Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Metalšrot Tlumačov a.s.
IČO: 46901094

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 5. 1992
Obchodní firma
od 6. 5. 1992

Metalšrot Tlumačov a.s.

Sídlo
od 28. 4. 1997 do 29. 10. 2015
Tlumačov, Mánesova 510, PSČ 763 62
od 6. 5. 1992 do 28. 4. 1997
Tlumačov,
IČO
od 6. 5. 1992

46901094

DIČ

CZ46901094

Identifikátor datové schránky:q5ke634
Právní forma
od 6. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka861 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 10. 3. 2010
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 10. 3. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 3. 2002
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 20. 3. 2002
- provozování drážní dopravy
od 20. 3. 2002 do 10. 3. 2010
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 20. 3. 2002 do 10. 3. 2010
- silniční motorová doprava nákladní
od 20. 3. 2002 do 10. 3. 2010
- velkoobchod
od 20. 3. 2002 do 10. 3. 2010
- specializovaný maloobchod
od 28. 4. 1997 do 20. 3. 2002
- Provozování drážní dopravy
od 1. 9. 1993 do 20. 3. 2002
- Podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 1. 9. 1993 do 20. 3. 2002
- Silniční motorová doprava
od 1. 9. 1993 do 20. 3. 2002
- Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 6. 5. 1992 do 1. 9. 1993
- 1. výkup kovového a kovonosného odpadu a jeho úprava 2. odbyt příp. zprostředkovaný odbyt upraveného kovového odpadu 3. akvizační a konzultační služby 4. aplikovaný výzkum v oblasti komplexních systémů získávání a úpravy kovového odpadu 5. výroba a montáž speciálního zařízení na úpravu kovového odpadu a manipulaci s ním 6. prodej kovového odpadu
Ostatní skutečnosti
od 25. 6. 2019
- Na společnost Metalšrot Tlumačov a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti KOVO - ŠROT s.r.o. Jihlava, se sídlem Pávov 111, 586 01 Jihlava, IČ: 181 99 321, a to podle Projektu fúze sl oučením ze dne 16.05.2019. Rozhodný den: 01.01.2019.
od 10. 8. 2017
- Na společnost Metalšrot Tlumačov a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti SD KOVOŠROT s.r.o., se sídlem Železná 492/16, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 479 01 284, a to podle Projek tu fúze sloučením ze dne 27. 06. 2017. Rozhodný den: 01. 01. 2017.
od 19. 11. 2007 do 16. 1. 2008
- Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jelikož emisní kurs všech dříve upsaných akcií společnosti je plně splacen, základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií a) o částku 5.000.000,- Kč, tj. z původních 164.522.000,- Kč na 169.522.000,-Kč b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, které nebudou kótované, c) v prvním kole mohou být akcie upisovány s využitím přednostního práva akcionářů společnosti podle § 204a obchodního zákoníku, a to v sídle společnosti. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny ode dne zveřejnění oznámení o po čátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Oznámení o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva dosavadních akcionářů na úpis nových akcií bude představenstvem uveřejněno v Obchodním věstníku a deníku Hospodářské noviny. Na jednu dosavadní listinnou akcii společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč připadá při vykonání přednostního práva podíl ve výši 1/164.522 na jedné nové listinné akcii společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč, na jednu dosavadní listinnou akcii společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč připadá při vykonání přednostního práva podíl ve výši 500/82.261 na jedné nové listinné akcii společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. S využitím přednostního práva dle § 204a ObchZ lze upisovat akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč, bude se jednat o akcie kmenové, na majitele, v listinné podobě, emisní kurs jedné akcie činí 1.000.000,-Kč d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určenému zájemci, a to společnosti O+P, s.r.o., se sídlem Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00, IČ: 471 55 973, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Br ně, v odd. C, vložka 45813, e) lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí dva týdny a počne běžet dnem doručení písemné výzvy představenstva předem určenému zájemci. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností v písemné formě. P odpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnosti vypracuje návrh smlouvy o upsání a doručí jej předem určenému zájemci současně s výzvou k upsání akcií dle první věty ve lhůtě 5 dnů ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím p řednostního práva akcionářů dle odst. c). Předem určený zájemce je oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií ve lhůtě pro úpis akcií jak je výše uvedeno, v sídle společnosti, vždy v pracovní dny od 10.00 hod. do 15.00 hod. Emisní kurs jedné akcie upisované předem určeným zájemcem bude činit 1.000.000,-Kč, f) každý upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č. 17xxxx, vedený u ČSOB, a.s., a to nejpozději do 7 dnů ode dne úpisu, g) s nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými, h) základní kapitál bude zvýšen výlučně peněžitými vklady upisovatelů, i) upisování nad částku navrhovaného zvýšení, tj. nad částku 5.000.000,-Kč, se nepřipouští, j) možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií se nepřipouští, k) poukázky na akcie nebudou vydávány.
od 7. 6. 2006 do 8. 6. 2007
- Záměr snížení základního kapitálu: Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 29.3.2006 - usnesení o snížení základního kapitálu společnosti: důvodem snížení základního kapitálu společnosti je splnění povinnosti dle ust. § 161b odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb., neboť vlastní akcie společnosti nebyly zcizeny ve lhůtách uvedených v tomto ustanovení. Společnost nabyla vlastní akcie na základě rozhodnu tí mimořádné valné hromady ze dne 18.10.2005 o nákupu vlastních akcií ( v souladu s ust. § 161a odst. 1 obchodního zákoníku). Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu výdajů vynaložených na pořízení vlastních akcií společnost i, ve zbytku bude použita na vytvoření kapitálového fondu v rámci vlastníka kapitálu společnosti. - Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje o částku 9.534.000,-Kč. - Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením vlastních akcií společnosti dle ust. § 213 odst. 1,2 zák. č. 513/1991 Sb. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. Základní kapitál společnosti činí se snižuje z čás tky 174.056.000,-Kč, o 9.534.000,-Kč, na částku 164.522.000,-Kč, slovy jedno sto šedesát čtyři miliony pět set dvacet dva tisíce korun českých tedy z počtu 174.056 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, na 164.522 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000, - Kč na jednu akcii. V návaznosti na toto usnesení se stanovy společnosti mění takto: Článek 4 Základní kapitál společnosti, způsob splácení emisního kursu akcií 1. Základní kapitál společnosti činí 164.522.000,- Kč, slovy jedno sto šedesát čtyři miliony pět set dvacet dva tisíce korun českých a je rozdělen na 164.522 kusů akcií o jmenovit é hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii.
od 28. 4. 1997
- Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 19.2.1997.
od 6. 5. 1992
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 6.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 6. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- Výše základního jmění společnosti činí 166.984.000,-Kčs Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Kovošrot Brno, s.p.
od 6. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 166.984 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
od 6. 5. 1992 do 1. 9. 1993
- Dozorčí rada společnosti: - ing. Miroslav Machura, Otrokovice, B.Němcové 1209 - Jiří Hejník, Tlumačov, Metlov 443 - František Vojáček, Halenkovice, Kržle 371
Kapitál
od 10. 8. 2017
Základní kapitál 201 184 000 Kč, splaceno err %.
od 16. 1. 2008 do 10. 8. 2017
Základní kapitál 169 522 000 Kč, splaceno 169 522 000 Kč.
od 8. 6. 2007 do 16. 1. 2008
Základní kapitál 164 522 000 Kč, splaceno 164 522 000 Kč.
od 18. 2. 1998 do 8. 6. 2007
Základní kapitál 174 056 000 Kč, splaceno 174 056 000 Kč.
od 29. 3. 1993 do 18. 2. 1998
Základní kapitál 174 056 000 Kč
od 10. 8. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 138 184.
od 10. 8. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 63.
od 29. 9. 2014 do 10. 8. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 137 522.
od 29. 9. 2014 do 10. 8. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 32.
od 16. 1. 2008 do 29. 9. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 137 522.
od 16. 1. 2008 do 29. 9. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 32.
od 8. 6. 2007 do 16. 1. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 137 522.
od 8. 6. 2007 do 16. 1. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 27.
od 27. 9. 2006 do 8. 6. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 147 056.
od 27. 9. 2006 do 8. 6. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 27.
od 18. 9. 2002 do 27. 9. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 174 056.
od 18. 9. 2002 do 27. 9. 2006
listinná podoba
od 29. 3. 1993 do 18. 9. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 174 056.
Statutární orgán
od 26. 3. 2019
Ing. DANIEL VRÁNA - člen představenstva
Tlumačov, Zábraní, PSČ 763 62
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 26. 3. 2019
PETR SIGMUND - člen představenstva
Brno - Líšeň, Molákova, PSČ 628 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 16. 3. 2017
RADIM ŠEBESTA - předseda představenstva
Sudoměřice, , PSČ 696 66
den vzniku členství: 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 22. 6. 2016
od 5. 10. 2016
JIŘÍ HEJNÍK - místopředseda představenstva
Roštění, , PSČ 768 43
den vzniku členství: 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 22. 6. 2016
od 5. 10. 2016
PAVEL BUDÍK - člen představenstva
Zlín - Malenovice, Komenského, PSČ 763 02
den vzniku členství: 22. 6. 2016
od 5. 10. 2016 do 16. 3. 2017
RADIM ŠEBESTA - předseda představenstva
Sudoměřice, , PSČ 696 66
den vzniku členství: 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 22. 6. 2016
od 29. 10. 2015 do 5. 10. 2016
RADIM ŠEBESTA - předseda představenstva
Sudoměřice, , PSČ 696 66
den vzniku členství: 22. 6. 2011 - 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 22. 6. 2011 - 22. 6. 2016
od 29. 10. 2015 do 5. 10. 2016
Ing. MARTIN HROCH - místopředseda představenstva
Nový Malín - Plechy, , PSČ 788 03
den vzniku členství: 22. 6. 2011 - 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 22. 6. 2011 - 22. 6. 2016
od 29. 10. 2015 do 5. 10. 2016
JIŘÍ HEJNÍK - místopředseda představenstva
Roštění, , PSČ 768 43
den vzniku členství: 22. 6. 2011 - 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 22. 6. 2011 - 22. 6. 2016
od 4. 6. 2014 do 29. 10. 2015
RADIM ŠEBESTA - předseda představenstva
Sudoměřice, , PSČ 696 66
den vzniku členství: 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 22. 6. 2011
od 24. 8. 2011 do 4. 6. 2014
Radim Šebesta - předseda představenstva
Sudoměřice, Zámostí, PSČ 696 66
den vzniku členství: 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 22. 6. 2011
od 24. 8. 2011 do 29. 10. 2015
Ing. Martin Hroch - místopředseda představenstva
Nový Malín, , PSČ 788 03
den vzniku členství: 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 22. 6. 2011
od 24. 8. 2011 do 29. 10. 2015
Jiří Hejník - místopředseda představenstva
Roštění, , PSČ 768 43
den vzniku členství: 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 22. 6. 2011
od 27. 9. 2006 do 24. 8. 2011
Radim Šebesta - předseda představenstva
Sudoměřice, Zámostí 164, PSČ 696 66
den vzniku členství: 21. 6. 2006 - 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 21. 6. 2006 - 22. 6. 2011
od 27. 9. 2006 do 24. 8. 2011
Ing. Jaroslav Pitrun - místopředseda představenstva
Holešov, Luhy 1448, PSČ 769 01
den vzniku členství: 21. 6. 2006 - 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 21. 6. 2006 - 22. 6. 2011
od 27. 9. 2006 do 24. 8. 2011
Jiří Hejník - člen představenstva
Roštění, 67, PSČ 768 43
den vzniku členství: 21. 6. 2006 - 22. 6. 2011
od 20. 3. 2002 do 27. 9. 2006
Ing. Lubomír Kubiš - předseda představenstva
Napajedla, Komenského 834
den vzniku členství: 21. 11. 2001 - 21. 6. 2006
den vzniku funkce: 21. 11. 2001 - 21. 6. 2006
od 20. 3. 2002 do 27. 9. 2006
Ing. Jan Achilis - místopředseda představenstva
Zlín, Malenovice, Mlýnská 871
den vzniku členství: 21. 11. 2001 - 21. 6. 2006
den vzniku funkce: 21. 11. 2001 - 21. 6. 2006
od 20. 3. 2002 do 27. 9. 2006
Miluše Janišová - místopředseda představenstva
Otrokovice, Nádražní 1417
den vzniku členství: 21. 11. 2001 - 21. 6. 2006
den vzniku funkce: 21. 11. 2001 - 21. 6. 2006
od 8. 6. 1999 do 20. 3. 2002
Ing. Jan Achilis - člen představenstva
Zlín, Malenovice, Mlýnská 871, PSČ 763 02
od 11. 6. 1998 do 20. 3. 2002
Milan Pavkov - člen představenstva
Tlmače, Topolová 3, Slovenská republika
od 11. 6. 1998 do 20. 3. 2002
- místo pobytu v ČR: Zlín, Jižní svahy 4885
od 18. 2. 1998 do 18. 2. 1998
Ing. Miroslav Lukšík, CSc. - předseda představenstva
Želechovice, Lysá 547
od 18. 2. 1998 do 20. 3. 2002
Ing. Miroslav Lukšík, CSc. - předseda představenstva
Želechovice, Lysá 547
od 18. 2. 1998 do 20. 3. 2002
Helena Rašková - místopředsedkyně představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Krakovská 5
od 28. 4. 1997 do 18. 2. 1998
Ing. Miroslav Lukšík, CSc. - místopředseda představenstva
Želechovice, Lysá 547
od 7. 11. 1996 do 28. 4. 1997
Ing. Miroslav Lukšík, CSc. - místopředseda představenstva
Želechovice, Lysá 547
od 7. 11. 1996 do 18. 2. 1998
Ing. Josef Jůzek - předseda představenstva
Zlín, Březnická 1519
od 7. 11. 1996 do 18. 2. 1998
Helena Rašková - členka představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Krakovská 5
od 7. 11. 1996 do 8. 6. 1999
Ivo Dubš - člen představenstva
Brno, Martina Kříže 10
od 7. 11. 1996 do 20. 3. 2002
Oldřich Adamec - člen představenstva
Tlumačov, Zábraní 812
od 25. 11. 1994 do 7. 11. 1996
Ing. Milan Šrejber - člen představenstva
Praha 10, Přetlucká 27
od 25. 11. 1994 do 7. 11. 1996
Ing. Miroslav Lukšík, CSc. - předseda představenstva
Želechovice, Lysá 547
od 25. 11. 1994 do 7. 11. 1996
Ing. Josef Jůzek - místopředseda představenstva
Zlín, Březnická 1519
od 25. 11. 1994 do 7. 11. 1996
Helena Rašková - členka představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Krakovská 5
od 1. 9. 1993 do 25. 11. 1994
ing. Jiří Burián - člen představenstva
Brno, Jurkovičova 5
od 1. 9. 1993 do 25. 11. 1994
ing. Jaromír Vystrčil - člen představenstva
Zlín, Ševcovská 3943
od 6. 5. 1992 do 25. 11. 1994
Miroslav Lukšík - člen představenstva
Želechovice, Lysá 547
od 6. 5. 1992 do 25. 11. 1994
ing. Josef Jůzek - člen představenstva
Zlín, Březnická 1519
od 6. 5. 1992 do 7. 11. 1996
Oldřich Adamec - člen představenstva
Tlumačov, Zábraní 812
od 29. 9. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo zavazuje společnost tak, že za představenstvo jednají a podepisují dva členové představenstva společně.
od 20. 3. 2002 do 29. 9. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo zavazuje společnost tak, že za představenstvo jednají a podepisují nejméně dva členové představenstva společně.
od 6. 5. 1992 do 20. 3. 2002
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 5. 10. 2016
Mgr. IVO DUBŠ - předseda dozorčí rady
Brno - Líšeň, Martina Kříže, PSČ 628 00
den vzniku členství: 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 22. 6. 2016
od 5. 10. 2016
Ing. CSc. MIROSLAV LUKŠÍK - místopředseda dozorčí rady
Želechovice nad Dřevnicí, Lysá, PSČ 763 11
den vzniku členství: 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 22. 6. 2016
od 5. 10. 2016
KAREL KOUŘIL - člen dozorčí rady
Tlumačov, Sportovní, PSČ 763 62
den vzniku členství: 22. 6. 2016
od 29. 10. 2015 do 5. 10. 2016
Mgr. IVO DUBŠ - předseda dozorčí rady
Brno - Líšeň, Martina Kříže, PSČ 628 00
den vzniku členství: 22. 6. 2011 - 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 22. 6. 2011 - 22. 6. 2016
od 29. 10. 2015 do 5. 10. 2016
Ing. CSc. MIROSLAV LUKŠÍK - místopředseda dozorčí rady
Želechovice nad Dřevnicí, Lysá, PSČ 763 11
den vzniku členství: 22. 6. 2011 - 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 22. 6. 2011 - 22. 6. 2016
od 29. 10. 2015 do 5. 10. 2016
KAREL KOUŘIL - člen dozorčí rady
Tlumačov, Sportovní, PSČ 763 62
den vzniku členství: 22. 6. 2011 - 22. 6. 2016
od 24. 8. 2011 do 29. 10. 2015
Mgr. Ivo Dubš - předseda dozorčí rady
Brno, Martina Kříže, PSČ 628 00
den vzniku členství: 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 22. 6. 2011
od 24. 8. 2011 do 29. 10. 2015
Ing. CSc. Miroslav Lukšík - místopředseda dozorčí rady
Zlín - Želechovice nad Dřevnicí, Lysá, PSČ 763 11
den vzniku členství: 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 22. 6. 2011
od 24. 8. 2011 do 29. 10. 2015
Karel Kouřil - člen dozorčí rady
Tlumačov, Sportovní, PSČ 763 62
den vzniku členství: 22. 6. 2011
od 4. 10. 2010 do 24. 8. 2011
Ing. Miroslav Lukšík, CSc. - místopředseda dozorčí rady
Zlín - Želechovice nad Dřevnicí, Lysá 547, PSČ 763 11
den vzniku členství: 21. 6. 2006 - 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2010 - 22. 6. 2011
od 18. 3. 2010 do 4. 10. 2010
Helena Rašková - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Krakovská 5, PSČ 700 30
den vzniku členství: 21. 6. 2006 - 30. 6. 2010
den vzniku funkce: 18. 11. 2009 - 30. 6. 2010
od 18. 3. 2010 do 4. 10. 2010
Ing. Miroslav Lukšík, CSc. - člen dozorčí rady
Zlín - Želechovice nad Dřevnicí, Lysá 547, PSČ 763 11
den vzniku členství: 21. 6. 2006
od 18. 3. 2010 do 24. 8. 2011
Mgr. Ivo Dubš - předseda dozorčí rady
Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00
den vzniku členství: 21. 6. 2006 - 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 21. 9. 2009 - 22. 6. 2011
od 18. 3. 2010 do 24. 8. 2011
Karel Kouřil - člen dozorčí rady
Tlumačov, Sportovní 157, PSČ 763 62
den vzniku členství: 21. 1. 2010 - 22. 6. 2011
od 27. 9. 2006 do 18. 3. 2010
Ing. Miroslav Lukšík, CSc. - předseda dozorčí rady
Zlín - Želechovice nad Dřevnicí, Lysá 547, PSČ 763 11
den vzniku členství: 21. 6. 2006
den vzniku funkce: 21. 6. 2006 - 26. 8. 2009
od 27. 9. 2006 do 18. 3. 2010
Oldřich Adamec - místopředseda dozorčí rady
Tlumačov, Zábraní 812, PSČ 763 62
den vzniku členství: 21. 6. 2006 - 21. 10. 2009
den vzniku funkce: 21. 6. 2006 - 21. 10. 2009
od 27. 9. 2006 do 18. 3. 2010
Helena Rašková - člen dozorčí rady
Ostrava - Habrůvka, Krakovská 5, PSČ 700 30
den vzniku členství: 21. 6. 2006
od 27. 9. 2006 do 18. 3. 2010
Mgr. Ivo Dubš - člen dozorčí rady
Brno, M. Kříže 10, PSČ 628 00
den vzniku členství: 21. 6. 2006
od 27. 9. 2006 do 4. 10. 2010
Milan Pavkov - člen dozorčí rady
Tlmače, Topolová 3, PSČ 935 21, Slovenská republika
den vzniku členství: 21. 6. 2006 - 30. 6. 2010
od 27. 9. 2006 do 4. 10. 2010
- pobyt v ČR: Zlín, Jižní svahy 4885
od 27. 9. 2006 do 4. 10. 2010
Bohuslav Kuňák - člen dozorčí rady
Tlumačov, Machovská 173, PSČ 763 62
den vzniku členství: 21. 6. 2006 - 11. 8. 2010
od 2. 10. 2004 do 27. 9. 2006
Mgr. Ivo Dubš - člen
Brno, M. Kříže 10
den vzniku členství: 23. 6. 2004 - 21. 6. 2006
od 20. 3. 2002 do 2. 10. 2004
Ing. Josef Kolek - člen
Uherský Brod, Šaripova 1805
den vzniku členství: 21. 11. 2001 - 3. 7. 2003
den vzniku funkce: 21. 11. 2001
od 20. 3. 2002 do 27. 9. 2006
Ing. Miroslav Lukšík, CSc. - předseda
Zlín, Želechovice nad Dřevnicí, Lysá 547
den vzniku členství: 21. 11. 2001 - 21. 6. 2006
den vzniku funkce: 21. 11. 2001 - 21. 6. 2006
od 20. 3. 2002 do 27. 9. 2006
Oldřich Adamec - místopředseda
Tlumačov, Zábraní 812
den vzniku členství: 21. 11. 2001 - 21. 6. 2006
den vzniku funkce: 21. 11. 2001 - 21. 6. 2006
od 20. 3. 2002 do 27. 9. 2006
Helena Rašková - člen
Ostrava - Hrabůvka, Krakovská 5
den vzniku členství: 21. 11. 2001 - 21. 6. 2006
den vzniku funkce: 21. 11. 2001 - 21. 6. 2006
od 20. 3. 2002 do 27. 9. 2006
Milan Pavkov - člen
Tlmače, Topolová 3, Slovenská republika
den vzniku členství: 21. 11. 2001 - 21. 6. 2006
den vzniku funkce: 21. 11. 2001 - 21. 6. 2006
od 20. 3. 2002 do 27. 9. 2006
- pobyt v ČR: Zlín, Jižní svahy 4885
od 20. 3. 2002 do 27. 9. 2006
Bohuslav Kuňák - člen
Tlumačov, Machovská 173, PSČ 763 62
den vzniku členství: 21. 11. 2001 - 21. 6. 2006
od 18. 2. 1998 do 20. 3. 2002
Jaroslava Drábková - členka
Brno, Renčova 24
od 7. 11. 1996 do 18. 2. 1998
Milan Pavkov - člen
SR, Tlmače, Dlhá 42
od 7. 11. 1996 do 20. 3. 2002
ing. Jaromír Hanák - člen
Zlín, Nad Ovčírnou 1290
od 7. 11. 1996 do 20. 3. 2002
ing. Lubomír Kubiš - člen
Napajedla, Komenského 834
od 25. 11. 1994 do 7. 11. 1996
Milan Pavkov - člen
SR, Tlmače, Dlhá 42
od 1. 9. 1993 do 25. 11. 1994
ing. Zdeněk Štěrba - člen
Zlín, Budovatelská 4816
od 1. 9. 1993 do 7. 11. 1996
ing. Jaromír Hanák - člen
Zlín, Nad Ovčírnou 1290
od 1. 9. 1993 do 7. 11. 1996
ing. Lubomír Kubiš - člen
Napajedla, Komenského 834
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

18. 5. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

Když pronajímatel sleví 30 procent, zaplatí stát 50 procent původní ceny a nájemce zbylých 20 procent.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,60 Kč
ČSOB 2 795,60 Kč
Expobank CZ 2 798,50 Kč
Komerční banka 2 802,63 Kč
Česká spořitelna 2 819,00 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 860,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+103
+
-
2.Miluše Bittnerová

Miluše Bittnerová

- herečka

+7
+
-
3.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-9
+
-
4.Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-59
+
-
5.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-173
+
-

Články na Heroine.cz

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services