CORAL, akciová společnost
IČO: 47115734

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 11. 1992
Obchodní firma
od 30. 11. 1992

CORAL, akciová společnost

Sídlo
od 19. 12. 2002 do 23. 2. 2017
Praha 5, Dienzenhoferovy sady č.p.1113/č.o.2, PSČ 150 00
od 30. 11. 1992 do 19. 12. 2002
Praha 2, Vinohradská 85
IČO
od 30. 11. 1992

47115734

DIČ

CZ47115734

Identifikátor datové schránky:acrdgxy
Právní forma
od 30. 11. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1785 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 2. 2015
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 19. 12. 2002 do 17. 2. 2015
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 30. 11. 1992 do 19. 12. 2002
- 1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
od 30. 11. 1992 do 19. 12. 2002
- 2. Realitní kanceláře.
Ostatní skutečnosti
od 28. 11. 2016 do 31. 5. 2017
- Mimořádná valná hromada obchodní společnosti CORAL, akciová společnost, IČ: 47115734, konaná dne 21.11.2016 v Praze rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti následovně: 1) Snižuje se základní kapitál společnosti. Důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu je výplata vkladů na základní kapitál akcionářům společnosti v souvislosti s probíhajícím prodejem majetku společnosti a postupným utlumením činnosti spo lečnosti, jež se provádí na žádost a se souhlasem všech akcionářů společnosti, stejně jako úspora provozních nákladů na společnost a optimalizace kapitálové struktury společnosti. 2) Současný základní kapitál společnosti ve výši 64.440.000,- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) se snižuje na minimální zákonnou výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), tedy se snižuje o částku 62.44 0.000,- Kč (slovy: šedesát dva miliony čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) za současného zachování stávajících podílů všech akcionářů na společnosti. 3) Částka odpovídající snížení bude celá vyplacena akcionářům společnosti. 4) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty poměrně u všech akcií společnosti tak, že jmenovitá hodnota každé akcie se snižuje z původní výše 1.000,- Kč (slovy: jednoho tisíce korun českých) o 900,- Kč (slovy: devě t set korun českých) na 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). 5) Akcionáři společnosti jsou povinni předložit stávající akcie do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Oproti předložení původních akcií jim budou vydány nové akcie formou hromadné akcie odpovídající jejich podílu a bude jim vyplacen vklad na základní kapitál odpovídající snížení a jejich podílu, a to dle následujícího klíče: a) Podíly akcionářů na společnosti jsou následující: VALPINO LIMITED 35,76 % (slovy: třicet pět celých a sedmdesát čest setin procenta), Granda s.r.l. 29,26 % (slovy: dvacet devět celých a dvacet šest setin procenta); Nazzareno Cenzi Cenzi 4,37 % (slovy: čtyři celé a třicet sedm setin procenta); Fabio Zovi 1,99 % (jedna celá a devadesát devět setin procenta); Orfeo Gruppack 8,35 % (osm celých a třicet pět setin procenta); SILICONATURE S.P.A. 20,27 % (dvacet celých a dvacet sedm setin procenta). b) Výše podílu akcionářů na novém kapitálu pak bude následující: VALPINO LIMITED 35,76 % (slovy: třicet pět celých a sedmdesát čest setin procenta), tedy podíl 715.200/2.000.000 (slovy sedm set patnáct tisíc/dva miliony), tedy bude vlastnit 7.152 (slovy: sedm tisíc jedno sto padesát dva) kusů akcií s hodnotou 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých); Granda s.r.l. 29,26 % (slovy: dvacet devět celých a dvacet šest setin procenta), tedy podíl 585.200/2.000.000 (slovy: pět set osmdesát pět tisíc dvě stě/dva miliony, tedy 5.852 (pět tisíc osm set padesát dva) kusů akcií s hodnotou 100, Kč (slovy: jedno sto korun českých); Nazzareno Cenzi Cenzi 4,37 % (slovy: čtyři celé a třicet sedm setin procenta), tedy podíl 87.400/2.000.000 (slovy: osmdesát sedm tisíc čty ři sta/dva miliony), tedy 874 (slovy: osm set sedmdesát čtyři) kusů akcií s hodnotou 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých); Fabio Zovi 1,99 % (jedna celá a devadesát devět setin procenta), tedy podíl 39.800/2.000.000 (slovy: třicet devět tisíc osm set /dva miliony), tedy 398 (slovy: tři sta devadesát osm) kusů akcií s hodnotou 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých); Orfeo Gruppack 8,35 % (osm celých a třicet pět setin procenta), tedy podíl 167.000/2.000.000 (slovy: jedno sto šedesát sedm tisíc/dva m iliony), tedy 1.670 (slovy: jeden tisíc šest set sedmdesát) kusů akcií s hodnotou 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých); SILICONATURE S.P.A. 20,27 % (dvacet celých a dvacet sedm setin procenta), tedy podíl 405.400/2.000.000 (slovy: čtyři sta pět tisíc čtyři sta/dva miliony), tedy 4.054 (slovy: čtyři tisíce padesát čtyři) kusů akcií s hodnotou 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). c) Výplata vkladů z částky snížení základního kapitálu společnosti 62.440.000,- Kč (slovy: šedesát dva miliony čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) bude následující: VALPINO LIMITED 35,76 % (slovy: třicet pět celých a sedmdesát čest setin procenta) = 2 2.328.544,- Kč (slovy: dvacet dva milionů tři sta dvacet osm tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých); Granda s.r.l. 29,26 % (slovy: dvacet devět celých a dvacet šest setin procenta) = 18.269.944,- Kč (slovy: osmnáct milionů dvě stě šedesát devět tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých); Nazzareno Cenzi Cenzi 4,37 % (slovy: čtyři celé a třicet sedm setin procenta) = 2.728.628,- Kč (slovy: dva miliony sedm set dvacet osm tisíc šest set dvacet osm korun českých); Fabio Zovi 1,99 % (jedna celá a dev adesát devět setin procenta) =1.242.556,- Kč (slovy jeden milion dvě stě čtyřicet dva tisíc pět set padesát šest korun českých); Orfeo Gruppack 8,35 % (osm celých a třicet pět setin procenta) = 5.213.740,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě třináct tisíc sedm set čtyřicet korun českých); SILICONATURE S.P.A. 20,27 % (dvacet celých a dvacet sedm setin procenta) = 12.656.588,- Kč (slovy: dvanáct milionů šest set padesát šest tisíc pět set osmdesát osm korun českých).
od 27. 1. 2014
- Obchodní společnost CORAL, akciová společnost, IČ: 47115734, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B1785, se rozdělila odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti FECILIA s.r.o. se sídlem v Praze. Na tuto nástupnickou s polečnost FECILIA s.r.o. přešla část jmění rozdělované společnosti CORAL, akciová společnost, včetně práv a povinností v rozsahu a za podmínek stanovených projektem rozdělení ze dne 30.6.2013
od 24. 2. 2003 do 31. 5. 2017
- jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 14.3.2002 o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem z původní výše 68.000.000,-Kč o částku 3.600.000,-Kč, a to upsáním nových akcií v počtu 36 kusů o jmenovité hodnotě akcie 100.000,-Kč, kmenových akcií na majitele v listinné podobě. Nově upisované akcie byly nabídnuty k upsání určenému zájemci - Kerrfin Beteiligung Aktiengesellschaft, se sídlem Steinhausen, Eschenweg 10, Švýcarsko, s tím, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva k úpisu. Místem pro upisování pro upisování akcií je nové sídlo společnosti Praha 5, Dienzenhoferovy sady č.p. 1113/2. Lhůta pro upisování akcií je 30 dnů a začíná prvým dnem po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií je vázáno na rozvazující podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná nominální hodnotě upisovaných akcií. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisovatel je povinen do 30 dnů od upsání splatit 100% emisního kurzu na účet č. 4030xxxx, vedený u Volksbank a.s.
od 19. 12. 2002 do 31. 5. 2017
- jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 14.3.2002 o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem z původní výše 68.000.000,-Kč o částku 3.600.000,-Kč, a to upsáním nových akcií v počtu 36 kusů o jmenovité hodnotě akcie 100.000,-Kč, kmenových akcií na majitele v listinné podobě. Nově upisované akcie byly nabídnuty k upsání určenému zájemci - Kerrfin Beteiligung Aktiengesellschaft, se sídlem Steinhausen, Eschenweg 10, Švýcarsko, s tím, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva k úpisu. Místem pro upisování akcí je nové sídlo společnosti Praha 5, Dienzenhoferovy sady č.p. 1113/2. Lhůta pro upisování akcií je 30 dnů a začíná prvým dnem po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií je vázáno na rozvazující podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná nominální hodnotě upisovaných akcií. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisovatel je povinen do 30 dnů od upsání splatit 100% emisního kurzu na účet č. 4030xxxx, vedený u Volksbank a.s.
od 7. 1. 2002 do 14. 1. 2002
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 19.6.2001 o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem z původní výše 63.400.000,-Kč o částku 4.600.000,-Kč na částku 68.000.000,-Kč, a to upsáním nových akcií v počtu 46 kusů o jmenovité hodnotě akcie 100.000,-Kč, kmenových akcií na majitele v listinné podobě. Nově upisované akcie byly nabídnuty k upsání určenému zájemci - Sara Barbierato, nar. 26.3.1065, bytem Itálie, Aisago, Via Fiume 33, s tím, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva k úpisu. Bylo rozhodnuto o zahájení upisování akcií od okamžiku rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady se lhůtou pro úpis do 19.7.2001. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu ddo obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná nominální hodnotě upisovaných akcií. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o započtení pohledávky určeného zájemce - upisovatele vůči společnosti CORAL, a.s. do výše 4.600.000,-Kč proti splácení emisního kursu upsaných akcií upisovatelem ve výši 4.600.000,-Kč.
od 30. 11. 1992
- CORAL, Company Limited (anglicky)
od 30. 11. 1992
- CORAL, Sociéte anonyme (franc.)
od 30. 11. 1992
- Coral, Aktiengesellschaft (něm.)
od 30. 11. 1992
- Datum sepsání notářského zápisu: 18.11.1992
Kapitál
od 31. 5. 2017
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 1. 2014 do 31. 5. 2017
Základní kapitál 64 440 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 2. 2003 do 27. 1. 2014
Základní kapitál 71 600 000 Kč
od 14. 1. 2002 do 24. 2. 2003
Základní kapitál 68 000 000 Kč
od 16. 6. 1994 do 14. 1. 2002
Základní kapitál 63 400 000 Kč
od 3. 5. 1993 do 16. 6. 1994
Základní kapitál 55 900 000 Kč
od 30. 11. 1992 do 3. 5. 1993
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 31. 5. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 20 000.
od 27. 1. 2014 do 31. 5. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 64 440.
od 4. 10. 2003 do 27. 1. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 71 600.
od 24. 2. 2003 do 4. 10. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 716.
od 14. 1. 2002 do 24. 2. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 680.
od 16. 6. 1994 do 14. 1. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 634.
od 3. 5. 1993 do 16. 6. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 559.
od 30. 11. 1992 do 3. 5. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 30. 1. 2017
CHIARA MAZZER - člen představenstva
Conegliano, Via Beato Marco Ongaro 53, Italská republika
den vzniku členství: 25. 1. 2017
od 5. 10. 2015 do 30. 1. 2017
JEAN FRANCOIS EHRLICH - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Americká, PSČ 120 00
den vzniku členství: 7. 9. 2015 - 25. 1. 2017
od 27. 1. 2014 do 27. 1. 2014
Valentino Barbierato - předseda představenstva
Asiago, Via Fiume, Italská republika
den vzniku členství: 8. 8. 2012
den vzniku funkce: 25. 11. 2014
od 27. 1. 2014 do 27. 1. 2014
Chiara Barbierato - člen představenstva
Asiago, Via Fiume 33/C, Italská republika
den vzniku členství: 25. 11. 2013
den vzniku funkce: 25. 11. 2013
od 27. 1. 2014 do 17. 2. 2015
Chiara Barbierato - člen představenstva
Asiago, Via Fiume 33, Italská republika
den vzniku členství: 25. 11. 2013 - 17. 2. 2015
den vzniku funkce: 25. 11. 2013
od 27. 1. 2014 do 5. 10. 2015
Valentino Barbierato - předseda představenstva
Asiago, Via Fiume, Italská republika
den vzniku členství: 8. 8. 2012 - 7. 9. 2015
den vzniku funkce: 25. 11. 2013 - 7. 9. 2015
od 9. 10. 2012 do 9. 10. 2012
Valentina Barbierato - člen představenstva
Asiago, Via Fiume, Italská republika
den vzniku členství: 8. 8. 2012
od 9. 10. 2012 do 27. 1. 2014
Sara Barbierato - předseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Dienzenhoferovy sady, PSČ 150 00
den vzniku členství: 8. 8. 2012 - 25. 11. 2013
den vzniku funkce: 8. 8. 2012 - 25. 11. 2013
od 9. 10. 2012 do 27. 1. 2014
Valentino Barbierato - člen představenstva
Asiago, Via Fiume, Italská republika
den vzniku členství: 8. 8. 2012
od 9. 10. 2012 do 17. 2. 2015
Chiara Mazzer - člen představenstva
Conegliano (TV), Via Mangesa, PSČ 310 15, Italská republika
den vzniku členství: 8. 8. 2012 - 17. 2. 2015
od 4. 10. 2003 do 9. 10. 2012
Fabrizio Lante - Člen představenstva
Praha 5, Dienzenhoferovy sady 2
den vzniku funkce: 12. 5. 2003 - 12. 8. 2008
od 4. 10. 2003 do 9. 10. 2012
- bytem Italská republika, Via Matteotti 78, Conegliano (TV)
od 27. 6. 2002 do 4. 10. 2003
Giorgo Fasol - Člen představenstva
Praha 5, Zborovská 16, č.p. 1118, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 27. 3. 2002 - 12. 5. 2003
od 27. 6. 2002 do 9. 10. 2012
Sara Barbierato - Předseda představenstva
Praha 5, Dienzenhoferovy sady 2, č.p. 1113, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 27. 3. 2002 - 27. 6. 2007
od 28. 7. 1996 do 27. 6. 2002
Pavel Kosina - předseda představenstva
Praha 7, Kamenická 853/14
od 19. 1. 1994 do 27. 6. 2002
Luciano Mazzer - Člen představenstva
Praha 5, Diezenhoferovy sady 2
od 19. 1. 1994 do 9. 10. 2012
Valentino Barbierato - Člen představenstva
Praha 5, Diezenhoferovy sady 2
od 30. 11. 1992 do 19. 1. 1994
Josef Paclt - člen
Praha 2, Žitná 16
od 30. 11. 1992 do 19. 1. 1994
Pavel Roos - člen
Praha 2, Sokolská 9
od 30. 11. 1992 do 28. 7. 1996
Pavel Kosina - předseda představenstva
Nový Bor, U vodárny 612
od 17. 2. 2015
Za společnost jedná jediný člen představenstva samostatně.
od 27. 1. 2014 do 17. 2. 2015
Jednání a podepisování za společnost : Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva. Písemné úkony, které činí předseda představenstva jménem společnosti, jsou podepisovány tak, že k obchodní firmě společnosti připojí předseda představenstva svůj vlastnoruční podpis
od 30. 11. 1992 do 27. 1. 2014
Jednání a podepisování za společnost : Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva . Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 26. 7. 2017
ROBERTO ROSOLEN - člen dozorčí rady
Cappella Maggiore, Via Anzano 50, Italská republika
den vzniku členství: 26. 6. 2017
od 23. 2. 2017 do 26. 7. 2017
JEAN FRANCOIS EHRLICH - jediný člen
Praha - Vinohrady, Americká, PSČ 120 00
den vzniku členství: 25. 1. 2017 - 26. 6. 2017
od 9. 10. 2012 do 17. 2. 2015
Egidio Crepaldi - člen dozorčí rady
Asiago, Via Brigata Piemonte, Italská republika
den vzniku členství: 8. 8. 2012 - 17. 2. 2015
od 9. 10. 2012 do 17. 2. 2015
Maurizio Stella - člen dozorčí rady
Asiago, Via Vespucci, Italská republika
den vzniku členství: 8. 8. 2012 - 17. 2. 2015
od 9. 10. 2012 do 23. 2. 2017
Luciano Mazzer - předseda dozorčí rady
Conegliano Veneto, Via Beato Ongaro, Italská republika
den vzniku členství: 8. 8. 2012 - 25. 1. 2017
den vzniku funkce: 8. 8. 2012 - 25. 1. 2017
od 27. 6. 2002 do 9. 10. 2012
Luciano Mazzer - Člen
Conegliano Veneto, via Beato Ongaro 53, Italská republika
den vzniku funkce: 27. 3. 2002 - 27. 6. 2002
od 27. 6. 2002 do 9. 10. 2012
Egidio Crepaldi - Člen
Asiago, via Brigata Piemonte 120, Italská republika
den vzniku funkce: 27. 3. 2002 - 27. 6. 2007
od 2. 12. 1998 do 27. 6. 2002
Sara Barbierato - Člen
Asiago, Via Fiume 33, Italská republika
od 2. 12. 1998 do 27. 6. 2002
- dat. nar. 26.březen 1965
od 2. 12. 1998 do 27. 6. 2002
Giovanni Muraro - Člen
Praha 7, Veverkova 1
od 2. 12. 1998 do 27. 6. 2002
- dat. nar. 7.března 1966
od 2. 12. 1998 do 9. 10. 2012
Maurizio Stella - člen
Asiago, Via Vespucci 10, Italská republika
od 2. 12. 1998 do 9. 10. 2012
- dat. nar. 20.ledna 1941
od 19. 1. 1994 do 2. 12. 1998
Josef Paclt - Člen dozorčí rady
Praha 2, Žitná 16
od 19. 1. 1994 do 2. 12. 1998
Pavel Roos - Člen dozorčí rady
Praha 2, Sokolská 9
od 30. 11. 1992 do 19. 1. 1994
Valentino Barbierato Asiago - člen
Itálie, Via Fiume 33
od 30. 11. 1992 do 19. 1. 1994
Luciano Mazzer Conegliano - člen
Itálie, Via Matteotti 50
od 30. 11. 1992 do 2. 12. 1998
JUDr. Milan Váňa - člen
Praha 7, U letenského sadu 9
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-118
+
-
2.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-135
+
-
3.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-227
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-267
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-290
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 616,00 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 670,27 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ostoupení od smlouvy
Poradna > Realitní poradna > Ostoupení od smlouvy

Otázka: Dobrý den. Před měsícem a půl jsme uzavřeli s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu na dobu určitou (3 měsíce) na prodej bytu. Makléř byt vyfotil,vytvořil jeden inzerát a to byla podle...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.