Stavební závody Olešovice, a.s. v likvidaci, IČO: 46355952 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Stavební závody Olešovice, a.s. v likvidaci Údaje byly staženy 8. 5. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 46355952. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46355952 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 11. 1992
Datum zániku20. 12. 2018
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 6. 2018 do 20. 12. 2018

Stavební závody Olešovice, a.s. v likvidaci

od 10. 5. 1994 do 1. 6. 2018

Stavební závody Olešovice, a.s.

od 1. 11. 1992 do 10. 5. 1994

Stavební závod Olešovice, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 14. 2. 2003 do 25. 10. 2003
Kamenice, Ringhoferova 422, PSČ 251 68
od 1. 11. 1992 do 14. 2. 2003
Štiřín, Olešovice 422
IČO
od 1. 11. 1992 do 20. 12. 2018

46355952

Identifikátor datové schránky:vrxgfvc
Právní forma
od 1. 11. 1992 do 20. 12. 2018
Akciová společnost
Spisová značka1743 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 12. 2003 do 20. 12. 2018
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 30. 12. 2003 do 20. 12. 2018
- ubytovací služby
od 15. 3. 2001 do 8. 1. 2007
- silniční motorová doprava nákladní
od 18. 12. 1997 do 20. 12. 2018
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 10. 5. 1994 do 18. 12. 1997
- provádění inženýrských staveb
od 10. 5. 1994 do 18. 12. 1997
- provádění dopravních staveb
od 10. 5. 1994 do 18. 12. 1997
- provádění bytových a občanských staveb
od 10. 5. 1994 do 15. 3. 2001
- provozování cestovní kanceláře
od 10. 5. 1994 do 15. 3. 2001
- silniční motorová doprava
od 10. 5. 1994 do 8. 1. 2007
- opravy motorových vozidel
od 10. 5. 1994 do 8. 1. 2007
- kovoobrábění
od 10. 5. 1994 do 8. 1. 2007
- zámečnictví
od 10. 5. 1994 do 20. 12. 2018
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 11. 1992 do 10. 5. 1994
- organizační zajišťování nebo provádění těžby, přibližování, odvozu a prodej dříví a ostatních výrobků z provozovaných činností,
od 1. 11. 1992 do 10. 5. 1994
- ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů, ochranná služba v lesích ve vlastnictví státu,
od 1. 11. 1992 do 10. 5. 1994
- odborná správa lesů ostatních uživatelů,
od 1. 11. 1992 do 10. 5. 1994
- nákup dříví včetně ze stromů rostoucích mimo les a nákup ostatních lesních výrobků,
od 1. 11. 1992 do 10. 5. 1994
- dřevařská výroba,
od 1. 11. 1992 do 10. 5. 1994
- lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl,
od 1. 11. 1992 do 10. 5. 1994
- přidružená zemědělská výroba,
od 1. 11. 1992 do 10. 5. 1994
- myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství obhospodařovaných revírech,
od 1. 11. 1992 do 10. 5. 1994
- investiční výstavba, oprava a údržba staveb, strojů a zařízení pro zajištění vlastní činnosti a pro ostatní organizace zakladatele,
od 1. 11. 1992 do 10. 5. 1994
- materiálně technické, hmotné a finanční zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu žáků vychovávaných pro potřebu podniku v SOU, zřizovaných SVV Benešov a zajišťování možnosti odborné přípravy těchto žáků na pracovištích podniku,
od 1. 11. 1992 do 10. 5. 1994
- provoz výpočetního střediska,
od 1. 11. 1992 do 10. 5. 1994
- dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování měst a venkova,
od 1. 11. 1992 do 10. 5. 1994
- organizace a uskutečňování nákupu a odbytu výrobků drobné lesní a ostatní přidružené výroby k zabezpečení dodávek těchto výrobků pro potřeby hl. m. Prahy a Středočeského kraje,
od 1. 11. 1992 do 10. 5. 1994
- obchodní, servisní a opravárenská činnost v rámci mechanizačních lesnických prostředků, nářadí a osobních ochranných pracovních pomůcek.
Ostatní skutečnosti
od 1. 6. 2018 do 20. 12. 2018
- Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 21.5.2018 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1.6.2018 a jmenován likvidátor.
od 18. 7. 2017 do 22. 12. 2017
- Ing. Rudolf Drbout učinil v působnosti valné hromady společnosti Stavební závody Olešovice, a.s. tato rozhodnutí jediného akcionáře. 1. Snižuje se základní kapitál společnosti Stavební závody Olešovice, a.s., se sídlem Kamenice, Olešovice, Ringhofferova 422, PSČ 251 68, IČ: 463 55 952, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1743, za účelem vyt voření likvidních finančních prostředků pro jediného akcionáře s tím, že s částkou, odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo následovně: částka bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu a za účelem pokrytí závazků jediného akcionáře a pro jeho další činnosti. 2. Snižuje se základní kapitál společnosti Stavební závody Olešovice, a.s. z částky 7,101.000,-Kč (slovy: sedm milionů jedno sto jeden tisíc korun českých) dle ustanovení § 532 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích, o pevnou částku 5,101.000,-K č (slovy: pět milionů jedno sto jeden tisíc korun českých) na novou částku ve výši 2,000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) takto: vlastním snížením základního kapitálu úplatným vzetím akcií z oběhu na základě kupní smlouvy mezi jediným akcionářem a společností a jejich následným zničením, a to 5.101 (slovy: pět tisíc jedno sto jedna) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž nominální hodnota odpovídá celkové výši snížení základního kapitálu s tím, že výše úplaty za každou akcii se stanovuje na 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 3. Úplata za 5.101 (slovy: pět tisíc jedno sto jedna) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), vzatých z oběhu, bude uhrazena společností ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zápisu výše z ákladního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s kupní smlouvou o prodeji a koupi akcií (smlouvou o úplatném převodu cenných papírů). 4. Lhůta pro vrácení akcií vzatých z oběhu na základě návrhu jediného akcionáře společnosti Stavební závody Olešovice, a.s. činí patnáct (15) dnů a počíná běžet prvý den následující po dni, kdy bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstř íku. 5. Jediný akcionář ve lhůtě, uvedené v odstavci 4. tohoto rozhodnutí společnosti, předloží společnosti Stavební závody Olešovice, a.s. 5.101 kusů (slovy: pět tisíc jedno sto jedna) akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slo vy: jeden tisíc korun českých), a to v kanceláři společnosti Stavební závody Olešovice, a.s., IČ: 463 55 952, na adrese: Praha 4 - Kamýk, u Kamýku 1001/6 , PSČ 142 00, v pracovní den od 9,00 hod. do 15,00 hod. 6. Snížením základního kapitálu společnosti nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů společnosti a nebudou naplněny podmínky ustanovení § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. 7. Představenstvu se ukládá, aby v souladu s ust. § 519, odst. 1 ZOK podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku.
od 30. 8. 2007 do 18. 4. 2008
- a) Snižuje se základní kapitál společnosti Stavební závody Olešovice, a.s., se sídlem Kamenice, Olešovice, Ringhofferova 422, PSČ 251 68, IČ: 463 55 952, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1743 za účelem vytv oření likvidních finančních prostředků pro jediného akcionáře s tím, že s částkou, odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo následovně: částka bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu a za účelem zabezpečení dalších aktivit a činností je diného akcionáře. -------------------------------------------------- b) Snižuje se základní kapitál společnosti Stavební závody Olešovice, a.s. z částky 17,101.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto jeden tisíc korun českých) o částku 10,000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) na celkovou částku ve výši 7,101. 000,-Kč (slovy: sedm milionů jedno sto jeden tisíc korun českých) takto: -- vlastním snížením základního kapitálu úplatným vzetím akcií z oběhu na základě kupní smlouvy mezi jediným akcionářem a společností a jejich následným zničením, a to 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité h odnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž nominální hodnota odpovídá celkové výši snížení základního kapitálu. Výše úplaty za každou akcii bude určena představenstvem společnosti s ohledem na finanční, majetkové, personální a další podmí nky ve společnosti k datu uzavření kupní smlouvy a předpoklady jejího dalšího fungování, minimálně však ve výši 3.000,- (slovy: tři tisíce korun českých) za jednu akcii. ------------------------------------------------------------- c) Úplata za 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), vzatých z oběhu, bude uhrazena společností ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s kupní smlouvou o prodeji a koupi akcií (smlouvou o úplatném převodu cenných papírů). -------------------------------------- d) Lhůta pro vrácení akcií vzatých z oběhu na základě návrhu jediného akcionáře společnosti Stavební závody Olešovice, a.s. činí deset (10) dnů a počíná běžet prvý den následující po dni, kdy bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstřík u. ------------------------------------------------------------------------------- e) Jediný akcionář ve lhůtě, uvedené v bodě d) tohoto rozhodnutí, předloží společnosti Stavební závody Olešovice, a.s. 10.000 kusů (slovy: deset tisíc) akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun česk ých), a to v sídle společnosti Stavební závody Olešovice, a.s., IČ: 463 55 952, na adrese: Kamenice, Olešovice, Ringhofferova 422, PSČ 251 68, vždy v pracovní dny od 10,00 hod. do 18,00 hod.. --------------------------------------------------------------- -------- f) Představenstvu se ukládá, aby v souladu s ust. § 211, odst. 4 obch. zák. podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. --------------------------------------------- ----------
od 22. 6. 2006 do 15. 11. 2006
- Jediný akcionář rozhodl dne 19.6.2006 o snížení základního kapitálu takto a) Snižuje se základní kapitál společnosti Stavební závody Olešovice, a.s., se sídlem Kamenice, Olešovice, Ringhofferova 422, PSČ 251 68, IČ 463 55 952, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1743 za účelem vytvo ření likvidních finančních prostředků pro jediného akcionáře s tím, že s částkou, odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo následovně: částka bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu a za účelem pokrytí závazků jediného akcionáře a pro j eho další činnosti. b) Snižuje se základní kapitál společnosti Stavební závody Olešovice, a.s. z částky 57,101.000,- Kč o částku 40,000.000,- Kč na celkovou částku ve výši 17,101.000,- Kč takto: vlastním snížením základního kapitálu úplatným vzetím akcií z oběhu na základě kupní smlouy mezi jediným akcionářem a společností a jejich následným zničením, a to 40.000 kusů akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jej ichž nominální hodnota odpovídá celkové výši snížení základního kapitálu s tím, že výše úplaty za každou akcii se stanovuje na 1.100,- Kč. c) Úplata za 40.000 kusů akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vzatých z oběhu, bude uhrazena společností ve lhůtě třiceti dnů ode dne zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s kupní smlouvou o prodeji a koupi akcií ( smlouvou o úplatném převodu cenných papírů). d) Lhůta pro vrácení akcií vzatých z oběhu na základě návrhu jediného akcionáře společnosti Stavební závody Olešovice, a.s. činí deset dnů a počíná běžet prvý den následující po dni, kdy bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. e) Jediný akcionář ve lhůtě, uvedené v odstavci d) tohoto rozhodnutí společnosti, předloží společnosti Stavební závody Olešovice, a.s. 40.000 kusů akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a to v sídle společnosti Stavebn í závody Olešovice, a.s., IČ 463 55 952, na adrese: Kamenice, Olešovice, Ringhofferova 422, PSČ 251 68, vždy v pracovní dny od 10,00 hod. do 18,00 hod. f) Společnost, dlouhodobě nevykazující téměř žádné závazky, dle požadavku příslušného soudu deponuje na vázaný účet finanční částku odpovídající jejím závazkům dle požadavku zákona - snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. g) Představenstvu se ukládá, aby v souladu s ust. § 211, odst. 4 obch. zák. podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku.
od 12. 9. 2005 do 13. 6. 2006
- Dne 19.8.2005 přijala valná hromada společnosti toto usnesení: Valná hromada společnosti v souladu s ustanovením § 183i až 183n zákona č. 513/91 Sb., obch. zák. v platném znění: 1. Určuje hlavním akcionářem společnosti p. Ing. Rudolfa Drbouta, r.č. xxxx, bytem Vavřenova 1170, 142 00 Praha 4, který při presenci účasti na valné hromadě předložil 52.550 listinných akcií společnosti na majitele ( doručitele ) o jmenovité hodnot ě 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 92,03% ze základního kapitálu ( i hlasovacích práv) společnosti, uplatnil své právo do tří měsíců od účinnosti zákona a je tedy i oprávněným akcionářem k přechodu vlastnického práva k akciím menšinovýc h akcionářů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku v platném znění. 2. Schvaluje návrh hlavního akcionáře a rozhoduje o přechodu všech ostatních listinných akcií na majitele ( doručitele ), keré nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře ( tj. akcie ostatních akcionářů ), tak, že přecházejí na hlavního akcionáře p. Ing. Rud olfa Drbouta, r.č. xxxx, bytem Vavřenova 1170, 142 00 Praha 4. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavní ho akcionáře přejde vlastnicé právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Určuje, že výše protiplnění činí 459,- Kč za každou listinnou akcii na majitele ( doručitele ) o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Výše protiplnění je v soulasu s § 183m odst. 1 písm. b) obch. zák. doložena znaleckým posudkem č. 127-20/2005 vypracovaným zn alcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry, p. Ing. Liborem Bučkem, Průmyslová 899, 686 01 Uherské Hradiště, jmenovaným KS v Brně 7.6.1999 pod čj.: Spr 3572/98. Pro účely ocenění akcií společnosti Stavební závody Olešovice, a.s. znalec použil metodu zjišťování substanční hodnoty a provedl výpočet likvidační hodnoty. Ocenění předmětných akcií bylo provedeno ke dni 31. května 2005. Vzhledem k nulové výnosové hodnot ě podniku je třeba spatřovat hodnotu společnosti Stavební závody Olešovice, a.s. v jeho likvidační hodnotě. Tuto metodu považuje znalec při zvážení všech předpokladů a skutečností v posudku obsažených v tomto ocenění za jedinou přiměřenou a relevantní a č ástku 459,- Kč za jednu akcii za cenu přiměřenou. Představenstvo společnosti považuje výši protiplnění určenou posudkem i s ohledem na celkovou stávající situaci ve společnosti za spravedlivou. 4. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených v § 183m odst. 2 obch. zák. , to je poté, co předají listinné akcie společnosti ( do 30 dnů od přec hodu vlastnického práva na hlavního akcionáře). Nebudou-li akcie vráceny ani v dodatečné lhůtě, nikoliv kratší než 14 dnů, budou prohlášeny za neplatné. 5. Notářský zápis o rozhodnutích této valné hromady bude v souladu s ust. § 183l odst. 1,2 obch. zák. k nahlédnutí v sekretariátu ředitele ( sídle ) společnosti ode dne podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hod, kdy každý menšinový akcionář je oprávněn požádat o zaslání kopií listin na svůj náklad.
od 31. 8. 1998 do 15. 3. 2001
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 13.11.1997 schválila snížní základního jmění společnosti z výše 57.101.000,- Kč na částku 53.000.000,- Kč, a to vzetím z oběhu 4.101 kusů akcií získaných společností na základě veřené spoutěže od Fondu národního majetku ČR vedený na účtě společnosti.
od 1. 11. 1992 do 18. 12. 1997
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 21.10.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 11. 1992 do 31. 8. 1998
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Středočeské státní lesy, Benešov.
od 1. 11. 1992 do 31. 8. 1998
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 ods. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
Kapitál
od 22. 12. 2017 do 20. 12. 2018
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 18. 4. 2008 do 22. 12. 2017
Základní kapitál 7 101 000 Kč
od 15. 11. 2006 do 18. 4. 2008
Základní kapitál 17 101 000 Kč
od 10. 5. 1994 do 15. 11. 2006
Základní kapitál 57 101 000 Kč
od 1. 11. 1992 do 10. 5. 1994
Základní kapitál 62 775 000 Kč
od 22. 12. 2017 do 20. 12. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 18. 7. 2017 do 22. 12. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 7 101.
od 18. 4. 2008 do 18. 7. 2017
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 7 101.
od 15. 11. 2006 do 18. 4. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 17 101.
od 25. 10. 2003 do 15. 11. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 57 101.
od 25. 10. 2003 do 15. 11. 2006
akcie v listinné podobě
od 14. 7. 1995 do 25. 10. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 57 101.
od 14. 7. 1995 do 25. 10. 2003
v zaknihované podobě
od 10. 5. 1994 do 14. 7. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 55 388.
od 10. 5. 1994 do 14. 7. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 1 713.
od 1. 11. 1992 do 10. 5. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 60 892.
od 1. 11. 1992 do 10. 5. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 883.
Statutární orgán
od 11. 2. 2016 do 20. 12. 2018
Ing. RUDOLF DRBOUT
Praha - Kamýk, Cholupická, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 20. 12. 2006
od 3. 3. 2015 do 11. 2. 2016
Ing. RUDOLF DRBOUT
Praha - Kamýk, Cholupická, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 20. 12. 2006
od 8. 1. 2007 do 3. 3. 2015
Ing. Rudolf Drbout
Praha 4, Vavřenova 1170/8, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 20. 12. 2006
od 25. 10. 2003 do 8. 1. 2007
Ing. Martin Slavík - místopředseda
Praha 5, Lamačova 916/39, PSČ 152 00
den vzniku funkce: 31. 7. 2001 - 20. 12. 2006
od 14. 2. 2003 do 8. 1. 2007
Michal Drbout - předseda
Praha 6, Mládeže 1342/23, PSČ 169 00
od 27. 3. 2002 do 25. 10. 2003
Ing. Martin Slavík - místopředseda
Praha 5, Újezd 11, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 31. 7. 2001
od 27. 3. 2002 do 8. 1. 2007
Ing. Jan Zdeněk - člen
Praha 9, Novovysočanská 23/158, PSČ 190 00
od 31. 8. 1998 do 27. 3. 2002
Ing. Jan Zdeněk - místopředseda
Praha 9, Novovysočanská 23/158, PSČ 190 00
od 31. 8. 1998 do 27. 3. 2002
Ing. Martin Slavík - člen
Praha 5, Újezd 11, PSČ 150 00
od 31. 8. 1998 do 14. 2. 2003
Michal Drbout - předseda
Praha 4, Semická 3289/3, PSČ 143 00
od 18. 12. 1997 do 31. 8. 1998
Michal Drbout - místopředseda
Praha 4, Semická 3289/3
od 7. 5. 1997 do 18. 12. 1997
Ing. Luďek Tvrdý - člen
Štiřín, Olešovice 458, PSČ 251 68
od 7. 5. 1997 do 18. 12. 1997
Vlastislav Vacek - člen
Štiřín, Olešovice 443, PSČ 251 68
od 7. 5. 1997 do 18. 12. 1997
Ing. Jiří Formánek - místopředseda
Praha 9 - Vysočany, Odlehlá 325/58, PSČ 190 00
od 7. 5. 1997 do 31. 8. 1998
Vladimír Sojka - předseda
Říčany, Na Vysoké 1127, PSČ 251 01
od 7. 5. 1997 do 31. 8. 1998
- ve funkci generálního ředitele
od 7. 5. 1997 do 31. 8. 1998
Jiří Khek - člen
Benešov u Prahy, Hrubínova 1831, PSČ 256 01
od 1. 11. 1992 do 7. 5. 1997
Vladimír Sojka
Říčany, Na Vysoké 1127, PSČ 251 01
od 1. 11. 1992 do 7. 5. 1997
Ing. Luďek Tvrdý
Štiřín, Olešovice 458, PSČ 251 68
od 1. 11. 1992 do 7. 5. 1997
Vlastislav Vacek
Štiřín, Olešovice 443, PSČ 251 68
od 8. 1. 2007 do 20. 12. 2018
Za společnost jedná a podepisuje představenstvo: - předseda představenstva samostatně, nebo - místopředseda a další člen představenstva společně. Má-li společnost jediného akcionáře a jednočlenné představenstvo, za společnost podepisuje a všechny funkce představenstva vykonává samostatně jediný člen představenstva.
od 27. 3. 2002 do 8. 1. 2007
Za společnost jedná a podepisuje představenstvo: - předseda představenstva samostatně, nebo - místopředseda a další člen představenstva
od 15. 3. 2001 do 27. 3. 2002
Za společnost jedná a podepisuje představenstvo: - předseda představenstva samostatně, - místopředseda a další člen představenstva - generální ředitel - je-li členem představenstva samostatně. Za společnost jednají a podepisují představenstvo tak, že k napsanému či tištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce.
od 31. 8. 1998 do 15. 3. 2001
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jedná a podepisuje představenstvo tak, že k napsanému či tištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce : - předseda představenstva samostatně - místopředseda a další člen představenstva, - generální ředitel - je-li členem představenstva samostatně, nejde-li o nabývání a zcizování nemovitého majetku nebo uzavírání nájemních smluv. V případě nabývání a zcizování nemovitého majetku a při uzavírání nájemních smluv jsou oprávněny jednat a podepisovat osoby uvedené v odstavci 1 společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.
od 18. 12. 1997 do 31. 8. 1998
Za společnost jedná a podepisuje představenstvo tak, že k napsanému nebo tištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce: - předseda představenstva samostatně, - místopředseda představenstv a další člen představnestva, - ředitel, je-li člen představenstva, samostatně, v případě nabývání a zcizování nemovitého majetku a při uzavírání nájemních smluv se připojuje druhý podpis, a to Buď předsedy nebo místopředseda představenstva.
od 7. 5. 1997 do 18. 12. 1997
Způsob jednání jménem společnosti : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představnestva, anebo samostatně generální ředitel je-li současně členem poředstsavenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že podepisují buď všichni členové představnestva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně generální ředitel je-li součaně členem představenstva.
od 1. 11. 1992 do 7. 5. 1997
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Likvidace
od 1. 6. 2018 do 20. 12. 2018
Ing. RUDOLF DRBOUT
Praha - Kamýk, Cholupická, PSČ 142 00
Dozorčí rada
od 11. 2. 2016 do 20. 12. 2018
LUKÁŠ DRBOUT - předseda dozorčí rady
Praha - Žižkov, Jeseniova, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 20. 12. 2006
od 11. 2. 2016 do 20. 12. 2018
Ing. MARTIN SLAVÍK - člen dozorčí rady
Praha - Hlubočepy, Pražského, PSČ 152 00
den vzniku funkce: 20. 12. 2006
od 11. 2. 2016 do 20. 12. 2018
PhDr. BLANKA DRBOUTOVÁ - místopředsedkyně
Praha - Kamýk, Cholupická, PSČ 142 00
od 29. 5. 2015 do 11. 2. 2016
PhDr. BLANKA DRBOUTOVÁ - místopředsedkyně
Praha - Kamýk, Cholupická, PSČ 142 00
od 8. 1. 2007 do 11. 2. 2016
Lukáš Drbout - předseda dozorčí rady
Praha 3, Jeseniova 1855/113, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 20. 12. 2006
od 8. 1. 2007 do 11. 2. 2016
Ing. Martin Slavík - člen dozorčí rady
Praha 5, Lamačova 916/39, PSČ 152 00
den vzniku funkce: 20. 12. 2006
od 27. 3. 2002 do 8. 1. 2007
Lenka Šabatková - člen
Bernartice, 40, PSČ 257 69
den vzniku členství: 19. 7. 2001
od 25. 5. 1999 do 27. 3. 2002
Josef Červenka - člen
Beroun, Pod Homolkou 1328, PSČ 266 01
od 31. 8. 1998 do 8. 1. 2007
Ing. Rudolf Drbout - předseda
Praha 4, Vavřenova 1170/8, PSČ 142 00
od 31. 8. 1998 do 29. 5. 2015
PhDr. Blanka Drboutová - místopředsedkyně
Praha 4, Vavřenova 1170, PSČ 142 00
od 18. 12. 1997 do 31. 8. 1998
Ing. Miloš Sluše - předseda
Praha 5, Na Hřebenkách 94, PSČ 150 00
od 18. 12. 1997 do 31. 8. 1998
Ing. Rudolf Drbout - místopředseda
Praha 4, Vavřenova 1170/8, PSČ 142 00
od 6. 2. 1996 do 18. 12. 1997
Ing. Rudolf Drbout - člen
Praha 4, Vavřenova 1170/8, PSČ 142 00
od 6. 2. 1996 do 18. 12. 1997
Ing. Miloš Sluše - člen
Praha 5, Na Hřebenkách 94, PSČ 150 00
od 6. 2. 1996 do 25. 5. 1999
Ing. Pavel Heřmánek - člen
Štiřín, Olešovice 467, PSČ 251 68
od 1. 11. 1992 do 6. 2. 1996
Ing. Václav Eiselt
Benešov, J. Franka 1732, PSČ 256 01
od 1. 11. 1992 do 6. 2. 1996
Ing. Pavel Heřmánek
Štiřín, Olešovice 467, PSČ 251 68
od 1. 11. 1992 do 6. 2. 1996
Jan Poustka
Benešov, Nezvalova 1617, PSČ 256 01
Akcionáři
od 11. 2. 2016 do 20. 12. 2018
Ing. RUDOLF DRBOUT
Praha - Kamýk, Cholupická, PSČ 142 00
od 3. 3. 2015 do 11. 2. 2016
Ing. RUDOLF DRBOUT
Praha - Kamýk, Cholupická, PSČ 142 00
od 13. 6. 2006 do 3. 3. 2015
Ing. Rudolf Drbout
Praha 4 - Braník, Vavřenova 1170/8, PSČ 142 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

+78

+
-
Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+55

+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-6

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-24

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-34

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-47

+
-

A tohle už jste četli?

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Na jaké značky se můžete jako spotřebitel těšit, když najdou v Česku obchodní partnery? Nebo jim chcete pomoct se vstupem na trh rovnou jako franšízant?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services