Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Lázně Luhačovice, a.s.
IČO: 46347828

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu30. 4. 1992
Obchodní firma
od 18. 9. 1997

Lázně Luhačovice, a.s.

od 30. 4. 1992 do 18. 9. 1997

Lázně Luhačovice a.s.

Sídlo
od 25. 9. 2002 do 7. 8. 2014
Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, PSČ 763 26
od 30. 4. 1992 do 25. 9. 2002
Luhačovice, Lázeňské náměstí 436
IČO
od 30. 4. 1992

46347828

DIČ

CZ46347828

Identifikátor datové schránky:g42ewtq
Právní forma
od 30. 4. 1992
Akciová společnost
Spisová značka809 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 7. 8. 2014
- Lůžková lázeňská péče při využití místního léčivého zdroje, ambulantní specializovaná péče a všeobecné praktické lékařství
od 7. 8. 2014
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 28. 6. 2011
- hostinská činnost
od 28. 6. 2011
- silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní
od 28. 6. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 6. 2011
- masérské, rekondiční a regenerační služby
od 28. 6. 2011
- provozování solárií
od 28. 6. 2011
- kosmetické služby
od 8. 7. 2005 do 28. 6. 2011
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 8. 7. 2005 do 28. 6. 2011
- poskytování technických služeb
od 8. 7. 2005 do 28. 6. 2011
- kopírovací práce
od 24. 11. 2004 do 28. 6. 2011
- zprostředkování služeb
od 10. 7. 2001 do 28. 6. 2011
- Provozování cestovní agentury
od 26. 10. 1999 do 28. 6. 2011
- silniční motorová doprava osobní
od 26. 10. 1999 do 28. 6. 2011
- kongresová činnost, pořádání a organizování seminářů a vzdělávacích kurzů
od 18. 9. 1997 do 28. 6. 2011
- Nakladatelská a vydavatelská činnost, vydávání periodického tisku
od 12. 6. 1996
- Podnikání v energetických odvětvích - výroba a rozvod tepla, rozvod elektrické energie
od 12. 6. 1996 do 10. 7. 2001
- Provozování cestovní kanceláře
od 12. 6. 1996 do 28. 6. 2011
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně činností s pronájmem spojených
od 12. 6. 1996 do 28. 6. 2011
- Pořádání kulturních produkcí
od 12. 6. 1996 do 28. 6. 2011
- Taxislužba
od 12. 6. 1996 do 28. 6. 2011
- Poradenství ekonomické, finanční a organizační poradenství v oblasti lázeňské péče, ochrany přírodních léčivých zdrojů a hostinské činnosti
od 12. 6. 1996 do 28. 6. 2011
- Provozování odstavných a parkovacích ploch pro vozidla
od 21. 6. 1995
- Směnárenská činnost
od 28. 1. 1994
- Správa a využití přírodních léčivých zdrojů
od 28. 1. 1994
- Poskytování ubytovacích služeb
od 28. 1. 1994 do 28. 6. 2011
- Poskytování komplexní, příspěvkové a ambulantní lázeňské péče
od 28. 1. 1994 do 28. 6. 2011
- Provozování hostinské činnosti
od 28. 1. 1994 do 28. 6. 2011
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 28. 1. 1994 do 7. 8. 2014
- Poskytování odborných ambulantních zdravotnických služeb
od 30. 4. 1992 do 28. 1. 1994
- - poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče - správa a využití přírodních léčivých zdrojů - poskytování doplňkových služeb (vč. hotelových a ubytovacích)
Ostatní skutečnosti
od 7. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 10. 2007 do 28. 6. 2011
- Stanovy společnosti byly změněny rozhodnutím jediného akcionáře přijatém při výkonu působnosti valné hromady dne 05.10.2007 a byly vydány v úplném znění.
od 27. 9. 2006 do 28. 6. 2011
- Mimořádná valná hromada společnosti svoláná na základě žádosti hlavního akcionáře, pana Martina Burdy, která se konala dne 21.srpna 2006 ve Společenském domě, Luhačovice, Lázeňské náměstí 127, přijala v rámci projednávání bodu č.3 programu usnesení násled ujícího znění: "Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Lázně Luhačovice, a.s., IČ: 463 47 828, se sídlem Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, okres Zlín, PSČ 763 26, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 809, je pan Martin Burda, r.č.: xxxx, bytem Třinec, Lyžbice, Svornosti 1022, PSČ 739 61, který je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s., a to 95.874 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedn é akcie 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,72% jejího základního kapitálu. Skutečnost, že pan Martin Burda je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,72% základního kapitálu společnosti Lázně Luhačovice, a.s. , byla osvědčena při předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady smlouvou, na jejímž základě pan Martin Burda nabyl akcie společnosti, a dále originály akcií společnosti předloženými téhož dne. Dle prezenční listiny je pan Martin Burda vlastník em akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 95,72% základního kapitálu společnosti Lázně Luhačovice, a.s., i ke dni konání této mimorádné valné hromady. Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií společnosti Lázně Luhačovice, a .s. na pana Martina Burdu, a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Lázně Luhačovice, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.625,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, panem Martinem Burdou, je doložena znaleckým posudkem č. 291-34/06 ze dne 3.července 2006 vypracovaným znalkyní Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., soudní znalkyní v oboru Ekono mika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků. K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na hlavního akcionáře, pana Martina Burdu, za cenu 1.625,- Kč, udělila dle ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku předchozí souhlas Česká národní b anka, formou rozhodnutí ze dne 10. července 2006, č.j. 45/N/79/2006/3 (2006/4304/540), které nabylo právní moci dne 11.července 2006. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář, pan Martin Burda, předložil valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i od st. 6 obchodního zákoníku, potvrzení obchodníka s cennými papíry, společnosti CARFIELD a.s., IČ: 476 76 710, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00, o tom, že pan Martin Burda předal obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této valné hromady. Hlavní akcionář, pan Martin Burda, poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti GARFIELD a.s., IČ: 476 76 710, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ: 702 00, protiplnění ostatním akcionářům společnosti Lázně Luhačo vice, a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30ti dnů ode dne uveřejnění výzvy akcionářům k předání akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s., a to po splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. Valná hromada ukládá představenstvu, aby bez zbytečného odkladu podal návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a naplnilo všechny další náležitosti stanovené platnými právními předpisy k přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře. "
od 8. 7. 2005 do 28. 6. 2011
- Stanovy společnosti byly změněny usnesením valné hromady konané dne 6.5.2005 a byly vydány v úplném znění.
od 25. 9. 2002 do 28. 6. 2011
- Byly předloženy stanovy společnosti v úplném znění přijaté valnou hromadou konanou dne 30.4.2002.
od 10. 7. 2001 do 28. 6. 2011
- Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 25.4.2001.
od 18. 9. 1997 do 28. 6. 2011
- Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 30.4.1997.
od 21. 7. 1995 do 25. 9. 2002
- Akcie: 100.164 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 1 000 Kč, veřejně obchodovatelné l ks akcie na jméno Fondu národního majteku ČR (zlatá akcie), jm.hodnoty 1 000 Kč.
od 21. 6. 1995 do 21. 7. 1995
- Akcie: 100.164 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 1 000 Kč, veřejně obchodovatelné 1 ks akcie na majitele Fondu národního majetku ČR (zlatá akcie), jm.hodnoty 1 000,- Kč
od 28. 1. 1994 do 21. 6. 1995
- Rozdělení základního jmění: 100 165 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, z toho: - 85 122 akcií na majitele, veřejně obchodovatelných, - 10 000 akcií zaměstnaneckých s omezenou převoditelností na jméno, - 2 003 akcií na jméno Fondu národního majetku ČR s omezenou převoditelností (zlatá akcie), - 3 040 akcií na jméno Město Luhačovice s omezenou převoditelností.
od 30. 7. 1993 do 28. 1. 1994
- Rozdělení základního jmění: -85.122 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, na majitele -10.000 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, zaměstnaneckých -3.040 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, na jméno Město Luhačovice -2.003 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, na jméno Fondu národního majetku České republiky (Zlatá akcie).
od 7. 4. 1993 do 30. 7. 1993
- Rozdělení základního jmění: 85.122 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na jméno 10.000 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč zaměstnaneckých 3.040 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na jméno Město Luhačovice 2.003 akcie jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na jméno Fondu národního majetku České republiky (Zlatá akcie).
od 7. 4. 1993 do 28. 6. 2011
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního Státní léčebné lázně Luhačovice, s.p.
od 30. 4. 1992 do 7. 4. 1993
- Právní forma společnosti: akciová společnost
od 30. 4. 1992 do 7. 4. 1993
- Výše základního jmění společnosti činí 96,829.000,-- Kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Státní léčebné lázně Luhačovice, s.p.
od 30. 4. 1992 do 7. 4. 1993
- Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 92.000 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty, na 29 akcií na jméno po 100.000,-- Kčs jmenovité hodnoty az na jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1,929.000,-- Kčs, ke které se váží zvláštní práva a povinnosti, uvedené ve stanovách.
od 30. 4. 1992 do 30. 7. 1993
- Způsob jednání jménem společnosti: Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 30. 4. 1992 do 28. 1. 1994
- Dozorčí rada společnosti: Jitka Vebrová, Školská 536, Luhačovice Jaroslav Pančocha, Luhačovice 608 Marie Obrtelová, Luhačovice 913
od 30. 4. 1992 do 28. 6. 2011
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 7. 4. 1993
Základní kapitál 100 165 000 Kč
od 25. 11. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 100 v zaknihované podobě.
od 25. 11. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 165 v zaknihované podobě.
od 22. 10. 2007 do 25. 11. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 22. 10. 2007 do 25. 11. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 165 v listinné podobě.
od 24. 11. 2004 do 22. 10. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 100 165.
od 24. 11. 2004 do 22. 10. 2007
nejsou registrovanými cennými papíry a jsou neomezeně převoditelné. Mají listinnou podobu a mohou být vydávány jako hromadné listiny, které nahrazují jednotlivé akcie. Hromadná listina musí nahrazovat nejméně 1000 ks akcií s tím, že práva spojená s hroma dnou listinou nelze převodem dělit na podíly. Majitel hromadné listiny má právo na jejich výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny.
od 25. 9. 2002 do 24. 11. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 100 165.
od 25. 9. 2002 do 24. 11. 2004
v zaknihované podobě, neomezeně převoditelné, nejsou vedeny v registraci účastnických cenných papírů
od 21. 7. 1995 do 25. 9. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 100 164.
od 21. 7. 1995 do 25. 9. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 19. 7. 2016
Ing. EVA KROPOVÁ - předseda představenstva
Třinec - Karpentná, , PSČ 739 94
den vzniku členství: 23. 5. 2016
den vzniku funkce: 23. 5. 2016
od 19. 7. 2016
MUDr. EDUARD BLÁHA - místopředseda představenstva
Praha - Vršovice, U vršovického nádraží, PSČ 101 00
den vzniku členství: 23. 5. 2016
den vzniku funkce: 23. 5. 2016
od 19. 7. 2016
MARTIN BURDA - člen představenstva
Třinec - Lyžbice, Svornosti, PSČ 739 61
den vzniku členství: 23. 5. 2016
od 27. 11. 2013 do 19. 7. 2016
MUDr. EDUARD BLÁHA - místopředseda představenstva
Praha - Vršovice, U vršovického nádraží, PSČ 101 00
den vzniku členství: 23. 5. 2011
den vzniku funkce: 23. 5. 2011 - 23. 5. 2016
od 13. 11. 2013 do 19. 7. 2016
MARTIN BURDA - člen představenstva
Třinec - Lyžbice, Svornosti, PSČ 739 61
den vzniku členství: 23. 5. 2011
od 18. 8. 2013 do 19. 7. 2016
Ing. EVA KROPOVÁ - předseda představenstva
Třinec - Karpentná, , PSČ 739 94
den vzniku členství: 23. 5. 2011
den vzniku funkce: 23. 5. 2011 - 23. 5. 2016
od 28. 6. 2011 do 18. 8. 2013
Ing. Eva Kropová - předseda představenstva
Třinec XI, Karpentná, PSČ 739 94
den vzniku členství: 23. 5. 2011
den vzniku funkce: 23. 5. 2011
od 28. 6. 2011 do 13. 11. 2013
Martin Burda - člen představenstva
Třinec - Lybžice, Svornosti, PSČ 739 61
den vzniku členství: 23. 5. 2011
od 28. 6. 2011 do 27. 11. 2013
MUDr. Eduard Bláha - místopředseda představenstva
Praha 10, U Vršovického nádraží, PSČ 101 00
den vzniku členství: 23. 5. 2011
den vzniku funkce: 23. 5. 2011
od 22. 10. 2007 do 28. 6. 2011
Ing. Josef Krůžela, CSc. - předseda představenstva
Praha 8, Havlínova 1112/4
den vzniku členství: 5. 10. 2007 - 23. 5. 2011
den vzniku funkce: 5. 10. 2007 - 23. 5. 2011
od 22. 10. 2007 do 28. 6. 2011
Ing. Eva Kropová - místopředseda představenstva
Třinec XI - Karpentná, 64, PSČ 739 94
den vzniku členství: 5. 10. 2007 - 23. 5. 2011
den vzniku funkce: 5. 10. 2007 - 23. 6. 2011
od 22. 10. 2007 do 28. 6. 2011
Martin Burda - člen představenstva
Třinec - Lyžbice, Svornosti 1022, PSČ 739 61
den vzniku členství: 5. 10. 2007 - 23. 5. 2011
od 14. 9. 2006 do 22. 10. 2007
JUDr. Ing. Zdeněk Radil - člen představenstva
Praha 10, Průhonická 31/217, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 7. 2006 - 5. 10. 2007
od 24. 11. 2004 do 14. 9. 2006
Prof.MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. - člen představenstva
Praha 4 - Krč, Nad Pískovnou 1449/3
den vzniku funkce: 4. 5. 2004 - 30. 6. 2006
od 24. 11. 2004 do 22. 10. 2007
Martin Burda - člen představenstva
Třinec - Lyžbice, Svornosti 1022
den vzniku funkce: 4. 5. 2004 - 5. 10. 2007
od 24. 11. 2004 do 22. 10. 2007
Ing. Vladislav Bednarský - člen představenstva
Havířov - Prostřední Suchá, Úzká 1378/13
den vzniku funkce: 4. 5. 2004 - 5. 10. 2007
od 24. 11. 2004 do 22. 10. 2007
JUDr.Ing. Jaroslav Široký - člen představenstva
Praha 9 - Letňany, Havířovská 425
den vzniku funkce: 4. 5. 2004 - 5. 10. 2007
od 10. 7. 2001 do 24. 11. 2004
Prof.MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. - člen představenstva
Praha 4, Nad pískovnou 3/1449
den vzniku členství: 2. 11. 2004
od 10. 7. 2001 do 24. 11. 2004
Martin Burda - člen představenstva
Třinec VI,část Lyžbice, Svornosti 1022
od 10. 7. 2001 do 22. 10. 2007
Ing. Eva Kropová - místopředseda představenstva
Třinec XI,část Karpentná 64,
den vzniku funkce: 4. 5. 2004 - 5. 10. 2007
od 7. 6. 2000 do 24. 11. 2004
JUDr.Ing. Jaroslav Široký - člen představenstva
Praha 9, Havířovská 425
od 26. 10. 1999 do 10. 7. 2001
Ing. Eva Kropová - místopředseda představenstva
Vendryně, Karpentná 64
od 26. 10. 1999 do 10. 7. 2001
Martin Burda - člen představenstva
Třinec, Svornosti 1022
od 26. 10. 1999 do 24. 11. 2004
Ing. Vladislav Bednarský - člen představenstva
Havířov - Suchá, Úzká 20/1378
od 26. 10. 1999 do 22. 10. 2007
Ing. Josef Krůžela, CSc. - předseda představenstva
Praha 8, Havlínova 1112/4
den vzniku funkce: 4. 5. 2004 - 5. 10. 2007
od 26. 10. 1999 do 22. 10. 2007
- generální ředitel
od 14. 7. 1999 do 26. 10. 1999
Ing. Bohuslav Marhoul - člen představenstva
Luhačovice, Jurkovičova alej 210
od 14. 7. 1999 do 26. 10. 1999
Ing. Josef Krůžela, CSc. - člen představenstva
Praha 8, Havlínova 1112/4
od 14. 7. 1999 do 26. 10. 1999
- generální ředitel
od 14. 5. 1998 do 14. 7. 1999
Ing. Pavel Plzák - člen představenstva
Plzeň, Nepomucká 151
od 14. 5. 1998 do 26. 10. 1999
Mgr. Viktor Morawitz - místopředseda představenstva
Brno, Voříškova 11
od 5. 3. 1998 do 14. 5. 1998
Ing. Antonín Surka - místopředseda představenstva
Brno, Jírovcova 40
od 18. 9. 1997 do 5. 3. 1998
Ing. Antonín Surka - místopředseda představenstva
Brno, Brožíkova 2a
od 18. 9. 1997 do 14. 5. 1998
Mgr. Viktor Morawitz - člen představenstva
Brno, Voříškova 11
od 18. 9. 1997 do 14. 7. 1999
ing. Josef Krůžela, CSc. - člen představenstva
Praha 8, Havlínova 1112/4
od 18. 9. 1997 do 14. 7. 1999
- generální ředitel
od 18. 9. 1997 do 26. 10. 1999
Ing. Václav Srba - předseda představenstva
Praha 4, Rytířova 7
od 13. 1. 1997 do 18. 9. 1997
Ing. Václav Srba - místopředseda představenstva
Praha 4, Rytířova 7
od 12. 6. 1996 do 14. 7. 1999
JUDr.ing. Vladimír Běhůnek - člen představenstva
Praha 8, U Slovanky 268
od 12. 6. 1996 do 14. 7. 1999
Ing. Jiří Šůstek - člen představenstva
Luhačovice, A. Václavíka 659
od 19. 9. 1995 do 13. 1. 1997
ing. Václav Srba - místopředseda představenstva
Praha 4, Rytířova 7
od 19. 9. 1995 do 18. 9. 1997
ing. Jan Kolařík - předseda představenstva
Praha 2, Karlovo nám. 6
od 19. 9. 1995 do 18. 9. 1997
ing. Josef Krůžela, CSc. - člen představenstva
Praha 8, Havlínova 1122/4
od 19. 9. 1995 do 18. 9. 1997
- generální ředitel
od 21. 6. 1995 do 12. 6. 1996
JUDr.ing. Vladimír Běhunek - člen představenstva
Praha 8, U Slovanky 268
od 28. 1. 1994 do 19. 9. 1995
Ing. Václav S r b a - člen představenstva
Praha 4, Rytířova 7
od 28. 1. 1994 do 18. 9. 1997
Ing. Antonín Surka - člen představenstva
Brno, Brožíkova 2a
od 28. 1. 1994 do 10. 7. 2001
Doc.MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. - člen představenstva
Praha 4, Nad pískovnou 3/1449
od 30. 7. 1993 do 28. 1. 1994
JUDr. Věra H a v l í k o v á - člen představenstva
Praha 4, Počátecká 1
od 30. 7. 1993 do 19. 9. 1995
Ing. Jan Kolařík - člen představenstva
Praha 2, Karlovo nám. 6
od 30. 7. 1993 do 12. 6. 1996
Ing. Jiří Šůstek - člen představenstva
Luhačovice, A. Slavíčka 659
od 7. 4. 1993 do 21. 6. 1995
Ing. Milan Krčmář - člen představenstva
Praha 5, Suchý vršek 2111
od 30. 4. 1992 do 30. 7. 1993
Ing. Václav Z v o n í č e k - člen představenstva
Luhačovice, 850
od 30. 4. 1992 do 30. 7. 1993
MUDr. Vladimír Řehák - člen představenstva
Luhačovice, 849
od 30. 4. 1992 do 19. 9. 1995
Ing. Josef Krůžela, CSc. - člen představenstva
Praha 8, Havlínova 1122/4
od 7. 6. 2000
Způsob jednání: Za společnost jednají všichni členové představenstva společně ,nebo předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společně nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo generální ředitel v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem. Za společnost podepisují všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společně,nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo generální ředitel v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému jménu společnosti nebo otisku jejího razítka se připojí podpis oprávněné osoby s uvedením funkce.
od 26. 10. 1999 do 7. 6. 2000
Způsob jednání: Za společnost jedná všech 5 členů představenstva společně, nebo předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně, nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo generální ředitel v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem, nebo další osoby, které k tomu byly představenstvem písemně zmocněny. Za společnost podepisuje všech 5 členů představenstva společně, nebo předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně, samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo generální ředitel v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému jménu společnosti nebo otisku jejího razítka se připojí podpis oprávněné osoby s uvedením funkce. Zaměstnanci pověření společností určitou činností, jsou zmocněni v souladu s § 15 ObchZ ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází.
od 18. 9. 1997 do 26. 10. 1999
Způsob jednání: Za společnost jedná všech 7 členů představenstva společně, nebo předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně, nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo generální ředitel v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem, nebo další osoby, které k tomu byly představenstvem písemně zmocněny. Za společnost podepisuje všech 7 členů představenstva společně, nebo předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně, samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo generální ředitel v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému jménu společnosti nebo otisku jejího razítka se připojí podpis oprávněné osoby s uvedením funkce. Zaměstnanci pověření společností určitou činností, jsou zmocněni v souladu s § 15 ObchZ ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází.
od 12. 6. 1996 do 18. 9. 1997
Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo jako kolektivní orgán, anebo generální ředitel. Jednotliví členové představenstva zastupují společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v rozsahu svého zmocnění. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo předseda dozorčí rady s jedním členem dozorčí rady v záležitostech svěřených obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti k projednávání a rozhodování dozorčí radě, nebo generální ředitel společnosti, nebo člen představenstva v rozsahu svého zmocnění. V rozsahu působnosti vymezené jim organizačním a podpisovým řádem společnosti podepisují způsobem uvedeným výše i další zaměstnanci společnosti.
od 28. 1. 1994 do 12. 6. 1996
Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo jako kolektivní orgán, anebo generální ředitel. Jednotliví členové představenstva zastupují společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v rozsahu svého zmocnění. Pracovníci společnosti mohou společnost zastupovat jen v rozsahu svého zmocnění, v mezích své působnosti a v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo předseda dozorčí rady s jedním členem dozorčí rady v záležitostech svěřených obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti k projednávání a rozhodování dozorčí radě, nebo generální ředitel společnosti, nebo člen představenstva v rozsahu svého zmocnění. V rozsahu působnosti vymezené jim organizačním a podpisovým řádem společnosti podepisují způsobem uvedeným výše i další zaměstnanci společnosti.
od 30. 7. 1993 do 28. 1. 1994
Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen předsta- venstva, anebo společně předseda nebo místopředseda dozorčí rady a jeden její člen v záležitostech patřících do kompetence dozorčí rady, ředitel společnosti, každý člen představenstva v rozsahu svého zmocnění, zaměstnanci společnosti v rozsahu působnosti vymezené organizačním řádem a podpisovým řádem.
Dozorčí rada
od 6. 5. 2020
JUDr. HELENA PYSZKOVÁ - člen dozorčí rady
Třinec - Karpentná, , PSČ 739 94
den vzniku členství: 23. 5. 2016
od 11. 9. 2019
VÁCLAV MRKVIČKA - člen dozorčí rady
Pozlovice, Za Potokem, PSČ 763 26
den vzniku členství: 6. 8. 2019
od 19. 7. 2016
Ing. PETR BIČ - předseda dozorčí rady
Velké Popovice, , PSČ 251 69
den vzniku členství: 23. 5. 2016
den vzniku funkce: 23. 5. 2016
od 19. 7. 2016 do 6. 5. 2020
JUDr. HELENA PYSZKOVÁ - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Slezská, PSČ 739 61
den vzniku členství: 23. 5. 2016
od 7. 8. 2014 do 19. 7. 2016
Ing. JOSEF KRŮŽELA, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha - Kobylisy, Havlínova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 23. 5. 2011 - 23. 5. 2016
den vzniku funkce: 23. 5. 2011 - 23. 5. 2016
od 7. 8. 2014 do 11. 9. 2019
Ing. FRANTIŠEK BAČA - člen dozorčí rady
Luhačovice, Bezručova, PSČ 763 26
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 30. 6. 2019
od 18. 8. 2013 do 19. 7. 2016
Ing. PETR BIČ - člen dozorčí rady
Velké Popovice, , PSČ 251 69
den vzniku členství: 23. 5. 2011
od 28. 6. 2011 do 18. 8. 2013
Ing. Petr Bič - člen dozorčí rady
Třinec - Lybžice, Oldřichovická, PSČ 739 61
den vzniku členství: 23. 5. 2011
od 28. 6. 2011 do 7. 8. 2014
Ing. Josef Krůžela, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 8, Havlínova, PSČ 180 00
den vzniku členství: 23. 5. 2011
den vzniku funkce: 23. 5. 2011
od 22. 10. 2007 do 28. 6. 2011
JUDr. Ing. Zdeněk Radil - předseda dozorčí rady
Praha 10, Průhonická 31/217, PSČ 100 00
den vzniku členství: 5. 10. 2007 - 23. 5. 2011
den vzniku funkce: 5. 10. 2007 - 23. 5. 2011
od 22. 10. 2007 do 28. 6. 2011
Ing. Petr Bič - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Oldřichovická 1201
den vzniku členství: 5. 10. 2007 - 23. 5. 2011
od 14. 9. 2006 do 22. 10. 2007
Ing. Zdeňka Široká - předseda
Praha 5 - Sobín, Mikulčická 114, PSČ 155 21
den vzniku členství: 4. 5. 2004 - 5. 10. 2007
den vzniku funkce: 4. 5. 2004 - 5. 10. 2007
od 14. 9. 2006 do 22. 10. 2007
Prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. - člen dozorčí rady
Praha 4 - Krč, Nad Pískovnou 1449/3, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 7. 2006 - 5. 10. 2007
od 24. 11. 2004 do 14. 9. 2006
Ing. Zdeňka Široká - předseda
Praha 9 - Letňany, Havířovská 425
den vzniku funkce: 4. 5. 2004
od 24. 11. 2004 do 14. 9. 2006
Roman Krop - člen dozorčí rady
Třinec, Karpentná 64
den vzniku funkce: 4. 5. 2004 - 30. 6. 2006
od 26. 10. 1999 do 24. 11. 2004
Ing. Zdeňka Široká - předseda
Praha 9, Havířovská 425
od 26. 10. 1999 do 24. 11. 2004
Ing. Bohuslav Marhoul - člen
Luhačovice, Jurkovičova alej 210
od 14. 7. 1999 do 26. 10. 1999
Ing. Zdeněk Pokorný - člen
Zruč-Senec, Plzeňská 116
od 14. 7. 1999 do 26. 10. 1999
Ing. Vladimír Bukač - předseda
Praha 7, Letohradská 5
od 14. 7. 1999 do 7. 8. 2014
Ing. František Bača - člen
Luhačovice, Bezručova 764
den vzniku funkce: 4. 5. 2004
od 18. 9. 1997 do 14. 7. 1999
Ing. Vladimír Bukač - člen
Praha 7, Letohradská 5
od 18. 9. 1997 do 14. 7. 1999
Ing. Zdeněk Pokorný - člen
Dobřany, 17. listopadu 801
od 12. 6. 1996 do 18. 9. 1997
Mgr. Viktor Morawitz - člen
Brno, Voříškova 11
od 12. 6. 1996 do 18. 9. 1997
Ing. Jan Uchytil - člen
Přibice, 265
od 12. 6. 1996 do 14. 7. 1999
Dušan Kovařík - člen
Luhačovice, Masarykova 52
od 28. 1. 1994 do 12. 6. 1996
Ing. Viktor Morawitz
Brno, Voříškova 17
od 28. 1. 1994 do 12. 6. 1996
Emílie Vítková
Luhačovice, L. Janáčka 850
od 28. 1. 1994 do 12. 6. 1996
Ing. Karel Velc
Dolní Cerekev, 47
Akcionáři
od 7. 12. 2006 do 22. 10. 2007
Martin Burda
Třinec - Lyžbice, Svornosti 1022, PSČ 739 61
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Czech Exchange 2 650,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 702,50 Kč
ČSOB 2 702,50 Kč
Komerční banka 2 713,86 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Expobank CZ 2 716,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,90 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-3
+
-
2.Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-6
+
-
3.Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-9
+
-
4.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-48
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-57
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výrobce nedokáže opravit reklamaci
Poradna > Spotřebitelská poradna > Výrobce nedokáže opravit reklamaci

Otázka: Dobrý den, rád bych se poradil, než budu situaci eskalovat dále. Notebook české značky byl velmi poruchový, dvě uznané reklamace během záruční doby, jedna vedla k výměně celého kusu. Teď, zhruba 2 měsíce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services