PRAKOM Brno, a.s., IČO: 46900004 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti PRAKOM Brno, a.s. Údaje byly staženy 9. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 46900004. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46900004 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Datum zániku23. 8. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 5. 1992 do 23. 8. 2011

PRAKOM Brno, a.s.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
od 1. 5. 1992 do 19. 11. 2001
Brno, Komárovské nábřeží 10
IČO
od 1. 5. 1992 do 23. 8. 2011

46900004

Právní forma
od 1. 5. 1992 do 23. 8. 2011
Akciová společnost
Spisová značka826 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 1. 5. 1992 do 23. 8. 2011
- - praní a chemické čištění
od 1. 5. 1992 do 23. 8. 2011
- speciální úprava textilních výrobků
od 1. 5. 1992 do 23. 8. 2011
- půjčování prádla
od 1. 5. 1992 do 23. 8. 2011
- dopravní služby
od 1. 5. 1992 do 23. 8. 2011
- servisní činnost
od 1. 5. 1992 do 23. 8. 2011
- obchodní činnost
od 1. 5. 1992 do 23. 8. 2011
- restaurační služby
Ostatní skutečnosti
od 23. 8. 2011 do 23. 8. 2011
- Společnost PRAKOM Brno, a.s. zanikla sloučením se společností CHRIŠTOF, spol. s r.o., se sídlem Vyškov, Sportovní 39/3, PSČ 682 01, IČ 42660351, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 4315, jako nástupnickou spole čností. Společnost se vymazává z obchodního rejstříku se všemi zápisy.
od 9. 8. 2007 do 11. 2. 2009
- Řádná valná hromada společnosti konaná dne 31. července 2007: a) určuje, že společnost CHRIŠTOF, spol. s r.o., se sídlem Vyškov, Sportovní 39/3, PSČ 682 01, IČ 426 60 351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4315, je vlastníkem celkem 34.735 ks listinných akcií emitovaných s polečností PRAKOM Brno, a.s. ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 34.735.000,- Kč, což představuje podíl 96,49 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti PRAKOM Brno, a.s., čímž nabyl a rozhodný podíl dle ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a je hlavním akcionářem. Skutečnost, že společnost CHRIŠTOF, spol. s r.o., je hlavním akcionářem společnosti PRAKOM Brno, a.s., byla osvědčena JUDr. Přemysle m Kalousem, notářem přítomným na této valné hromadě a čestným prohlášením hlavního akcionáře učiněným ke dni konání této valné hromady; b) rozhodla v souladu s § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na společnost CHRIŠTOF, spol. s r.o., se sídlem Vyškov, Sportovní 39/3, PSČ 682 01, IČ: 426 60 351; c) určuje, že společnost CHRIŠTOF, spol. s r.o. jako hlavní akcionář společnosti PRAKOM Brno, a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám protiplnění ve výši Kč 651,- za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě Kč 1.000,-. Přiměřenost hodnoty protiplnění byla v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 070528 ze dne 28.května 2007 vypracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPER TS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 256 40 585. Znalecký posudek je přílohou notářského zápisu. Česká národní banka ve svém rozhodnutí č.j. Sp/544/157/2007 2007/8951/540 ze dne 30.5.2007 udělila v souladu s § 183i od st. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře, a to za uvedenou cenu. d)určuje způsob, místo a lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře mohou požádat o výplatu protiplnění osobně po předložení akcií nebo formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě počínaje ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře až do 30-ti dnů od přechodu vlastnického prá va, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hod. Protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců od data přechodu, a to bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při předložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč.
od 23. 1. 2003 do 8. 9. 2003
- základní kapitál obchodní společnosti PRAKOM Brno, a.s., se na základě rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 22.10.2002 snižuje o částku Kč 6.161.000,-: tj. z částky Kč 42,161.000,- na novou výši základního kapitálu Kč 36,000.000,- - důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti, přičemž částka odpovídající snížení základního kapitálu se použije na úhradu ztráty - ke snížení základního kapitálu použije společnost PRAKOM Brno, a.s., vlastní akcie - společnost použije vlastní akcie ke snížení základního kapitálu tak, že podá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů ke zrušení akcií použitých ke snížení základního kapitálu
od 30. 11. 1999 do 4. 12. 2002
- Společnost se řídí stanovami doplněnými valnou hromadou 3.9.1999.
od 2. 9. 1997 do 4. 12. 2002
- Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 30.6.1997.
od 1. 5. 1992 do 28. 3. 1994
- Dozorčí rada společnosti: - JUDr. Eva Jochová, Brno, Botanická 68 - Jana Tulisová, Brno, Šromova 46 - ing. Karel Machánek, CSc., Brno, Traubova 3a
od 1. 5. 1992 do 14. 9. 1995
- Způsob jednání jménem společnosti: Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 1. 5. 1992 do 14. 9. 1995
- Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 42 161 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
od 1. 5. 1992 do 4. 12. 2002
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku PRAKOM Brno, s.p.
od 1. 5. 1992 do 4. 12. 2002
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 27.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 8. 9. 2003 do 23. 8. 2011
Základní kapitál 36 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 5. 1992 do 8. 9. 2003
Základní kapitál 42 161 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 10. 2004 do 23. 8. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 36 000.
od 26. 10. 2004 do 23. 8. 2011
v listinné podobě
od 8. 9. 2003 do 26. 10. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 36 000.
od 8. 9. 2003 do 26. 10. 2004
v zaknihované podobě
od 19. 11. 2001 do 8. 9. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 42 161.
od 19. 11. 2001 do 8. 9. 2003
v zaknihované podobě
od 14. 9. 1995 do 19. 11. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 42 161.
Statutární orgán
od 11. 2. 2009 do 23. 8. 2011
Ing. Jan Chrištof - předseda představenstva
Brno, Babičkova 112/25, PSČ 613 00
den vzniku členství: 19. 11. 2008
den vzniku funkce: 19. 11. 2008
od 11. 2. 2009 do 23. 8. 2011
Ing. Jitka Bártová - místopředsedkyně představenstva
Brno, Svážná 485/19, PSČ 634 00
den vzniku členství: 19. 11. 2008
den vzniku funkce: 19. 11. 2008
od 11. 2. 2009 do 23. 8. 2011
Ing. František Paláček - člen představenstva
Brno, Majdalenky 13, PSČ 638 00
den vzniku členství: 19. 11. 2008
od 11. 2. 2009 do 23. 8. 2011
Jan Chrištof - člen představenstva
Brno, Babičkova 112/25, PSČ 613 00
den vzniku členství: 27. 6. 2006
od 25. 8. 2006 do 11. 2. 2009
Jan Chrištof - člen představenstva
Brno, Babičkova 112/25, PSČ 613 00
den vzniku členství: 27. 6. 2006
den vzniku funkce: 27. 6. 2006
od 26. 10. 2004 do 11. 2. 2009
Ing. František Paláček - člen představenstva
Brno, Majdalenky 13, PSČ 638 00
den vzniku členství: 2. 9. 2004 - 19. 11. 2008
od 14. 1. 2004 do 25. 8. 2006
Ing. Lenka Polková - členka představenstva
Vyškov, Dědická 104, PSČ 682 01
den vzniku funkce: 19. 11. 2003 - 17. 5. 2006
od 14. 1. 2004 do 11. 2. 2009
Ing. Jan Chrištof - předseda představenstva
Brno, Babičkova 112/25, PSČ 613 00
den vzniku funkce: 19. 11. 2003 - 19. 11. 2008
od 14. 1. 2004 do 11. 2. 2009
Ing. Jitka Bártová - místopředsedkyně představenstva
Brno, Svážná 485/19, PSČ 634 00
den vzniku funkce: 19. 11. 2003 - 19. 11. 2008
od 4. 12. 2002 do 14. 1. 2004
Ing. Pavel Krejčiřík - předseda přestavenstva
Brno, Strážnická 9, PSČ 627 00
den vzniku funkce: 15. 6. 1995 - 19. 11. 2003
od 4. 12. 2002 do 14. 1. 2004
Ing. Jan Došek - místopředseda představenstva
Moravská Třebová, Sportovní 10, PSČ 571 01
den vzniku funkce: 15. 6. 1995 - 19. 11. 2003
od 4. 12. 2002 do 14. 1. 2004
Ing. Pavel Dvorník - člen představenstva
Brno, Škroupova 63, PSČ 636 00
den vzniku funkce: 15. 6. 1995 - 19. 11. 2003
od 30. 11. 1999 do 4. 7. 2000
Mgr. Guntram Schneider, nar. 3.8.1964 - člen představenstva
Vídeň, Rakousko, Potzleihsdorferstr.
od 30. 11. 1999 do 4. 12. 2002
ing. Pavel Krejčiřík - předseda přestavenstva
Brno, Strážnická 9
od 30. 11. 1999 do 4. 12. 2002
ing. Jan Došek - místopředseda představenstva
Moravská Třebová, Západní 22
od 30. 11. 1999 do 4. 12. 2002
ing. Pavel Dvorník - člen představenstva
Brno, Škroupova 63
od 14. 9. 1995 do 30. 11. 1999
Brigitte Schneider - členka představenstva
Vídeň, Rakousko, Kahlenbergerstr. 84
od 14. 9. 1995 do 30. 11. 1999
ing. Pavel Krejčiřík - předseda přestavenstva
Brno, Strážnická 9
od 14. 9. 1995 do 30. 11. 1999
ing. Jan Došek - místopředseda představenstva
Moravská Třebová, Západní 22
od 14. 9. 1995 do 30. 11. 1999
ing. Pavel Dvorník - člen představenstva
Brno, Škroupova 63
od 14. 9. 1995 do 30. 11. 1999
Mgr. Guntram Schneider - člen představenstva
Vídeň, Rakousko, Potzleihsdorferstr.
od 28. 3. 1994 do 14. 9. 1995
Ing. Pavel Krejčiřík - člen představenstva
Brno, Strážnická 9
od 28. 3. 1994 do 14. 9. 1995
JUDr. Dagmar Lastovecká - členka představenstva
Brno, Pellicova 3a
od 28. 3. 1994 do 14. 9. 1995
Ing. Josef Bauer - člen představenstva
Brno, Zikova 30
od 1. 5. 1992 do 28. 3. 1994
Věnceslav Friess - člen představenstva
Brno, Mučednická 30
od 1. 5. 1992 do 14. 9. 1995
ing. Milan Venclík - člen představenstva
Brno, A.Staška 35
od 1. 5. 1992 do 14. 9. 1995
ing. Jiří Paulík - člen představenstva
Blažovice, 26
od 14. 9. 1995 do 23. 8. 2011
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost jedná předseda nebo místopředseda představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování: Za společnost podepisují předseda představenstva nebo místopředseda představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 11. 2. 2009 do 23. 8. 2011
Mgr. Jan Hrežo - předseda
Bohdalice - Pavlovice, Manerov 66, PSČ 683 41
den vzniku členství: 19. 11. 2008
den vzniku funkce: 19. 11. 2008
od 11. 2. 2009 do 23. 8. 2011
Ing. Petra Lungová - místopředseda dozorčí rady
Skoronice, 152, PSČ 696 41
den vzniku členství: 23. 2. 2006
den vzniku funkce: 23. 2. 2006
od 11. 2. 2009 do 23. 8. 2011
Ladislav Peša - člen dozorčí rady
Brno, Pražská 146, PSČ 642 00
den vzniku členství: 4. 1. 2006
od 25. 8. 2006 do 11. 2. 2009
Ing. Petra Černochová - místopředseda dozorčí rady
Skoronice, 152, PSČ 696 41
den vzniku členství: 23. 2. 2006
den vzniku funkce: 23. 2. 2006
od 25. 8. 2006 do 11. 2. 2009
Ladislav Peša - člen dozorčí rady
Brno, Pražská 146, PSČ 642 00
den vzniku členství: 4. 1. 2006
den vzniku funkce: 4. 1. 2006
od 27. 7. 2005 do 25. 8. 2006
Ing. Markéta Křivánková - místopředseda dozorčí rady
Brno, Údolní 41, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 22. 6. 2005 - 30. 11. 2005
od 14. 1. 2004 do 25. 8. 2006
Jan Klein - člen
Brno, Burešova 19, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 19. 11. 2003 - 23. 2. 2006
od 14. 1. 2004 do 11. 2. 2009
Mgr. Jan Hrežo - předseda
Bohdalice, Manerov 66, PSČ 683 41
den vzniku funkce: 19. 11. 2003 - 19. 11. 2008
od 4. 12. 2002 do 14. 1. 2004
Ing. Dana Gregorová - předsedkyně
Brno, Pavlovská 31, PSČ 623 00
den vzniku funkce: 15. 6. 1995 - 19. 11. 2003
od 4. 12. 2002 do 14. 1. 2004
Jana Jamborová - členka
Brno, Šromova 36, PSČ 643 00
den vzniku funkce: 7. 1. 1994 - 19. 11. 2003
od 19. 11. 2001 do 27. 7. 2005
Vladimír Fretich - místopředseda
Brno, Došlíkova 49
den vzniku funkce: 20. 7. 2001 - 22. 6. 2005
od 30. 11. 1999 do 19. 11. 2001
Ing. Karel Machánek, CSc. - místopředseda
Brno, Šmídkova 5b
od 30. 11. 1999 do 19. 11. 2001
Vladimír Fretich - člen
Brno, Došlíkova 49
od 30. 11. 1999 do 4. 12. 2002
Ing. Dana Gregorová - předsedkyně
Brno, Pavlovská 31
od 30. 11. 1999 do 4. 12. 2002
Jana Jamborová - členka
Brno, Šromova 36
od 14. 9. 1995 do 30. 11. 1999
Ing. Dana Gregorová
Brno, Pavlovská 31
od 14. 9. 1995 do 30. 11. 1999
Ing. Zdeněk Macek
Brno, Bosonožská 13
od 28. 3. 1994 do 14. 9. 1995
Ing. Stanislav Vojtek
Brno, Zemědělská 6
od 28. 3. 1994 do 14. 9. 1995
Věnceslav Friess
Brno, Mučednická 30
od 28. 3. 1994 do 30. 11. 1999
Ing. Karel Machánek, CSc.
Brno, Traubova 3a
od 28. 3. 1994 do 30. 11. 1999
Jana Jamborová
Brno, Šromova 36
od 28. 3. 1994 do 30. 11. 1999
Vladimír Fretich
Brno, Došlíkova 49
Akcionáři
od 11. 2. 2009 do 23. 8. 2011
CHRIŠTOF, spol. s r.o., IČO: 42660351
Vyškov, Sportovní 39/3, PSČ 682 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+8

+
-
Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

0

+
-
Jakub Štáfek
+
-
Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

0

+
-
Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-4

+
-
Tomáš Sedláček
+
-

A tohle už jste četli?

Účetnictví už není fuška. Pomůže moderní software

Účetnictví už není fuška. Pomůže moderní software

Pro někoho jsou účetnictví jen „nějaká čísla“ a jeho vedení činnost nutná, leč nudná. Pro jiné je účetnictví užitečný nástroj pro finanční rozhodování a pro plánování vývoje firmy. V obou případech je dnes nezbytné, aby účetní firma šla s dobou.

Covidové turbo. Česká firma vyrostla o tisíce procent

Covidové turbo. Česká firma vyrostla o tisíce procent

Mezi výherce covidové doby se může počítat i domažlická firma nanoSPACE, výrobce a prodejce nanotechnologií. Během krize navýšila obrat o nadpřirozená čísla, což jí dalo peníze na další rozvoj. Zadarmo to ale nebylo, vysvětluje v rozhovoru provozní ředitelka Lucie Konečná.

Po katastrofě pomůže i program Tornádo od Maláčové

Po katastrofě pomůže i program Tornádo od Maláčové

Zaměstnancům a firmám z jižní Moravy a Lounska, které v minulém týdnu zasáhlo ničivé počasí, pomůže program Tornádo. Spustilo ho ministerstvo práce a sociálních věcí, které odhaduje, že pomoc se bude týkat zhruba dvou stovek firem. 

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 429 974 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Polky v českých továrnách: zahálkou a šmelinou proti socialismu

Polky v českých továrnách: zahálkou a šmelinou proti socialismu

Zpočátku nezáživně působící historická studie přináší fascinující vhled do působení polských dělnic v 70....

Většina z nás má občas mokro v kalhotkách, ale nikdo o tom nemluví

Většina z nás má občas mokro v kalhotkách, ale nikdo o tom nemluví

Trvalo to dlouho, než jsme došli do fáze, kdy umíme otevřeně mluvit o tom „tam dole“. Do veřejného prostoru...

Partners Financial Services