VĚMA Štěpánovice a.s., IČO: 47452862 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti VĚMA Štěpánovice a.s. Údaje byly staženy 6. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 47452862. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 47452862 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 10. 1992
Datum zániku30. 6. 2010
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 10. 1992 do 30. 6. 2010

VĚMA Štěpánovice a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 10. 1992 do 20. 2. 2004
Rovensko p.Tr. - Štěpánovice,
IČO
od 1. 10. 1992 do 30. 6. 2010

47452862

DIČ

CZ47452862

Právní forma
od 1. 10. 1992 do 30. 6. 2010
Akciová společnost
Spisová značka850 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 9. 11. 2001 do 30. 6. 2010
- Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 9. 11. 2001 do 30. 6. 2010
- Specializovaný maloobchod
od 17. 4. 1998 do 30. 6. 2010
- - silniční motorová doprava nákladní
od 1. 10. 1992 do 9. 11. 2001
- - úprava fekálií pro hnojení půdy
od 1. 10. 1992 do 30. 6. 2010
- - výroba vepřového masa
Ostatní skutečnosti
od 30. 6. 2010 do 30. 6. 2010
- Společnost VĚMA Štěpánovice a.s., IČ: 47452862, se sídlem Štěpánovice 38, Rovensko pod Troskami, PSČ 512 63, se ke dni 30.6.2010 vymazává z obchodního rejstříku. Společnost VĚMA Štěpánovice a.s., IČ: 47452862, se sídlem Štěpánovice 38, Rovensko pod Troskami, PSČ 512 63, zanikla bez likvidace vnitrostátní fúzí sloučením s nástupnickou společností ŽIVA, a.s., IČ: 46356118, se sídlem Kolín V, K Vinici čp. 1304, PSČ 2 80 66, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1761, na kterou přešlo jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 14. 12. 2009 do 30. 6. 2010
- Valná hromada konaná dne 13.11.2009 rozhodla takto: I. Valná hromada konstatuje na základě předložení výpisu ze seznamu akcionářů zápis majetku, 10 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, 2 514 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 725,- Kč, ve prospěch ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo 45148210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547. Obchodní společnost ZZN Polabí, a.s. má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na jm éno o nominální hodnotě 11.822.650,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti VĚMA Štěpánovice a.s. ve výši 98,52%. II. Valná hromada určuje, že obchodní společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo 45148210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547 je hlavním akcionářem emiten ta obchodní společnosti VĚMA Štěpánovice a.s., se sídlem Štěpánovice 38, Rovensko pod Troskami, PSČ 512 63, identifikační číslo 47452862, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 850. Společnost ZZN Polabí, a .s. tímto splńuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. III. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo 45148210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. IV. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo 45148210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547, doložil potvrz ením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, 616 00 Brno, identifikační číslo 27758419, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční p rostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, 616 00 Brno, identifikační č íslo 27758419, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249. V. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře(tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, ide ntifikační číslo 45148210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547 za podmínek § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím o statních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. VI. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 725,- Kč činí 233,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1337-127/09, zpracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, identifikační číslo 44119097, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037. VII. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších před pisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, 616 00 Brno, identifikační číslo 27758419, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249.
od 2. 8. 2007 do 30. 6. 2010
- Valná hromada společnosti přijala dne 5. 6. 2007 toto rozhodnutí: I. snižuje základní kapitál podle návrhu v jakém byl akcionářům předložen, a to takto: důvod: částečná úhrada ztráty společnosti minulých období (za uplynulé obchodní roky). rozsah: základní kapitál se snižuje o částku 25,589.725,- Kč (slovy: dvacet pět milionů pět set osmdesát devět tisíc sedm set dvacet pět korun českých), tedy z výše 27,590.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů pět set devadesát tisíc korun českých) na novou výši 2 ,000.275,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát pět korun českých). způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena, a to ani zčásti a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejmé na v rozvaze v pasivech na řádcích A.I., základní kapitál, A.III. rezervní fondy a A.IV. výsledek hospodaření minulých let. způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti tak, že stávající jmenovitá hodnota jedné akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude snížena na n ovou jmenovitou hodnotu 725,- Kč za jednu akcii v souladu s ust. § 213 odst. 3 obchodního zákoníku. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno výměnou listinných akcií tak, že 2.759 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovit é hodnotě 10.000,- Kč bude vyměněno za 2.759 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 725,- Kč. lhůta k předložení listinných akcií k výměně: lhůta činí 30 dnů (slovy: třicet dnů) od doručení výzvy představenstva společnosti akcionáři po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle spol ečnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod do 15.00 hod. II. zvyšuje základní kapitál o částku 10,000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 12,000.275,-- Kč (slovy: dvanáct milionů dvě stě sedmdesát pět korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 10 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie činí 1,000.000,-- Kč. 1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu a započtení části pohledávky je, že dojde k posílení základního kapitálu společnosti a vypořádání současných závazků společnosti vůči věřiteli. 2. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 10,000.000,- Kč na základní kapitál ve výši 12,000.275,- Kč upsáním nových kmenových akcií bez zvláštních práv ve formě na jméno v listinné podobě v počtu 10 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: počet: 10 jmenovitá hodnota: 1,000.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: listinné Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány s emisním kursem jednotlivé akcie, který se bude rovnat její jmenovité hodnotě. 4. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Lhůta pro upsání nových akcií činí 1 (slovy: jeden) měsíc od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu po zápisu rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Navrhovaná výše emisního kursu jedné akcie je rovna jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,000.000,- Kč a emisní kurs bude splacen v peněžité formě započtením části pohledávky vůči společnosti ve výši 10,000.000,- Kč. Místo: sídlo společnosti na adrese Štěpánovice 38, Rovensko pod Troskami, PSČ 512 63. Doba v praco vní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod. 5. Údaj o vyloučení přednostního práva na upisování akcií: Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů společnosti na upisování akcií s tím, že všechny nově emitované akcie budou nabídnuty předem určenému - určitému zájemci, jímž je věřitel společnosti ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PS Č 280 66, identifikační číslo 45148210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547 (dále jen "ZZN Polabí, a.s."). Důvodem vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů je započtení části pohledávky věřitele ZZ N Polabí, a.s. vůči společnosti VĚMA Štěpánovice a.s. Navrhuje se započtení části pohledávky vzniklé na základě půjčky poskytnuté společnosti VĚMA Štěpánovice a.s. od společnosti ZEMKO, k.s., se sídlem Česká Skalice, Zelená 226, okres Náchod, PSČ 552 03 n a základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 6. 5. 2002 v celkové výši 13,426.723,- Kč, jejíž zůstatek ve výši 11,826.723,- Kč byl postoupen na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28. 7. 2006 na společnost ZZN Polabí, a.s.. Započtení části pohledávk y se navrhuje z důvodu, že společnost VĚMA Štěpánovice a.s. není schopna daný závazek vyrovnat z vlastních zdrojů a dojde tedy ke snížení rozsahu závazků společnosti vůči věřiteli. 6. Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu: - Připouští se možnost, aby zájemce ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo 45148210 (dále jen "zájemce"), započetl část svojí peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení 100% e misního kurzu zájemcem upsaných akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí být uzavřena do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy zájemce upsal akcie. K započtení může zájemce použít pouze část pohledávky ve výši 10,000.000,- Kč, vzniklé na základě půjčky p oskytnuté společnosti VĚMA Štěpánovice a.s. od společnosti ZEMKO, k.s. se sídlem Česká Skalice, Zelená 226, okres Náchod, PSČ 552 03 na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 6. 5. 2002 v celkové výši 13,426.723,- Kč, jejíž zůstatek ve výši 11,726.723,- Kč byl postoupen na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28. 7. 2006 na společnost ZZN Polabí, a.s.. - Zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií bude zájemci poskytnuta lhůta 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu na uzav ření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen současně se zasláním návrhu smlouvy. Představenstvo je povinno zaslat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému - určitému zájemci nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bude do obchodního rejstříku zapsán záměr ke zvýšení základního kapitálu spole čnosti podle tohoto rozhodnutí valné hromady.
od 1. 10. 1992 do 1. 10. 1992
- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 27.590.000,--. Je rozvrženo na 2.759 ks akcií na jmén o nominální hodnotě po Kčs 10.000,-.
od 1. 10. 1992 do 1. 10. 1992
- Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jednají ředitel nebo jeho zástupce, předseda nebo místopředseda představenstva a společně s ním jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce, nebo dva výše uvedení členové představenstva.
od 1. 10. 1992 do 1. 10. 1992
- Ing. Bořivoj B ě š i n a , rč. xxxx, bytem Studenec
od 1. 10. 1992 do 1. 10. 1992
- Miluše S v a t á , rč. xxxx, bytem Košťálov
od 1. 10. 1992 do 1. 10. 1992
- Ing. Zbyněk H r u b e c , rč. xxxx, bytem Váchová n.J.
od 1. 10. 1992 do 1. 10. 1992
- Miroslav R i c h t r , rč. xxxx, bytem Pipice 35
od 1. 10. 1992 do 1. 10. 1992
- Dozorčí rada:
od 1. 10. 1992 do 1. 10. 1992
- Jaroslav V o d h á n ě l , rč. xxxx, bytem Prackov 7
od 1. 10. 1992 do 30. 6. 2010
- Údaje o zřízení: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou a usnesením ustavující valné hromady z 9.7.1992. Přebírá veškerý majetek, práva a závazky zrušeného Společného podniku pro chov a výkrm prasat se sídlem ve Štěpánovicích.
Kapitál
od 19. 12. 2007 do 30. 6. 2010
Základní kapitál 12 000 275 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 8. 2007 do 19. 12. 2007
Základní kapitál 2 000 275 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 10. 1992 do 2. 8. 2007
Základní kapitál 27 590 000 Kč
od 19. 12. 2007 do 30. 6. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 2. 8. 2007 do 30. 6. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 759.
od 1. 10. 1992 do 2. 8. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 759.
Statutární orgán
od 21. 7. 2009 do 30. 6. 2010
Tomáš Pelc - předseda představenstva
Vyskeř, 121, PSČ 512 64
den vzniku členství: 19. 6. 2009
den vzniku funkce: 19. 6. 2009
od 21. 7. 2009 do 30. 6. 2010
Ing. Josef Martin - místopředseda představenstva
Kolín - Kolín IV, Vávrova 811, PSČ 280 02
den vzniku členství: 19. 6. 2009
den vzniku funkce: 19. 6. 2009
od 21. 7. 2009 do 30. 6. 2010
Ing. Vít Řehounek - člen představenstva
Choteč, 22, PSČ 533 04
den vzniku členství: 19. 6. 2009
od 20. 4. 2009 do 21. 7. 2009
Tomáš Pelc - Člen představenstva
Vyskeř, 121, PSČ 512 64
den vzniku členství: 27. 2. 2009 - 19. 6. 2009
od 25. 9. 2008 do 20. 4. 2009
Mgr. Milan Feranec - Člen představenstva
Olomouc - Hodolany, Masarykova třída 939/56, PSČ 772 00
den vzniku členství: 19. 6. 2008 - 27. 2. 2009
od 29. 11. 2006 do 25. 9. 2008
Ing. Jaroslav Faltýnek - Člen představenstva
Prostějov, Winklerova 23, PSČ 796 01
den vzniku členství: 30. 8. 2006 - 19. 6. 2008
od 29. 11. 2006 do 21. 7. 2009
Ing. Vít Řehounek - Předseda představenstva
Sezemice - Choteč, 22, PSČ 533 04
den vzniku členství: 30. 8. 2006 - 19. 6. 2009
den vzniku funkce: 30. 8. 2006 - 19. 6. 2009
od 29. 11. 2006 do 21. 7. 2009
Ing. Josef Martin - Místopředseda představenstva
Kolín IV, Vávrova 811, PSČ 280 02
den vzniku členství: 30. 8. 2006 - 19. 6. 2009
den vzniku funkce: 30. 8. 2006 - 19. 6. 2009
od 20. 2. 2004 do 29. 11. 2006
Ing. Josef Petíra - Předseda představenstva
Velký Třebešov, 35, PSČ 552 02
den vzniku členství: 16. 7. 2003 - 29. 8. 2006
den vzniku funkce: 16. 7. 2003 - 29. 8. 2006
od 20. 2. 2004 do 29. 11. 2006
Ing. Miroslav Šolc - Člen představenstva
Miskolezy, 54, PSČ 552 04
den vzniku členství: 16. 7. 2003 - 29. 8. 2006
od 20. 2. 2004 do 29. 11. 2006
Ing. Petr Pavlišta - Člen představenstva
Náchod, Lidická 128, PSČ 547 00
den vzniku členství: 16. 7. 2003 - 29. 8. 2006
od 20. 2. 2004 do 29. 11. 2006
Ing. Petr Ruprich - Člen představenstva
Česká Skalice, Riegrova 741, PSČ 552 03
den vzniku členství: 16. 7. 2003 - 29. 8. 2006
od 20. 2. 2004 do 29. 11. 2006
Ing. Josef Bílek - Člen představenstva
Rakousy, 24, PSČ 511 01
den vzniku členství: 16. 7. 2003 - 29. 8. 2006
od 25. 2. 2003 do 20. 2. 2004
Ing. Josef Petíra - Předseda představenstva
Velký Třebešov, 35, PSČ 552 02
od 9. 11. 2001 do 25. 2. 2003
Ing. Josef Petíra - Předseda představenstva
Česká Skalice, Pivovarská 673
od 17. 4. 1998 do 9. 11. 2001
Ing. Josef Petira - Předseda představenstva
Česká Skalice, Pivovarská 673
od 17. 4. 1998 do 20. 2. 2004
Ing. Josef Bílek - Člen představenstva
Turnov, Rakousy 24
od 17. 4. 1998 do 20. 2. 2004
Ing. Miroslav Šolc - Místopředseda představenstva
Chválkovice v Č., Miskolezy 54
od 17. 4. 1998 do 20. 2. 2004
Ing. Petr Pavlišta - Člen představenstva
Náchod, Lidická 128
od 17. 4. 1998 do 20. 2. 2004
Ing. Petr Ruprich - Člen představenstva
Česká Skalice, Riegrova 741
od 24. 6. 1996 do 17. 4. 1998
Ing. Ivo Hradecký - Předseda představenstva
Semily-Podmoklice, 536
od 24. 6. 1996 do 17. 4. 1998
Slavoj Kvíz - Místopředseda představenstva
Semily, Husova 78
od 24. 6. 1996 do 17. 4. 1998
Ing. Stanislava Šafářová - Člen představenstva
Turnov, Mírová 321
od 24. 6. 1996 do 17. 4. 1998
Ing. Josef Bílek - Člen představenstva
Rakousy, 24
od 20. 3. 1996 do 24. 6. 1996
Ing. Vlastimil Pelda - Člen představenstva
Turnov, 1875
od 20. 3. 1996 do 24. 6. 1996
Vladimír Kobrle - Člen představenstva
Slaná - Hořensko, 25
od 20. 3. 1996 do 24. 6. 1996
Ing. Ivo Hradecký - Člen představenstva
Semily, 536
od 20. 3. 1996 do 17. 4. 1998
Ing. Jiří Randák - Člen představenstva
Semily, Podmoklice 561
od 1. 10. 1992 do 20. 3. 1996
Ing. Karel Šťovíček - Ředitel
Rovensko p.Tr. 194,
od 1. 10. 1992 do 20. 3. 1996
Ing. Stanislav Valenta - Člen představenstva
Rovensko p.Tr. 308,
od 1. 10. 1992 do 20. 3. 1996
Ing. Josef Soukup - Člen představenstva
Vysoké nad Jizerou, 333
od 1. 10. 1992 do 20. 3. 1996
Jiří Zatloukal - Člen představenstva
Jilemnice, 251
od 1. 10. 1992 do 20. 3. 1996
Ing. Bohumil Hašek - Člen představenstva
Lomnice n.Pop. 1302,
od 1. 10. 1992 do 24. 6. 1996
Bohuslav Kužel - Člen představenstva
Roztoky u Jilemnice,
od 1. 10. 1992 do 17. 4. 1998
Josef Augustin - Člen představenstva
Olešnice, 54
od 1. 10. 1992 do 17. 4. 1998
Ing. Karel Krejsa - Člen představenstva
Semily, 546
od 21. 7. 2009 do 30. 6. 2010
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně s dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samosta tně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.
od 29. 11. 2006 do 21. 7. 2009
Jednání a podepisování jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti:
od 17. 4. 1998 do 29. 11. 2006
Jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu předseda nebo místopředseda představenstva, anebo členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Za společnost podepisují předseda nebo místopředseda představenstva, anebo členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 24. 6. 1996 do 17. 4. 1998
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná předseda představenstva a společně s ním jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a společně s ním jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis dva výše uvedení členové představenstva.
od 1. 10. 1992 do 24. 6. 1996
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jednají ředitel nebo jeho zástupce, předseda nebo místopředseda představenstva a společně s ním jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce, nebo dva výše uvedení členové představenstva.
Dozorčí rada
od 21. 7. 2009 do 14. 4. 2010
Mgr. Milan Feranec - člen dozorčí rady
Olomouc - Hodolany, Masarykova třída 839/56, PSČ 772 00
den vzniku členství: 19. 6. 2009 - 25. 2. 2010
od 21. 7. 2009 do 30. 6. 2010
Ing. Dagmar Šafrová - předseda dozorčí rady
Nymburk, Černohorského 1863, PSČ 288 02
den vzniku členství: 19. 6. 2009
den vzniku funkce: 19. 6. 2009
od 21. 7. 2009 do 30. 6. 2010
Ing. Tomáš Tesařík - místopředseda dozorčí rady
Odolena Voda, Na Zdolnici 327, PSČ 250 70
den vzniku členství: 19. 6. 2009
den vzniku funkce: 19. 6. 2009
od 25. 9. 2008 do 21. 7. 2009
Ing. Tomáš Tesařík - Člen dozorčí rady
Odolena Voda, Na Zdolnici 327, PSČ 250 70
den vzniku členství: 19. 6. 2008 - 19. 6. 2009
od 29. 11. 2006 do 25. 9. 2008
Mgr. Tomáš Kohoutek - Člen dozorčí rady
Prostějov, Zlechovská 13, PSČ 796 04
den vzniku členství: 30. 8. 2006 - 19. 6. 2008
od 29. 11. 2006 do 21. 7. 2009
Ing. Dagmar Šafrová - Předseda dozorčí rady
Nymburk, Černohorského 1863, PSČ 288 02
den vzniku členství: 30. 8. 2006 - 19. 6. 2009
den vzniku funkce: 30. 8. 2006 - 19. 6. 2009
od 29. 11. 2006 do 21. 7. 2009
Ing. Otakar Čipera - Místopředseda dozorčí rady
Městec Králové, Komenského 560, PSČ 289 03
den vzniku členství: 30. 8. 2006 - 19. 6. 2009
den vzniku funkce: 30. 8. 2006 - 19. 6. 2009
od 20. 2. 2004 do 29. 11. 2006
Jana Čejpová - Předseda dozorčí rady
Česká Skalice, Palackého 306, PSČ 552 03
den vzniku členství: 16. 7. 2003 - 29. 8. 2006
den vzniku funkce: 16. 7. 2003 - 29. 8. 2006
od 20. 2. 2004 do 29. 11. 2006
Karel Martinek - Člen dozorčí rady
Světlá, 37, PSČ 552 05
den vzniku členství: 16. 7. 2003 - 29. 8. 2006
od 9. 11. 2001 do 20. 2. 2004
Karel Martinek
Světlá pod Hořičkami, 37
od 3. 10. 2001 do 29. 11. 2006
Jiří Drahoňovský - Člen dozorčí rady
Turnov - Malý Rohozec, 34, PSČ 551 01
den vzniku členství: 28. 6. 2000 - 29. 8. 2006
od 26. 3. 1999 do 3. 10. 2001
Tomáš Pelc
Vyskeř 121, , PSČ 512 64
od 17. 4. 1998 do 26. 3. 1999
Ing. František Morávek
Semily, Chuchelna 21
od 17. 4. 1998 do 9. 11. 2001
Karel Martínek
Světlá pod Hořičkami, 37
od 17. 4. 1998 do 20. 2. 2004
Jana Čejpová
Česká Skalice, Palackého 306
od 24. 6. 1996 do 17. 4. 1998
Ing. David Jánošík
Vlkov pod Oškobrhem, 21
od 24. 6. 1996 do 17. 4. 1998
Ing. Jiří Lukeš
Semily, Bavlnářská 536
od 24. 6. 1996 do 17. 4. 1998
Ing. Petr Macháček
Turnov-Nudvojovice, 1046
od 24. 6. 1996 do 17. 4. 1998
Ing. Jiří Lánský
Studenec, 57
od 1. 10. 1992 do 24. 6. 1996
Jaroslav Vodháněl
Prackov, 7
od 1. 10. 1992 do 24. 6. 1996
Ing. Bořivoj Běšina
Studenec,
od 1. 10. 1992 do 24. 6. 1996
Ing. Zbyněk Hrubec
Víchová n.J.,
od 1. 10. 1992 do 24. 6. 1996
Miroslav Richtr
Pipice, 35
od 1. 10. 1992 do 17. 4. 1998
Miluše S v a t á
Košťálov,
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

-1

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-6

+
-
Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-6

+
-
Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-7

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-8

+
-
Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-24

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v práci na dohodu. Zpřísnění vyžene lidi do švarcsystému, varují kritici

Změny v práci na dohodu. Zpřísnění vyžene lidi do švarcsystému, varují kritici

Novela zákoníku práce má zlepšit ochranu dohodářů a přiblížit je zaměstnancům s pracovní smlouvou. Podle firem to ale hlavně zvýší papírování a náklady. Lidé by pak častěji pracovali načerno, tedy s menší ochranou než mají podle dosavadních dohod.

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Novou výši minimální zálohy musí podnikatelé zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Recese zatím není, tvrdí ekonom. Firem, co vám nezaplatí, ale bude přibývat

Recese zatím není, tvrdí ekonom. Firem, co vám nezaplatí, ale bude přibývat

Inflace je i v novém roce dvouciferná, ale na hlubokou recesi to podle Adama Bursíka, risk manažera Platební instituce Roger, nevypadá. Přesto by se prý firmy měly připravit na to, že jim přibude obchodních partnerů, kteří nezaplatí. Nebudou mít a ti větší ještě spíš nebudou chtít. Bude pro ně lacinější dlužit jiné firmě než bance.

Doporučujeme

OnlyFans mění pravidla pornoprůmyslu. Miliardový byznys zlákal i Čechy

OnlyFans mění pravidla pornoprůmyslu. Miliardový byznys zlákal i Čechy

Internetová firma Fenix International Limited vznikla teprve v roce 2016. Za dva roky pandemie dokázala...

Vysvědčení si zaslouží pozornost, nemusíme však chválit ani trestat, radí psycholožka

Vysvědčení si zaslouží pozornost, nemusíme však chválit ani trestat, radí psycholožka

Už na konci ledna přinesou děti ze školy hodnocení své půlroční školní práce. Pro někoho jde o den radostný,...

Partners Financial Services