Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Silniční technika, a.s.
IČO: 45534390 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Datum zániku1. 7. 2012
StavVymazáno
Obchodní firma
od 22. 1. 1999 do 1. 7. 2012

Silniční technika, a.s.

od 1. 5. 1992 do 22. 1. 1999

Silniční stroje a zařízení, a.s.

Sídlo
od 30. 11. 2004 do 1. 7. 2012
Nová Paka, Heřmanice 117, PSČ 509 01
od 1. 5. 1992 do 30. 11. 2004
Nová Paka, Partyzánská 78
IČO
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 2012

45534390

DIČ

CZ45534390

Právní forma
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 2012
Akciová společnost
Spisová značka594 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 31. 8. 2005 do 1. 7. 2012
- Povrchová úprava a svařování kovů a jiných materiálů
od 31. 8. 2005 do 1. 7. 2012
- Výroba motorových a přípojných vozidel
od 31. 8. 2005 do 1. 7. 2012
- Výroba kovových konstrukcí, kotlů,těles a kontejnerů
od 31. 8. 2005 do 1. 7. 2012
- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 31. 8. 2005 do 1. 7. 2012
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 31. 8. 2005 do 1. 7. 2012
- Opravy silničních vozidel
od 31. 8. 2005 do 1. 7. 2012
- Zámečnictví
od 13. 7. 1995 do 1. 7. 2012
- silniční motorová doprava
od 13. 7. 1995 do 1. 7. 2012
- výuka svařování
od 18. 8. 1993 do 13. 7. 1995
- silniční motorová doprava (platí do 12.7.1994)
od 18. 8. 1993 do 1. 7. 2012
- vývoj a výroba strojů a zařízení pro stavby, opravy a údržbu pozemních komunikací, dopravu, silniční a komunální hospodářství
od 18. 8. 1993 do 1. 7. 2012
- zahraničně obchodní a obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost a leasing - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných
od 1. 5. 1992 do 18. 8. 1993
- vývoj, výroba a prodej (odbyt strojů a zařízení pro stavby, opravy a údržbu pozemních komunikací včetně zahraničních kooperací ) (povolení FMZO Praha Registr. č.: 108000061)
od 1. 5. 1992 do 18. 8. 1993
- provádění servisní činnosti na dovážené silniční stroje a zařízení
od 1. 5. 1992 do 18. 8. 1993
- provádění servisních služeb a oprav podnikem vyráběných strojů a zařízení
od 1. 5. 1992 do 18. 8. 1993
- prodej podnikem vyráběných i dovážených náhradních dílů k silničním strojům a zařízením
od 1. 5. 1992 do 18. 8. 1993
- provádění odbytové činnosti na dovážené stavební a silniční stroje a zařízení
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2012 do 1. 7. 2012
- Společnost zanikla bez likvidace formou vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou společností KOBIT, spol. s r.o. se sídlem Praha 6, Rozvojová 269, PSČ 165 00, IČ 447 92 247.
od 29. 1. 2010 do 8. 4. 2010
- "Mimořádná valná hromada společnosti Silniční technika, a.s., konaná dne 7. ledna 2010: - valná hromada na základě předložení celkem 159.663 (slovy: jednoho sta padesáti devíti tisíc šesti set šedesáti tří) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000,- Kč, nekótovaných k obchodování na oficiál ních trzích, nahrazených při předložení hromadnými listinami, vydaných Společnosti, které předložila společnost KOBIT, spol. s r.o., sídlem Praha 6, Rozvojová 135, PSČ 160 00, IČ 447 92 247, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, o ddíl C., vložka 5528, určuje, že společnost KOBIT, spol. s r.o., sídlem Praha 6, Rozvojová 135, PSČ 160 00, IČ 447 92 247, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 5528, je hlavním akcionářem ("Hlavní akcionář") spol ečnosti Silniční technika, a.s., sídlem Nová Paka, Heřmanice 117, PSČ 509 01, IČ 455 34 390, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka 594, s podílem souhrnné jmenovité hodnoty jí vlastněných akcií emitenta S ilniční technika, a.s. k základnímu kapitálu emitenta přesahujícím 90 % základního kapitálu emitenta a s podílem na hlasovacích právech ve společnosti Silniční technika, a.s. přesahujícím 90 % všech hlasovacích práv, neboť společnost KOBIT, spol. s r.o. j e vlastníkem akcií vydaných společností Silniční technika, a.s. o souhrnné jmenovité hodnotě 159.663.000,- Kč, což z celkového základního kapitálu ve výši 175.215.000,- Kč činí 91,124 %, a tedy že společnost KOBIT, spol. s r.o. je osobou oprávněnou k přec hodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 183i a násl. ObchZ, zejména podle ust. § 183l odst. 3 ObchZ; - valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený Hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ("Akcií") vydaných společností Silniční technika, a.s. tj. Akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů (tj. s výjimkou H lavního akcionáře), následovně: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000,- Kč vydané společností Silniční technika, a.s., sídlem Nová Paka, Heřmanice 117, PSČ 509 01, IČ 455 34 390, zapsanou v obchodním re jstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka 594, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře (tj. Akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, společnost KOBIT, spol. s r.o., sídlem Praha 6, Rozvoj ová 135, PSČ 160 00, IČ 447 92 247, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 5528, a to za podmínek stanovených ustanoveními §§183i a násl. obchodního zákoníku, přičemž vlastnické právo k Akciím ostatních akcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v obchodním věstníku; - valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě dvou týdnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 zákona 513/1991 Sb., bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené Hlavním akci onářem v souladu s ust. § 183i odst. 3, § 183j odst. 4 a 6 a § 183m odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., tedy protiplnění ve výši 247,- Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jehož přiměřenost byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudk em č. 1396-186/09 ze dne 30. 11. 2009, vypracovaným znalcem - společností A&CE Consulting, s.r.o., sídlem v Brně, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ 441 19 097, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 4037, znaleckým ústavem jmenovaným rozhodnutím ministra spravedlnosti č.j. M-1165/2004 ze dne 2. 7. 2004 pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. Znalec pro ocenění použil mimo jiné likvidační metodu. Znalecký posudek zároveň vychází i z metodiky vypracované Českou náro dní bankou "Znalecké posudky pro účely povinných nabídek převzetí a veřejných návrhů smluv o koupi účastnických cenných papírů (ZNAL)" s přílohami "Obsahové náležitosti znaleckého posudku (ZNAL Příl. 1)" a "Nedostatky znaleckých posudků (ZNAL Příl. 2)". N a základě zvolené metody ocenění a při respektování metodiky ZNAL dospěl znalec k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění činí částku 247,- Kč na každou jednu kmenovou, listinnou akcii vydanou Společností ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé je dné 1.000,- Kč."
od 18. 1. 2010 do 8. 4. 2010
- Valná hromada společnosti konaná dne 7. prosince 2009 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál je snižován z důvodu úhrady ztrát. Neuhrazená ztráta společnosti dosáhla k 30. 6. 2009 částky vyšší než jedna polovina základního kapitálu společnosti, částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty a na tvorbu rezervního fondu sloužícího k úhradě budoucí ztráty ve výši nepřesahující 10 % základního kapitálu. b) Základní kapitál společnosti bude snížen z dosavadní výše 175.215.000,- Kč o částku 98.120.400,- Kč na novou výši 77.094.600,- Kč. c) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií poměrně u všech vydaných akcií, a to vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie. Jmenovitá hodnota každé jedné dosavadní akcie bude z dosavadní výše 1.00 0,- Kč snížena o částku 560,- Kč na novou sníženou jmenovitou hodnotu 440,- Kč. d) Lhůta pro předložení listinných akcií nebo hromadných listin za účelem vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií se stanovuje v délce 4(čtyř) měsíců a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude snížení základního kapitálu zapsá no do obchodního rejstříku.
od 18. 8. 1993 do 1. 7. 2012
- Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 15.7.1993.
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 2012
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Silniční stroje a zařízení, s.p..
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 2012
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 1. 5. 1992 do 1. 7. 2012
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 21. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 8. 4. 2010 do 1. 7. 2012
Základní kapitál 77 094 600 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 11. 1993 do 8. 4. 2010
Základní kapitál 175 215 000 Kč
od 1. 5. 1992 do 15. 11. 1993
Základní kapitál 175 055 000 Kč
od 8. 4. 2010 do 1. 7. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 175 215.
od 13. 7. 1995 do 8. 4. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 175 215.
od 13. 7. 1995 do 8. 4. 2010
v listinné podobě
od 15. 11. 1993 do 13. 7. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 752.
od 15. 11. 1993 do 13. 7. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 173 463.
od 1. 5. 1992 do 15. 11. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 751.
od 1. 5. 1992 do 15. 11. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 173 304.
Statutární orgán
od 18. 6. 2011 do 1. 7. 2012
Petr Krejčí - člen představenstva
Stará Paka - Roškopov, , PSČ 507 91
den vzniku členství: 1. 4. 2011
od 28. 12. 2007 do 18. 6. 2011
Arnošt Truhelka - člen představenstva
Nová Paka, Svobody 1399, PSČ 509 01
den vzniku členství: 7. 12. 2007 - 28. 2. 2011
od 28. 12. 2007 do 1. 7. 2012
Ladislav Knap - předseda představenstva
Nová Paka, Křížová 1339, PSČ 509 01
den vzniku členství: 7. 12. 2007
den vzniku funkce: 7. 12. 2007
od 28. 12. 2007 do 1. 7. 2012
Jaroslav Nožička - místopředseda představenstva
Jičín, U Stadionu 764, PSČ 506 01
den vzniku členství: 7. 12. 2007
den vzniku funkce: 7. 12. 2007
od 9. 1. 2007 do 28. 12. 2007
Ing. Milan Klíma - předseda představenstva
Brno, Arménská 3, PSČ 625 00
den vzniku členství: 4. 12. 2006 - 7. 12. 2007
den vzniku funkce: 4. 12. 2006 - 7. 12. 2007
od 9. 1. 2007 do 28. 12. 2007
Ladislav Knap - místopředseda představenstva
Nová Paka, Křížová 1339, PSČ 509 01
den vzniku členství: 4. 12. 2006 - 7. 12. 2007
den vzniku funkce: 4. 12. 2006 - 7. 12. 2007
od 9. 1. 2007 do 28. 12. 2007
Arnošt Truhelka - člen představenstva
Nová Paka, Svobody 1399, PSČ 509 01
den vzniku členství: 4. 12. 2006 - 7. 12. 2007
od 28. 12. 2006 do 9. 1. 2007
Ladislav Knap - člen představenstva
Nová Paka, Křížová 1339, PSČ 509 01
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 4. 12. 2006
od 22. 9. 2006 do 9. 1. 2007
Bc. Michal Kurka - Člen představenstva
Havířov, Petřvaldská 75/75, PSČ 736 01
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 4. 12. 2006
od 31. 8. 2005 do 22. 9. 2006
Ing. Josef Skala - Člen představenstva
Librantice, 44
od 30. 11. 2004 do 22. 9. 2006
Jaroslava Smahlová - člen představenstva
Havířov-Podlesí, Kollárova 11/1274, PSČ 736 01
den vzniku členství: 22. 6. 2004
od 30. 11. 2004 do 9. 1. 2007
Ing. Václav Ryšánek - Předseda představenstva
Šenov, Nad Olšinou 1400
den vzniku funkce: 22. 6. 2004 - 4. 12. 2006
od 17. 3. 2004 do 22. 9. 2006
JUDr. Martin Knoz - Člen představenstva
Brno, Obřanská 124
od 24. 4. 2002 do 30. 11. 2004
Miroslav Kurka - Předseda představenstva
Havířov, Karvinská 1263/61
od 7. 1. 2000 do 28. 12. 2006
Arnošt Truhelka - Místopředseda představenstva
Nová Paka, Svobody 1399
od 22. 1. 1999 do 7. 1. 2000
Ing. Jaroslav Rosenberg - Místopředseda představenstva
Nová Paka, Ruská čp. 1368
od 22. 1. 1999 do 24. 4. 2002
Miroslav Kurka - Předseda představenstva
Havířov, Karvinská 61
od 22. 1. 1999 do 17. 3. 2004
JUDr. Martin Knoz - Člen představenstva
Brno, Obřanská 120
od 22. 1. 1999 do 30. 11. 2004
Ing. Václav Ryšánek - Člen představenstva
Šenov, Nad Olšinou 1400
od 22. 1. 1999 do 31. 8. 2005
Ing. Josef Skala - Člen představenstva
Librantice, 42
od 23. 9. 1997 do 22. 1. 1999
Ing. Jaroslav Vácha - Člen představenstva
Hradec Králové, Mandysova 1300
od 13. 7. 1995 do 23. 9. 1997
Ing. Zdeněk Šrejber - Člen představenstva
Praha 10, Kubánské náměstí čp.1
od 13. 7. 1995 do 22. 1. 1999
Ing. Jiří Pelnář - Místopředseda představenstva
Brno, Zatloukalova 7
od 13. 7. 1995 do 22. 1. 1999
Milan Šrejber - Člen představenstva
Praha 10, Přetlická čp. 27
od 13. 7. 1995 do 22. 1. 1999
Ing. Michal Rokos - Člen představenstva
Praha 4, Augustýnova čp. 2080
od 13. 7. 1995 do 22. 1. 1999
Ing. Jaroslav Rosenberg - Předseda představenstva
Nová Paka, Ruská čp. 1368
od 16. 12. 1993 do 13. 7. 1995
Ing. Miroslav Chudoba - Člen představenstva
Nová Paka, ul. Svatopluka Čecha 1534
od 5. 11. 1993 do 13. 7. 1995
René Vaněk - Předseda představenstva
Semily, Mizerova 441
od 18. 8. 1993 do 5. 11. 1993
Ing. Jiří Bien - Člen představenstva
Jičín, Denisova 748
od 18. 8. 1993 do 13. 7. 1995
Ing. Anna Gabrielová - Člen představenstva
Praha 9, Lovosická 9
od 18. 8. 1993 do 13. 7. 1995
Vítězslav Kracík - Člen představenstva
Kyje, 20
od 18. 8. 1993 do 13. 7. 1995
Ing. Karel Mečíř - Člen představenstva
Semily - Podmoklice, Bavlnářská 535
od 1. 5. 1992 do 18. 8. 1993
Ing. Lubomír Šajner - Člen představenstva
Nová Paka, Svatopluka Čecha 1577
od 1. 5. 1992 do 18. 8. 1993
Libor P l e ch a č - Člen představenstva
Nová Paka, Lomená 536
od 1. 5. 1992 do 16. 12. 1993
Josef Gernat - Člen představenstva
Nová Paka, U Studénky 1287
od 9. 1. 2007 do 1. 7. 2012
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva, člen představenstva jedná vždy s předsedou nebo místopředsedou představenstva.
od 5. 5. 2003 do 9. 1. 2007
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jednají jménem společnosti dva členové představenstva.
od 22. 1. 1999 do 5. 5. 2003
Jednání a podepisování za společnost: Činnost společnosti řídí a jedná jejím jménem představenstvo, které je statutárním orgánem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo psanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně buď předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo místopředseda představenstva a pověřený /zplnomocněný/ člen představenstva.
od 18. 8. 1993 do 22. 1. 1999
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za předsta- venstvo může jednat samostatně osoba, popř. osoby, písemně k tomu pověřené představenstvem. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Představenstvo může zmocnit ředitele nebo další osoby k podepisování za společnost v rozsahu jejich písemné- ho pověření.
od 1. 5. 1992 do 18. 8. 1993
Za společnost jedná představenstvo a to buď společně všichni lenové představenstva a nebo samostatně jeden člen představen- stva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstv a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl před- stavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 30. 3. 2012 do 1. 7. 2012
Marie Benešová - předseda dozorčí rady
Lužany, , PSČ 507 06
den vzniku členství: 23. 12. 2011
den vzniku funkce: 23. 12. 2011
od 1. 6. 2011 do 1. 7. 2012
Ing. Jitka Müllerová - člen dozorčí rady
Nová Paka, U Studénky, PSČ 509 01
den vzniku členství: 1. 6. 2011
od 4. 4. 2009 do 1. 7. 2012
Roman Budínský - člen dozorčí rady
Nová Paka, Lomnická 89, PSČ 509 01
den vzniku členství: 1. 2. 2009
od 28. 12. 2007 do 1. 6. 2011
Magdaléna Lachmanová - člen dozorčí rady
Jičín, Protifašistických bojovníků 400, PSČ 506 01
den vzniku členství: 7. 12. 2007 - 31. 5. 2011
od 9. 1. 2007 do 28. 12. 2007
JUDr. Miroslav Kyprý - člen dozorčí rady
Holasice u Rajhradu, Palackého 294, PSČ 664 41
den vzniku členství: 4. 12. 2006
od 9. 1. 2007 do 30. 3. 2012
Marie Benešová - předseda dozorčí rady
Lužany, 98, PSČ 507 06
den vzniku členství: 4. 12. 2006 - 23. 12. 2011
den vzniku funkce: 4. 12. 2006 - 23. 12. 2011
od 22. 9. 2006 do 9. 1. 2007
Miroslav Kurka - Předseda dozorčí rady
Havířov - Město, Karvinská 1263/61, PSČ 736 01
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 4. 12. 2006
den vzniku funkce: 30. 6. 2006 - 4. 12. 2006
od 22. 9. 2006 do 9. 1. 2007
Eva Janečková - Člen dozorčí rady
Havířov - Podlesí, Studentská 1558/7
den vzniku členství: 23. 6. 2005 - 4. 12. 2006
od 31. 8. 2005 do 22. 9. 2006
Eva Janečková - předseda dozorčí rady
Havířov - Podlesí, Studentská 1558/7
den vzniku funkce: 23. 6. 2005 - 30. 6. 2006
od 31. 8. 2005 do 22. 9. 2006
Michal Kurka - člen dozorčí rady
Havířov - Šumbark, Petřvaldská 75/75, PSČ 736 01
den vzniku funkce: 23. 6. 2005 - 30. 6. 2006
od 30. 11. 2004 do 31. 8. 2005
Miroslav Kurka - Předseda
Havířov - Karvinná, 1263/61, PSČ 736 01
den vzniku funkce: 22. 6. 2004 - 23. 6. 2005
od 30. 11. 2004 do 4. 4. 2009
Jaromír Šejnoha - Člen
Nová Paka, 3. května 94
od 22. 1. 1999 do 30. 11. 2004
Jaroslava Smahlová
Havířov - Podlesí, Kollárova 11/1274
od 22. 1. 1999 do 30. 11. 2004
Jaromír Šejnoha
Nová Paka, K Hájku 1714
od 22. 1. 1999 do 31. 8. 2005
Eva Janečková
Havířov - Město, Česká 7
od 13. 7. 1995 do 22. 1. 1999
René Vaněk
Semily, Mizerova 441
od 13. 7. 1995 do 22. 1. 1999
Marta Rosenbergová
Nová Paka, Ruská 1368
od 18. 8. 1993 do 13. 7. 1995
Ing. Josef Maixner
Hradec Králové, Šafaříkova 484
od 18. 8. 1993 do 13. 7. 1995
Milan Šrejber
Praha 10, Přetlucká 27
od 18. 8. 1993 do 22. 1. 1999
Alois Vinšálek
Stará Paka, Revoluční 379
od 1. 5. 1992 do 18. 8. 1993
Jan Pajurek - Člen
Nová Paka, Švermova 1742
od 1. 5. 1992 do 18. 8. 1993
Tomáš Máhrla - Člen
Nová Paka, K hájku 1710
od 1. 5. 1992 do 18. 8. 1993
Zuzana Šoltésová - Člen
Praha 10, Sámova 16
Akcionáři
od 6. 5. 2011 do 1. 7. 2012
KOBIT Holding, s.r.o., IČO: 24686603
Praha 6, Rozvojová, PSČ 165 00
od 8. 4. 2010 do 6. 5. 2011
KOBIT, spol. s r.o., IČO: 44792247
Praha 6, Rozvojová, PSČ 160 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkázal ombudsman Havlíčkovi

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkázal ombudsman Havlíčkovi

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,60 Kč
ČSOB 2 795,60 Kč
Expobank CZ 2 798,50 Kč
Komerční banka 2 802,63 Kč
Česká spořitelna 2 819,00 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 860,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+61
+
-
2.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

-21
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-88
+
-
4.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

-138
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-162
+
-

Články na Heroine.cz

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services