ZPA Nová Paka, a.s.
IČO: 46504826

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Obchodní firma
od 1. 5. 1992

ZPA Nová Paka, a.s.

Sídlo
od 8. 9. 2009 do 14. 10. 2014
Nová Paka, Pražská 470, PSČ 509 39
od 1. 5. 1992 do 8. 9. 2009
Nová Paka, Pražská 470
IČO
od 1. 5. 1992

46504826

DIČ

CZ46504826

Identifikátor datové schránky:cvttft5
Právní forma
od 1. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka644 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 14. 10. 2014
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 25. 10. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 10. 2010
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 25. 10. 2010
- obráběčství
od 3. 10. 2002 do 25. 10. 2010
- výroba tepelné energie
od 3. 10. 2002 do 25. 10. 2010
- rozvod tepelné energie
od 3. 10. 2002 do 25. 10. 2010
- distribuce elektřiny
od 3. 10. 2002 do 25. 10. 2010
- provozování vodovodů a kanalizací
od 19. 5. 1998 do 25. 10. 2010
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 19. 5. 1998 do 25. 10. 2010
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
od 5. 4. 1995 do 3. 10. 2002
- ubytovací služby ( v rámci volné živnosti)
od 5. 4. 1995 do 3. 10. 2002
- hostinská činnost ( bez ubytovacích zařízení)
od 5. 4. 1995 do 25. 10. 2010
- projektování měřících okruhů a jejich uvádění do provozu
od 5. 4. 1995 do 25. 10. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( v rámci volné živnosti)
od 5. 4. 1995 do 25. 10. 2010
- konstrukce a výroba strojírenských mechanických dílců a elektrotechnických součástí ( v rámci volné živnosti)
od 24. 6. 1993 do 19. 5. 1998
- úřední měření
od 24. 6. 1993 do 19. 5. 1998
- montáž a opravy měřící a regulační techniky
od 24. 6. 1993 do 25. 10. 2010
- reprografické služby - kopírování dle přiložených vzorů (MINOLTA) - reprografie dle přiložených vzorů (REX ROTARY) - tvorba a úprava návrhů pro kopírování a reprografii
od 24. 6. 1993 do 25. 10. 2010
- poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory)
od 24. 6. 1993 do 25. 10. 2010
- výroba, opravy a montáž měřidel
od 1. 5. 1992 do 24. 6. 1993
- a)vývoj, výroba a odbyt přístrojů pro měření a regulaci včetně náhradních dílů
od 1. 5. 1992 do 24. 6. 1993
- b)velkoobchodní a maloobchodní činnost
od 1. 5. 1992 do 24. 6. 1993
- c)servisní činnost, projektování měřících okruhů a jejich uvádění do provozu
od 1. 5. 1992 do 24. 6. 1993
- d)úřední ověřování měřidel
od 1. 5. 1992 do 24. 6. 1993
- e)zřizovatel SOU
Ostatní skutečnosti
od 14. 10. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 14. 10. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 14. 10. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 3. 2008 do 14. 12. 2010
- Valná hromada společnosti dne 29. 2. 2008 přijala toto usnesení: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti ZPA Nová Paka, a.s. z dosavadní výše 100.000.000,-- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlou vy, maximálně však v rozsahu jmenovité hodnoty dvacet čtyři tisíc (24.000 ks) kusů akcií, tj. maximálně o částku 24.000.000,-- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů korun českých), při jmenovité hodnotě jednoho (1) kusu akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden ti síc korun českých). Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti ZPA Nová Paka, a.s. je přebytek vlastních zdrojů společnosti a snaha o zjednodušení vlastnické struktury. Účelem snížení základního kapitálu je tedy uvolnění a vyplacení přebývajících finančních prostřed ků akcionářům společnosti až do výše navrženého snížení základního kapitálu společnosti a umožnění akcionářům, aby přijali veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Způsob snížení základního kapitálu: snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy podle § 213c zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. Částka, o kterou se sníží základní kapitál, bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu a sníží se o ni majetek společnosti. Výše úplaty za jednu (1) akcii činí 1.417,-- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmnáct korun českých). Akcionáři jsou povinni pře dložit listinné akcie společnosti ve lhůtě tří (3) měsíců po dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada společnosti současně pověřuje představenstvo společnosti podat návrh na zápis snížení základního kapitálu společnost i v takovém rozsahu, v jakém akcionáři přijmou veřejný návrh smlouvy.
od 6. 8. 2004 do 11. 2. 2005
- I. Valná hromada schválila návrh na snížení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: Důvod navrhovaného snížení základního kapitálu: splnění zákonné povinnosti stanovené § 161b obchodního zákoníku a rozdělení přebytečného provozního kapitálu mezi akcionáře společnosti Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: výplata částky odpovídající snížení základního kapitálu akcionářům společnosti Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál bude snížen v rozsahu vlastních akcií, které budou v majetku společnosti ke dni podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku a dále v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, kt eré budou společnosti nabídnuty na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Základní kapitál bude snížen maximálně o 147.920 kusů tak, aby výše základního kapitálu po snížení činila alespoň 100,000.000,- Kč (slovy: stomilionů korun českých) Způsob snížení základního kapitálu: zničením vlastních akcií v majetku společnosti a vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu v souladu s § 213c obchodního zákoníku Pravidla pro určení výše úplaty: výše úplaty za jednu akcii se stanoví jako podíl čistého obchodního majetku společnosti zjištěného z roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2003 a celkového počtu akcií společnosti a činí 728,- Kč (slovy: sedmsetdvace tosm korunčeských) Lhůta pro předložení listinných akcií: dva měsíce ode dne, kdy zápis nové výše základního kapitálu po snížení do obchodního rejstříku nabude právní moci
od 24. 6. 1993 do 19. 5. 1998
- Právní poměry se řídí dle stanov ze 16.3.1993.
od 15. 1. 1993 do 19. 5. 1998
- Změna stanov schválena valnou hromadou dne 16.12.1992.
od 1. 5. 1992 do 15. 1. 1993
- Základní jmění společnosti činí 228.285.000,-- Kčs (slovy:dvěstě- dvacetosmmiliónůdvěstěosmdesátpěttisíc korunčeskoslovenských). Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kte- ré je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu stát- ního podniku ZPA Nová Paka.
od 1. 5. 1992 do 15. 1. 1993
- Toto základní jmění je rozděleno na 228.285 akcií na majitele po 1000 Kčs jmenovité hodnoty.
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 2010
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního ma- jetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ZPA Nová Paka ve smyslu par. 11 odst.3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 2010
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29. 4. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 17. 10. 2008
Základní kapitál 76 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 2. 2005 do 17. 10. 2008
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 10. 2002 do 11. 2. 2005
Základní kapitál 247 920 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 1. 1993 do 3. 10. 2002
Základní kapitál 247 920 000 Kč
od 1. 5. 1992 do 15. 1. 1993
Základní kapitál 228 285 000 Kč
od 14. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 76 000.
od 17. 10. 2008 do 14. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 76 000.
od 11. 2. 2005 do 17. 10. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100 000.
od 11. 2. 2005 do 17. 10. 2008
v listinné podobě
od 31. 10. 2002 do 11. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 247 920.
od 31. 10. 2002 do 11. 2. 2005
v listinné podobě
od 15. 1. 1993 do 31. 10. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 247 920.
od 15. 1. 1993 do 31. 10. 2002
v zaknihované podobě
od 1. 5. 1992 do 15. 1. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 228 285.
Statutární orgán
od 14. 10. 2014
Ing. BOHUSLAV FRANĚK - Předseda představenstva
Vojkovice, Hlavní, PSČ 667 01
den vzniku členství: 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 25. 6. 2014
od 14. 10. 2014
Mgr. PETR ADÁMEK - Místopředseda představenstva
Brno - Bystrc, Teyschlova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 25. 6. 2014
od 14. 10. 2014
Ing. ZDENĚK KOUBA - Člen představenstva
Nová Paka, Česká, PSČ 509 01
den vzniku členství: 25. 6. 2014
od 7. 6. 2013 do 14. 10. 2014
Ing. IGOR FAIT - člen představenstva
Brno - Židenice, Stará osada, PSČ 615 00
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 25. 6. 2014
od 5. 8. 2011 do 7. 6. 2013
Ing. Igor Fait - člen představenstva
Brno, Stará Osada, PSČ 615 00
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 25. 6. 2014
od 5. 8. 2011 do 14. 10. 2014
Ing. Bohuslav Franěk - předseda představenstva
Vojkovice, Hlavní, PSČ 667 01
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 17. 6. 2011 - 25. 6. 2014
od 5. 8. 2011 do 14. 10. 2014
Mgr. Petr Adámek - místopředseda představenstva
Brno, Teyschlova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 17. 6. 2011 - 25. 6. 2014
od 5. 8. 2011 do 14. 10. 2014
Ing. Zdeněk Kouba - člen představenstva
Nová Paka, Česká, PSČ 509 01
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 25. 6. 2014
od 5. 8. 2011 do 14. 10. 2014
Ing. David Šplíchal - člen představenstva
Třebíč, Obránců míru, PSČ 674 01
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 25. 6. 2014
od 8. 9. 2009 do 5. 8. 2011
Mgr. Petr Adámek - člen představenstva
Brno, Teyschlova 1116/27, PSČ 635 00
den vzniku členství: 19. 6. 2009 - 17. 6. 2011
od 29. 12. 2008 do 8. 9. 2009
Ing. Ladislav Šíbl - člen představenstva
Brno, Révová 4430/28, PSČ 628 00
den vzniku členství: 18. 5. 2004 - 19. 6. 2009
od 10. 7. 2006 do 5. 8. 2011
Ing. Bohuslav Franěk - předseda představenstva
Vojkovice, Hlavní 83, PSČ 667 01
den vzniku členství: 20. 6. 2006 - 17. 6. 2011
den vzniku funkce: 20. 6. 2006 - 17. 6. 2011
od 10. 7. 2006 do 5. 8. 2011
Ing. Igor Fait - místopředseda představenstva
Brno, Stará Osada 17, PSČ 615 00
den vzniku členství: 20. 6. 2006 - 17. 6. 2011
den vzniku funkce: 20. 6. 2006 - 17. 6. 2011
od 10. 7. 2006 do 5. 8. 2011
Ing. Martin Leskour - člen představenstva
Žďár nad Sázavou, Neumannova 13/23, PSČ 590 01
den vzniku členství: 20. 6. 2006 - 17. 6. 2011
od 10. 7. 2006 do 5. 8. 2011
Ing. David Šplíchal - člen představenstva
Třebíč, Obránců míru 446, PSČ 674 01
den vzniku členství: 20. 6. 2006 - 17. 6. 2011
od 6. 8. 2004 do 29. 12. 2008
Ing. Ladislav Šíbl - Člen představenstva
Brno, Bzenecká 4
den vzniku členství: 18. 5. 2004
od 3. 10. 2002 do 10. 7. 2006
Ing. David Šplíchal - Člen představenstva
Třebíč, Obránců míru 446, PSČ 674 01
den vzniku členství: 21. 9. 2001 - 20. 6. 2006
od 2. 4. 2002 do 3. 10. 2002
Ing. David Šplíchal - Člen představenstva
Třebíč, Obránců míru 3, PSČ 674 01
den vzniku členství: 21. 9. 2001
od 2. 4. 2002 do 10. 7. 2006
Ing. Bohuslav Franěk - Předseda představenstva
Vojkovice, Hlavní 83
den vzniku členství: 21. 9. 2001 - 20. 6. 2006
den vzniku funkce: 24. 9. 2001 - 20. 6. 2006
od 2. 4. 2002 do 10. 7. 2006
Ing. Igor Fait - Místopředseda představenstva
Brno - Stará osada, 17, PSČ 615 00
den vzniku členství: 21. 9. 2001 - 20. 6. 2006
den vzniku funkce: 24. 9. 2001 - 20. 6. 2006
od 2. 4. 2002 do 10. 7. 2006
Ing. Martin Leskour - Člen představenstva
Žďár nad Sázavou, Neumannova 13/23, PSČ 590 01
den vzniku členství: 21. 9. 2001 - 20. 6. 2006
od 14. 6. 2000 do 2. 4. 2002
Ing. František Patera - Člen představenstva
Hořice, Harantova 1748
od 9. 10. 1998 do 2. 4. 2002
Ing. Ivan Kolovecký - Člen představenstva
Blansko, Obůrka 36, PSČ 678 01
od 30. 1. 1997 do 9. 10. 1998
Ing. Danuška Bělušová - Člen představenstva
Lysice, Oulehla 456, PSČ 679 11
od 30. 1. 1997 do 14. 6. 2000
Ing. Pavel Burda - Člen představenstva
Kotvrdovice, 271, PSČ 679 07
od 30. 1. 1997 do 2. 4. 2002
Ing. Jiří Burda - Předseda představenstva
Kotvrdovice, 272, PSČ 679 07
od 30. 1. 1997 do 2. 4. 2002
Ing. Rostislav Šebela - Místopředseda představenstva
Kotvrdovice, 201, PSČ 679 07
od 30. 1. 1997 do 6. 8. 2004
Ing. Bc. Michal Mišun - Člen představenstva
Brno, Sabinova 4, PSČ 616 00
den vzniku členství: 21. 9. 2001 - 18. 5. 2004
od 5. 4. 1995 do 30. 1. 1997
Ing. Václav Žalský - člen představenstva
Jičín, Švermova 280
od 5. 4. 1995 do 30. 1. 1997
Ing. Miloš Ježek - člen představenstva
Praha 3, Buková 7
od 13. 6. 1994 do 5. 4. 1995
Ing. Pavel Michut - člen představenstva
Praha 9, Ivančická 582, PSČ 199 00
od 24. 6. 1993 do 13. 6. 1994
Ing. Pavel Voříšek - člen představenstva
Praha 3, Přemyslovská 44
od 24. 6. 1993 do 30. 1. 1997
Karel Pečínka - člen představenstva
Pardubice - Svítkov, Kolonie 477
od 24. 6. 1993 do 30. 1. 1997
Ing. Pavel Svatoš - člen představenstva
Praha 9, Novosibirská 856
od 24. 6. 1993 do 30. 1. 1997
Ing. František Šebela - člen představenstva
Brno, Černohorská 13
od 1. 5. 1992 do 24. 6. 1993
RNDr. Viktor Danielis - 1.člen představenstva
Praha 4, Ellnerové 3103
od 1. 5. 1992 do 24. 6. 1993
Ing. Zdeněk D v o ř á k - 2.člen představenstva
Praha 5, Favorského 1923
od 1. 5. 1992 do 24. 6. 1993
Ing. Ivan Lubomírský - 4.člen představenstva
Praha 1, Jungmannova 7
od 1. 5. 1992 do 24. 6. 1993
Ing. Václav Rychlík - 5.člen představenstva
Nová Paka, F. Procházky 50
od 1. 5. 1992 do 5. 4. 1995
Ing. Václav Žalský - 3.člen představenstva
Jičín, Švermova 280
od 14. 10. 2014
Společnost zastupují navenek členové představenstva, a to: a) samostatně předseda nebo místopředseda představenstva nebo b) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření.
od 3. 10. 2002 do 14. 10. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda nebo místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 1. 5. 1992 do 1. 5. 1992
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předtavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pí- semně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otis- ku razítka společnosti.
od 1. 5. 1992 do 3. 10. 2002
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pově- řen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pí- semně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otis- ku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 5. 10. 2016
DAVID FRANĚK - Předseda dozorčí rady
Studenec - Zálesní Lhota, , PSČ 514 01
den vzniku členství: 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 25. 6. 2014
od 23. 8. 2016
Ing. JAN FRANĚK - Člen dozorčí rady
Vojkovice, Hlavní, PSČ 667 01
den vzniku členství: 25. 6. 2014
od 23. 8. 2016
JIŘÍ FRANĚK - Člen dozorčí rady
Vojkovice, Hlavní, PSČ 667 01
den vzniku členství: 21. 6. 2016
od 14. 10. 2014 do 23. 8. 2016
Ing. DAVID ŠPLÍCHAL - Člen dozorčí rady
Třebíč - Nové Dvory, Obránců míru, PSČ 674 01
den vzniku členství: 25. 6. 2014 - 17. 6. 2016
od 14. 10. 2014 do 23. 8. 2016
Bc. JAN FRANĚK - Člen dozorčí rady
Vojkovice, Hlavní, PSČ 667 01
den vzniku členství: 25. 6. 2014
od 14. 10. 2014 do 5. 10. 2016
DAVID FRANĚK - Předseda dozorčí rady
Rajhrad, Klášterní Dvůr, PSČ 664 61
den vzniku členství: 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 25. 6. 2014
od 7. 6. 2013 do 14. 10. 2014
Ing. LIBOR ŠPARLINEK - předseda dozorčí rady
Blansko, Erbenova, PSČ 678 01
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 17. 6. 2011 - 25. 6. 2014
od 7. 6. 2013 do 14. 10. 2014
Ing. LUBOR TURZA - člen dozorčí rady
Luhačovice, Úprkova, PSČ 763 26
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 25. 6. 2014
od 5. 8. 2011 do 7. 6. 2013
Ing. Libor Šparlinek - předseda dozorčí rady
Blansko, Erbenova, PSČ 678 01
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 17. 6. 2011 - 25. 6. 2014
od 5. 8. 2011 do 7. 6. 2013
Ing. Lubor Turza - člen dozorčí rady
Luhačovice, Úprkova, PSČ 763 26
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 25. 6. 2014
od 8. 9. 2009 do 5. 8. 2011
Ing. Lubor Turza - člen dozorčí rady
Luhačovice, Úprkova 406, PSČ 763 26
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 17. 6. 2011
od 8. 9. 2009 do 14. 10. 2014
Ivan Tůma - člen dozorčí rady
Nová Paka, Tichá 712, PSČ 509 01
den vzniku členství: 7. 5. 2009 - 25. 6. 2014
od 29. 12. 2008 do 5. 8. 2011
Ing. Libor Šparlinek - předseda dozorčí rady
Blansko, Erbenova 2426/2a, PSČ 678 01
den vzniku členství: 20. 6. 2006 - 17. 6. 2011
den vzniku funkce: 20. 6. 2006 - 17. 6. 2011
od 10. 7. 2006 do 29. 12. 2008
Ing. Libor Šparlinek - předseda dozorčí rady
Blansko, Krajní 2, PSČ 678 01
den vzniku členství: 20. 6. 2006
den vzniku funkce: 20. 6. 2006
od 6. 8. 2004 do 8. 9. 2009
Josef Antoš
Nová Paka, F. Pecháčka 1484, PSČ 509 01
den vzniku členství: 13. 5. 2004 - 7. 5. 2009
od 6. 8. 2004 do 8. 9. 2009
Ing. Lubor Turza
Luhačovice, Úprkova 406
den vzniku členství: 18. 5. 2004 - 19. 6. 2009
od 2. 4. 2002 do 6. 8. 2004
Ing. Ivan Kolovecký
Blansko, Obůrka 36, PSČ 678 01
den vzniku členství: 21. 9. 2001 - 18. 5. 2004
od 2. 4. 2002 do 10. 7. 2006
Ing. Libor Šparlinek
Blansko, Krajní 2, PSČ 678 01
den vzniku členství: 21. 9. 2001 - 20. 6. 2006
od 9. 10. 1998 do 2. 4. 2002
Ing. Danuška Bělušová
Lysice, Oulehla 456, PSČ 697 71
od 9. 10. 1998 do 6. 8. 2004
Jan Huryta
Nová Paka, Šafaříkova 443/6, PSČ 509 01
den vzniku členství: 27. 5. 1998 - 27. 5. 2003
od 30. 1. 1997 do 9. 10. 1998
Ing. Miloslav Frýba
Jičín, Tylova 80
od 30. 1. 1997 do 2. 4. 2002
JUDr. Milena Rylichová
Praha 2, Korunní 16
od 5. 4. 1995 do 30. 1. 1997
Ing. Branislav Babík
Bratislava - SR, Mariánská 10
od 5. 4. 1995 do 30. 1. 1997
Ing. Miroslav Frýba
Jičín, Tylova 80
od 5. 4. 1995 do 9. 10. 1998
Zdeněk Burkert
Nová Paka, U Studénky 1318, PSČ 509 01
od 1. 5. 1992 do 5. 4. 1995
Ing. Ludmila Synková - 1.člen
Praha 9, Sýkovecká 159/21
od 1. 5. 1992 do 5. 4. 1995
Ing. Miroslav Frýba - 2.člen
Jičín, Tylova 80
od 1. 5. 1992 do 5. 4. 1995
Ing. Vladislav Seláček - 3.člen
Nová Paka, T. Novákové 1267
Hodnocení firmy
-78
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 17 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 14 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

2018: Jak reklamovat a nepohořet

21. 6. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

2018: Jak reklamovat a nepohořet

Chcete reklamovat? Potřebujete reklamovat? Musíte reklamovat? A víte, na co máte právo?

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 10 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

20. 6. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

V některých případech se podpora v nezaměstnanosti neurčuje z výdělku v posledním zaměstnání, ale z průměrné mzdy. Taková podpora je ovšem velmi nízká.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

Až donedávna to severský stát neměl vůbec jednoduché. Do začátku 19. století byl pod nadvládou Švédů, ty potom vystřídali Rusové. V roce 1917 sice Finové získali samostatnost,...více

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Stále více času trávíme zahleděni do displejů. Mobilní telefony, tablety, počítače, notebooky i televizní obrazovky ukrajují z denního času i několik hodin. Aktuální Internet...více

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

„Pro nás představují zhruba stejné nebezpečí jako albánská armáda ,“ řekl v roce 2010 ředitel Time Warner Jeff Bewkes o společnosti s ručením omezeným jménem Netflix, který...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+470
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+143
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-37
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-261
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-262
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 659,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
ČSOB 2 705,00 Kč
Komerční banka 2 712,59 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,40 Kč
Raiffeisenbank 2 753,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

Až donedávna to severský stát neměl vůbec jednoduché. Do začátku 19. století byl pod nadvládou...více

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Stále více času trávíme zahleděni do displejů. Mobilní telefony, tablety, počítače, notebooky...více

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

„Pro nás představují zhruba stejné nebezpečí jako albánská armáda ,“ řekl v roce 2010...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vracení zboží 14 dnů
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vracení zboží 14 dnů

Otázka: Dobrý den, zakoupil jsem zboží 17.června 2018 v kamenné prodejně. Jedná se o powerbanku cca za 450 Kč. Doma po rozbalení a připojení na nabíječku jsem zjistil že daný produkt (powerbanka) se nenabijí....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.