Erste (CR) a.s., v likvidaci
IČO: 45795568 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 7. 1992
Datum zániku2. 6. 2003
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 11. 7. 2002 do 2. 6. 2003

Erste (CR) a.s., v likvidaci

od 30. 10. 2000 do 11. 7. 2002

Erste (CR) a.s.

od 16. 3. 1998 do 30. 10. 2000

Erste Bank Sparkassen (CR) a.s.

od 19. 12. 1997 do 16. 3. 1998

Erste Bank Sparkassen (ČR) a.s.

od 10. 11. 1995 do 19. 12. 1997

GiroCredit-Sparkassen Banka Praha a.s.

od 14. 1. 1993 do 10. 11. 1995

GiroCredit Banka Praha a.s.(česky),GiroCredit Bank Prag AG(německy),GiroCredit Bank Prague Ltd.(anglicky)

od 22. 7. 1992 do 14. 1. 1993

GZ banka (Praha) a.s.

Sídlo
od 30. 10. 2000 do 2. 6. 2003
Praha 1, Národní 41, PSČ 110 00
od 14. 1. 1993 do 30. 10. 2000
Praha 1, Václavské nám. 56, PSČ 110 00
od 22. 7. 1992 do 14. 1. 1993
Praha 1, Ovocný trh 15
IČO
od 22. 7. 1992 do 2. 6. 2003

45795568

Právní forma
od 22. 7. 1992 do 2. 6. 2003
Akciová společnost
Spisová značka1661 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 20. 3. 2001 do 2. 6. 2003
- Poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 20. 3. 2001 do 2. 6. 2003
- Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 5. 4. 2000 do 20. 3. 2001
- Výkon funkce depozitáře
od 5. 4. 2000 do 20. 3. 2001
- vydávání platebních prostředků, např.platebních karet, cestovních šeků
od 5. 4. 2000 do 20. 3. 2001
- účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb
od 5. 4. 2000 do 20. 3. 2001
- uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot
od 5. 4. 2000 do 20. 3. 2001
- pronájem bezpečnostních schránek
od 28. 9. 1998 do 5. 4. 2000
- účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb
od 28. 9. 1998 do 20. 3. 2001
- uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot
od 28. 9. 1998 do 20. 3. 2001
- dle rozhodnutí MF ČR čj. 104/50947/1997 o udělení povolení k obchodování s cennými papíry spočívající v poskytování služeb podle § 8 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 591/1992 SSb a k výkonu činností podle § 46 odst. 2 písm. b) až d) tj. -- vykonávání činností na základě smluv podle § 33 odst. 2), § 34 až § 37 zákona -- obstarávání pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich -- provádění poradenské činnost ve věcech týkajících se cenných papírů
od 28. 9. 1998 do 20. 3. 2001
- Dle rozhodnutí MF ČR čj. 104/20942/1998 o udělení povolení k obchodování s cennými papíry spočívající v poskytování služeb podle § 46 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb. tj. -- obstarávání pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytování s tím souvisejících služeb
od 28. 9. 1998 do 20. 3. 2001
- Obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta: - s devizovými hodnotami - v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options), včetně kursových a úrokových obchodů - s převoditelnými cennými papíry:
od 10. 11. 1997 do 28. 9. 1998
- Obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta: - s devizovými hodnotami - v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options), včetně kursových a úrokových obchodů - s převoditelnými cennými papíry: -- vykonávání činností na základě smluv podle § 33 odst. 2), § 34 až § 37, -- obstarávání pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich, -- provádění poradenské činnost ve věcech týkajících se cenných papírů,
od 10. 11. 1997 do 28. 9. 1998
- Uložení a správa cenných papírů.
od 10. 11. 1997 do 5. 4. 2000
- Výkon funkce depozitáře investičního fondu.
od 10. 11. 1997 do 20. 3. 2001
- Finanční pronájem (finanční leasing).
od 10. 11. 1997 do 20. 3. 2001
- Platební styk a zúčtování.
od 10. 11. 1997 do 20. 3. 2001
- Poskytování záruk.
od 10. 11. 1997 do 20. 3. 2001
- Otevírání akreditivů.
od 10. 11. 1997 do 20. 3. 2001
- Obstarávání inkasa.
od 10. 11. 1997 do 20. 3. 2001
- Finanční makléřství.
od 10. 11. 1997 do 20. 3. 2001
- Poskytování porad ve věcech podnikání.
od 10. 11. 1997 do 20. 3. 2001
- Obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management).
od 10. 11. 1997 do 20. 3. 2001
- Přijímání vkladů od veřejnosti.
od 10. 11. 1997 do 20. 3. 2001
- Poskytování úvěrů.
od 10. 11. 1997 do 20. 3. 2001
- Investování do cenných papírů na vlastní účet.
od 10. 11. 1997 do 20. 3. 2001
- Směnárenská činnost (nákup devizových prostředků).
od 10. 11. 1997 do 20. 3. 2001
- Poskytování bankovních informací.
od 10. 11. 1995 do 10. 11. 1997
- Dle rozhodnutí SBČS bylo vydáno povolení působit jako banka pro činnost v rozsahu par.1 zákona č.21/1992 Sb.,o bankách odst. 1 a 3 písm. a, b, c, d, e, f, g, h bod 1, i, j, k, l, m, n, o, p, r.
od 10. 11. 1995 do 5. 4. 2000
- Platební styk se zahraničím.
od 11. 4. 1994 do 10. 11. 1995
- Dle rozhodnutí SBČS bylo vydáno povolení působit jako banka pro činnost v rozsahu par.1 zákona č.21/1992 Sb.,o bankách odst. 1 a 3 písm. a,b,c,d,e,f,g,i,j,k,l,m,n,o,p,r.
od 14. 3. 1994 do 10. 11. 1995
- obchod s devizovými hodnotami a platební styk se zahraničím
od 22. 7. 1992 do 11. 4. 1994
- Dle rozhodnutí SBČS bylo vydáno povolení působit jako banka pro činnost v rozsahu § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách odst. 1 a 3 písm.a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, l, m, n, o, p, r. Povolení se neuděluje k provádění platebního styku se zahraničím.
Ostatní skutečnosti
od 2. 6. 2003 do 2. 6. 2003
- Vymazává se ke dni 2.6.2003 společnost Erste (CR) a.s., v likvidaci, se sídlem Národní 41, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 45795568, z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Právní důvod: ukončení likvidace
od 11. 7. 2002 do 2. 6. 2003
- Dne 13.5.2002 rozhodla řádná valná hromada společnosti Erste (CR) a.s. o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování Mgr. Lucie Zieglerové, r.č. xxxx, bytem Kožná 473/2, 110 00 Praha 1, likvidátorem společnosti Erste (CR) a.s."
od 30. 10. 2000 do 2. 6. 2003
- Erste Bank Sparkassen (CR) a.s. uzavřela dne 26.9.2000 smlouvu o prodeji celého podniku, přičemž celý podnik byl převeden na společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 1, Na příkopě 29, identifikační číslo: 45244782.
od 5. 4. 2000 do 5. 6. 2000
- Z důvodu ekonomického rozvoje společnosti schválila dne 17.2.2000 valná hromada společnosti zvýšení základního jmění z 700.000.000,- Kč o 300.000.000,- Kč na celkem 1.000.000.000,- Kč (slovy: ze sedmisetmilionů korun českých o tři sta milionů korun českých na celkem jednu miliardu korun českých) a sice novými peněžitými vklady akcionářů s využitím přednostního práva akcionářů, spočívajícími ve vydání 300.000 (třísettisíc) kusů nových veřejně neobchodovatelných kmenových zaknihovaných akcií společnosti Erste Bank Sparkassen (CR) a.s., s nominální hodnotou jedné akcie ve výši Kč 1.000,- (jedentisíc korun českých), bez připuštění možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního jmění. Emisní kurs každé nové akcie odpovídá její jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) pro akcii. Nově vydané akcie budou poskytovat akcionáři stejná práva jako dosud vydané akcie. Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionáři vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 14 dní od uveřejnění informací o výkonu přednostního práva podle § 204a odst.2 Obch.zák. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je možno upsat jednu novou akcii, a to v poměru k podílu akcionářů na základním jmění společnosti. Takto upisované akcie jsou veřejně neobchodovatelnými kmenovými akcie na jméno, v zaknihované podobě, s nominální hodnotou jedné akcie ve výši 1.000,- Kč. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obch.zák. (tzn.bez výzvy k upisování akcií ve formě peněžního vkladu). Dohoda akcionářů o účasti na zvýšení základního jmění ve smyslu § 205 obch.zák. nabude účinnosti po zapsání úmyslu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií. Veškeré nové akcie budou splaceny v hotovosti a sice nejpozději do 30 dnů po jejich upsání akcionáři na základě využitím přednostního práva nebo do 30 dnů po účinnosti dohody akcionářů o účasti na zvýšení základního jmění, a to na účet číslo 600xxxx vedený u Erste Bank Sparkassen (CR) a.s.. Jednotliví akcionáři budou informováni o datu, kdy usnesení Krajského obchodního soudu o zápisu úmyslu zvýšení základního jmění nabylo právní moci, ne později, než 5 dnů poté, co usnesení nabylo právní moci.
od 18. 6. 1997 do 2. 6. 2003
- Základní jmění bylo splaceno ve výši 100 %.
od 22. 7. 1992 do 14. 8. 1995
- Akciová společnost byla založena zakladatelskou listinou ze dne 13.5.92. Zakladatelem je Girozentrale und Bank der österreichi- schen Sparkassen, se sídlem Wien, Schubertring 5,A. Zakladatelé jmenovali členy představenstva, dozorčí rady a splatili část základního jmění společnosti. Ke dni zápisu bylo splaceno 93 240 000,- Kčs, zbytek bude splacen ve lhůtě jednoho roku po vzniku společnosti.
Kapitál
od 5. 6. 2000 do 2. 6. 2003
Základní kapitál 1 000 000 000 Kč
od 18. 6. 1997 do 5. 6. 2000
Základní kapitál 700 000 000 Kč
od 2. 2. 1995 do 18. 6. 1997
Základní kapitál 500 000 000 Kč
od 22. 7. 1992 do 2. 2. 1995
Základní kapitál 300 000 000 Kč
od 5. 6. 2000 do 2. 6. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 000.
od 18. 6. 1997 do 5. 6. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 700 000.
od 2. 2. 1995 do 18. 6. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 500 000.
od 22. 7. 1992 do 2. 2. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 300 000.
Statutární orgán
od 20. 3. 2001 do 2. 6. 2003
Mag. Hella Broukal-Sturany - předseda
1070 Vídeň, Richtergasse 5/33, Rakouská republika
od 20. 3. 2001 do 2. 6. 2003
- pobyt v ČR: Praha 4, K Jezeru 460, PSČ 140 00
od 20. 3. 2001 do 2. 6. 2003
Dr. Michael Matt - člen
1040 Vídeň, Pressgasse 30/10, Rakouská republika
od 20. 3. 2001 do 2. 6. 2003
- pobyt v ČR: Praha 4, K Jezeru 460, PSČ 140 00
od 20. 3. 2001 do 2. 6. 2003
Květoslava Vojtová - člen
Týnec nad Sázavou, 9. května, PSČ 257 41
od 11. 10. 2000 do 20. 3. 2001
Dr. Heinz Knotzer - předseda
Praha 4, Psohlavců 2981
od 11. 10. 2000 do 20. 3. 2001
Ing. Ivan Vondra - člen
Praha 5, Zázvorkova 1996
od 11. 10. 2000 do 20. 3. 2001
Ing. Jaromír Malák - člen
Praha 4, Sdružení 1336/41
od 5. 4. 2000 do 11. 10. 2000
Dr. Heinz Knotzer - člen
Praha 4, Psohlavců 2981
od 5. 4. 2000 do 11. 10. 2000
Mag. Gernot Mittendorfer - člen
Praha 5, Kroftova 10, PSČ 155 00
od 4. 8. 1999 do 5. 4. 2000
Mag.Frank Michael Johannes Beitz, nar. 24.6.1952 - člen
Praha 4, K jezeru 460
od 19. 11. 1998 do 11. 10. 2000
Ing. Daniel Heler - člen
Praha 6 - Bubeneč, Národní obrany 908/47
od 4. 9. 1996 do 4. 8. 1999
Adrian Christopher Berendt - člen
Praha 4 - Háje, K Jezeru 460
od 1. 4. 1996 do 19. 11. 1998
ing. Leoš Pýtr - člen
Poděbrady III, Severní 1042/27
od 10. 11. 1995 do 1. 4. 1996
ing. Ladislava Vaškovičová - člen
Praha 9, Sokolovská 179
od 14. 8. 1995 do 4. 9. 1996
Adrian Christopher Berendt - člen
Praha 4, Krčská 37
od 23. 5. 1995 do 11. 10. 2000
Dr. Wilhelm Reichmann - předseda
Praha 4, Krčská 37
od 11. 4. 1994 do 14. 8. 1995
Adrian Berendt - člen
Praha 4, Vzdušná 772
od 14. 1. 1993 do 11. 4. 1994
Ivan Cima - člen
Praha 4, Valentova 1731/21
od 14. 1. 1993 do 23. 5. 1995
Dr. Wilhelm Reichmann - předseda
Praha 4, Vzdušná 772
od 14. 1. 1993 do 10. 11. 1995
Ladislava Vaškovičová - člen
Praha 9, Sokolovská 179
od 22. 7. 1992 do 14. 1. 1993
ing. Jiří Vrba - člen
Praha 4, K Hrabovce 24
od 22. 7. 1992 do 14. 1. 1993
Mgr. Walter Schuster - člen
1090 Wien, Glasergasse 4a, A
od 22. 7. 1992 do 14. 1. 1993
Dr. Wilhelm Reichmann - člen
3002 Purkersdorf, Wintergasse 75/6,A
od 27. 2. 1995 do 2. 6. 2003
Zastupovat společnost a podepisovat za ni jsou oprávněni vždy společně dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva s prokuristou nebo společně dva prokuristé.
od 14. 1. 1993 do 27. 2. 1995
Způsob jednání jménem společnosti: společnost navenek zastupují a za společnost podepisují vždy dva členové představenstva.
od 22. 7. 1992 do 14. 1. 1993
Způsob jednání za společnost: Společnost je navenek zastupována a za společnost podepisuje ing. Jiří Vrba, člen představenstva, a to samostatně.
Likvidace
od 11. 7. 2002 do 2. 6. 2003
Mgr. Lucie Zieglerová
Praha 1, Kožná 473/2, PSČ 110 00
Prokura
od 4. 10. 2000 do 20. 3. 2001
Ing. Pavel Kysilka, CSc.
Hostivice, Ke stromečkům 1360
od 19. 11. 1998 do 11. 10. 2000
Ivan Vondra
Praha 5, Medynského 28
od 19. 11. 1998 do 20. 3. 2001
Ing. Olga Maštalířová
Praha 4 - Kunratice, Sobolákova 486/14
od 19. 11. 1998 do 20. 3. 2001
JUDr. Jan Vinter
Praha 4, Zvolenská 3129
od 28. 9. 1998 do 15. 10. 1999
Mgr. Pavel Haškovec
Praha 5, Petržílkova 2264, PSČ 150 00
od 28. 9. 1998 do 20. 3. 2001
Ing. Luboš Hosnedl
Praha 10, Boloňská 305, PSČ 100 00
od 10. 11. 1997 do 28. 9. 1998
Walter Hampel
Praha 5, Janáčkovo nábř. 23
od 10. 11. 1997 do 20. 3. 2001
Stephen Keith Cornelius, nar. 10.1.54
Praha 4, Krčská 37
od 10. 11. 1995 do 1. 4. 1996
Ing. Leoš Pýtr
Poděbrady, Severní ul. 1042/27
od 2. 2. 1995 do 15. 10. 1999
Christian Burger
Praha 5, Jinřicha Plachty 25
od 7. 10. 1994 do 10. 11. 1995
Ing. Leoš Pýtr
Poděbrady, Severní ul. 25
od 7. 10. 1994 do 20. 3. 2001
Ing. Vladimír Zajíc
Praha 4, Pikrtova 7
Dozorčí rada
od 20. 3. 2001 do 2. 6. 2003
Ing. Mag. Klaus Bergsmann - člen
2340 Mödling, Steinfeldergasse 32, Rakouská republika
od 11. 10. 2000 do 2. 6. 2003
Dr. Helmut Oberzaucher - předseda
1030 Vídeň, Stanislaugasse 4, Rakouská republika
od 5. 6. 2000 do 20. 3. 2001
Mag. Hella Broukal-Sturany dat.nar. 25.1.1956 - místopředseda
1070 Vídeň, Richtergasse 5, Rakouská republika
od 4. 8. 1999 do 5. 6. 2000
Mag. Otto Ilchmann - místopředseda
A-1130 Wien, St. Veitgasse 28/2/7, Rakouská republika
od 4. 8. 1999 do 11. 10. 2000
Mag. Reinhard Ortner - předseda
Singerstrasse 5/34, A-1180 Vídeň, Rakouská republika
od 4. 8. 1999 do 20. 3. 2001
Mag. Johannes Leobacher - člen
Gertrudplatz 5/34, A-1180 Vídeň, Rakouská republika
od 4. 8. 1999 do 20. 3. 2001
Ing. Petr Svačina - člen
České Budějovice, Grünwaldova 9, PSČ 370 01
od 28. 9. 1998 do 4. 8. 1999
ing. Štěpán Müller - člen
Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 621/2
od 28. 9. 1998 do 4. 8. 1999
Mag. Otto Ilchmann - člen
A-1130 Wien, St. Veitgasse 28/2/7, Rakouská republika
od 28. 9. 1998 do 20. 3. 2001
ing. Marek Venuta - člen
Praha 6 - Dejvice, Na Hanspaulce 7A
od 19. 12. 1997 do 4. 8. 1999
Dkfm. Rudolf Penz - člen
2384 Breitenfurt, Erlenweg 11, Rakouská republika
od 5. 6. 1996 do 19. 12. 1997
Dr. Johann Kernbauer - člen
Vídeň, Steinboeckengasse 4/7, Rakouská republika
od 18. 1. 1996 do 28. 9. 1998
Dr. Anton Maria Burghardt - Předseda dozorčí rady
Wien, Wattmanngasse 13 A, Rakouská republika
od 14. 12. 1995 do 2. 6. 2003
Dr. Markus Limberger - člen
Linz - Puchenau, Pappelweg 2, Rakouská republika
od 27. 2. 1995 do 5. 6. 1996
DKfm. Rudolf Penz - zástupce předsedy dozor. rady
2384 Breitenfurth, Erlenweg 11
od 27. 2. 1995 do 4. 8. 1999
Mag. Michael Beitz - člen
1130 Vídeň, Rakousko, Amalienstr. 75
od 29. 8. 1994 do 27. 2. 1995
Mag. Peter Nemschak - člen
Wien, Wohllebengasse 18, PSČ 104 0
od 22. 7. 1992 do 29. 8. 1994
Dr. Herbert Lugmayr - člen
1130 Wien, Műhlbachergasse 6,A
od 22. 7. 1992 do 27. 2. 1995
Peter Nowak - člen
2102 Bisamberg, Spargelfeldgasse 7,A
od 22. 7. 1992 do 18. 1. 1996
Dr. Anton Burgardt - člen
Wien, Wattmanngasse 13,A
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Asijská mise

23. 6. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Asijská mise

O byznysu na druhém konci světa, systému půjček v rozvojových zemích, divokém životě v Indii a boji s monopolem na Filipínách. Příběh manažera Vlastimila Hrabala.

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 21 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 16 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

2018: Jak reklamovat a nepohořet

21. 6. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

2018: Jak reklamovat a nepohořet

Chcete reklamovat? Potřebujete reklamovat? Musíte reklamovat? A víte, na co máte právo?

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 10 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

Za tahle jídla by jejich výrobci rozhodně Michelinskou hvězdu nedostali! Mnoho potravin na tomto seznamu je v řadě zemí zakázáno kvůli svým škodlivým přísadám, geneticky upraveným...více

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

O psychopatech toho bylo v poslední době řečeno i napsáno mnohé. Že ale mají psychopati svoji vlastní organizaci, to jsem se dozvěděla až minulý pátek – na konferenci o psychopatii...více

Čtyři miliony Čechů tráví na Facebooku přes dvě hodiny denně

Čtyři miliony Čechů tráví na Facebooku přes dvě hodiny denně

Zatímco v loňském roce používalo sociální sítě denně 69 procent českých uživatelů internetu, v roce 2018 už je to 80 procent. Vyplývá to z průzkumu, který v dubnu letošního...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+17
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-31
+
-
3.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-78
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-240
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-460
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 613 688 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 659,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
ČSOB 2 705,00 Kč
Komerční banka 2 712,59 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,40 Kč
Raiffeisenbank 2 753,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

Za tahle jídla by jejich výrobci rozhodně Michelinskou hvězdu nedostali! Mnoho potravin...více

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

O psychopatech toho bylo v poslední době řečeno i napsáno mnohé. Že ale mají psychopati...více

Čtyři miliony Čechů tráví na Facebooku přes dvě hodiny denně

Čtyři miliony Čechů tráví na Facebooku přes dvě hodiny denně

Zatímco v loňském roce používalo sociální sítě denně 69 procent českých uživatelů internetu,...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vracení zboží 14 dnů
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vracení zboží 14 dnů

Otázka: Dobrý den, zakoupil jsem zboží 17.června 2018 v kamenné prodejně. Jedná se o powerbanku cca za 450 Kč. Doma po rozbalení a připojení na nabíječku jsem zjistil že daný produkt (powerbanka) se nenabijí....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.