Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík ROTEXTILE, a. s., v likvidaci
IČO: 45534233

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Obchodní firma
od 24. 8. 2006

ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

od 1. 5. 1992 do 24. 8. 2006

ROTEXTILE, a. s.

Adresa sídla
od 5. 11. 2002 do 29. 4. 2015
Rokytnice n. Jiz., 186, PSČ 512 44
od 1. 5. 1992 do 5. 11. 2002
Rokytnice n. Jiz., , PSČ 512 44
IČO
od 1. 5. 1992

45534233

DIČ

CZ45534233

Identifikátor datové schránky:dszhm25
Právní forma
od 1. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka578 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 21. 12. 2001 do 12. 3. 2008
- Výroba textilních vláken a tkanin
od 21. 12. 2001 do 12. 3. 2008
- Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)
od 21. 12. 2001 do 12. 3. 2008
- Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)
od 21. 12. 2001 do 12. 3. 2008
- Velkoobchod
od 21. 12. 2001 do 12. 3. 2008
- Specializovaný maloobchod
od 21. 12. 2001 do 12. 3. 2008
- Ubytovací služby
od 21. 12. 2001 do 12. 3. 2008
- Poskytování technických služeb
od 21. 12. 2001 do 12. 3. 2008
- Hostinská činnost
od 21. 12. 2001 do 12. 3. 2008
- Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní
od 13. 5. 1993 do 21. 12. 2001
- výroba a prodej textilních výrobků a oděvů
od 13. 5. 1993 do 21. 12. 2001
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných
od 13. 5. 1993 do 21. 12. 2001
- ubytovací služby
od 13. 5. 1993 do 21. 12. 2001
- drobné údržbářské práce s vyjímkou elektro
od 13. 5. 1993 do 21. 12. 2001
- hostinská činnost - závodní stravování
od 13. 5. 1993 do 21. 12. 2001
- silniční motorová doprava
od 1. 5. 1992 do 13. 5. 1993
- Výroba a prodej bavlnářských výrobků a oděvů z tkanin.
od 1. 5. 1992 do 13. 5. 1993
- Výroba tepelné energie.
od 1. 5. 1992 do 13. 5. 1993
- Výroba elektrické energie.
od 1. 5. 1992 do 13. 5. 1993
- Výroba a montáž strojírenských výrobků.
od 1. 5. 1992 do 13. 5. 1993
- Výkon funkce zřizovatele SOU.
od 1. 5. 1992 do 13. 5. 1993
- Pomocné výkony v nákladní dopravě.
od 1. 5. 1992 do 13. 5. 1993
- Maloobchodní prodej bavlnářských výrobků.
od 1. 5. 1992 do 13. 5. 1993
- Maloobchodní prodej střihů a vzorů a provádění střihové služby.
Ostatní skutečnosti
od 24. 8. 2006
- Rozhodnutím jediného akcionáře byla společnost ke dni 1. 7. 2006 zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor.
od 15. 8. 2005
- Usnesení valné hromady 5. 8. 2005: - Valná hromada určuje, že na základě stavového výpisu pořízeného Střediskem cenných papírů ze dne 29. 7. 2005 a prohlášení společnosti Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG ze dne 11. 7. 2005, dokládajících počet akcií emitovaných společno stí ROTEXTILE, a. s. ve vlastnictví společnosti Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG, že společnost Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG, se sídlem Rastede, Bahnhofstrasse 2, PSČ 26180, Spolková republika Německo, zapsaná v  obchodním rejstříku vedeném u Obvodového soudu v Bayreuthu, oddíl B, vložka č. HRB 4 je hlavním akcionářem společnosti ROTEXTILE, a. s. s podílem na hlasovacích právech společnosti ROTEXTILE, a. s. ve výši 99,39 %, neboť je pro něj ve Středisku cenných p apírů deponováno 1.823.375 kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících na majitele o jmenovité hodnotě 35,- Kč každá, tedy akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 63.818.125,- Kč. - Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že společnost Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG, se sídlem Rastede, Bahnhofstrasse 21, PSČ 26180, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Obvodového soudu v Bayreuthu, oddíl B, vložka č. HRB 4 je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeh o osobou podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. - Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny kmenové akcie společnosti v zaknihované podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě 35,- Kč každá, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, společnost Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG, se sídlem Rastede, Bahnhofstrasse 21, PSČ 26180, Spol ková republika Německo, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Obvodového soudu v Bayreuthu, oddíl B, vložka č. HRB 4, a to za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, § 183i až 183n; vlastnické právo k akciím osta tních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. - Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 29,- Kč (slovy: dvacet devět korun českých) za každou jednu kmenovou akcii v zaknihované podobě na majitele o jmenovité hodnotě 35,- Kč a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce Act ivities a.s., znalecký ústav, se sídlem Praha 1, Platnéřská 191/6, PSČ 110 00, IČ: 601 96 891 ze dne 07.07.2005, pořadové číslo znaleckého deníku 307/52/2005. - Lhůta pro poskytnutí protiplnění činí 2 měsíce ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. Protiplnění bude oprávněným osobám poukázáno poštovní po ukázkou.
od 5. 11. 2002
- Valná hromada společnosti na návrh představenstva rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) K zajištění restrukturalizace firmy se základní kapitál společnosti zvyšuje z částky 2,071.265,- Kč (dvamilionysedmdesátjedentisícdvěstěšedesátpět korun českých) na částku 64,209.215,- Kč (šedesátčtyřimilionydvěstědevěttisícdvěstěpatnáct korun českých), tedy o částku 62,137.950,- Kč (šedesátdvamilionyjednostotřicetsedmtisícdevětsetpadesát korun českých).
od 5. 11. 2002
- 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emitováním nových kmenových akcií v počtu 1,775.370 kusů (jedenmilionsedmsetsedmdesátpěttisíctřistasedmdesát) o jmenovité hodnotě jedné akcie 35,- Kč (třicetpět korun českých) znějících na majitele, v zaknihované podobě.
od 5. 11. 2002
- 3) Nově emitované akcie budou nabídnuty přednostně k upsání současným akcionářům podle množství jimi vlastněných akcií. Na každou akcii je možno upsat 30 (třicet) nově emitovaných akcií. 4) Upisování nad částku 62,137.950,- Kč (šedesátdvamilionyjednostotřicetsedmtisícdevětsetpadesát korun českých) se nepřipouští.
od 5. 11. 2002
- 5) Akcie neupsané akcionáři s využitím přednostního práva budou nabídnuty k upsání největšímu současnému akcionáři, tj. společnosti Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG. 6) Upisování bude provedeno peněžitými vklady nebo zápočtem pohledávek za společností. 7) Vzhledem k tomu, že všechny pohledávky společnosti Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG jsou v paritní podobě započitatelné, ponechává valná hromada výběr započítávaných pohledávek na tomto upisovateli.
od 5. 11. 2002
- 8) Lhůta pro uplatnění přednostního práva současných akcionářů pro upisování nově emitovaných akcií se stanovuje na dva týdny ode dne doručení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - obchodního rejstříku - o zápisu usnesení této valné hromady konané dne 5.6.2002, společnosti. 9) Upisování se bude provádět zápisem do listiny upisovatelů, který bude k dispozici v sídle společnosti v Rokytnici nad Jizerou, v kanceláři ředitele Ing. Milana Erlebacha. 10) Lhůta pro upsání přednostně neupsaných akcií pro společnost Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG se stanovuje na jeden měsíc počínaje dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené pro akcie upisované přednostně. Poslední den této třicetidenní lhůty končí v 16.00 hod.
od 5. 11. 2002
- 11) Upisovatelé zaplatí 100% (jednosto%) hodnoty upsaných akcií peněžitě na účet společnosti číslo 8306-581/0100 vedený u Komerční banky a.s. pobočky v Semilech, expozitury v Rokytnici n. Jiz., nejpozději poslední den lhůty pro upsání akcií.
od 5. 11. 2002
- 12) Návrh smlouvy o započtení pohledávek vypracuje společnost Mechanische Baumwoll-Spinerei & Weberei Bayreuth AG a k podpisu této smlouvy se stanovuje lhůta 25 dní (dvacetpět dní) ode dne konání valné hromady. Výše zápočtu bude odpovídat poměru akcií vlastněných touto společností. V závislosti na výsledku upisování akcií podle § 204a obchodního zákoníku bude výše zápočtu upravena dodatkem ke smlouvě tak, aby celá výše zápočtu dosáhla celkové částky zvýšení základního kapitálu tj. 62,137.950,- Kč (šedesátdvamilionyjednostotřicetsedmtisícdevětsetpadesát korun českých).
od 21. 12. 2001
- Rozhodnutí valné hromady ze dne 12.6.2001 o snížení základního kapitálu společnosti na návrh představenstva:
od 21. 12. 2001
- 1. Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 59.179.000-Kč (padesátdevětmilionůjednostosedmdesátdevěttisíc korun českých) na částku 2.071.265,- Kč (dvamilionysedmdesátjedentisícdvěstěšedesátpět korun českých), tedy o částku 57.107.735.-Kč (padesátsedmmilionůjednostosedmtisícsedmsettřicet pět korun čských).
od 21. 12. 2001
- 2. Důvodem pro snížení základního kapitálu je zreálnění nominální hodnoty akcie, úhrada ztrát z minulých let, tvorba rezervního fondu k pokrytí případných ztrát z rekonstrukčních a modernizačních akcií, vytvoření fondů rozvoje na pokrytí modernizačních záměrů.
od 21. 12. 2001
- 3. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu tj. 57.107.735,-Kč bude naloženo tímto způsobem: a) na úhradu ztrát z minulých let bude použita částka 16.525.560,45-Kč (tj.šestnáctmilionůpětsetdvacetpěttisícpětsetšedesátkorun českých, čtyřicetpět halérů), b) do rezervního fondu bude přidělena částka 5.917.900,-Kč (pětmilionůdevětsetsedmnácttisícdevětset korun českých), c) na vytvoření fondu rozvoje na pokrytí modernizačních záměrů bude použita částka 34.664.274,55 Kč (třicetčtyřimilionyšestsetšedesátčtyřitisícedvěstěsedmdesátčtyři koruny české, padesátpět haleřů). d) Finance ze snížení základního kapitálu nebudou poskytnuty k jekémukoliv plnění ve prospěch akcionářů. e) Snížení základního kapitálu nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů.
od 21. 12. 2001
- 4. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením nominální hodnoty emitovaných akcií z částky 1.000,-Kč (jedentisíc korun českých) na 35,-Kč (třicetpět korun českých).
od 19. 8. 1993
- Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 30.6.1993.
od 13. 5. 1993
- Právní poměry se řídí stanovami ze dne 21.4.1993 ve znění změny ze dne 1.2.1993.
od 13. 5. 1993 do 2. 4. 1996
- Akcie 59 179 akcií na doručitele ve jm. hodnotě Kč 1 000,--
od 1. 5. 1992
- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchod. zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 1. 5. 1992
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 21. 4. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jme- nování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 5. 1992
- Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku SEBA, zá- vod 10, Rokytnice n. Jiz., st. p..
Kapitál
od 26. 4. 2003
Základní kapitál 64 209 215 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 11. 2002 do 26. 4. 2003
Základní kapitál 2 071 265 Kč
od 13. 5. 1993 do 5. 11. 2002
Základní kapitál 59 179 000 Kč
od 1. 5. 1992 do 13. 5. 1993
Základní kapitál 51 082 000 Kč
od 12. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 834 549.
od 26. 4. 2003 do 12. 4. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 834 549.
od 26. 4. 2003 do 12. 4. 2016
v zaknihované podobě
od 5. 11. 2002 do 26. 4. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 59 179.
od 5. 11. 2002 do 26. 4. 2003
v zaknihované podobě
od 13. 5. 1993 do 5. 11. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 59 179.
od 1. 5. 1992 do 13. 5. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 51 082.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 29. 4. 2015
DENIS RIEDIGER - člen představenstva
Praha - Nové Město, Rašínovo nábřeží, PSČ 120 00
den vzniku členství: 12. 2. 2015
od 27. 2. 2009 do 25. 2. 2015
Ing. Otakar Fišer - člen představenstva
Libštát, 300, PSČ 512 03
den vzniku funkce: 11. 2. 2009 - 18. 9. 2014
od 21. 3. 2007 do 27. 2. 2009
Thomas Stritzelberger - člen představenstva
Eningen, Robert-Koch-Strasse 11, PSČ 728 00, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 31. 1. 2007 - 11. 2. 2009
od 15. 8. 2005 do 21. 3. 2007
Ing. Otakar Fišer - Člen představenstva
Libštát, 300, PSČ 512 03
den vzniku členství: 5. 8. 2005 - 31. 1. 2007
od 15. 8. 2005 do 21. 3. 2007
Lubomír Vališka - Člen představenstva
Jilemnice, Jana Weisse 1205, PSČ 514 01
den vzniku členství: 5. 8. 2005 - 31. 1. 2007
od 12. 2. 2005 do 15. 8. 2005
Ing. Jiří Holubec - Člen představenstva
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice, 348, PSČ 512 44
den vzniku členství: 11. 10. 2004 - 5. 8. 2005
od 24. 9. 2004 do 21. 3. 2007
Dr. Frank Amm - Člen představenstva
Bayreuth, Frankenwaldstr. 54, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 8. 6. 2004 - 31. 1. 2007
od 1. 10. 2003 do 15. 8. 2005
JUDr. Václav Komrska - Místopředseda představenstva
Praha 10, Dobropolská 22, PSČ 102 00
den vzniku členství: 12. 6. 2001 - 5. 8. 2005
den vzniku funkce: 17. 6. 2003 - 5. 8. 2005
od 1. 10. 2003 do 15. 8. 2005
ing. Jan Fiala - Předseda představenstva
Průhonice, Tulipánová 116, PSČ 252 43
den vzniku členství: 12. 6. 2001 - 5. 8. 2005
den vzniku funkce: 17. 6. 2003 - 5. 8. 2005
od 5. 11. 2002 do 1. 10. 2003
ing. Jan Fiala - místopředseda představenstva
Průhonice, Tulipánová 116, PSČ 252 43
den vzniku funkce: 12. 6. 2001
od 5. 11. 2002 do 15. 8. 2005
Reinhold Bernhard Jödden - Člen představenstva
Grabenstrasse 44, 48703 Stadtlohn, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 5. 8. 2005
od 3. 2. 1998 do 5. 11. 2002
Josef Böckmann - Člen představenstva
Jägerskamp 15, 48583 Ahaus, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 12. 6. 2001
od 3. 2. 1998 do 12. 2. 2005
Gerhard Löffelmann - Člen představenstva
Nibelungenstr. 37, 95444 Bayreuth, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 12. 6. 2001
od 30. 8. 1996 do 1. 10. 2003
JUDr. Václav Komrska - Předseda představenstva
Praha 10, Dobropolská 22, PSČ 102 00
den vzniku funkce: 12. 6. 2001
od 13. 2. 1996 do 30. 8. 1996
JUDr. Václav Komrska - Člen představenstva
Praha 10, Dobropolská 22, PSČ 102 00
od 13. 2. 1996 do 5. 11. 2002
ing. Jan Fiala - místopředseda představenstva
Praha 7, U smaltovny 20, PSČ 170 00
den vzniku funkce: 12. 6. 2001
od 7. 12. 1994 do 13. 2. 1996
dipl.Ing. Aleš Kupka - člen představenstva
Zlín, ul.2.května 4099, PSČ 760 00
od 7. 12. 1994 do 24. 9. 2004
Ing. Milan Erlebach - člen představenstva
Víchová nad Jizerou, 27, PSČ 512 41
od 19. 8. 1993 do 7. 12. 1994
Otakar Moťka - člen představenstva
Bělá p. Bezdězem, Pražská 870, PSČ 294 21
od 19. 8. 1993 do 7. 12. 1994
ing. Miroslav Maxa - člen představenstva
Praha 10-Zahrad.město, Slunečnicová 2281, PSČ 106 00
od 19. 8. 1993 do 13. 2. 1996
ing. Jaroslav Hořínek - místopředseda představenstva
Praha 10-H.Měcholupy, Boloňská 307/46, PSČ 109 00
od 19. 8. 1993 do 30. 8. 1996
ing. Václav Vlček - předseda představenstva
Praha 9, Litvínovská 20, PSČ 190 00
od 19. 8. 1993 do 30. 8. 1996
doc.ing. Antonín Pešek, CSc. - člen představenstva
Praha 4, Hrdličkova 2177, PSČ 140 00
od 1. 5. 1992 do 19. 8. 1993
Augustin Zaplatílek - člen představenstva
Tanvald, 563, PSČ 468 41
od 1. 5. 1992 do 19. 8. 1993
Zdeňka Chlumáková - člen představenstva
Rokytnice n. J., , PSČ 512 44
od 1. 5. 1992 do 19. 8. 1993
ing. Jaroslav Hejral - člen představenstva
Rokytnice n. J. 580, , PSČ 512 44
od 15. 8. 2005
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná navenek představenstvo. Za představenstvo jednají jménem společnosti navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně.
od 3. 2. 1998 do 15. 8. 2005
Zastupování společnosti: Společnost vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány zastupují ti členové představenstva, kteří mají právo za společnost jednat a podepisovat, a to buď všichni společně, nebo samostatně jeden z nich, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, dále v rozsahu čl. 29 těchto stanov ředitel společnosti a v rozsahu ust. § 14 Obchodního zákoníku prokurista společnosti. Podepisování za společnost: Za společnost podepisují jen ti členové představenstva, kteří mají oprávnění za společnost jednat a podepisovat, a to buď všichni společně, nebo společně předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, dále ředitel společnosti v rozsahu pravomocí podle čl. 29 těchto stanov a prokurista v rozsahu ust. § 14 Obchodního zákoníku. Všichni podepisující tak činí tím způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis podle podpisového vzoru.
od 1. 5. 1992 do 3. 2. 1998
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představen- stva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Likvidace
od 28. 6. 2016
DENIS RIEDIGER
Praha - Nové Město, Rašínovo nábřeží, PSČ 128 00
od 21. 10. 2008 do 28. 6. 2016
Uwe Stahmer
Bad Zwischenahn, Otto-Hahn-Straße 9, PSČ 261 60, Spolková republika Německo
od 17. 10. 2007 do 21. 10. 2008
Thomas Stritzelberger
Eningen, Robert-Koch-Strasse 11, PSČ 728 00, Spolková republika Německo
od 24. 8. 2006 do 17. 10. 2007
Mgr. Vladimír Richter
Jilemnice, Na Výsluní 1152, PSČ 514 01
Dozorčí rada
od 24. 8. 2006 do 21. 3. 2007
Ing. Václav Vlček - Člen dozorčí rady
Praha 9, Litvínovská 20, PSČ 190 00
den vzniku členství: 26. 6. 2006 - 31. 1. 2007
od 24. 9. 2004 do 21. 3. 2007
Ing. Eva Suchomelová - Člen dozorčí rady
Jaroměř, Labská 59, PSČ 551 01
den vzniku členství: 8. 6. 2004 - 31. 1. 2007
od 24. 9. 2004 do 29. 5. 2007
Milena Čeřovská - Člen dozorčí rady
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice, 638, PSČ 512 44
den vzniku členství: 13. 5. 2004 - 31. 1. 2007
od 1. 10. 2003 do 24. 9. 2004
Antonín Jindra - Člen dozorčí rady
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice, 241, PSČ 512 44
den vzniku členství: 20. 5. 2003
od 3. 9. 1999 do 1. 10. 2003
Miroslav Kovář - Člen doz.rady
Rokytnice nad Jizerou, Horní 545, PSČ 512 44
od 30. 8. 1996 do 24. 9. 2004
Ing. Jiří Holubec - Člen doz.rady
Jaroměř, Na vrších 467, PSČ 551 01
den vzniku funkce: 12. 6. 2001
od 30. 8. 1996 do 24. 8. 2006
Ing. Václav Vlček - Člen doz.rady
Praha 9, Litvínovská 20, PSČ 190 00
den vzniku funkce: 12. 6. 2001 - 26. 6. 2006
od 7. 12. 1994 do 30. 8. 1996
Ing. Miroslav Maxa - člen doz.rady
Praha 10-Zahrad.město, Slunečnicová 2281, PSČ 106 00
od 19. 8. 1993 do 7. 12. 1994
dipl.ing. Aleš Kupka - člen doz.rady
Zlín, ul.2.května 4099, PSČ 760 00
od 19. 8. 1993 do 30. 8. 1996
JUDr. Vladimír Němeček - předseda doz.rady
Praha 4-Bráník, Psohlavců 1498, PSČ 147 00
od 19. 8. 1993 do 3. 9. 1999
Zdeňka Holubcová - člen doz.rady
Rokytnice n.Jizerou, Horní 547, PSČ 512 44
od 1. 5. 1992 do 19. 8. 1993
Alena Jiroušová
Vysoké n. Jiz. 98, , PSČ 512 11
od 1. 5. 1992 do 19. 8. 1993
ing. Lidmila Kocourková
Rokytnice n. Jiz. 33, , PSČ 512 45
od 1. 5. 1992 do 19. 8. 1993
Jiří Baudiš
Rokytnice n. Jiz.,
Akcionáři
od 24. 11. 2016
RIEDIGER. tax & accounting s.r.o., IČO: 24762024
Praha - Nové Město, Rašínovo nábřeží, PSČ 128 00
od 28. 6. 2016 do 24. 11. 2016
RIEDIGER. tax & public procurement s.r.o., IČO: 24762024
Praha - Nové Město, Rašínovo nábřeží, PSČ 128 00
od 29. 4. 2015 do 28. 6. 2016
Mech.Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth GmbH
Bayreuth, Tunellstrasse 6, PSČ 954 08, Spolková republika Německo
od 24. 8. 2006 do 29. 4. 2015
Mech.Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth Aktiengesellschaft
Bayreuth, Branderburger Strasse 2, PSČ 954 08, Spolková republika Německo
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 10 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 21 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

6. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

Ministerstvo průmyslu oživilo speciální dotaci pro podnikající rodiče, kteří přišli o výdělek kvůli zavřené škole. Tady jsou podrobnosti.

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 683,40 Kč
ČSOB 2 684,70 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Komerční banka 2 694,39 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Česká spořitelna 2 709,00 Kč
Raiffeisenbank 2 737,38 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 746,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+12
+
-
2.Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

+2
+
-
3.Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

+1
+
-
4.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-9
+
-
5.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-132
+
-

Články na Heroine.cz

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Mezinárodně úspěšný dokument Benjamina Reea o případu krádeže obrazů z norské galerie,...více

Co vám zvedá náladu v době pandemie? Čtyři inspirativní ženy prozrazují, jak o sebe pečují

Co vám zvedá náladu v době pandemie? Čtyři inspirativní ženy prozrazují, jak o sebe pečují

I v době pandemie se snažíme dělat si alespoň malé radosti. Jak to vypadá u vás? Relaxujete?...více

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

Restorativní justice je pojem, který veřejnost - a ani naše trestní právo - zatím příliš...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services