Vykáň, a.s., IČO: 46356193 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Vykáň, a.s. Údaje byly staženy 22. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 46356193. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46356193 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu23. 3. 1993
Obchodní firma
od 25. 10. 2018

Vykáň, a.s.

od 23. 3. 1993 do 25. 10. 2018

Vykáň, a.s

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 10. 1. 1997 do 4. 11. 2016
Vykáň 38, Kounice, , PSČ 289 15
od 23. 3. 1993 do 10. 1. 1997
Nymburk, Vykáň, okres
IČO
od 23. 3. 1993

46356193

DIČ

CZ46356193

Identifikátor datové schránky:4wdgy69
Právní forma
od 23. 3. 1993
Akciová společnost
Spisová značka1900 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 12. 2009
- zednictví
od 23. 12. 2009
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
od 23. 12. 2009
- opravy silničních vozidel
od 23. 12. 2009
- malířství, lakýrnictví a natěračství
od 23. 12. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 12. 2009
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 10. 1. 1997 do 23. 12. 2009
- Opravy motorových vozidel.
od 10. 1. 1997 do 23. 12. 2009
- Opravy ostatních dopravních prostředků.
od 8. 6. 1994 do 23. 12. 2009
- Výroba a opravy zemědělských strojů.
od 23. 3. 1993 do 23. 12. 2009
- Rostlinná a živočišná výroba
od 23. 3. 1993 do 23. 12. 2009
- Zednictví
od 23. 3. 1993 do 23. 12. 2009
- Truhlářství
od 23. 3. 1993 do 23. 12. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 23. 3. 1993 do 23. 12. 2009
- Montáže a opravy technologických zařízení pro zemědělskou výrobu, s výjimkou elektrických částí.
od 23. 3. 1993 do 23. 12. 2009
- Natěračské práce
od 23. 3. 1993 do 23. 12. 2009
- Silniční motorová doprava
od 23. 3. 1993 do 23. 12. 2009
- Hostinská činnost
Ostatní skutečnosti
od 21. 11. 2017
- Valná hromada společnosti přijala dne 21.11.2017 rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře v tomto znění: Valná hromada tímto v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích: 1. určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti Vykáň, a.s, IČO 463 56 193, se sídlem č.p. 38, 289 15 Vykáň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1900 (dále jen Společnost), je v souladu s § 375 zákona o obc hodních korporacích Ing. Luboš Pokorný, nar. 27.05.1970, bytem Pražská 45, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady (dále jen Hlavní akcionář), který je vlastníkem 2.069 ks (slovy: dva tisíce šedesát devět kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné ak cie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v listinné podobě, se kterými je spojeno celkem 2.069 (slovy: dva tisíce šedesát devět) hlasů na valné hromadě, tj. který vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právec h ve společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 20.9.2017 představenstvu společnosti s tím, že hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede společnost. Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 20.690.000,- Kč (slovy: dvacet milionů šest set devadesát tisíc korun českých), což představuje podíl 95,39 % (slovy: devadesát pět celých a třicet devět setin procent) na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech. Pan Ing. Luboš Pokorný je tedy jako hlavní akcionář oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastenských cenných papírů vydaných Společností na něj jako na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích. 2. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za kus, v listinné pod obě ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. na Ing. Luboše Pokorného, nar. 27.05.1970, bytem Pražská 45, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady. Vlastnické právo k akciím Společnosti ostatních akcionářů odli šných od Hlavního akcionáře přejde na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře do obchodního rejstříku (dál e jen Den přechodu akcií). 3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 10.172,- Kč (slovy: deset tisíc sto sedmdesát dva korun českých) za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 (deset tisíc korun českých) v lis tinné podobě vydanou Společností. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 194-19/2017 ze dne 27.8.2017 vypracovaným znalkyní Ing. Lenkou Tůmovou, znalcem v oboru ekonomika, ceny a od hady, specializace oceňování podniků, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Praze, dne 29.6.2010, pod č. spr. 4117/2009, bytem Nad Okrouhlíkem 2372/14, Praha 8. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 30.6.2017 a znalcem potvrzen ke dn i 27.8.2017 (Znalecký posudek tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B , vložka 1171, jakožto pověřené osobě dle § 378 zákona o obchodních korporacích. Hlavní akcionář osvědčil předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti Česká spořitelna, a.s. 4. schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích dosavadním vlastníkům akcií, osobou odlišnou od Hlavního akcionáře, tj. Pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích, tj. Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171, která je bankou s bankovní licencí udělenou Českou národní bankou, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti dle ust. § 387 zákona o obchodních ko rporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo - ve smyslu ust. § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výš i obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím, tedy akciím menšinových akcionářů, na Hlavního akcionáře. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií sdělen při předání akcií Společnosti. 5. informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 21.11.2017, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložen k nahlédnutí v sídle společnosti, a to vždy od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 12.00 hodin. 6. určuje, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své listinné akcie k převzetí Společností, v řádné lhůtě podle ust. 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v sí dle Společnosti na adrese č.p. 38, 289 15 Vykáň v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předl ožení akcií, která nebude kratší než 14 (čtrnáct) dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společností v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 zákona o ob chodních korporacích, v sídle Společnosti na adrese č.p. 38, 289 15 Vykáň v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty p rvní zákona o obchodních korporacích, tj. prohlásí akcie za neplatné. 7. konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3 zákona o obchodních korporacích předá společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá společnost v souladu s § 387 ods t. 4 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 23. 3. 1993 do 8. 6. 1994
- Právní forma : akciová společnost
Kapitál
od 8. 6. 1994
Základní kapitál 21 690 000 Kč
od 23. 3. 1993 do 8. 6. 1994
Základní kapitál 23 390 000 Kč
od 25. 10. 2018
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 2 169 v listinné podobě.
od 25. 10. 2018
Převod akcií na osobu odlišnou od osoby blízké akcionáři /dle § 22 zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníků/ je ve smyslu § 272 zákona o obchodních korporacích podmíněn předchozím písemným souhlasem představenstva.
od 2. 7. 2014 do 25. 10. 2018
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 2 169 v listinné podobě.
od 8. 6. 1994 do 2. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 169.
od 23. 3. 1993 do 8. 6. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 339.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 17. 2. 2022
VLADIMÍR POKORNÝ - předseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady II, Na Chmelnici, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 7. 2019
den vzniku funkce: 1. 7. 2019
od 17. 2. 2022
Ing. LUBOŠ POKORNÝ - místopředseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady I, Pražská, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 7. 2019
den vzniku funkce: 1. 7. 2019
od 17. 2. 2022
TOMÁŠ POKORNÝ - člen představenstva
Poděbrady - Poděbrady I, Na Zámostí, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 7. 2019
od 20. 5. 2018 do 17. 2. 2022
TOMÁŠ POKORNÝ - člen představenstva
Poděbrady - Poděbrady I, Na Zámostí, PSČ 290 01
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 30. 6. 2019
od 4. 2. 2017 do 17. 2. 2022
VLADIMÍR POKORNÝ - předseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady II, Na Chmelnici, PSČ 290 01
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 30. 6. 2019
den vzniku funkce: 30. 6. 2014 - 30. 6. 2019
od 13. 8. 2015 do 4. 2. 2017
VLADIMÍR POKORNÝ - předseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Palackého, PSČ 290 01
den vzniku členství: 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2014
od 13. 8. 2015 do 20. 5. 2018
TOMÁŠ POKORNÝ - člen představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Palackého, PSČ 290 01
den vzniku členství: 30. 6. 2014
od 13. 8. 2015 do 17. 2. 2022
Ing. LUBOŠ POKORNÝ - místopředseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady I, Pražská, PSČ 290 01
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 30. 6. 2019
den vzniku funkce: 30. 6. 2014 - 30. 6. 2019
od 10. 2. 2010 do 10. 2. 2010
Vladimír Pokorný - předseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Palackého 208/45, PSČ 290 01
den vzniku členství: 30. 9. 1998 - 20. 11. 2000
den vzniku funkce: 30. 9. 1998 - 20. 11. 2000
od 10. 2. 2010 do 10. 2. 2010
Ing. Luboš Pokorný - místopředseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady I, Pražská 45, PSČ 290 01
den vzniku členství: 30. 9. 1998 - 20. 11. 2000
den vzniku funkce: 30. 9. 1998 - 20. 11. 2000
od 10. 2. 2010 do 10. 2. 2010
Tomáš Pokorný - člen představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Palackého 208/45, PSČ 290 01
den vzniku členství: 30. 9. 1998 - 20. 11. 2000
od 10. 2. 2010 do 10. 2. 2010
Vladimír Pokorný - předseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Palackého 208/45, PSČ 290 01
den vzniku členství: 20. 11. 2000 - 30. 6. 2004
den vzniku funkce: 20. 11. 2000 - 30. 6. 2004
od 10. 2. 2010 do 10. 2. 2010
Ing. Luboš Pokorný - místopředseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady I, Pražská 45, PSČ 290 01
den vzniku členství: 20. 11. 2000 - 30. 6. 2004
den vzniku funkce: 20. 11. 2000 - 30. 6. 2004
od 10. 2. 2010 do 10. 2. 2010
Tomáš Pokorný - člen představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Palackého 208/45, PSČ 290 01
den vzniku členství: 20. 11. 2000 - 30. 6. 2004
od 10. 2. 2010 do 10. 2. 2010
Vladimír Pokorný - předseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Palackého 208/45, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 7. 2004 - 29. 6. 2009
den vzniku funkce: 1. 7. 2004 - 29. 6. 2009
od 10. 2. 2010 do 10. 2. 2010
Ing. Luboš Pokorný - místopředseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady I, Pražská 45, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 7. 2004 - 29. 6. 2009
den vzniku funkce: 1. 7. 2004 - 29. 6. 2009
od 10. 2. 2010 do 10. 2. 2010
Tomáš Pokorný - člen představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Palackého 208/45, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 7. 2004 - 29. 6. 2009
od 10. 2. 2010 do 13. 8. 2015
Vladimír Pokorný - předseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Palackého 208/45, PSČ 290 01
den vzniku členství: 29. 6. 2009 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 29. 6. 2009 - 30. 6. 2014
od 10. 2. 2010 do 13. 8. 2015
Ing. Luboš Pokorný - místopředseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady I, Pražská 45, PSČ 290 01
den vzniku členství: 29. 6. 2009 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 29. 6. 2009 - 30. 6. 2014
od 10. 2. 2010 do 13. 8. 2015
Tomáš Pokorný - člen představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Palackého 208/45, PSČ 290 01
den vzniku členství: 29. 6. 2009 - 30. 6. 2014
od 1. 8. 2007 do 10. 2. 2010
Vladimír Pokorný - Předseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Palackého 208, PSČ 290 01
od 1. 8. 2007 do 10. 2. 2010
Ing. Luboš Pokorný - Místopředseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady I, Pražská 45, PSČ 290 01
od 16. 2. 1999 do 24. 1. 2000
Václava Říhová - Člen představenstva
Nymburk, Polní 1392, PSČ 288 02
od 16. 2. 1999 do 24. 1. 2000
Simona Pokorná - Člen představenstva
Poděbrady, Palackého 208, PSČ 290 01
od 16. 2. 1999 do 1. 8. 2007
Vladimír Pokorný - Předseda představenstva
Poděbrady, Jandova 756, PSČ 290 01
od 16. 2. 1999 do 1. 8. 2007
ing. Luboš Pokorný - Místopředseda představenstva
Poděbrady, Jandova 756, PSČ 290 01
od 16. 2. 1999 do 10. 2. 2010
Tomáš Pokorný - Člen představenstva
Poděbrady, Palackého 208, PSČ 290 01
od 13. 3. 1997 do 16. 2. 1999
ing. Dalimil Vítek - Místopředseda představenstva
Praha 9, Malkovského 599
od 10. 1. 1997 do 13. 3. 1997
ing. Dalibor Vítek - Místopředseda představenstva
Praha 9, Malkovského 599
od 10. 1. 1997 do 16. 2. 1999
ing. Tomáš Reichl - Předseda představenstva
Praha 6, Rooseweltova 16
od 10. 1. 1997 do 16. 2. 1999
ing. Vladimír Nešpůrek - Člen představenstva
Kounice 15,
od 10. 1. 1997 do 16. 2. 1999
ing. Miroslav Amsler - Člen představenstva
Praha 8, Učitelská 56
od 10. 1. 1997 do 16. 2. 1999
Jiří Veselý - Člen představenstva
Vykáň 129,
od 1. 2. 1996 do 1. 2. 1996
Ing. Vladimír Nešpůrek - Předseda představenstva
Kounice 15,
od 1. 2. 1996 do 1. 2. 1996
- Lysá n.L.
od 1. 2. 1996 do 10. 1. 1997
Ing. Jan Jakubec - Místopředseda představenstva
Praha 5, Plzeňská 4
od 1. 2. 1996 do 10. 1. 1997
Ing. Vladimír Nešpůrek - Předseda představenstva
Kounice 15,
od 1. 2. 1996 do 10. 1. 1997
Vladislava Toušová - Místopředseda představenstva
Stratov 121,
od 1. 2. 1996 do 10. 1. 1997
Stanislav Ježek - Člen představenstva
Lysá nad Labem, U Křížku 1478
od 1. 2. 1996 do 10. 1. 1997
ing. Pavel Touš - Člen představenstva
Stratov 121,
od 23. 3. 1993 do 1. 2. 1996
Vladimír Hamták - člen
Kounice, Kounice 240
od 23. 3. 1993 do 1. 2. 1996
Karel Březina - člen
Čelákovice, Mstětická 102
od 23. 3. 1993 do 1. 2. 1996
Jaroslava Rašovcová - člen
Mukařov, Smrkovská 209
od 23. 3. 1993 do 1. 2. 1996
Josef Němec - člen
Český Brod, Rokycanova 1292
od 23. 3. 1993 do 1. 2. 1996
Jiří Veselý - člen
Vykáň, Vykáň 129
od 23. 3. 1993 do 1. 2. 1996
Josef Miltner - člen
Černíky, Černíky 25
od 23. 3. 1993 do 1. 2. 1996
Ing. Petr Veselý - člen
Kounice, Kounice 120
od 23. 3. 1993 do 1. 2. 1996
Ing. Jan Jakubec - člen
Praha 5, Plzeňská 4
od 23. 3. 1993 do 1. 2. 1996
Ing. Vladimír Nešpůrek - člen
1526, Máchova
od 24. 1. 2000
Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti, připojí svůj podpis samostatně vždy jeden z členů představenstva.
od 10. 1. 1997 do 24. 1. 2000
Za společnost jedná navenek předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, případně člen představenstva pověřený k tomu písemnou plnou mocí. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, či společně místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Podepisování se děje tak, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 2. 1996 do 10. 1. 1997
Za společnost jedná představenstvo. Podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, nebo pověřený pracovník na základě plné moci.
od 8. 6. 1994 do 1. 2. 1996
Za společnost jedná představenstvo. Podepisuje samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva a ředitel společnosti, pokud je současně členem představenstva. Pověřený člen představenstva pode- pisuje na základě plné moci.
od 23. 3. 1993 do 8. 6. 1994
Způsob jednání za společnost : Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva Ing. Jan Jakubec, místopředseda a ředitel Ing. Vladimír Nešpůrek a pověřený člen představenstva Josef Němec. Podepisování za společnost se děje tak, že k uvedení jména a sídla společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda a ředitel společnosti a pověřený člen představenstva.
Dozorčí rada
od 17. 2. 2022
ŽANETA POKORNÁ - člen dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady I, Na Zámostí, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 7. 2019
od 17. 2. 2022
RŮŽENA POKORNÁ - člen dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady II, Na Chmelnici, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 7. 2019
od 17. 2. 2022
RADEK HOLUB - předseda dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady II, Dr. Horákové, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 7. 2019
den vzniku funkce: 1. 7. 2019
od 6. 10. 2018 do 17. 2. 2022
RADEK HOLUB - člen dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady II, Dr. Horákové, PSČ 290 01
den vzniku členství: 24. 6. 2015 - 30. 6. 2019
od 3. 2. 2017 do 17. 2. 2022
RŮŽENA POKORNÁ - člen dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady II, Na Chmelnici, PSČ 290 01
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 30. 6. 2019
od 13. 8. 2015 do 3. 2. 2017
RŮŽENA POKORNÁ - člen dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady III, Palackého, PSČ 290 01
den vzniku členství: 30. 6. 2014
od 13. 8. 2015 do 6. 10. 2018
RADEK HOLUB - člen dozorčí rady
Velký Osek, Revoluční, PSČ 281 51
den vzniku členství: 24. 6. 2015
od 13. 8. 2015 do 17. 2. 2022
MILOŠ PAPÍRNÍK - předseda dozorčí rady
Nymburk, Sadová, PSČ 288 02
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 30. 6. 2019
den vzniku funkce: 24. 6. 2015 - 30. 6. 2019
od 10. 2. 2010 do 10. 2. 2010
Josef Kubín - člen dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady II, Jandova 756, PSČ 290 01
den vzniku členství: 30. 9. 1998 - 20. 11. 2000
od 10. 2. 2010 do 10. 2. 2010
Růžena Pokorná - člen dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady III, Palackého 208/45, PSČ 290 01
den vzniku členství: 30. 9. 1998 - 20. 11. 2000
od 10. 2. 2010 do 10. 2. 2010
Josef Kubín - člen dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady II, Jandova 756, PSČ 290 01
den vzniku členství: 20. 11. 2000 - 30. 6. 2004
od 10. 2. 2010 do 10. 2. 2010
Růžena Pokorná - člen dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady III, Palackého 208/45, PSČ 290 01
den vzniku členství: 20. 11. 2000 - 30. 6. 2004
od 10. 2. 2010 do 10. 2. 2010
Josef Kubín - člen dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady II, Jandova 756, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 7. 2004 - 29. 6. 2009
od 10. 2. 2010 do 10. 2. 2010
Růžena Pokorná - člen dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady III, Palackého 208/45, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 7. 2004 - 29. 6. 2009
od 10. 2. 2010 do 13. 8. 2015
Miloš Papírník - předseda dozorčí rady
Nymburk, Sadová 2115, PSČ 288 02
den vzniku členství: 29. 6. 2009 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 29. 6. 2009 - 30. 6. 2014
od 10. 2. 2010 do 13. 8. 2015
Josef Kubín - člen dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady II, Jandova 756, PSČ 290 01
den vzniku členství: 29. 6. 2009 - 30. 6. 2014
od 10. 2. 2010 do 13. 8. 2015
Růžena Pokorná - člen dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady III, Palackého 208/45, PSČ 290 01
den vzniku členství: 29. 6. 2009 - 30. 6. 2014
od 1. 8. 2007 do 10. 2. 2010
Růžena Pokorná - člen
Poděbrady - Poděbrady III, Palackého 208, PSČ 290 01
od 4. 9. 2006 do 10. 2. 2010
Miloš Papírník - předseda dozorčí rady
Nymburk, Sadová 2115, PSČ 288 02
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 29. 6. 2009
den vzniku funkce: 30. 6. 2006 - 29. 6. 2009
od 16. 2. 1999 do 4. 9. 2006
JUDr. Zdeněk Černý - Předseda
Nymburk, Hořátevská 2009, PSČ 288 02
od 16. 2. 1999 do 1. 8. 2007
Růžena Pokorná - člen
Poděbrady, Jandova 756, PSČ 290 01
od 16. 2. 1999 do 10. 2. 2010
Josef Kubín - člen
Poděbrady, Jandova 756, PSČ 290 01
od 13. 3. 1997 do 16. 2. 1999
JUDr. Josef Vostárek - Předseda
Praha 6, Sartoriova 16/6
od 10. 1. 1997 do 13. 3. 1997
JUDr. Jiří Vostárek - Předseda
Praha 6, Sartoriova 16/6
od 10. 1. 1997 do 16. 2. 1999
ing. Bořivoj Frýbert
Praha 5, Kroftova 9
od 10. 1. 1997 do 16. 2. 1999
ing. Petr Veselý
Kounice 120,
od 1. 2. 1996 do 10. 1. 1997
JUDr. Jiří Teryngl - Předseda
Praha 4, U plynárny 71
od 1. 2. 1996 do 10. 1. 1997
Jiří Veselý - Člen
Vykáň 129,
od 1. 2. 1996 do 10. 1. 1997
JUDr. Michaela Strnadová - Člen
Třeboň, Žižkovo nám. 44
od 8. 6. 1994 do 1. 2. 1996
Miroslav Drábek - člen
Kounice, 122, PSČ 289 15
od 23. 3. 1993 do 8. 6. 1994
Anna Musilová - člen
Praha 5 Motol, Pod Homolkou 167/23
od 23. 3. 1993 do 1. 2. 1996
Anna Kadeřávková - člen
Vykaň, Vykáň 5
od 23. 3. 1993 do 1. 2. 1996
Ing. František Pospíšil - člen
Praha -Modřany, Levského 3206
od 23. 3. 1993 do 1. 2. 1996
Josef Bendl - člen
Vykaň, Vykáň 14
od 23. 3. 1993 do 1. 2. 1996
člen: Ing. František Pospíšil, Leveského 3206 Praha - Modřany. člen Josef Procházka Černíky 8
Akcionáři
od 2. 10. 2018 do 21. 9. 2019
Ing. LUBOŠ POKORNÝ
Poděbrady - Poděbrady I, Pražská, PSČ 290 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+24

+
-
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-109

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-114

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-136

+
-
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-147

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-194

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Firmy se stejným IČO

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services