ÚRS PRAHA, a.s.
IČO: 47115645

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 11. 1992
Obchodní firma
od 24. 11. 1992

ÚRS PRAHA, a.s.

Sídlo
od 24. 11. 1992 do 27. 12. 2007
Praha 10, Pražská 18, PSČ 100 00
IČO
od 24. 11. 1992

47115645

Identifikátor datové schránky:nt2gt3j
Právní forma
od 24. 11. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1776 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 12. 2002
- kopírovací práce
od 13. 12. 2002
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 13. 12. 2002
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd a technických věd nebo společenských věd
od 13. 12. 2002
- poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
od 13. 12. 2002
- oceňování majetku pro věci nemovité
od 13. 12. 2002
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 13. 12. 2002
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 13. 12. 2002
- realitní činnost
od 13. 12. 2002
- zprostředkování obchodu
od 13. 12. 2002
- zprostředkování služeb
od 13. 12. 2002
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 1. 7. 1994
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 1. 7. 1994
- poradenství v oblasti stavebnictví
od 1. 7. 1994
- inženýrská činnost ve stavebnictví
od 1. 7. 1994
- činnost účetních poradců
od 1. 7. 1994
- organizační činnost v oblasti vzdělávání
od 1. 7. 1994
- poradenství v oblasti výpočetní techniky (hardware, software
od 1. 7. 1994
- vydavatelská činnost
od 1. 7. 1994
- poskytování software
od 1. 7. 1994
- pronájem výpočetní techniky
od 1. 7. 1994
- leasing výpočetní techniky
od 1. 7. 1994
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 7. 1994
- činnost zanalců v oborech ekonomika a stavebnictví
od 24. 11. 1992 do 1. 7. 1994
- technicko-ekonomické a inženýrské služby odborná pomoc, výzkum a vývoj při řízení sociálně ekonomických procesů v investiční výstavbě a stavebnictví zejména v oblasti: a) hodnotových nástrojů řízení, včetně systému oceňování a rozpočtování b) plánování c) informačních systému analýz a rozborů d) organizace a řizení - tvorba podkladů pro ekonomické řízení
od 24. 11. 1992 do 1. 7. 1994
- -tvorbu a vydávání souborů údajových základen ekonomických nástrojů - poradenskou, školící a konzultační činnost - služby výpočetní techniky, včetně tvorby programového vybavení -vydavatelskou činnost -reprografické práce -vědeckotechnická spolupráce s tuzemskými i zahraničními organizacemi -obchodní činnost
od 24. 11. 1992 do 1. 7. 1994
- -zahraničně obchodní činnost -poradenská činnost v oblasti účetnictví
Ostatní skutečnosti
od 16. 4. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 16. 4. 2014 do 29. 3. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 27. 12. 2007
- I. Projektem rozdělení odštěpením se založením nové společnosti ÚRS PROGRESS, a.s., schváleném rozhodnutím valné hromady společnosti dne 22.11.2007, bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek: a) důvodem snížení základníh o kapitálu je pokles vlastního kapitálu rozdělované společnosti pod hodnotu jejího zapsaného základního kapitálu v důsledku vložení části jejího jmění (odštěpované společnosti) podle tohoto Projektu do nástupnické společnosti, b) snížení základního kapitá lu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií (snížení jmenovité hodnoty bude provedeno způsobem vyznačení snížení jmenovité hodnoty na akciích), c) částka, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota akcií emitovaných rozdělovanou společností v rámci sníž ení základního kapitálu podle tohoto Projektu bude převedena na nástupnickou zakládanou společnost, částka, o niž se sníží jmenovitá hodnota akcií, nebude tedy akcionářům vyplácena, d) základní kapitál se sníží o částku 36.477.000 Kč, e) jmenovitá hodnota stávajících akcií emitovaných rozdělovanou společností se snižuje o částku aa) 750 000 Kč v případě akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč, bb) 75000 Kč v případě akcie o jmenovité hodnotě 100000 Kč, cc) 7500 Kč v případě akcie o jmenovité hodnotě 1000 K č, dd) 3000 Kč v případě akcie o jmenovité hodnotě 4000 Kč, ee) 750 Kč v případě akcie o jmenovité hodnotě 1000 Kč, f) součet všech částek snížení jmenovitých hodnot akcií emitovaných rozdělovanou společností činí 36477000 Kč g) akcie emitované rozdělova nou společností budou i po snížení jejich jmenovité hodnoty akciemi kmenovými, na jméno, v listinné podobě a nekótované, se všemi akciemi budou i nadále spojena stejná práva a společnost bude i nadále se všemi akcionáři zacházet za stejných podmínek. Přev oditelnost akcií bude i nadále omezena ve smyslu čl. 6a stanov, h) lhůta pro vyznačení nižší jmenovité hodnoty akcií emitovaných rozdělovanou společností činí tři kalendářní měsíce, jejíž běh počíná prvním dnem kalendářního měsíce po nabytí účinnosti rozh odnutí o zápisu rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku, představenstvo vyzva akcionáře způsobemstanoveným pro svolání valné hromady, aby se dostavili k vyznačení jmenovité hodnoty jejich akcií ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady, kt erá však nesmí být kratší než jeden měsíc od zápisu rozdělení odštěpením podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku, i) snížení základního kapitálu bude účinné ke dni zápisu rozdělení rozdělované společnosti podle tohoto Projektu do obchodního rejstřík u. II. Projektem rozdělením odštěním se založením nové společnosti, schváleným rozhodnutím valné hroamdy společnosti dne 22.11.2007, došlo k odštěpení části jejího jmění v rozsahu, struktuře , hodnotách a identifikaci (popisu), a to včetně nemovitostí, ja k je uvedeno v Projektu rozdělení odštěpením se založením nové společnosti, které přešlo na nově založenou společnost ÚRS PROGRESS, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 282 21 621.
od 24. 5. 2004 do 26. 1. 2005
- Mimořádná valná hromada konaná dne 19. dubna 2004 přijala toto usnesení : Základní kapitál společnosti se snižuje podle ust. § 211 a následujících obchodního zákoníku ze současné hodnoty 54,040.000,- Kč (padesátčtyři milionů čtyřicet tisíc korun českých) o částku 5,404.000,-- Kč (pět milionů čtyřistačtyři tísíce korun českých ) na hodnotu 48,636.000,- Kč (čtyřicetosm milionů šestsetřicetšest tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je dodržení zákonných povinností o držení vlastních akcií. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. s částkou 5,404.000,- Kč (pět milionů čtyřistačtyři tisíc korun českých) bude naloženo tak, že celá tato částka bude zúčtována oproti nominální hodbnotě vlastních akcií v majetku společnosti v celkov é hodnotě 5,404.000,- Kč (pět milionů čtyřistačtyři tisíc korun českých), které budou použity ke snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že vlastní akcie v listinné podobě, které má společnost v majetku, a to: - 4 ks (čtyři kusy) o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) tj.č.akcií: A000025, A000026, A000051, A000052, - 10 ks (deset kusů) o jmenovité hodnotě 1000.000,- Kč (sto tisíc korun českých) tj.č.akcií: B 000003, B000004, B000005, B000006, B00007, B000010, B000011, B000012, B000013, B000014, - 25 ks (dvacetpět kusů) o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), tj.č.akcií: C000001, C000002, C000003, C C000004, C000005, C000006, C000007, C000008, C000009, C000010, C000011, C000012, C000013, C000014, C000015, C000016, C000017, C0 00018, C000019, C 000020, C000021, C000022, C000023, C000025, C000026, -- 27 ks (dvacetsedm kusů) o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč (čtyři tisíce korun českých), tj.č.akcií: D000001, D000002, D000005, D000006, D000007, D000009, D000012, D000013, D000017, D000018, D000020, D000021, D000023, D000027, D000028, D000030, D000031, D0 00033, D000034, D000040, D000041, D000043, D000044, D000045, D000046, D000051, D000053, - 46 ks (čtyřicetšest kusů) o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), tj.č.akcií: E000001, E000002, E000003, E000005, E000013, E000014, E000019, E000022, E000023, E000024, E000027, E000029, E000034, E000045, E000046, E000047, E000051, E0 00052, E000053, E000054, E000055, E000056, E000057, E000059, E000060, E000061, E000062, E000064, E000065, E000066, E000070, E000072, E000081, E000088, E000091, E000092, E000093, E000094, E0000095, E000100, E000106, E000109, E000110, E000114, E000115, E000 116, budou zničeny.
od 22. 12. 2000 do 26. 1. 2005
- Akcie jsou v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné.
od 13. 4. 2000 do 22. 12. 2000
- Zapisuje se usnesení řádné valné hromady společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 100 00, IČ 47005645, ze dne 10.3.2000, o snížení základního jmění společnosti takto: a) důvodem snížení základního jmění je dodržení zákonných povinností o držení vlastních akcií a o výši rezervního fondu (§ 161d obchodního zákoníku) b) základní jmění se snižuje o 5 946 000,- Kč c) snížení základního jmění bude provedeno zrušením 5 946 kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč za jeden kus, které má společnost ve svém majetku.
od 1. 7. 1994 do 22. 12. 2000
- Akcie budou vydány v zaknihované podobě a budou veřejně ob- chodovatelné.
od 24. 11. 1992
- Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zákoníku. Jediným zakladatelem spol. je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku Ústav racionalizace ve stavebnictví Praha s.p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 24. 11. 1992
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 4.11.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů předst., a dozorčí rady.
od 24. 11. 1992
- Zakladatel splatil 100 % základního jmění spol., které je představováno cenou vklá- daného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Ústav racionalizace ve stavebnictví Praha s.p.
Kapitál
od 27. 12. 2007
Základní kapitál 12 159 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 1. 2005 do 27. 12. 2007
Základní kapitál 48 636 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 12. 2000 do 26. 1. 2005
Základní kapitál 54 040 000 Kč
od 24. 11. 1992 do 22. 12. 2000
Základní kapitál 59 986 000 Kč
od 21. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 48.
od 21. 12. 2016
Akcie je možné převádět pouze spísemným souhlasem představenstva. Souhlas představenstva není vyžadován při převodu akcií mezi stávajícími akcionáři společnosti amezi rodinnými příslušníky, tj. manželé, děti, vnuci arodiče.
od 21. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 21. 12. 2016
Akcie je možné převádět pouze spísemným souhlasem představenstva. Souhlas představenstva není vyžadován při převodu akcií mezi stávajícími akcionáři společnosti amezi rodinnými příslušníky, tj. manželé, děti, vnuci arodiče.
od 21. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 21. 12. 2016
Akcie je možné převádět pouze spísemným souhlasem představenstva. Souhlas představenstva není vyžadován při převodu akcií mezi stávajícími akcionáři společnosti amezi rodinnými příslušníky, tj. manželé, děti, vnuci arodiče.
od 21. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 29.
od 21. 12. 2016
Akcie je možné převádět pouze spísemným souhlasem představenstva. Souhlas představenstva není vyžadován při převodu akcií mezi stávajícími akcionáři společnosti amezi rodinnými příslušníky, tj. manželé, děti, vnuci arodiče.
od 21. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 70.
od 21. 12. 2016
Akcie je možné převádět pouze spísemným souhlasem představenstva. Souhlas představenstva není vyžadován při převodu akcií mezi stávajícími akcionáři společnosti amezi rodinnými příslušníky, tj. manželé, děti, vnuci arodiče.
od 27. 12. 2007 do 21. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 48.
od 27. 12. 2007 do 21. 12. 2016
Akcie je možné převádět pouze s písemným souhlasem představenstva. Souhlas představenstva není vyžadován při převodu akcií mezi stávajícími akcionáři společnosti a mezi rodinnými příslušníky, tj. manželé, děti, vnuci a rodiče.
od 27. 12. 2007 do 21. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 27. 12. 2007 do 21. 12. 2016
Akcie je možné převádět pouze s písemným souhlasem představenstva. Souhlas představenstva není vyžadován při převodu akcií mezi stávajícími akcionáři společnosti a mezi rodinnými příslušníky, tj. manželé, děti, vnuci a rodiče.
od 27. 12. 2007 do 21. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 27. 12. 2007 do 21. 12. 2016
Akcie je možné převádět pouze s písemným souhlasem představenstva. Souhlas představenstva není vyžadován při převodu akcií mezi stávajícími akcionáři společnosti a mezi rodinnými příslušníky, tj. manželé, děti, vnuci a rodiče.
od 27. 12. 2007 do 21. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 29.
od 27. 12. 2007 do 21. 12. 2016
Akcie je možné převádět pouze s písemným souhlasem představenstva. Souhlas představenstva není vyžadován při převodu akcií mezi stávajícími akcionáři společnosti a mezi rodinnými příslušníky, tj. manželé, děti, vnuci a rodiče.
od 27. 12. 2007 do 21. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 70.
od 27. 12. 2007 do 21. 12. 2016
Akcie je možné převádět pouze s písemným souhlasem představenstva. Souhlas představenstva není vyžadován při převodu akcií mezi stávajícími akcionáři společnosti a mezi rodinnými příslušníky, tj. manželé, děti, vnuci a rodiče.
od 19. 4. 2005 do 27. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 48.
od 19. 4. 2005 do 27. 12. 2007
Akcie je možné převádět pouze s písemným souhlasem představenstva. Souhlas představenstva není vyžadován při převodu akcií mezi stávajícími akcionáři společnosti a mezi rodinnými příslušníky, tj. manželé, děti, vnuci a rodiče.
od 19. 4. 2005 do 27. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 19. 4. 2005 do 27. 12. 2007
Akcie je možné převádět pouze s písemným souhlasem představenstva. Souhlas představenstva není vyžadován při převodu akcií mezi stávajícími akcionáři společnosti a mezi rodinnými příslušníky, tj. manželé, děti, vnuci a rodiče.
od 19. 4. 2005 do 27. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 19. 4. 2005 do 27. 12. 2007
Akcie je možné převádět pouze s písemným souhlasem představenstva. Souhlas představenstva není vyžadován při převodu akcií mezi stávajícími akcionáři společnosti a mezi rodinnými příslušníky, tj. manželé, děti, vnuci a rodiče.
od 19. 4. 2005 do 27. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 29.
od 19. 4. 2005 do 27. 12. 2007
Akcie je možné převádět pouze s písemným souhlasem představenstva. Souhlas představenstva není vyžadován při převodu akcií mezi stávajícími akcionáři společnosti a mezi rodinnými příslušníky, tj. manželé, děti, vnuci a rodiče.
od 19. 4. 2005 do 27. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 70.
od 19. 4. 2005 do 27. 12. 2007
Akcie je možné převádět pouze s písemným souhlasem představenstva. Souhlas představenstva není vyžadován při převodu akcií mezi stávajícími akcionáři společnosti a mezi rodinnými příslušníky, tj. manželé, děti, vnuci a rodiče.
od 26. 1. 2005 do 19. 4. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 48.
od 26. 1. 2005 do 19. 4. 2005
v listinné podobě
od 26. 1. 2005 do 19. 4. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 26. 1. 2005 do 19. 4. 2005
v listinné podobě
od 26. 1. 2005 do 19. 4. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 26. 1. 2005 do 19. 4. 2005
v listinné podobě
od 26. 1. 2005 do 19. 4. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 29.
od 26. 1. 2005 do 19. 4. 2005
v listinné podobě
od 26. 1. 2005 do 19. 4. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 70.
od 26. 1. 2005 do 19. 4. 2005
v listinné podobě
od 22. 12. 2000 do 26. 1. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 52.
od 22. 12. 2000 do 26. 1. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 14.
od 22. 12. 2000 do 26. 1. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 22. 12. 2000 do 26. 1. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 56.
od 22. 12. 2000 do 26. 1. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 116.
od 24. 11. 1992 do 22. 12. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 59 986.
Statutární orgán
od 29. 3. 2018
Ing. VÍT KUTNAR - Statutární ředitel
Praha - Klánovice, Jeníkovická, PSČ 190 14
den vzniku členství: 20. 3. 2018
den vzniku funkce: 20. 3. 2018
od 20. 9. 2017 do 29. 3. 2018
ing. MICHAL BERNÁTH - Člen představenstva
Praha - Hostivař, Pražská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 23. 5. 1995 - 20. 3. 2018
od 18. 11. 2016 do 29. 3. 2018
Ing. FRANTIŠEK GLAZAR - předseda představenstva
Praha - Vinohrady, Šafaříkova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 24. 11. 1992 - 20. 3. 2018
den vzniku funkce: 4. 4. 1998 - 20. 3. 2018
od 1. 10. 2016 do 29. 3. 2018
Ing. JAROSLAV ROUŠAL - člen představenstva
Praha - Veleslavín, Pláničkova, PSČ 162 00
den vzniku členství: 23. 5. 1995 - 20. 3. 2018
od 21. 11. 2013 do 20. 9. 2017
ing. MICHAL BERNÁTH - Člen představenstva
Praha - Vokovice, K Červenému vrchu, PSČ 160 00
den vzniku členství: 23. 5. 1995
od 3. 8. 2002 do 3. 8. 2002
ing. Jaroslav Roušal - Člen představenstva
Praha 8, Pláničkova 442/3, PSČ 180 00
den vzniku členství: 23. 5. 1995
od 3. 8. 2002 do 1. 10. 2016
Ing. Jaroslav Roušal - člen představenstva
Praha 6, Pláničkova 442/3, PSČ 160 00
den vzniku členství: 23. 5. 1995
od 19. 11. 1999 do 18. 11. 2016
Ing. František Glazar - předseda představenstva
Praha 2, Šafaříkova 13/203, PSČ 120 00
den vzniku členství: 24. 11. 1992
den vzniku funkce: 4. 4. 1998
od 6. 2. 1997 do 19. 11. 1999
ing. František Glazar - Člen představenstva
Praha 2, Šafaříkova 13/203, PSČ 120 00
od 6. 2. 1997 do 3. 8. 2002
ing. Jaroslav Roušal - Člen představenstva
Praha 8, Vratislavská 385, PSČ 180 00
od 6. 2. 1997 do 21. 11. 2013
ing. Michal Bernáth - Člen představenstva
Praha 6, K Červenému vrchu 33, PSČ 160 00
den vzniku členství: 23. 5. 1995
od 13. 7. 1995 do 6. 2. 1997
ing. Jaroslav Roušal - člen představenstva
Praha 8, Vratislavská 385, PSČ 180 00
od 13. 7. 1995 do 6. 2. 1997
ing. Michal Bernáth - člen představenstva
Praha 6, K Červenému vrchu 33, PSČ 160 00
od 24. 11. 1992 do 13. 7. 1995
Ing. Petr Bezděk, CSc. - člen představenstva
Praha 9, Vysočanská 241/109, PSČ 190 00
od 24. 11. 1992 do 13. 7. 1995
Ing. Karel Kasík - člen představenstva
Praha 4, Baráškova 16/1586, PSČ 140 00
od 24. 11. 1992 do 6. 2. 1997
Ing. František Glazar - člen představenstva
Praha 2, Šafaříkova 13/203, PSČ 120 00
od 29. 3. 2018
Statutární ředitel společnost zastupuje samostatně.
od 24. 11. 1992 do 29. 3. 2018
za společnost jedná předst., a to buď společně všichni členové předst., a nebo samostatně jeden člen předst., který k tomu byl předst. písemně pověřen Podepisování za spol. se děje tak, že buď všichni členové předst. společně, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen předst., anebo samostatně jeden člen předst., který k tomu byl předst. písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu spol. či otisku razítka spol.
Správní rada
od 29. 3. 2018
Ing. VÍT KUTNAR - Předseda správní rady
Praha - Klánovice, Jeníkovická, PSČ 190 14
den vzniku členství: 20. 3. 2018
den vzniku funkce: 20. 3. 2018
od 29. 3. 2018
Ing. PETRA KUTNAROVÁ - člen správní rady
Praha - Kunratice, Mašatova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 20. 3. 2018
den vzniku funkce: 20. 3. 2018
Dozorčí rada
od 29. 11. 2017 do 29. 3. 2018
ing. JITKA NÁDVORNÍKOVÁ - člen
Praha - Záběhlice, Hlavní, PSČ 141 00
den vzniku členství: 24. 11. 1992 - 20. 3. 2018
od 29. 11. 2017 do 29. 3. 2018
Ing. ANNA MUDRUŇKOVÁ - člen
Praha - Malešice, Mistrovská, PSČ 108 00
den vzniku členství: 2. 4. 2004 - 20. 3. 2018
od 2. 7. 2013 do 29. 3. 2018
Ing. MICHAL HANÁK - člen dozorčí rady
Kuřim, U rybníka, PSČ 664 34
den vzniku členství: 26. 3. 2013 - 20. 3. 2018
od 4. 8. 2004 do 29. 11. 2017
Ing. Anna Mudruňková - člen
Praha 10, Mistrovská 184/16, PSČ 108 00
den vzniku členství: 2. 4. 2004
od 23. 7. 2004 do 2. 7. 2013
Ing. Zdeněk Kunc, CSc. - člen
Praha 8, Lodžská 10, PSČ 180 00
den vzniku členství: 29. 3. 2001 - 26. 3. 2013
od 3. 8. 2002 do 4. 8. 2004
ing. Karel Kasík - člen
Praha 4, Bachova 1586/16, PSČ 140 00
den vzniku členství: 23. 5. 1995 - 2. 4. 2004
od 3. 8. 2002 do 29. 11. 2017
ing. Jitka Nádvorníková - člen
Praha 4, Hlavní 468/13, PSČ 140 00
den vzniku členství: 24. 11. 1992
od 19. 11. 1999 do 23. 7. 2004
Ing. Zdeněk Kunc, CSc. - člen
Praha 8, Lodžská 10, PSČ 180 00
den vzniku členství: 25. 2. 1998 - 26. 3. 2001
od 6. 2. 1997 do 19. 11. 1999
Mgr. Libor Hronek - člen
Pelhřimov, Žižkova 374, PSČ 393 01
od 6. 2. 1997 do 3. 8. 2002
ing. Jitka Nádvorníková - člen
Praha 10, Hočiminova 920/15, PSČ 100 00
od 6. 2. 1997 do 3. 8. 2002
ing. Karel Kasík - člen
Praha 4, Baráškova 1586/16, PSČ 140 00
od 9. 5. 1996 do 6. 2. 1997
Mgr. Libor Hronek - člen
Pelhřimov, Žižkova 374, PSČ 393 01
od 13. 7. 1995 do 9. 5. 1996
Mgr. Libor Hronka - člen
Pelhřimov, Žižkova 374, PSČ 393 01
od 13. 7. 1995 do 6. 2. 1997
ing. Karel Kasík - člen
Praha 4, Baráškova 1586/16, PSČ 140 00
od 24. 11. 1992 do 13. 7. 1995
Ing. Václav Benda - člen
Praha 10, Průhonice 335, PSČ 100 00
od 24. 11. 1992 do 13. 7. 1995
Ing. Jarmila Bečevová - člen
Praha 4, Písnická 757, PSČ 140 00
od 24. 11. 1992 do 6. 2. 1997
Ing. Jitka Nádvorníková - člen
Praha 10, Hočiminova 920/15, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
+4
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

18. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

Nejdřív to byly LED žárovky. Teď mezi podomními prodejci a neúnavnými telefonisty frčí energetické aukce. Slibují nejnižší cenu elektřiny. Možná ji opravdu dostanete. Možná ale zaplatíte tisícikorunovou pokutu.

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

16. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

„Nefungujeme jako realitky, ale jako supermarket. Nestanovujeme různé ceny pečiva nebo masa podle toho, jakým jste do obchodu přijeli autem. To je absurdní. U nás si dáte do košíku jen to, co potřebujete, a platíte jen za služby, které skutečně využijete a které byste si nezvládli zajistit sami,“ vysvětluje výhody prodeje bez realitky šéf Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Kolem AirBnB radši po špičkách

15. 6. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 18 komentářů

Kolem AirBnB radši po špičkách

AirBnB nejspíš není takovým požehnáním, jak ho maluje PR oddělení. Ale důkazů, že by astronomicky zvyšovalo nájmy, se nedostává.

Očima expertů: Do čeho teď investovat?

15. 6. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Do čeho teď investovat?

Finanční trhy nezažívají nejlepší období. Kde hledat atraktivní investiční příležitosti a jak se vyhnout průšvihu, který zamává s vaším portfoliem? Zeptali jsme se předních ekonomů, analytiků, investorů a potrfolio manažerů investičních společností.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Proč naše IQ od 90. let začalo klesat?

Proč naše IQ od 90. let začalo klesat?

IQ mladých lidí od druhé světové války nepřetržitě rostlo. Od devadesátých let ale najednou klesá. Tvrdí to první průkazná studie na toto téma, kterou citoval minulý týden...více

O největší pokrok v léčbe HIV se postarala česká věda

O největší pokrok v léčbe HIV se postarala česká věda

Mezi lidmi, kteří o problematice HIV a AIDS vědí pouze z médií, převládají mylné představy o nakažlivosti a průběhu onemocnění. Je otázka, zda by nemocnému „běžně informovaný“...více

Jak vývoj nakopl kopačák: Od prasečího měchýře po Telstar 18

Jak vývoj nakopl kopačák: Od prasečího měchýře po Telstar 18

Kdo si ještě pamatuje, na co byla ve fotbale potřebná žengle? Výraz vlastně znamená šněrovací jehlici. Ta sloužila po nafouknutí gumové duše míče k tomu, aby bylo možné koženým...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+105
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-29
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-162
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-182
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-196
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 579,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 641,00 Kč
Sberbank CZ 2 650,00 Kč
Expobank CZ 2 651,20 Kč
Česká spořitelna 2 691,00 Kč
ČSOB 2 691,00 Kč
Komerční banka 2 702,22 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 729,90 Kč
Raiffeisenbank 2 739,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Proč naše IQ od 90. let začalo klesat?

Proč naše IQ od 90. let začalo klesat?

IQ mladých lidí od druhé světové války nepřetržitě rostlo. Od devadesátých let ale najednou...více

O největší pokrok v léčbe HIV se postarala česká věda

O největší pokrok v léčbe HIV se postarala česká věda

Mezi lidmi, kteří o problematice HIV a AIDS vědí pouze z médií, převládají mylné představy...více

Jak vývoj nakopl kopačák: Od prasečího měchýře po Telstar 18

Jak vývoj nakopl kopačák: Od prasečího měchýře po Telstar 18

Kdo si ještě pamatuje, na co byla ve fotbale potřebná žengle? Výraz vlastně znamená šněrovací...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.