TOS ZNOJMO, akciová společnost
IČO: 46347691

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu30. 4. 1992
Obchodní firma
od 30. 4. 1992

TOS ZNOJMO, akciová společnost

Sídlo
od 23. 3. 2004 do 7. 3. 2016
Brno, Moravské náměstí 4, PSČ 602 00
od 30. 4. 1992 do 23. 3. 2004
Znojmo, Družstevní 3
IČO
od 30. 4. 1992

46347691

DIČ

CZ46347691

Identifikátor datové schránky:3bggp7m
Právní forma
od 30. 4. 1992
Akciová společnost
Spisová značka803 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 2. 4. 2010
- Zámečnictví, nástrojářství
od 2. 4. 2010
- Obráběčství
od 2. 4. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 24. 2. 1994 do 2. 4. 2010
- Zprostředkovatelská a poradenská činnost, mimo činnosti vyhrazené zvláštními předpisy
od 24. 2. 1994 do 2. 4. 2010
- Koupě a prodej zboží, mimo zboží vyhrazené zvláštními předpisy
od 24. 2. 1994 do 2. 4. 2010
- Výroba dřevěných palubek
od 24. 2. 1994 do 2. 4. 2010
- Stavba strojů s mechanickým pohonem
od 24. 2. 1994 do 2. 4. 2010
- Výroba nástojů (nástroje, nářadí a pod.)
od 24. 2. 1994 do 2. 4. 2010
- Kovoobrábění
od 30. 4. 1992 do 24. 2. 1994
- Kovoobráběcí práce a činnosti, ke kterým není třeba povolení podle zvláštních předpisů Vývoj, výroba a odbyt: - variátorů, převodových zařízení s konstantním převodem samostatných strojních podskupin a uzlů, včetně všech komponentů - strojů, strojních zařízení, přístrojů, nástrojů a dalšího sortimentu v oboru strojírenství - náhradních dílů pro vyráběný sortiment - komponentů a příslušenství k obráběcích strojům a technologickým zařízením
od 30. 4. 1992 do 24. 2. 1994
- - obalů včetně speciálních - generálních oprav vyráběného sortimentu - nástrojů (speciální a upínací) Publikační činnost Projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění Zahraničně obchodní činnost Silniční doprava nákladů a osob Zprostředkovatelská a poradenská činnost Reklama, propagace, edice, servis, technické poradenství pro vlastní i cizí podnikatelskou činnost
od 30. 4. 1992 do 24. 2. 1994
- Zajišťování rekreace, provoz rekreačních zařízení Majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob, finanční transakce, obchodování s ceninami
Ostatní skutečnosti
od 15. 3. 2013 do 16. 5. 2013
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti TOS ZNOJMO, akciová společnosti takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu je snížení počtu nové emise akcií na jméno při současném zvýšení nominální hodnoty každé jedné akcie. 1) Částka, o níž má být zvýšen základní kapitál Základní kapitál společnosti TOS ZNOJMO, akciová společnost, v dosavadní výši 99.738,- Kč (slovy: devadesát tisíc sedmset třicet osm korun českých), se zvyšuje o částku 262.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát d va tisíc korun českých), na novou výši, jež bude po tomto zvýšení činit 100.000.000,- Kč (jedno sto milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 262 (slovy: dvě stě šedesát dva) kusů kmenových akcií v listinné podobě, jež budou znít všechny na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých) - dále jen Akcie 3) Přednostní právo na úpis Akcií Jediný akcionář, který je jediným akcionářem společnosti TOS ZNOJMO, akciová společnost, má přednostní právo na úpis Akcií. 4) Způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 5) Emisní kurs Akcií Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Emisní kurs všech upisovaných Akcií činí 262.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát dva tisíc korun českých), odpovídá souhrnu jmenovitých hodnot upisovaných akcií a bude splacen tímt o jediným akcionářem - upisovatelem a to bezhotovostním převodem na účet akciové společnosti TOS ZNOJMO, vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 107-4529xxxx. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs všech Akcií v penězích, bezhotovostním převod em na účet akciové společnosti TOS ZNOJMO, akciová společnost, vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 107-4529xxxx, na který je upisovatel povinen splatit emisní kurs v celém rozsahu v penězích. Na splacení emisního kursu se stanová lhůta 60-ti (slov y: šedesáti) dnů, ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Smlouva o upsání akcií Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Jediný akcionář upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání Akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohot o rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen Smlouva o upsání akcií). 7) Lhůta a místo pro upisování akcií Lhůta pro upisování akcií Lhůta pro upisování Akcií, to je lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře, se stanovíA na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jediné mu akcionáři ze strany Společnosti. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcií můž e dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upisování Akcií, to je místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví sídlo Společnosti.
od 7. 11. 1997
- Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím valné hromady konané dne 23.6.1997.
od 6. 11. 1992 do 6. 11. 1992
- Základní jmění společnosti činí 99.738.000,-Kčs a je rozděleno do 99.738 akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000Kčs
od 28. 8. 1992 do 6. 11. 1992
- Základní jmění společnosti činí 99 738 000,- Kčs a je obsaženo v jedné akcii na majitele se jmenovitou hodnotou 99 738 000,- Kčs.
od 30. 4. 1992
- Způsob založení: a.s. vznikla rozdělením a.s. TOS Kuřim se sídlem v Kuřimi podle par. 69 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. a podle delimitačního protokolu ze dne 21.4.1992
od 30. 4. 1992 do 30. 4. 1992
- Jednání za společnost: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k napsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 30. 4. 1992 do 28. 8. 1992
- Základní jmění: 99,356.000,-- Kčs
od 30. 4. 1992 do 28. 8. 1992
- je rozděleno na: 1 akcii v nominální hodnotě 99,356.000,-- Kčs na majitele
od 30. 4. 1992 do 17. 11. 1993
- Právní forma společnosti: akciová společnost
od 30. 4. 1992 do 17. 11. 1993
- Dozorčí rada: - Josef B e z e g , Brno, Staňkova 5 - Ing. Josef L i ď á k , Znojmo, Vinohrady 2 - Mgr. Ladislav T u č e k , Chvalovice 93
Kapitál
od 16. 5. 2013
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 000 000 Kč.
od 2. 3. 1998 do 16. 5. 2013
Základní kapitál 99 738 000 Kč, splaceno 99 738 000 Kč.
od 6. 11. 1992 do 2. 3. 1998
Základní kapitál 99 738 000 Kč
od 16. 5. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 15. 3. 2013 do 16. 5. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 99 738.
od 6. 11. 1992 do 15. 3. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 99 738.
Statutární orgán
od 7. 3. 2016
Ing. VLADIMÍR ŠMIDÁK - předseda představenstva
Brno - Líšeň, Kotlanova, PSČ 628 00
den vzniku členství: 13. 4. 2010
den vzniku funkce: 13. 4. 2010
od 7. 3. 2016
Ing. ANTONÍN KOPEČEK - místopředseda představenstva
Znojmo - Přímětice, Letní, PSČ 669 04
den vzniku členství: 13. 4. 2010
den vzniku funkce: 13. 4. 2010
od 7. 3. 2016
Ing. MIROSLAV PAVLAS - člen představenstva
Znojmo, Vinohrady, PSČ 669 02
den vzniku členství: 25. 6. 2012
od 3. 9. 2014
Ing. PETR KOPEČEK - člen představenstva
Znojmo, Jarošova, PSČ 669 02
den vzniku členství: 27. 6. 2011
od 26. 10. 2012 do 7. 3. 2016
Ing. Miroslav Pavlas - člen představenstva
Znojmo, Vinohrady, PSČ 669 02
den vzniku členství: 25. 6. 2012
od 2. 8. 2011 do 3. 9. 2014
Ing. Petr Kopeček - člen představenstva
Znojmo, Jarošova, PSČ 669 02
den vzniku členství: 27. 6. 2011
od 16. 4. 2010 do 2. 8. 2011
Ing. Josef Pajskr - člen představenstva
Znojmo - Mašovice, 181, PSČ 669 02
den vzniku členství: 13. 4. 2010 - 27. 6. 2011
od 16. 4. 2010 do 2. 8. 2011
Ing. Miroslav Pavlas - člen představenstva
Znojmo, Vinohrady 3514/72, PSČ 669 02
den vzniku členství: 13. 4. 2010 - 27. 6. 2011
od 16. 4. 2010 do 26. 10. 2012
Mgr. Ladislav Tuček - člen představenstva
Brno - Kníničky, Hluboček 234/1, PSČ 635 00
den vzniku členství: 13. 4. 2010 - 25. 6. 2012
od 16. 4. 2010 do 7. 3. 2016
Ing. Vladimír Šmidák - předseda představenstva
Brno - Líšeň, Kotlanova 2508/3A, PSČ 628 00
den vzniku členství: 13. 4. 2010
den vzniku funkce: 13. 4. 2010
od 16. 4. 2010 do 7. 3. 2016
Ing. Antonín Kopeček - místopředseda představenstva
Znojmo - Přímětice, Letní 428/3, PSČ 669 04
den vzniku členství: 13. 4. 2010
den vzniku funkce: 13. 4. 2010
od 23. 3. 2004 do 16. 4. 2010
Ing. Vladimír Šmidák - předseda představenstva
Brno-Líšeň, Kotlanova 2508/3A, PSČ 628 00
od 23. 3. 2004 do 16. 4. 2010
Ing. Antonín Kopeček - místopředseda představenstva
Znojmo, Přímětice 428, PSČ 669 04
od 23. 3. 2004 do 16. 4. 2010
Mgr. Ladislav Tuček - člen představenstva
Brno-Kníničky, Hluboček 234/1, PSČ 635 00
od 2. 3. 1998 do 23. 3. 2004
Ing. Vladimír Šmidák - předseda představenstva
Brno, Urxova 10
od 2. 3. 1998 do 23. 3. 2004
Ing. Antonín Kopeček - místopředseda představenstva
Znojmo, Vídeňská 35
od 2. 3. 1998 do 23. 3. 2004
Mgr. Ladislav Tuček - člen představenstva
Znojmo, Přímětice 543
od 2. 3. 1998 do 16. 4. 2010
Ing. Josef Pajskr - člen představenstva
Znojmo, Přímětice 558
od 2. 3. 1998 do 16. 4. 2010
Ing. Miroslav Pavlas - člen představenstva
Znojmo, Vinohrady 72
od 23. 6. 1995 do 23. 6. 1995
ing. Jaromír Seidl - člen představenstva
Praha 5, Borského 664
od 23. 6. 1995 do 2. 3. 1998
Ing. Jaromír Seidl - člen představenstva
Praha 5, Borského 664
od 17. 11. 1993 do 23. 6. 1995
Ing. Jaroslav Kavečka - člen představenstva
Kuřim, Vrchlického 590
od 17. 11. 1993 do 2. 3. 1998
Ing. Vladimír Šmidák - člen představenstva
Brno, Urxova 10
od 17. 11. 1993 do 2. 3. 1998
Ing. Miroslav Pavlas - člen představenstva
Znojmo, Vinohrady 72
od 17. 11. 1993 do 2. 3. 1998
Ing. Josef Pajskr - člen představenstva
Znojmo, Přímětice 558
od 17. 11. 1993 do 2. 3. 1998
Ing. Antonín Kopeček - člen představenstva
Znojmo, Vídeňská 35
od 30. 4. 1992 do 17. 11. 1993
Ing. Vladimír Šmídák - člen představenstva
Brno, Urxova 10
od 30. 4. 1992 do 17. 11. 1993
Ing. Jaroslav Kavečka - člen představenstva
Kuřim, Na Loučkách 1221
od 30. 4. 1992 do 17. 11. 1993
Ing. Aleš Fendrich - člen představenstva
Brno, Dostálova 3
od 30. 4. 1992 do 17. 11. 1993
Ing. Josef Pajskrt - člen představenstva
Znojmo, Přímětice 558
od 30. 4. 1992 do 17. 11. 1993
Ing. Antonín Kopeček - člen představenstva
Znojmo, Vídeňská 39
od 30. 4. 1992 do 23. 6. 1995
Ing. Vladimír Jemelík, CSc. - člen představenstva
Lipník nad Bečvou, Zahradní 1258
od 30. 4. 1992 do 23. 6. 1995
Ing. Jiří Horníček - člen představenstva
Brno, Zemkova 14
od 30. 4. 1992
Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k napsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 7. 3. 2016
ANNA KABÁTKOVÁ - člen dozorčí rady
Znojmo, 17. listopadu, PSČ 669 02
den vzniku členství: 13. 4. 2010
od 7. 3. 2016
Mgr. LADISLAV TUČEK - předseda dozorčí rady
Brno - Kníničky, Hluboček, PSČ 635 00
den vzniku členství: 25. 6. 2012
den vzniku funkce: 25. 6. 2012
od 4. 1. 2014
STANISLAV KOUSAL - člen dozorčí rady
Znojmo, Janáčkova, PSČ 669 02
den vzniku členství: 13. 4. 2010
od 26. 10. 2012 do 7. 3. 2016
Mgr. Ladislav Tuček - předseda dozorčí rady
Brno - Kníničky, Hluboček, PSČ 635 00
den vzniku členství: 25. 6. 2012
den vzniku funkce: 25. 6. 2012
od 2. 8. 2011 do 26. 10. 2012
Ing. Miroslav Pavlas - předseda dozorčí rady
Znojmo, Vinohrady, PSČ 669 02
den vzniku členství: 27. 6. 2011 - 25. 6. 2012
den vzniku funkce: 27. 6. 2011
od 16. 4. 2010 do 2. 8. 2011
Ing. Jaroslav Kratochvíl - člen dozorčí rady
Brno - Líšeň, Kotlanova 2508/3A
den vzniku členství: 13. 4. 2010 - 27. 6. 2011
od 16. 4. 2010 do 4. 1. 2014
Stanislav Kousal - člen dozorčí rady
Znojmo, Janáčkova 2627/15, PSČ 669 02
den vzniku členství: 13. 4. 2010
od 16. 4. 2010 do 7. 3. 2016
Anna Kabátková - členka dozorčí rady
Znojmo, 17. listopadu 934/20, PSČ 669 02
den vzniku členství: 13. 4. 2010
od 2. 3. 1998 do 16. 4. 2010
Ing. Jaroslav Kratochvíl - člen
Blansko, Jasanová 9
od 2. 3. 1998 do 16. 4. 2010
Anna Kabátková - členka
Znojmo, 17. listopadu 20
od 7. 11. 1997 do 16. 4. 2010
Stanislav Kousal - člen
Znojmo, Janáčkova 15
od 23. 6. 1995 do 7. 11. 1997
ing. Jiří Šalomoun - člen
Znojmo, Pražská sídl.6/A
od 23. 6. 1995 do 2. 3. 1998
ing. Rostislav Leikep - člen
Znojmo, U lesíka 1
od 17. 11. 1993 do 23. 6. 1995
Josef Bezeg
Brno, Staňkova 5
od 17. 11. 1993 do 23. 6. 1995
Richard Fiala
Znojmo, Bolzánova 31 G
od 17. 11. 1993 do 2. 3. 1998
Mgr. Ladislav Tuček
Chvalovice, 93
Akcionáři
od 7. 12. 2012
NOVOTOS, s.r.o., IČO: 60744855
Brno, Moravské náměstí 629/4, PSČ 602 00
od 2. 3. 1998 do 7. 12. 2012
NOVOTOS, s.r.o., IČO: 60744855
Znojmo, Družstevní 3
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

V milionářské kuchyni: Jak investují bohatí

17. 7. 2018 | Co se děje | Jan Traxler

V milionářské kuchyni: Jak investují bohatí

Vcelku opatrně. A vlastně nudně: obecně moc nereagují na módní trendy, nespekulují. Už roky dávají peníze nejvíc do firem, do vlastních a prostřednictvím akcií i do cizích.

Jak se v létě ochladit a neprotočit v klimatizaci majlant?

17. 7. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová

Jak se v létě ochladit a neprotočit v klimatizaci majlant?

Z přehřátého bytu můžete utíkat k vodě, házet si do pití obří kostky ledu nebo zkusit větrák. Za tropických nocí, kdy kvůli horku nezamhouříte oka, ale stejně zatoužíte po klimatizaci. I když k provozu potřebuje elektřinu, a ta něco stojí, nemusíte hned prochladit majlant. Poradíme, jak klimatizovat efektivně.

Budeme rozdávat. Ať to stojí, co to stojí…

16. 7. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 14 komentářů

Budeme rozdávat. Ať to stojí, co to stojí…

Nikdo nám nemůže splnit tolik, kolik toho Andrej Babiš a Jan Hamáček naslibovali.

Srovnání spořicích účtů. Vaše úspory těžce válcuje inflace

16. 7. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Srovnání spořicích účtů. Vaše úspory těžce válcuje inflace

Přečtěte si, které spořicí účty vám dnes nejlépe zhodnotí sto tisíc a jeden milion korun. Radostné čtení to ale nebude.

Žádné kraviny

14. 7. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma | 8 komentářů

Žádné kraviny

„Základy pojišťovnictví jsou hrozně jednoduché. Bohužel způsob, jakým to tady v posledních pětadvaceti letech fungovalo, nevrhá na obor dobré světlo. Je potřeba to změnit,“ říká v pokračování rozhovoru Martin Švec, který se už brzy stane nejmladším generálním ředitelem pojišťovny v Česku.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

+8
+
-
2.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-71
+
-
3.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-100
+
-
4.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-210
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-415
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 721 397 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Broadway Change 2 600,00 Kč
Czech Exchange 2 605,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 669,00 Kč
Expobank CZ 2 666,70 Kč
Česká spořitelna 2 709,00 Kč
Sberbank CZ 2 717,00 Kč
ČSOB 2 707,00 Kč
Komerční banka 2 719,30 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 746,20 Kč
Raiffeisenbank 2 788,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Divoké matky se rozšiřují. Jeden prostor zkrátka už nestačí

Divoké matky se rozšiřují. Jeden prostor zkrátka už nestačí

Divoké matky. Už sedm let místo, kde mohou být děti dětmi a rodiče lidmi. Tato živá kavárna...více

Jak se správně rozhodnout, zda je čas na změnu práce

Jak se správně rozhodnout, zda je čas na změnu práce

Každá změna je samozřejmě tak trochu děsivá. Vstupujete do neznáma, většinou netušíte,...více

Vědci vymýšlí způsob, jak by se lidé mohli dostat co nejblíž Slunci

Vědci vymýšlí způsob, jak by se lidé mohli dostat co nejblíž Slunci

O tom, že lety na Měsíc budou zpřístupněné i movitým turistům, se mluví bezmála deset...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Mobil na firmu
Poradna > Spotřebitelská poradna > Mobil na firmu

Otázka: Dobrý den, nedávno jsem si kupovala nový iphone X a kupovala jsem ho na expřítelovu firmu kvůli daním (to jsme ještě byli spolu). Platila jsem ho já, v hotovosti v kamenném obchodě alzy. Stvrzenku o koupi...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.