STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ a.s., IČO: 46357084 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ a.s. Údaje byly staženy 11. 7. 2017 z datové služby justice.cz dle IČO 46357084. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46357084 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 1. 1994
Datum zániku31. 12. 2012
StavVymazáno
Obchodní firma
od 16. 5. 2002 do 31. 12. 2012

STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ a.s.

od 19. 1. 1994 do 16. 5. 2002

STAVEBNÍ CHEMIE a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 4. 9. 2002 do 31. 12. 2012
Slaný, U Ploché dráhy čp.294, PSČ 274 01
od 16. 5. 2002 do 4. 9. 2002
Slaný, U ploché dráhy čp.294, PSČ 274 01
od 14. 12. 1995 do 16. 5. 2002
Slaný, Lázeňská 297
od 19. 1. 1994 do 14. 12. 1995
Slaný, Vítězná 1569
IČO
od 19. 1. 1994 do 31. 12. 2012

46357084

DIČ

CZ46357084

Právní forma
od 19. 1. 1994 do 31. 12. 2012
Akciová společnost
Spisová značka2417 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 16. 5. 2002 do 31. 12. 2012
- a) výroba chemických látek a chemických přípravků,
od 16. 5. 2002 do 31. 12. 2012
- b) výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé a toxické a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako toxické,
od 16. 5. 2002 do 31. 12. 2012
- c) výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující,
od 16. 5. 2002 do 31. 12. 2012
- d) silniční motorová doprava nákladní,
od 16. 5. 2002 do 31. 12. 2012
- e) velkoobchod,
od 16. 5. 2002 do 31. 12. 2012
- f) specializovaný maloobchod
od 16. 5. 2002 do 31. 12. 2012
- g) činnost technických poradců v oblasti chemie a stavebnictví.
od 19. 1. 1994 do 16. 5. 2002
- výroba nátěrových hmot, omítkovin, lepidel, adhesiv nebo syntetických pryskyřic vyjma příl. 1,2,3, ŽZ
od 19. 1. 1994 do 16. 5. 2002
- poskytování obchodních služeb technických, servisních a poradenských
od 19. 1. 1994 do 16. 5. 2002
- koupě a prodej zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 31. 12. 2012 do 31. 12. 2012
- Výmaz z důvodu zániku bez likvidace na základě fúze sloučením s nástupnickou společností STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o., IČ 463 53 747 a zanikajícími společnostmi D E L L A spol. s r.o., IČ 183 85 389 a MULTI.CHEM s.r.o., IČ 250 94 653.
od 23. 9. 2008 do 31. 12. 2012
- Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady.
od 26. 2. 2005 do 24. 1. 2007
- Valná hromada společnosti dne 25. listopadu 2004 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu z 5.600.000,- Kč o 4.400.000,- Kč na 10.000.000,- Kč s tím, že nebude připuštěno upisování akcií nad částku 10.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu se pro vede peněžitými vklady na základě výzvy k upisování akcií na zvláštní účet společnosti č.ú. 515466xxxx vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Slaný. Toto zvýšení základního kapitálu o částku 4.400.000,- Kč se provede upsáním 440 ks nových kmenových akcií, v listinné podobě znějících na jméno se jmenovitou hodnotou každé akcie 10.000,- Kč, jejich emisní kurs činí 10.000,- Kč na jednu akcii. Nové akcie budou moci upisovat v prvním kole pouze stávající akcionáři, a to na základě svého přednostního prá va v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku peněžitými vklady, a to zápisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ a.s., U Ploché dráhy čp. 294, PSČ 274 01 Slaný, v kanceláři ředitele společnosti, v pracovních dnech v č ase od 8.00 hodin do 12.00 hodin ve lhůtě třiceti dnů počínaje prvním pondělím měsíce následujícího po měsíci ve kterém bude v obchodním věstníku zveřejněna informace představenstva společnosti o přednostním právu v souladu s ustanovením § 204a odst. 2 oc hodního zákoníku. Před uveřejněním informace představenstvem o možnosti uplatnit přednostní právo v obchodním věstníku budou akcionáři písemně vyrozuměni o předpokládaném termínu. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připad á podíl na nové akcii o velikosti 440/560, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Maximální počet nových akcií připadající na akcionáře se vypočte tak, že počet stávajících akcií se vynásobí podílem o velikosti 440/560. Výsledek počítaný na dvě desetinná místa se následně zaokrouhlí na celé číslo (0 až 4 dolů, 5 až 9 nahoru). Emisní kurs nových akcií upisovaných v prvním kole upisování je 100% jmenovité hodnoty každé nové akcie společnosti. Upisovatel je povinen splatit na shora uvedený zvláštní účet spol ečnosti 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do konce lhůty určené k jejich upsání, jinak je jeho upsání neúčinné s tím, že splacením se rozumí okamžit připsání částky na zvláštní účet společnosti. Zbývající neuhrazenou část emisního kurzu je upisovatel povinen splatit na shora uvedený zvláštní účet společnosti nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku s tím, že jako variabilní symbol bude u akcionáře fyzické osoby uváděno rodné číslo této osoby a u akcionáře právnické osoby bude uváděno identifikační číslo této osoby. Pro převoditelnost přednostního práva se použije ustanovení § 204a odst. 3 ve spojení s § 156a obchodního zákoníku. Akcie, které nebudou upsány v prvním kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) a e) obchodního zákoníku ve druhém kole nabídnuty k upsání akcionářům, kteří upsali akcie v prvním kole a to ve stejném po měru v jakém upsali akcie v kole prvním. S těmito akcionáři bude uzavřena v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouva o upsání akcií. Při upisování akcií společnosti v rámci druhého kola se stanovuje lhůta pro upsání - tj. přijetí ná vrhu smlouvy třicet dnů ode dne doručení písemného návrhu smlouvy o upsání akcií ze strany společnosti, který bude akcionářům odeslán doporučeně do čtrnácti dnů ode dne skončení prvního kola. Upisovatel je povinen splatit na zvláštní účet společnosti uved ený shora 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do konce lhůty určené k uzavření smlouvy o úpisu akcií, jinak je jeho upsání neúčinné s tím, že splacením se rozumí okamžik připsání částky na zvláštní účet společnosti. Zbývající neuhrazenou část emisního kurzu je upisovatel povinen splatit na shora uvedený zvláštní účet společnosti nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku s tím, že jako variabilní symbol bude u akcionáře fyzi cké osoby uváděno rodné číslo této osoby a u akcionáře právnické osoby bude uváděno identifikační číslo této osoby. Účinnost upisování akcií v obou kolech při dosažení nově navrhované výše základního kapitálu, tedy částky 10.000.000,- Kč, bude posuzována podle toho, kdy k upsání akcií došlo.
od 16. 5. 2002 do 23. 9. 2008
- Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady. Výkon hlasovacího práva je omezen ve stejném rozsahu pro každého akcionáře tak, že počet jeho hlasů nesmí přesahovat počet hlasů připadajících na akcie o jmenovité hodnotě rovnající se 35% základního kapitálu společnosti.
od 5. 9. 1997 do 29. 12. 1998
- Usnesením valné hromady z 4.6.1997 o zvýšení základního jmění o 1,650.000 Kč na 5,600.000 Kč vydáním 165 kusů kmmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč v emisní hodnotě 25.000 Kč. S novými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi stávajícími. Upisováním akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 5. 9. 1997 do 29. 12. 1998
- Akcie mohou upisovat pouze stávající akcionáři, a to v rozsahu jejich podílu na základním jmění a.s. Rozsah se vypočte vynásobením počtu kusů akcií v držení každého akcionáře koeficientem 0.43 a zaokrouhlením dolů na celé číslo.
od 5. 9. 1997 do 29. 12. 1998
- Úpis akcií proběhne ve dvou kolech. V 1. kole upisují akcionáři pouze v rozsahu jejich podílu na základním jmění. Akcionáři jmenovitě vedení v notářském zápisu o konání valné hromady dne 4.6.1997 se vzdali svých přednostních práv na úpis akcií a tyto akcie budou nabídnuty již v 1. kole akcionáři a.s. STANDARD INTER, IČO 25260693, V koutech 13, Potštejn. Tím není dotčeno právo na přednostní úpis akcií pro akcionáře nepřítomné na valné hromadě. Všechny akcie neupsané v 1. kole upisování budou podle rozhodnutí valné hromady v souladu s ustanovením 203 odst.2, písm. d) ve 2. kole nabídnuty akcionáři a.s. STANDARD INTER.
od 5. 9. 1997 do 29. 12. 1998
- Obě kola úpisu akcií budou provedena do 40 dnů po zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, a to v Hotelu ATLAS Slaný ve lhůtách vyhlášených představenstvem. Do 7 dnů po úpisu splatí upisovatel 50 % emisního kursu, 100% emisního kursu splatí do 120 dnů od úpisu. Upsané akcie lze splácet hotově v sídle společnosti nebo převodem na účet 2211530-297/0100 vedený u KB Slaný pod var.symbolem IČO. V případě, že upisovatel do 120 dnů od úpisu nesplatí 100 % emisního kursu, zaplatí úrok s prodlení ve výši 20 % p.a.
od 9. 4. 1997 do 29. 12. 1998
- Splaceno 100% základního jmění
od 9. 4. 1997 do 16. 5. 2002
- Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady. Výkon hlasovacího práva je omezen ve stejném rozsahu pro každého akcionáře, a to na počet hlasů, které v souhrnu představují jeho akcie ve jmenovité hodnotě maximálně do 35% základního jmění
od 19. 1. 1994 do 4. 9. 2002
- Zakladatelé splatili před zápisem 33% základního jmění t.j. 595.000,-Kč formou peněžitých vkladů a formou hmotného majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění nepeněžitých vkladů bylo provedeno znaleckým posudkem.
od 19. 1. 1994 do 31. 12. 2012
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena dle § 172 Obchodního zákoníku.
od 19. 1. 1994 do 31. 12. 2012
- V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu ze dne 9.11.1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 24. 1. 2007 do 31. 12. 2012
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 10. 2005 do 24. 1. 2007
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 7 861 000 Kč.
od 29. 12. 1998 do 11. 10. 2005
Základní kapitál 5 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 4. 1997 do 29. 12. 1998
Základní kapitál 3 950 000 Kč
od 6. 6. 1995 do 9. 4. 1997
Základní kapitál 2 700 000 Kč
od 19. 1. 1994 do 6. 6. 1995
Základní kapitál 1 800 000 Kč
od 11. 10. 2005 do 31. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 29. 12. 1998 do 11. 10. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 560.
od 9. 4. 1997 do 29. 12. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 395.
od 6. 6. 1995 do 9. 4. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 270.
od 19. 1. 1994 do 6. 6. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 180.
Statutární orgán
od 16. 1. 2012 do 31. 12. 2012
Radim Novák - předseda představenstva
Zásmuky, Drahobudice, PSČ 281 44
den vzniku funkce: 1. 1. 2012
od 16. 1. 2012 do 31. 12. 2012
Ing. Jiří Krumich - místopředseda představenstva
Červené Pečky, Kmochova, PSČ 281 21
den vzniku funkce: 1. 1. 2012
od 16. 1. 2012 do 31. 12. 2012
Dušan Kubík - člen představenstva
Mikulovice, V Loučkách, PSČ 530 02
den vzniku členství: 1. 1. 2012
od 11. 8. 2011 do 16. 1. 2012
Pavel Vácha - předseda představenstva
Kralupy nad Vltavou, Sídl. Hůrka, PSČ 278 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 1. 1. 2012
od 11. 8. 2011 do 16. 1. 2012
Ing. Martin Jirků - místopředseda představenstva
Koleč, 130, PSČ 273 29
den vzniku členství: 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 1. 1. 2012
od 11. 8. 2011 do 16. 1. 2012
Ing. Michael Koudelka - člen představenstva
Semily - Spálov, 49, PSČ 513 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 1. 1. 2012
od 23. 9. 2008 do 11. 8. 2011
Pavel Vácha - předseda představenstva
Kralupy nad Vltavou, Hůrka 1056, PSČ 278 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 30. 6. 2011
od 23. 9. 2008 do 11. 8. 2011
Ing. Martin Jirků - místopředseda představenstva
Koleč, 130, PSČ 273 29
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 30. 6. 2011
od 23. 9. 2008 do 11. 8. 2011
Ing. Michael Koudelka - člen představenstva
Semily, Spálov 49, PSČ 513 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 30. 6. 2011
od 29. 8. 2005 do 23. 9. 2008
Pavel Vácha - předseda představenstva
Kralupy nad Vltavou, Hůrka 1056, PSČ 278 01
den vzniku členství: 27. 6. 2005 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 27. 6. 2005 - 27. 6. 2008
od 29. 8. 2005 do 23. 9. 2008
Ing. Martin Jirků - místopředseda představenstva
Koleč, 130, PSČ 273 29
den vzniku členství: 27. 6. 2005 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 27. 6. 2005 - 27. 6. 2008
od 29. 8. 2005 do 23. 9. 2008
Ing. Michael Koudelka - člen představenstva
Semily, Spálov 49, PSČ 513 01
den vzniku funkce: 27. 6. 2005
od 16. 5. 2002 do 29. 8. 2005
Pavel Vácha - předseda představenstva
Kralupy n.Vlt., Hůrka 1056, PSČ 278 01
den vzniku funkce: 27. 6. 2002 - 27. 6. 2005
od 16. 5. 2002 do 29. 8. 2005
Ing. Martin Jirků - místopředseda představenstva
Koleč, 130, PSČ 273 29
den vzniku funkce: 27. 6. 2002 - 27. 6. 2005
od 16. 5. 2002 do 29. 8. 2005
Ing. Michael Koudelka - člen představenstva
Zlonice, Pippichova 526, PSČ 273 71
den vzniku funkce: 27. 6. 2002 - 27. 6. 2005
od 12. 3. 2001 do 16. 5. 2002
Ing. Michael Koudelka - člen představenstva
Zlonice, Pippichova 526
od 22. 11. 1999 do 12. 3. 2001
Ing. Michael Koudelka - člen představenstva
Kováň, 9
od 22. 11. 1999 do 16. 5. 2002
Ing. Martin Jirků - místopředseda představenstva
Koleč, 130
od 24. 11. 1998 do 22. 11. 1999
Arkadiy Borodyansky - člen-místopředseda představenstva
Potštejn, V koutech 13
od 9. 4. 1997 do 24. 11. 1998
Petr Varvažovský - místopředseda
Kralupy nad Vltavou, U parku 255
od 9. 4. 1997 do 24. 11. 1998
Arkadiy Borodyansky - člen
Potštejn, V koutech 13
od 9. 4. 1997 do 22. 11. 1999
Ing. Pavel Fára - člen
Slaný, Plynárenská 1505
od 9. 4. 1997 do 22. 11. 1999
ing. Václav Bečvář, CSc. - člen představenstva
Praha 5, Vrchlického 74
od 9. 4. 1997 do 16. 5. 2002
Pavel Vácha - předseda představenstva
Kralupy n.Vlt., Hůrka 1056
od 6. 6. 1995 do 9. 4. 1997
ing. Václav Bečvář, CSc. - člen představenstva
Plzeň, Koterovská 60
od 19. 1. 1994 do 6. 6. 1995
ing. Pavel Fára - člen představenstva
Slaný, Plynárenská 1505
od 19. 1. 1994 do 6. 6. 1995
Petr Varvažovský - člen představenstva
Kralupy n.Vlt., U parku 255
od 19. 1. 1994 do 9. 4. 1997
ing. Olga Kotlíková - místopředseda představenstva
Slaný, Vítězná 1569
od 19. 1. 1994 do 9. 4. 1997
Pavel Vácha - předseda představenstva
Kralupy n.Vlt., Hůrka 1056
od 19. 1. 1994 do 31. 12. 2012
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jednají ve všech věcech samostatně předseda nebo místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 16. 1. 2012 do 31. 12. 2012
Ing. Václav Kupr - předseda dozorčí rady
Kolín, Sadová, PSČ 280 02
den vzniku funkce: 19. 12. 2011
od 16. 1. 2012 do 31. 12. 2012
Andrea Pacltová - místopředseda dozorčí rady
Kolín, Sadová, PSČ 280 02
den vzniku funkce: 19. 12. 2011
od 11. 8. 2011 do 16. 1. 2012
Ing. Pavel Fára - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Na Březince, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 19. 12. 2011
od 11. 8. 2011 do 16. 1. 2012
Ing. Václav Kupr - místopředseda dozorčí rady
Kolín, Sadová 1324, PSČ 280 02
den vzniku členství: 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 19. 12. 2011
od 15. 2. 2011 do 31. 12. 2012
Ing. Jan Chuchel - člen dozorčí rady
Kladno, U Hvězdy 2411, PSČ 272 01
den vzniku členství: 14. 12. 2010
od 23. 9. 2008 do 11. 8. 2011
Ing. Pavel Fára - předseda dozorčí rady
Praha 5, Na Březince 1368/5, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 30. 6. 2011
od 23. 9. 2008 do 11. 8. 2011
Ing. Václav Kupr - místopředseda dozorčí rady
Kolín, Sadová 1324, PSČ 280 02
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 30. 6. 2011
od 13. 12. 2007 do 15. 2. 2011
Ing. Jan Chuchel - člen dozorčí rady
Kladno, U Hvězdy 2411, PSČ 272 01
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 1. 11. 2010
od 24. 1. 2007 do 13. 12. 2007
Ing. Dana Knoblochová - člen dozorčí rady
Ledce, 147, PSČ 273 05
den vzniku členství: 28. 8. 2006 - 30. 9. 2007
od 25. 10. 2006 do 24. 1. 2007
Ing. Dana Zápotocká - člen dozorčí rady
Slaný, Vrchlického 1199, PSČ 274 01
den vzniku členství: 28. 8. 2006
od 29. 8. 2005 do 23. 9. 2008
Ing. Pavel Fára - předseda dozorčí rady
Praha 5, Na Březince 1368/5, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 6. 2005 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 27. 6. 2005 - 27. 6. 2008
od 29. 8. 2005 do 23. 9. 2008
Ing. Václav Kupr - místopředseda dozorčí rady
Kolín, Sadová 1324, PSČ 280 02
den vzniku členství: 27. 6. 2005 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 27. 6. 2005 - 27. 6. 2008
od 25. 8. 2003 do 29. 8. 2005
Ing. Pavel Fára - předseda
Praha 5, Na Březince 1368/5, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 27. 6. 2002 - 27. 6. 2005
od 25. 8. 2003 do 25. 10. 2006
Ing. Martin Saidl - člen
Kladno, Unhošťská 2191, PSČ 272 00
den vzniku funkce: 17. 7. 2003 - 28. 8. 2006
od 5. 3. 2003 do 25. 8. 2003
Milan Bláha - člen
Praha 10, Na výsluní 2309, PSČ 100 00
den vzniku členství: 30. 1. 2003 - 17. 7. 2003
od 4. 9. 2002 do 5. 3. 2003
Ing. Marie Bláhová - člen
Praha 10, Na výslunní 2309, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 27. 6. 2002 - 28. 11. 2002
od 4. 9. 2002 do 29. 8. 2005
Ing. Václav Kupr - místopředseda
Kolín, Sadová 1324, PSČ 280 02
den vzniku funkce: 27. 6. 2002 - 27. 6. 2005
od 16. 5. 2002 do 4. 9. 2002
Ing. Marie Bláhová - místopředseda
Praha 10, Na výslunní 2309, PSČ 100 00
od 16. 5. 2002 do 4. 9. 2002
Ing. Václav Kupr - člen
Kolín, Sadová 1324, PSČ 280 02
od 16. 5. 2002 do 25. 8. 2003
Ing. Pavel Fára - předseda
Slaný, Plynárenská 1505, PSČ 274 01
den vzniku funkce: 27. 6. 2002
od 12. 3. 2001 do 16. 5. 2002
Ing. Václav Kupr - člen
Kolín, Sadová 1324
od 22. 11. 1999 do 12. 3. 2001
Ing. Břetislav Krejčíř - člen
Tábor, Ke Chlumu 266
od 22. 11. 1999 do 16. 5. 2002
Ing. Pavel Fára - předseda
Slaný, Plynárenská 1505
od 22. 11. 1999 do 16. 5. 2002
Ing. Marie Bláhová - místopředseda
Praha 10, Na výslunní 2309
od 9. 4. 1997 do 24. 11. 1998
JUDr. Markéta Havlíková
Praha 2, Na zbořenci 16
od 9. 4. 1997 do 22. 11. 1999
Martin W. Wypich
Hochdorf, Silcher Str. 2, Spolková republika Německo
od 9. 4. 1997 do 22. 11. 1999
- nar. 29.7.1962
od 9. 4. 1997 do 22. 11. 1999
ing. Marie Bláhová
Praha 10, Na výsluní 2309
od 9. 4. 1997 do 22. 11. 1999
Jitka Šlajchrtová
Slaný, Na dolíkách 505
od 14. 12. 1995 do 9. 4. 1997
JUDr. Markéta Havlíková
Praha 2, Na zbořenci 16
od 14. 12. 1995 do 9. 4. 1997
Jitka Šlajchrtová
Slaný, Na dolíkách 505
od 19. 1. 1994 do 14. 12. 1995
JUDr. Zora Hedbábná
Praha 3, Seifertova 75
od 19. 1. 1994 do 14. 12. 1995
ing. Radka Bauerová
Libušín, A.Pinty 650
od 19. 1. 1994 do 9. 4. 1997
ing. Marie Bláhová
Praha 10, Na výsluní 2309
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

+71

+
-
Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+48

+
-
Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+7

+
-
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-14

+
-
Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-109

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-147

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 332 833 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Všichni je známe. Buď byla taková naše vlastní matka, tchyně nebo máme podobnou kamarádku. Mučednice....

Partners Financial Services