Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

SZP Těšnovice a.s.
IČO: 46982451

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu31. 12. 1992
Obchodní firma
od 3. 8. 2007

SZP Těšnovice a.s.

od 31. 12. 1992 do 3. 8. 2007

Společný zemědělský podnik, a.s.

Sídlo
od 11. 10. 2011 do 8. 7. 2014
Kroměříž, , PSČ 767 01
od 31. 8. 1998 do 11. 10. 2011
Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž
od 31. 12. 1992 do 31. 8. 1998
Kroměříž, Moravská 2813
IČO
od 31. 12. 1992

46982451

DIČ

CZ46982451

Identifikátor datové schránky:di9vqbz
Právní forma
od 31. 12. 1992
Akciová společnost
Spisová značka941 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 19. 11. 2010
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 19. 5. 2009
- zámečnictví, nástrojářství
od 19. 5. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 5. 2009 do 19. 11. 2010
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 19. 5. 2009 do 19. 11. 2010
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
od 21. 7. 2006 do 19. 5. 2009
- zámečnictví
od 21. 7. 2006 do 19. 5. 2009
- přípravné práce pro stavby
od 14. 12. 2005
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 14. 12. 2005 do 19. 5. 2009
- zprostředkování služeb
od 12. 2. 2002 do 19. 5. 2009
- výroba krmiv a krmných směsí
od 12. 2. 2002 do 19. 5. 2009
- velkoobchod
od 31. 8. 1998 do 12. 2. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 31. 8. 1998 do 19. 5. 2009
- silniční motorová doprava nákladní
od 31. 8. 1998 do 19. 5. 2009
- opravy ostatních dopravních prostředků
od 31. 12. 1992 do 31. 8. 1998
- stavitel
od 31. 12. 1992 do 31. 8. 1998
- obchodní činnost
od 31. 12. 1992 do 12. 2. 2002
- výroba cementového zboží
od 31. 12. 1992 do 12. 2. 2002
- výroba krmiv
od 31. 12. 1992 do 19. 5. 2009
- zemědělská výroba
od 31. 12. 1992 do 19. 11. 2010
- řeznictví a uzenářství
Předmět činnosti
od 19. 5. 2009
- zemědělská výroba
od 19. 5. 2009 do 19. 11. 2010
- výroba krmiv a krmných směsí
Ostatní skutečnosti
od 7. 8. 2017 do 12. 12. 2017
- Řádná valná hromada SZP Těšnovice a.s., se sídlem v Těšnovicích 153, 767 01 Kroměříž ( dále jen Společnost) konaná 26.7.2017 přijala usnesením toto rozhodnutí: a) Určuje se že hlavním akcionářem Společnosti je Propertycare s.r.o. se sídlem Palackého třída 555/163a, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 06027318, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 99627 ( dále jen "hlavní akcionář"), kter á vlastní ve Společnosti kmenové akcie na jméno v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 40.104.600,- Kč ( slovy: čtyřicet milionů jedno sto čtyři tisíc šest set korun českých), což představuje 98,26% ( slovy: devadesát osm celých dvacet šest setin procenta) základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy a s nimiž je spojen podíl ve výši 98,26% ( slovy: devadesát osm celých dvacet šest setin procenta) na hlasovacích právech ve Společnosti. Tuto skutečnost hlavní akcionář doložil představenstvu Společnosti dne 26.6.2017 předložením hromadných akcií (listin) nahrazujících tyto akcie a výpisem ze seznamu akcionářů současně s žádostí o svolání valné hromady dle ustanovení § 375ZOK. Hlavní akcionář je zapsán v seznamu akcionářů jako vlastník těchto akcií ke dni podání žádosti o svolání valné hromady a ke dni konání valné hromady. Společnost vydala pouze kmenové akcie na jméno v listinné podobě a nemá žádné vlastní akcie. b) Schvaluje se přechod všech ostatních kmenových akcií na jméno v listinné podobě emitovaných Společností, které jsou ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře za podmínek stanovených v ustanovení § 375 a násl. ZOK, přiče mž: - vlastnické právo k akciím přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady zápisem do obchodního rejstříku ( dále také "den účinnosti přechodu"), - na hlavního akcionáře přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od hlavního akcionáře ( dále jen "ostatní akcionáři"), - ostatní akcionáři předloží akcie Společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. c) Určuje se, že hlavní akcionář ostatním akcionářům poskytne za kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, které na základě tohoto usnesení přechází na hlavního akcionáře peněžité protiplnění ve výši: - 697,- Kč ( slovy: šest set devadesát sedm korun českých ) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), - 3.485,- Kč ( slovy: tři tisíce čtyři sta osmdesát pět korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých), - 13.241,- Kč ( slovy: třináct tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 3.800,- Kč ( slovy: tři tisíce osm set korun českých), - 39.028,- Kč ( slovy: třicet devět tisíc dvacet osm korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 11.200,- Kč ( slovy: jedenáct tisíc dvě stě korun českých), - 54.360,- Kč ( slovy: padesát čtyři tisíc tři sta šedesát korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 15.600,- Kč ( slovy: patnáct tisíc šest set korun českých), - 56.450,- Kč ( slovy: padesát šest tisíc čtyři sta padesát korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 16.200,- Kč ( slovy: šestnáct tisíc dvě stě korun českých), - 69.692,- Kč ( slovy: šedesát devět tisíc šest set devadesát dva korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých). d) Přiměřenost výše peněžitého protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 ZOK doložena znaleckým posudkem č. 1753-21/17 ze dne 30.5.2017, zpracovaným Ing. Antonínem Hubíkem, se sídlem Slavičín, část Hrádek na Vlárské dráze, Družstevní I 250, PSČ 763 21, IČ: 45687081, znalcem jmenovaným rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně, ze dne 16.2.1998, č.j. Spr. 2725/96 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady, se specializací oceňování podniků. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 1 753-21/17 znaleckého deníku. e) Protiplnění bude ve smyslu ustanovení § 388 ZOK zvýšeno o úroky ve výši úroků obvyklých ke dni přechodu akcií podle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře. f) Osobou pověřenou k výplatě peněžitého protiplnění je společnost Komerční banka a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 453 17 054. Hlavní akcionář předal společnosti Komerční banka a.s. peněžní prostředky ve výši potřebné k výpl atě protiplnění před konáním valné hromady, což hlavní akcionář Společnosti doložil potvrzením společnosti Komerční banka a.s. g) Předkládání akcií za účelem výplaty protiplnění bude probíhat, po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, v sídle Společnosti na adrese Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, v pracovní dny od 8,00 hod. do 14,00 hod. Právo na zaplacení protiplnění vznikne ostatním akcionářům nebo zástavním věřitelům okamžikem předání akcií Společnosti v jejím sídle na adrese Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž. h) Peněžité protiplnění včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva počítaných za dobu ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, bude poskytnuto společností Komerční banka a.s. bezhotovostně na účet tomu, kdo byl vlastníkem akcií ke dni účinnosti přechodu nebo zástavnímu věřiteli, pokud původní vlastník akcií neprokáže, že zástavní právo zaniklo ještě před přechodem vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK, tj. do deset (10) pracovních dnů od předání akcií Společnosti.
od 8. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 8. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 8. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 8. 7. 2014 do 27. 8. 2014
- 1. Základní kapitál se zvyšuje o 8.003.000,- Kč, ze současné výše 32.810.600,- Kč na 40.813.600,- Kč, přičemž upisování nad ani pod uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení stability společnosti, a to získáním finančních prostředků na provoz, a snížení zadluženosti společnosti. 3. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8003 ks nových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, všechny akcie budou kmenové, budou vydány v listinné podobě a budou znít na jméno. Emisní kurz akcie s využitím přednostního práva i bez využit í přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 4. Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo oznámí písemně na adresu akcionáře informaci o přednos tním právu. Představenstvo zašle akcionáři informaci o přednostním právu nejpozději do 10-ti dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Na jednu dosavadní akcii společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 200,- Kč lze upsat 0,04878 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 3.800,- Kč lze upsat 0,92688 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.0 00,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 11.200,- Kč lze upsat 2,73185 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 15.600,- Kč lze upsat 3,80508 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1. 000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 16.200,- Kč lze upsat 3,95142 nových akcií o jmenovité hodnotě l akcie 1.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lze upsat 4,87830 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1 .000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 32.400,- Kč lze upsat 7,90285 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 255.000,- Kč lze upsat 62,19834 nových akcií o jmenovité hodnotě l akci e 1.000,- Kč, na dosavadní jednu akcii o jmenovité hodnotě 656.600,- Kč lze upsat 160,15464 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč, na dosavadní jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,- Kč lze upsat 457,34077 nových akcií o jmenovité hodno tě 1 akcie 1.000,- Kč. 6. Upisovat lze pouze celé akcie. 7. Upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kurzu upsaných akcií do 5 dnů od úpisu a dalších 70 % emisního kurzu upsaných akcií do 1 měsíce po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet vedený u Komerční banky a .s. číslo účtu 107-7496xxxx. 8. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva úpisu, budou nabídnuty k upsání rovným dílem předem určeným zájemcům: - SMO a. s., se sídlem Otrokovice, Zlínská 172, IČ 42339839, - Ing. Stanislavu Matouškovi, nar. 20. 3. 1949, bytem Zlín, Hluboká 5254, - MVDr. Marku Žižlavskému, nar. 23.4.1965, bytem Brno, Mandloňová 383/4. 9. Místem úpisu akcií bez využití přednostního práva úpisu je sídlo společnosti SZP Těšnovice a.s. v Těšnovicích 153. Lhůta k upisování činí 15 dnů a začne plynout následující den po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům. Návrh s mlouvy o upsání akcií představenstvo doručí předem určeným zájemcům nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty k úpisu s využitím přednostního práva. 10. Upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kurzu upsaných akcií do 5 dnů od úpisu a dalších 70 % emisního kurzu upsaných akcií do 1 měsíce po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet vedený u Komerční banky a. s., číslo účtu 107-7496xxxx.
od 14. 9. 2009 do 14. 9. 2009
- Valná hromada shvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti SZP Těsnovice takto: - Základní kapitál společnosti SZP Těsnovice a.s., se sídlem v Těsnovicích 153, PSČ 767 01 Kroměříž, IČ 46982451 se zvyšuje peněžitými vklady o častku 7. 500.000,-Kč, t.j. z částky 5.310.600,-Kč na částku 32.810.600,-Kč upsáním nových akcií. Upisování nad částku 7.500.000,-Kč se nepřipouští - Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na provoz a posílení stability společnosti. - Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 4 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.875.000,-Kč na majitele v listinné podobě. - Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti v Těsnovicích 153- Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou uveřejněných informací. Představenstvo uveřejní informaci nejpozději do 14 dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení záklandího kapitálu do obchodního rejstříku. - Na jednu dosvadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 200,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,000031607. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jm enovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,003160731. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,296318538. Upsat lze pouze celé akcie. Výsledek nárokového propo čtu se zaokrouhluje matematicky na celé kusy, a to tak, že při číslovkách 0-4 na prvním místě za desetinou čárkou se zaokrouhluje dolů a při číslovkách 5-9 na prvním místě za desetinou čárkou se zaokrouhluje nahoru. - Emisní kurz jedné nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč je roven jmenovité hodnotě akcie. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti MSK Kroměříž a.s. se sídlem v Kroměříži, Malý Val 1586, PSČ 767 01, IČ: 262 25 832. - Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v Těsnovicích 153. Akcie upisované předem určeným zájemcem budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií. Lhůta k úpisu činí 14 dnů ode dne, kdy společnost předem určenému zá jemci doručí návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o úpis akcií představenstvo doručí předem určenému zájemci nejpozději do 7 dnů po uplynutí lhůty k úpisu s využitím přednostního práva. Emisní kurz jedné nově upsané akcie bez využití přednostního p ráva o jmenovité hodnotě 1.875.000,- Kč je roven jmenovité hodnotě akcie. - Upisovatel je povinen splatit nejméně 30% emisního kurzu upsaných akcií do patnácti (15) dnů od úpisu akcií na účet u Komerční banky, a.s. č.ú. 35-8556xxxx a zbávající část emisního kurzu do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 14. 9. 2009 do 3. 11. 2009
- Valná hromada shvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti SZP Těsnovice takto: - Základní kapitál společnosti SZP Těsnovice a.s., se sídlem v Těsnovicích 153, PSČ 767 01 Kroměříž, IČ 46982451 se zvyšuje peněžitými vklady o častku 7. 500.000,-Kč, t.j. z částky 25.310.600,-Kč na částku 32.810.600,-Kč upsáním nových akcií. Upisování na d částku 7.500.000,-Kč se nepřipouští - Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na provoz a posílení stability společnosti. - Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 4 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.875.000,-Kč na majitele v listinné podobě. - Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti v Těsnovicích 153- Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou uveřejněných informací. Představenstvo uveřejní informaci nejpozději do 14 dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení záklandího kapitálu do obchodního rejstříku. - Na jednu dosvadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 200,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,000031607. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jm enovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,003160731. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,296318538. Upsat lze pouze celé akcie. Výsledek nárokového propo čtu se zaokrouhluje matematicky na celé kusy, a to tak, že při číslovkách 0-4 na prvním místě za desetinou čárkou se zaokrouhluje dolů a při číslovkách 5-9 na prvním místě za desetinou čárkou se zaokrouhluje nahoru. - Emisní kurz jedné nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč je roven jmenovité hodnotě akcie. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti MSK Kroměříž a.s. se sídlem v Kroměříži, Malý Val 1586, PSČ 767 01, IČ: 262 25 832. - Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v Těsnovicích 153. Akcie upisované předem určeným zájemcem budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií. Lhůta k úpisu činí 14 dnů ode dne, kdy společnost předem určenému zá jemci doručí návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o úpis akcií představenstvo doručí předem určenému zájemci nejpozději do 7 dnů po uplynutí lhůty k úpisu s využitím přednostního práva. Emisní kurz jedné nově upsané akcie bez využití přednostního p ráva o jmenovité hodnotě 1.875.000,- Kč je roven jmenovité hodnotě akcie. - Upisovatel je povinen splatit nejméně 30% emisního kurzu upsaných akcií do patnácti (15) dnů od úpisu akcií na účet u Komerční banky, a.s. č.ú. 35-8556xxxx a zbávající část emisního kurzu do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 20. 3. 2009 do 25. 5. 2009
- Zvýšení základního kapitálu společnosti dle usnesení mimořádné valné hromady ze dne 05.03.2009: -Základní kapitál společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem v Těšnovicích 153, PSČ: 767 01 Kroměříž, IČ: 46982451 se zvyšuje peněžitými vklady o částku 22.500.000,-Kč, t.j. z částky 2.810.600,-Kč na čásku 25.310.600,-Kč upsáním nových akcií. Upisování nad částku 22.500.000,-Kč se nepřipouští. - Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na provoz a posílení stability společnosti. - Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 12 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.875.000,-Kč, na majitele v listinné podobě. - Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou uveřejněných informací. Představenstvo uveřejní informaci nejpozději do 14 dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 200,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,00085391. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč bude možno upsat podíl na nové akcii o j menovité hodnotě 1.875.000,-Kč ve výši 0,085391. Upsat lze pouze celé akcie. Výsledek nárokového propočtu se zaokrouhluje matematicky na celé kusy, a to tak, že při číslovkách 0-4 na prvním místě za desetinou čárkou se zaokrouhluje dolů a při číslovkách 5-9 na prvním místě za desetinou čárkou se zaokrouhluje nahoru. -Emisní kurz jedné nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.875.000,- Kč je roven jmenovité hodnotě akcie. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty rovným dílem těmto předem určeným zájemcům: společnosti SMO a.s., se sídlem v Otrokovicích, Zlínská 172, IČ: 42339839, Ing. Stanislavu Matouškovi, nar. 20.03.1949, bytem Zlín, Hl uboká 5254 a MVDr. Marku Žižlavskému, nar. 23.04.1965, bytem Brno, Mandloňová 4. - Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Akcie upisované předem určenými zájemci budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií. Lhůta k úpisu činí 14 dnů ode dne, kdy společnost předem určeným záj emcům doručí návrh na upsání akcií. Návrh smlouvy o úpisu akcií představenstvo doručí předem určeným zájemcům nejpozději do 7 dnů po uplynutí lhůty k úpisu s využitím přednostního práva. Emisní kurz jedné nově upsané akcie bez využití přednostního práva o jmenovité hodnotě 1.875.000,-Kč je roven jmenovité hodnotě akcie. - Upisovatelé jsou povinni splatit nejméně 30% emisního kurzu upsaných akcií do patnácti (15) dnů od úpisu akcií na účet u Komerční banky, a.s. č.ú. 35-8555xxxx a zbývající část emisního kurzu nejpozději do jednoho (1) roku po zápisu zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 21. 1. 2009 do 20. 3. 2009
- Zvýšení základního kapitálu společnosti dle usnesení mimořádné valné hromady ze dne 3.11.2008: Společnost může činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu až poté, co bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu. - Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitými vklady o částku 28.106.000,- Kč, tj. z částky 2.810.600,- Kč (po snížení základního kapitálu) na částku 30.916.600,- Kč upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku 28.106.000,- Kč se nepřipouští. D ůvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na provoz a posílení stability společnosti. - Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 14053 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 2.000,- Kč, na majitele v listinné podobě. - Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou uveřejněných informací. Představenstvo uveřejní informaci nejpozději do 14 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 200,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč. Na jednu dosavadní akcii jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lze upsat 100 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 2.000,- Kč. - Emisní kurz jedné nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč, upisované s využitím přednostního práva činí 2.135,- Kč. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty rovným dílem těmto předem určeným zájemcům: společnosti SMO a.s., se sídlem v Otrokovicích, Zlínská 172, IČ 423 39 839, Ing. Stanislavu Matouškovi, nar. 20.3.1949, bytem Zlín, Hl uboká 5254; Ing. Lubomíru Juráškovi, nar. 31.12.1959, bytem Holešov, Kráčiny 304; MVDr. Marku Žižlavskému, nar. 23.4.1965, bytem Brno, Mandloňová 4. - Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Akcie upisované předem určenými zájemci budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií. Lhůta k úpisu činí 14 dnů ode dne, kdy společnost předem určeným záj emcům doručí návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o úpisu akcií představenstvo doručí předem určeným zájemcům nejpozději do 7 dnů po uplynutí lhůty k úpisu s využitím přednostního práva. Emisní kurz jedné nově upsané akcie bez využití přednostního práva o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč činí 2.135,- Kč. - Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií do 15 dnů od úpisu akcií na účet u GE Money Bank a.s., č. 172xxxx.
od 20. 11. 2008 do 21. 1. 2009
- Snížení základního kapitálu společnosti dle usnesení mimořádné valné hromady ze dne 3.11.2008: - Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulované ztráty ve výši 114.926.000,- Kč (viz mezitímní účetní závěrka) a vytvoření rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty ve výši 1.713.900,- Kč. - Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 116.639.900,- Kč, tj. na částku 2.810.600,- Kč. - Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 8.500,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 200,- Kč a dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 850.000,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 20.000,- Kč. - Dosavadní akcie společnosti o původních jmenovitých hodnotách budou vyměněny za akcie o nových jmenovitých hodnotách. Akcionáři jsou povinni předložit listinné akcie za účelem jejich výměny ve lhůtě 21 dní po zápisu snížení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. Zvýšení základního kapitálu společnosti dle usnesení mimořádné valné hromady ze dne 3.11.2008: Společnost může činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu až poté, co bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu. - Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitými vklady o částku 28.106.000,- Kč, tj. z částky 2.810.600,- Kč (po snížení základního kapitálu) na částku 30.916.600,- Kč upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku 28.106.000,- Kč se nepřipouští. D ůvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na provoz a posílení stability společnosti. - Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 14053 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 2.000,- Kč, na majitele v listinné podobě. - Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu činí 15 dnů a začne běžet následující den po dni, kdy představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou uveřejněných informací. Představenstvo uveřejní informaci nejpozději do 14 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 200,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč. Na jednu dosavadní akcii jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lze upsat 100 nových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 2.000,- Kč. - Emisní kurz jedné nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč, upisované s využitím přednostního práva činí 2.135,- Kč. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty rovným dílem těmto předem určeným zájemcům: společnosti SMO a.s., se sídlem v Otrokovicích, Zlínská 172, IČ 423 39 839, Ing. Stanislavu Matouškovi, nar. 20.3.1949, bytem Zlín, Hl uboká 5254; Ing. Lubomíru Juráškovi, nar. 31.12.1959, bytem Holešov, Kráčiny 304; MVDr. Marku Žižlavskému, nar. 23.4.1965, bytem Brno, Mandloňová 4. - Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v Těšnovicích 153. Akcie upisované předem určenými zájemci budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií. Lhůta k úpisu činí 14 dnů ode dne, kdy společnost předem určeným záj emcům doručí návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o úpisu akcií představenstvo doručí předem určeným zájemcům nejpozději do 7 dnů po uplynutí lhůty k úpisu s využitím přednostního práva. Emisní kurz jedné nově upsané akcie bez využití přednostního práva o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč činí 2.135,- Kč. - Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií do 15 dnů od úpisu akcií na účet u GE Money Bank a.s., č. 172xxxx.
od 1. 12. 1999 do 21. 1. 2009
- Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 22.11.1999 o záměru snížit základní jmění:
od 1. 12. 1999 do 21. 1. 2009
- Základní jmění společnosti se snižuje o 21.079.500,- Kč t.j. z 140.530.000,- Kč na 119.450.500,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty akcií.
od 1. 12. 1999 do 21. 1. 2009
- Důvodem snížení základního jmění je nepotřebnost části základního jmění pro podnikatelské záměry společnosti.
od 1. 12. 1999 do 21. 1. 2009
- Jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 10.000,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 8.500,- Kč.
od 1. 12. 1999 do 21. 1. 2009
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 22.11.1999.
od 31. 8. 1998 do 21. 1. 2009
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 21.5.1998.
od 26. 9. 1997 do 21. 1. 2009
- Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 20.5.1997.
od 12. 3. 1997 do 21. 1. 2009
- Základní jmění je splaceno
od 25. 10. 1995 do 21. 1. 2009
- Ke dni 25.10.1995 byly předloženy stanovy přijaté valnou hromadou dne 10.7.1995.
od 31. 12. 1992 do 25. 4. 1994
- Dozorčí rada: Bohumil Navrátil, Kroměříž, Rostislavova 962 Miroslav Miklík, Otrokovice, Mánesova 1095 Jiřina Nevolová, Holešov, č. Všetuly, Za cukrovarem 212
Kapitál
od 30. 10. 2014
Základní kapitál 40 813 600 Kč, splaceno 40 813 600 Kč.
od 27. 8. 2014 do 30. 10. 2014
Základní kapitál 40 813 600 Kč, splaceno 35 211 800 Kč.
od 8. 1. 2010 do 27. 8. 2014
Základní kapitál 32 810 600 Kč, splaceno 32 810 600 Kč.
od 3. 11. 2009 do 8. 1. 2010
Základní kapitál 32 810 600 Kč, splaceno 27 810 600 Kč.
od 6. 8. 2009 do 3. 11. 2009
Základní kapitál 25 310 600 Kč, splaceno 25 310 600 Kč.
od 25. 5. 2009 do 6. 8. 2009
Základní kapitál 25 310 600 Kč, splaceno 9 560 600 Kč.
od 21. 1. 2009 do 25. 5. 2009
Základní kapitál 2 810 600 Kč, splaceno 2 810 600 Kč.
od 18. 7. 2000 do 21. 1. 2009
Základní kapitál 119 450 500 Kč, splaceno 119 450 500 Kč.
od 31. 12. 1992 do 18. 7. 2000
Základní kapitál 140 530 000 Kč
od 27. 8. 2014
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 8 003.
od 8. 7. 2014
Akcie na jméno 1 875 000, počet akcií: 15.
od 8. 7. 2014
Akcie na jméno 625 000, počet akcií: 3.
od 8. 7. 2014
Akcie na jméno 10 800, počet akcií: 3.
od 16. 1. 2013
Akcie na jméno 200, počet akcií: 2 841.
od 16. 1. 2013
Akcie na jméno 20 000, počet akcií: 17.
od 16. 1. 2013
Akcie na jméno 656 600, počet akcií: 2.
od 16. 1. 2013
Akcie na jméno 15 600, počet akcií: 1.
od 16. 1. 2013
Akcie na jméno 11 200, počet akcií: 1.
od 16. 1. 2013
Akcie na jméno 255 000, počet akcií: 2.
od 16. 1. 2013
Akcie na jméno 16 200, počet akcií: 1.
od 16. 1. 2013
Akcie na jméno 3 800, počet akcií: 1.
od 16. 1. 2013 do 8. 7. 2014
Akcie na jméno 1 875 000, počet akcií: 16.
od 16. 1. 2013 do 8. 7. 2014
Akcie na jméno 32 400, počet akcií: 1.
od 3. 11. 2009 do 16. 1. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 16.
od 25. 5. 2009 do 3. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 12.
od 21. 1. 2009 do 16. 1. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 6 853.
od 21. 1. 2009 do 16. 1. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 72.
od 12. 2. 2002 do 21. 1. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 6 853.
od 12. 2. 2002 do 21. 1. 2009
v listinné podobě
od 12. 2. 2002 do 21. 1. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 72.
od 12. 2. 2002 do 21. 1. 2009
v listinné podobě
od 18. 7. 2000 do 12. 2. 2002
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 14 053.
od 18. 7. 2000 do 12. 2. 2002
v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelné.
od 26. 9. 1997 do 18. 7. 2000
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 14 053.
od 26. 9. 1997 do 18. 7. 2000
v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelné
od 25. 10. 1995 do 26. 9. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 13 153.
od 25. 10. 1995 do 26. 9. 1997
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 900.
od 31. 12. 1992 do 25. 10. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 14 053.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 8. 7. 2014
Ing. JIŘÍ DLABAČ - předseda představenstva
Zlín, U Náhonu, PSČ 760 01
den vzniku členství: 23. 6. 2014
den vzniku funkce: 23. 6. 2014
od 8. 7. 2014
Ing. STANISLAV MATOUŠEK - místopředseda představenstva
Zlín, Hluboká, PSČ 760 01
den vzniku členství: 23. 6. 2014
den vzniku funkce: 23. 6. 2014
od 8. 7. 2014
MVDr. MAREK ŽIŽLAVSKÝ - člen představenstva
Brno - Medlánky, Mandloňová, PSČ 621 00
den vzniku členství: 23. 6. 2014
od 13. 9. 2012 do 8. 7. 2014
Ing. Jiří Dlabač - předseda představenstva
Zlín, U Náhonu 5208, PSČ 760 01
den vzniku členství: 3. 9. 2012 - 23. 6. 2014
den vzniku funkce: 3. 9. 2012 - 23. 6. 2014
od 13. 9. 2012 do 8. 7. 2014
Ing. Stanislav Matoušek - místopředseda představenstva
Zlín, Hluboká 5254, PSČ 760 01
den vzniku členství: 3. 9. 2012 - 23. 6. 2014
den vzniku funkce: 3. 9. 2012 - 23. 6. 2014
od 13. 9. 2012 do 8. 7. 2014
MVDr. Marek Žižlavský - člen představenstva
Brno, Mandloňová, PSČ 621 00
den vzniku členství: 3. 9. 2012 - 23. 6. 2014
od 13. 9. 2012 do 8. 7. 2014
Ing. Lubomír Jurášek - člen představenstva
Holešov - Všetuly, Kráčiny, PSČ 769 01
den vzniku členství: 3. 9. 2012 - 23. 6. 2014
od 13. 9. 2012 do 8. 7. 2014
Marek Dluhoš - člen představenstva
Hulín, Odluží, PSČ 768 24
den vzniku členství: 3. 9. 2012 - 23. 6. 2014
od 14. 9. 2009 do 13. 9. 2012
Ing. Jiří Dlabač - předseda
Zlín, U Náhonu 5208, PSČ 760 01
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 3. 9. 2012
den vzniku funkce: 1. 9. 2009 - 3. 9. 2012
od 14. 9. 2009 do 13. 9. 2012
Ing. Stanislav Matoušek - místopředseda
Zlín, Hluboká 5254
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 3. 9. 2012
den vzniku funkce: 1. 9. 2009 - 3. 9. 2012
od 14. 9. 2009 do 13. 9. 2012
MVDr. Marek Žižlavský - člen
Brno, Mandloňová 4, PSČ 621 00
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 3. 9. 2012
od 14. 9. 2009 do 13. 9. 2012
Ing. Lubomír Jurášek - člen
Holešov, Kráčiny 304, PSČ 769 01
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 3. 9. 2012
od 14. 9. 2009 do 13. 9. 2012
Marek Dluhoš - člen
Hulín, Odluží 1309, PSČ 768 24
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 3. 9. 2012
od 23. 8. 2005 do 14. 9. 2009
Ing. Jiří Dlabač - předseda představenstva
Zlín, U náhonu 5208, PSČ 760 05
den vzniku členství: 25. 4. 2005 - 1. 9. 2009
den vzniku funkce: 25. 4. 2005 - 1. 9. 2009
od 23. 8. 2005 do 14. 9. 2009
Ing. Stanislav Matoušek - místopředseda představenstva
Zlín, Hluboká 5254, PSČ 760 05
den vzniku členství: 25. 4. 2005 - 1. 9. 2009
den vzniku funkce: 25. 4. 2005 - 1. 9. 2009
od 23. 8. 2005 do 14. 9. 2009
MVDr. Marek Žižlavský - člen představenstva
Brno, Mandloňová 4, PSČ 621 00
den vzniku členství: 25. 4. 2005 - 1. 9. 2009
od 23. 8. 2005 do 14. 9. 2009
Ing. Lubomír Jurášek - člen představenstva
Holešov, Kráčiny 304, PSČ 769 01
den vzniku členství: 25. 4. 2005 - 1. 9. 2009
od 23. 8. 2005 do 14. 9. 2009
Marek Dluhoš - člen představenstva
Hulín, Odluží 1309, PSČ 768 24
den vzniku členství: 25. 4. 2005 - 1. 9. 2009
od 3. 1. 2004 do 23. 8. 2005
Ing. Lubomír Jurášek - člen představenstva
Holešov, Kráčiny 304, PSČ 769 01
den vzniku funkce: 23. 6. 2003 - 25. 4. 2005
od 12. 3. 2003 do 23. 8. 2005
Ing. Stanislav Matoušek - místopředseda představenstva
Zlín, Hluboká 5254
od 24. 7. 2002 do 23. 8. 2005
Ing. Jiří Dlabač - předseda představenstva
Zlín, U náhonu 5208
od 18. 12. 2001 do 23. 8. 2005
MVDr. Marek Žižlavský - člen představenstva
Brno, Mandloňová 4, PSČ 621 00
den vzniku funkce: 27. 8. 2001 - 25. 4. 2005
od 31. 8. 1998 do 18. 12. 2001
Ing. Zdeněk Štěpánek - člen představenstva
Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk
od 26. 9. 1997 do 31. 8. 1998
ing. Josef Mičánek - člen představenstva
Kroměříž, F.Vančury 3142
od 26. 9. 1997 do 31. 8. 1998
ing. Vojtěch Kubík - člen představenstva
Kvasice, U rybníčka 635
od 26. 9. 1997 do 24. 7. 2002
Ing. Jiří Dlabač - předseda představenstva
Zlín, tř.T.Bati 1285
od 26. 9. 1997 do 12. 3. 2003
Ing. Stanislav Matoušek - místopředseda představenstva
Zlín, Na honech 4927
od 12. 3. 1997 do 26. 9. 1997
Josef Skopal - člen představenstva
Hulín, Dvořákova 1184
od 12. 3. 1997 do 26. 9. 1997
ing. Jan Hašek - člen představenstva
Kroměříž, Denkova 3943
od 12. 3. 1997 do 26. 9. 1997
ing. Josef Mičánek - předseda představenstva
Kroměříž, F.Vančury 3142
od 12. 3. 1997 do 26. 9. 1997
ing. Vojtěch Kubík - místopředseda představenstva
Kvasice, U rybníčka 635
od 12. 3. 1997 do 31. 8. 1998
Ing. Stanislav Vlček - člen představenstva
Břest, 278
od 12. 3. 1997 do 3. 1. 2004
Zdeněk Zlámal - člen představenstva
Hulín, Vrchlického 105
od 12. 3. 1997 do 23. 8. 2005
Josef Netopil - člen představenstva
Žalkovice, 68
od 25. 10. 1995 do 12. 3. 1997
ing. Jan Hašek - člen představenstva
Kroměříž, Denkova 3943
od 25. 10. 1995 do 12. 3. 1997
Zdeněk Zlámal - člen představenstva
Hulín, Vrchlického 105
od 19. 5. 1995 do 12. 3. 1997
ing. Josef Mičánek - předseda představenstva
Kroměříž, F.Vančury 3142
od 19. 5. 1995 do 12. 3. 1997
ing. Vojtěch Kubík - místopředseda představenstva
Kroměříž, Na Lindovce 3188
od 25. 4. 1994 do 25. 10. 1995
ing. František Pecl - člen představenstva
Holešov, Havlíčkova 1187
od 31. 12. 1992 do 25. 4. 1994
Ing. Jiří Babušník - člen představenstva
Kroměříž, L. Pavlíka 3489
od 31. 12. 1992 do 19. 5. 1995
Ing. Vojtěch Kubík - místopředseda představenstva
Kroměříž, Na Lindovce 3188
od 31. 12. 1992 do 19. 5. 1995
Ing. Ladislav Tesař - předseda představenstva
Morkovice, Kolaříkova 626
od 31. 12. 1992 do 25. 10. 1995
Petr Štěpaník - člen představenstva
Chvalčov, 649
od 31. 12. 1992 do 12. 3. 1997
Ing. Stanislav Vlček - člen představenstva
Břest, 278
od 31. 12. 1992 do 12. 3. 1997
Josef Netopil - člen představenstva
Žalkovice, 68
od 31. 12. 1992 do 12. 3. 1997
Josef Skopal - člen představenstva
Koryčany, Zámecká 755
od 8. 7. 2014
Způsob jednání: Společnost zastupují navenek buď samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva anebo všichni členové představenstva společně.
od 31. 8. 1998 do 8. 7. 2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo buď jako celek nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.
od 25. 10. 1995 do 31. 8. 1998
Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo jako celek nebo samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva.
od 31. 12. 1992 do 25. 10. 1995
Zastupování: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda, v případě jeho nepřítomnosti kterýkoliv člen představenstva.
Dozorčí rada
od 8. 7. 2014
Ing. JARMILA ŠIMONÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Zlín, Nad Stráněmi, PSČ 760 05
den vzniku členství: 23. 6. 2014
den vzniku funkce: 23. 6. 2014
od 8. 7. 2014
Ing. LIBOR FEČKO - člen dozorčí rady
Kroměříž, Skalky, PSČ 767 01
den vzniku členství: 23. 6. 2014
od 8. 7. 2014
MARTIN PAVELKA - člen dozorčí rady
Zlín, Na Honech III, PSČ 760 05
den vzniku členství: 23. 6. 2014
od 8. 7. 2014
- Bydliště:
od 21. 8. 2013 do 8. 7. 2014
MARTIN PAVELKA - člen dozorčí rady
Zlín, Na Honech III, PSČ 760 05
den vzniku členství: 24. 6. 2013 - 23. 6. 2014
od 13. 9. 2012 do 21. 8. 2013
Drahomír Daněk - člen dozorčí rady
Kroměříž, Těšnovice, PSČ 767 01
den vzniku členství: 3. 9. 2012 - 24. 6. 2013
od 13. 9. 2012 do 8. 7. 2014
Ing. Jarmila Šimoníková - předseda dozorčí rady
Zlín, Nad Stráněmi 4681, PSČ 760 01
den vzniku členství: 3. 9. 2012 - 23. 6. 2014
den vzniku funkce: 3. 9. 2012 - 23. 6. 2014
od 13. 9. 2012 do 8. 7. 2014
Ing. Libor Fečko - člen dozorčí rady
Kroměříž, Skalky 4384, PSČ 767 07
den vzniku členství: 3. 9. 2012 - 23. 6. 2014
od 14. 9. 2009 do 13. 9. 2012
Ing. Jarmila Šimoníková - člen
Zlín, Nad Stráněmi 4681, PSČ 760 05
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 3. 9. 2012
od 14. 9. 2009 do 13. 9. 2012
Ing. Tomáš Mikel - člen
Kelníky, 18, PSČ 763 07
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 3. 9. 2012
od 14. 12. 2005 do 13. 9. 2012
Zdeňka Gardavská - člen dozorčí rady
Kroměříž - Těšnovice, 75, PSČ 767 01
den vzniku členství: 28. 11. 2005 - 31. 8. 2012
od 23. 8. 2005 do 14. 12. 2005
Ing. Josef Mičánek - člen dozorčí rady
Kroměříž, Františka Vančury 3142, PSČ 767 01
den vzniku členství: 25. 4. 2005 - 25. 11. 2005
od 23. 8. 2005 do 14. 12. 2005
Zdeňka Gardavská - člen dozorčí rady
Kroměříž - Těšnovice, 75, PSČ 767 01
den vzniku členství: 25. 4. 2005 - 25. 11. 2005
od 23. 8. 2005 do 14. 9. 2009
Ing. Jarmila Šimoníková - člen dozorčí rady
Zlín, Nad stráněmi 4681, PSČ 760 05
den vzniku členství: 25. 4. 2005 - 1. 9. 2009
od 23. 8. 2005 do 14. 9. 2009
Zdeněk Zlámal - člen dozorčí rady
Hulín, Vrchlického 105, PSČ 768 24
den vzniku členství: 25. 4. 2005 - 1. 9. 2009
od 3. 1. 2004 do 23. 8. 2005
Zdeněk Zlámal - člen
Hulín, Vrchlického 105, PSČ 768 24
den vzniku funkce: 23. 6. 2003 - 25. 4. 2005
od 7. 11. 2002 do 23. 8. 2005
Zdeňka Gardavská - člen
Kroměříž, Těšnovice 75, PSČ 767 01
den vzniku členství: 25. 6. 2002 - 25. 4. 2005
den vzniku funkce: 25. 6. 2002 - 25. 4. 2005
od 24. 7. 2002 do 23. 8. 2005
Ing. Jarmila Šimoníková - členka
Zlín, Nad stráněmi 4681, PSČ 760 05
od 18. 12. 2001 do 23. 8. 2005
Ing. Josef Mičánek - člen
Kroměříž, Františka Vančury 3142, PSČ 767 01
den vzniku funkce: 30. 4. 2001 - 25. 4. 2005
od 31. 8. 1998 do 18. 12. 2001
Ivo Zavřel - člen
Kroměříž, Jiráskova 933/30, PSČ 767 01
od 31. 8. 1998 do 24. 7. 2002
Ing. Jarmila Šimoníková - členka
Zlín, Okružní 4731, PSČ 760 05
od 31. 8. 1998 do 3. 1. 2004
Josef Světlík - člen
Kroměříž, Malý Val 1583, PSČ 767 01
od 12. 3. 1997 do 31. 8. 1998
ing. Vladimír Jirčan - člen
Morkovice, Kolaříkova 714
od 12. 3. 1997 do 31. 8. 1998
Jan Kotas - člen
Holešov, Hanácká 334
od 12. 3. 1997 do 7. 11. 2002
Dagmar Šušlíková - člen
Kroměříž, Moravská 2813
od 25. 10. 1995 do 12. 3. 1997
ing. Vladimír Jirčan - člen
Morkovice, Kolaříkova 714
od 25. 10. 1995 do 12. 3. 1997
Jan Kotas - člen
Holešov, Hanácká 334
od 25. 4. 1994 do 25. 10. 1995
Miroslav Miklík - člen
Otrokovice, Mánesova 1095
od 25. 4. 1994 do 25. 10. 1995
Marie Nováková - člen
Holešov, Količín 29
od 25. 4. 1994 do 12. 3. 1997
Dagmar Šušlíková - člen
Kroměříž, Moravská 2813
Akcionáři
od 12. 12. 2017
Propertycare s.r.o., IČO: 06027318
Brno - Medlánky, Palackého třída, PSČ 612 00
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

11. 8. 2020 | | Petr Kučera

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

Lhůta pro přehled zdravotním pojišťovnám uplynula už 3. srpna, tedy dřív než pro samotné přiznání.

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 640,00 Kč
Czech Exchange 2 640,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 650,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 689,20 Kč
ČSOB 2 689,20 Kč
Komerční banka 2 694,02 Kč
Expobank CZ 2 699,60 Kč
Česká spořitelna 2 711,00 Kč
Raiffeisenbank 2 742,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 751,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+21
+
-
2.Miluše Bittnerová

Miluše Bittnerová

- herečka

+7
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+7
+
-
4.Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

+2
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-76
+
-

Články na Heroine.cz

Tradwives a tradfems: proč začaly instagramové hospodyňky bojovat s feminismem?

Tradwives a tradfems: proč začaly instagramové hospodyňky bojovat s feminismem?

Možná už jste na Instagramu taky narazili na účty hospodyněk, které nadšeně vaří a pečou,...více

Feministkám Fifinka nevadí. To jen konzervativní pravice zkouší vyprovokovat kulturní válku

Feministkám Fifinka nevadí. To jen konzervativní pravice zkouší vyprovokovat kulturní válku

„Tak už je to tady. Feministky se utrhly ze řetězu a dělají lidem ze života peklo. Jako...více

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výrobce nedokáže opravit reklamaci
Poradna > Spotřebitelská poradna > Výrobce nedokáže opravit reklamaci

Otázka: Dobrý den, rád bych se poradil, než budu situaci eskalovat dále. Notebook české značky byl velmi poruchový, dvě uznané reklamace během záruční doby, jedna vedla k výměně celého kusu. Teď, zhruba 2 měsíce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services