Forest Svitavy, a.s.
IČO: 47452650 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 10. 1992
Datum zániku19. 12. 2003
StavVymazáno
Obchodní firma
od 13. 9. 2001 do 19. 12. 2003

Forest Svitavy, a.s.

od 1. 10. 1992 do 13. 9. 2001

Lesní společnost Svitavy, a.s.

Sídlo
od 13. 11. 1998 do 19. 12. 2003
Svitavy, Pražská 69, PSČ 568 02
od 1. 10. 1992 do 13. 11. 1998
Svitavy, Vančurova 1, PSČ 568 11
IČO
od 1. 10. 1992 do 19. 12. 2003

47452650

DIČ

263

Právní forma
od 1. 10. 1992 do 19. 12. 2003
Akciová společnost
Spisová značka830 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 14. 3. 2003 do 19. 12. 2003
- Zastupování v celním řízení
od 27. 11. 2002 do 19. 12. 2003
- Opravy pracovních strojů
od 27. 11. 2002 do 19. 12. 2003
- Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
od 27. 11. 2002 do 19. 12. 2003
- Výroba zemědělských strojů
od 29. 12. 2000 do 19. 12. 2003
- Provozování lovecké turistiky
od 24. 8. 1998 do 19. 12. 2003
- Silniční motorová doprava nákladní
od 24. 8. 1998 do 19. 12. 2003
- Pilařská výroba
od 27. 5. 1996 do 27. 11. 2002
- Lesnictví
od 27. 5. 1996 do 19. 12. 2003
- Zprostředkovatelská činnost
od 27. 5. 1996 do 19. 12. 2003
- Rybářství
od 27. 5. 1996 do 19. 12. 2003
- Provozování železniční dráhy - vlečky
od 27. 12. 1993 do 27. 5. 1996
- Lesní výroba
od 27. 12. 1993 do 27. 5. 1996
- Truhlářství
od 27. 12. 1993 do 24. 8. 1998
- Silniční motorová doprava
od 27. 12. 1993 do 27. 11. 2002
- Výroba a opravy zemědělských strojů
od 27. 12. 1993 do 27. 11. 2002
- Myslivost
od 27. 12. 1993 do 19. 12. 2003
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 27. 12. 1993 do 19. 12. 2003
- Ubytování včetně služeb
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - organizační zajišťování nebo provádění těžby, přibližování, odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobků z provozovaných činností
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů, ochranná služba v lesích ve vlastnictví státu
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - odborná správa lesů ostatních uživatelů
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - nákup dříví včetně dříví ze stromů rostoucích mimo les a nákup ostatních výrobků
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - dřevařská vároba
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - lesnickotechnická meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - přidružená zemědělská výroba
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - investiční výstavba, projekce, oprava a údržba staveb, strojů a zařízení pro zajištění vlastní činnosti a pro ostatní organizace zakladatele
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - materiálně technické, hmotné a finanční zabezpečení výchovně vzdělávacího prodesu žáků vychovávaných pro potřebu podniku v SOU, zřizovaných SVV Benešov a zajišťování možností odborné přípravy těchto žáků na pracovištích podniku
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - provoz výpočetního střediska
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování měst a venkova
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - chov koní pro lesní hosnodářství a obchod s nimi
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - provádění oprav JMP včetně prodeje náhradních dílů k JMP a ostatních mechanizačních a dopravní prostředků
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - montáž a prodej počítačů
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - provozování ubytovacích a stravovacích zařízení
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - provozování služeb cestovní kanceláře včetně dopravních služeb
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - vykupování šišek jehličnatých lesních stromů a semen listnatých stromů za účelem jejich vyluštění a čištění, skladování těchto semen a podle plánovaných potřeb lesního hospodářství jejich distribude a prodej
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - zásobovací obchodní činnost lesním osivem
od 1. 10. 1992 do 27. 12. 1993
- - provádění záručních a pozáručních oprav určených motorových vozidel pro organizace zakladatele
Ostatní skutečnosti
od 19. 12. 2003 do 19. 12. 2003
- Obchodní společnost Forest Svitavy, a.s., se sídlem Svitavy, Pražská 69, identifikační číslo 47 45 26 50 zanikla s převodem jmění na jednoho akcionáře, a to obchodní společnost Svitavský Forest, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01, identifikační číslo 26 06 07 36, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1303.
od 21. 10. 1996 do 7. 1. 1997
- Usnesení o zvýšení základního jmění: 1. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: o 88.000.000,-Kč (slovy: osmdesát osm milionů korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 2. Počet, jmenovitá hodnota, forma a podoba upisovaných akcií: 44 000 ks veřejně obchodovatelných zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč. 3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každý akcionář má právo v prvním kole upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním jmění. V případě, že všichni akcionáři nevyužijí v prvním kole svého přednostního práva, upíší ve druhém kole akcie ti akcionáři, kteří svého přednostního práva v prvním kole využili, a to bez omezení. 4. Místo pro vykonání přednostního práva: 110 00 Praha 1, Rybná 14 - sídlo Capital Partners, a.s. Lhůta pro vykonání přednostního práva ( 1. kolo): začíná 7. a končí 21. kalendářním dnem po zveřejnění výzvy k upsání akcií v obchodním věstníku. Lhůta pro upisování akcií ( 2. kolo) : 22. den po zveřejnění výzvy k upsání akcií v obchodním věstníku. 5. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii: a) o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - 0,4 akcie b) o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč - 0,8 akcie. 6. Emisní kurs nových akcií: 2000,- Kč. 7. Režim 1. kola: upisování akcií bude probíhat od 10,00 hodin do 12,00 hodin vždy v pracovní dny. Režim 2. kola: upisování akcií bude probíhat od 10,00 hodin do 12,00 hodin v pracovní den. 8. Účet u banky: UNIVERSAL BANKA a.s., pobočka Slaný - 6xxxx Platbu je třeba provést platebním příkazem z účtu upisovatele s tím, že k identifikaci platby upisovatel uvede ve variabilním symbolu své identifikační číslo nebo rodné číslo. 9. Lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií: nejpozději v den úpisu a zbývajících 70 % nejpozději do 1 roku ode dne úpisu. 10. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. 11. Akcie nebudou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům a nebudou upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. 12. Úpis akcií může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvím svého zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci. Při úpisu je upisovatel povinen předložit výpis ze svého majetkového účtu u SCP, ne starší 7 dnů.      
od 18. 6. 1993 do 7. 1. 1997
- Změna stanov schválena valnou hromadou dne 5.4.1993.
od 1. 10. 1992 do 7. 1. 1994
- Zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 91/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 10.9.1992 bylo rozhodnuto o schvláení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 10. 1992 do 7. 1. 1994
- Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buĎ společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 1. 10. 1992 do 7. 1. 1994
- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 51.000.000,--. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Východočeské státní lesy. Základní jmění společnosti je rozděleno na 48.450 akcií na jméno po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty a 2.550 akcií na jméno - zaměstnanecké po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty.
od 1. 10. 1992 do 7. 1. 1994
- Dozorčí rada:
od 1. 10. 1992 do 7. 1. 1994
- Anna D v o ř á k o v á , rč. xxxx, bytem Svitavy, Větrná 1
od 1. 10. 1992 do 7. 1. 1994
- Jaroslav T o u l , rč. xxxx, bytem Svitavy, Gorkého 24
od 1. 10. 1992 do 7. 1. 1994
- Ing. Antonín R o v n e r , rč. xxxx, bytem Osvoboditelů 213, Moravská Třebová
Kapitál
od 29. 12. 2000 do 19. 12. 2003
Základní kapitál 364 371 572 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 1. 1997 do 29. 12. 2000
Základní kapitál 198 000 000 Kč
od 12. 10. 1995 do 7. 1. 1997
Základní kapitál 110 000 000 Kč
od 18. 6. 1993 do 12. 10. 1995
Základní kapitál 53 338 000 Kč
od 27. 11. 2002 do 19. 12. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 53 338.
od 27. 11. 2002 do 19. 12. 2003
v listinné podobě
od 27. 11. 2002 do 19. 12. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 72 331.
od 27. 11. 2002 do 19. 12. 2003
v listinné podobě
od 29. 12. 2000 do 19. 12. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 148 594.
od 29. 12. 2000 do 19. 12. 2003
v listinné podobě
od 29. 12. 2000 do 19. 12. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 43 234.
od 29. 12. 2000 do 19. 12. 2003
v listinné podobě
od 7. 1. 1997 do 27. 11. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 72 331.
od 12. 10. 1995 do 7. 1. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 28 331.
od 12. 10. 1995 do 27. 11. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 53 338.
od 6. 3. 1995 do 12. 10. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 53 338.
od 25. 1. 1994 do 6. 3. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 50 671.
od 25. 1. 1994 do 6. 3. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 2 667.
od 27. 12. 1993 do 25. 1. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 667.
od 27. 12. 1993 do 25. 1. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 50 671.
od 18. 6. 1993 do 27. 12. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 667.
od 18. 6. 1993 do 27. 12. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 50 674.
Statutární orgán
od 13. 10. 2003 do 19. 12. 2003
Dr. Ladislav Odvárka - Předseda představenstva
České Budějovice, Lesní 20
den vzniku členství: 30. 6. 2002
den vzniku funkce: 25. 6. 2003
od 13. 10. 2003 do 19. 12. 2003
Ing. František Petr - Místopředseda představenstva
Svitavy - Lačnov, Zadní 371/19
den vzniku členství: 24. 8. 2000
den vzniku funkce: 25. 6. 2003
od 18. 9. 2003 do 13. 10. 2003
Ing. František Petr - Předseda představenstva
Svitavy - Lačnov, Zadní 371/19
od 18. 9. 2003 do 19. 12. 2003
Ing. Dušan Tripes - Člen představenstva
Besednice, 233
den vzniku členství: 1. 5. 2003
od 27. 11. 2002 do 18. 9. 2003
JUDr. Jiřina Růnová - Člen představenstva
České Budějovice, Dlouhá 1133/33
den vzniku členství: 30. 6. 2002
od 27. 11. 2002 do 13. 10. 2003
Dr. Ladislav Odvárka - Místopředseda představenstva
České Budějovice, Lesní 20
den vzniku členství: 30. 6. 2002
den vzniku funkce: 30. 6. 2002
od 13. 5. 2002 do 27. 11. 2002
Ing. Josef Homola - Místopředseda představenstva
Příbram VII, Pod haldou 454
den vzniku členství: 30. 11. 2001 - 30. 6. 2002
den vzniku funkce: 4. 12. 2001 - 30. 6. 2002
od 6. 4. 2001 do 27. 11. 2002
ing. Josef Horák - Člen představenstva
Samopše 19-Budín, 285 06 Sázava
den vzniku funkce: 17. 1. 2001
od 13. 3. 2000 do 6. 4. 2001
Ing. Josef Pelech - Člen představenstva
Netolice, Nádražní 473
od 24. 9. 1999 do 13. 3. 2000
Ing. Yveta Paulíková - Člen představenstva
Trutnov, Lesní 455
od 5. 3. 1999 do 18. 9. 2003
Ing. František Petr - Předseda představenstva
Svitavy, Lačnov 371
od 15. 9. 1997 do 24. 9. 1999
Ing. Jiří Filippi - Člen představenstva
Hradec Králové, Přemyslova 594, PSČ 500 08
od 15. 9. 1997 do 13. 5. 2002
Ing. Ladislava Kovářová - Místopředseda představenstva
Svitavy, B. Němcové 11
od 27. 5. 1996 do 15. 9. 1997
Ing. Pavel Rubeš - Místopředseda představenstva
Roudnice n.Labem, Neklanova 2706
od 27. 5. 1996 do 5. 3. 1999
Ing. František Petr - Předseda představenstva
Svitavy, Lačnov 317
od 28. 9. 1995 do 27. 5. 1996
Ing. František Vlastník - Člen představenstva
Mostek, 149
od 28. 9. 1995 do 27. 5. 1996
Ing. Zdeněk Zavacký - Člen představenstva
Ostrava-Pustkovec, plk.R.Prchaly 182
od 28. 9. 1995 do 27. 5. 1996
Ing. Pavel Rubeš - Člen představenstva
Roudnice n.Labem, Neklanova 2706
od 6. 3. 1995 do 28. 9. 1995
Bohuslav Mandát - Člen představenstva
Koclířov, č. 164
od 1. 10. 1992 do 6. 3. 1995
Ing. Jiří Lenoch - Člen představenstva
Pohledy, 87
od 1. 10. 1992 do 27. 5. 1996
Ing. František Petr - Člen představenstva
Svitavy, Lačnov 317
od 1. 10. 1992 do 15. 9. 1997
Ing. Ladislava Kovářová - Člen představenstva
Svitavy, B.Němcové 11
od 21. 10. 1996 do 19. 12. 2003
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jednají: - samostatně předseda nebo místopředseda představenstva - samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku jejího razítka se připojí podpis oprávněné osoby.
od 28. 9. 1995 do 21. 10. 1996
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Je-li jmenován prokurista společnosti, jedná jménem společnosti prokurista společnosti, a to v rozsahu udělené prokury. Jménem společnosti je oprávněn jednat i zástupce na základě úředně ověřené plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, popř. zástupce jednající na základě písemné plné moci. Prokurista za společnost podepisuje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dovětkem " p.p." nebo "per procura".
od 7. 1. 1994 do 28. 9. 1995
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Prokura
od 13. 5. 2002 do 19. 12. 2003
Ing. Ladislava Kovářová
Svitavy, B. Němcové 11
od 13. 5. 2002 do 19. 12. 2003
Prokurista se za společnost podepisuje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru, popřípadě zkratku "p.p.".
Dozorčí rada
od 27. 11. 2002 do 19. 12. 2003
Ing. Jan Machač - Předseda dozorčí rady
Velvary, Malovarská 563
den vzniku členství: 24. 6. 2002
den vzniku funkce: 24. 6. 2002
od 24. 6. 2002 do 19. 12. 2003
Eva Nebeská - Členka dozorčí rady
Roudnice nad Labem, Krabčická 1245, PSČ 413 01
den vzniku členství: 30. 11. 2000
od 29. 12. 2000 do 24. 6. 2002
Eva Puršlová
Roudnice n.L., Alej 17.listopadu 971, PSČ 413 01
od 2. 11. 2000 do 19. 12. 2003
Ing. František Neznaj
Svitavy, Gorkého 52
od 14. 3. 2000 do 27. 11. 2002
Dr. Jiří Tománek - Předseda dozorčí rady
Písek, Přemyslova 400
od 24. 9. 1999 do 14. 3. 2000
Ing. Vincent Strebeĺ
Jemnice, Pod tržištěm 607
od 24. 9. 1999 do 29. 12. 2000
Michal Procházka
Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu 1761
od 24. 8. 1998 do 24. 9. 1999
Ing. Yveta Paulíková
Trutnov, Lesní 455, PSČ 541 01
od 15. 9. 1997 do 24. 9. 1999
Ing. Pavel Rubeš
Roudnice nad Labem, Neklanova 2706
od 21. 10. 1996 do 24. 8. 1998
Milan Vávra
Praha 6, Mrkvičkova 1353
od 28. 9. 1995 do 21. 10. 1996
Ing. Milan Meduna
Čeperka, 113
od 28. 9. 1995 do 15. 9. 1997
Ing. František Neznaj
Svitavy, Gorkého 52
od 7. 1. 1994 do 28. 9. 1995
Jaroslav Toul
Svitavy, Gorkého 24
od 7. 1. 1994 do 28. 9. 1995
Ing. Antonín Rovner
Moravská Třebová, Osvoboditelů 213
od 7. 1. 1994 do 2. 11. 2000
Anna Dvořáková
Svitavy, Větrná č.1
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Je vám míň než 36 let? Tak jste mladí a stát vám půjčí na bydlení. Až dva melouny

25. 6. 2018 | Co se děje | Gabriel Pleska | 9 komentářů

Je vám míň než 36 let? Tak jste mladí a stát vám půjčí na bydlení. Až dva melouny

Pokud ovšem máte aspoň trochu rodinu a pokud si stačíte zažádat včas. Zájemců je mnoho, peněz v „Programu pro mladé“ zas tolik ne. Žádosti se přijímají už od polovičky srpna, papírů budete potřebovat víc než na hypotéku – a přesná pravidla zatím nebyla zveřejněna.

Sucho v Česku. Vytrhne nás dešťová voda?

25. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 3 komentáře

Sucho v Česku. Vytrhne nás dešťová voda?

Na sucho žehrají zemědělci i zahrádkáři. Pitná voda z kohoutků ale pořád poteče. Neváháme s ní splachovat, zalévat nebo ji napouštět do bazénů. Stát kvůli vysychajícím zdrojům rozdává dotace.

Asijská mise

23. 6. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Asijská mise

O byznysu na druhém konci světa, systému půjček v rozvojových zemích, divokém životě v Indii a boji s monopolem na Filipínách. Příběh manažera Vlastimila Hrabala.

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 21 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 18 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Když se člověku nepodaří to, oč pilně usiloval, zlobí se sám na sebe nebo na život, mluví o nespravedlnosti a má tendenci sám o sobě pochybovat. Minimálně já to tak měla,...více

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

O porcelánu se říká, že je to hmota čtyř živlů: země, vody, ohně a vzduchu. Pátým elementem je pak vesmírný éter. Právě ten se prý pokouší ve své tvorbě najít uznávaný designér...více

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

V okolí obřího kampusu, kde sídlí ústředí Facebooku, probíhá běžný jev na realitním trhu. Majitelé nemovitostí se chlubí právě tím, že jsou blízko sídla technologického giganta....více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-39
+
-
2.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-94
+
-
3.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-98
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-271
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-481
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 613 688 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 656,00 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Sberbank CZ 2 661,00 Kč
Česká spořitelna 2 702,00 Kč
ČSOB 2 701,00 Kč
Komerční banka 2 713,91 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 737,20 Kč
Raiffeisenbank 2 746,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Když se člověku nepodaří to, oč pilně usiloval, zlobí se sám na sebe nebo na život, mluví...více

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

O porcelánu se říká, že je to hmota čtyř živlů: země, vody, ohně a vzduchu. Pátým elementem...více

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

V okolí obřího kampusu, kde sídlí ústředí Facebooku, probíhá běžný jev na realitním trhu....více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výpověď pro nevhodné podmínky
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Výpověď pro nevhodné podmínky

Otázka: Dobrý den, v úterý 12.6. jsem odeslala doporučene výpověď z důvodu nevhodných pracovních podmínek, bez výpovědní lhůty. Šéfová si ji nevyzvedla, který den mohu zaměstnání opustit, musím dodržet výpovědní...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.