Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Karaya GROUP, a.s.
IČO: 46970622

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 9. 1992
Obchodní firma
od 22. 2. 2007

Karaya GROUP, a.s.

od 10. 4. 2006 do 22. 2. 2007

Karaya ZOSS GROUP, a.s.

od 6. 4. 1995 do 10. 4. 2006

Znojemská obchodní stavební společnost, a.s.

od 1. 9. 1992 do 6. 4. 1995

Zemědělské stavby Znojmo a.s.

Sídlo
od 15. 5. 2006 do 7. 7. 2015
Znojmo, Dobšická 3579/15, PSČ 670 38
od 10. 4. 2006 do 15. 5. 2006
Znojmo, Dobšická 3579/15, PSČ 669 02
od 23. 1. 2001 do 10. 4. 2006
Znojmo, Dobšická 3579/15
od 1. 9. 1992 do 23. 1. 2001
Znojmo, Dobšická 15
IČO
od 1. 9. 1992

46970622

DIČ

CZ46970622

Identifikátor datové schránky:f7ceqqn
Právní forma
od 1. 9. 1992
Akciová společnost
Spisová značka900 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 14. 2. 2012
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 7. 10. 2010
- Opravy silničních vozidel
od 7. 10. 2010
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 7. 10. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 10. 2010 do 14. 2. 2012
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 23. 1. 2001 do 7. 10. 2010
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 17. 8. 2000 do 10. 4. 2006
- prodej jedů, žíravin a pesticidů
od 17. 8. 2000 do 10. 4. 2006
- prodej drogistického zboží
od 17. 8. 2000 do 7. 10. 2010
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 17. 8. 2000 do 7. 10. 2010
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
od 27. 11. 1997 do 10. 4. 2006
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 27. 11. 1997 do 10. 4. 2006
- zednictví
od 27. 11. 1997 do 10. 4. 2006
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 27. 11. 1997 do 10. 4. 2006
- truhlářství
od 27. 11. 1997 do 10. 4. 2006
- malířské práce
od 27. 11. 1997 do 10. 4. 2006
- obkladačské práce
od 27. 11. 1997 do 10. 4. 2006
- sklenářské práce
od 27. 11. 1997 do 10. 4. 2006
- klempířství
od 27. 11. 1997 do 10. 4. 2006
- zámečnictví
od 27. 11. 1997 do 10. 4. 2006
- silniční motorová doprava osobní
od 27. 11. 1997 do 10. 4. 2006
- vodoinstalatérství
od 27. 11. 1997 do 10. 4. 2006
- topenářství
od 27. 11. 1997 do 7. 10. 2010
- výroba cementového zboží a umělého kamene
od 27. 11. 1997 do 7. 10. 2010
- opravy motorových vozidel
od 27. 11. 1997 do 7. 10. 2010
- silniční motorová doprava nákladní
od 27. 11. 1997 do 7. 10. 2010
- zprostředkovatelská činnost
od 27. 11. 1997 do 7. 10. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 23. 2. 1996 do 27. 11. 1997
- l6) zprostředkovatelská činnost
od 23. 2. 1996 do 27. 11. 1997
- 17) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 9. 1992 do 27. 11. 1997
- 1) dodávky stavebních a montážních prací 2) stavební a nadstavební práce při hospodářskotechnických úpravách pozemků rekultivzce a zúrodňování pozemků 3) pomocná technologická stavební výroba pro realizaci stavebně montážní činnosti 4) opravy a údržba strojů a mechanizace 5) montáž a opravy elektrických zařízení 6) výroba stavebních hmot a dílců, klempířská výroba, kovovýroba, výroba elektrických rozvaděčů 7) neveřejná nákladní doprava
od 1. 9. 1992 do 27. 11. 1997
- 8) technická revize energetických a zdvihacích zařízení, vysokotlakých nádob, zkušebnictví 9) projektová a inženýrská činnost 10)geodetická činnost 11)obchodní činnost 12)zahraničně obchodní činnost na základě platných právních předpisů 13)vzdělávání a příprava pracovníků ve vybraných profesích 14)poskytování prací a služeb výpočetní techniky 15)poskytování prací a služeb pro organizace, orgány státní správy a občany
Ostatní skutečnosti
od 13. 4. 2017 do 20. 12. 2017
- Valná hromada společnosti schválila dne 11.4.2017 toto rozhodnutí: 1) Určuje, že hlavním akcionářem společnosti Karaya GROUP, a.s., IČ: 469 70 622, se sídlem: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, oddíl 900 (dále jen Společnost) je pan Ing. Drahoslav Husa , datum narození 9.12.1963, bytem Pražská sídl. 2424/9a, 669 02 Znojmo (dále též jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále také jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řá dné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze se znamu akcionářů Společnosti a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 7.3.2017 (sedmého března roku dva tisíce sedmnáct) s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hrom ady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ust. § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem: 98.783 ks (slovy: devad esáti osmi tisíc sedmi set osmdesáti tří kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 92,70 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 92,70 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Ing. Drahoslav Husa je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykona t právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamži ku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 330,- Kč (slovy: tři sta třicet korun českých) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých). Přiměřenost hodnoty prot iplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 381-20/2016 ze dne 30.12.2016 (třicátého prosince roku dva tisíce šestnáct), který vypracoval Ing. Libor Buček, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky , se sídlem: Trávník 2083, 68603 Staré Město. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 30.9.2016 (třicátého září roku dva tisíce šestnáct). Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 381-20/2016 je uvedeno následující: Účelem tohoto posudk u je doložit přiměřenost výše protiplnění, které je povinen poskytnout hlavní akcionář, Ing. Drahoslav Husa, datum narození 9.12.1963, bytem Pražská sídl. 2424/9a, 669 02 Znojmo, ostatním akcionářům v nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností Karaya GROUP, a. s., se sídlem Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo, IČ 469 70 622, dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 30. září 2016. Při zvážení všech předpokladů v posudku obsažených stanovuji k datu ocenění jednotkovou cenu akcie společnosti Karaya GROUP, a.s. na částku: 330,- Kč (slovy: tři sta třicet korun českých) za 1 akcii v nominální hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých) a prohlašuji, že výše protiplnění poskytované hlavním akcionářem při nuceném přechodu účastnických cenných papírů ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 376 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je přiměřené hodnotě účastnick ého cenného papíru. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby. 4) Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ust. § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín pře dložení akcií je možné předem dojednat se Společností na tel. +420 605 247 660 nebo +420 605 247 680. 5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, ne jpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požad avek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín předložení akcií je možné p ředem dojednat se Společností na tel. +420 605 247 660 nebo +420 605 247 680. 7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů , bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz ust. § 389 ZOK). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry (akcie) v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ust. § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 15. 6. 2016 do 27. 7. 2016
- Řádná valná hromada společnosti Karaya GROUP, a.s. (dále také jen společnost) schválila dne 14.6.2016 zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, upsáním nových akcií nejvýše o částku 2.664.100,- Kč (dva miliony šest set še desát čtyři tisíc jedno sto korun českých), z původní výše 2.664.100,- Kč,- Kč (dva miliony šest set šedesát čtyři tisíc jedno sto korun českých) na novou výši 5.328.200,- Kč (pět milionů tři sta dvacet osm tisíc dvě stě korun českých). Upisování akcií na d tuto částku se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude celkově maximálně vydáno 53.282 ks (padesát tři tisíc dvě stě osmdesát dva kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,- Kč (padesát korun českých), které nebudou kótované (dále také jen nové akcie). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základn ího kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. V souladu s čl. 16 odst. 16.1. stanov společnosti, akcionáři při zvýšení základního kapitálu společnosti nemají ve smyslu ustanovení § 484 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obcho dních korporacích (dále jen ZOK) přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dní od okamžiku, kdy bude oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo, oznámeno způsob em stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo společnosti je povinno toto oznámení obsahující informace dle ustanovení § 485 odst. 1 ZOK, zveřejnit na internetových stránkách společnosti a rovněž v Ob chodním věstníku bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých) je akcionář oprávněn upsat 1 (jednu) novou akcii ve jmenovité hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání určeným zájemcům. Těmito určenými zájemci budou upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatil i emisní kurz jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Každý z takto předem určených zájemců je ve druhém kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neupsaných kusů nových akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem upsaných a splacených kusů nových akcií vůči celkovému počtu kusů nových akcií upsaných a splacených v prvním kole upisování (dále také jen určení zájemci). Takto vypočtené číslo určující počet akcií, které může určený zájemce ve druhém kole upsat, se zaokrouhluje na celé číslo směrem dol ů. Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou určenými zájemci upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi určeným zájemcem a společností v sídle společnosti na adrese: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy představenstva společnosti určenému zájemci osobně nebo na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 50,- Kč (padesát korun českých) na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičem ž se nepřipouští započtení pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti (5) pracov ních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 4200xxxx, vedený u SBERBANK CZ, a.s.
od 3. 7. 2015 do 26. 11. 2015
- Valná hromada společnosti Karaya GROUP, a.s. rozhodla dne 18.6.2015 o snížení základního kapitálu z následujícího důvodu a za následujícím účelem: Část vlastních zdrojů ze základního kapitálu bude užita na úhradu ztráty společnosti a část vlastních zdrojů ze základního kapitálu bude převedena do ostatních kapitálových fondů, čímž se zvýší flexibilita společnosti v nakládání s vlastními zdroji, ať už k budoucímu vyplácení plnění akcionářům, k financování vlastní činnosti či k úhradě případné budoucí ztráty . Při přijetí tohoto rozhodnutí nedojde k žádné výplatě plnění akcionářům. Nižší základní kapitál dále umožní společnosti optimalizovat náklady. Společnost rozhoduje o snížení základního kapitálu z částky 53.282.000,- Kč (slovy: padesát tři milionů dvě st ě osmdesát dva tisíc korun českých) o částku 50.617.900,- Kč (slovy: padesát milionů šest set sedmnáct tisíc devět set korun českých) na částku 2.664.100,- Kč (slovy: dva miliony šest set šedesát čtyři tisíc sto korun českých). Základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcí poměrně u všech akcií společnosti z částky 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) o částku 950,- Kč (slovy: devět set padesát korun českých) na částku 50, Kč (slovy: padesát korun českých) za 1ks akcie. Snížení jme novité hodnoty se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie s podpisem člena představenstva. Akcionáři jsou povinni předložit akcie za účelem vyznačení snížení jmenovité hodnoty ve lhůtě 30 dní od provedení zápisu snížení základního ka pitálu v obchodním rejstříku. S částkou 50.617.900,- Kč (slovy: padesát milionů šest set sedmnáct tisíc devět set korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu se naloží takto: Částka 27.289.234,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů dvě stě osmdesát devět tisíc dvě stě třicet čtyři korun českých) se použije na úhradu neuhrazené ztráty minulých let. Částka 23.328.666,- Kč (slovy: dvacet tři milionů tři sta dvacet osm tisíc šest set šedesát šest korun českých) se účetně převede do ostatních kapitálový ch fondů společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti se akcionářům společnosti nevyplácí žádné peněžité plnění.
od 27. 11. 1997 do 26. 11. 2015
- Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 14.3.1997.
od 6. 4. 1995 do 26. 11. 2015
- Ke dni 6.4.1995 byly předloženy stanovy společnosti v novém znění.
od 14. 2. 1995 do 26. 11. 2015
- Ke dni 14.6.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené v čl. 15.
od 12. 5. 1994 do 26. 11. 2015
- Ke dni 7.4.1994 byly předloženy upravené stanovy společnosti v čl. 15,23.
od 1. 9. 1992
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Zemědělské stavby Znojmo s.p. ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 20.8.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 9. 1992 do 12. 5. 1994
- Dozorčí rada: Bohumil Achrer, Znojmo, Vavčurova 3A Ing. Ctibor Všetečka, Znojmo, r. Svobodové 4 Vladimír Felinger, Znojmo, Na vinici 7 Ing. Lubomír Vašík, Znojmo, Gagarinova 88
od 1. 9. 1992 do 6. 4. 1995
- Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 1. 9. 1992 do 23. 2. 1996
- Toto základní jmění je rozděleno na 53.282 akcií na jméno po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty.
od 1. 9. 1992 do 26. 11. 2015
- Základní jmění společnosti činí 53,282.000,-- Kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném přivatizačním projektu státního podniku Zemědělské stavby Znojmo s.p.
Kapitál
od 27. 7. 2016
Základní kapitál 5 328 200 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 11. 2015 do 27. 7. 2016
Základní kapitál 2 664 100 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 2. 1996 do 26. 11. 2015
Základní kapitál 53 282 000 Kč
od 27. 7. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 106 564.
od 26. 11. 2015 do 27. 7. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 53 282.
od 3. 7. 2015 do 26. 11. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 53 282.
od 22. 10. 2003 do 3. 7. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 53 282.
od 22. 10. 2003 do 3. 7. 2015
v listinné podobě
od 20. 2. 2003 do 22. 10. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 53 282.
od 23. 2. 1996 do 20. 2. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 53 282.
Statutární orgán
od 11. 10. 2017
DRAHOSLAV HUSA - předseda představenstva
Kuchařovice, Do Dolin, PSČ 669 02
den vzniku členství: 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 18. 6. 2015
od 10. 3. 2017
MIROSLAVA HUSOVÁ - místopředseda představenstva
Kuchařovice, Do Dolin, PSČ 669 02
den vzniku členství: 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 18. 6. 2015
od 3. 7. 2015 do 10. 3. 2017
MIROSLAVA HUSOVÁ - místopředseda představenstva
Znojmo, Pražská sídl., PSČ 669 02
den vzniku členství: 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 18. 6. 2015
od 3. 7. 2015 do 11. 10. 2017
DRAHOSLAV HUSA - předseda představenstva
Znojmo, Pražská sídl., PSČ 669 02
den vzniku členství: 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 18. 6. 2015
od 26. 3. 2013 do 3. 7. 2015
DRAHOSLAV HUSA - předseda představenstva
Znojmo, Pražská sídl., PSČ 669 02
den vzniku členství: 7. 11. 2012 - 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 7. 11. 2012 - 18. 6. 2015
od 26. 3. 2013 do 3. 7. 2015
MIROSLAVA HUSOVÁ - místopředseda představenstva
Znojmo, Pražská sídl., PSČ 669 02
den vzniku členství: 7. 11. 2012 - 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 7. 11. 2012 - 18. 6. 2015
od 26. 3. 2013 do 3. 7. 2015
JOSEF HUSA - člen představenstva
Kuchařovice, Do Dolin, PSČ 669 02
den vzniku členství: 7. 11. 2012 - 18. 6. 2015
od 16. 2. 2012 do 26. 3. 2013
Ing. Drahoslav Husa - předseda představenstva
Znojmo, Pražská, PSČ 669 02
den vzniku členství: 25. 8. 2010 - 7. 11. 2012
den vzniku funkce: 25. 8. 2010 - 7. 11. 2012
od 16. 2. 2012 do 26. 3. 2013
Miroslava Husová - místopředseda představenstva
Znojmo, Pražská, PSČ 669 02
den vzniku členství: 25. 8. 2010 - 7. 11. 2012
den vzniku funkce: 25. 8. 2010 - 7. 11. 2012
od 8. 10. 2010 do 16. 2. 2012
Ing. Drahoslav Husa - předseda představenstva
Znojmo, Pražská-sídliště 2424/9A, PSČ 669 02
den vzniku členství: 25. 8. 2010
den vzniku funkce: 25. 8. 2010
od 8. 10. 2010 do 16. 2. 2012
Miroslava Husová - místopředseda představenstva
Znojmo, Pražská-sídliště 2424/9A, PSČ 669 02
den vzniku členství: 25. 8. 2010
den vzniku funkce: 25. 8. 2010
od 8. 10. 2010 do 26. 3. 2013
Josef Husa - člen představenstva
Kuchařovice, Do Dolin 292, PSČ 669 02
den vzniku členství: 25. 8. 2010 - 7. 11. 2012
od 14. 4. 2005 do 8. 10. 2010
Ing. Drahoslav Husa - předseda představenstva
Znojmo, Pražská-sídliště 2424/9A, PSČ 669 02
den vzniku funkce: 12. 10. 2004 - 25. 8. 2010
od 14. 4. 2005 do 8. 10. 2010
Josef Husa - člen představenstva
Kuchařovice, 292, PSČ 669 02
den vzniku funkce: 12. 10. 2004 - 25. 8. 2010
od 10. 9. 2003 do 14. 4. 2005
Ing. Luděk Klement - předseda
Znojmo, Oblekovice 370, PSČ 671 81
den vzniku funkce: 16. 8. 2001 - 12. 10. 2004
od 20. 2. 2003 do 10. 9. 2003
Ing. Luděk Klement - předseda
Znojmo, Oblekovice 378, PSČ 671 81
den vzniku funkce: 16. 8. 2001
od 20. 2. 2003 do 14. 4. 2005
Ing. Drahoslav Husa - člen
Znojmo, Pražská-sídliště 2424/9A, PSČ 669 02
den vzniku funkce: 16. 8. 2001 - 12. 10. 2004
od 7. 3. 2002 do 20. 2. 2003
Ing. Luděk Klement - předseda
Znojmo, Smetanova 6, PSČ 669 02
den vzniku funkce: 16. 8. 2001
od 7. 3. 2002 do 20. 2. 2003
Miroslava Husová - místopředsedkyně představenstva
Kuchařovice, 292, PSČ 669 02
den vzniku funkce: 16. 8. 2001
od 7. 3. 2002 do 20. 2. 2003
Ing. Drahoslav Husa - člen
Znojmo, Dobšická 2296/4, PSČ 669 02
den vzniku funkce: 16. 8. 2001
od 7. 3. 2002 do 8. 10. 2010
Miroslava Husová - místopředseda představenstva
Znojmo, Pražská-sídliště 2424/9A, PSČ 669 02
den vzniku členství: 10. 8. 2001 - 25. 8. 2010
den vzniku funkce: 10. 8. 2001 - 25. 8. 2010
od 23. 1. 2001 do 7. 3. 2002
Miroslava Husová - předseda představenstva
Kuchařovice, 292
od 17. 8. 2000 do 23. 1. 2001
ing. Drahoslav Husa - předseda představenstva
Znojmo, Dobšická 2296/4
od 17. 8. 2000 do 7. 3. 2002
Mgr. Jiří Moravec - člen představenstva
Znojmo, Na Rejdišti 2
od 20. 12. 1999 do 17. 8. 2000
Zbyšek Dřevojan - člen představenstva
Znojmo, Pražská 31
od 20. 12. 1999 do 17. 8. 2000
ing. Drahoslav Husa - předseda představenstva
Znojmo, Dobšická 4
od 20. 12. 1999 do 7. 3. 2002
Ing. Luděk Klement - místopředseda představenstva
Znojmo, Smetanova 6
od 23. 1. 1997 do 20. 12. 1999
ing. Drahoslav Husa - předseda představenstva
Znojmo, MUDr. Jánského 14
od 23. 1. 1997 do 20. 12. 1999
Zbyšek Dřevojan - místopředseda představenstva
Znojmo, Pražská 31
od 23. 1. 1997 do 20. 12. 1999
Ing. Luděk Klement - člen představenstva
Znojmo, Smetanova 6
od 23. 2. 1996 do 23. 1. 1997
Ing. Luděk Klement - člen představenstva
Znojmo, Smetanova 6
od 6. 4. 1995 do 23. 2. 1996
Josef Husa - člen představenstva
Znojmo, Pražská-Sídliště 9/A
od 6. 4. 1995 do 23. 1. 1997
ing. Drahoslav Husa - předseda představenstva
Znojmo, MUDr. Jánského 14
od 6. 4. 1995 do 23. 1. 1997
Zbyšek Dřevojan - místopředseda představenstva
Znojmo, Pražská 31
od 14. 2. 1995 do 6. 4. 1995
Otto Hentschel - člen představenstva
Znojmo, Pražská, Sídliště 6 E
od 14. 2. 1995 do 6. 4. 1995
František Bogdalík - člen představenstva
Znojmo, Horova 7
od 14. 2. 1995 do 6. 4. 1995
Josef Polma - člen představenstva
Znojmo, Gagarinova 15
od 12. 5. 1994 do 14. 2. 1995
Ing. Luboš Texl - člen představenstva
Znojmo, Pražská 7 C
od 1. 9. 1992 do 12. 5. 1994
František Bogdalík - člen představenstva
Znojmo, Horova 7
od 1. 9. 1992 do 12. 5. 1994
Otto Hentschel - člen představenstva
Znojmo, Pražská , sídl. 6E
od 1. 9. 1992 do 12. 5. 1994
Josef Polma - člen představenstva
Znojmo, Gagarinova 15
od 1. 9. 1992 do 6. 4. 1995
Ing. Antonín Chlupáč - člen představenstva
Znojmo, J. Hořejšího 18
od 1. 9. 1992 do 6. 4. 1995
Ludmila Erhartová - člen představenstva
Znojmo, Pod soudním vrchem 11
od 20. 2. 2003
Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují samostatně předseda a místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné, napsané nebo jinak vyhotovené obchodní firmě připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.
od 27. 11. 1997 do 20. 2. 2003
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda či místopředseda představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda či místopředseda představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 6. 4. 1995 do 27. 11. 1997
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda či místopředseda představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda či místopředseda představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti, či otisku razítka společnosti a svému vypsanému jménu připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 3. 7. 2015
JAROSLAV POLÁČEK - člen dozorčí rady
Plaveč, Zahradní, PSČ 671 32
den vzniku členství: 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 18. 6. 2015
od 26. 3. 2013 do 3. 7. 2015
JAROSLAV POLÁČEK - člen dozorčí rady
Plaveč, Zahradní, PSČ 671 32
den vzniku členství: 7. 11. 2012 - 18. 6. 2015
od 26. 3. 2013 do 3. 7. 2015
MARTINA VYSKOČILOVÁ - člen dozorčí rady
Suchohrdly, Vinohrady, PSČ 669 02
den vzniku členství: 7. 11. 2012 - 18. 6. 2015
od 26. 3. 2013 do 3. 7. 2015
EVA KAVANOVÁ - člen dozorčí rady
Citonice, , PSČ 671 01
den vzniku členství: 7. 11. 2012 - 18. 6. 2015
od 8. 10. 2010 do 26. 3. 2013
Jaroslav Poláček - člen dozorčí rady
Plaveč, Zahradní 144, PSČ 671 32
den vzniku členství: 25. 8. 2010 - 7. 11. 2012
od 8. 10. 2010 do 26. 3. 2013
Martina Vyskočilová - člen dozorčí rady
Suchohrdly, Vinohrady 303, PSČ 669 02
den vzniku členství: 25. 8. 2010 - 7. 11. 2012
od 8. 10. 2010 do 26. 3. 2013
Eva Kavanová - člen dozorčí rady
Citonice, , PSČ 671 01
den vzniku členství: 25. 8. 2010 - 7. 11. 2012
od 8. 10. 2008 do 8. 10. 2010
Věra Kostíková - člen dozorčí rady
Znojmo, Vančurova 2504/12, PSČ 669 02
den vzniku členství: 12. 8. 2008 - 25. 8. 2010
od 10. 4. 2006 do 8. 10. 2008
Ing. Josef Liďák - člen dozorčí rady
Znojmo, Vinohrady 3430/2, PSČ 669 02
den vzniku členství: 24. 1. 2006 - 12. 8. 2008
od 10. 4. 2006 do 8. 10. 2010
Jaroslav Poláček - člen dozorčí rady
Plaveč, Zahradní 144, PSČ 671 32
den vzniku členství: 24. 1. 2006 - 25. 8. 2010
od 10. 4. 2006 do 8. 10. 2010
Martina Vyskočilová - člen dozorčí rady
Suchohrdly, 303, PSČ 669 02
den vzniku členství: 24. 1. 2006 - 25. 8. 2010
od 14. 4. 2005 do 10. 4. 2006
Jindřich Wossala - člen dozorčí rady
Strachotice, 156, PSČ 671 29
den vzniku funkce: 12. 10. 2004 - 24. 1. 2006
od 14. 4. 2005 do 10. 4. 2006
Miroslav Pokorný - člen dozorčí rady
Miroslav, Husova 77/54
den vzniku funkce: 12. 10. 2004 - 24. 1. 2006
od 10. 9. 2003 do 14. 4. 2005
Hana Klementová - členka
Znojmo, Oblekovice 370, PSČ 671 81
den vzniku funkce: 16. 8. 2001 - 12. 10. 2004
od 20. 2. 2003 do 10. 9. 2003
Hana Klementová - členka
Znojmo, Oblekovice 378, PSČ 671 81
den vzniku funkce: 16. 8. 2001
od 7. 3. 2002 do 20. 2. 2003
Hana Klementová - členka
Znojmo, Smetanova 6, PSČ 669 02
den vzniku funkce: 16. 8. 2001
od 7. 3. 2002 do 14. 4. 2005
Ing. Jiří Slezák - člen
Znojmo, Palackého 11, PSČ 669 02
den vzniku funkce: 16. 8. 2001 - 12. 10. 2004
od 23. 1. 2001 do 7. 3. 2002
Hana Klementová - člen
Znojmo, Smetanova 6
od 23. 1. 2001 do 10. 4. 2006
Ing. Václav Vavřina - člen
Znojmo, Vrchlického 4
od 17. 8. 2000 do 23. 1. 2001
Drahomíra Škrháková - členka
Dobšice, Za Školkou 291
od 17. 8. 2000 do 7. 3. 2002
Ing. Jiří Slezák - člen
Znojmo, Palackého 11
od 23. 1. 1997 do 17. 8. 2000
Miroslava Husová - členka
Znojmo, MUDr. Jánského 14
od 23. 1. 1997 do 17. 8. 2000
Josef Husa - člen
Znojmo, Pražská-Sídliště 9/A
od 23. 1. 1997 do 23. 1. 2001
Jaroslav Poláček - člen
Plaveč, 144
od 11. 7. 1996 do 23. 1. 1997
Jaroslav Poláček - člen
Plaveč 144,
od 23. 2. 1996 do 23. 1. 1997
Josef Husa - člen
Znojmo, Pražská-Sídliště 9/A
od 6. 4. 1995 do 23. 2. 1996
Jana Dřevojanová - členka
Znojmo, Pražská 31
od 6. 4. 1995 do 23. 1. 1997
Miroslava Husová - členka
Znojmo, MUDr. Jánského 14
od 12. 5. 1994 do 6. 4. 1995
Bohumil Achrer
Znojmo, Vavčurova 3A
od 12. 5. 1994 do 6. 4. 1995
Ing. Ctibor Všetečka
Znojmo, R. Svobodové 4
od 12. 5. 1994 do 6. 4. 1995
Vladimír Felinger
Znojmo, Na vinici 7
Hodnocení firmy
+4
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 22 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 41 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 2 komentáře

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 575,00 Kč
Broadway Change 2 575,00 Kč
Czech Exchange 2 580,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 585,00 Kč
Česká spořitelna 2 633,00 Kč
Expobank CZ 2 637,80 Kč
Komerční banka 2 639,62 Kč
Sberbank CZ 2 652,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 691,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 444 741 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+13
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+9
+
-
3.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+3
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-26
+
-
5.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-54
+
-

Články na Heroine.cz

Juncker končí. Bude Evropa v ženských rukou?

Juncker končí. Bude Evropa v ženských rukou?

Na zasedání Evropské rady, které začíná právě dnes, se bude rozhodovat o tom, kdo vystřídá...více

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovenský prezident nemůže skoro nic. Když s ním – nebo s ní – nespolupracuje vláda, prosadí...více

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Konzervativní kanadský aktivista a psycholog nesnáší frázi „toxická maskulinita“. Jeho...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: §110 a §265 Zákoníku práce
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > §110 a §265 Zákoníku práce

Otázka: Dobrý den, rád bych znal názor odborníka na níže popsanou situaci. Zaměstnanec nastoupil po řádném podpisu pracovní smlouvy na pozici jenž zastává u zaměstnavatele dalších 6 zaměstnanců se stejnými...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services