Reichenberg Immobilien, a.s., IČO: 47115947 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Reichenberg Immobilien, a.s. Údaje byly staženy 24. 2. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 47115947. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 47115947 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 12. 1992
Obchodní firma
od 15. 7. 2015

Reichenberg Immobilien, a.s.

od 31. 8. 2007 do 15. 7. 2015

Reichenberg Immobilien a.s.

od 8. 12. 1992 do 31. 8. 2007

FORD klub, akciová společnost

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 15. 7. 2015 do 2. 11. 2021
Praha, Návršní , PSČ 140 00
od 31. 8. 2007 do 15. 7. 2015
Liberec, Rumunská 47/16, PSČ 460 01
od 19. 6. 2002 do 31. 8. 2007
Praha 8, Na pěšinách 54, PSČ 182 00
od 8. 12. 1992 do 19. 6. 2002
Praha 8, Na pěšinách 54, PSČ 180 00
IČO
od 8. 12. 1992

47115947

Identifikátor datové schránky:fvmfzns
Právní forma
od 8. 12. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1811 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 15. 7. 2015
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 15. 7. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
od 15. 7. 2015
- opravy silničních vozidel
od 8. 12. 1992 do 15. 7. 2015
- pronájem nebytových prostor včetně poskytování i jiných než základních služeb
od 8. 12. 1992 do 15. 7. 2015
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 8. 12. 1992 do 15. 7. 2015
- opravy motorových vozidel
Ostatní skutečnosti
od 10. 9. 2012 do 15. 7. 2013
- Valná hromada konaná dne 29. června 2012 přijala následující usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Reichenberg Immobilien a.s. (dále jen „Společnost“) je pan Petr Jeřábek, datum narození 22. srpna 1973, bytem Višňová - Andělka, Andělka 110, PSČ 463 72 (dále jen „hlavní akcionář& #8220; či “Petr Jeřábek“). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 4.820 ks listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 400,- Kč pořadových čísel: 0188 až 0194, 0243 až 4765, 4866 až 4930, 4956 až 5024 a 5045 až 5200. Z uvedeného vyplývá, že pan Petr Jeřábek je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 1.928.000,- Kč, což představuje podíl 92,39 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výku pu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Valná hromada rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 380 ks akcií, pořadová čísla: 0001 až 0187, 0195 až 0242, 4766 až 4865, 4931 až 4955 a 5025 až 5044, přejdou za podmínek podle § 1 83i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. pana Petra Jeřábka, datum narození 22. srpna 1973, bytem Višňová - Andělka, Andělka 110, PSČ 463 72. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen „Datum přechodu akcií&#82 20;). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1.292,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč, emitovanou společností Reichenberg Immobilien a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem číslo 120331 ze dne 25. května 2012, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Pra ha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202, (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup majetkový (metody likvidační a účetní hodnoty). Vý slednou hodnotu majetku znalec odhadl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody likvidační a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE F INANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419, tel. 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní pondělí až čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 183l odst . 6 obchodního zákoníku. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajíc ích se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře. Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu akcií, jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. e) Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této řádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti, a dále k poskytn utí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám.
od 26. 7. 2010 do 1. 10. 2010
- Valná hromada společnosti, která se konala dne 25.6.2010 v Liberci, rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z Kč 2.300.000,- na Kč 2.080.000,- tak, že se sníží nominální hodnota všech 5.200 ks akcií z původních Kč 500,- na nových Kč 400,-. Lhůt a pro předložení akcií k výměně za akcie s novou nominální hodnotou se stanoví na tři měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí akcionářům počátek běhu této lhůty způsobem předepsaným stan ovami pro svolání valné hromady nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka představující snížení základního kapitálu, tj. Kč 520.000,- bude celá převedena do rezervního fondu společnosti.
od 30. 1. 2008 do 23. 7. 2008
- Usnesením mimořádné valné hromady akcionářů ze dne 6.12.2007, osvědčeném notářským zápisem notářky v Liberci JUDr. Václavy Švarcové č.j. NZ 420/2007, N 454/2007, ze dne 12.12.2007, bylo rozhodnuto takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.300.000,- Kč (slovy jedenmiliontřistatisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 1.300.000,- Kč (slovy jedenmilion třistatisíc korun českých) se nepřipouští 2. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 2600 ks (dva tisícešestset kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč (pětset korun českých) , jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 1.300.000,- Kč (slovy jedenmiliontřistatisíc korun českých) 3. Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pětset korun českých) bude činit 500,- Kč (pětset korun českých) 4. Lhůta pro upisování akcií nepočne dříve než jeden měsíc od zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku A. Upisování akcií s využitím přednostního práva 1. Místem pro upisování akcií bude kancelář notářky Mgr. Dagmar Pasevové, Liberec 3, Tř. 1. Máje 20. Lhůta pro přednostní upisování nových akcií se stanoví po dobu 14 (čtrnácti) kalendářních dnů a akcionářům bude představenstvem písemně oznámen počátek bě hu lhůty pro výkon tohoto práva s využitím přednostního práva tak, že zveřejnění informace o přednostním právu akcionářů bude provedeno představenstvem v Obchodním věstníku a bude zasláno všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu ak cionářů. V upisovacím místě bude k dispozici úplné znění stanov společnosti 2. Představenstvo do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne uplynutí uvedené lhůty k upsání akcií zašle akcionářům, kteří v této lhůtě požádali o úpis akcií, návrh smlouvy o upsání akcií. 3. Každý upisovatel je ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne uplynutí lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, jinak je jeho upsání neúčinné. Emisní kurs bude splácen na zvláštní účet u Če ské spořitelny a.s., kterým za tím účelem společnost otevře a jehož číslo sdělí akcionářům společně s návrhem smlouvy o upsání akcií, přičemž variabilní symbol bude rodné číslo nebo IČ upisovatele. 4. Po splacení emisního kursu před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost upisovateli písemné potvrzení, ve kterém uvede - druh, formu, podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií - celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií - rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií Společnost vymění toto potvrzení bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku za zatímní list. B. Upisování akcií bez využití přednostního práva 1. Pokud nedojde k úpisu celé emise akcií a marně uplyne lhůta k využití přednostního práva k upsání akcií, bude se konat druhé kolo upisování akcií bez využití přednostního práva. Neupsané akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům následujícím způsobem - Bude-li upsáno více akcií než určila valná hromada, bude se krátit upsání akcií v poměru jmenovité hodnoty akcií, které tito akcionáři dosud vlastní. Podle tohoto pravidla je představenstvo oprávněno provést výběr i v situaci, kdy by stanovená část emis ního kursu nebyla některým akcionářem splacena v určené lhůtě s důsledkem zániku práv a povinností akcionáře z úpisu akcií a jestliže by neúčinnost upsání akcií měla za následek, že jmenovitá hodnota ostatních účinně upsaných akcií nedosáhne schválené čás tky zvýšení základního kapitálu. Takto je představenstvo oprávněno při upsání více akcií než určila valná hromada výběr přehodnotit a to nejdéle do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro upisování akcií. - Bude-li upsáno méně akcií než schválila valná hromada, je navýšení základního kapitálu neúčinné. Akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, všem akcionářům, takto: 1. Místem pro upisování akcií bude kancelář notářky Mgr. Dagmar Pasevové, Liberec 3, Tř. 1. Máje 20. Lhůta pro upisování nových akcií se stanoví po dobu 14 (čtrnácti) kalendářních dnů a počne běžet nejdříve po uplynutí 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dn e následujícího po marném uplynutí lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva. Akcionářům bude představenstvem písemně oznámen počátek běhu lhůty pro úpis akcií bez přednostního práva zveřejněním v Obchodním věstníku současně s oznámením úpisu akc ií s využitím přednostního práva a bude zasláno všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. V upisovacím místě bude k dispozici úplné znění stanov společnosti. 2. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods t. 3 obch. zák. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Jestliže bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, je upisovatel povinen splatit emisní kurs j ím upsaných akcií, i kdyby bylo upsání neplatné nebo neúčinné. 3. Každý upisovatel je ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne uplynutí lhůty k upsání akcií bez přednostního práva splatit emisní kurs jím upsaných akcií, jinak je jeho upsání neúčinné. Emisní kurs bude splácen na zvláštní účet u České spořitelny a.s., který za tím účelem společnost otevře a jehož číslo sdělí akcionářům společně s návrhem smlouvy o upsání akcií, přičemž variabilní symbol bude rodné číslo nebo IČ upisovatele. 4. Po splacení emisního kursu před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost upisovateli písemné potvrzení, ve kterém uvede - druh, formu, podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií - celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií - rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií Společnost vymění toto potvrzení bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku za zatímní list.
od 13. 9. 2002 do 23. 7. 2008
- Změna stanov byla schválena na valné hromadě společnosti dne 18.4.2002.
od 7. 3. 2002 do 23. 7. 2008
- Změna stanov byla schválena na valné hromadě společnosti dne 26.4.2001
od 8. 12. 1992 do 23. 7. 2008
- ze základního jmění bylo splaceno Kčs 1.263.598,- v nepeněžitém plnění a Kčs 36.402,- v peněžitém vkladu - splaceno v plné výši
od 8. 12. 1992 do 23. 7. 2008
- údaje o založení společnosti: společnost byla založena zakladatelskou smlouvou dne 10.9.1992, zakladatelé se dohodli na stanovách, zvolili členy představenstva a dozorčí rady, splatili výši základního jmění
Kapitál
od 1. 10. 2010
Základní kapitál 2 080 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 7. 2008 do 1. 10. 2010
Základní kapitál 2 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 12. 1992 do 23. 7. 2008
Základní kapitál 1 300 000 Kč
od 15. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 200 v listinné podobě.
od 15. 7. 2015
Práva a povinnosti spojené s akcií a převoditelnost akcií - vše dle notářského zápisu NZ 68/2015 ze dne 14.4.2015
od 1. 10. 2010 do 15. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 200 v listinné podobě.
od 23. 7. 2008 do 1. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 200 v listinné podobě.
od 8. 12. 1992 do 23. 7. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 600.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 12. 5. 2017
PETR JEŘÁBEK - předseda správní rady
Praha - Krč, Nad obcí I, PSČ 140 00
den vzniku členství: 14. 4. 2015
den vzniku funkce: 14. 4. 2015
od 12. 5. 2017 do 1. 1. 2021
PETR JEŘÁBEK - statutární ředitel
Praha - Krč, Nad obcí I, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 14. 4. 2015
od 1. 2. 2017 do 12. 5. 2017
PETR JEŘÁBEK - předseda správní rady
Praha - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 14. 4. 2015
den vzniku funkce: 14. 4. 2015
od 1. 2. 2017 do 12. 5. 2017
PETR JEŘÁBEK - statutární ředitel
Praha - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku funkce: 14. 4. 2015
od 15. 7. 2015 do 1. 2. 2017
PETR JEŘÁBEK - předseda správní rady
Praha - Krč, Nad obcí I, PSČ 140 00
den vzniku členství: 14. 4. 2015
den vzniku funkce: 14. 4. 2015
od 15. 7. 2015 do 1. 2. 2017
PETR JEŘÁBEK - statutární ředitel
Praha - Krč, Nad obcí I, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 14. 4. 2015
od 24. 6. 2014 do 15. 7. 2015
ONDŘEJ KOUDELKA - člen představenstva
Stráž nad Nisou, Větrná, PSČ 463 03
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 14. 4. 2015
od 26. 4. 2014 do 15. 7. 2015
JAKUB KOKEŠ - člen představenstva
Liberec - Liberec V-Kristiánov, Frimlova, PSČ 460 05
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 14. 4. 2015
od 15. 7. 2011 do 26. 4. 2014
Jakub Kokeš - člen představenstva
Liberec - Liberec V - Kristiánov, Frimlova 342, PSČ 460 05
den vzniku členství: 17. 6. 2011
od 15. 7. 2011 do 24. 6. 2014
Ondřej Koudelka - člen představenstva
Liberec - Liberec 1, Kryštofova 1030, PSČ 460 01
den vzniku členství: 17. 6. 2011
od 15. 7. 2011 do 15. 7. 2015
Petr Jeřábek - předseda představenstva
Višňová - Andělka, Andělka 110, PSČ 463 72
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 14. 4. 2015
den vzniku funkce: 17. 6. 2011 - 14. 4. 2015
od 30. 1. 2008 do 15. 7. 2011
Ing. Jakub Kokeš - člen představenstva
Liberec - Liberec V - Kristiánov, Frimlova 342, PSČ 460 05
den vzniku členství: 6. 12. 2007 - 17. 6. 2011
od 30. 1. 2008 do 15. 7. 2011
Ondřej Koudelka - člen představenstva
Liberec - Liberec 1, Kryštofova 1030, PSČ 460 01
den vzniku členství: 6. 12. 2007 - 17. 6. 2011
od 26. 10. 2006 do 29. 1. 2007
Ing. Jakub Kokeš - člen představenstva
Liberec, Frimlova 342/35, PSČ 460 05
den vzniku členství: 26. 10. 2006 - 21. 12. 2006
od 26. 10. 2006 do 15. 7. 2011
Petr Jeřábek - předseda představenstva
Višňová - Andělka, 110, PSČ 463 72
den vzniku členství: 26. 10. 2006 - 17. 6. 2011
den vzniku funkce: 26. 10. 2006 - 17. 6. 2011
od 26. 7. 2001 do 26. 10. 2006
Evžen Jeřábek - předseda představenstva
Praha 8, Ke koupališti 3, PSČ 180 00
den vzniku funkce: 8. 12. 1992 - 26. 10. 2006
od 4. 9. 1998 do 7. 3. 2002
ing. Karel Král - člen představenstva
Praha 10, Počernická 513
od 4. 9. 1998 do 30. 1. 2008
Alena Mrkvičková - člen představenstva
Praha 4, Děkanská vinice 14
den vzniku funkce: 26. 3. 1998 - 6. 12. 2007
od 14. 2. 1996 do 4. 9. 1998
Petr Gál - člen představenstva
Praha 1, Senovážné nám. 8
od 14. 2. 1996 do 26. 10. 2006
Marie Jeřábková - člen představenstva
Praha 8, Ke koupališti 3
den vzniku funkce: 8. 12. 1992 - 26. 10. 2006
od 14. 2. 1996 do 30. 1. 2008
Libuše Nedvědová - člen předtavenstva
Praha 8, Za střelnicí 16
den vzniku funkce: 8. 12. 1992 - 6. 12. 2007
od 8. 12. 1992 do 14. 2. 1996
Ing. Karel Král - člen předtavenstva
Praha 10, Počernická 513, PSČ 100 00
od 8. 12. 1992 do 14. 2. 1996
Josef Prokop - člen představenstva
Praha 5, Fr. Šrámka 22, PSČ 150 00
od 8. 12. 1992 do 14. 2. 1996
Ladislav Světlský - člen představenstva
Praha 8, U libeňského pivovaru 13, PSČ 180 00
od 8. 12. 1992 do 4. 9. 1998
Karel Červenka - člen představenstva
Praha 8, Chvatěrubská 18, PSČ 180 00
od 8. 12. 1992 do 26. 7. 2001
Evžen Jeřábek - předseda představenstva
Praha 8, Ke koupališti 3, PSČ 180 00
od 15. 7. 2015 do 1. 1. 2021
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.
od 7. 3. 2002 do 15. 7. 2015
Zastupování a podepisování Jménem společnosti jedná její předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis její předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 8. 12. 1992 do 7. 3. 2002
Zastupování a podepisování: Za společnost jsou oprávněni jedat a podepisovat vždy dva členové představenstva společně, přičemž jeden z nich musí být předseda či jím pověřený člen představenstva.
Prokura
od 22. 2. 2023
ALENA NEKOVÁŘOVÁ
Pacov - Velká Rovná, , PSČ 395 01
od 22. 2. 2023
Prokurista jedná za společnost samostatně. Udělení prokury se vztahuje také na veškerou dispozici (převody, zcizení a zatížení) všech nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti.
Dozorčí rada
od 10. 9. 2012 do 15. 7. 2015
Marta Miřejovská - předseda dozorčí rady
Liberec 7, Křižíkova, PSČ 460 07
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 14. 4. 2015
den vzniku funkce: 29. 6. 2012 - 14. 4. 2015
od 15. 7. 2011 do 10. 9. 2012
Libuše Nedvědová - předseda dozorčí rady
Praha - Praha 8, Střekovská 1345/16, PSČ 182 00
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 29. 6. 2012
den vzniku funkce: 17. 6. 2011 - 29. 6. 2012
od 15. 7. 2011 do 15. 7. 2015
Anna Jeřábková - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec 14, Na pískovně, PSČ 460 14
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 14. 4. 2015
od 15. 7. 2011 do 15. 7. 2015
Alena Mrkvičková - člen dozorčí rady
Praha - Praha 4, Děkanská vinice 14, PSČ 140 00
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 14. 4. 2015
od 30. 1. 2008 do 15. 7. 2011
Libuše Nedvědová - předseda dozorčí rady
Praha - Praha 8, Střekovská 1345/16, PSČ 182 00
den vzniku členství: 6. 12. 2007 - 17. 6. 2011
den vzniku funkce: 6. 12. 2007 - 17. 6. 2011
od 30. 1. 2008 do 15. 7. 2011
Alena Mrkvičková - člen dozorčí rady
Praha - Praha 4, Děkanská vinice 14, PSČ 140 00
den vzniku členství: 6. 12. 2007 - 17. 6. 2011
od 26. 10. 2006 do 30. 1. 2008
Ing. Jan Troníček - předseda dozorčí rady
Praha 8 - Troja, K Haltýři 689/18, PSČ 181 00
den vzniku členství: 26. 10. 2006 - 6. 12. 2007
den vzniku funkce: 26. 10. 2006 - 6. 12. 2007
od 26. 10. 2006 do 30. 1. 2008
Marie Jeřábková - člen dozorčí rady
Praha 8, Ke Koupališti 3, PSČ 182 00
den vzniku členství: 26. 10. 2006 - 23. 6. 2007
od 4. 9. 1998 do 26. 10. 2006
ing. Miloslav Cvetler
Praha 7, Bubenská 1377/37
den vzniku funkce: 26. 3. 1998 - 26. 10. 2006
od 14. 2. 1996 do 26. 10. 2006
Daniela Kábelová - člen
Praha 3, Biskupcova 19/1791
den vzniku funkce: 8. 12. 1992 - 16. 2. 2006
od 8. 12. 1992 do 14. 2. 1996
JUDr. Vlastimil Patočka - člen
Praha 8, Rokossovského 583, PSČ 180 00
od 8. 12. 1992 do 4. 9. 1998
Zdeněk Růžička - člen
Praha 9, Vysočanská 99, PSČ 190 00
od 8. 12. 1992 do 7. 3. 2002
Ing. Luboš Tuček - člen
Praha 9, Jablonecká 359, PSČ 190 00
od 8. 12. 1992 do 15. 7. 2011
Jaroslav Bouda - člen
Praha 3, Baranova 4, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 8. 12. 1992
Akcionáři
od 12. 5. 2017
PETR JEŘÁBEK
Praha - Krč, Nad obcí I, PSČ 140 00
od 1. 2. 2017 do 12. 5. 2017
PETR JEŘÁBEK
Praha - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
od 15. 7. 2015 do 1. 2. 2017
PETR JEŘÁBEK
Praha - Krč, Nad obcí I, PSČ 140 00
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

+275

+
-
Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+18

+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+4

+
-
Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-66

+
-
Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-122

+
-
Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-435

+
-

A tohle už jste četli?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Jaký je letos termín pro odevzdání přehledů pojistného? Do kdy je potřeba zaplatit případný nedoplatek? A jak se prodlužuje lhůta při elektronickém podání daňového přiznání? Vysvětlíme.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services