SYNPO, akciová společnost, IČO: 46504711 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti SYNPO, akciová společnost Údaje byly staženy 20. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 46504711. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46504711 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Obchodní firma
od 17. 11. 1997

SYNPO, akciová společnost

od 1. 5. 1992 do 17. 11. 1997

SYNPO, a. s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 17. 11. 1997 do 2. 10. 2001
Pardubice, S.K.Neumanna 1316
od 1. 5. 1992 do 17. 11. 1997
Pardubice, S.K.Neumanna 1316, PSČ 530 02
IČO
od 1. 5. 1992

46504711

DIČ

CZ46504711

Identifikátor datové schránky:tx5gitu
Právní forma
od 1. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka627 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 6. 9. 2014
- Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 6. 9. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 9. 2014
- Zámečnictví, nástrojářství
od 6. 9. 2014
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 28. 7. 1998 do 6. 9. 2014
- Provozování středisek kalibrační služby
od 14. 6. 1993 do 6. 9. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 14. 6. 1993 do 6. 9. 2014
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 14. 6. 1993 do 6. 9. 2014
- výzkum, vývoj a konstrukce v oboru chemie a chemické technologie
od 14. 6. 1993 do 6. 9. 2014
- chemická výroba mimo jedy, žíraviny, mýdla a kosmetické přípravky
od 14. 6. 1993 do 6. 9. 2014
- analytické rozbory a hodnocení chemických látek
od 14. 6. 1993 do 6. 9. 2014
- stavba strojů s mechanickým pohonem
od 14. 6. 1993 do 6. 9. 2014
- zámečnictví
od 1. 5. 1992 do 14. 6. 1993
- Výzkum a vývoj v oboru makromolekulárních látek, zejména synte- tických pryskyřic, včetně souvisejících analytických, fyzikálně chemických, inženýrských činností a základních směrů ve zpracová- ní a aplikacích, včetně výroby unikátních přístrojů a zařízení.
od 1. 5. 1992 do 14. 6. 1993
- Spolupráce při koordinaci dělby práce a zaměření činnosti výzkum- ných, vývojových a konstrukčních pracovišť.
od 1. 5. 1992 do 14. 6. 1993
- Dokumentační, normalizační, patentová, technicko-poradenská a jiná odborná činnost v daném oboru.
od 1. 5. 1992 do 14. 6. 1993
- Výroba syntetických polymerů, meziproduktů a konečných produktů včetně finalizace.
od 1. 5. 1992 do 14. 6. 1993
- Odbytová, zásobovací a maloobchodní činnost v oblasti produktů na bázi syntetických polymerů včetně poskytování služeb.
od 1. 5. 1992 do 14. 6. 1993
- Vývoz věcí vlastní výroby a dovoz věcí určených k užití ve výro- bě organizace.
od 1. 5. 1992 do 14. 6. 1993
- Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR, a to formou technologického servisu, poradenské činnosti, zabezpečování apli- kačního servisu, technické práce a technických řešení v oborech aplikačního vývoje, vývoje prototypu, vývoje ověřovací série a vědeckotechnických informací, testování materiálů, zkušebnictví, analytic. hodnocení produktů a vydávání atestů.
Ostatní skutečnosti
od 2. 12. 2008 do 30. 4. 2009
- 1. Mimořádná valná hromada společnosti SYNPO, akciová společnost, se sídlem 532 07 Pardubice, Zelené Předměstí, S. K. Neumanna 1316, IČ: 465 04 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 627 (dále také "Sp olečnost") v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen "ObchZ") určuje, že hlavním akcionářem Společnosti, je společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČ: 000 11 789, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, zapsaná ve vložce 47, oddíl B obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem (dále také "hlavní akcionář"), která ke dni konání mimořádné valné hromady vlastní 49.355 (čtyřicet dev ět tisíc tři sta padesát pět) kusů listinných akcií Společnosti na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), z celkového počtu 51.071 (padesát jedna tisíc sedmdesát jedna) kusů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96, 64% (devadesát šest celých šedesát čtyři setin procenta) podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením akcií společnosti SYNPO, akciová společnost představenstvu společnosti SYNPO, akciová společn ost dne 18.8.2008 a prohlášením o uložení listinných akcií ze dne 10.9.2008, vydaným osobou oprávněnou vykonávat podle zvláštního právního předpisu úschovu a uložení cenných papírů, společností KEY INVESTMENTS a.s., IČ 257 48 611, se sídlem Růžová 15, Pra ha 1. 2. Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 ObchZ o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií společnosti SYNPO, akciová společnost na společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, a to za pro tiplnění, které za jednu akcii společnosti SYNPO, akciová společnost znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, činí 1.245,- Kč (jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých). Protiplnění bude zvýše no o úrok ve výši obvyklých úroků, podle § 502 ObchZ, ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost poskytne prostřednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti KEY INVESTMENTS a.s., se sídlem Růžová 950/15, 110 00, Praha 1, IČ 257 48 611, ostatním akcionářům spole čnosti SYNPO, akciová společnost, respektive zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále též "Oprávněné osoby") protiplnění ve výši 1.245,- Kč (jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých) za jednu akcii společnosti SYNPO, akciová společnost, znějící na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Protiplnění bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků, podle § 502 ObchZ, ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenný m papírům menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Výplatu protiplnění provádí obchodník s cennými papíry. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje takto: Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvede ných v ustanovení § 183m odst. 2 ObchZ, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy vznikla hlavnímu akcionáři povinnost zaplatit protiplnění ostatním akcionářům společnosti SYNPO, akciová společnost, či ostatním oprávněným osobám. 4. Mimořádná valná hromada konstatuje, že přiměřenost výše protiplnění byla doložena posudkem znalce, a to společnosti BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 256 40 585 ze dne 18.7.2008, dle kterého je výše protiplnění určená hlavním akcionářem společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost v rámci práva výkupu dle ustanovení § 183i a násl. ObchZ ve výši částky 1.245,- Kč (jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českýc) za jednu akcii o  jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem. 5. Mimořádná valná hromada konstatuje, že představenstvo společnosti SYNPO, akciová společnost projednalo přiměřenost protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za přiměřenou ve smyslu us tanovení § 183j odst. 2 ObchZ tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 183i ObchZ je přiměřená hodnotě akcií a je tedy přiměřená ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ (dále jen "znalecký posudek"). 6. Mimořádná valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost předložil mimořádné valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i, odst. 5 ObchZ prohlášení obchodníka s cennými papíry společnosti KEY INVESTMENTS a.s., se sídlem Růžová 950/15, 110 00 Praha 1, IČ: 257 48 611, o tom, že společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost předala obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této mimořádné valné hromady peněžní prost ředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a příslušenství. Potvrzení obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této mimořádné valné hromady.
od 14. 6. 1993 do 17. 11. 1997
- Základní jmění společnosti je rozděleno na 51.071 akcií na doručitele po Kč 1.000,-- jmenovité hodnoty.
od 1. 5. 1992
- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoní ku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku SYNPO. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 5. 1992
- Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního pod- niku SYNPO.
Kapitál
od 1. 5. 1992
Základní kapitál 51 071 000 Kč
od 21. 8. 2018
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 51 071 v zaknihované podobě.
od 31. 10. 2014 do 21. 8. 2018
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 51 071 v listinné podobě.
od 23. 6. 2006 do 31. 10. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 51 071 v listinné podobě.
od 17. 11. 1997 do 23. 6. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 51 071.
od 17. 11. 1997 do 23. 6. 2006
v zaknihované podobě
od 1. 5. 1992 do 14. 6. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 51 071.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 25. 2. 2020
Ing. DANIEL TAMCHYNA - Místopředseda představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Mezi Mosty, PSČ 530 03
den vzniku členství: 20. 1. 2020
den vzniku funkce: 24. 1. 2020
od 25. 2. 2020
Ing. JAN HYRŠL - Předseda představenstva
Pardubice - Staročernsko, K Pustinám, PSČ 530 02
den vzniku členství: 20. 1. 2020
den vzniku funkce: 24. 1. 2020
od 3. 4. 2019
IVA BERANOVÁ - Člen představenstva
Pardubice - Studánka, Erno Košťála, PSČ 530 12
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 6. 4. 2018 do 25. 2. 2020
Ing. JAN HYRŠL - předseda představenstva
Pardubice - Staročernsko, K Pustinám, PSČ 530 02
den vzniku členství: 22. 7. 2016 - 20. 1. 2020
den vzniku funkce: 22. 7. 2016 - 20. 1. 2020
od 24. 8. 2016 do 6. 4. 2018
Ing. JAN HYRŠL - předseda představenstva
Pardubice - Staročernsko, K Pustinám, PSČ 530 02
den vzniku členství: 27. 7. 2013 - 22. 7. 2016
den vzniku funkce: 1. 7. 2016 - 22. 7. 2016
od 24. 8. 2016 do 3. 4. 2019
Ing. IVAN BERÁNEK - člen představenstva
Tisá, , PSČ 403 36
den vzniku členství: 29. 6. 2016 - 20. 12. 2018
od 27. 3. 2015 do 25. 2. 2020
Ing. DANIEL TAMCHYNA, MBA - místopředseda představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Mezi Mosty, PSČ 530 03
den vzniku členství: 1. 1. 2015 - 1. 1. 2020
den vzniku funkce: 2. 1. 2015 - 1. 1. 2020
od 6. 11. 2013 do 27. 3. 2015
Ing. MARTIN PROCHÁZKA - místopředseda představenstva
Ústí nad Labem - Střekov, Novoveská, PSČ 400 03
den vzniku členství: 27. 7. 2013 - 1. 1. 2015
den vzniku funkce: 29. 7. 2013 - 1. 1. 2015
od 6. 11. 2013 do 24. 8. 2016
Dr. Ing. MARTIN NAVRÁTIL - předseda představenstva
Praha - Nové Město, V jirchářích, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 7. 2013 - 29. 6. 2016
den vzniku funkce: 29. 7. 2013 - 29. 6. 2016
od 6. 11. 2013 do 24. 8. 2016
Ing. JAN HYRŠL - člen představenstva
Pardubice - Staročernsko, K Pustinám, PSČ 530 02
den vzniku členství: 27. 7. 2013
od 15. 1. 2013 do 6. 11. 2013
PhDr. Paul Antony Yianni - člen představenstva
Ústí nad Labem, Krajní, PSČ 400 00
den vzniku členství: 27. 7. 2010 - 27. 7. 2013
od 16. 11. 2012 do 6. 11. 2013
Ing. Jan Hyršl - člen představenstva
Pardubice - Staročernsko, K Pustinám, PSČ 530 02
den vzniku členství: 27. 7. 2010 - 27. 7. 2013
od 22. 8. 2012 do 16. 11. 2012
Ing. Jan Hyršl - člen představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Dašická 1179, PSČ 530 03
den vzniku členství: 27. 7. 2010 - 27. 7. 2013
od 22. 8. 2012 do 6. 11. 2013
Ing. Martin Procházka - místopředseda představenstva
Ústí nad Labem - Střekov, Novoveská 1580/82, PSČ 400 03
den vzniku členství: 27. 7. 2010 - 27. 7. 2013
den vzniku funkce: 29. 5. 2012 - 27. 7. 2013
od 25. 1. 2012 do 6. 11. 2013
Ing. Tomáš Loubal - člen představenstva
Ústí nad Labem, Na Kohoutě, PSČ 400 10
den vzniku členství: 10. 11. 2011 - 27. 7. 2013
od 15. 10. 2010 do 6. 11. 2013
Dr. Ing. Martin Navrátil - předseda představenstva
Praha 1 - Nové Město, V Jirchářích 146/5, PSČ 110 00
den vzniku členství: 6. 9. 2010 - 27. 7. 2013
den vzniku funkce: 6. 9. 2010 - 27. 7. 2013
od 23. 8. 2010 do 22. 8. 2012
Ing. Jan Hyršl - místopředseda představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Dašická 1179, PSČ 530 03
den vzniku členství: 27. 7. 2010
den vzniku funkce: 27. 7. 2010 - 29. 5. 2012
od 23. 8. 2010 do 22. 8. 2012
Ing. Martin Procházka - člen představenstva
Ústí nad Labem - Střekov, Novoveská 1580/82, PSČ 400 03
den vzniku členství: 27. 7. 2010
od 23. 8. 2010 do 15. 1. 2013
PhDr. Paul Antony Yianni - člen představenstva
BK Voorburg, Parkweg 354, PSČ 2271, Nizozemské království
den vzniku členství: 27. 7. 2010 - 27. 7. 2013
od 27. 1. 2009 do 25. 1. 2012
Prof.Ing. Otakar Söhnel, Dr.Sc. - člen představenstva
Ústí nad Labem, Vinařská 743/22, PSČ 400 01
den vzniku funkce: 10. 11. 2008
od 29. 6. 2007 do 27. 1. 2009
Sharon Anne Williams - člen představenstva
Cheshire, Wilmslow, Park Avenue 5, PSČ SK9 2JG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 26. 6. 2007 - 16. 9. 2008
od 29. 6. 2007 do 15. 10. 2010
Dr. Ing. Martin Navrátil - Předseda
Praha 1 - Nové Město, V Jirchářích 146/5, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 6. 2007 - 6. 9. 2010
den vzniku funkce: 26. 6. 2007 - 6. 9. 2010
od 30. 9. 2005 do 23. 8. 2010
Ing. Jan Hyršl - místopředseda představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Dašická 1179, PSČ 530 03
den vzniku členství: 3. 6. 2005 - 3. 9. 2008
den vzniku funkce: 3. 6. 2005 - 3. 9. 2008
od 30. 9. 2005 do 23. 8. 2010
PhDr. Paul Antony Yianni - člen představenstva
BK Voorburg, Parkweg 354, PSČ 2271, Nizozemské království
den vzniku členství: 3. 6. 2005 - 3. 9. 2008
od 30. 9. 2005 do 23. 8. 2010
Ing. Martin Procházka - člen představenstva
Ústí nad Labem - Střekov, Novoveská 1580/82, PSČ 400 03
den vzniku členství: 3. 6. 2005 - 3. 9. 2008
od 12. 1. 2005 do 29. 6. 2007
Dr. Ing. Martin Navrátil - Předseda
Praha 1 - Nové Město, V Jirchářích 146/5, PSČ 110 00
den vzniku členství: 8. 6. 2004 - 26. 6. 2007
den vzniku funkce: 17. 9. 2004 - 26. 6. 2007
od 25. 5. 2004 do 12. 1. 2005
Dr. Ing. Martin Navrátil - Předseda
Praha 1 - Nové Město, V Jirchářích 146/5, PSČ 110 00
den vzniku členství: 6. 6. 2001 - 8. 6. 2004
den vzniku funkce: 18. 9. 2003 - 8. 6. 2004
od 30. 12. 2003 do 25. 5. 2004
Dr. Ing. Martin Navrátil - Předseda
USA, NC 27511, CARY, 906 Queensferry Rd, Spojené státy americké
den vzniku členství: 6. 6. 2001
den vzniku funkce: 18. 9. 2003
od 30. 12. 2003 do 25. 5. 2004
- pobyt v ČR: Pardubice, Na Labišti 523, PSČ 530 09
od 30. 12. 2003 do 12. 1. 2005
Ing. Čestmír Kubečka - Místopředseda
Frýdek - Místek, Hasičská 3043, PSČ 738 01
den vzniku členství: 18. 6. 2003 - 17. 9. 2004
den vzniku funkce: 18. 9. 2003 - 17. 9. 2004
od 30. 12. 2003 do 30. 9. 2005
Ing. Jan Hyršl - Člen představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Dašická 1179, PSČ 530 03
den vzniku členství: 24. 5. 2002 - 24. 5. 2005
od 30. 12. 2003 do 30. 9. 2005
Ing. Václav Fuchs - Člen
Ústí nad Labem - Severní Terasa, Meruňkova 2851/11, PSČ 400 12
den vzniku členství: 18. 6. 2003 - 3. 6. 2005
od 30. 12. 2003 do 30. 9. 2005
Vladislav Plocek - Člen
Ústí nad Labem - Krásné Březno, Dvojdomí 609/1, PSČ 400 07
den vzniku členství: 18. 6. 2003 - 3. 6. 2005
od 14. 3. 2003 do 30. 12. 2003
Jan Hyršl - Člen představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Dašická 1179, PSČ 530 03
den vzniku členství: 24. 5. 2002
od 14. 3. 2003 do 30. 12. 2003
Ing. Čestmír Kubečka - Člen představenstva
Frýdek - Místek, Hasičská 3043, PSČ 738 01
den vzniku členství: 18. 7. 2002 - 18. 6. 2003
od 29. 5. 2002 do 30. 12. 2003
Dr. Ing. Martin Navrátil - Místopředseda představenstva
USA, NC 27511, CARY, 906 Queensferry Rd, Spojené státy americké
den vzniku členství: 6. 6. 2001
den vzniku funkce: 4. 10. 2001 - 18. 9. 2003
od 29. 5. 2002 do 30. 12. 2003
- pobyt v ČR: Pardubice, Na Labišti 523, PSČ 530 09
od 29. 5. 2002 do 30. 12. 2003
Ing. Vilém Kodýtek, CSc. - Člen představenstva
Ústí nad Labem - Klíše, Beethovenova 520/18, PSČ 400 01
den vzniku členství: 16. 6. 1999 - 18. 6. 2003
od 2. 10. 2001 do 29. 5. 2002
Ing. Vilém Kodýtek, CSc. - Místopředseda představenstva
Ústí nad Labem - Klíše, Beethovenova 520/18, PSČ 400 01
den vzniku členství: 16. 6. 1999
den vzniku funkce: 16. 6. 1999 - 4. 10. 2001
od 2. 10. 2001 do 29. 5. 2002
Dr. Ing. Martin Navrátil - Člen představenstva
USA, NC 27511, CARY, 906 Queensferry Rd, Spojené státy americké
den vzniku členství: 6. 6. 2001
od 2. 10. 2001 do 29. 5. 2002
- pobyt v ČR: Pardubice, Na Labišti 523, PSČ 530 09
od 2. 10. 2001 do 14. 3. 2003
Prof. Otakar Söhnel, DrSc. - Člen představenstva
Ústí nad Labem - Bukov, Vinařská 743/22, PSČ 400 01
den vzniku členství: 16. 6. 1999
od 2. 10. 2001 do 14. 3. 2003
Ing. Pavel Dlubal - Člen představenstva
Praha 5 - Zličín, Hrozenkovská 404, PSČ 155 21
den vzniku členství: 31. 5. 2000
od 2. 10. 2001 do 30. 12. 2003
Ing. Luboš Knechtl - Předseda představenstva
Ústí nad Labem - Centrum, Ondříčkova 1962/6, PSČ 400 11
den vzniku členství: 16. 6. 1999 - 18. 6. 2003
den vzniku funkce: 16. 6. 1999 - 18. 6. 2003
od 28. 7. 2000 do 2. 10. 2001
Ing. Pavel Dlubal - Člen představenstva
Praha 5-Zličín, Hrozenkovská 404
od 12. 11. 1999 do 2. 10. 2001
Ing. Luboš Knechtl - Předseda představenstva
Ústí nad Labem, Ondříčkova 6
od 12. 11. 1999 do 2. 10. 2001
Ing. Vilém Kodýtek, CSc. - Místopředseda představenstva
Ústí nad Labem, Beethovenova 18
od 12. 11. 1999 do 2. 10. 2001
Prof.Ing. Otakar Söhnel, DrSc. - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Vinařská 743/22
od 28. 7. 1998 do 12. 11. 1999
Ing. Jan Tošovský - Člen představenstva
Pardubice-Polabiny, Grusova ul. 413
od 17. 11. 1997 do 28. 7. 1998
Ing. Vlastislav Procházka - Člen představenstva
Uherské Hradiště-Jarošov, Drahy 461
od 17. 11. 1997 do 12. 11. 1999
Ing. Ivan Dobáš, CSc. - Člen představenstva
Pardubice, nám. Dukelských hrdinů 2235
od 17. 11. 1997 do 12. 11. 1999
RNDr. Alexej Vítek - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Bělehradská 30
od 17. 11. 1997 do 2. 10. 2001
Ing. Jiří Kaška, CSc. - Člen představenstva
Pardubice, Ke kamenci 773
od 21. 9. 1995 do 12. 11. 1999
Ing. Jaroslav Pácha - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Jizerská 2941/57
od 19. 9. 1995 do 21. 9. 1995
Ing. Jaroslav Pách - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Jizerská 2941/57
od 19. 9. 1995 do 17. 11. 1997
Ing. Vilém Kodýtek, CSc. - Místopředseda představenstva
Ústí nad Labem, Bethovenova 18
od 19. 9. 1995 do 17. 11. 1997
Ing. Tomáš Vogel - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Ořechová 2845/11
od 15. 12. 1993 do 15. 12. 1993
Ing. Marie Čiřinská - Člen představenstva
Praha 9 - Letňany, Frýdecká 441
od 15. 12. 1993 do 15. 12. 1993
RNDr. Richard Scholler - Člen představenstva
Praha 8 - Kobylisy, Havlínova 1722
od 15. 12. 1993 do 19. 9. 1995
Ing. Ladislav Dobrovolný - Místopředseda představenstva
Praha 10 - Hostivař, Záveská 2
od 15. 12. 1993 do 19. 9. 1995
Ing. Marie Čižinská - člen představenstva
Praha 9- Letňany, Frýdecká 441
od 15. 12. 1993 do 19. 9. 1995
RNDr. Richard Scholle - člen představenstva
Praha 8-Kobylisy, Havlínova 1722
od 15. 12. 1993 do 17. 11. 1997
Ing. Jiří Kaška, CSc. - Předseda představenstva
Pardubice, Bílé předměstí, Ke Kamenci 773
od 15. 12. 1993 do 17. 11. 1997
Ing. Ivan Dobáš, CSc. - Člen představenstva
Pardubice - Zelené předměstí, nám. Dukelských hrdinů 2235
od 1. 5. 1992 do 15. 12. 1993
ing. Jiří Kaška, CSc. - člen představenstva
Pardubice, Ke kamenci 773, PSČ 530 02
od 1. 5. 1992 do 15. 12. 1993
ing. Igor Ferenčík - člen představenstva
Pardubice, Palackého 1930, PSČ 530 02
od 1. 5. 1992 do 15. 12. 1993
ing. Vilém Kodýtek - člen představenstva
Ústí n. L., Beethovenova 18, PSČ 400 01
od 31. 10. 2014
Za společnost jednají společně všichni členové představenstva nebo alespoň společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Za společnost může jednat samostatně i jeden člen představenstva, pokud byl k tomuto alespoň dvěma členy představe nstva písemně pověřen a jejich podpisy na pověření byly úředně ověřeny. V případě, že společnost má pouze jednoho člena představenstva, jedná za společnost tento člen představenstva samostatně.
od 6. 11. 2013 do 31. 10. 2014
Za společnost a pod její firmou jednají ve všech věcech buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, pokud byl k tomuto alespoň dvěma členy p ředstavenstva písemně pověřen a jejich podpisy na pověření byly úředně ověřeny. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen předsta venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. V případě, že společnost má pouze jednoho člena představenstva, jedná jménem společnosti tento člen představenstva samostatně a podepisuje se rovně ž samostatně.
od 1. 5. 1992 do 1. 5. 1992
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 1. 5. 1992 do 6. 11. 2013
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 25. 2. 2020
Ing. ERIK MAHNERT - Člen dozorčí rady
Lovečkovice - Náčkovice, , PSČ 411 45
den vzniku členství: 20. 1. 2020
od 25. 2. 2020
Ing. JAN BANDŽUCH - Člen dozorčí rady
Srch, Nová, PSČ 533 52
den vzniku členství: 20. 1. 2020
od 6. 1. 2017 do 25. 2. 2020
ERIK MAHNERT - člen dozorčí rady
Lovečkovice - Náčkovice, , PSČ 411 45
den vzniku členství: 23. 9. 2015 - 23. 9. 2019
od 16. 6. 2016 do 6. 1. 2017
ERIK MAHNERT - člen dozorčí rady
Bystřany, Husova, PSČ 417 61
den vzniku členství: 23. 9. 2015
od 16. 6. 2016 do 3. 4. 2019
IVA BERANOVÁ - předseda dozorčí rady
Pardubice - Studánka, Erno Košťála, PSČ 530 12
den vzniku členství: 9. 12. 2015 - 31. 12. 2018
den vzniku funkce: 14. 1. 2016 - 31. 12. 2018
od 16. 6. 2016 do 25. 2. 2020
Ing. JAN BANDŽUCH, CSc. - člen dozorčí rady
Srch, Nová, PSČ 533 52
den vzniku členství: 9. 12. 2015 - 9. 12. 2019
od 6. 9. 2014 do 16. 6. 2016
IVA BERANOVÁ - předseda dozorčí rady
Pardubice - Studánka, Erno Košťála, PSČ 530 12
den vzniku členství: 17. 10. 2011 - 9. 12. 2015
den vzniku funkce: 13. 12. 2011 - 9. 12. 2015
od 6. 9. 2014 do 16. 6. 2016
Ing. VĚRA MORÁVKOVÁ - člen dozorčí rady
Pardubice - Studánka, Bartoňova, PSČ 530 12
den vzniku členství: 24. 11. 2011 - 24. 11. 2015
od 6. 9. 2014 do 16. 6. 2016
Ing. PETR HETTO - Člen dozorčí rady
Dolní Zálezly, Jahodová, PSČ 403 01
den vzniku členství: 16. 6. 2014 - 4. 9. 2015
od 21. 2. 2012 do 6. 9. 2014
Iva Beranová - předseda dozorčí rady
Pardubice - Studánka, Erno Košťála 1000, PSČ 530 12
den vzniku členství: 17. 10. 2011
den vzniku funkce: 13. 12. 2011
od 21. 2. 2012 do 6. 9. 2014
Ing. Věra Morávková - člen dozorčí rady
Pardubice - Studánka, Bartoňova, PSČ 530 12
den vzniku členství: 24. 11. 2011
od 31. 12. 2011 do 21. 2. 2012
Iva Beranová - člen dozorčí rady
Pardubice - Studánka, Erno Košťála 1000, PSČ 530 12
den vzniku členství: 17. 10. 2011
od 31. 12. 2010 do 6. 9. 2014
Ing. Petr Hetto - Člen dozorčí rady
Dolní Zálezly, Jahodová 184, PSČ 403 01
den vzniku členství: 13. 9. 2010 - 16. 6. 2014
od 25. 1. 2008 do 21. 2. 2012
Ing. František Herrmann, CSc. - předseda dozorčí rady
Pardubice - Bílé Předměstí, Sezemická 1290, PSČ 530 03
den vzniku členství: 6. 11. 2007 - 6. 11. 2011
den vzniku funkce: 11. 12. 2007 - 6. 11. 2011
od 29. 6. 2007 do 31. 12. 2011
Iva Beranová - člen dozorčí rady
Pardubice - Studánka, Erno Košťála 1000, PSČ 530 12
den vzniku členství: 26. 6. 2007 - 26. 6. 2011
od 23. 6. 2006 do 31. 12. 2010
Ing. Petr Hetto - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem - Centrum, Bělehradská 1958/30, PSČ 400 11
den vzniku členství: 16. 6. 2006 - 13. 9. 2010
od 30. 9. 2005 do 23. 6. 2006
Ing. Petr Hetto - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem - Centrum, Bělehradská 1958/30, PSČ 400 11
den vzniku členství: 24. 8. 2005 - 16. 6. 2006
od 25. 5. 2004 do 25. 1. 2008
Ing. Miroslav Balcar, CSc. - Předseda
Sezemice - Za humny, 705, PSČ 533 04
den vzniku členství: 6. 11. 2003 - 6. 11. 2007
den vzniku funkce: 20. 11. 2003 - 6. 11. 2007
od 30. 12. 2003 do 25. 5. 2004
Ing. Miroslav Balcar, CSc. - Člen
Sezemice - Za humny, 705, PSČ 533 04
den vzniku členství: 6. 11. 2003
od 30. 12. 2003 do 29. 6. 2007
Ing. Jan Tošovský - Člen dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, Grussova 413, PSČ 530 09
den vzniku členství: 18. 6. 2003 - 26. 6. 2007
od 2. 10. 2001 do 30. 12. 2003
Ing. Miroslav Balcar, CSc. - Předseda dozorčí rady
Sezemice - Za humny, 705, PSČ 533 04
den vzniku členství: 9. 11. 1999 - 6. 11. 2003
den vzniku funkce: 19. 11. 1999 - 6. 11. 2003
od 2. 10. 2001 do 30. 12. 2003
Ing. Jan Tošovský - Člen dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, Grussova 413, PSČ 530 09
den vzniku členství: 16. 6. 1999 - 16. 6. 2003
od 2. 10. 2001 do 30. 9. 2005
Ing. Petr Hetto - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem - Centrum, Bělehradská 1958/30, PSČ 400 11
den vzniku členství: 6. 6. 2001 - 6. 6. 2005
od 14. 6. 2001 do 2. 10. 2001
Ing. Petr Hetto - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Bělehradská 1958/30, PSČ 400 11
od 28. 2. 2000 do 2. 10. 2001
Ing. Miroslav Balcar, CSc. - Předseda dozorčí rady
Sezemice, Za Humny 705
od 12. 11. 1999 do 23. 10. 2000
Ing. František Fidrmuc - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Tolstého 1226/50
od 12. 11. 1999 do 2. 10. 2001
Ing. Jan Tošovský - Člen dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, Grussova 413
od 17. 11. 1997 do 12. 11. 1999
Ing. František Fidrmuc
Ústí nad Labem, Tolstého 1226/50
od 17. 11. 1997 do 28. 2. 2000
ing. Jan Hyršl, CSc. - Předseda
Pardubice, Dašická 1179
od 24. 6. 1996 do 17. 11. 1997
ing. Jan Hyršl - Předseda
Pardubice, Dašická 1179
od 19. 9. 1995 do 17. 11. 1997
Ing. František Fidrmuc
Ústí nad Labem, Tolstého 4226/50
od 19. 9. 1995 do 12. 11. 1999
Ing. Petr Hetto
Ústí nad Labem, Vinařská 18
od 15. 12. 1993 do 19. 9. 1995
Ing. Jiřina Vlková
Praha 4, Pod višňovkou 13/1370
od 15. 12. 1993 do 19. 9. 1995
Ing. Igor Ferenčík
Pardubice, Palackého 1930
od 15. 12. 1993 do 24. 6. 1996
Ing. Jan Bandžuch, CSc. - Předseda
Srch, 161
od 1. 5. 1992 do 15. 12. 1993
ing. Jan Bandžuch, CSc.
Srch, 161
od 1. 5. 1992 do 15. 12. 1993
ing. Ivan Dobáš, CSc.
Pardubice, Lexova 2235, PSČ 530 02
od 1. 5. 1992 do 15. 12. 1993
ing. Miroslava Krbcová
Bohdaneč, Družstevní 599
Akcionáři
od 22. 7. 2014
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČO: 00011789
Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32
od 30. 4. 2009 do 22. 7. 2014
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČO: 00011789
Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+21

+
-
Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+16

+
-
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

+6

+
-
Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-34

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-36

+
-
Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-112

+
-

A tohle už jste četli?

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace

Když se nevydaří vinařská sezóna, dopady pocítí dovozce, prodejce i koncoví zákazníci. A když do takového byznysu zasáhne ještě covid, je čas na improvizaci. Blýská se pro dovozce výběrových vín na lepší časy, nebo jim doba dál nepřeje? Zeptali jsme se Jakuba Přibyla, obchodního ředitele firmy Advivum.

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Nedostatek lidí, rychle zdražující vstupy a nižší ziskovost. České restaurace bojují s důsledky covidu a připravují se na další perný rok plný nejistoty. Přežijí prý jen dobří, pro průměr nezbude na trhu místo.

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 153 318 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Dovolená u moře letos konečně může proběhnout bez covidových omezení. Můžou si ji však Češi v současné...

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Za pár dní děti přinesou vysvědčení. A my budeme hledat slova, jak ocenit jejich práci. Pochválit je...

Partners Financial Services