Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Fiamm Automotive Czech, a.s.
IČO: 46352562

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 8. 1992
Obchodní firma
od 18. 9. 2012

Fiamm Automotive Czech, a.s.

od 19. 8. 1992 do 18. 9. 2012

AKUMA, a.s.

Sídlo
od 8. 5. 2012
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Mladá Boleslav
Obec: Mladá Boleslav
Část obce: Mladá Boleslav III
Ulice: Nádražní
Adresní místo: Nádražní 1436
PSČ: 29301
od 19. 8. 1992 do 8. 5. 2012
Mladá Boleslav, Nádražní 84
IČO
od 19. 8. 1992

46352562

DIČ

CZ46352562

Identifikátor datové schránky:pgqtzjp
Právní forma
od 19. 8. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1679 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 2. 2015
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 2. 2. 2015
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 2. 2. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 29. 9. 2008 do 2. 2. 2015
- výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
od 30. 9. 2004 do 2. 2. 2015
- ubytovací služby
od 4. 3. 1998 do 2. 2. 2015
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (§ 33 písm. a) živnost. zák.)
od 4. 3. 1998 do 2. 2. 2015
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 11. 6. 1997 do 2. 2. 2015
- výroba akumulátorů, primárních článků a baterií
od 11. 6. 1997 do 2. 2. 2015
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 13. 12. 1995 do 5. 5. 1999
- nakladatelská a vydavatelská činnost
od 19. 8. 1992 do 4. 3. 1998
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 19. 8. 1992 do 2. 2. 2015
- stavba strojů s mechanickým pohonem
od 19. 8. 1992 do 2. 2. 2015
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Ostatní skutečnosti
od 2. 2. 2015 do 24. 9. 2015
- Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 22.1.2015 o snížení základního kapitálu. Společnost Fiamm Componenti Accessori F.C.A. S.p.A. rozhodla dne 22.1.2015, jako jediný akcionář společnosti Fiamm Automotive Cz ech, a. s., takto: Snižuji základní kapitál obchodní společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s. takto: a) Důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je jeho snížení na odpovídající úroveň rozsahu obchodních aktivit obchodní společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s. b) Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení Dosavadní výše základního kapitálu 350,000.000 Kč slovy tři sta padesát milionů korun českých se snižuje o částku ve výši 200,000.000 Kč slovy dvě stě milionů korun českých na novou výši základního kapitálu 150,000.000 Kč slovy jedno sto padesát milionů k orun českých. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to tak, že jmenovitá hodnota jedné akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 35,000.000 Kč, slovy třicet pět milionů korun českých, se snižuje o 20,000.000 Kč, slovy d vacet milionů korun českých, na jmenovitou hodnotu 15,000.000 Kč, slovy patnáct milionů korun českých. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie s podpisem člena představenstva. c) Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení Částka ve výši 200,000.000 Kč slovy dvě stě milionů korun českých, odpovídající snížení základního kapitálu, bude - v rozsahu částky ve výši 2,853.825,20, EUR slovy dva miliony osm set padesát tři tisíce osm set dvacet pět euro a dvacet centů vyplacena jedinému akcionáři na účet jediného akcionáře. - a ve zbývajícím rozsahu bude převedena na účet - Ostatní kapitálové fondy společnosti. d) Lhůta pro předložení akcií k vyznačení jejich nižší jmenovité hodnoty činí 30 slovy třicet dnů od uveřejnění oznámení společnosti akcionářům o místě, termínu a způsobu předložení akcií, přičemž tato lhůta nezačne běžet dříve, než bude rozhodnutí o sníž ení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Oznámení bude uveřejněno způsobem, stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady.
od 21. 12. 2012 do 10. 6. 2013
- Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 5.11.2012 o snížení základního kapitálu. Společnost FIAMM S. P. A. rozhodla dne 5. 11. 2012, jako jediný akcionář společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s. se sídlem Mlad á Boleslav - Mladá Boleslav III, Nádražní 1436, PSČ 293 01, identifikační číslo 463 52 562, takto: a) Schvaluje se snížení základního kapitálu akciové společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s. o částku 400.000.000,--Kč, slovy: čtyři sta milionů korun česk ých. b) Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je jeho snížení na odpovídající úroveň rozsahu obchodních aktivit společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s.. S částkou ve výši 400.000.000,-- Kč, slovy: čtyři sta m ilionů korun českých, odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: - část této částky ve výši 72.508.822,74 Kč, slovy: sedmdesát dva miliony pět set osm tisíc osm set dvacet dvě koruny české sedmdesát čtyři haléře, bude použita na úhradu kumulované ztráty minulých let, - část této částky ve výši 327.491.177,26 Kč, slovy: tři sta dvacet sedm milionů čtyři sta devadesát jeden tisíc jedno sto sedmdesát sedm korun českých dvacet šest haléřů, bude vyplacena jedinému akcionáři. c) Rozsah snížen í základního kapitálu: Rozsah snížení základního kapitálu je určen pevnou částkou, která činí 400.000.000,--Kč, slovy: čtyři sta milionů korun českých, to znamená, že základní kapitál se snižuje z částky 750.000.000,-Kč, slovy: sedm set padesát milionů ko run českých, na částku 350.000.000,-Kč, slovy: tři sta padesát milionů korun českých. d) Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to tak, že jmenovitá hodnota jedné akcie o dosavadn í jmenovité hodnotě 75.000.000,-- Kč, slovy: sedmdesát pět milionů korun českých, se snižuje o 40.000.000,-- Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých, na jmenovitou hodnotu 35.000.000,-- Kč, slovy: třicet pět milionů korun českých. e) Lhůta pro předložen í akcií společnosti činí třicet (30) dnů od nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 20. 12. 2011
- Na základě fúze sloučením přešlo na společnost AKUMA, a.s., IČ: 46352562, se sídlem: Mladá Boleslav, Nádražní 84, PSČ: 293 01, jako na nástupnickou společnost, jmění zanikajících společností AKUMA-průmyslové baterie s.r.o., IČ: 251 25 419, se sídlem: Mlad á Boleslav, Nádražní 84, PSČ: 293 01, a FIAMM Industrial Batteries s.r.o., IČ: 264 63 113, se sídlem: Mladá Boleslav, Nádražní 84, PSČ: 293 01, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Společnosti AKUMA-průmyslové baterie s.r.o. a FIAMM Indust rial Batteries s.r.o. zanikly bez likvidace.
od 25. 2. 2004 do 29. 9. 2008
- Jediný akcionář rozhodl dne 6. ledna 2004 při výkonu působnosti valné hromady takto: 1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 250,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním dvaceti pěti tisíc kusů nových akcií. Důvodem je posílení kapitálové stability a finanční situace společno sti. Dosavadní základní kapitál ve výši 500,000.000,-- Kč (slovy: pět set milionů korun českých) je zcela splacen a navyšuje se na celkovou výši základního kapitálu 750,000.000,-- Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých). 2) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3) Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. 4) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to v počtu dvacet pět tisíc kusů, ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, které jsou kmenové, znějící na jméno a jsou v zaknihované podobě. Pro zvýšení základního kapitálu se stanoví tyto další podmínky: a) Emisní kurz každé nové akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč je 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). b) Všechny nově emitované akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť jediný akcionář společnosti se vzdal tohoto práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci - věřiteli společnosti FIAMM INTERNATIONAL S.A., se sídlem Lucembursko, L - 232 0 Lucemburk, 45-47, BD. DE LA PETRUSSE, a to v počtu dvaceti pěti tisíc kusů akcií. c) Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. d) Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí třiceti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslení den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. e) Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu bude upisovateli - předem určenému zájemci představenstvem společnosti oznámen bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. f) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti AKUMA, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Nádražní 84, IČ 46 35 25 62. g) Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky upisovatele - předem určeného zájemce FIAMM INTERNATIONAL S.A., se sídlem Lucembursko, L - 2320 Lucemburk, 45-47, BD. DE LA PETRUSSE vůči společnosti AKUMA, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Nádra žní 84, IČ 46 35 25 62, vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 20.10.2003 mezi postupitelem společnosti Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio - F.I.A.M.M. S.p.A., se sídlem v Italii, Montecchio Maggiore, I-36075(VI) , Viale Europa, 63, a postupníkem společností FIAMM INTERNATIONAL S.A., se sídlem Lucembursko, L - 2320 Lucemburk, 45-47, BD. DE LA PETRUSSE, proti pohledávce společnosti AKUMA, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Nádražní 84, IČ 46 35 25 62, na splácení emis ního kursu všech nově emitovaných akcií ve výši 250,000.000,-- Kč. Dohodou o započtení bude výše uvedeným upisovatelem - předem určeným zájemcem splacen celý emisní kurz jím upsan ých akcií. h) Upisovatel - předem určený zájemce je povinnen splatit emisní kurz jím upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností AKUMA, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Nádražní 84, IČ 46 35 25 62, dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatele - předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií, a to nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku, p očet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce upisovatele - předem určeného zájemce. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli - předem určenému zájemci návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu tak, jak je uved eno v písmenu e).
od 5. 6. 2002 do 27. 2. 2003
- Valná hromada společnosti AKUMA, a. s., konaná ne 27.6.2001 rozhodla: a) o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti o částku ve výši 200,000.000,-- Kč slovy dvěstěmilionů korun českých upsáním nových akcií z dosavadní výše 300,000.000,-- Kč slovy třistamilionů korun českých na základní kapitál ve výši 500.000.000,- Kč slovy pětset milionů korun českých, který bude splacen peněžitými vklady Upisování akcií nad částku navhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) o tom, že společnost vydá 20.000 slovy dvacettisíc kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč slovy desettisíc korun českých na jednu akcii; c) o tom, že - každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. - místem pro vykonání přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance Pünder, Praha 1, Křižovnické náměstí 2, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin - lhůta pro vykonání přednostního práva činí 20 slovy dvacet dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že jim společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději první následující pracovní den po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze. Toto oznámení bude navíc zasláno faxem nebo elektronickou poštou. - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč slovy desettisíc korun českých připadá podíl dvě třetiny na jedné nové akcii s tím, že lze upisovat pouze celé akcie - emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 10.000,--Kč slovy desettisíc korun českých na jednu akcii a upisované akcie budou akciemi kmenovými, na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč slovy desettisíc korun českých na jednu akcii. Akcie budou v zaknihované podobě - rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo poprvé vykonat, tj. první pracovní den po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze Přednostní právo je spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Podle stanov společnosti je převoditelnost akcií vázána na souhlas valné hromady. Stejné omezení platí i pro převod přednostního práva. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání. d) o tom, že zbývající část akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těm akcionářům (nebo tomu akcionáři), kteří skutečně upsali (skutečně upsal) akcie s využitím přednostního práva, a to (pokud budou více než jeden)v poměru, ve kterém tito akcionáři skutečně upsali akcie s využitím přednostního práva e) o tom že - místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance Pünder, Praha 1, Křižovnické náměstí 2, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin - lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí čtrnáct dnů a počne běžet následující den ode dne skončení upisování akcií s využitím přednostního práva, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že jim společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději první následující pracovní den po uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Toto oznámení bude navíc zasláno faxem nebo elektronickou poštou. - emisní kurs takto upisovaných akcií činí 10.000 ,--Kč slovy desettisíc korun českých na jednu akcii a upisované akcie budou akciemi kmenovými na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,--Kč slovy desettisíc korun českých na jednu akcii. Akcie budou v zaknihované podobě. f) o tom, že upisovatel, který nebude splácet základní kapitál formou započtení, bude splácet své upsané akcie na zvláštní účet společnosti pro zvýšení základního kapitálu u Československé obchodní banky, a. s. pobočky Mladá Boleslav, č.ú. 305 284/0300; lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií, činí deset dnů ode den upsání akcií, jinak je upsání neúčinné. g) o tom, že připouští možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti z důvodu půjčky poskytnuté akcionářem na základě smlouvy o půjčce společnosti a to pohledávka akcionáře FIAM INTERNATIONAL, S.A. ve výši 200.000.000,--Kč slovy dvěstěmilionů korun českých, a to proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této dohody a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu. Má-li akcionář využít možnosti shora uvedených pohledávek musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do patnácti dnů ode dne upsání akcií. Smlouva o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Nevyužije-li akcionář této připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování vůči společnosti takovou pohledávku, nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu, je povinen takový upisovatel splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část do panácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti pro zvýšení základního kapitálu u Československé obchodní banky, a.s. pobočky Mladá Boleslav, č.ú. 305 284/0300.
od 5. 5. 1999 do 21. 7. 1999
- Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 20.1.1999 o záměru zvýšit základní jmění: - Základní jmění společnosti bude zvýšeno ze současných 133.670.000 Kč na konečnou výši 300.000.000 Kč, a to upisováním nových akcií nepeněžitým vkladem, přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouší. - Základní jmění společnosti bude zvýšeno upsáním 16.633 zaknihovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Emisní kurs akcií bude stejný jako jmenovitá hodnota akcií. - Nepeněžitým vkladem bude pohledávka ze smlouvy o půjčce ze dne 20.12.1996, kterou má vůči společnosti FIAMM INTERNATIONAL S.A., se sídlem 19-21 boulevard du Prince Henri, L - 1724 Lucembursko, jejíž výše ke dni 31.12.1998 činí5.437.500 USD s úrokem 8,75% ročně od tohoto data, přepočítaná ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky podle devizového kursu České národní banky na české koruny. - Pokud ke dni účinnosti smlouvy o postoupení této pohledávky bude hodnota pohledávky přepočítaná devizovým kursem České národní banky CZK/USD vyšší než částka, o kterou se zvyšuje základní jmění, bude jako nepeněžitý vklad vložena pouze část této pohledávky ve výši odpovídající zvýšení základního jmění, tj. ve výši 166.330.000 Kč. - Pokud ke dni účinnosti smlouvy o postoupení této pohledávky bude hodnota pohledávky přepočítaná devizovým kursem České národní banky CZK/USD nižší než částka zvýšení základního jmění, bude rozdíl doplacen upisovatelem v penězích na účet společnosti č. 263 935/4000 vedený u BNP-Dresner Bank (ČR) a.s., Vítězná 1, Praha 5, IČO:44851286, ve lhůtě 5 dnů od uzavření smlouvy o postoupení pohledávky. - Akcie mohou být upsány v kanceláři Cliffird Chance, Křížovnické nám.2, Praha 1, ve lhůtě 20 dnů od zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku. - Nepeněžitý vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, která bude uzavřena a nabude účinnosti v den upsání akcií. Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena v kanceláři Clifford Chance, Křížovnické nám. 2, Praha 1.
od 19. 8. 1992 do 5. 5. 1999
- Jedná se o jednorázové založení akciové společnosti notářským zápisem ze dne 31.3.1992.
od 19. 8. 1992 do 5. 5. 1999
- Zakladatelem akciové společnosti je firma CAMINOR HOLDING, a.s. se sídlem v Rue des Eaux Vives, 1207 Geneve, Švýcarsko.
od 19. 8. 1992 do 5. 5. 1999
- Akciová společnost se zakládá na dobu neurčitou
od 19. 8. 1992 do 5. 5. 1999
- Správce vkladu: Správce vkladu je v souladu s ustanovením § 60 O.Z. zakladatel a.s. Caminor Holding S.A. zastoupeny jejím prezidentem p. dr. Milanem Sládkem
Kapitál
od 24. 9. 2015
Základní kapitál 150 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 6. 2013 do 24. 9. 2015
Základní kapitál 350 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 11. 2004 do 10. 6. 2013
Základní kapitál 750 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 2. 2003 do 23. 11. 2004
Základní kapitál 500 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 7. 1999 do 27. 2. 2003
Základní kapitál 300 000 000 Kč
od 19. 8. 1992 do 21. 7. 1999
Základní kapitál 133 670 000 Kč
od 24. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 24. 9. 2015
Akcie mohou být převáděny pouze se souhlasem valné hromady společnosti.
od 10. 6. 2013 do 24. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 10. 6. 2013 do 24. 9. 2015
převod akcií je omezen předchozím souhlasem představenstva
od 16. 10. 2009 do 10. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 16. 10. 2009 do 10. 6. 2013
převod akcií je omezen předchozím souhlasem představenstva
od 27. 10. 2005 do 16. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 75 000.
od 27. 10. 2005 do 16. 10. 2009
převod akcií je omezen předchozím souhlasem představenstva
od 23. 11. 2004 do 27. 10. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 75 000.
od 23. 11. 2004 do 27. 10. 2005
v zaknihované podobě
od 27. 2. 2003 do 23. 11. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50 000.
od 27. 2. 2003 do 23. 11. 2004
v zaknihované podobě
od 21. 7. 1999 do 27. 2. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30 000.
od 5. 5. 1999 do 21. 7. 1999
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 13 367.
od 19. 8. 1992 do 5. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 336.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 3. 11. 2018
ALESSANDRO SPARANDEO - místopředseda představenstva
Mogliano Veneto, Via Terraglio 28/b int. 7, PSČ 310 21, Italská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2018
den vzniku funkce: 1. 1. 2018
od 9. 2. 2017
MARCO TONELLI - předseda představenstva
Breganze, Via V. Monti 6, PSČ 360 42, Italská republika
den vzniku členství: 28. 11. 2016
den vzniku funkce: 28. 11. 2016
od 9. 2. 2017
PATRICK D' ARPA - místopředseda představenstva
Vicenza, Via A. Boito 51, PSČ 361 00, Italská republika
den vzniku členství: 1. 2. 2016
den vzniku funkce: 1. 2. 2016
od 9. 2. 2017 do 3. 11. 2018
VLADIMÍR PERNIKL - místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Údolní, PSČ 466 02
den vzniku členství: 1. 2. 2016 - 31. 12. 2017
den vzniku funkce: 1. 2. 2016 - 31. 12. 2017
od 28. 12. 2011 do 9. 2. 2017
Marco Tonelli - předseda představenstva
Breganze VI, Via G. Carducci 15, 36042, Italská republika
den vzniku členství: 22. 11. 2011 - 22. 11. 2016
den vzniku funkce: 22. 11. 2011 - 22. 11. 2016
od 13. 4. 2011 do 9. 2. 2017
Patrick D' Arpa - místopředseda představenstva
Vicenza, Via A. Boito 51, 36100, Italská republika
den vzniku členství: 1. 2. 2011 - 1. 2. 2016
den vzniku funkce: 1. 2. 2011 - 1. 2. 2016
od 13. 4. 2011 do 9. 2. 2017
Vladimír Pernikl - místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Údolní, PSČ 466 02
den vzniku členství: 1. 2. 2011 - 1. 2. 2016
den vzniku funkce: 1. 2. 2011 - 1. 2. 2016
od 29. 9. 2008 do 13. 4. 2011
Nicola Cosciani Cunico - místopředseda představenstva
Brescia, Via G.Oberdan 6/B, 25128, Italská republika
den vzniku členství: 2. 7. 2008 - 1. 2. 2011
den vzniku funkce: 15. 7. 2008 - 1. 2. 2011
od 29. 9. 2008 do 28. 12. 2011
Alessio Smiderle - předseda představenstva
Sarcedo VI, Via Asiago 20, 36030, Italská republika
den vzniku členství: 2. 7. 2008 - 22. 11. 2011
den vzniku funkce: 15. 7. 2008 - 22. 11. 2011
od 22. 11. 2007 do 29. 9. 2008
Andrea Marcellan - člen představenstva
Padova, Via Caorle 2, PSČ 351 26, Italská republika
den vzniku členství: 16. 3. 2006 - 30. 6. 2008
od 22. 11. 2007 do 29. 9. 2008
Luca Cervato - předseda představenstva
Angiari, Via Solferino 45, PSČ 370 50, Italská republika
den vzniku členství: 16. 10. 2006 - 1. 7. 2008
den vzniku funkce: 16. 10. 2007 - 1. 7. 2008
od 22. 11. 2007 do 13. 4. 2011
Walter Albiero - místopředseda představenstva
Vicenza, Via Da Porto 10, PSČ 361 00, Italská republika
den vzniku členství: 4. 10. 2007 - 1. 2. 2011
den vzniku funkce: 16. 10. 2007 - 1. 2. 2011
od 15. 2. 2007 do 22. 11. 2007
Andrea Marcellan - předseda představenstva
Padova, Via Caorle 2, PSČ 351 26, Italská republika
den vzniku členství: 16. 3. 2006
den vzniku funkce: 18. 10. 2006 - 16. 10. 2007
od 15. 2. 2007 do 29. 9. 2008
Nicolo Gasparin - místopředseda představenstva
Padova, Via Vergerio 5, PSČ 351 26, Italská republika
den vzniku členství: 15. 9. 2005 - 1. 7. 2008
den vzniku funkce: 18. 10. 2006 - 1. 7. 2008
od 7. 11. 2006 do 15. 2. 2007
Nicolo Gasparin - předseda představenstva
Padova, Via Vergerio 5, PSČ 351 26, Italská republika
den vzniku členství: 15. 9. 2005
den vzniku funkce: 20. 9. 2005 - 18. 10. 2006
od 7. 11. 2006 do 22. 11. 2007
Teresio Gigi Gaudio - místopředseda představenstva
Miláno, Via F. Turati 7, PSČ 201 21, Italská republika
den vzniku členství: 31. 1. 2006 - 4. 4. 2007
den vzniku funkce: 31. 1. 2006 - 4. 4. 2007
od 29. 12. 2005 do 7. 11. 2006
Ing. Enrico Nardi - předseda představenstva
Via Vincenza 87/B, 36030 Costabissara (VI), Italská republika
den vzniku členství: 1. 4. 2005 - 14. 9. 2005
den vzniku funkce: 25. 5. 2005 - 14. 9. 2005
od 9. 10. 2004 do 29. 12. 2005
Ing. Luigi Tolino - předseda představenstva
Torino, Via del Christ 11, Italská republika
den vzniku členství: 1. 5. 2004 - 31. 3. 2005
den vzniku funkce: 11. 5. 2004
od 9. 10. 2004 do 29. 12. 2005
- adresa pobytu v ČR: Praha 5, Mělnická 9/580, PSČ 150 00
od 9. 10. 2004 do 7. 11. 2006
Peter Gonda - místopředseda představenstva
Řevnice, Mařákova 999/155, PSČ 252 30
den vzniku členství: 17. 10. 1995 - 30. 1. 2006
den vzniku funkce: 20. 1. 1999 - 30. 1. 2006
od 9. 10. 2004 do 15. 2. 2007
Ing. Hubert Schindelarz - místopředseda představenstva
Bradlec, Na Výšině 297, PSČ 293 06
den vzniku členství: 1. 5. 2004 - 15. 10. 2006
den vzniku funkce: 11. 5. 2004 - 15. 10. 2006
od 4. 6. 2003 do 9. 10. 2004
Eugenio Razelli - předseda představenstva
P.L. Da Palestina, Monza, Italská republika
den vzniku členství: 27. 6. 2001 - 30. 4. 2004
den vzniku funkce: 21. 3. 2003
od 4. 6. 2003 do 9. 10. 2004
Giorgio Margutti - místopředseda představenstva
Praha 6, Pod Martinem 1646/2, PSČ 163 00
den vzniku členství: 27. 6. 2002 - 30. 4. 2004
den vzniku funkce: 21. 3. 2003
od 8. 4. 2003 do 4. 6. 2003
Eugenio Razelli - člen představenstva
P.L. Da Palestina, Monza, Italská republika
den vzniku členství: 27. 6. 2001
od 8. 4. 2003 do 4. 6. 2003
Giorgio Margutti - člen představenstva
Praha 6, Pod Martinem 1646/2, PSČ 163 00
den vzniku členství: 27. 6. 2002
od 8. 4. 2003 do 9. 10. 2004
Peter Gonda - místopředseda představenstva
Mladá Boleslav, Jasmínová 1262, PSČ 293 01
den vzniku členství: 17. 10. 1995
den vzniku funkce: 20. 1. 1999
od 22. 9. 2001 do 8. 4. 2003
Vratislav Kulhánek - místopředseda představenstva
Srubec 346, České Budějovice
den vzniku členství: 8. 3. 2001 - 27. 6. 2002
od 5. 5. 1999 do 22. 9. 2001
Vratislav Kulhánek - člen představenstva
Srubec 346, České Budějovice
od 5. 5. 1999 do 8. 4. 2003
Peter Gonda - místopředseda představenstva
Mladá Boleslav, Nádražní 174, PSČ 293 01
od 5. 3. 1999 do 5. 5. 1999
Vojtěch Novotný - člen představenstva
Praha 6, Makovského 1333
od 4. 3. 1998 do 5. 3. 1999
Michael Jan Sládek dat.nar. 23. května 1958 - člen
1253 Van De ouvres, Geneve, Chemin des Princes 32, Švýcarská konfederace
od 4. 3. 1998 do 5. 3. 1999
Ing. Claus Zoellner - člen
2 Brilon, Am Hellenteich 63, PSČ 599 29, Spolková republika Německo
od 4. 3. 1998 do 8. 4. 2003
PhDr. Milan Sládek - předseda
Praha 1, Úvoz 16
od 11. 6. 1997 do 5. 5. 1999
David Paul - člen
USA, Spojené státy americké
od 13. 12. 1995 do 4. 3. 1998
Michael Sladek - člen předst.
1253 Vacoueuvres, Geneve, Chemin des Princes 32, Švýcarská konfederace
od 13. 12. 1995 do 5. 5. 1999
Peter Gonda - člen předst.
Mladá Boleslav, Nádražní 174, PSČ 293 01
od 19. 8. 1992 do 13. 12. 1995
Andre Dutruit - člen předst.
1262 Eysins, Švýcarsko, HamoII,
od 19. 8. 1992 do 13. 12. 1995
JUDr. Jaroslava Svobodová - člen předst.
Praha 5, Bellusova 1814, PSČ 150 00
od 19. 8. 1992 do 11. 6. 1997
Jiří Popper - člen předst.
8135 Langnau a/A, Švýcarsko, Muhletobelstrasse 2
od 19. 8. 1992 do 4. 3. 1998
dr. Milan Sládek - prezident předst.
1253 Vandoeuvres, Geneve,, Chemin des princes 32
od 19. 8. 1992 do 4. 3. 1998
Ing. Claus Zoellner - člen předst.
SRN, 2 Brilon 5790
od 13. 1. 2015
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: A) společně dva členové představenstva, a to v případech: a. Koupě, prodej a zatížení nemovitosti s kupní cenou do výše 10,000.000 Kč slovy deset milionů korun českých, b. Poskytování půjček či převzetí úvěrů, c. Uzavírání smluv (včetně investičních), podle nichž hodnota sjednaného plnění přesahuje částku 15,000.000 Kč slovy patnáct milionů korun českých, d. Nakládání s obchodním jménem, ochrannými známkami nebo jinými právy k duševnímu vlastnictví společnosti B) společně tři členové představenstva, a to v případech: a. Koupě, prodej a zatížení nemovitosti s kupní cenou nad 10,000.000 Kč slovy deset milionů, b. Zakládání, nabývání a prodej účasti společnosti na jiných obchodních společnostech C) samostatně člen představenstva v ostatních případech
od 29. 9. 2008 do 13. 1. 2015
Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. V níže uvedených věcech však jednají vždy společně dva členové představenstva: - Koupě, prodej a zatížení nemovitosti s kupní cenou do výše 10,000.000,- Kč, - Poskytování půjček či převzetí úvěrů, - Uzavírání smluv (včetně investičních), podle nichž hodnota sjednaného plnění přesahuje částku 15,000.000,- Kč - Nakládání s obchodním jménem, ochrannými známkami nebo jinými právy k dušenímu vlastnictví společnosti. V níže uvedených věcech však jednají vždy společně tři členové představentva: - Koupě, prodej a zatížení nemovitosti s kupní cenou nad 10,000.000,- Kč, - Zakládání, nabývání a prodej účasti společnosti na jiných obchodních společnostech.
od 5. 5. 1999 do 29. 9. 2008
Za společnost mohou jednat a podepisovat pouze místopředsedové představenstva. Oba místopředsedové společně budou jednat a podepisovat za společnost ohledně následujících záležitostí : - Nabývání a nakládání s akciemi či jinými podíly v jiných společnostech včetně zakládání nových společností nebo společných podniků; - Nakládání s obchodním jménem, ochrannými známkami nebo jinými právy k duševnímu vlastnictví společnosti (jiné než běžné užívání těchto práv při podnikání společnosti); - Poskytování půjček, vydávání dluhopisů či jiných dluhových cenných papírů společností; - Vydávání potvrzení Středisku cenných papírů ve věci udělení souhlasu představenstva s převodem akcií společnosti. V ostatních záležitostech může každý z místopředsedů jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně. Podepisování je uskutečňováno připojením podpisu k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti.
od 13. 12. 1995 do 5. 5. 1999
Za společnost jedná představenstvo, anebo za ni jednají prokuristé v mezích udělené prokury. Za společnost podepi- suje člen představenstva Petr Gonda, bytem Mladá Boleslav, Nádražní ulice 174, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připjí svůj podpis.
od 19. 8. 1992 do 13. 12. 1995
Společnost zastupuje a za společnost podepisuje členka představenstva paní JUDr. Jaroslava Svobodová, a pan Jiří Popper, Jugoslávských partizánů 29, Praha 6
Dozorčí rada
od 3. 11. 2018
FRANCESCA SOTTOCASA - člen dozorčí rady
Ponte San Nicolo´, Silvio Pellico 38 ni.1, PSČ 350 20, Italská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2018
od 9. 2. 2017
GIOVANNI ZOLA - předseda dozorčí rady
Vicenza, Via dei Cairoli 30, PSČ 361 00, Italská republika
den vzniku členství: 28. 11. 2016
den vzniku funkce: 28. 11. 2016
od 9. 2. 2017 do 9. 2. 2017
MAURIZIO ZANINI - předseda dozorčí rady
Vicenza, Viale Dante 36, PSČ 361 00, Italská republika
den vzniku členství: 1. 2. 2016
den vzniku funkce: 1. 2. 2016 - 28. 11. 2016
od 9. 2. 2017 do 3. 11. 2018
ALESSANDRO SPARANDEO - člen dozorčí rady
Mogliano Veneto, Via Terraglio 28/b int. 7, PSČ 310 21, Italská republika
den vzniku členství: 28. 11. 2016 - 31. 12. 2017
od 21. 10. 2015 do 9. 2. 2017
MICHAL VOLNÝ - člen dozorčí rady
Kosmonosy, Zahradní, PSČ 293 06
den vzniku členství: 1. 11. 2010 - 1. 11. 2015
od 28. 12. 2011 do 9. 2. 2017
Giovanni Zola - člen dozorčí rady
Vicenza, Via Cairoli 30, 36100, Italská republika
den vzniku členství: 22. 11. 2011 - 22. 11. 2016
od 13. 4. 2011 do 9. 2. 2017
Maurizio Zanini - předseda dozorčí rady
Vicenza, Via S. Tecchio 41, 36100, Italská republika
den vzniku členství: 1. 2. 2011 - 1. 2. 2016
den vzniku funkce: 1. 2. 2011 - 1. 2. 2016
od 9. 2. 2011 do 21. 10. 2015
Michal Volný - člen dozorčí rady
Kosmonosy, Zahradní, PSČ 293 06
den vzniku členství: 1. 11. 2010
od 6. 1. 2011 do 28. 12. 2011
Marco Tonelli - člen dozorčí rady
Breganze VI, Via G. Carducci 15, 36042, Italská republika
den vzniku členství: 22. 8. 2010 - 22. 11. 2011
od 29. 9. 2008 do 6. 1. 2011
Matteo Pinton - člen
Bassano del Grappa, Contra Gaggion Basso 9, 36061, Italská republika
den vzniku členství: 2. 7. 2008 - 22. 8. 2010
od 29. 9. 2008 do 9. 2. 2011
Milan Havlík - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav, 17. listopadu 1198, PSČ 293 01
den vzniku členství: 15. 1. 2008 - 31. 8. 2010
od 29. 9. 2008 do 13. 4. 2011
Giuseppe Berti - předseda dozorčí rady
Bassano del Grappa VI, Via Mons. Negrin 22/B, 36061, Italská republika
den vzniku členství: 2. 7. 2008 - 1. 2. 2011
den vzniku funkce: 10. 7. 2008 - 1. 2. 2011
od 9. 10. 2004 do 29. 9. 2008
Dr. Giuseppe Berti - člen
Via Mons. Negrin 22/B, Bassano del Grappa (VI), Italská republika
den vzniku členství: 1. 5. 2004 - 1. 7. 2008
od 8. 4. 2003 do 29. 9. 2008
Ing. Vratislav Kulhánek - člen
České Budějovice, Srubec 346, PSČ 370 06
den vzniku členství: 27. 6. 2002 - 1. 7. 2008
od 23. 5. 2001 do 8. 4. 2003
Vladislav Šimík - člen
Zlín, Vršava IV/4896, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 26. 7. 2000 - 27. 6. 2002
od 4. 2. 2000 do 9. 10. 2004
Luigi Tolino - člen
Torino, Via del Christ 11, Italská republika
od 5. 5. 1999 do 29. 9. 2008
Miroslav Bílek
Mladá Boleslav, Jiráskova 841
od 5. 3. 1999 do 4. 2. 2000
Luigi Angeleri
Vincenza, Via Legione Antonini 1446, Italská republika
od 5. 3. 1999 do 23. 5. 2001
Mario Riemma
Chiaravalle (Ancona), Corso Matteotti 155, Italská republika
od 4. 3. 1998 do 5. 3. 1999
Jiří Popper
Praha 2, Londýnská 28
od 4. 3. 1998 do 5. 3. 1999
ing. Jindřich Kapoun, CSc.
Praha 4, Mádrova 3028/8, PSČ 143 00
od 4. 3. 1998 do 5. 5. 1999
Zdeněk Bayer
Mladá Boleslav, nám. Republiky 1055, PSČ 293 01
od 11. 6. 1997 do 4. 3. 1998
Jiří Popper, nar. 22.5.1930
Langnau a/A, Muhletobelstr. 2, PSČ 813 5, Švýcarská konfederace
od 19. 8. 1992 do 11. 6. 1997
JUDr. Slavoj Vaněk
Praha 4, Zelený pruh 22, PSČ 140 00
od 19. 8. 1992 do 4. 3. 1998
Ing. Jaroslav Jindrák
Praha 4, Vapcarova 3179, PSČ 140 00
od 19. 8. 1992 do 4. 3. 1998
Zdeněk Bayer
Mladá Boleslav, AKUMA
Akcionáři
od 13. 1. 2015
Fiamm Componenti Accessori - F.C.A. S.p.A.
Montecchio Maggiore (VI), Viale Europa 63, Italská republika
od 7. 11. 2006 do 13. 1. 2015
FIAMM S.P.A.
Montecchio Maggiore, Viale Europa 63, PSČ 360 75, Italská republika
od 14. 2. 2006 do 7. 11. 2006
FIAMM INTERNATIONAL S.R.L.
Milano (MI) Piazza Ferrari Paolo, 8 CAP 20121, Italská republika
od 8. 4. 2003 do 14. 2. 2006
FIAMM INTERNATIONAL S.A.
L-2320 Luxembourg, 45-47 boulevard de la Pétrusse, Lucemburské velkovévodství
Hodnocení firmy
-9
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 1 komentářů

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

29. 10. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

Zákon, který stanoví pravidla nového kompenzačního bonusu pro podnikatele, se vrací k poslancům. Senátoři navrhují, aby z něj vypadl zákaz současného pobírání bonusu a státního příspěvku na nájem provozovny. Chtějí také kompenzaci pro kraje.

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

27. 10. 2020 | | Petr Kučera | 17 komentářů

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

Kdo chce pomoc z volného pokračování programu Pětadvacítka, nemusí už dosáhnout na státní příspěvek na nájemné, ošetřovné pro OSVČ nebo na speciální podporu pro některé obory. Pravidla jsou o dost přísnější než na jaře.

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

26. 10. 2020 | | Petr Kučera

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

Vláda prodloužila program Antivirus do konce roku také v části B. Jejím prostřednictvím mohou firmy žádat o náhradu mezd zaměstnancům, pokud musely omezit výrobu nebo služby kvůli omezení poptávky, dostupnosti zdrojů nebo výpadku personálu.

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

26. 10. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

Nejste stát ve státě, vzkázal Nejvyšší správní soud finanční správě. Ta podle něj chybovala, když odmítala přijmout daňové přiznání zaslané e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 745,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 750,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 760,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 813,20 Kč
ČSOB 2 813,20 Kč
Komerční banka 2 814,93 Kč
Expobank CZ 2 819,10 Kč
Česká spořitelna 2 830,00 Kč
Raiffeisenbank 2 859,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 871,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 993 854 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+282
+
-
2.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-19
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-34
+
-
4.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-116
+
-
5.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-119
+
-

Články na Heroine.cz

„Měla jsem štěstí, že jsem svoje trauma odhalila jako mladá,“ říká v podcastu kreslířka ToyBox

„Měla jsem štěstí, že jsem svoje trauma odhalila jako mladá,“ říká v podcastu kreslířka ToyBox

První podcast, který chceme uvést v sérii Hlas Heroine, je s ilustrátorkou a komiksovou...více

Ženám ocenění nepatří. Co říkají státní vyznamenaní o tom, jak vidíme ženské hrdinství

Ženám ocenění nepatří. Co říkají státní vyznamenaní o tom, jak vidíme ženské hrdinství

Včerejší udělení státních vyznamenání opět ukázalo, jak jsou ve veřejném prostoru ženy...více

Zůstaňte doma. Pokud můžete a zaměstnavatel vás za to nepotrestá

Zůstaňte doma. Pokud můžete a zaměstnavatel vás za to nepotrestá

Jste doma na home office a vyjdete ven maximálně na nákup? Mohlo by se zdát, že to tak...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Po roce nemá akumulátor ani 50 % kapacity
Poradna > Spotřebitelská poradna > Po roce nemá akumulátor ani 50 % kapacity

Otázka: Dobrý den, bojuji teď s e-shopem, u kterého jsem zakoupil akumulátor VARTA 12V 60Ah do svého automobilu, který mě po necelém roce zklamal, když jsem ráno nedokázal automobil nastartovat. Mám zařízení na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services