ASTRASERVIS, a.s., IČO: 46505105 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ASTRASERVIS, a.s. Údaje byly staženy 2. 5. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 46505105. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46505105 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu5. 5. 1992
Obchodní firma
od 21. 8. 2020

ASTRASERVIS, a.s.

od 5. 5. 1992 do 21. 8. 2020

UNISERVIS Hradec Králové, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 21. 5. 2015
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Háje
Ulice: V Hájích
Adresní místo: V Hájích 289/57
PSČ: 14900
od 5. 5. 1992 do 21. 5. 2015
Hradec Králové, Sušilova 1337
IČO
od 5. 5. 1992

46505105

DIČ

CZ46505105

Identifikátor datové schránky:czbs4p3
Právní forma
od 5. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka20670 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 2. 2022
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; Zprostředkování obchodu a služeb; Velkoobchod a maloobchod; Ubytovací služby; Nákup, pro dej, správa a údržba nemovitostí; Pronájem a půjčování věcí movitých; Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně h ospodářské povahy; Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovn í činnosti
od 21. 5. 2015
- projektová činnost ve výstavbě
od 21. 5. 2015
- provozování solárií
od 21. 5. 2015
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 21. 5. 2015 do 3. 2. 2022
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 3. 2004
- směnárenská činnost
od 25. 3. 2004 do 21. 5. 2015
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 25. 3. 2004 do 21. 5. 2015
- půjčovna sportovních potřeb
od 10. 4. 1998
- rozvod tepla
od 10. 4. 1998
- rozvod elektřiny
od 10. 4. 1998 do 25. 3. 2004
- provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
od 27. 5. 1994 do 21. 5. 2015
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 24. 6. 1993
- hostinská činnost
od 24. 6. 1993 do 21. 5. 2015
- ubytovací služby
od 24. 6. 1993 do 21. 5. 2015
- projektová činnost v investiční výstavbě
od 24. 6. 1993 do 21. 5. 2015
- správa objektů
od 24. 6. 1993 do 21. 5. 2015
- reprografické práce
od 5. 5. 1992 do 24. 6. 1993
- ubytovací služby pro pracovníky ve stavebnictví, služby veřejného stravování, hospodářsko-sociální, rekreační služby, výchova a výuka pracovníků pro stavebnictví, stavební a montážní práce v oboru pozemního stavitelství včetně modernizací, rekonstrukcí, oprav a údržby objektů, výroba zařízení a různých druhů výrobků, výkony, práce a služby, zvláště servisní a poradenská činnost, tiskařské a reprografické práce, propagační činnost, silniční doprava (osobní včetně hromadné přepravy osob a nákladní).
od 5. 5. 1992 do 24. 6. 1993
- projektová činnost v oblasti průmyslové, bytové a občanské výs- tavby.
Ostatní skutečnosti
od 4. 5. 2021 do 3. 2. 2022
- Valná hromada společnosti ASTRASERVIS, a.s. přijala dne 30.4.2021 toto rozhodnutí: Valná hromada I.určuje, že hlavním akcionářem společnosti ASTRASERVIS, a.s., IČ 46505105, sídlem Praha 4, V Hájích 289/57, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20670, (dále jen Společnost) ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o obchodních korporacích), je pan Ing. Miloš Vostrovský, nar. dne 09.12.1955, bytem Praha 8, Kundratka 4, PSČ 180 00 (dále je n Hlavní akcionář), který ke dni doručení žádosti o svolání valné hromady Společnosti Hlavním akcionářem (tj. 26.2.2021), jakož i ke dni konání valné hromady vlastní 28.398 (slovy: Dvacet osm tisíc tři sta devadesát osm) kmenových akcií na jméno o jmenovi té hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 28.398.000,- Kč (slovy: Dvacet osm milionů tři sta devadesát osm tisíc korun českých), což představuje 92,24 % (slovy: Devad esát dvě celé a dvacet čtyři setiny procenta) základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 92,24 % (slovy: Devadesát dvě celé a dvacet čtyři setiny procentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti; II.rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným Společností, tedy ke všem akciím Společnosti, vlastněným jinými vlastníky než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen Přechod akcií). Přechod akcií nabude úči nnosti uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti); III.určuje, že dosavadní vlastníci akcií Společnosti odlišní od Hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) předloží (odevzdají) Společnosti své akcie do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k těmto akciím, tedy po Dni účinnosti, každé pracovní po ndělí a středu od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod, a to buď v sídle Společnosti, výhradně po předchozí telefonické či mailové domluvě na tel. 602 200 653, e-mail novotna@hotel-astra.cz nebo u pověřeného obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPOR ATE FINANCE, a.s., provozovna Jana Babáka 11, 612 00 Brno, výhradně po předchozí telefonické či mailové domluvě na tel. 538 705 742, e-mail: corporate@cyrruscf.cz, popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 Zákona o obchodníc h korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první Zákona o obchodních korporacích; IV.určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění za akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu akcií, ve výši 1.440,- Kč (slovy: Jeden tisíc čtyři sta čtyři cet korun českých) za každou akcii, tedy za každou jednu kmenovou akcii společnosti (v listinné podobě) ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých); V.určuje, že protiplnění ve výši určené výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO: 27758419, sídlem Jana Babáka 11, 612 00 Brno , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 5249, jakožto pověřené osoby ve smyslu § 378 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích (dále jen Pověřená osoba) každému původnímu vlastníkovi akcií. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře poskytnuto každému dosavadnímu akcionáři mimo Hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dní po splnění podmínek podle § 388 Zákona o obchodních korporacích, týkajících se předložení akcií Společnosti dosavadním vlastníkem. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li (bývalý) vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k akciím zástavní právo, je (bývalý) vlastník těchto akcií ke Dni účinnosti povinen zajistit, že zástavní věřitel obdrží informaci o povinnosti poskytnout P ověřené osobě údaje a dokumenty k prokázání zástavního práva a k výplatě protiplnění; VI.Protiplnění bude vyplaceno, za podmínky předání akcií Společnosti, Pověřenou osobou na bankovní účty původních vlastníků (akcionářů) dle Seznamu akcionářů Společnosti podle stavu k okamžiku přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře, te dy podle stavu ke Dni účinnosti, případně na bankovní účet zástavního věřitele. Původní vlastník, resp. případný zástavní věřitel, který Společnosti nenahlásil bankovní účet do Seznamu akcionářů, musí pro poskytnutí Protiplnění bankovní účet Společnosti s dělit.
od 24. 6. 1993 do 10. 4. 1998
- Právní poměry se řídí dle stanov z 12.5.1993.
od 5. 5. 1992 do 10. 4. 1998
- Založení společnosti:
od 5. 5. 1992 do 10. 4. 1998
- Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32., na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 5. 5. 1992 do 10. 4. 1998
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 5. 5. 1992 do 10. 4. 1998
- Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v schváleném privatizačním projektu státního podni- ku UNISERVIS Hradec Králové, s. p.
Kapitál
od 5. 5. 1992
Základní kapitál 30 784 000 Kč
od 21. 5. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30 784 v listinné podobě.
od 25. 3. 2004 do 21. 5. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 30 784.
od 25. 3. 2004 do 21. 5. 2015
- v listinné podobě
od 5. 5. 1992 do 25. 3. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 30 784.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 21. 5. 2015
Ing. MILOŠ VOSTROVSKÝ - předseda představenstva
Praha - Libeň, Kundratka, PSČ 180 00
den vzniku členství: 21. 5. 2015
den vzniku funkce: 21. 5. 2015
od 21. 5. 2015
Ing. LUKÁŠ VOSTROVSKÝ, MBA - člen představenstva
Praha - Libeň, Kundratka, PSČ 180 00
den vzniku členství: 21. 5. 2015
od 28. 12. 2013 do 21. 5. 2015
Ing. MILOŠ VOSTROVSKÝ - Předseda představenstva
Praha 8 - Libeň, Kundratka, PSČ 180 00
den vzniku členství: 4. 12. 2008 - 4. 3. 2014
den vzniku funkce: 9. 12. 2008 - 4. 3. 2014
od 25. 11. 2011 do 21. 5. 2015
Ing. Lukáš Vostrovský, MBA - člen představenstva
Praha 8, Kundratka, PSČ 180 00
den vzniku členství: 8. 11. 2011 - 21. 5. 2015
od 19. 5. 2011 do 21. 5. 2015
Helena Skokanová - člen představenstva
Špindlerův Mlýn - Bedřichov, , PSČ 543 51
den vzniku členství: 30. 12. 2010 - 21. 5. 2015
od 30. 4. 2010 do 19. 5. 2011
Ing. Petr Hnyk - Člen představenstva
Špindlerův Mlýn - Bedřichov, , PSČ 543 51
den vzniku členství: 23. 12. 2009 - 30. 12. 2010
od 3. 4. 2009 do 30. 4. 2010
Zdeněk Bělohlávek - Člen představenstva
Hradec Králové, Kydlinovská 9/16, PSČ 503 01
den vzniku členství: 4. 12. 2008 - 23. 12. 2009
od 3. 4. 2009 do 25. 11. 2011
Ing. Pavel Pracna - Člen představenstva
Praha 4 - Hodkovičky, Pod Lysinami 464/5, PSČ 149 00
den vzniku členství: 4. 12. 2008 - 10. 4. 2011
od 3. 4. 2009 do 28. 12. 2013
Ing. Miloš Vostrovský - Předseda představenstva
Praha 8, Kundratka 1911/4, PSČ 180 00
den vzniku členství: 4. 12. 2008
den vzniku funkce: 9. 12. 2008
od 25. 3. 2004 do 3. 4. 2009
Ing. Pavel Pracna - Člen představenstva
Praha 4, Pod Lysinami 464, PSČ 149 00
den vzniku členství: 18. 10. 2002 - 18. 1. 2008
od 3. 9. 1997 do 3. 4. 2009
Ing. Miloš Vostrovský - Předseda představenstva
Praha 8, Kundratka 4, PSČ 180 00
den vzniku členství: 18. 10. 2002 - 18. 1. 2008
den vzniku funkce: 18. 10. 2002 - 18. 1. 2008
od 3. 9. 1997 do 3. 4. 2009
Zdeněk Bělohlávek - Člen představenstva
Hradec Králové, Plácky 9, PSČ 501 16
den vzniku členství: 18. 10. 2002 - 18. 1. 2008
od 11. 7. 1995 do 3. 9. 1997
Zdeněk Bělohlávek - Předseda představenstva
Hradec Králové, Plácky 9
od 11. 7. 1995 do 25. 3. 2004
Ing. Pavel Pracna - Člen představenstva
Praha 4, Anny Drabíkové 534, PSČ 149 00
od 27. 5. 1994 do 11. 7. 1995
JUDr. Jiří Hartmann - Člen představenstva
Praha 4, Nad spádem 9
od 24. 6. 1993 do 11. 7. 1995
Ing. Karel Pánek - Člen představenstva
Praha 10, Vrátkovská 12
od 24. 6. 1993 do 11. 7. 1995
Milan Bém - Člen představenstva
Hradec Králové 7, Gruzinská 62
od 24. 6. 1993 do 3. 9. 1997
Ing. Miloš Vostrovský - Člen představenstva
Praha 8, Kundratská 4
od 5. 5. 1992 do 24. 6. 1993
Jiří Stuchlík - Člen představenstva
Hradec Králové, Na důchodě 470
od 5. 5. 1992 do 27. 5. 1994
JUDr. Slavomír Řehák - Člen představenstva
Hradec Králové, Na rozhraní 1380
od 5. 5. 1992 do 27. 5. 1994
- Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně po- věřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společ- nosti.
od 5. 5. 1992 do 11. 7. 1995
Zdeněk Bělohlávek - Člen představenstva
Hradec Králové, Plácky 9
od 21. 5. 2015
Za společnost je oprávněn jednat samostatně každý člen představenstva.
od 25. 3. 2004 do 21. 5. 2015
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo jiný člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost se podepisuje tak, že samostatně předseda představenstva nebo společně dva jiní členové před stavenstva připojí k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti svůj podpis.
od 1. 6. 1998 do 25. 3. 2004
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná navenek samostatně předseda představenstva nebo jiný člen představentva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva jiní členové představenstva, a to tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
od 11. 7. 1995 do 1. 6. 1998
Zastupování a podepisování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 27. 5. 1994 do 11. 7. 1995
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 21. 5. 2015
Mgr. JAROSLAV VOSTROVSKÝ - předseda dozorčí rady
Čáslav - Čáslav-Nové Město, Lísková, PSČ 286 01
den vzniku členství: 21. 5. 2015
den vzniku funkce: 21. 5. 2015
od 21. 5. 2015
ELIŠKA NOVOTNÁ - člen dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Terronská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 21. 5. 2015
od 18. 2. 2015 do 21. 5. 2015
Mgr. JAROSLAV VOSTROVSKÝ - Člen
Čáslav - Čáslav-Nové Město, Lísková, PSČ 286 01
den vzniku členství: 4. 12. 2008 - 4. 3. 2014
od 25. 11. 2011 do 21. 5. 2015
Eliška Novotná - člen dozorčí rady
Praha 6, Terronská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 11. 2011 - 21. 5. 2015
od 30. 4. 2010 do 21. 5. 2015
Alexandra Košková - Člen dozorčí rady
Vrchlabí, Luční, PSČ 543 03
den vzniku členství: 23. 12. 2009 - 23. 3. 2015
od 3. 4. 2009 do 30. 4. 2010
Ing. Petr Hnyk - Předseda dozorčí rady
Špindlerův Mlýn - Bedřichov, 124
den vzniku členství: 4. 12. 2008 - 23. 12. 2009
den vzniku funkce: 9. 12. 2008 - 23. 12. 2009
od 3. 4. 2009 do 25. 11. 2011
Petr Pracna - Člen
Plzeň - Doubravka, Lesní 1075/46, PSČ 312 00
den vzniku členství: 4. 12. 2008 - 8. 11. 2011
od 3. 4. 2009 do 18. 2. 2015
Mgr. Jaroslav Vostrovský - Člen
Čáslav, Lísková 1745, PSČ 286 01
den vzniku členství: 4. 12. 2008
od 24. 1. 2002 do 3. 4. 2009
Ing. Petr Hnyk - Člen dozorčí rady
Špindlerův Mlýn - Bedřichov, 124
den vzniku členství: 30. 8. 1999 - 18. 1. 2008
od 10. 4. 1998 do 24. 1. 2002
Miroslav Veselský - Člen
Hradec Králové, Hradecká 412
od 11. 7. 1995 do 3. 4. 2009
Mgr. Jaroslav Vostrovský - Člen
Čáslav, Růžová 1613, PSČ 286 01
den vzniku členství: 18. 10. 2002 - 18. 1. 2008
od 11. 7. 1995 do 3. 4. 2009
Petr Pracna - Člen
Plzeň, Lesní 46, PSČ 312 06
den vzniku členství: 18. 10. 2002 - 18. 1. 2008
od 27. 5. 1994 do 11. 7. 1995
Ing. Oldřich Pleskač - Člen
Sadská, Dr. Sokola 1030
od 27. 5. 1994 do 10. 4. 1998
Miroslav Ruda - Člen
Hradec Králové, Truhlářská 262
od 24. 6. 1993 do 11. 7. 1995
JUDr. Josef Mládek - Člen
Hradec Králové, Hrubínova 1459
od 5. 5. 1992 do 24. 6. 1993
Ing. Petr Kozák - Člen
Řevnice, Nám.Krále Jiřího z Poděbrad 77
od 5. 5. 1992 do 27. 5. 1994
Jiří Hanuš - Člen
Hradec Králové, Truhlářská 263
od 5. 5. 1992 do 27. 5. 1994
Ing. Tomáš Petřík - Člen
Hradec Králové, Luční 863
Akcionáři
od 3. 2. 2022
Ing. MILOŠ VOSTROVSKÝ
Praha - Libeň, Kundratka, PSČ 180 00
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

+10

+
-
Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+1

+
-
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-72

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-107

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-198

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-206

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 368 736 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Všichni je známe. Buď byla taková naše vlastní matka, tchyně nebo máme podobnou kamarádku. Mučednice....

Partners Financial Services