof.Ing. BOHUMIL KRÁL, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Motol, U Homolky, PSČ 150 00
den vzniku členství: 7. 7. 2009 - 8. 7. 2014
den vzniku funkce: 7. 7. 2009 - 8. 7. 2014
od 7. 8. 2009 do 2. 10. 2014
MILAN HOLEJŠOVSKÝ - člen dozorčí rady
Dvůr Králové nad Labem, Březinova, PSČ 544 01
den vzniku členství: 7. 7. 2009 - 8. 7. 2014
od 18. 12. 2004 do 7. 8. 2009
Doc. Ing. Bohumil Král, CSc. - Předseda dozorčí rady
Praha 5, U Homolky 13
den vzniku členství: 25. 6. 2004
den vzniku funkce: 25. 6. 2004
od 18. 12. 2004 do 7. 8. 2009
Milan Holejšovský - Člen dozorčí rady
Dvůr Králové n. L., Březinova 873
den vzniku členství: 25. 6. 2004
od 18. 12. 2004 do 3. 11. 2009
Hana Voborníková - Člen dozorčí rady
Dvůr Králové n.L., nábř.Benešovo 1956
den vzniku členství: 17. 6. 2004 - 14. 9. 2009
od 12. 4. 1999 do 18. 12. 2004
Milan Holejšovský - Člen dozorčí rady
Dvůr Králové n. L., Březinova 873
od 25. 11. 1998 do 9. 4. 1999
Ing. Tomáš Zralý - Místopředseda dozorčí rady
Praha 2, Šumavská 1096/11
od 25. 11. 1998 do 18. 12. 2004
Doc. Ing. Bohumil Král, CSc. - Předseda dozorčí rady
Praha 5, U Homolky 13
od 10. 2. 1998 do 25. 11. 1998
Prof. Vladimír Kyzlink, Dr.Sc - Předseda dozorčí rady
Praha 3, Biskupcova 48
od 10. 2. 1998 do 25. 11. 1998
Martin Bolcek - Člen dozorčí rady
Nový Jičín, Nerudova 301/15
od 19. 6. 1996 do 10. 2. 1998
Ing. Karol Melocík - Člen dozorčí rady
Bratislava, L.Fullu 3/45
od 19. 6. 1996 do 18. 12. 2004
Hana Voborníková - Člen dozorčí rady
Dvůr Králové n.L., nábř.Benešovo 1956
od 22. 4. 1993 do 22. 4. 1993
Doc. Ing. Josef J e t t m a r CSc. - Člen představenstva
Praha 5, Nad Palatou 3
od 22. 4. 1993 do 22. 4. 1993
Ing. Martin P l e c h á č - Člen představenstva
Dvůr Králové n.L., Čechova 1103
od 22. 4. 1993 do 22. 7. 1994
Ing. Vladimír Červíček - Člen
Praha 3, Jilmová 4
od 22. 4. 1993 do 7. 2. 1996
Doc. Ing. Josef J e t t m a r CSc. - Člen
Praha 5, Nad Palatou 3
od 22. 4. 1993 do 19. 6. 1996
Ing. Martin P l e c h á č - Člen
Dvůr Králové n.L., Čechova 1103
od 22. 4. 1993 do 19. 6. 1996
Ing. Jiří Merhulík - Místopředseda dozorčí rady
Dvůr Králové n.L., 5. května 2203
od 22. 4. 1993 do 19. 6. 1996
Ing. Stanislav Sedláček - Člen
Dvůr Králové n.L., Vančurova 2692
od 22. 4. 1993 do 10. 2. 1998
Prof. Vladimír Kyzling, Dr.Sc - Předseda dozorčí rady
Praha 3, Biskupcova 48
od 1. 5. 1992 do 22. 4. 1993
ing. Josef Horáček - Člen
Praha 2, Budečská 35
od 1. 5. 1992 do 22. 4. 1993
ing. Jiří Merhulík - Člen
Dvůr Králové n/L., 5. května 2203
od 1. 5. 1992 do 22. 4. 1993
ing. Jaroslav Šindelář - Člen
Praha 4, Mauerova 1308
od 1. 5. 1992 do 22. 4. 1993
ing. Jiří Hlavatý - Gen. řed. spol.
Dvůr Králové n/L., Bezručova 1447
Akcionáři
od 29. 10. 2015
Ing. JIŘÍ HLAVATÝ
Dvůr Králové nad Labem, Bezručova, PSČ 544 01
od 16. 1. 2014 do 29. 10. 2015
Ing. JIŘÍ HLAVATÝ
Dvůr Králové nad Labem, Bezručova, PSČ 544 01
od 14. 11. 2005 do 16. 1. 2014
Ing. Jiří Hlavatý
Dvůr Králové nad Labem, Bezručova 1447, PSČ 544 01
Hodnocení firmy
+8
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Je vám míň než 36 let? Tak jste mladí a stát vám půjčí na bydlení. Až dva melouny

25. 6. 2018 | Co se děje | Gabriel Pleska | 9 komentářů

Je vám míň než 36 let? Tak jste mladí a stát vám půjčí na bydlení. Až dva melouny

Pokud ovšem máte aspoň trochu rodinu a pokud si stačíte zažádat včas. Zájemců je mnoho, peněz v „Programu pro mladé“ zas tolik ne. Žádosti se přijímají už od polovičky srpna, papírů budete potřebovat víc než na hypotéku – a přesná pravidla zatím nebyla zveřejněna.

Sucho v Česku. Vytrhne nás dešťová voda?

25. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 3 komentáře

Sucho v Česku. Vytrhne nás dešťová voda?

Na sucho žehrají zemědělci i zahrádkáři. Pitná voda z kohoutků ale pořád poteče. Neváháme s ní splachovat, zalévat nebo ji napouštět do bazénů. Stát kvůli vysychajícím zdrojům rozdává dotace.

Asijská mise

23. 6. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Asijská mise

O byznysu na druhém konci světa, systému půjček v rozvojových zemích, divokém životě v Indii a boji s monopolem na Filipínách. Příběh manažera Vlastimila Hrabala.

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 21 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 18 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Když se člověku nepodaří to, oč pilně usiloval, zlobí se sám na sebe nebo na život, mluví o nespravedlnosti a má tendenci sám o sobě pochybovat. Minimálně já to tak měla,...více

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

O porcelánu se říká, že je to hmota čtyř živlů: země, vody, ohně a vzduchu. Pátým elementem je pak vesmírný éter. Právě ten se prý pokouší ve své tvorbě najít uznávaný designér...více

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

V okolí obřího kampusu, kde sídlí ústředí Facebooku, probíhá běžný jev na realitním trhu. Majitelé nemovitostí se chlubí právě tím, že jsou blízko sídla technologického giganta....více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+149
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-48
+
-
3.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-49
+
-
4.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

-247
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-328
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 613 688 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 656,00 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Sberbank CZ 2 661,00 Kč
Česká spořitelna 2 702,00 Kč
ČSOB 2 701,00 Kč
Komerční banka 2 713,91 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 737,20 Kč
Raiffeisenbank 2 746,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Když se člověku nepodaří to, oč pilně usiloval, zlobí se sám na sebe nebo na život, mluví...více

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

O porcelánu se říká, že je to hmota čtyř živlů: země, vody, ohně a vzduchu. Pátým elementem...více

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

V okolí obřího kampusu, kde sídlí ústředí Facebooku, probíhá běžný jev na realitním trhu....více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výpověď pro nevhodné podmínky
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Výpověď pro nevhodné podmínky

Otázka: Dobrý den, v úterý 12.6. jsem odeslala doporučene výpověď z důvodu nevhodných pracovních podmínek, bez výpovědní lhůty. Šéfová si ji nevyzvedla, který den mohu zaměstnání opustit, musím dodržet výpovědní...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.