Lesní společnost Lanškroun, a.s.
IČO: 47452773 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 9. 1992
Datum zániku29. 12. 2000
StavVymazáno
Obchodní firma
od 29. 9. 1992 do 29. 12. 2000

Lesní společnost Lanškroun, a.s.

Sídlo
od 7. 9. 1995 do 29. 12. 2000
Lanškroun, Nádražní 33/III, PSČ 563 14
od 29. 9. 1992 do 7. 9. 1995
Lanškroun, Dobrovského 56, PSČ 563 14
IČO
od 29. 9. 1992 do 29. 12. 2000

47452773

DIČ

273

Právní forma
od 29. 9. 1992 do 29. 12. 2000
Akciová společnost
Spisová značka831 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 15. 9. 1997 do 29. 12. 2000
- Silniční motorová doprava nákladní
od 15. 9. 1997 do 29. 12. 2000
- Silniční motorová doprava osobní
od 27. 5. 1996 do 29. 12. 2000
- Lesnictví
od 27. 5. 1996 do 29. 12. 2000
- Zprostředkování v oblasti obchodu a služeb
od 27. 12. 1993 do 27. 5. 1996
- Lesní výroba
od 27. 12. 1993 do 27. 5. 1996
- Odborná správa lesů ostatních uživatelů
od 27. 12. 1993 do 15. 9. 1997
- Silniční motorová doprava
od 27. 12. 1993 do 29. 12. 2000
- Výroba pilařského zboží
od 27. 12. 1993 do 29. 12. 2000
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 27. 12. 1993 do 29. 12. 2000
- Výroba a opravy zemědělských strojů
od 27. 12. 1993 do 29. 12. 2000
- Opravy motorových vozidel
od 27. 12. 1993 do 29. 12. 2000
- Provoz turistické noclehárny
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - organizační zajišťování nebo provádění těžby, přibližování, odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobků z provozovaných činností
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů a ochraná služba v lesích ve vlastnictví státu
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - odborná správa lesů ostatních uživatelů
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - nákup dříví včetně dříví ze stromů rostoucích mimo les a nákup ostatních výrobků
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - dřevařská výroba
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - lestnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - materiálně technické, hmotné a finanční zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu žáků vychovávaných pro potřebu podniku v SOU, zřizovaných SVV Benešov a zajišťování možnosti odborné přípravy těchto žáků na pracovištích podniku
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - provoz výpočetního střediska
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování měst a venkova
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - vykupování šišek jehličnatých lesních stromů a semen listnatých stromů za účelem jejich vyluštění a čištění, skladování těchto semen a podle plánovaných potřeb lesního hospodářství jejich distribuce a prodej
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - zasobovací obchodní činnost lesním osivem
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - provádění záručních a pozáručních oprav určených motorových vozidel pro organizace zakladatele
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - chov koní pro lesní hospodářství a obchod s nimi
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - provádění oprav JMP včetně prodeje a náhradních dílů k JMP a ostatních mechanizačních a dopravních prostředků
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - montáž a prodej počítačů
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - provozování ubytovacích a stravovacích zařízení
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - provozování služeb cestovní kanceláře včetně dopravních služeb
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - přidružená zemědělská výroba
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- - investiční výstavba, projekce, oprava a údržba stavebních strojů a zařízení pro zajištění vlastní činnosti a pro ostatní organizace zakladatele
Ostatní skutečnosti
od 29. 12. 2000 do 29. 12. 2000
- Obchodní společnost Lesní společnost Lanškroun, a.s., IČ 47 45 27 73, se sídlem Lanškroun, Nádražní 33/III, PSČ 563 14 se vymazuje bez likvidace, k 29.12.2000. Společnost zanikla sloučením k společnosti Lesní společnost Svitavy, IČ 47 45 26 50, se sídlem Svitavy, Pražská 69, PSČ 568 02, (Rg. B 830), která přebírá všechen majetek, práva a závazky zaniklé společnosti.
od 21. 10. 1996 do 7. 1. 1997
- Usnesení o zvýšení základního jmění: 1. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: o 80.666.000,- Kč ( slovy: osmdesát milionů sestset šedesát šest tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 2. Počet, jmenovitá hodnota, forma a podoba upisovaných akcií: 40.333 ks veřejně obchodovatelných zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč. 3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každý akcionář má právo v prvním kole upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním jmění. V případě, že všichni akcionáři nevyužijí v prvním kole svého přednostního práva, upíší ve druhém kole akcie ti akcionáři, kteří svého přednostního práva v prvním kole využili, a to bez omezení. 4. Místo pro vykonání přednostního práva: 110 00 Praha 1, Rybná 14 - sídlo Capital Partners, a.s. Lhůta pro vykonání přednostního práva ( 1. kolo): začíná 7. a končí 21. kalendářním dnem po zveřejnění výzvy k upsání akcií v obchodním věstníku. Lhůta pro upisování akcií ( 2.kolo): 22. den po zveřejnění výzvy k upsání akcií v obchodním věstníku. 5. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii: a) o jmenovité hodnotě 1000,- Kč - 0,6 akcie b) o jemnovité hodnotě 2000,- Kč - 1,2 akcie 6. Emisní kurs nových akcií: 2000,- Kč. 7. Režim 1. kola: upisování akcií bude probíhat od 10,00 hodin do 12,00 hodin vždy v pracovní dny. Režim 2. kola: upisování akcií bude probíhat od 10,00 hodin do 12,00 hodin v pracovní den. 8. Účet u banky: UNIVERSAL BANKA a.s., pobočka Slaný - 6xxxx. Platbu je třeba provést platebním příkazem z účtu upisovatele s tím, že k identifikaci platby upisovatel uvede ve variabilním symbolu své identifikační číslo nebo rodné číslo. 9. Lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií: nejpozději v den úpisu a zbývajících 70 % nejpozději do 1 roku ode dne úpisu. 10. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. 11. Akcie nebudou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům a nebudou upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. 12. Úpis akcií může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvím svého zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci. Při úpisu je upisovatel povinen předložit výpis ze svého majetkového účtu z SCP, ne starší 7 dnů.
od 18. 6. 1993 do 7. 9. 1995
- Zapisuje se úmysl snížit základní jmění na Kč 34 222 000,--
od 29. 9. 1992 do 27. 12. 1993
- Ing. Pavel K r e j č í , rč. xxxx, bytem Ústí n.O., Čsl.armády 942
od 29. 9. 1992 do 7. 1. 1994
- Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 29. 9. 1992 do 7. 1. 1994
- Dozorčí rada:
od 29. 9. 1992 do 7. 1. 1994
- Milan B e t l a c h , rč. xxxx, bytem U papíren 196/II, Lanškroun
od 29. 9. 1992 do 7. 1. 1994
- Ing. Martin K o š ť á l , rč. xxxx, bytem Lanškroun, Lázeňská 638
od 29. 9. 1992 do 25. 7. 1994
- Základní jmění společnosti je rozděleno na 42.513 akcií na jméno po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty a 2.238 akcií na jméno - zaměstnanecké po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty.
od 29. 9. 1992 do 7. 9. 1995
- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 44.751.000,--. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kterí je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Východočeské státní lesy.
od 29. 9. 1992 do 7. 1. 1997
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 10.9.1992 a 28.9.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva dozorčí rady.
Kapitál
od 7. 1. 1997 do 29. 12. 2000
Základní kapitál 148 888 000 Kč
od 7. 9. 1995 do 7. 1. 1997
Základní kapitál 68 222 000 Kč
od 23. 10. 2000 do 29. 12. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 129.
od 23. 10. 2000 do 29. 12. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 19 888.
od 7. 1. 1997 do 23. 10. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 57 333.
od 7. 9. 1995 do 7. 1. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 17 000.
od 7. 9. 1995 do 23. 10. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 34 222.
od 6. 3. 1995 do 7. 9. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 34 222.
od 25. 7. 1994 do 6. 3. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 32 511.
od 25. 7. 1994 do 6. 3. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 1 711.
Statutární orgán
od 20. 4. 2000 do 29. 12. 2000
Ing. Zdeněk Krása - Místopředseda představenstva
Česká Třebová, Hýblova 1497
od 20. 4. 2000 do 29. 12. 2000
Ing. František Petr - Předseda představenstva
Svitavy - Lačnov, 371
od 20. 4. 2000 do 29. 12. 2000
Ing. Josef Pelech - Člen představenstva
Netolice, Nádražní 473
od 16. 9. 1999 do 20. 4. 2000
Jaroslav Dajč - Místopředseda představenstva
Lanškroun, Lázeňská 638
od 24. 8. 1998 do 16. 9. 1999
Ing. Ladislava Kovářová - Místopředseda představenstva
Svitavy, B. Němcové 11
od 15. 9. 1997 do 24. 8. 1998
Ing. Petr Kotěra - Místopředseda představenstva
Damníkov, Luková 161
od 15. 9. 1997 do 20. 4. 2000
JUDr. Václav Michalego - Člen představenstva
Pardubice, Na Hrádku 2578
od 25. 7. 1995 do 25. 7. 1995
Ing. Pavel Rubeš - Člen představenstva
Roudnice nad Labem, Neklanova 2706
od 25. 7. 1995 do 15. 9. 1997
Ing. Pavel Rubeš - Místopředseda představenstva
Roudnice nad Labem, Neklanova 2706
od 25. 7. 1995 do 20. 4. 2000
Ing. Zdeněk Krása - Předseda představenstva
Česká Třebová, Hýblova 1497
od 7. 1. 1994 do 25. 7. 1995
Jaroslav Dajč - Člen představenstva
Lanškroun, Lázeňská 638
od 29. 9. 1992 do 7. 1. 1994
Jaroslav Dajč - %Clen představenstva
Lanškroun, Lázeňská 638
od 29. 9. 1992 do 25. 7. 1995
Ing. Zdeněk Krása - Člen představenstva
Česká Třebová, Hýblova 1497
od 29. 9. 1992 do 15. 9. 1997
Ing. Petr Kotěra - ČLen představenstva
Damníkov, Luková 161
od 21. 10. 1996 do 29. 12. 2000
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jednají: - samostatně předseda nebo místopředseda představenstva - samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku jejího razítka se připojí podpis oprávněné osoby.
od 25. 7. 1995 do 21. 10. 1996
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Je-li jmenován prokurista společnosti, jedná jménem společnosti prokurista společnosti a to v rozsahu udělené prokury. Je-li jmenováno prokuristů více, jedná každý z nich samostatně. Jménem společnosti je oprávněn jednat i zástupce na základě plné moci. Plná moc musí mít písemnou formu, musí v ní být uveden rozsah zmocnění a musí být udělena osobou, která je oprávněna za společnost jednat a podepisovat, a to v mezích oprávnění této osoby jednat a podepisovat za společnost. Podpis zmocněnce na plné moci musí být úředně ověřen. Nesplňuje-li plná moc některou z náležitostí uvedených v předchozích dvou větách, je neplatná. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopřed seda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, popřípadě zástupce jednající na základě plné moci. Prokurista za společnost podepisuje tak, že k napsanému, otištěnému, či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dovětkem " p.p." nebo "per procura".
od 7. 1. 1994 do 25. 7. 1995
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 21. 4. 2000 do 29. 12. 2000
Dr. Jiří Tománek - Člen
Písek, Přemyslova 400
od 16. 9. 1999 do 29. 12. 2000
Ing. Jaroslav Pernica - Předseda
Vědomice, 249, PSČ 413 01
od 24. 8. 1998 do 16. 9. 1999
Ing. Jaroslav Grafek - Předseda
Praha 9, Rýmařovská 475, PSČ 199 00
od 15. 9. 1997 do 24. 8. 1998
JUDr. Eva Plachá - Předseda
Praha 5, Nad Kovářkou 313/7
od 25. 7. 1995 do 15. 9. 1997
Jaroslav Dajč - Předseda
Lanškroun, Lázeňská 638
od 25. 7. 1995 do 21. 4. 2000
Ing. Alexander Chyba - Místopředseda
Praha 7, U pergamentky 9
od 25. 7. 1995 do 29. 12. 2000
Ing. Petr Klacl - Člen
Lanškroun, Dobrovského 372
od 11. 10. 1994 do 25. 7. 1995
Ivan Soukal
Těchonín, č.5, PSČ 561 66
od 11. 10. 1994 do 25. 7. 1995
Ing. Petr Klacl
Lanškroun, Dobrovského č. 372, PSČ 563 01
od 7. 1. 1994 do 11. 10. 1994
Ing. Martin K o š ť á l
Lanškroun, Lázeňská 638
od 7. 1. 1994 do 25. 7. 1995
Milan Betlach
Lanškroun, U papíren 196/II
od 27. 12. 1993 do 11. 10. 1994
Ing. Eva Drápelová
Radiměř, 396, PSČ 569 02
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Asijská mise

23. 6. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Asijská mise

O byznysu na druhém konci světa, systému půjček v rozvojových zemích, divokém životě v Indii a boji s monopolem na Filipínách. Příběh manažera Vlastimila Hrabala.

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 21 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 16 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

2018: Jak reklamovat a nepohořet

21. 6. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

2018: Jak reklamovat a nepohořet

Chcete reklamovat? Potřebujete reklamovat? Musíte reklamovat? A víte, na co máte právo?

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 10 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

Za tahle jídla by jejich výrobci rozhodně Michelinskou hvězdu nedostali! Mnoho potravin na tomto seznamu je v řadě zemí zakázáno kvůli svým škodlivým přísadám, geneticky upraveným...více

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

O psychopatech toho bylo v poslední době řečeno i napsáno mnohé. Že ale mají psychopati svoji vlastní organizaci, to jsem se dozvěděla až minulý pátek – na konferenci o psychopatii...více

Čtyři miliony Čechů tráví na Facebooku přes dvě hodiny denně

Čtyři miliony Čechů tráví na Facebooku přes dvě hodiny denně

Zatímco v loňském roce používalo sociální sítě denně 69 procent českých uživatelů internetu, v roce 2018 už je to 80 procent. Vyplývá to z průzkumu, který v dubnu letošního...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-45
+
-
2.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-148
+
-
3.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-257
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-269
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-296
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 613 688 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 659,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
ČSOB 2 705,00 Kč
Komerční banka 2 712,59 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,40 Kč
Raiffeisenbank 2 753,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

Za tahle jídla by jejich výrobci rozhodně Michelinskou hvězdu nedostali! Mnoho potravin...více

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

O psychopatech toho bylo v poslední době řečeno i napsáno mnohé. Že ale mají psychopati...více

Čtyři miliony Čechů tráví na Facebooku přes dvě hodiny denně

Čtyři miliony Čechů tráví na Facebooku přes dvě hodiny denně

Zatímco v loňském roce používalo sociální sítě denně 69 procent českých uživatelů internetu,...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vracení zboží 14 dnů
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vracení zboží 14 dnů

Otázka: Dobrý den, zakoupil jsem zboží 17.června 2018 v kamenné prodejně. Jedná se o powerbanku cca za 450 Kč. Doma po rozbalení a připojení na nabíječku jsem zjistil že daný produkt (powerbanka) se nenabijí....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.