Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

MILETA a.s.
IČO: 45534403

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Obchodní firma
od 1. 5. 1992

MILETA a.s.

Sídlo
od 13. 10. 2009 do 21. 8. 2014
Hořice, Husova 734, PSČ 508 01
od 7. 3. 2003 do 13. 10. 2009
Hořice, Husova 2153, PSČ 508 01
od 1. 5. 1992 do 7. 3. 2003
Hořice, Husova 1599
IČO
od 1. 5. 1992

45534403

DIČ

CZ45534403

Identifikátor datové schránky:7fme7tg
Právní forma
od 1. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka597 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 22. 10. 2008
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 11. 10. 2004 do 22. 10. 2008
- Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 6. 5. 2002
- barvení a chemická úprava textilií
od 6. 5. 2002
- hostinská činnost
od 6. 5. 2002 do 25. 10. 2006
- výroba tepelné energie a její prodej
od 6. 5. 2002 do 22. 10. 2008
- výroba textilních vláken a tkanin
od 6. 5. 2002 do 22. 10. 2008
- výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)
od 6. 5. 2002 do 22. 10. 2008
- velkoobchod
od 6. 5. 2002 do 22. 10. 2008
- specializovaný maloobchod
od 6. 5. 2002 do 22. 10. 2008
- výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 6. 5. 2002 do 22. 10. 2008
- ubytovací služby
od 7. 10. 1999 do 6. 5. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 7. 10. 1999 do 6. 5. 2002
- barvení a chemická úprava textilií
od 15. 3. 1995 do 7. 10. 1999
- barvení látek a příze
od 15. 3. 1995 do 6. 5. 2002
- stavba strojů s mechanickým pohonem
od 15. 3. 1995 do 6. 5. 2002
- nabývání a prodej textilních surovin, polotovarů a hotových výrobků
od 17. 8. 1993 do 6. 5. 2002
- textilní výroba
od 17. 8. 1993 do 6. 5. 2002
- výroba tepelné energie a její prodej
od 1. 5. 1992 do 17. 8. 1993
- předení, tkaní, bělení, barvení a upravování textil. surovin, nabývání a odbyt těchto surovin a zboží tohoto druhu
od 1. 5. 1992 do 17. 8. 1993
- výroba tepelné energie
od 1. 5. 1992 do 17. 8. 1993
- provádění prací a služeb výpočet. technikz
od 1. 5. 1992 do 17. 8. 1993
- zahraničně obchodní činnost v tomto rozsahu: -vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace -dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace -dovoz věcí k zajištění hospodářské činnosti -vývoz věcí z ČSFR, číslo celního sazebníku 5205 a 5206
Ostatní skutečnosti
od 21. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 4. 2011
- Mimořádná valná hromada společnosti MILETA a.s., identifikační číslo 45534403, se sídlem Hořice, Husova 734, PSČ 508 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 597 (dále jen "společnost") rozhodla dne 4. dubna 2011 takto: Mimořádná valná hromada určuje, že na základě výpisu z registru emitenta pořízeného u Centrálního depozitáře cenných papírů ke dni 28.3.2011, dokládajícího počet akcií emitovaných společností MILETA a.s., identifikační číslo 45534403, se sídlem Husova 734 , Hořice, PSČ 508 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 597 (dále také jako "MILETA a.s.") ve vlastnictví společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD., (identifikační číslo organizace 1382028), se s ídlem Pasea Estate, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, (dále označovaná také jako "společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD."), je společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. hlavním akcionářem společnosti MILETA a.s. s podílem na hlasova cích právech ve společnosti MILETA a.s. ve výši 93,205 %, neboť je pro ni u Centrálního depozitáře cenných papírů evidováno 1.099.965 ks (slovy: jeden milion devadesát devět tisíc devět set šedesát pět kusů) kmenových akcií emitovaných společností MILETA a.s. jako akcie na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 196,- Kč (jedno sto devadesát šest korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 93,205 % základního kapitálu společnosti MILETA a.s. Mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje , že společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník") hlavním akcionářem společnosti MILETA a.s. oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku. Mimořádná valná hromada dále osvědčuje, že hlavní akcionář, společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD., doložil potvrzením vydaným dne 31.3.2011 společností Česká spořitelna a.s., identifikační číslo 45 24 47 82, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, že před konáním mimořádné valné hromady hlavní akcionář složil finanční prostředky potřebné k poskytnutí protiplnění, tj. částku ve výši 6.495.147,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta devadesát pět tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých) na účet Česk é spořitelny a.s. za účelem jejich výplaty oprávněným osobám dle ustanovení § 183m Obchodního zákoníku. Mimořádná valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny ostatní kmenové akcie emitované společností MILETA a.s. jako akcie na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 196,- Kč, v celkovém počtu 80.187 ks (slovy: osmdesát tisíc jedno sto osmdesát sedm kusů) přecházejí na hlavního akcioná ře, společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD., a to za podmínek stanovených v ustanovení § 183i až 183n Obchodního zákoníku. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu t ohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii emitovanou společností MILETA a.s. činí částku 81,- Kč (slovy: osmdesát jedna koruna česká) a že přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 14-628-2011 ze dne 4. 2.2011 vypracovaným dle ustanovení § 183m odst.1 Obchodního zákoníku znalcem - Ing. Lubošem Markem, se sídlem Rennerova 2510, Rakovník. Mimořádná valná hromada určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám společností Česká spořitelna a.s., bez zbytečného odkladu po splnění podmínek dle § 183m odst. 2 Obchodního zákoníku, tj. po zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře na m ajetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě devadesáti (90) dnů po provedení tohoto zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře. Ve stejné lhůtě bude v souladu s ustanoveními § 183m odst. 2 a 3 Obchodního zákoníku oprávně ným osobám vyplacen úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 Obchodního zákoníku přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti MILETA a.s. na hlavního akcionáře, společnost ALO K INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku bankou bude oprávněným osobám vhodným způsobem oznámen.
od 16. 2. 2010
- Valná hromada společnosti přijala dne 9.2.2010 toto rozhodnutí: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií z částky 77.103.264,-- Kč (slovy sedmdesát sedm milionů jedno sto tři tisíce dvě stě šedesát čtyři koruny české) o částku 154.206.528,-- Kč (slovy jedno sto padesát čtyři miliony dvě stě šes t tisíc pět set dvacet osm korun českých) na částku 231.309.792,-- Kč (slovy dvě stě třicet jeden milion tři sta devět tisíc sedm set devadesát dvě koruny české), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny nové akcie budou splaceny peněžitými vklady. 2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií: Počet upisovaných akcií: 786 768 kusů Jmenovitá hodnota každé upisované akcie: 196,-- Kč (slovy jedno sto devadesát šest korun českých) Druh: kmenová akcie Forma: akcie na majitele Podoba: zaknihovaná 3) Akcie budou upisovány ve dvou kolech. 1. kolo úpisu nových akcií s využitím přednostního práva 4) V 1. kole budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání akcionářům s využitím jejich přednostního práva a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. 5) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva činí 15 (slovy patnáct) dnů a počíná běžet ode dne zveřejnění oznámení představenstva společnosti dle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku o uveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využit í přednostního práva na úpis nových akcií spolenčosti v Obchodním věstníku a na www.celostatnidenik.cz. Tímto uveřejněním v Obchodním věstníku a na www.celostatnidenik.cz jak je to uvedeno v předchozí větě, tak bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti: Hořice, Husova 734, PSČ 508 01. Akcie budou upisovány v každý pracovní den od 10:00 (deseti) hodin do 14:00 (čtrnácti) hodin po dobu běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. K úpisu dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem, s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny a smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 6) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 196,-- Kč (slovy jedno sto devadesát šest korun českých) je každý akcionář oprávněn upsat 2 kusy nových akcií. Upisovat lze pouze celé akcie. 7) Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: Jmenovitá hodnota každé upisované akcie : 196,-- Kč (slovy jedno sto devadesát šest korun českých). Druh: kmenová akcie Forma: akcie na majitele Podoba: zaknihovaná Emisní kurs každé upisované akcie: 196,-- Kč (slovy jedno sto devadesát šest korun českých). 8) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva: Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. den, kdy bude zveřejněno oznámení představenstva společnosti dle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku o uveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití předsnostního práva na úpis nových akcií společnosti v Obchodním věstníku a na www.celostatnidenik.cz. 9) Upisovatel je v 1. kole povinen splatit 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti vedený u Československé obchodní banky a.s. Hradec Králové, č. účtu: 8010-000xxxx, nejpozději ve lhůtě 5 (slovy pěti) k alendářních dnů od konce lhůty k upisování akcií s využitím přednostního práva dle čl. 5) tohoto rozhodnutí. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání celé částky emisního kurzu na účet vedený v tomto čl. 9). Ustanovení tohoto čl. 9) se nezvtahuje na up isovatele, který bude splácet emisní kurs jím upsaných akcií započtením své pohledávky za společností. 2. kolo úpisu bez využití přednostního práva 10) Akcie, které nebudou účinně upsány v 1. kole s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty ve 2. kole předem určenému zájemci, jímž je společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD., registoravaná pod číslem (BVI company number) 1382028 založe ná a existující dle práva Britských panenských ostrovů, se sídlem Pasea Estate, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy (dále jen "společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD."). Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uza vře se společností v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku. 11) Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem činí 14 (slovy čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společností společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD., s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s  oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí společnost předem určenému zájemci, společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD.na adresu sídla společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. nebo se souhlasem společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNAT IONAL LTD. též v sídle společnosti na adrese Hořice, Husova 734, PSČ 508 01 do 30 (slovy třiceti) dnů od uplynutí 5 denní (slovy pětidenní) lhůty určené pro splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva v 1. kole a tímto dor učením tak bude tomuto upisovateli oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využítí předkupního práva. Místem pro upisování akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti: Hořice, Husova 734, PSČ 508 01. Emisní kurs každé upisované akcie upisované ve 2. kole předem určeným zájemcem, tj. společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. činí 196,-- Kč (slovy jedno sto devadesát šest korun českých). 12) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. za společností proti pohledávce společnosti za společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností ALO K INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. Společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. splatí emisní kurz akcií, které upíše v rámci 1. i 2. kola, tedy pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. výhradně započtením svých peněžitých pohledávek vůči společnosti. Společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. je věřitelem pohledávek za společností v celkové nominální hodnotě (tj. s jistinou ve výši) 7.815.000,-- EUR (slovy sedm milionů osm set patná ct tisíc Euro). Jedná se o následující pohledávky: 1. Pohledávka v nominální hodnotě (tj. s jistinou ve výši) 4.625.000,-- EUR (slovy čtyři miliony šest set dvacet pět tisíc Euro). Tato pohledávka vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 27. srpna 2008 uzavřené mezi společností jako dlužníkem a společno stí ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD.jako věřitelem. 2. Pohledávka v nominální hodnotě (tj. s jistinou ve výši) 3.190.000,-- EUR (slovy tři miliony jedno sto devadesát tisíc Euro). Tato pohledávka vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 8. dubna 2009 uzavřené mezi společností jako dlužníkem a společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. jako věřitelem. Připouští se možnost započtení pohledávek společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. za společností uvedených v bodech 1. a 2. čl. 12), a to až do výše 7.815.000,-- EUR (slovy sedm milionů osm set patnáct tisíc Euro). Tyto pohledávky společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. budou započteny proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. v pořadí, v jakém jsou uvedeny v čl. 12). Vzhledem k tomu, že peněžité pohledávky společnos ti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. za společností uvedené v bodech 1. a 2. čl. 12) jsou vyjádřeny v cizí měně, bude pro účely uzavření dohody o započtení a pro určení započitatelné výše těchto pohledávek použit kurz devizového trhu vyhlášený Českou nár odní bankou ke dni uzavření dohody o započtení peněžitých pohledávek společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. za společností uvedených v bodech 1. a 2. čl. 12) proti pohledávce společnosti za společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. na splacen í emisního kursu akcií upsaných společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. S tím mimořádná valná hromada společnosti vyslovuje souhlas. 13) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek bude společností předložen společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. při podpisu smlouvy o úpisu akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí být uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dní od doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávek společností společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD.
od 13. 10. 2009
- Valná hromada společnosti konaná dne 7.9.2009 schválila snížení základního kapitálu takto: Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty za předchozí účetní období. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že bude použita na úhradu ztráty za předchozí účetní období. Rozsah snížení základního kapitálu: Základn í kapitál společnosti ve výši 393 384 000,- Kč se snižuje o částku 316 280 736,- Kč na 77 103 264,- Kč. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií ze současné jmenovité hodnoty akcie 1.000,- Kč na 196,- Kč.
od 17. 8. 1993
- Právní poměry se řídí dle dodatku č. 3 ze dne 19.5.1993.
od 21. 4. 1993
- Dodatek č. 2 ke Stanovám schválen valnou hromadou dne 30.3.1993.
od 12. 1. 1993
- Změna stanov schválena valnou hromadou dne 21.12.1992.
od 1. 5. 1992
- Založení společnosti: -------------------- Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 1. 5. 1992
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 24 . 4. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 5. 1992 do 12. 1. 1993
- Základní jmění společnosti: -------------------------- Základní jmění společnosti činí 368.457.000,-- Kčs (slovy: třistašedesátosmmilionůčtyřistapadesátsedmtisíc korun československých).Zakladatel splatil 100% jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího ma- jetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majtku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku MILETA, bavlnářské závody, s.p.
od 1. 5. 1992 do 12. 1. 1993
- Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 368.457 ak- cií na jméno po 1.000 Kčs jmenovité hodnoty.
Kapitál
od 22. 6. 2010
Základní kapitál 231 309 792 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 10. 2009 do 22. 6. 2010
Základní kapitál 77 103 264 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 4. 1993 do 13. 10. 2009
Základní kapitál 393 384 000 Kč
od 12. 1. 1993 do 21. 4. 1993
Základní kapitál 380 296 000 Kč
od 1. 5. 1992 do 12. 1. 1993
Základní kapitál 368 457 000 Kč
od 22. 6. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 180 152.
od 13. 10. 2009 do 22. 6. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 393 384.
od 21. 4. 1993 do 13. 10. 2009
Akcie na majitele err, počet akcií: 393 384.
od 12. 1. 1993 do 21. 4. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 380 296.
od 1. 5. 1992 do 12. 1. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 368 457.
Statutární orgán
od 3. 3. 2014
Ing. OTAKAR PETRÁČEK - předseda představenstva
Praha - Klánovice, Černilovská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 27. 8. 2013
den vzniku funkce: 27. 8. 2013
od 3. 3. 2014
GOPINATH KAMATH - místopředseda představenstva
Praha - Vinohrady, Třebízského, PSČ 120 00
den vzniku členství: 27. 8. 2013
den vzniku funkce: 27. 8. 2013
od 22. 10. 2008 do 3. 3. 2014
Ing. Otakar Petráček - předseda představenstva
Praha 9 - Klánovice, Černilovská 835, PSČ 190 14
den vzniku členství: 28. 8. 2008 - 27. 8. 2013
den vzniku funkce: 28. 8. 2008 - 27. 8. 2013
od 22. 10. 2008 do 3. 3. 2014
Gopinath Kamath - místopředseda představenstva
Mumbai 400025 - Prabhadevi, Adarsh Nagar 15/225, Indická republika
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 27. 8. 2013
den vzniku funkce: 28. 8. 2008 - 27. 8. 2013
od 22. 10. 2008 do 3. 3. 2014
Dinesh Mall - člen představenstva
Delhi-110088 - Pitam Pura, Vishakha Enclave BD-35, Indická republika
den vzniku členství: 28. 8. 2008 - 27. 8. 2013
od 26. 5. 2008 do 22. 10. 2008
Gopinath Kamath - předseda představenstva
Mumbai 400025 - Prabhadevi, Adarsh Nagar 15/225, Indická republika
den vzniku členství: 27. 6. 2007
den vzniku funkce: 14. 12. 2007 - 28. 8. 2008
od 26. 5. 2008 do 22. 10. 2008
Dinesh Mall - místopředseda představenstva
Delhi-110088 - Pitam Pura, Vishakha Enclave BD-35, Indická republika
den vzniku členství: 21. 11. 2007 - 28. 8. 2008
den vzniku funkce: 14. 12. 2007 - 28. 8. 2008
od 27. 11. 2007 do 26. 5. 2008
Gopinath Kamath - místopředseda představenstva
Mumbai 400025 - Prabhadevi, Adarsh Nagar 15/225, Indická republika
den vzniku členství: 27. 6. 2007
den vzniku funkce: 27. 6. 2007 - 14. 12. 2007
od 27. 11. 2007 do 22. 10. 2008
Ing. Jaroslav Caska - člen představenstva
Hradec Králové - Plotiště nad Labem, U Dřevony 614, PSČ 503 01
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 27. 8. 2008
od 20. 4. 2007 do 27. 11. 2007
Gopinath Kamath - Člen představenstva
Mumbai - Adarsh Nagar, Prabhadevi 15/225, Indická republika
den vzniku členství: 28. 2. 2007 - 27. 6. 2007
od 20. 4. 2007 do 27. 11. 2007
- místo pobytu v České republice - Praha 2, Vinohrady, Polská č.o. 30, číslo domu 1349, PSČ 120 00
od 25. 10. 2006 do 27. 11. 2007
Ing. Jaroslav Caska - Místopředseda představenstva
Hradec Králové - Plotiště nad Labem, U Dřevony 614
den vzniku členství: 28. 6. 2006
den vzniku funkce: 28. 6. 2006 - 27. 6. 2007
od 25. 10. 2006 do 26. 5. 2008
Ing. Dalibor Hudák - Předseda představenstva
Praha 6, V Nových Vokovicích 795/10
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 21. 11. 2007
den vzniku funkce: 28. 6. 2006 - 21. 11. 2007
od 27. 8. 2005 do 20. 4. 2007
Milan Žabokrtský - Člen představenstva
Hořice, Pod Lipou 1665, PSČ 508 01
den vzniku členství: 29. 6. 2005 - 28. 2. 2007
od 9. 11. 2004 do 27. 8. 2005
Ing. Antonín Svoboda - Člen představenstva
Hořice, Vikova 2075, PSČ 508 01
den vzniku členství: 31. 8. 2004 - 29. 6. 2005
od 4. 11. 2003 do 9. 11. 2004
Ing. Vlastimil Rachota - Člen představenstva
Hořice, Pod Invalidovnou 2034
den vzniku členství: 26. 6. 2003
od 7. 3. 2003 do 4. 11. 2003
Ing. Vlastimil Rachota - Člen představenstva
Hořice, Pod Invalidovnou 2034
den vzniku členství: 17. 7. 2002
od 7. 3. 2003 do 25. 10. 2006
Ing. Dalibor Hudák - Předseda představenstva
Praha 6, V Nových Vokovicích 795/10
den vzniku členství: 21. 9. 2001
den vzniku funkce: 17. 7. 2002
od 7. 3. 2003 do 25. 10. 2006
Ing. Jaroslav Caska - Místopředseda představenstva
Hradec Králové - Plotiště nad Labem, U Dřevony 614
den vzniku členství: 21. 9. 2001
den vzniku funkce: 17. 7. 2002
od 6. 6. 2002 do 7. 3. 2003
Ing. Jaroslav Modřický - Předseda představenstva
Hořice, Wágnerova 2143
den vzniku členství: 21. 9. 2001
den vzniku funkce: 21. 9. 2001
od 6. 6. 2002 do 7. 3. 2003
Ing. Dalibor Hudák - Místopředseda představenstva
Praha 6 - V Nových Vokovicích, 795/10
den vzniku členství: 21. 9. 2001
den vzniku funkce: 21. 9. 2001
od 6. 6. 2002 do 7. 3. 2003
Ing. Jaroslav Caska - Člen představenstva
Hradec Králové, E. Beneše 1428
den vzniku členství: 21. 9. 2001
od 6. 5. 2002 do 6. 6. 2002
Ing. Jaroslav Modřický - Předseda představenstva
Hořice, Wágnerova 2143
den vzniku členství: 14. 6. 2001 - 21. 9. 2001
den vzniku funkce: 14. 6. 2001
od 6. 5. 2002 do 6. 6. 2002
Elard Marwin Maron - Místopředseda představenstva
Praha 1, Žatecká 14/55
den vzniku členství: 14. 6. 2001 - 30. 6. 2001
den vzniku funkce: 14. 6. 2001
od 6. 5. 2002 do 6. 6. 2002
Ing. Jaroslav Caska - Člen představenstva
Hradec Králové, E. Beneše 1428
den vzniku členství: 14. 6. 2001 - 21. 9. 2001
od 6. 5. 2002 do 6. 6. 2002
Ing. Dalibor Hudák - Člen představenstva
Praha 6, V Nových Vokovicích 795/10
den vzniku členství: 14. 6. 2001 - 21. 9. 2001
od 4. 6. 2001 do 6. 5. 2002
Ing. Jaroslav Modřický - Předseda představenstva
Hořice, Wágnerova 2143
od 4. 6. 2001 do 6. 5. 2002
Ing. Dalibor Hudák - Člen představenstva
Praha 6, V Nových Vokovicích 795/10
od 4. 6. 2001 do 6. 5. 2002
Elard Marwin Maron - Místopředseda představenstva
Praha 1, Žatecká 14/55
od 7. 6. 2000 do 4. 6. 2001
Ing. Jaroslav Modřický - Místopředseda představenstva
Hořice, Jiráskova 1279
od 7. 6. 2000 do 4. 6. 2001
Elard Marwin Maron, nar. 04.03.1943 - Předseda představenstva
Praha 1, Žatecká 14/55
od 7. 6. 2000 do 4. 6. 2001
Ing. Dalibor Hudák - Člen představenstva
Praha 6, Peštukova 234/2
od 1. 10. 1997 do 7. 6. 2000
Elard Marwin Maron, nar. 04.03.1943 - Předseda představenstva
Praha 8, Sokolovská 105/68
od 1. 10. 1997 do 7. 6. 2000
Ing. Jaroslav Modřický - Místopředseda představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Jiráskova 1279
od 1. 10. 1997 do 7. 6. 2000
Ing. Dalibor Hudák - Člen představenstva
Praha 6, Brunclíkova 1823/4
od 1. 10. 1997 do 6. 5. 2002
Ing. Jaroslav Caska - Člen představenstva
Hradec Králové, E.Beneše 1428
od 23. 10. 1996 do 1. 10. 1997
Ing. Vlastimil Rachota - Člen představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Pod invalidovnou 2034
od 23. 10. 1996 do 1. 10. 1997
Ing. František Novák - Člen představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Pod lipou 1533
od 23. 10. 1996 do 1. 10. 1997
JUDr. Robert Bezděk, CSc. - Člen představenstva
Kladno, E.Zahrádky 891
od 23. 10. 1996 do 1. 10. 1997
Ing. Jaroslav Modřický - Předseda představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Jiráskova 1279
od 23. 10. 1996 do 1. 10. 1997
Ing. Jaroslav Caska - Místopředseda představenstva
Hradec Králové, E.Beneše 1428
od 13. 8. 1996 do 23. 10. 1996
Ing. Miloslav Martinek - Předseda představenstva
Praha 4 - Západ, Chýnice 48, PSČ 252 17
od 13. 8. 1996 do 23. 10. 1996
Ing. Martin Kadlec - Člen představenstva
Makotřasy, 108, PSČ 273 54
od 13. 8. 1996 do 23. 10. 1996
Ing. Jiří Friedl - Člen představenstva
Praha 5, Holečkova 125/165
od 13. 8. 1996 do 1. 10. 1997
Ing. Jaroslav Smolař - Člen představenstva
Praha 5, Amforova 1888
od 19. 7. 1995 do 23. 10. 1996
Ing. Jaroslav Modřický - Místopředseda představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Jiráskova 1279
od 15. 3. 1995 do 13. 8. 1996
Ing. Miloslav Martínek - Člen představenstva
Praha 4 - Západ, Chýnice 48, PSČ 252 17
od 21. 4. 1993 do 21. 4. 1993
Ing. pavel H a n č a r - Člen představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Přátelství 1048
od 21. 4. 1993 do 15. 3. 1995
Ing. Jiří Orlický - II.místopředseda představ.
Praha 4, Stříbrského 682
od 21. 4. 1993 do 19. 7. 1995
Ing. Jaroslav Modřický - I.místopředseda představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Jiráskova 1279
od 21. 4. 1993 do 13. 8. 1996
Miroslav Hubička - Člen představenstva
Praha 4, V Štíhlách 1311/3
od 21. 4. 1993 do 13. 8. 1996
Ing. Eliška Rohlová, CSc. - Člen představenstva
Praha 8, Bergerova 1115/2
od 21. 4. 1993 do 13. 8. 1996
Ing. Jaroslav Caska - Člen představenstva
Hradec Králové, Benešova 1428
od 21. 4. 1993 do 13. 8. 1996
Ing. Jaroslav Smolař - Předseda představenstva
Praha 5, Amforová 1888
od 21. 4. 1993 do 23. 10. 1996
Ing. Pavel H a n č a r - Člen představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Přátelství 1048
od 26. 3. 1993 do 21. 4. 1993
Ing. Jiří Beran - Místopředseda představenstva
Dolany, 18
od 12. 1. 1993 do 26. 3. 1993
Jan Kanský - Místopředseda představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Pod lipou 1647
od 1. 5. 1992 do 21. 4. 1993
Ing. Jiří Beran - člen představenstva
Dolany, 18
od 1. 5. 1992 do 21. 4. 1993
Jindřich J o u k l - člen představenstva
Hořice v Podkrk., Pod lipou 1647
od 1. 5. 1992 do 21. 4. 1993
Jan Kanský - člen představenstva
Hořice v Podkrk., Tylova 1767
od 1. 5. 1992 do 15. 3. 1995
Ing. Jaroslav Modřický - člen představenstva
Hořice v Podkrk., Jiráskova 1279
od 1. 5. 1992 do 15. 3. 1995
Ing. Jaroslav Smolař - člen představenstva
Praha 5, Amforová 1888
od 21. 8. 2014
Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Představenstvo (předseda představenstva) může, pokud je to v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to nutná potřeba, zmocnit třetí osobu k zastupování společnosti.
od 3. 3. 2014 do 21. 8. 2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.Jde-li o společnost s jediným akcionářem a představenstvo má jen dva členy představenstva, jedná navenek jmén em společnosti předseda nebo místopředseda společnosti samostatně.
od 10. 4. 2012 do 3. 3. 2014
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 21. 4. 1993 do 10. 4. 2012
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a dále samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva a prokurista. Za společnost podepisují buď společně všichni členové před- stavenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a dále samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva a pro- kurista. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společ- nosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 5. 1992 do 21. 4. 1993
Způsob jednání jménem společnosti: --------------------------------- Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všich- ni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- vesntva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď spo- lečně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně je- den člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Prokura
od 27. 11. 2007 do 19. 6. 2009
Ing. Jaroslav Caska
Hradec Králové - Plotiště nad Labem, U Dřevony 614, PSČ 503 01
od 1. 10. 1997 do 7. 3. 2003
Ing. Jaroslav Caska
Hradec Králové, E. Beneše 1428
od 1. 10. 1997 do 7. 3. 2003
- Je oprávněn ke všem úkonům dle § 14 zák.č. 513/91 Sb. včetně práva zcizovat a zatěžovat nemovitosti. K podpisu připojuje dodatek "prokurista".
od 12. 1. 1993 do 23. 10. 1996
Ing. Jaroslav Caska
Hradec Králové, E.Beneše 1428
od 12. 1. 1993 do 23. 10. 1996
- Je oprávněn ke všem úkonům dle par. 14 zák.č. 513/91 Sb. včetně práva zcizovat a zatěžovat nemovitosti. K podpisu připojuje dodatek "prokurista".
od 27. 11. 2007 do 19. 6. 2009
V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 24. 8. 2016
Mgr. Ing. JAN ŠELDER - předseda dozorčí rady
Praha - Karlín, Thámova, PSČ 186 00
den vzniku členství: 27. 8. 2013
den vzniku funkce: 27. 8. 2013
od 3. 3. 2014 do 24. 8. 2016
Mgr. Ing. JAN ŠELDER - předseda dozorčí rady
Praha - Podolí, Pujmanové, PSČ 140 00
den vzniku členství: 27. 8. 2013
den vzniku funkce: 27. 8. 2013
od 13. 12. 2013 do 3. 3. 2014
Mgr. Ing. JAN ŠELDER - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Pujmanové, PSČ 140 00
den vzniku členství: 28. 8. 2008 - 27. 8. 2013
den vzniku funkce: 28. 8. 2008 - 27. 8. 2013
od 22. 10. 2008 do 13. 12. 2013
Mgr. Ing. Jan Šelder - předseda dozorčí rady
Praha - Nusle, Pujmanové 17/886, PSČ 140 00
den vzniku členství: 28. 8. 2008 - 27. 8. 2013
den vzniku funkce: 28. 8. 2008 - 27. 8. 2013
od 27. 11. 2007 do 3. 3. 2014
Chandra Kumar Bubna - člen dozorčí rady
New Delhi 110062 - Central Avenue, Sainik Farms 124/5, Indická republika
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 27. 9. 2012
od 27. 11. 2007 do 21. 8. 2014
Milan Žabokrtský - člen dozorčí rady
Hořice, Pod Lipou 1665, PSČ 508 01
den vzniku členství: 20. 7. 2007 - 16. 6. 2014
od 25. 10. 2006 do 27. 11. 2007
Věra Vorlíčková - Člen dozorčí rady
Hořice, Družstevní 1214
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 27. 6. 2007
od 25. 10. 2006 do 22. 10. 2008
JUDr. Robert Bezděk, CSc. - Předseda dozorčí rady
Kladno, E. Zahrádky 891
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 28. 8. 2008
den vzniku funkce: 29. 6. 2006 - 28. 8. 2008
od 4. 11. 2003 do 25. 10. 2006
Věra Vorlíčková - Člen dozorčí rady
Hořice, Družstevní 1214
den vzniku členství: 4. 5. 2000 - 28. 6. 2004
od 4. 11. 2003 do 27. 11. 2007
Ing. Martin Nekut - Člen dozorčí rady
Chrudim, Husova 1139
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 27. 6. 2007
od 6. 5. 2002 do 25. 10. 2006
JUDr. Robert Bezděk, CSc. - Předseda
Kladno, E. Zahrádky 891
den vzniku členství: 14. 6. 2001
den vzniku funkce: 14. 6. 2001
od 7. 10. 1999 do 6. 5. 2002
JUDr. Robert Bezděk, CSc. - Předseda
Kladno, E. Zahrádky 891
od 7. 10. 1999 do 4. 11. 2003
Ing. Martin Nekut - Člen
Chrudim, Husova 1139
od 2. 10. 1998 do 7. 10. 1999
Dr. Svatopluk Solansky - Předseda
Trostberg, Bergstrasse 4, Spolková republika Německo
od 1. 10. 1997 do 2. 10. 1998
Ing. Karel Plánička - Předseda
Hradec Králové, Plácky 317
od 1. 10. 1997 do 7. 10. 1999
JUDr. Robert Bezděk, CSc. - Člen
Kladno, E. Zahrádky 891
od 23. 10. 1996 do 1. 10. 1997
Jiří Šauer - Předseda
Praha, Libišská 10
od 23. 10. 1996 do 1. 10. 1997
Ing. Karel Plánička - Člen
Hradec Králové, Plácky 317
od 13. 8. 1996 do 23. 10. 1996
Josef Kvasnička - Předseda
Těchlovice, 103, PSČ 503 22
od 13. 8. 1996 do 23. 10. 1996
Ing. Jaroslav Tyšler - Člen
Praha 5, Na Farkáně III/32
od 15. 3. 1995 do 13. 8. 1996
Jaroslav Cejnar - Předseda
Hořice v Podkrk., Havlíčkova 1542
od 15. 3. 1995 do 4. 11. 2003
Věra Vorlíčková - Člen dozorčí rady
Hořice v Podkrk., Družstevní 1214
od 21. 4. 1993 do 15. 3. 1995
Reinhard P o l z - Předseda dozorčí rady
Dobrá Voda, 29
od 1. 5. 1992 do 21. 4. 1993
Vlastimil Doležal - člen dozorčí rady
Hořice v Podkrk., Pod lipou 1528
od 1. 5. 1992 do 15. 3. 1995
Ing. Ladislav Řehák - člen dozorčí rady
Dubenec, 164
od 1. 5. 1992 do 13. 8. 1996
Miroslav Korejs - člen dozorčí rady
Jičíněves, 64
Akcionáři
od 28. 6. 2011
ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD.
Pasea Estate - Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Srovnání termínovaných vkladů: Úroky zas výš (a pořád nízko)

21. 2. 2019 | Když se řekne | Ondřej Tůma

Srovnání termínovaných vkladů: Úroky zas výš (a pořád nízko)

Banky a kampeličky pokračují ve zvyšování úrokových sazeb na termínovaných vkladech. Přečtěte si, kdo vám dnes nejlépe zhodnotí úspory, když je necháte spát rok nebo dva.

Štědře. Kolik letos dostanete na zateplení nebo výměnu kotle?

21. 2. 2019 | Co se děje | Jana Poncarová | 1 komentářů

Štědře. Kolik letos dostanete na zateplení nebo výměnu kotle?

V Česku už nějakou dobu běží tři velké dotační programy: Nová zelená úsporám, Dešťovka a kotlíkové dotace. Šikovná domácnost si tak může přijít na příspěvek na kotel, na novou fasádu a na nádrž na dešťovou vodu. Peníze jsou připravené i letos. Dost možná naposledy.

Pohřebné

21. 2. 2019 | Návody |

Pohřebné je jednorázová sociální dávka. Nárok na pohřebné má člověk, který vypraví <a href="https://www.penize.cz/tema/pohreb">pohřeb</a> nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Pro přiznání nároku na pohřebné nerozhodují příjmy žadatele.

Dávky pro zdravotně postižené. Jak stát pomůže v roce 2019?

20. 2. 2019 | Co se děje | Monika Veselíková | 2 komentáře

Dávky pro zdravotně postižené. Jak stát pomůže v roce 2019?

S úhradou pomůcek pro zjednodušení každodenního života pomáhá zdravotně postiženým stát, vedle toho přispívá také na mobilitu. O jaké konkrétní dávky můžou hendikepovaní žádat, jaké podmínky splnit a kolik jednotlivé příspěvky dělají? Poradíme.

Šaty dělaj vyhazov? Jak moc smí zaměstnavatel mluvit do toho, jak chodíte do práce

20. 2. 2019 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková | 4 komentáře

Šaty dělaj vyhazov? Jak moc smí zaměstnavatel mluvit do toho, jak chodíte do práce

Představa, že vás v bance s úsměvem vítá pracovník v otrhané džísce s nápisem Iron Maiden, je tak absurdní, že by mohla mít úspěch ve filmové komedii. V reálu bankéři dress code spíš dodržují. Jak moc vám ale vlastně zaměstnavatel může mluvit do toho, v čem do práce chodíte, a co může dělat, když nechodíte podle jeho představ?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 642,00 Kč
Česká spořitelna 2 687,00 Kč
Sberbank CZ 2 692,00 Kč
ČSOB 2 683,90 Kč
Komerční banka 2 705,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 724,00 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  9 834 390 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-33
+
-
2.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-45
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-50
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-85
+
-
5.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-330
+
-

Další čtení na flowee.cz

Čtyři druhy pijanů: Zjistěte, jestli máte problém s alkoholem

Čtyři druhy pijanů: Zjistěte, jestli máte problém s alkoholem

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč vlastně pijete alkohol? Zajdete na sklenku spíše po...více

Filip Molčan: Proč je v roubence na severu Čech lépe než v Silicon Valley

Filip Molčan: Proč je v roubence na severu Čech lépe než v Silicon Valley

Ajťák, idealista, umělec, inovátor a možná trochu rebel. Filip Molčan se nedá jednoduše...více

Když se řekne Řecko, co vás první napadne? Dovolená na Rhodosu?

Když se řekne Řecko, co vás první napadne? Dovolená na Rhodosu?

Ačkoliv ročně navštíví Řecko průměrně na 350 tisíc českých turistů, tak už málokdo z nich...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Lístek na peníze po rozvázání pracovního
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Lístek na peníze po rozvázání pracovního

Otázka: Dobrý den, po nástupu do nového pracovního poměru jsem dlouhodobě onemocněl (zánět žil). Když zaměstnavatel zjistil, že moje neschopnost potrvá delší dobu, dal mi okamžitou výpověď ve zkušební době. Na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services