TESLA ELMI, a.s., IČO: 46346864 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti TESLA ELMI, a.s. Údaje byly staženy 30. 3. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 46346864. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46346864 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 4. 1992
Obchodní firma
od 30. 4. 1992

TESLA ELMI, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 27. 6. 2017 do 19. 10. 2021
Brno, Purkyňova , PSČ 612 00
od 9. 7. 2014 do 9. 7. 2014
Brno, Purkyňova , PSČ 612 00
od 9. 7. 2014 do 27. 6. 2017
Brno, Purkyňova , PSČ 612 00
od 4. 12. 2013 do 9. 7. 2014
Brno, Purkyňova , PSČ 612 00
od 13. 9. 2002 do 4. 12. 2013
Brno, Purkyňova 71/99, PSČ 612 45
od 29. 8. 2001 do 13. 9. 2002
Brno, Purkyňova 99/71, PSČ 612 45
od 30. 4. 1992 do 29. 8. 2001
Brno, Purkyňova 99, PSČ 612 45
IČO
od 30. 4. 1992

46346864

DIČ

CZ46346864

Identifikátor datové schránky:vksgm8x
Právní forma
od 30. 4. 1992
Akciová společnost
Spisová značka749 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 7. 7. 2009
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 7. 7. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 9. 2002 do 7. 7. 2009
- maloobchod se smíšeným zbožím
od 13. 9. 2002 do 7. 7. 2009
- maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukověobrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
od 29. 8. 2001 do 7. 7. 2009
- zprostředkování obchodu
od 29. 8. 2001 do 7. 7. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 17. 3. 1993 do 13. 9. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 17. 3. 1993 do 7. 7. 2009
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 10. 5. 1992 do 17. 3. 1993
- 1. Výzkum, vývoj, výroba a odbyt: - přístrojů měřících a elektronických - přístrojů elektronických pro vědecké účelu zvláštních - zařízení zvláštních pro elektroniku a slaboproudou techniku - speciální techniky 2. Plnění funkce zřizovatele středního odborného učiliště 3. Výkon vyšších dodavatelských funkcí
Ostatní skutečnosti
od 16. 12. 2020 do 22. 1. 2021
- Valná hromada společnosti schválila dne 11.12.2020 toto rozhodnutí: Řádná valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, upsáním nových akcií nejvýše o částku 18.249.192,- Kč (slovy: osmnáct milionů dvě stě čtyřicet devět tisíc sto devadesá t dva korun českých), z původní výše 2.027.688,- Kč (slovy: dva miliony dvacet sedm tisíc šest set osmdesát osm korun českých) na novou výši 20.276.880,- Kč (slovy: dvacet milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc osm set osmdesát korun českých). Upisování akc ií nad tuto částku se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude celkově maximálně vydáno 350.946 ks (slovy: tři sta padesát tisíc devět set čtyřicet šest kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 52,- Kč (slovy: padesát dva korun českých), v listinné podobě, kte ré nebudou kótované (dále také jen nové akcie). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základn ího kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. V souladu s čl. 24 odst. 2 stanov společnosti nemají akcionáři společnosti při zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ust. 484 odst. 2 ZOK přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dní od okamžiku, kdy statutární ředitel zveřejní oznámení o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva, které bude obsahovat informace dle ust. § 485 odst. 1 ZOK (dále jen Oz námení). Statutární ředitel společnosti je povinen učinit Oznámení způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady (tj. zveřejněním na internetových stránkách http://www.teslaelmi.eu a v Obchodním věstníku), a to bez zbytečného o dkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Akcionáři můžou využít svého přednostního práva na úpis akcií v sídle společnosti na adrese: Purkyňova 3095/99c, Královo Pole, 612 00 Brno, přičemž lhůta 14 dní počne běžet prvním dnem následujícím po zveřejnění Oznámení. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 52,- Kč (slovy: padesát dva korun českých) je akcionář oprávněn upsat 9 (slovy: devět) nových akcií ve jmenovité hodnotě 52,- Kč (slovy: padesát dva korun českých). Upisova t lze pouze celé akcie. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání určenému zájemci. Určeným zájemcem je: Zdeněk Hlavica, nar. dne 5. března 1967, bytem: Letní 2403, 688 01 Uherský Brod (dále také jen určený zájemce). Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou určeným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností v sídle společnosti na adrese: Purkyňova 3095/99c, Královo Pole, 612 00 Brno. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy statutárního ředitele určenému zájemci. Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 52,- Kč (slovy: padesát dva korun českých) n a jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští započtení pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Upi sovatelé nových akcií jsou povinni splatit 30% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 2901xxxx vedený u Fio banka, a.s. Upisovatelé nových akcií jsou povin ni splatit 70% emisního kurzu upsaných akcií do jednoho roku ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 2901xxxx vedený u Fio banka, a.s. Upisovatelé akcií platbu emisního kursu označí variabilním symbolem, kterým je IČO sp ol. TESLA ELMI, a.s. a specifickým symbolem, kterým je RČ/IČO upisovatele.
od 26. 6. 2020 do 3. 11. 2020
- Rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 26.06.2020 o snížení základního kapitálu společnosti: Valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti tak, že: -Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 36.966.312,- Kč (slovy: třicet šest milionů devět set šedesát šest tisíc tři sta dvanáct korun českých), tedy z částky 38.994.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů devět set devadesát čtyři tisíc korun český ch) na částku 2.027.688,- (slovy: dva miliony dvacet sedm tisíc šest set osmdesát osm korun českých), -Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 948,- Kč, tedy z částky 1.000,- Kč na částku 52,- Kč, -Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je: 1. Úhrada ztráty společnosti vykázaná v uplynulých letech (za roky: do roku 2005, 2009-2011, 2014-2018, 2019), 2. optimalizace struktury vlastního kapitálu, kdy dojde k přesunu části vlastních zdrojů ze základního kapitálu do ostatních kapitálových fondů, a nová struktura kapitálu mj. umožní vytvořit dostatečnou rezervu k předpokládaným opravným položkám k materiálu na skladě a v případě jeho vyřazení, k nárůstu ostatních provozních nákladů, -Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 36.966.312,- Kč (slovy: třicet šest milionů devět set šedesát šest tisíc tři sta dvanáct korun českých) bude z části ve výši 16.840.484,62 Kč převedena do ostatních kapitálových fondů a z části ve výši 20.125.827,38 Kč bude použita na úhradu ztráty uplynulých let (za roky: do roku 2005, 2009-2011, 2014-2018, 2019), -Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, -Snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů, -V souladu se snížením základního kapitálu společnosti nebude akcionářům poskytnuto žádné plnění.
od 9. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 9. 7. 2014 do 14. 7. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 9. 7. 2014 do 14. 7. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 13. 9. 2002 do 2. 7. 2009
- Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 13.6.2002.
od 5. 11. 2001 do 2. 7. 2009
- Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 28.6.2001.
od 3. 9. 1997 do 2. 7. 2009
- Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 23.5.1997.
od 14. 11. 1996 do 2. 7. 2009
- Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 16.7.1996.
od 17. 3. 1993
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podni ku TESLA Brno, s.p.
od 10. 5. 1992
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 27.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 10. 5. 1992 do 17. 3. 1993
- Právní forma společnosti: akciová společnost Dozorčí rada společnosti: Vladimír Synek, 664 76 Lažánky 182 Ing. Libor Obrdlík, Kosíkova 7, 628 00 Brno Ing. Miroslav Chaloupka, Květinářská 2, 600 00 Brno
od 10. 5. 1992 do 17. 3. 1993
- Základní jmění společnosti činí 33.031.000,-Kčs Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku TESLA Brno, s.p.. Základní jmění společnosti je rozděleno na 33 031 akcií na jméno po 1000,Kčs jmenovité hodnoty.
od 10. 5. 1992 do 27. 3. 1995
- Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Kapitál
od 22. 1. 2021
Základní kapitál 20 276 880 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 11. 2020 do 22. 1. 2021
Základní kapitál 2 027 688 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 7. 2014 do 3. 11. 2020
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 17. 3. 1993 do 9. 7. 2014
Základní kapitál 38 994 000 Kč
od 1. 4. 2021
Akcie na jméno 52, počet akcií: 389 940 v listinné podobě.
od 22. 1. 2021 do 1. 4. 2021
Kmenové akcie na jméno 52, počet akcií: 350 946 v listinné podobě.
od 3. 11. 2020 do 1. 4. 2021
Kmenové akcie na majitele 52, počet akcií: 38 994 v zaknihované podobě.
od 9. 7. 2014 do 3. 11. 2020
Kmenové akcie na majitele 1 000, počet akcií: 38 994 v zaknihované podobě.
od 7. 4. 1993 do 9. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 38 994.
od 17. 3. 1993 do 7. 4. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 38 994.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 1. 1. 2021
Ing. BOHUMIL HÁLA - člen správní rady
Praha - Nusle, Bohuslava ze Švamberka, PSČ 140 00
den vzniku členství: 26. 6. 2020
den vzniku funkce: 26. 6. 2020
od 26. 6. 2020 do 1. 1. 2021
Ing. BOHUMIL HÁLA - předseda správní rady
Praha - Nusle, Bohuslava ze Švamberka, PSČ 140 00
den vzniku členství: 26. 6. 2020
den vzniku funkce: 26. 6. 2020
od 26. 6. 2020 do 1. 1. 2021
Ing. BOHUMIL HÁLA - statutární ředitel
Praha - Nusle, Bohuslava ze Švamberka, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 26. 6. 2020 - 31. 12. 2020
od 3. 6. 2020 do 26. 6. 2020
ZDENĚK OTRUBA - předseda představenstva
Praha - Nové Město, Hybernská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 3. 6. 2020 - 26. 6. 2020
den vzniku funkce: 3. 6. 2020 - 26. 6. 2020
od 14. 7. 2017 do 3. 6. 2020
LUBOMÍR BERKA - člen představenstva
Rajhrad, Odbojářů, PSČ 664 61
den vzniku členství: 15. 6. 2017 - 3. 6. 2020
od 14. 7. 2016 do 27. 4. 2020
JAN SEITL - člen představenstva
Brno - Židenice, Došlíkova, PSČ 636 00
den vzniku členství: 16. 6. 2016 - 20. 4. 2020
den vzniku funkce: 16. 6. 2016 - 20. 4. 2020
od 11. 7. 2015 do 3. 6. 2020
Ing. JARMILA HORKÁ - předsedkyně představenstva
Brno - Bystrc, Ondrouškova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 11. 6. 2015 - 3. 6. 2020
den vzniku funkce: 11. 6. 2015 - 3. 6. 2020
od 4. 12. 2013 do 11. 7. 2015
Ing. JARMILA HORKÁ - předseda představenstva
Brno - Bystrc, Ondrouškova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 16. 6. 2010 - 11. 6. 2015
den vzniku funkce: 16. 6. 2010 - 11. 6. 2015
od 4. 12. 2013 do 14. 7. 2016
JAN SEITL - člen představenstva
Brno - Židenice, Došlíkova, PSČ 636 00
den vzniku členství: 14. 6. 2011 - 16. 6. 2016
od 4. 12. 2013 do 14. 7. 2017
LUBOMÍR BERKA - člen představenstva
Rajhrad, Odbojářů, PSČ 664 61
den vzniku členství: 14. 6. 2012 - 15. 6. 2017
od 25. 7. 2012 do 4. 12. 2013
Lubomír Berka - člen představenstva
Rajhrad, Odbojářů, PSČ 664 61
den vzniku členství: 14. 6. 2012
od 19. 7. 2011 do 4. 12. 2013
Jan Seitl - člen představenstva
Brno - Židenice, Došlíkova, PSČ 636 00
den vzniku členství: 14. 6. 2011
od 8. 7. 2010 do 4. 12. 2013
Ing. Jarmila Horká - předseda představenstva
Brno, Ondrouškova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 16. 6. 2010
den vzniku funkce: 16. 6. 2010
od 18. 7. 2007 do 25. 7. 2012
Lubomír Berka - člen představenstva
Rajhrad, Odbojářů 481
den vzniku členství: 14. 6. 2007 - 14. 6. 2012
od 17. 7. 2006 do 19. 7. 2011
Jan Seitl - člen představenstva
Brno - Židenice, Došlíkova 31, PSČ 636 00
den vzniku členství: 14. 6. 2006 - 14. 6. 2011
od 9. 3. 2006 do 17. 7. 2006
Jan Seitl - člen představenstva
Brno - Židenice, Došlíkova 31, PSČ 636 00
den vzniku členství: 21. 2. 2006 - 14. 6. 2006
od 28. 7. 2005 do 8. 7. 2010
Ing. Jarmila Horká - předseda představenstva
Brno, Ondrouškova 14, PSČ 635 00
den vzniku funkce: 10. 6. 2005 - 16. 6. 2010
od 14. 7. 2003 do 9. 3. 2006
Danuše Unzeitigová - členka představenstva
Bílovice nad Svitavou, Kanice 101
den vzniku funkce: 5. 6. 2003 - 21. 2. 2006
od 13. 9. 2002 do 18. 7. 2007
Lubomír Berka - člen představenstva
Rajhrad, Odbojářů 481
den vzniku funkce: 13. 6. 2002 - 14. 6. 2007
od 18. 9. 1998 do 14. 7. 2003
Danuše Unzeitigová - členka představenstva
Bílovice nad Svitavou, Kanice 101
den vzniku funkce: 15. 7. 1998
od 3. 9. 1997 do 13. 9. 2002
Lubomír Berka - člen představenstva
Rajhrad, Odbojářů 481
den vzniku funkce: 23. 5. 1997
od 14. 11. 1996 do 3. 9. 1997
Luboš Macháček - člen představenstva
Brno, Herčíkova 2
od 14. 11. 1996 do 18. 9. 1998
Zdeňka Nováková - členka představenstva
Brno, Moldavská 27
od 14. 11. 1996 do 28. 7. 2005
Ing. Jarmila Horká - předsedkyně představenstva
Brno, Ondrouškova 14
den vzniku funkce: 18. 5. 2000 - 10. 6. 2005
od 27. 3. 1995 do 14. 11. 1996
Marie Flekalová - členka představenstva
Brno, Veletržní 3
od 27. 3. 1995 do 14. 11. 1996
ing. Jarmila Horká - předsedkyně představenstva
Brno, Ondrouškova 14
od 27. 3. 1995 do 14. 11. 1996
Luboš Macháček - člen představenstva
Brno, Herčíkova 2
od 18. 3. 1994 do 27. 3. 1995
Jan Seitl - člen představenstva
Brno, Došlíkova 31
od 17. 3. 1993 do 27. 3. 1995
Lubomír Berka - člen představenstva
Rajhrad, Odbojářů 481
od 1. 5. 1992 do 17. 3. 1993
Ing. Oldřich Zapletal - člen představenstva
Praha 6, Osamocená 10
od 1. 5. 1992 do 18. 3. 1994
RNDr. Jiří Očadlík - člen představenstva
Brno, Kosmonautů 9, PSČ 625 00
od 1. 5. 1992 do 18. 3. 1994
Jiří Šup - člen představenstva
Tišnov, Květnická 1616
od 26. 6. 2020 do 1. 1. 2021
Společnost zastupuje navenek ve všech záležitostech statutární ředitel.
od 3. 6. 2020 do 26. 6. 2020
Společnost zastupuje navenek předseda představenstva
od 9. 7. 2014 do 3. 6. 2020
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď samostatně předseda představenstva nebo jeden člen, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva sám nebo ostatní dva členové představenstva společně.
od 3. 9. 1997 do 9. 7. 2014
Způsob podepisování: Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva sám nebo ostatní dva členové představenstva společně.
od 27. 3. 1995 do 3. 9. 1997
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisuje samostatně kterýkoliv člen představenstva, popř. ředitel společnosti ve věcech na něj písemně delegovaných. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Prokura
od 3. 6. 2020 do 26. 6. 2020
Ing. BOHUMIL HÁLA
Praha - Nusle, Bohuslava ze Švamberka, PSČ 140 00
od 3. 6. 2020 do 26. 6. 2020
- Prokurista je oprávněn k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu společnosti TESLA ELMI, a.s., popřípadě pobočky, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti TESLA ELMI, a.s. připojí svůj podpis a údaj označující prokuru (ppa.).
Dozorčí rada
od 3. 6. 2020 do 26. 6. 2020
ZDENĚK OTRUBA - předseda dozorčí rady
Tupesy, , PSČ 687 07
den vzniku členství: 3. 6. 2020
den vzniku funkce: 3. 6. 2020
od 19. 9. 2019 do 3. 6. 2020
KAREL GRIBOVSKÝ - člen dozorčí rady
Brno - Veveří, Bayerova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 25. 7. 2019 - 3. 6. 2020
od 11. 7. 2015 do 3. 6. 2020
Ing. VÁCLAV MĚŘÍNSKÝ, CSc. - předseda dozorčí rady
Říčany, Mezihorní, PSČ 664 82
den vzniku členství: 11. 6. 2015 - 3. 6. 2020
den vzniku funkce: 11. 6. 2015 - 3. 6. 2020
od 11. 7. 2015 do 3. 6. 2020
Ing. PAVEL GRÁN - člen dozorčí rady
Brno - Židenice, Vlčnovská, PSČ 628 00
den vzniku členství: 11. 6. 2015 - 3. 6. 2020
od 4. 12. 2013 do 11. 7. 2015
Ing. VÁCLAV MĚŘÍNSKÝ, CSc. - předseda dozorčí rady
Říčany, Mezihorní, PSČ 664 82
den vzniku členství: 16. 6. 2010 - 11. 6. 2015
den vzniku funkce: 16. 6. 2010 - 11. 6. 2015
od 4. 12. 2013 do 11. 7. 2015
JAROSLAV KREJČIŘÍK - člen dozorčí rady
Vranovice, Nová, PSČ 691 25
den vzniku členství: 16. 6. 2010 - 11. 6. 2015
od 4. 12. 2013 do 19. 9. 2019
KAREL GRIBOVSKÝ - člen dozorčí rady
Brno - Veveří, Bayerova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 18. 6. 2009 - 25. 7. 2019
od 8. 7. 2010 do 4. 12. 2013
Ing. Václav Měřínský, CSc. - předseda dozorčí rady
Říčany, Mezihorní, PSČ 664 82
den vzniku členství: 16. 6. 2010
den vzniku funkce: 16. 6. 2010
od 8. 7. 2010 do 4. 12. 2013
Jaroslav Krejčiřík - člen dozorčí rady
Vranovice, Nová, PSČ 691 25
den vzniku členství: 16. 6. 2010
od 2. 7. 2009 do 4. 12. 2013
Karel Gribovský - člen dozorčí rady
Brno, Bayerova 32
den vzniku členství: 18. 6. 2009
od 28. 7. 2005 do 8. 7. 2010
Ing. Václav Měřínský, CSc. - předseda dozorčí rady
Říčany, Mezihorní 441, PSČ 664 82
den vzniku funkce: 10. 6. 2005 - 16. 6. 2010
od 28. 7. 2005 do 8. 7. 2010
Jaroslav Krejčiřík - člen dozorčí rady
Vranovice, Nová 511, PSČ 691 25
den vzniku funkce: 10. 6. 2005 - 16. 6. 2010
od 18. 8. 2004 do 2. 7. 2009
Karel Gribovský - člen
Brno, Bayerova 32
den vzniku funkce: 26. 6. 2004 - 26. 6. 2009
od 13. 7. 2000 do 28. 7. 2005
Jaroslav Krejčiřík - člen
Vranovice, 511
den vzniku funkce: 18. 5. 2000 - 10. 6. 2005
od 2. 8. 1999 do 18. 8. 2004
Karel Gribovský - člen
Brno, Bayerova 32
den vzniku funkce: 25. 6. 1999 - 25. 6. 2004
od 14. 11. 1996 do 2. 8. 1999
Ing. Petr Hořava - člen
Brno, Jiráskova 48
od 14. 11. 1996 do 13. 7. 2000
Ing. Květoslav Kopal - člen
Silůvky, 212
od 14. 11. 1996 do 28. 7. 2005
Ing. Václav Měřínský, CSc. - předseda
Říčany, Mezihorní 441
den vzniku funkce: 18. 5. 2000 - 10. 6. 2005
od 27. 3. 1995 do 14. 11. 1996
ing. Václav Měřínský, CSc. - předseda
Říčany, Mezihorní 441
od 27. 3. 1995 do 14. 11. 1996
ing. Petr Hořava - člen
Brno, Jiráskova 48
od 27. 3. 1995 do 14. 11. 1996
ing. Květoslav Kopal - člen
Silůvky, 212
od 18. 3. 1994 do 27. 3. 1995
Dr.Ing. Petr Štěpánek, CSc. - člen
Brno, Křenová 42
od 18. 3. 1994 do 27. 3. 1995
Tomáš Kaláb - člen
Brno, Wanklova 2
od 18. 3. 1994 do 27. 3. 1995
Jaroslav Krejčiřík - člen
Vranovice, 511
od 17. 3. 1993 do 17. 3. 1993
Ing. Libor Obdrlík - člen
Brno, Kosíkova 7, PSČ 628 00
od 17. 3. 1993 do 18. 3. 1994
Vladimír Synek - člen
Lažánky, 182, PSČ 664 76
od 17. 3. 1993 do 18. 3. 1994
Ing. Libor Obrdlík - člen
Brno, Kosíkova 7, PSČ 628 00
od 17. 3. 1993 do 18. 3. 1994
Ing. Miroslav Chaloupka - člen
Brno, Květinářská 2, PSČ 602 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+1

+
-
Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

-7

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-19

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-21

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-21

+
-
Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-26

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services