Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

SYNPO, akciová společnost, IČO: 46504711 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti SYNPO, akciová společnost. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 46504711. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46504711 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
1. 5. 1992
Obchodní firma
SYNPO, a. s.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 11. 1997
SYNPO, akciová společnost
zapsáno 17. 11. 1997
Adresa firmy
S.K.Neumanna 1316, 530 02 Pardubice
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 17. 11. 1997
S.K.Neumanna 1316, Pardubice
zapsáno 17. 11. 1997 vymazáno 2. 10. 2001
S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice - Zelené Předměstí
zapsáno 2. 10. 2001
IČO
46504711
zapsáno 1. 5. 1992
DIČ
Identifikátor datové schránky
tx5gitu
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 1. 5. 1992
Spisová značka
B 627/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 1. 5. 1992

Poslední změny a události

8. 10. 2022
Změna funkce: Ing. Karel Pražák z nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem na nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
8. 12. 2021
Změna funkce: Ing. Karel Pražák z nepřímý skutečný majitel na nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
17. 12. 2020
Zapsán skutečný majitel Ing. Karel Pražák, jako nepřímý skutečný majitel
25. 2. 2020
Změna titulu: člen statutárního orgánu Ing. Daniel Tamchyna
25. 2. 2020
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Ing. Jan Hyršl

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Dokumentační, normalizační, patentová, technicko-poradenská a jiná odborná činnost v daném oboru.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 14. 6. 1993
Odbytová, zásobovací a maloobchodní činnost v oblasti produktů na bázi syntetických polymerů včetně poskytování služeb.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 14. 6. 1993
Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR, a to formou technologického servisu, poradenské činnosti, zabezpečování apli- kačního servisu, technické práce a technických řešení v oborech aplikačního vývoje, vývoje prototypu, vývoje ověřovací série a vědeckotechnických informací, testování materiálů, zkušebnictví, analytic. hodnocení produktů a vydávání atestů.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 14. 6. 1993
Spolupráce při koordinaci dělby práce a zaměření činnosti výzkum- ných, vývojových a konstrukčních pracovišť.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 14. 6. 1993
Výroba syntetických polymerů, meziproduktů a konečných produktů včetně finalizace.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 14. 6. 1993
Vývoz věcí vlastní výroby a dovoz věcí určených k užití ve výro- bě organizace.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 14. 6. 1993
Výzkum a vývoj v oboru makromolekulárních látek, zejména synte- tických pryskyřic, včetně souvisejících analytických, fyzikálně chemických, inženýrských činností a základních směrů ve zpracová- ní a aplikacích, včetně výroby unikátních přístrojů a zařízení.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 14. 6. 1993
Analytické rozbory a hodnocení chemických látek
zapsáno 14. 6. 1993 vymazáno 6. 9. 2014
Chemická výroba mimo jedy, žíraviny, mýdla a kosmetické přípravky
zapsáno 14. 6. 1993 vymazáno 6. 9. 2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 14. 6. 1993 vymazáno 6. 9. 2014
Stavba strojů s mechanickým pohonem
zapsáno 14. 6. 1993 vymazáno 6. 9. 2014
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 14. 6. 1993 vymazáno 6. 9. 2014
Výzkum, vývoj a konstrukce v oboru chemie a chemické technologie
zapsáno 14. 6. 1993 vymazáno 6. 9. 2014
Zámečnictví
zapsáno 14. 6. 1993 vymazáno 6. 9. 2014
Provozování středisek kalibrační služby
zapsáno 28. 7. 1998 vymazáno 6. 9. 2014
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
zapsáno 6. 9. 2014
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
zapsáno 6. 9. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 6. 9. 2014
Zámečnictví, nástrojářství
zapsáno 6. 9. 2014
Základní kapitál
51 071 000 Kč
zapsáno 1. 5. 1992
Akcie
51071 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 14. 6. 1993
51071 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě
zapsáno 17. 11. 1997 vymazáno 23. 6. 2006
51071 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 23. 6. 2006 vymazáno 31. 10. 2014
51071 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 31. 10. 2014 vymazáno 21. 8. 2018
51071 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 21. 8. 2018
Ostatní skutečnosti
Základní jmění společnosti je rozděleno na 51.071 akcií na doručitele po Kč 1.000,-- jmenovité hodnoty.
zapsáno 14. 6. 1993 vymazáno 17. 11. 1997
1. Mimořádná valná hromada společnosti SYNPO, akciová společnost, se sídlem 532 07 Pardubice, Zelené Předměstí, S. K. Neumanna 1316, IČ: 465 04 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 627 (dále také \"Společnost\") v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen \"ObchZ\") určuje, že hlavním akcionářem Společnosti, je společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČ: 000 11 789, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, zapsaná ve vložce 47, oddíl B obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem (dále také \"hlavní akcionář\"), která ke dni konání mimořádné valné hromady vlastní 49.355 (čtyřicet devět tisíc tři sta padesát pět) kusů listinných akcií Společnosti na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), z celkového počtu 51.071 (padesát jedna tisíc sedmdesát jedna) kusů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,64% (devadesát šest celých šedesát čtyři setin procenta) podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením akcií společnosti SYNPO, akciová společnost představenstvu společnosti SYNPO, akciová společnost dne 18.8.2008 a prohlášením o uložení listinných akcií ze dne 10.9.2008, vydaným osobou oprávněnou vykonávat podle zvláštního právního předpisu úschovu a uložení cenných papírů, společností KEY INVESTMENTS a.s., IČ 257 48 611, se sídlem Růžová 15, Praha 1. 2. Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 ObchZ o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií společnosti SYNPO, akciová společnost na společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, a to za protiplnění, které za jednu akcii společnosti SYNPO, akciová společnost znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, činí 1.245,- Kč (jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých). Protiplnění bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků, podle § 502 ObchZ, ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost poskytne prostřednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti KEY INVESTMENTS a.s., se sídlem Růžová 950/15, 110 00, Praha 1, IČ 257 48 611, ostatním akcionářům společnosti SYNPO, akciová společnost, respektive zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále též \"Oprávněné osoby\") protiplnění ve výši 1.245,- Kč (jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých) za jednu akcii společnosti SYNPO, akciová společnost, znějící na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Protiplnění bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků, podle § 502 ObchZ, ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Výplatu protiplnění provádí obchodník s cennými papíry. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje takto: Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183m odst. 2 ObchZ, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy vznikla hlavnímu akcionáři povinnost zaplatit protiplnění ostatním akcionářům společnosti SYNPO, akciová společnost, či ostatním oprávněným osobám. 4. Mimořádná valná hromada konstatuje, že přiměřenost výše protiplnění byla doložena posudkem znalce, a to společnosti BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 256 40 585 ze dne 18.7.2008, dle kterého je výše protiplnění určená hlavním akcionářem společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost v rámci práva výkupu dle ustanovení § 183i a násl. ObchZ ve výši částky 1.245,- Kč (jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českýc) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem. 5. Mimořádná valná hromada konstatuje, že představenstvo společnosti SYNPO, akciová společnost projednalo přiměřenost protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za přiměřenou ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 183i ObchZ je přiměřená hodnotě akcií a je tedy přiměřená ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ (dále jen \"znalecký posudek\"). 6. Mimořádná valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost předložil mimořádné valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i, odst. 5 ObchZ prohlášení obchodníka s cennými papíry společnosti KEY INVESTMENTS a.s., se sídlem Růžová 950/15, 110 00 Praha 1, IČ: 257 48 611, o tom, že společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost předala obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a příslušenství. Potvrzení obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této mimořádné valné hromady.
zapsáno 2. 12. 2008 vymazáno 30. 4. 2009
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoní ku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku SYNPO. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
zapsáno 1. 5. 1992
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního pod- niku SYNPO.
zapsáno 1. 5. 1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 31. 10. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
ing. Jiří Kaška, CSc.
Ke kamenci, 530 02 Pardubice
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 15. 12. 1993
Člen představenstva
ing. Igor Ferenčík
Palackého, 530 02 Pardubice
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 15. 12. 1993
Člen představenstva
ing. Vilém Kodýtek
Beethovenova 18, 400 01 Ústí n. L., Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 15. 12. 1993
Člen představenstva
Ing. Marie Čiřinská
Frýdecká 441, Praha 9 - Letňany, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 15. 12. 1993 vymazáno 15. 12. 1993
Člen představenstva
RNDr. Richard Scholler
Havlínova 1722, Praha 8 - Kobylisy, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 15. 12. 1993 vymazáno 15. 12. 1993
Místopředseda představenstva
Ing. Ladislav Dobrovolný
Záveská 2, Praha 10 - Hostivař, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 15. 12. 1993 vymazáno 19. 9. 1995
Člen představenstva
Ing. Marie Čižinská
Frýdecká 441, Praha 9- Letňany, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 15. 12. 1993 vymazáno 19. 9. 1995
Člen představenstva
RNDr. Richard Scholle
Havlínova 1722, Praha 8-Kobylisy, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 15. 12. 1993 vymazáno 19. 9. 1995
Předseda představenstva
Ing. Jiří Kaška, CSc.
Ke Kamenci 773, Pardubice, Bílé předměstí, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 15. 12. 1993 vymazáno 17. 11. 1997
Člen představenstva
Ing. Ivan Dobáš, CSc.
nám. Dukelských hrdinů 2235, Pardubice - Zelené předměstí, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 15. 12. 1993 vymazáno 17. 11. 1997
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Pách
Jizerská, Ústí nad Labem
zapsáno 19. 9. 1995 vymazáno 21. 9. 1995
Místopředseda představenstva
Ing. Vilém Kodýtek, CSc.
Bethovenova, Ústí nad Labem, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 19. 9. 1995 vymazáno 17. 11. 1997
Člen představenstva
Ing. Tomáš Vogel
Ořechová, Ústí nad Labem
zapsáno 19. 9. 1995 vymazáno 17. 11. 1997
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Pácha
Jizerská, Ústí nad Labem
zapsáno 21. 9. 1995 vymazáno 12. 11. 1999
Člen představenstva
Ing. Vlastislav Procházka
Drahy, Uherské Hradiště-Jarošov
zapsáno 17. 11. 1997 vymazáno 28. 7. 1998
Člen představenstva
Ing. Ivan Dobáš, CSc.
nám. Dukelských hrdinů, Pardubice
zapsáno 17. 11. 1997 vymazáno 12. 11. 1999
Člen představenstva
RNDr. Alexej Vítek
Bělehradská, Ústí nad Labem
zapsáno 17. 11. 1997 vymazáno 12. 11. 1999
Člen představenstva
Ing. Jiří Kaška, CSc.
Ke kamenci, Pardubice
zapsáno 17. 11. 1997 vymazáno 2. 10. 2001
Člen představenstva
Ing. Jan Tošovský
Grusova ul., Pardubice-Polabiny
zapsáno 28. 7. 1998 vymazáno 12. 11. 1999
Předseda představenstva
Ing. Luboš Knechtl
Ondříčkova, Ústí nad Labem
zapsáno 12. 11. 1999 vymazáno 2. 10. 2001
Místopředseda představenstva
Ing. Vilém Kodýtek, CSc.
Beethovenova, Ústí nad Labem
zapsáno 12. 11. 1999 vymazáno 2. 10. 2001
Člen představenstva
prof. Ing. Otakar Söhnel, DrSc.
Vinařská, Ústí nad Labem
zapsáno 12. 11. 1999 vymazáno 2. 10. 2001
Člen představenstva
Ing. Pavel Dlubal
Hrozenkovská, Praha 5-Zličín
zapsáno 28. 7. 2000 vymazáno 2. 10. 2001
Předseda představenstva
Ing. Luboš Knechtl
Ondříčkova, 400 11 Ústí nad Labem - Centrum
Den vzniku funkce: 16. 6. 1999
Den zániku funkce: 18. 6. 2003
Den vzniku členstvi: 16. 6. 1999
Den zániku členstvi: 18. 6. 2003
zapsáno 2. 10. 2001 vymazáno 30. 12. 2003
Místopředseda představenstva
Ing. Vilém Kodýtek, CSc.
Beethovenova, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše
Den vzniku funkce: 16. 6. 1999
Den zániku funkce: 4. 10. 2001
Den vzniku členstvi: 16. 6. 1999
zapsáno 2. 10. 2001 vymazáno 29. 5. 2002
Člen představenstva
prof. Otakar Söhnel, DrSc.
Vinařská, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov
Den vzniku členstvi: 16. 6. 1999
zapsáno 2. 10. 2001 vymazáno 14. 3. 2003
Člen představenstva
Ing. Pavel Dlubal
Hrozenkovská, 155 21 Praha 5 - Zličín
Den vzniku členstvi: 31. 5. 2000
zapsáno 2. 10. 2001 vymazáno 14. 3. 2003
Člen představenstva
Dr. Ing. Martin Navrátil
USA, NC 27511, CARY, 906 Queensferry Rd, Spojené státy americké
Den vzniku členstvi: 6. 6. 2001
pobyt v ČR: Pardubice, Na Labišti 523, PSČ 530 09
zapsáno 2. 10. 2001 vymazáno 29. 5. 2002
Místopředseda představenstva
Dr. Ing. Martin Navrátil
USA, NC 27511, CARY, 906 Queensferry Rd, Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 4. 10. 2001
Den zániku funkce: 18. 9. 2003
Den vzniku členstvi: 6. 6. 2001
pobyt v ČR: Pardubice, Na Labišti 523, PSČ 530 09
zapsáno 29. 5. 2002 vymazáno 30. 12. 2003
Člen představenstva
Ing. Vilém Kodýtek, CSc.
Beethovenova, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše
Den vzniku členstvi: 16. 6. 1999
Den zániku členstvi: 18. 6. 2003
zapsáno 29. 5. 2002 vymazáno 30. 12. 2003
Člen představenstva
Jan Hyršl
Dašická, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí
Den vzniku členstvi: 24. 5. 2002
zapsáno 14. 3. 2003 vymazáno 30. 12. 2003
Člen představenstva
Ing. Čestmír Kubečka
Hasičská, 738 01 Frýdek - Místek
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2002
Den zániku členstvi: 18. 6. 2003
zapsáno 14. 3. 2003 vymazáno 30. 12. 2003
Člen představenstva
Ing. Jan Hyršl
Dašická, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí
Den vzniku členstvi: 24. 5. 2002
Den zániku členstvi: 24. 5. 2005
zapsáno 30. 12. 2003 vymazáno 30. 9. 2005
Místopředseda
Ing. Čestmír Kubečka
Hasičská, 738 01 Frýdek - Místek
Den vzniku funkce: 18. 9. 2003
Den zániku funkce: 17. 9. 2004
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2003
Den zániku členstvi: 17. 9. 2004
zapsáno 30. 12. 2003 vymazáno 12. 1. 2005
Předseda
Dr. Ing. Martin Navrátil
USA, NC 27511, CARY, 906 Queensferry Rd, Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 18. 9. 2003
Den vzniku členstvi: 6. 6. 2001
pobyt v ČR: Pardubice, Na Labišti 523, PSČ 530 09
zapsáno 30. 12. 2003 vymazáno 25. 5. 2004
Člen
Ing. Václav Fuchs
Meruňkova, 400 12 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2003
Den zániku členstvi: 3. 6. 2005
zapsáno 30. 12. 2003 vymazáno 30. 9. 2005
Člen
Vladislav Plocek
Dvojdomí, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2003
Den zániku členstvi: 3. 6. 2005
zapsáno 30. 12. 2003 vymazáno 30. 9. 2005
Předseda
Dr. Ing. Martin Navrátil
V Jirchářích, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Den vzniku funkce: 18. 9. 2003
Den zániku funkce: 8. 6. 2004
Den vzniku členstvi: 6. 6. 2001
Den zániku členstvi: 8. 6. 2004
zapsáno 25. 5. 2004 vymazáno 12. 1. 2005
Předseda
Dr. Ing. Martin Navrátil
V Jirchářích, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Den vzniku funkce: 17. 9. 2004
Den zániku funkce: 26. 6. 2007
Den vzniku členstvi: 8. 6. 2004
Den zániku členstvi: 26. 6. 2007
zapsáno 12. 1. 2005 vymazáno 29. 6. 2007
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Hyršl
Dašická, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí
Den vzniku funkce: 3. 6. 2005
Den zániku funkce: 3. 9. 2008
Den vzniku členstvi: 3. 6. 2005
Den zániku členstvi: 3. 9. 2008
zapsáno 30. 9. 2005 vymazáno 23. 8. 2010
Člen představenstva
PhDr. Dr. Paul Antony Yianni
BK Voorburg, Parkweg 354, PSČ 2271, Nizozemské království
Den vzniku členstvi: 3. 6. 2005
Den zániku členstvi: 3. 9. 2008
zapsáno 30. 9. 2005 vymazáno 23. 8. 2010
Člen představenstva
Ing. Martin Procházka
Novoveská, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Den vzniku členstvi: 3. 6. 2005
Den zániku členstvi: 3. 9. 2008
zapsáno 30. 9. 2005 vymazáno 23. 8. 2010
Předseda
Dr. Ing. Martin Navrátil
V Jirchářích, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Den vzniku funkce: 26. 6. 2007
Den zániku funkce: 6. 9. 2010
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2007
Den zániku členstvi: 6. 9. 2010
zapsáno 29. 6. 2007 vymazáno 15. 10. 2010
Člen představenstva
Sharon Anne Williams
Cheshire, Wilmslow, Park Avenue 5, PSČ SK9 2JG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2007
Den zániku členstvi: 16. 9. 2008
zapsáno 29. 6. 2007 vymazáno 27. 1. 2009
Člen představenstva
prof. Ing. Otakar Söhnel, Dr.Sc.
Vinařská, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 10. 11. 2008
Den zániku členstvi: 10. 11. 2011
zapsáno 27. 1. 2009 vymazáno 25. 1. 2012
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Hyršl
Dašická, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí
Den vzniku funkce: 27. 7. 2010
Den zániku funkce: 29. 5. 2012
Den vzniku členstvi: 27. 7. 2010
zapsáno 23. 8. 2010 vymazáno 22. 8. 2012
Člen představenstva
PhDr. Dr. Paul Antony Yianni
BK Voorburg, Parkweg 354, PSČ 2271, Nizozemské království
Den vzniku členstvi: 27. 7. 2010
Den zániku členstvi: 27. 7. 2013
zapsáno 23. 8. 2010 vymazáno 15. 1. 2013
Člen představenstva
Ing. Martin Procházka
Novoveská, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Den vzniku členstvi: 27. 7. 2010
zapsáno 23. 8. 2010 vymazáno 22. 8. 2012
Předseda představenstva
Dr. Ing. Martin Navrátil
V Jirchářích, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Den vzniku funkce: 6. 9. 2010
Den zániku funkce: 27. 7. 2013
Den vzniku členstvi: 6. 9. 2010
Den zániku členstvi: 27. 7. 2013
zapsáno 15. 10. 2010 vymazáno 6. 11. 2013
Člen představenstva
Ing. Tomáš Loubal
Na Kohoutě, 400 10 Ústí nad Labem
Den vzniku členstvi: 10. 11. 2011
Den zániku členstvi: 27. 7. 2013
zapsáno 25. 1. 2012 vymazáno 6. 11. 2013
Člen představenstva
Ing. Jan Hyršl
Dašická, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí
Den vzniku členstvi: 27. 7. 2010
Den zániku členstvi: 27. 7. 2013
zapsáno 22. 8. 2012 vymazáno 16. 11. 2012
Místopředseda představenstva
Ing. Martin Procházka
Novoveská, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Den vzniku funkce: 29. 5. 2012
Den zániku funkce: 27. 7. 2013
Den vzniku členstvi: 27. 7. 2010
Den zániku členstvi: 27. 7. 2013
zapsáno 22. 8. 2012 vymazáno 6. 11. 2013
Člen představenstva
Ing. Jan Hyršl
K Pustinám, 530 02 Pardubice - Staročernsko
Den vzniku členstvi: 27. 7. 2010
Den zániku členstvi: 27. 7. 2013
zapsáno 16. 11. 2012 vymazáno 6. 11. 2013
Člen představenstva
PhDr. Paul Antony Yianni
Krajní, 400 00 Ústí nad Labem
Den vzniku členstvi: 27. 7. 2010
Den zániku členstvi: 27. 7. 2013
zapsáno 15. 1. 2013 vymazáno 6. 11. 2013
Předseda představenstva
Dr. Ing. Martin Navrátil
V jirchářích, 110 00 Praha - Nové Město
Den vzniku funkce: 29. 7. 2013
Den zániku funkce: 29. 6. 2016
Den vzniku členstvi: 27. 7. 2013
Den zániku členstvi: 29. 6. 2016
zapsáno 6. 11. 2013 vymazáno 24. 8. 2016
Člen představenstva
Ing. Jan Hyršl
K Pustinám, 530 02 Pardubice - Staročernsko
Den vzniku členstvi: 27. 7. 2013
zapsáno 6. 11. 2013 vymazáno 24. 8. 2016
Místopředseda představenstva
Ing. Martin Procházka
Novoveská, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Den vzniku funkce: 29. 7. 2013
Den zániku funkce: 1. 1. 2015
Den vzniku členstvi: 27. 7. 2013
Den zániku členstvi: 1. 1. 2015
zapsáno 6. 11. 2013 vymazáno 27. 3. 2015
Místopředseda představenstva
Ing. Daniel Tamchyna, MBA
Mezi Mosty, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí
Den vzniku funkce: 2. 1. 2015
Den zániku funkce: 1. 1. 2020
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
Den zániku členstvi: 1. 1. 2020
zapsáno 27. 3. 2015 vymazáno 25. 2. 2020
Předseda představenstva
Ing. Jan Hyršl
K Pustinám, 530 02 Pardubice - Staročernsko
Den vzniku funkce: 1. 7. 2016
Den zániku funkce: 22. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 27. 7. 2013
Den zániku členstvi: 22. 7. 2016
zapsáno 24. 8. 2016 vymazáno 6. 4. 2018
Člen představenstva
Ing. Ivan Beránek
Tisá, 403 36 Tisá - Tisá
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2016
Den zániku členstvi: 20. 12. 2018
zapsáno 24. 8. 2016 vymazáno 3. 4. 2019
Předseda představenstva
Ing. Jan Hyršl
K Pustinám, 530 02 Pardubice - Staročernsko
Den vzniku funkce: 22. 7. 2016
Den zániku funkce: 20. 1. 2020
Den vzniku členstvi: 22. 7. 2016
Den zániku členstvi: 20. 1. 2020
zapsáno 6. 4. 2018 vymazáno 25. 2. 2020
Člen představenstva
Iva Beranová
Erno Košťála, 530 12 Pardubice - Studánka
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2019
zapsáno 3. 4. 2019
Místopředseda představenstva
Ing. Daniel Tamchyna
Mezi Mosty, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí
Den vzniku funkce: 24. 1. 2020
Den vzniku členstvi: 20. 1. 2020
zapsáno 25. 2. 2020
Předseda představenstva
Ing. Jan Hyršl
K Pustinám, 530 02 Pardubice - Staročernsko
Den vzniku funkce: 24. 1. 2020
Den vzniku členstvi: 20. 1. 2020
zapsáno 25. 2. 2020
Počet členů
3
zapsáno 31. 10. 2014
Způsob jednání
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 1. 5. 1992
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 6. 11. 2013
Za společnost a pod její firmou jednají ve všech věcech buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, pokud byl k tomuto alespoň dvěma členy představenstva písemně pověřen a jejich podpisy na pověření byly úředně ověřeny. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. V případě, že společnost má pouze jednoho člena představenstva, jedná jménem společnosti tento člen představenstva samostatně a podepisuje se rovněž samostatně.
zapsáno 6. 11. 2013 vymazáno 31. 10. 2014
Za společnost jednají společně všichni členové představenstva nebo alespoň společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Za společnost může jednat samostatně i jeden člen představenstva, pokud byl k tomuto alespoň dvěma členy představenstva písemně pověřen a jejich podpisy na pověření byly úředně ověřeny. V případě, že společnost má pouze jednoho člena představenstva, jedná za společnost tento člen představenstva samostatně.
zapsáno 31. 10. 2014

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
ing. Jan Bandžuch, CSc.
Srch, Srch
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 15. 12. 1993
Člen dozorčí rady
ing. Ivan Dobáš, CSc.
Lexova, 530 02 Pardubice, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 15. 12. 1993
Člen dozorčí rady
ing. Miroslava Krbcová
Družstevní, Bohdaneč, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 5. 1992 vymazáno 15. 12. 1993
Člen dozorčí rady
Ing. Jiřina Vlková
Pod višňovkou, Praha 4
zapsáno 15. 12. 1993 vymazáno 19. 9. 1995
Člen dozorčí rady
Ing. Igor Ferenčík
Palackého, Pardubice
zapsáno 15. 12. 1993 vymazáno 19. 9. 1995
Předseda
Ing. Jan Bandžuch, CSc.
Srch, Srch
zapsáno 15. 12. 1993 vymazáno 24. 6. 1996
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Hetto
Vinařská, Ústí nad Labem
zapsáno 19. 9. 1995 vymazáno 12. 11. 1999
Člen dozorčí rady
Ing. František Fidrmuc
Tolstého, Ústí nad Labem, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 19. 9. 1995 vymazáno 17. 11. 1997
Předseda
ing. Jan Hyršl
Dašická, Pardubice
zapsáno 24. 6. 1996 vymazáno 17. 11. 1997
Člen dozorčí rady
Ing. František Fidrmuc
Tolstého, Ústí nad Labem
zapsáno 17. 11. 1997 vymazáno 12. 11. 1999
Předseda
ing. Jan Hyršl, CSc.
Dašická, Pardubice
zapsáno 17. 11. 1997 vymazáno 28. 2. 2000
Člen dozorčí rady
Ing. František Fidrmuc
Tolstého, Ústí nad Labem
zapsáno 12. 11. 1999 vymazáno 23. 10. 2000
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Tošovský
Grussova, Pardubice - Polabiny
zapsáno 12. 11. 1999 vymazáno 2. 10. 2001
Předseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Balcar, CSc.
Za Humny, Sezemice
zapsáno 28. 2. 2000 vymazáno 2. 10. 2001
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Hetto
Bělehradská, 400 11 Ústí nad Labem
zapsáno 14. 6. 2001 vymazáno 2. 10. 2001
Předseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Balcar, CSc.
Za humny, 533 04 Sezemice - Za humny
Den vzniku funkce: 19. 11. 1999
Den zániku funkce: 6. 11. 2003
Den vzniku členstvi: 9. 11. 1999
Den zániku členstvi: 6. 11. 2003
zapsáno 2. 10. 2001 vymazáno 30. 12. 2003
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Tošovský
Grussova, 530 09 Pardubice - Polabiny
Den vzniku členstvi: 16. 6. 1999
Den zániku členstvi: 16. 6. 2003
zapsáno 2. 10. 2001 vymazáno 30. 12. 2003
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Hetto
Bělehradská, 400 11 Ústí nad Labem - Centrum
Den vzniku členstvi: 6. 6. 2001
Den zániku členstvi: 6. 6. 2005
zapsáno 2. 10. 2001 vymazáno 30. 9. 2005
Člen
Ing. Miroslav Balcar, CSc.
Za humny, 533 04 Sezemice - Za humny
Den vzniku členstvi: 6. 11. 2003
zapsáno 30. 12. 2003 vymazáno 25. 5. 2004
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Tošovský
Grussova, 530 09 Pardubice - Polabiny
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2003
Den zániku členstvi: 26. 6. 2007
zapsáno 30. 12. 2003 vymazáno 29. 6. 2007
Předseda
Ing. Miroslav Balcar, CSc.
Za humny, 533 04 Sezemice - Za humny
Den vzniku funkce: 20. 11. 2003
Den zániku funkce: 6. 11. 2007
Den vzniku členstvi: 6. 11. 2003
Den zániku členstvi: 6. 11. 2007
zapsáno 25. 5. 2004 vymazáno 25. 1. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Hetto
Bělehradská, 400 11 Ústí nad Labem - Centrum
Den vzniku členstvi: 24. 8. 2005
Den zániku členstvi: 16. 6. 2006
zapsáno 30. 9. 2005 vymazáno 23. 6. 2006
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Hetto
Bělehradská, 400 11 Ústí nad Labem - Centrum
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2006
Den zániku členstvi: 13. 9. 2010
zapsáno 23. 6. 2006 vymazáno 31. 12. 2010
Člen dozorčí rady
Iva Beranová
Erno Košťála, 530 12 Pardubice - Studánka
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2007
Den zániku členstvi: 26. 6. 2011
zapsáno 29. 6. 2007 vymazáno 31. 12. 2011
Předseda dozorčí rady
Ing. František Herrmann, CSc.
Sezemická, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí
Den vzniku funkce: 11. 12. 2007
Den zániku funkce: 6. 11. 2011
Den vzniku členstvi: 6. 11. 2007
Den zániku členstvi: 6. 11. 2011
zapsáno 25. 1. 2008 vymazáno 21. 2. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Hetto
Jahodová, 403 01 Dolní Zálezly
Den vzniku členstvi: 13. 9. 2010
Den zániku členstvi: 16. 6. 2014
zapsáno 31. 12. 2010 vymazáno 6. 9. 2014
Člen dozorčí rady
Iva Beranová
Erno Košťála, 530 12 Pardubice - Studánka
Den vzniku členstvi: 17. 10. 2011
zapsáno 31. 12. 2011 vymazáno 21. 2. 2012
Předseda dozorčí rady
Iva Beranová
Erno Košťála, 530 12 Pardubice - Studánka
Den vzniku funkce: 13. 12. 2011
Den vzniku členstvi: 17. 10. 2011
zapsáno 21. 2. 2012 vymazáno 6. 9. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Věra Morávková
Bartoňova, 530 12 Pardubice - Studánka
Den vzniku členstvi: 24. 11. 2011
zapsáno 21. 2. 2012 vymazáno 6. 9. 2014
Předseda dozorčí rady
Iva Beranová
Erno Košťála, 530 12 Pardubice - Studánka
Den vzniku funkce: 13. 12. 2011
Den zániku funkce: 9. 12. 2015
Den vzniku členstvi: 17. 10. 2011
Den zániku členstvi: 9. 12. 2015
zapsáno 6. 9. 2014 vymazáno 16. 6. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Věra Morávková
Bartoňova, 530 12 Pardubice - Studánka
Den vzniku členstvi: 24. 11. 2011
Den zániku členstvi: 24. 11. 2015
zapsáno 6. 9. 2014 vymazáno 16. 6. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Hetto
Jahodová, 403 01 Dolní Zálezly - Dolní Zálezly
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2014
Den zániku členstvi: 4. 9. 2015
zapsáno 6. 9. 2014 vymazáno 16. 6. 2016
Předseda dozorčí rady
Iva Beranová
Erno Košťála, 530 12 Pardubice - Studánka
Den vzniku funkce: 14. 1. 2016
Den zániku funkce: 31. 12. 2018
Den vzniku členstvi: 9. 12. 2015
Den zániku členstvi: 31. 12. 2018
zapsáno 16. 6. 2016 vymazáno 3. 4. 2019
Člen dozorčí rady
Erik Mahnert
Husova, 417 61 Bystřany - Bystřany
Den vzniku členstvi: 23. 9. 2015
zapsáno 16. 6. 2016 vymazáno 6. 1. 2017
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Bandžuch, CSc.
Nová, 533 52 Srch - Srch
Den vzniku členstvi: 9. 12. 2015
Den zániku členstvi: 9. 12. 2019
zapsáno 16. 6. 2016 vymazáno 25. 2. 2020
Člen dozorčí rady
Erik Mahnert
Náčkovice, 411 45 Lovečkovice - Náčkovice
Den vzniku členstvi: 23. 9. 2015
Den zániku členstvi: 23. 9. 2019
zapsáno 6. 1. 2017 vymazáno 25. 2. 2020
Člen dozorčí rady
Ing. Erik Mahnert
Náčkovice, 411 45 Lovečkovice - Náčkovice
Den vzniku členstvi: 20. 1. 2020
zapsáno 25. 2. 2020
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Bandžuch
Nová, 533 52 Srch - Srch
Den vzniku členstvi: 20. 1. 2020
zapsáno 25. 2. 2020
Počet členů
3
zapsáno 31. 10. 2014

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČO: 00011789
Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem
zapsáno 30. 4. 2009 vymazáno 22. 7. 2014
Jediný akcionář
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČO: 00011789
Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem
zapsáno 22. 7. 2014

Skuteční majitelé

Nepřímý skutečný majitel
Ing. Karel Pražák
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 12. 2020
zapsáno 17. 12. 2020 vymazáno 8. 12. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Ing. Karel Pražák
Automatický průpis: ano
Podíl na hlasování: 100,00 %
Podíl na prospěchu: 100,00 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 12. 2020
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 8. 12. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Karel Pražák
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 12. 2020
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 8. 10. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Jaroslav Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-410
-
+
Radim Passer

Radim Passer

miliardář

-390
-
+
Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

bývalý tenista

250
-
+
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

kontroverzní podnikatel

-610
-
+
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

zakladatel Alza.cz

-340
-
+
Václav Klaus

Václav Klaus

bývalý prezident

-40
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.