Hanson ČR, a.s.
IČO: 46680438 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Datum zániku1. 9. 2009
StavVymazáno
Obchodní firma
od 9. 10. 2000 do 1. 9. 2009

Hanson ČR, a.s.

od 27. 1. 1999 do 9. 10. 2000

Pioneer stavební materiály, a.s.

od 1. 5. 1992 do 27. 1. 1999

Štěrkovny a pískovny Veselí nad Lužnicí a.s.

Sídlo
od 25. 11. 2008 do 1. 9. 2009
Mokrá 359, PSČ 664 04
od 27. 1. 1999 do 25. 11. 2008
Veselí nad Lužnicí, třída Čs. armády 824, PSČ 391 81
od 1. 5. 1992 do 27. 1. 1999
Veselí nad Lužnicí, ul. ČSA
IČO
od 1. 5. 1992 do 1. 9. 2009

46680438

DIČ

CZ46680438

Identifikátor datové schránky:fbeec32
Právní forma
od 1. 5. 1992 do 1. 9. 2009
Akciová společnost
Spisová značka5767 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 6. 8. 2009 do 1. 9. 2009
- Provádění trhacích prací
od 6. 8. 2009 do 1. 9. 2009
- Zámečnictví, nástrojářství
od 6. 8. 2009 do 1. 9. 2009
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
od 6. 8. 2009 do 1. 9. 2009
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 6. 8. 2009 do 1. 9. 2009
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 6. 8. 2009 do 1. 9. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 12. 2004 do 6. 8. 2009
- hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
od 22. 12. 2004 do 6. 8. 2009
- montáž, opravy , revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
od 22. 12. 2004 do 6. 8. 2009
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 22. 12. 2004 do 6. 8. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 12. 2004 do 6. 8. 2009
- technické činnosti v dopravě
od 22. 12. 2004 do 6. 8. 2009
- zámečnictví
od 22. 12. 2004 do 1. 9. 2009
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
od 22. 12. 2004 do 1. 9. 2009
- opravy silničních vozidel
od 9. 10. 2000 do 6. 8. 2009
- studnařství
od 27. 1. 1999 do 27. 1. 1999
- zprostředkování dodavatelsko obstaravatelských vztahů ve stavebnictví
od 27. 1. 1999 do 27. 1. 1999
- činnost organizačních a ekenomických poradců
od 27. 1. 1999 do 6. 8. 2009
- obchodní činnost
od 27. 1. 1999 do 6. 8. 2009
- zprostředkování dodavatelsko odběratelských vztahů ve stavebnictví
od 27. 1. 1999 do 6. 8. 2009
- výroba stavebních hmot - betonových směsí
od 27. 1. 1999 do 6. 8. 2009
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 27. 1. 1999 do 6. 8. 2009
- průzkum trhu
od 1. 5. 1992 do 6. 8. 2009
- - vyhledávání, těžba, zpracování přírodního kamene a štěrkopísku - výroba, montáž a opravy konstrukcí, strojů, přístrojů a zařízení - provádění zemních, skrývkových, rekultivačních, zdvihacích a nakládacích prací - dopravní činnost - provádění vrtacích, destrukčních a trhacích prací
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2009 do 1. 9. 2009
- Společnost Hanson ČR, a.s. se ruší bez likvidace s tím, že jmění této společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází v důsledku fúze sloučením na nástupnickou společnost Českomoravský štěrk, a.s. se sídlem Mokrá č.p. 359, PSČ 664 04, IČ: 25502247.
od 1. 10. 2006 do 1. 9. 2009
- Na společnost Hanson ČR, a.s. se sídlem Veselí nad Lužnicí, třída Čs. armády 824, okres Tábor, PSČ 391 81, IČ 466 80 438, jako nástupnickou společnost, přešlo podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 9. 8. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 1. 2006 jmění spol ečností Hanson Holding, a.s. se sídlem Veselí nad Lužnicí, třída Čs. armády 824, PSČ 391 81, IČ 260 83 612 a Hanson Kamenivo, s.r.o. se sídlem Veselí nad Lužnicí, třída Čs. armády 824, okres Tábor, PSČ 391 81, IČ 610 64 483, jako společností zanikajících. Společnost Hanson ČR, a.s. se sídlem Veselí nad Lužnicí, třída Čs. armády 824, okres Tábor, PSČ 391 81, IČ 466 80 438 je právním nástupcem bez likvidace zrušených a zaniklých společností Hanson Holding, a.s. se sídlem Veselí nad Lužnicí, třída Čs. ar mády 824, PSČ 391 81, IČ 260 83 612 (dosud zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1423) a Hanson Kamenivo, s.r.o. se sídlem Veselí nad Lužnicí, třída Čs. armády 824, okres Tábor, PSČ 391 81, IČ 610 64 483 (dosud zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajksým soudem v Českých Budějovicích oddílu C vložce 11141).
od 28. 7. 2005 do 13. 7. 2006
- Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 12. července 2005: "Mimořádná valná hromada společnosti Hanson ČR, a.s. v souladu s § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, které jsou ve vlastnictví menšinových akci onářů společnosti, na hlavního akcionáře společnosti, společnost Pioneer Internationa. B.V. se sídlem Harmonieplein 117, 3603BS Maarssen, Nizozemsko. Hlavní akcionář k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tj. k 5. červenci 2005, vlastnil 83 151 akcií společnosti, které představují přibližně 96,41 % základního kapitálu společnosti. Tyto údaje osvědčující, že společnost Pioneer International B.V. je hlavním akcionářem společnosti, vyplývají z výpisu ze zákonné evidence cenných papírů k rozhodnému dni a zůstávají nezměněny i ke dni konání této mimořádné valné hromady, tedy k 12. červenci 2005. Hlavní akcionář určil protiplnění oprávněným osobám podle § 183m ods. 1 písm. b) obchodního zákoníku ve výši 4.445,- Kč (slovy čtyři tisíce čtyři sta čtyřicet pět korun českých) za jednu akcii společnosti. Podle závěru znaleckého posudku č. TC 56-2/2005 ze dne 10. června 2005 vypracovaného znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s., Bredovský dvůr - Olivova 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 63998581, hodnota jedné akcie společnosti Hanson ČR, a. s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků k datu 10. června 2005 činí 4.445,- Kč. Znalec proto konstatoval, že protiplnění navržené hlavním akcionářem je protiplněním přiměřeným znalcem zjištěné hodnotě akcií. Lhůta pro poskytnutí protiplnění činí dva měsíce ode dne podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku."
od 17. 7. 2004 do 22. 12. 2004
- Usnesení valné hromady ze dne 31. 5. 2004 o snížení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se snižuje o 3,854.000,- Kč (to je slovy: tři miliony osm set padesát čtyři tisíc korun českých). Základní kapitál se snižuje za účelem zrušení vlastních akcií v majetku společnosti, zejména s ohledem na maximální dobu 18 měsíců, na jakou může společnost vlastní akcie nabýt podle ustanovení § 161 a odst. 1 písm. a) bod 2 obch. zák. a povinnost ke sníž ení základního kapitálu podle ustanovení § 161 b odst. 4 obch. zák. Částka, o kterou se základní kapitál snižuje, odpovídá součtu jmenovitých hodnot všech vlastních akcií v majetku společnosti, to je 3.854 kusů akcií společnosti, vydaných v zaknihované po době, ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Ke snížení základního kapitálu budou v souladu s ustanovením § 231 odst. 1 obch. zák. v plném rozsahu použity tyto vlastní akcie v majetku společnosti. Společnost použije vlastní akcie ke sn ížení základního kapitálu tak, že dá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných akcií, ke zrušení akcií. Částka odpovídající snížení základního kapitálu v rozsahu připadajícím na jmenovitou hodnotu zrušovaných vlastních akcií bude vypořádána proti účtu základního kapitálu a rozdíl mezi pořizovací cenou vlastních akcií (včetně souvisejících nákladů) a jejich jmenovitou hodnotou bude vypořádán proti účtu vlastního kapitálu.
od 1. 5. 1992 do 10. 5. 1993
- Den zápisu: 1.5.1992 Právní forma společnosti: akciová společnost Dozorčí rada společnosti: JUDr. Ing. Petr Holátko, Tábor, Moskevská 2716 Ing. Zdeněk Líkař, Veselí nad Lužnicí, Svojsíkova 392 Rostislav Mlčoch, Suchdol nad Lužnicí 517
od 1. 5. 1992 do 10. 5. 1993
- Základní jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí 88 973 000,-Kčs slovy osmdesátosmmiliónůdevětsetsedmdesáttřitisíce korun čsl.
od 1. 5. 1992 do 10. 5. 1993
- Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 88 973 akcií na majitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
od 1. 5. 1992 do 13. 7. 2006
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Štěrkovny a pískovny, s.p..
od 1. 5. 1992 do 13. 7. 2006
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 1. 5. 1992 do 13. 7. 2006
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozdhonuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 22. 12. 2004 do 1. 9. 2009
Základní kapitál 86 243 000 Kč, splaceno 86 243 000 Kč.
od 10. 5. 1993 do 22. 12. 2004
Základní kapitál 90 097 000 Kč
od 22. 12. 2004 do 1. 9. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 86 243.
od 22. 12. 2004 do 1. 9. 2009
v zaknihované podobě
od 10. 5. 1993 do 22. 12. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 90 097.
Statutární orgán
od 11. 4. 2008 do 1. 9. 2009
Ing. Stanislav Kotrčka - předseda představenstva
Krátošice 36, Choustník, 391 18
den vzniku členství: 1. 4. 2008
den vzniku funkce: 1. 4. 2008
od 11. 4. 2008 do 1. 9. 2009
Ing. Jiří Vrba - člen představenstva
Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 191, PSČ 391 01
den vzniku členství: 1. 4. 2008
od 11. 4. 2008 do 1. 9. 2009
Zdeněk Gajdošík - člen představenstva
Babice, 426, PSČ 687 03
den vzniku členství: 1. 4. 2008
od 27. 10. 1999 do 9. 10. 2000
Jeremy Mark Smith - člen představenstva
Chapel Hill, Tilbrook Str., Austrálie
od 27. 10. 1999 do 9. 10. 2000
- nar. 14.1.1958 pobyt v ČR: Praha 4 - Kunratice, Beskydská 325/2
od 27. 10. 1999 do 11. 4. 2008
Ing. František Duda - předseda představenstva
Planá nad Lužnicí, Pionýrská 20
od 27. 10. 1999 do 11. 4. 2008
Zdeněk Zeman - člen představenstva
Veselí nad Lužnicí, Zlukovská 634/II, PSČ 391 81
od 27. 1. 1999 do 27. 1. 1999
Ing. Stanislav Kostrčka - člen představenstva
Krátošice 36, Choustník, 391 18
od 27. 1. 1999 do 27. 10. 1999
Jeremy Mark Smith - předseda představenstva
Chapel Hill, Tilbrook Str., Austrálie
od 27. 1. 1999 do 27. 10. 1999
- nar. 14.1.1958 pobyt v ČR: Praha 4 - Kunratice, Beskydská 325/2
od 27. 1. 1999 do 9. 10. 2000
Ing. Oskar Wencel - člen představenstva
Praha 4, Klapálkova 3131
od 27. 1. 1999 do 11. 4. 2008
Ing. Stanislav Kotrčka - člen představenstva
Krátošice 36, Choustník, 391 18
od 11. 1. 1999 do 27. 1. 1999
Jeremy Mark Smith - člen představenstva
Tillbrook Str., Chapel Hill,, Austrálie
od 11. 1. 1999 do 27. 1. 1999
- v ČR: Praha 4 - Kunratice, Beskydská 325/2
od 11. 1. 1999 do 27. 1. 1999
Yuval Dagim - člen představenstva
Yaavez 10B St., Zikron Yaakov,, Izraelský stát
od 11. 1. 1999 do 27. 1. 1999
- v ČR: Praha 4 - Průhonice, U Cihelny 620
od 27. 8. 1997 do 11. 1. 1999
Michael Jeremy Osborne - člen představenstva
Apple Acre, St. Bridges Major, Mid. Glamorgan, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 27. 8. 1997 do 11. 1. 1999
- pobyt v ČR: Praha 4, U krčského nádraží 17/229
od 11. 4. 1994 do 27. 8. 1997
Colin Richardson - člen představenstva
Průhonice, Pomněnková 56/7
od 11. 4. 1994 do 29. 4. 1998
Alan Nicholson - člen představenstva
Gateshead, G.B.C.212360 E
od 11. 4. 1994 do 11. 1. 1999
Peter Deering - místopředseda představenstva
Praha 4-Kunratice, Vožická 17
od 10. 5. 1993 do 11. 4. 1994
Ing. Václav Fuchs - místopředseda
České Budějovice, U Malše 133
od 10. 5. 1993 do 11. 4. 1994
Ing. Vlasta Dolanská - člen představenstva
Tábor, Soběslavská 1625
od 10. 5. 1993 do 11. 4. 1994
Ing. Milan Znamenaný - člen představenstva
Řípec, 72
od 10. 5. 1993 do 27. 1. 1999
Ing. Stanislav Kotrčka - předseda
Tábor, Moskevská 2726
od 1. 5. 1992 do 10. 5. 1993
Ing. Stanislav Kotrčka - člen představenstva spol.
Tábor, Moskevská 2726
od 1. 5. 1992 do 10. 5. 1993
Ing. František Volf - člen představenstva spol.
Tábor, Betlémská 279
od 1. 5. 1992 do 27. 10. 1999
Ing. František Duda - člen představenstva spol.
Planá nad Lužnicí, Pionýrská 20
od 23. 10. 2001 do 1. 9. 2009
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Členové představenstva se podepisují za společnost tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s označením své funkce.
od 27. 8. 1997 do 23. 10. 2001
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnosti se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 1. 5. 1992 do 27. 8. 1997
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Prokura
od 12. 5. 2008 do 1. 9. 2009
Ing. Karel Lorek
Nemojany, 241, PSČ 683 03
od 9. 4. 2008 do 6. 8. 2009
Ing. Pavel Ohnheiser
Kravaře u Hlučína - Dvořisko, Ludmily Hořké 33/12, PSČ 747 21
od 9. 4. 2008 do 1. 9. 2009
Ing. Richard Waldsberger
Brno, Fügnerova 441/15, PSČ 613 00
od 9. 4. 2008 do 1. 9. 2009
Zbyněk Pokorný
Brno, Šťouračova 906/11, PSČ 635 00
od 9. 4. 2008 do 1. 9. 2009
Za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat vždy dva prokuristé společně.
Dozorčí rada
od 12. 5. 2008 do 1. 9. 2009
Ing. Marek Novotný - předseda dozorčí rady
Beroun, Záhořanská 171, PSČ 266 01
den vzniku členství: 25. 3. 2008
den vzniku funkce: 11. 4. 2008
od 12. 5. 2008 do 1. 9. 2009
Petr Čulík - člen dozorčí rady
Slapy u Tábora, 104, PSČ 391 76
den vzniku členství: 3. 4. 2008
od 9. 4. 2008 do 12. 5. 2008
Ing. Marek Novotný - člen dozorčí rady
Beroun, Záhořanská 171, PSČ 266 01
den vzniku členství: 25. 3. 2008
od 9. 4. 2008 do 1. 9. 2009
Ing. Pavel Reich - člen dozorčí rady
Brno, Hvězdárenská 5, PSČ 616 00
den vzniku členství: 25. 3. 2008
od 23. 10. 2001 do 12. 5. 2008
Miroslav Blafka - předseda dozorčí rady
Suchdol nad Lužnicí, sídl. 9. května 706, PSČ 378 06
den vzniku členství: 11. 6. 2001 - 3. 4. 2008
den vzniku funkce: 2. 7. 2001 - 3. 4. 2008
od 27. 10. 1999 do 23. 10. 2001
Rostislav Mlčoch - předseda dozorčí rady
Suchdol nad Lužnicí, 517
od 27. 10. 1999 do 9. 4. 2008
JUDr. Vladimír Rutta - člen dozorčí rady
Praha 4, Krouzova 3051, PSČ 143 00
od 27. 1. 1999 do 9. 4. 2008
Ing. Jiří Vrba - člen dozorčí rady
Sezimovo Ústí I, Dr. E. Beneše 191, PSČ 391 01
od 11. 1. 1999 do 27. 1. 1999
Ing. Oskar Wencel - člen dozorčí rady
Praha 4, Klapálkova 3131
od 11. 1. 1999 do 27. 10. 1999
Ing. Alice Valešová - člen dozorčí rady
Praha 4, U Zeleného ptáka 1147
od 11. 4. 1994 do 11. 1. 1999
JUDr.Marian Čalfa - člen
Praha 6, Na Hanspaulce 8
od 11. 4. 1994 do 11. 1. 1999
Norman Nolan - člen
Canberra A.C.T.,Austrálie,
od 11. 4. 1994 do 27. 10. 1999
Rostislav Mlčoch - předseda
Suchdol nad Lužnicí, 517
Akcionáři
od 4. 8. 2008 do 1. 9. 2009
Českomoravský štěrk, a.s., IČO: 25502247
Mokrá, 359, PSČ 664 04
od 5. 6. 2008 do 4. 8. 2008
HC Hanson Holding B.V.
1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3105, Nizozemské království
od 13. 7. 2006 do 5. 6. 2008
Pioneer International B. V., 3603BS Maarssen, Harmonieplein 117
Maarssen, , Nizozemské království
Hodnocení firmy
+4
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

21. 3. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá | 1 komentářů

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

Podáním daňového přiznání podnikatelům povinnosti nekončí. Zbývá ještě odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Nabízíme kalkulačku, čerstvé formuláře i aplikaci, která daňové přiznání a přehledy hravě vyplní za vás.

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

21. 3. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 6 komentářů

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

Mám investovat do akciových fondů a jak velkou část majetku? Nebo bych se měl raději držet konzervativních investic či rovnou nechat peníze na spořicím účtu? Jednoduchý návod pro úplné začátečníky.

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+64
+
-
2.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-44
+
-
3.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

-67
+
-
4.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-71
+
-
5.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-137
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 617,00 Kč
Expobank CZ 2 616,20 Kč
Sberbank CZ 2 617,00 Kč
Oberbank 2 635,00 Kč
Česká spořitelna 2 658,00 Kč
ČSOB 2 655,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 696,10 Kč
Raiffeisenbank 2 699,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Změna mzdového výměru
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Změna mzdového výměru

Otázka: Dobrý den , jsem zaměstnaný u menší firmy a mám mzdu stanovenou výměrem. To , že může zaměstnavatel mzdový výměr měnit bez mého souhlasu vím. Podmínkou je akorát písemné oznámení této skutečnosti zaměstnanci.Můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.