Lesní společnost Hořice, a.s.
IČO: 47452625 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 10. 1992
Datum zániku29. 12. 2000
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 10. 1992 do 29. 12. 2000

Lesní společnost Hořice, a.s.

Sídlo
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
Hořice v Podkrkonoší, Přátelství 1 , PSČ 508 21
IČO
od 1. 10. 1992 do 29. 12. 2000

47452625

Právní forma
od 1. 10. 1992 do 29. 12. 2000
Akciová společnost
Spisová značka841 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 23. 9. 1997 do 29. 12. 2000
- silniční motorová doprava nákladní
od 21. 10. 1996 do 29. 12. 2000
- ubytovací služby
od 21. 10. 1996 do 29. 12. 2000
- zprostředkovatelská činnost
od 21. 10. 1996 do 29. 12. 2000
- hospodaření v lesích ( vyjma činností vyžadujících licenci dle Lesního zákona č. 289/1995 Sb.)
od 11. 12. 1995 do 21. 10. 1996
- odborná správa lesů ostatních uživatelů
od 2. 2. 1994 do 21. 10. 1996
- lesní výroba
od 2. 2. 1994 do 29. 12. 2000
- myslivost
od 2. 2. 1994 do 29. 12. 2000
- rybářství
od 2. 2. 1994 do 29. 12. 2000
- zemědělská výroba
od 30. 11. 1993 do 23. 9. 1997
- silniční motorová doprava (platí do 3.3.1994)
od 30. 11. 1993 do 29. 12. 2000
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě činností uvedených v příloze 1 až 3 zák.č. 455/1991 Sb., které by svou povahou mohly splňovat charakter této kateg. obchodní živnosti
od 30. 11. 1993 do 29. 12. 2000
- pilařská a dřevařská výroba
od 30. 11. 1993 do 29. 12. 2000
- provozování cestovní kanceláře
od 30. 11. 1993 do 29. 12. 2000
- kovářství
od 30. 11. 1993 do 29. 12. 2000
- zámečnictví
od 30. 11. 1993 do 29. 12. 2000
- výroba nástrojů
od 30. 11. 1993 do 29. 12. 2000
- kovoobrábění
od 30. 11. 1993 do 29. 12. 2000
- stavba strojů s mechanickým pohonem
od 30. 11. 1993 do 29. 12. 2000
- opravy motorových vozidel
od 30. 11. 1993 do 29. 12. 2000
- výroba a opravy zemědělských strojů
od 30. 11. 1993 do 29. 12. 2000
- opravy karoserií
od 30. 11. 1993 do 29. 12. 2000
- tesařství
od 30. 11. 1993 do 29. 12. 2000
- truhlářství
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - organizační zajišťování nebo provádění těžby, přibližování, odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobků z provozovaných činností
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů, ochranná služba v lesích ve vlastnictví státu
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - odborná správa lesů ostatních uživatelů
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - nákup dříví včetně dříví ze stromů rostoucích mimo les a nákup ostatních výrobků
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - dřevařská výroba
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - přidružená zemědělská výroba
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - investiční výstavba, projekce, oprava a údržba staveb, strojů a zařízení pro zajištění vlastní činnosti a pro ostatní organizace zakladatele
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - materiálně technické, hmotné a finanční zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu žáků vychovávaných pro potřebu podniku v SOU, zřizovaných SVV Benešov a zajišťování možnosti odborné přípravy těchto žáků na pracovištích podnndiku
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - provoz výpočetního střediskaí
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - vykupování šišek jehličnatých lesních stromů a semen listnatých stromů za účelem jejich vyluštění a čištění, skladování těchto semen a podle plánovaných potřeb lesního hospodářství jejich distribuce a prodej
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - zásobovací obchodní činnost lesním osivem
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - provádění záručních a pozáručních oprav určených motorových vozidel pro organizace zakladatele
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - chov koní pro lesní hospodářství a obchod s nimi
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - provádění oprav JMP včetně prodeje náhradních dílů k JMP a ostatních mechanizačních a dopravních prostředků
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - montáž a prodej počítačů
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - provozování ubytovacích a stravovacích zařízení
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - provozování služeb cestovní kanceláře včetně dopravních služeb
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- - dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování měst a venkova
Ostatní skutečnosti
od 29. 12. 2000 do 29. 12. 2000
- Obchodní společnost Lesní společnost Hořice, a.s. se sídlem Hořice v Podkrkonoší, Riegrova 1, PSČ 508 21 s e v y m a z á v á ke dni 29. 12. 2000 z oddílu B vložky 841 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Společnost zanikla bez likvidace sloučením s obchodní společností Lesní společnost Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové 8, Přemyslova 1106, identifikační číslo 47 45 27 06, která jako jediný právní nástupce přebírá veškerý majetek, práva a závazky zaniklé obchodní společnosti.
od 21. 10. 1996 do 7. 1. 1997
- Usnesení o zvýšení základního jmění: 1. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: o 77.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 2. Počet, jmenovitá hodnota, forma a podoba upisovaných akcií: 38.500 ks veřejně obchodovatelných zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč. 3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každý akcionář má právo v prvním kole upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním jmění. V případě, že všichni akcionáři nevyužijí v prvním kole svého přednostního práva, upíší ve druhém kole akcie ti akcionáři, kteří svého přednostního práva v prvním kole využili, a to bez omezení. 4.Místo pro vykonání přednostního práva: 110 00 Praha 1, Rybná 14 - sídlo Capital Partners, a.s. Lhůta pro vykonání přednostního práva ( 1.kolo): začíná 7. a končí 21. kalendářním dnem po zveřejnění výzvy k upsání akcií v obchodním věstníku. Lhůta pro upisování akcií ( 2. kolo): 22.den po zveřejnění výzvy k upsání akcií v obchodním věstníku. 5. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii: a) o jmenovité hodnotě 1000,- Kč - O,55 akcie b) o jmenovité hodnotě 2000,- Kč - 1,1 akcie 6. Emisní kurs nových akcií: 2000,- Kč. 7. Režim 1. kola: upisování akcií bude probíhat od 10,00 hodin do 12,00 hodin vždy v pracovní dny. Režim 2. kola: upisování akcií bude probíhat od 10,00 hodin do 12,00 hodin v pracovní den. 8. Účet u banky: UNIVERSAL BANKA a.s., pobočka Slaný - 6xxxx Platbu je třeba provést platebním příkazem z účtu upisovatele s tím, že k identifikaci platby upisovatel uvede ve variabilním symbolu své identifikační číslo nebo rodné číslo. 9. Lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií: nejpozději v den úpisu a zbývajících 70 % nejpozději do 1 roku ode dne úpisu. 10. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. 11. Akcie nebudou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům a nebudou upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. 12. Úpis akcií může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvím svého zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci. Při úpisu je upisovatel povinen předložit výpis ze svého majetkového účtu u SCP, ne starší 7 dnů.
od 18. 6. 1993 do 30. 11. 1993
- Ing. Jindřich S o j k a , bytem Slévárenská 609, Trutnov
od 18. 6. 1993 do 7. 1. 1997
- Dodatek č.1 schválen valnou hromadou dne 6.4.1993.
od 1. 10. 1992 do 18. 6. 1993
- Výše základního jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí Kčs 31.982.000,--. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Východočeské státní lesy. Základní jmění společnosti je rozděleno na 30.383 akcí na jméno po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty a 1.599 akcií na jméno - zaměstnanecké po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty.
od 1. 10. 1992 do 18. 6. 1993
- Ing. Luboš N ě m e č e k ,rč. xxxx, bytem Dvůr Králové, Vrchlického čp. 587
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buĎ společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- Dozorčí rada:
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- Dalibor H á t l e , rč. xxxx, bytem Hořice v Podkrk., Riegrova 1406
od 1. 10. 1992 do 30. 11. 1993
- Ing. Stanislav B a v o l , rč. xxxx, bytem Vrchlického 1612, Hradec Králové
od 1. 10. 1992 do 7. 1. 1997
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majeteke státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 10.9.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 7. 1. 1997 do 29. 12. 2000
Základní kapitál 146 999 000 Kč
od 11. 12. 1995 do 7. 1. 1997
Základní kapitál 69 999 000 Kč
od 18. 6. 1993 do 11. 12. 1995
Základní kapitál 33 443 000 Kč
od 23. 10. 2000 do 29. 12. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 11 999.
od 23. 10. 2000 do 29. 12. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 135.
od 7. 1. 1997 do 23. 10. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 56 778.
od 12. 1. 1996 do 7. 1. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 18 278.
od 11. 12. 1995 do 12. 1. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 18 278.
od 30. 3. 1995 do 23. 10. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 33 443.
od 2. 2. 1994 do 30. 3. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 31 771.
od 2. 2. 1994 do 30. 3. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 1 672.
od 18. 6. 1993 do 2. 2. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 672.
od 18. 6. 1993 do 2. 2. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 31 771.
Statutární orgán
od 20. 4. 2000 do 29. 12. 2000
Ing. Jiří Kopecký - Místopředseda představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Dachova 1389, PSČ 508 01
od 20. 4. 2000 do 29. 12. 2000
Ing. Ladislav Brouček - Předseda představenstva
Vysoké Chvojno, 151, PSČ 533 21
od 23. 9. 1997 do 20. 4. 2000
Václav Soukup - Místopředseda představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Všehrdova 1669, PSČ 508 01
od 23. 9. 1997 do 29. 12. 2000
Hynek Burýšek - Člen představenstva
Hradec Králové 4, Pardubická 192, PSČ 500 02
od 19. 4. 1996 do 23. 9. 1997
Václav Soukup - Člen představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Všehrdova 1669, PSČ 508 01
od 19. 4. 1996 do 23. 9. 1997
Ing. Pavel Rubeš - Místopředseda představenstva
Roudnice nad Labem, Neklanova 2706
od 11. 12. 1995 do 19. 4. 1996
Ing. Pavel Rubeš - Člen představenstva
Roudnice nad Labem, Neklanova 2706
od 20. 11. 1995 do 11. 12. 1995
Ing. Milan Říha - Člen představenstva
Turnov, Nad hájkem 183, PSČ 511 01
od 20. 11. 1995 do 11. 12. 1995
Ing. František Vlastník - Člen představenstva
Mostek, Mostek 149, PSČ 537 01
od 20. 11. 1995 do 11. 12. 1995
Bořivoj Kult - Člen představenstva
Karlovy Vary, Západní 5, PSČ 360 01
od 20. 11. 1995 do 19. 4. 1996
Václav Soukup - Místopředseda představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Všehrdova 1669, PSČ 508 01
od 20. 11. 1995 do 20. 4. 2000
Ing. Jiří Kopecký - Předseda představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Dachova 1389, PSČ 508 01
od 1. 10. 1992 do 20. 11. 1995
Ing. Jiří Kopecký - Člen představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Dachova 1389
od 1. 10. 1992 do 20. 11. 1995
Václav Soukup - Člen představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Lesní 1900
od 1. 10. 1992 do 20. 11. 1995
Kurt Lochmann - Cĺen představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Riegrova 1
od 21. 10. 1996 do 29. 12. 2000
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jednají: - samostatně předseda nebo místopředseda představenstva - samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku jejího razítka se připojí podpis oprávněné osoby.
od 11. 12. 1995 do 21. 10. 1996
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva a nebo samostatně místopředseda představenstva a nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Je-li jmenován prokurista společnosti, jedná jménem společnosti prokurista společnosti, a to v rozsahu udělené prokury. Je-li jmenováno prokuristů více, jedná každý z nich samostatně. Jménem společnosti je oprávněn jednat i zástupce na základě plné moci. Plná moc musí mít písemnou formu, musí v ní být uveden rozsah zmocnění a musí být udělena osobou, která je oprávněna za společnost jednat a podepisovat, a to v mezích oprávnění této osoby jednat a podepisovat za společnost. Podpis zmocněnce na plné moci musí být úředně ověřen. Nesplňuje-li plná moc některou z náležitostí uvedených v předchozích dvou větách je neplatná. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, popř. zástupce jednající na základě písemné plné moci. Prokurista za společnost podepisuje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dovětkem "p.p." nebo "per procura".
od 20. 11. 1995 do 11. 12. 1995
Zastupování a podepisování: Za společnost jedná samostatně předseda představenstva a nebo v jeho nepřítomnosti samostatně místopředseda představenstva ( viz příloha č.2 - písemné pověření a zmocnění pro jednání za společnost ), nebo společně všichni členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že předseda představenstva a nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva ( viz příloha č. 2 - písemné pověření a zmocnění pro jednání za společnost), nebo společně všichni členové představenstva, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 30. 11. 1993 do 20. 11. 1995
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo,a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskuečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopedseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 19. 6. 2000 do 29. 12. 2000
Ing. Jiří Filippi
Hradec Králové, Přemyslova 594
od 20. 4. 2000 do 19. 6. 2000
Ing. Jiří Filipi
Hradec Králové, Přemyslova 594
od 19. 4. 2000 do 29. 12. 2000
Ing. Milan Meduna
Čeperka, 113, PSČ 533 45
od 23. 9. 1997 do 19. 4. 2000
Ing. Pavel Rubeš
Roudnice nad Labem, Neklanova 2706
od 21. 10. 1996 do 20. 4. 2000
Ing. Jana Šrajbová
Praha 4, Do čtvrti 9
od 11. 12. 1995 do 21. 10. 1996
Dr. Marie Jarošová, CSc.
Praha 1, Řásnovka
od 11. 12. 1995 do 23. 9. 1997
Ing. Milan Říha
Turnov, Nad Hájkem 183
od 20. 11. 1995 do 11. 12. 1995
Doc.Ing. Zdeněk Dytrt, CSc.
Hradec Králové, Kladská 232, PSČ 500 03
od 20. 11. 1995 do 29. 12. 2000
Ing. Jindřich Sojka
Trutnov, Slévárenská 609, PSČ 541 01
od 30. 11. 1993 do 20. 11. 1995
Ing. Jindřich S o j k a
Trutnov, Slévárenská 609
od 30. 11. 1993 do 20. 11. 1995
Dalibor Hátle
Hořice v Podrkonoší, Riegrova 1406
od 30. 11. 1993 do 11. 12. 1995
Ing. Stanislav Bavol
Hradec Králové 2, Václavkova 1612
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

20. 3. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

Pro cestovatele, kteří často vyjíždějí za hranice, mají pojišťovny celoroční cestovní pojištění. Kolik celoroční cestovní pojistka stojí, co kryje a komu se vyplatí? Poradí náš přehled.

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

19. 3. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová | 1 komentářů

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

Na faktuře za elektřinu nebo zemní plyn můžete objevit podivné poplatky. Například za to, že jste zavolali na zákaznickou linku. Nebo za to, že vám dodavatel poslal opis ztracené smlouvy. Zjistili jsme, co všechno vám dodavatelé naúčtují k ceně energií.

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+152
+
-
2.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+118
+
-
3.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+4
+
-
4.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-49
+
-
5.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-112
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 619,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Oberbank 2 637,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 699,70 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Koupě v bazaru - špatná dobírka
Poradna > Spotřebitelská poradna > Koupě v bazaru - špatná dobírka

Otázka: Dobrý den, přes online bazar jsem zakoupil elektroniku, dohodli jsme se na ceně a prodávající si na balík napsal chybnou sumu na dobírku. Dá se toto soudně vymáhat, když je to chyba prodávajícího? Jedná...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.