Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

A+A finance, a.s. v likvidaci
IČO: 45534411 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 1. 1992
Datum zániku11. 7. 2007
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 15. 12. 2005 do 11. 7. 2007

A+A finance, a.s. v likvidaci

od 22. 12. 1997 do 15. 12. 2005

A+A finance, a.s.

od 14. 1. 1992 do 22. 12. 1997

A+A investiční fond, a.s.

Sídlo
od 15. 1. 2003 do 11. 7. 2007
Třemošnice, Brigádnická 124, PSČ 538 43
od 3. 11. 1992 do 15. 1. 2003
Třemošnice,
od 14. 1. 1992 do 3. 11. 1992
Heřmanův Městec, okr. Chrudim
IČO
od 14. 1. 1992 do 11. 7. 2007

45534411

DIČ

CZ45534411

Právní forma
od 14. 1. 1992 do 11. 7. 2007
Akciová společnost
Spisová značka482 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 22. 12. 1997 do 11. 7. 2007
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
od 22. 12. 1997 do 11. 7. 2007
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.
od 22. 12. 1997 do 11. 7. 2007
- Činnost organizačních a ekonomických poradců.
od 14. 1. 1992 do 22. 12. 1997
- Předmětem podnikání je výkon funkce investičního privatizačního fondu, tj. především soustředění investičních bodů od majitelů a jejich následné uplatnění v rámci kuponové privatizace, a to při respektování povinností, principů a zásad daných obecně závaznými právními předpisy tuto oblast upravujícími, především pak nař.vl. ČSFR ze dne 5.9.1991 o vydávání a použití investičních kuponů.
Ostatní skutečnosti
od 11. 7. 2007 do 11. 7. 2007
- Společnost A+A finance, a.s. v likvidaci, IČ 455 34 411, Třemošnice, Brigádnická 124, se po ukončené likvidaci vymazává z obchodního rejstříku.
od 17. 8. 2005 do 11. 7. 2007
- Usnesení mimořádné valné hromady společnosti A+A finance, a.s. konané dne 20.7.2005: Představenstvo společnosti A+A finance, a.s. obdrželo žádost hlavního akcionáře pana Ing. Miloslava Černého, rodné č. xxxx, bytem Třemošnice, Družstevní 411, jako osoby vlastnící ve společnosti A+A finance, a.s. akcie představující více než 90 % zá kladního kapitálu, o svolání mimořádné valné hromady. V souladu s § 183i a následujících obchodního zákoníku hlavní akcionář žádal, aby představenstvo svolalo valnou hromadu, která rozhodne o přechodu všech ostatních akcií A+A finance, a.s. na Ing. Milosl ava Černého. Žádost je doložena znaleckým posudkem č. 013-003/2005 pana Františka Stříže, bytem Šafaříkova 1322, Moravské Budějovice, soudním znalcem v oboru ekonomika-ceny a odhady se specializací cenné papíry. Dle znaleckého posudku činí protiplnění, které náleží os tatním akcionářům, 647,- Kč (slovy: šest set čtyřicet sedm korun českých) za jednu akcii jmenovité hodnoty 900,- Kč. Představenstvo společnosti žádost hlavního akcionáře projednalo dne 1.7.2005 a svolalo mimořádnou valnou hromadu, konanou dne 20.7.2005. Protiplnění stanovené znalcem považuje za spravedlivé. Představenstvo společnosti zkontrolovalo hlavním akcionářem pře dložené listinné akcie a osvědčilo, že Ing. Miloslav Černý vlastní akcie představující 95,22 % základního kapitálu společnosti, a je hlavním akcionářem. Valná hromada společnosti se seznámila s tím, že hlavní akcionář vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 95,22 % základního kapitálu společnosti, a se znaleckým posudkem znalce pana Františka Stříže. Jím stanovené protiplnění za jedn u akcii jmenovité hodnoty 900,- Kč, které činí 647,- Kč, považuje valná hromada za spravedlivé. V majetku A+A finance, a.s. nejsou žádné akcie vydané A+A finance, a.s. Vlastníci zastavených akcií se vyzývají, aby bez zbytečného odkladu sdělili společnosti skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele. Zástavní věřitelé se vyzývají, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva. Akcionáři mohou požádat soud o přezkoumání přiměřenosti protiplnění do měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady podle § 183l do obchodního rejstříku. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku. Notářský zápis provedený JUDr. Tomášem Oulíkem bude v sídle společnosti k nahlédnutí od 1.8.2005 do 31.8.2005. Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci listinných akcií je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obch.zák. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, případně v dodatečné dva cetidenní lhůtě, postupuje společnost dle § 214 odst. 1 až 3 obch.zák. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. Oprávněné osoby mají právo na protiplnění stanovené znaleckým posudkem č.013-003/2005 znalce p. Františka Stříže. Právo na zaplacení protiplnění vzniká předáním akcií společnosti. Hlavní akcionář jej poskytne oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejp ozději však do třiceti dnů. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ji ž zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.
od 16. 7. 1993 do 11. 7. 2007
- Právní poměry se řídí stanovami schválenými dne 26.5.1993.
od 11. 5. 1993 do 16. 7. 1993
- Právní poměry se řídí stanovami ze dne 24.9.1992 ve znění změny ze dne 26.3.1993.
od 11. 5. 1993 do 3. 9. 2001
- Ke dni podání návrhu je splaceno Kč 370 000,--. Zbývající část bude splacena nepozději do 31.12.1993.
od 3. 11. 1992 do 11. 7. 2007
- Změna stanov schválena dne 24.9.1992.
od 14. 1. 1992 do 11. 5. 1993
- Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí Kčs 100.000,--. Je rozdělen na 100 akcií o nominální hodnotě Kčs 1.000,--. Akcie znějí na jméno. Dle potvrzení Agrobanky Hradec Králové a.s. filiálka Chrudim bylo na účtu společnosti č. 2002105-2100 složeno Kčs 100.000,--.
od 14. 1. 1992 do 16. 7. 1993
- Zastupování a podepisování: Představenstvo společnosti je statutárním orgánem. Zastupuje společnost proti třetím osobám, před soudem a ostatními orgány. Vytváří a řídí organizaci činnosti společnosti a dbá na zaměstnavatelská práva. Jménem představenstva jedná předseda, v době jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva. K podpisu za společnost jsou oprávněni všichni členové představenstva, event. jeden nebo více členů představenstva v případě, že je k tomu zmocní představenstvo písemně, nebo prokurista se zvláštní prokurou, a to způsobem, že podepisující připojí své podpisy k vytištěné nebo vypsané firmě společnosti.
od 14. 1. 1992 do 11. 7. 2007
- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla zřízena zakladatelským plánem ze dne 11.12.1991 jednorázově v souladu s par. 25 zák.č. 104/1990 Sb. o akciových společnostech a na základě a v rozsahu souhlasu povolení k založení investičního privatizačního fundu vydaného Ministerstvem pro privatizaci dne 27.12.1991.
Kapitál
od 23. 6. 1995 do 11. 7. 2007
Základní kapitál 122 070 600 Kč
od 16. 7. 1993 do 23. 6. 1995
Základní kapitál 102 256 000 Kč
od 11. 5. 1993 do 16. 7. 1993
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 3. 11. 1998 do 11. 7. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 3. 11. 1998 do 11. 7. 2007
v listinné podobě
od 3. 11. 1998 do 11. 7. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 95.
od 3. 11. 1998 do 11. 7. 2007
v listinné podobě
od 3. 11. 1998 do 11. 7. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 355.
od 3. 11. 1998 do 11. 7. 2007
v listinné podobě
od 3. 11. 1998 do 11. 7. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 25 134.
od 3. 11. 1998 do 11. 7. 2007
v listinné podobě
od 23. 6. 1995 do 3. 11. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 23. 6. 1995 do 3. 11. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 134 634.
od 16. 7. 1993 do 23. 6. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 102 256.
od 11. 5. 1993 do 16. 7. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 30. 4. 2003 do 11. 7. 2007
Ing. Vladimír Novák - Člen představenstva
Heřmanův Městec, U Bažantnice 788, PSČ 538 03
den vzniku členství: 27. 6. 2002
od 15. 1. 2003 do 30. 4. 2003
Ing. Jaroslav Jiříček - Člen představenstva
Prachovice, Průběžná 190
den vzniku členství: 17. 6. 1998
od 15. 1. 2003 do 11. 7. 2007
Ing. Miloslav Černý - Předseda představenstva
Třemošnice, Družstevní 411, PSČ 538 43
den vzniku funkce: 8. 6. 2001
od 20. 10. 2000 do 15. 1. 2003
Ing. Miloslav Černý - Člen představenstva
Třemošnice, Družstevní 411, PSČ 538 43
od 20. 10. 2000 do 11. 7. 2007
Ferdinand Bouchal - Člen představenstva
Heřmanův Městec, Havlíčkova 393, PSČ 538 03
od 3. 11. 1998 do 20. 10. 2000
Ing. Karel Kvasnička - Člen představenstva
Heřmanův Městec, Sokolská 669
od 3. 11. 1998 do 15. 1. 2003
Ing. Jaroslav Jiříček - Předseda představenstva
Prachovice, Průběžná 190
od 16. 7. 1993 do 3. 11. 1998
Ing. Vladimír Šimek - člen představenstva
Brno, Faimanové 15
od 3. 11. 1992 do 27. 6. 1995
Ing. Jaroslav Nimrichter - Člen dozorčí rady
Brno, Kamenná 34
od 3. 11. 1992 do 20. 10. 2000
Ing. Josef Diessl - Člen představenstva
Heřmanův Městec, Jiráskova 732
od 14. 1. 1992 do 3. 11. 1992
Ing. Miroslav Hnilička - Člen představenstva
Praha 8, Písečná 452
od 14. 1. 1992 do 3. 11. 1992
Ing. Vladimír Beránek - Člen dozorčí rady
Seč, 236
od 14. 1. 1992 do 16. 7. 1993
Ing. Jan Bareš - Člen představenstva
Heřmanův Městec, ul. 9.května 826
od 14. 1. 1992 do 27. 6. 1995
JUDr. Helena Lebedová - Člen dozorčí rady
Třemošnice, 1. máje 327
od 14. 1. 1992 do 27. 6. 1995
Ing. František Hochman - Člen dozorčí rady
Třemošnice, 227
od 14. 1. 1992 do 3. 11. 1998
Ing. Karel Kvasnička - Předseda představenstva
Heřmanův Městec, Sokolská 669
od 22. 12. 1997 do 11. 7. 2007
Zastupování a podepisování: Za společnost jedná buď samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis buď samostatně předseda představenstva nebo současně dva členové představenstva.
od 16. 7. 1993 do 22. 12. 1997
Zastupování a podepisování: K podpisu za společnost jsou oprávněni všichni členové představenstva event. jeden nebo více členů představenstva samostatně, nebo prokurista se zvláštní prokurou, a to způsobem, že podepisující připojí své podpisy k vytištěné nebo vypsané firmě společnosti.
Likvidace
od 15. 12. 2005 do 11. 7. 2007
Ferdinand Bouchal
Heřmanův Městec, Havlíčkova 393, PSČ 538 03
Dozorčí rada
od 15. 1. 2003 do 11. 7. 2007
Ing. František Chaloupecký - Člen dozorčí rady
Praha 9, V ráji 38, PSČ 198 00
den vzniku členství: 8. 6. 2001
od 15. 1. 2003 do 11. 7. 2007
Ing. Božena Koláčková - Člen dozorčí rady
Třemošnice, Jabloňová 284, PSČ 538 43
den vzniku členství: 8. 6. 2001
od 3. 11. 1998 do 15. 1. 2003
Mgr. Dagmar Kosinová - Člen dozorčí rady
Prachovice, Podhradí 52
od 3. 11. 1998 do 15. 1. 2003
Anna Kulíková - Člen dozorčí rady
Třemošnice, Družstevní 314
od 3. 11. 1998 do 11. 7. 2007
Marie Culková - Předseda dozorčí rady
Třemošnice, Brigádnická 389
od 27. 6. 1995 do 3. 11. 1998
JUDr. Helena Lebedová
Třemošnice, 1.máje 327
od 27. 6. 1995 do 3. 11. 1998
Ing. František Hochman
Třemošnice, 227
od 27. 6. 1995 do 3. 11. 1998
Ing. Jaroslav Nimrichter
Brno, Kamenná 34
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

29. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Vládní koalice prosadila možnost zpětného odepisování ztráty i přes varování expertů. Součástí daňového balíčku je i snížení DPH nebo úlevy v silniční dani.

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 46 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců stát odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválili poslanci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 690,00 Kč
Komerční banka 2 736,88 Kč
ČSOB 2 747,90 Kč
Poštovní spořitelna 2 747,90 Kč
Expobank CZ 2 757,30 Kč
Česká spořitelna 2 760,00 Kč
Raiffeisenbank 2 785,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 815,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 239 891 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

- boxer

+2
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-3
+
-
3.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-5
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-11
+
-
5.Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-13
+
-

Články na Heroine.cz

Sdílené pracovní místo: Nová forma zaměstnání neřeší vše, ale i tak může matkám pomoct

Sdílené pracovní místo: Nová forma zaměstnání neřeší vše, ale i tak může matkám pomoct

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila velkou novelu zákoníku práce, které přináší...více

Spiritualitu zabíjí nesvoboda, říká muž pomáhající bývalým Svědkům Jehovovým

Spiritualitu zabíjí nesvoboda, říká muž pomáhající bývalým Svědkům Jehovovým

Život v uzavřené církevní komunitě není pro každého, ale opustit společenství a změnit...více

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Balet je náročná disciplína. Monika Souza se mu naplno věnovala šestnáct let. Pak se rozhodla...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services