Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Vajax, a.s. Choceň
IČO: 47452960 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 10. 1992
Datum zániku30. 4. 2009
StavVymazáno
Obchodní firma
od 26. 10. 1992 do 30. 4. 2009

Vajax, a.s. Choceň

Sídlo
od 11. 11. 2005 do 30. 4. 2009
Litomyšl, Partyzánská 322, PSČ 570 01
od 6. 2. 2004 do 11. 11. 2005
Choceň, Litomyšlská čp. 166, PSČ 565 01
od 26. 10. 1992 do 6. 2. 2004
Choceň,
IČO
od 26. 10. 1992 do 30. 4. 2009

47452960

DIČ

CZ47452960

Právní forma
od 26. 10. 1992 do 30. 4. 2009
Akciová společnost
Spisová značka859 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 26. 10. 1992 do 30. 4. 2009
- - chov drůbeže
od 26. 10. 1992 do 30. 4. 2009
- - produkce organických hnojiv
od 26. 10. 1992 do 30. 4. 2009
- - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 30. 4. 2009 do 30. 4. 2009
- Společnost Vajax, a.s. Choceň se sídlem Litomyšl, Partyzánská 322, PSČ 570 01, identifikační číslo 474 52 960 zanikla převodem jmění na jediného akcionáře MACH DRŮBEŽ a.s. se sídlem Litomyšl, Partyzánská 322, PSČ 570 01, identifikační číslo 259 81 714, ke dni právní moci usnesení.
od 9. 2. 2007 do 30. 4. 2009
- Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Vajax, a.s. Choceň, konané dne 23.1.2007: Valná hromada společnosti Vajax, a.s. Choceň, IČ: 474 52 960 rozhodla na svém jednání konaném dne 23.1.2007 takto: 1) Určuje se, že hlavním akcionářem společnosti Vajax, a.s. Choceň, IČ: 474 52 960 je společnost MACH DRŮBEŽ a.s., IČ: 259 81 714 sídlo: Litomyšl, Partyzánská 322, která vlastní 98,3 % akcií společnosti Vajax, a.s. Choceň, a to listinných akcií na jméno v  nominální hodnotě 800,-- Kč. Valná hromada určila hlavního akcionáře na základě dokladů, které osvědčují, že tento akcionář je hlavním akcionářem společnosti Vajax, a.s. Choceň, na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Machem Jiřím Ing. a MACH DRŮBEŽ a.s., dne 1.11.2006 ve znění dodatku ze dne 21.12.2006, podle níž MACH DRŮBEŽ a.s. převzala 4 616 ks listinných akcií znějících na jméno v nominální hodnotě 800,-- Kč. Tyto akcie činí 98,3 % základního kapitálu společnosti Vajax, a.s. Choceň. Vlastnictví bylo dále osvědčeno knihou akcionářů a kupními smlouvami. 2) Valná hromada schvaluje výši protiplnění určenou dle § 183j odst. 6, tzn. dle znaleckého posudku, částkou 2.515,-- Kč za jednu akcii v nominální hodnotě 800,-- Kč v listinné podobě znějící na jméno. Protiplnění vlastníkům ostatních účastnických cenných papírů společnosti je stanoveno na základě znaleckého posudku vypracovaného společností Česká znalecká, a.s., Hradec Králové, Nezvalova 423, IČ: 252 60 138, ze dne 13.12.2006, zapsaný ve znaleckém dení ku pod pořadovým číslem 2614/2006, podle něhož činí protiplnění za jednu účastnickou akcii na jméno v nominální hodnotě 800,-- Kč částku 2.515,-- Kč (§ 183j) odst. 6 obchodního zákona). Ke znaleckému posudku je přiložen předchozí souhlas České národní ban ky ze dne 18.12.2006, čj. 45/N/163/2006/3/2006/12170/540, který není starší tří měsíců, s vyjádřením, že výše protiplnění je přiměřená hodnotě účastnických cenných papírů. Hlavní akcionář před konáním valné hromady předal bance na její účet peněžní prostř edky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a tuto skutečnost na valné hromadě doložil. Výplata protiplnění dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů bude uskutečněna tak, že proti předložení účastnických cenných papírů v sídle společnosti Litomyšl, Partyzánská 322, předá společnost Vajax, a.s. vlastníkovi účastnických cenných papírů šek, znějící na částku odpovídající násobku počtu předaných akcií a částky 2.515,-- Kč. Šek bude dosavadnímu vlastníkovi proplacen ČSOB, a.s. Praha, pobočka Litomyšl proti jeho předložení. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů je předloží spole čnosti do 30ti dnů po přechodu vlastnického práva, tj. po uplynutí měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 3) Lhůta poskytnutí protiplnění se stanovuje nejpozději do 19.10.2007 a je stanovena v souladu s ust. § 183i/6, 183m/2,3, 183l/5,6 obchodního zákona. Valná hromada schvaluje rozhodnutí o přechodu všech účastnických akcií znějících na jméno v listinné podobě v nominální hodnotě 800,-- Kč společnosti Vajax, a.s. Choceň, IČ: 474 52 960, jednak těch, které jsou ve vlastnictví hlavního akcionáře MACH DRŮBEŽ a.s., a to v počtu 4.616 kusů a jednak všech ostatních akcií, které jsou ve vlastnictví minoritních akcionářů v počtu 77 kusů. Určuje se, že hlavním akcionářem je MACH DRŮBEŽ a.s., se sídlem Litomyšl, Partyzánská 322, PSČ 570 01, identifikační číslo 259 81 714, který vlastní 98,3 % akcií společnosti Vajax, a.s. Choceň, a na kterého přechází všechny ostatní akcie minoritních akcio nářů v počtu 77 (sedmdesátsedm) akcií, což činí 1,7 %.
od 6. 2. 2004 do 30. 4. 2009
- Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti, částka odpovídající snížení základního kapitálu bude na úhradu ztráty použita celá. Rozsah snížení základního kapitálu bude určen tak, že se základní kapitál sníží o pevnou částku 19.710.600,--Kč, tj. na 3.754.400,--Kč. Toto snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé akcie na 16 % původní hodnoty a vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních listinných akciích. V důsledku snížení základního kapitálu bude určeno, aby akcionáři předložili listinné akcie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě jednoho měsíce od výzvy představenstva učiněné způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady po té, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku.
od 9. 6. 1998 do 23. 6. 1998
- 1. Základní jmění společnosti se z částky 21.715.000,-- Kč, slovy: Dvacetjednamilionůsedmsetpatnácttisíc korun českých zvyšuje na částku 23.465.000,-- Kč, slovy: Dvacettřimilionůčtyřistašedesátpěttisíc korun českých, tedy o 1.750.000,-- Kč, slovy: Jedenmilionsedmsetpadesáttisíc korun českých.
od 9. 6. 1998 do 23. 6. 1998
- 2. Na zvýšení základního jmění budou vydány akcie na jméno v počtu 350 kusů, slovy: Třistapadesát, v nominální hodnotě po 5.000,-- Kč, slovy: Pěttisíc korun českých.
od 9. 6. 1998 do 23. 6. 1998
- 3. Akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií s tím, že akcie upíše právnická osoba, a to Státní statek Smiřice, st.p., IČO: 00017485, jako právní nástupce bývalého státního podniku Výroba vaječných výrobků, Kladská 916, Hradec Králové z důvodů dokončení privatizačního projektu tohoto bývalého státního podniku, jako kapitalizace jeho pohledávky vůči Zemědělsko obchodnímu družstvu Zálší, IČO 00131725.
od 9. 6. 1998 do 23. 6. 1998
- 4. Na splacení upsaného vkladu bude započtena pohledávka Státního statku Smiřice, st.p., IČO 00017485 ve výši 1.750.000,-- Kč, slovy: Jedenmilionsedmsetpadesáttisíc korun českých, kterou má vůči Zemědělsko obchodnímu družstvu Zálší z titulu smlouvy o převzetí dluhu.
od 9. 6. 1998 do 23. 6. 1998
- Pohledávka - nepeněžitý vklad, byla oceněna znaleckým posudkem znalce Vladimíra Karlíka, Hrnčířská 268, Litomyšl tak, že jmenovitá hodnota pohledávky činí 1.750.000,-- Kč. Znalecký posudek podal znalec jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17.12.1985 pod čj. Spr. 984/85 pro základní obor stavebnictví a ekonomiky pro odvětví ceny a odhady nemovitostí a dne 06.01.1998 pod čj. Spr. 41/98 pro odvětví oceňování podniků. Posudek byl zapsán pod poř.č. 1960-135-98 ve znaleckém deníku.
od 9. 6. 1998 do 23. 6. 1998
- Dále byla pohledávka - nepeněžitý vklad, oceněna znaleckým posudkem znalce ing. Václava Skály, Choceň, Pod Vinicí 1363, tak, že jmenovitá hodnota pohledávky činí 1.750.000,-- Kč. Znalecký posudek podal znalec jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27.3.1987 pod čj. Spr. 1186/86 pro základní obor ekonomiky odvětví ceny a odhady se specializací odhady nemovitostí. Posudek byl zapsán pod poř. č. 1112/66/98 ve znaleckém deníku.
od 9. 6. 1998 do 23. 6. 1998
- Znalci shodně uvedli, že stanovení emisního kurzu a počtu akcií bylo provedeno a odvozeno z jmenovité hodnoty vkládané pohledávky. Tato jmenovitá hodnota odpovídá současné hodnotě pohledávky i emisnímu kurzu akcií splácených vkladem této pohledávky.
od 9. 6. 1998 do 23. 6. 1998
- 5. Upsání provede upisovatel nejpozději do 10ti dnů od písemného sdělení představenstva Vajax, a.s. Choceň, že usnesení představenstva o zvýšení základního jmění bylo zapsáno do obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové.
od 8. 1. 1998 do 23. 6. 1998
- 1. Základní jmění společnosti se z částky 21.715.000,- Kč, slovy: Dvacetjednamilionůsedmsetpatnácttisíc korun českých zvyšuje na částku 23.465.000,-- Kč, slovy: Dvacettřimilionů- čtyřistašedesátpěttisíc korun českých, tedy o 1.750.000,-- Kč, slovy: Jedenmilionsedmsetpadesáttisíc korun českých. 2. Na zvýšení základního jmění budou vydány akcie na jméno v počtu 350 kusů, slovy: Třistapadesát, v nominální hodnotě po 5.000,-- Kč, slovy: Pěttisíc korun českých. 3. Akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií s tím, že akcie upíše právnická osoba, a to Státní statek Smiřice, st.p., IČO 00017485, jako právní nástupce bývalého státního podniku Výroba vaječných výrobků, Kladská 916, Hradec Králové z důvodů dokončení privatizačního projektu tohoto bývalého státního podniku, jako kapitalizace jeho pohledávky vůči Vajax, a.s. Choceň. 4. Na splacení upsaného vkladu bude započtena pohledávka Státního statku Smiřice, st.p., IČO 11117485 ve výši 1.750.000,-- Kč, slovy: Jedenmilionsedmsetpadesáttisíc korun českých, kterou má Vajax, a.s. Choceň z titulu vkladu bývalého společného podniku. 5. Upsání provede upisovatel nejpozději do 10ti dnů od písemného sdělení představenstva Vajax, a.s. Choceň, že usnesení představenstva o zvýšení základního jmění bylo zapsáno do obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové.
od 26. 10. 1992 do 1. 11. 1992
- Zastupování a podepisování: Jako statutární orgán jedná navenek představenstvo, společnost dále zastupuje ředitel (zástupce ředitele). K vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda, místopředseda, ředitel nebo zástupce ředitele a to i každý samostatně. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Za představenstvo podepisuje předseda v jeho nepřítomnosti další z členů představenstva. Společnost zastupuje ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva společnost, podepisování stejně.
od 26. 10. 1992 do 1. 11. 1992
- Dozorčí rada:
od 26. 10. 1992 do 1. 11. 1992
- Ing. Oldřich Vašina, bytem Dolní Sloupnice 79 - předseda
od 26. 10. 1992 do 1. 11. 1992
- Ing. Jiří Zedníček - místopředseda, bytem Vysoké Mýto 354
od 26. 10. 1992 do 1. 11. 1992
- Ing. Věra Plecháčková, bytem Dobříkov 138
od 26. 10. 1992 do 1. 11. 1992
- Milan Vašina, bytem Podlesí - Němčí 24
od 26. 10. 1992 do 1. 11. 1992
- Ing. Josef Jílek, bytem Hrušová 109
od 26. 10. 1992 do 1. 11. 1992
- Jan Plšek, bytem Džbánov 63
od 26. 10. 1992 do 1. 11. 1992
- Josef Poslušný, bytem Libecina 35
od 26. 10. 1992 do 1. 11. 1992
- Miloslav Novotný, bytem Hrušová
od 26. 10. 1992 do 1. 11. 1992
- Ing. Stanislav Brunclík, bytem Sruby 1
od 26. 10. 1992 do 30. 4. 2009
- Údaje o zřízení: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou z 2.10.1992 a na základě ustavující valné hromady z 2.10.1992. Společnost přebírá veškerý majetek, práva a závazky zrušeného společeného zemědělského podniku Vajax Choceň (Dp 15).
Kapitál
od 6. 2. 2004 do 30. 4. 2009
Základní kapitál 3 754 400 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 6. 1998 do 6. 2. 2004
Základní kapitál 23 465 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 11. 1992 do 23. 6. 1998
Základní kapitál 21 715 000 Kč
od 6. 2. 2004 do 30. 4. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 693.
od 6. 2. 2004 do 30. 4. 2009
- v listinné podobě
od 23. 6. 1998 do 6. 2. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 693.
od 1. 11. 1992 do 23. 6. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 343.
Statutární orgán
od 30. 8. 2005 do 30. 4. 2009
Ing. Jiří Mach - předseda představenstva
Litomyšl, Okružní 234, PSČ 570 01
den vzniku členství: 12. 8. 2005
den vzniku funkce: 12. 8. 2005
od 30. 8. 2005 do 30. 4. 2009
Ing. Richard Mach - místopředseda představenstva
Litomyšl, Okružní 234, PSČ 570 01
den vzniku členství: 12. 8. 2005
den vzniku funkce: 12. 8. 2005
od 30. 8. 2005 do 30. 4. 2009
Jiří Pavliš - člen představenstva
Svitavy, Boženy Němcové 21, PSČ 568 02
den vzniku členství: 12. 8. 2005
od 10. 8. 2004 do 30. 8. 2005
Ing. František Bartoš - Předseda představenstva
Svatý Jiří, 38, PSČ 565 01
den vzniku členství: 26. 10. 1992 - 12. 8. 2005
den vzniku funkce: 26. 10. 1992 - 12. 8. 2005
od 6. 2. 2004 do 30. 8. 2005
MVDr. Zdeňka Klusáčková - Místopředseda představenstva
Choceň, Vysokomýtská 239, PSČ 565 01
den vzniku členství: 27. 6. 2001 - 12. 8. 2005
den vzniku funkce: 27. 6. 2001 - 12. 8. 2005
od 1. 1. 2002 do 6. 2. 2004
MVDr. Zdeňka Klusáčková - Místopředseda představenstva
České Heřmanice, 31, PSČ 565 52
den vzniku členství: 27. 6. 2001
den vzniku funkce: 27. 6. 2001
od 19. 2. 2001 do 30. 8. 2005
Libuše Milotová - Člen představenstva
Sklené 82, 569 02 Březová nad Svitavou
den vzniku členství: 28. 8. 2000 - 12. 8. 2005
od 29. 4. 1996 do 14. 11. 2000
Ing. Jiří Zedníček - Člen představenstva
Vysoké Mýto, 354
od 26. 10. 1992 do 29. 4. 1996
Ing. Antonín Andrle - Člen představenstva
Vysoké Mýto, 301
od 26. 10. 1992 do 1. 1. 2002
Ing. Zdena Kulhánková - Ředitel
Vysoké Mýto, 207/III
od 26. 10. 1992 do 1. 1. 2002
Ing. Zdena Kulhánková - Místopředseda představenstva
Vysoké Mýto, 207
od 26. 10. 1992 do 10. 8. 2004
Ing. František Bartoš - Předseda představenstva
Svatý Jiří, 38
od 1. 1. 2002 do 30. 4. 2009
Způsob jednání: Společnost zastupuje a za ní jedná vůči třetím osobám předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 1. 11. 1992 do 1. 1. 2002
Zastupování a podepisování: Jako stat. orgán jedná navenek představenstvo, společnost dále zastupuje ředitel (zástupce ředitele). K vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda, místopředseda, ředitel nebo zástupce ředitele a to i každý samostatně. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Za představenstvo podepisuje předseda v jeho nepřítomnosti další z členů představenstva. Společnost zastupuje ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva společnosti, podepisování stejně.
Dozorčí rada
od 30. 8. 2005 do 30. 4. 2009
Marie Kučerová - Člen
Kunčina, 253, PSČ 569 24
den vzniku členství: 12. 8. 2005
od 30. 8. 2005 do 30. 4. 2009
Věra Dvořáková - předseda dozorčí rady
Svitavy, Svitavská 8, PSČ 568 02
den vzniku členství: 12. 8. 2005
den vzniku funkce: 12. 8. 2005
od 30. 8. 2005 do 30. 4. 2009
Ing. Vladimír Kučera, CSc. - člen dozorčí rady
Kunčina, 253, PSČ 569 24
den vzniku členství: 12. 8. 2005
od 10. 8. 2004 do 30. 8. 2005
Ing. Jiří Zedníček - Předseda
Vysoké Mýto, Pivovarská 354, PSČ 566 01
den vzniku členství: 28. 8. 2000 - 12. 8. 2005
den vzniku funkce: 28. 8. 2000 - 12. 8. 2005
od 10. 8. 2004 do 30. 8. 2005
Marie Kučerová - Člen
Kunčina, 253, PSČ 569 24
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 12. 8. 2005
od 1. 1. 2002 do 30. 8. 2005
Ing. Zdeňka Kulhánková - Člen dozorčí rady
Vysoké Mýto, 207/III, PSČ 566 01
den vzniku členství: 27. 6. 2001 - 12. 8. 2005
od 14. 11. 2000 do 10. 8. 2004
Ing. Jiří Zedníček - Předseda
Vysoké Mýto, Pivovarská 354
od 29. 4. 1996 do 1. 1. 2002
Ing. František Houdek - Místopředseda
Sruby, 34
od 1. 11. 1992 do 29. 4. 1996
Ing. Jiří Zedníček - Místopředseda
Vysoké Mýto, 354
od 1. 11. 1992 do 7. 10. 1996
Ing. Věra Plecháčková
Dobříkov, 138
od 1. 11. 1992 do 7. 10. 1996
Milan Vašina
Podlesí - Němčí 24,
od 1. 11. 1992 do 7. 10. 1996
Jan Plšek
Džbánov, 63
od 1. 11. 1992 do 7. 10. 1996
Josef Poslušný
Libecina, 35
od 1. 11. 1992 do 7. 10. 1996
Miloslav Novotný
Hrušová,
od 1. 11. 1992 do 7. 10. 1996
Ing. Stanislav Brunclík
Sruby, 1
od 1. 11. 1992 do 14. 11. 2000
Ing. Oldřich Vašina - Předseda
Dolní Sloupnice, 79
od 1. 11. 1992 do 10. 8. 2004
Ing. Josef Jílek
Hrušová, 109
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

10. 7. 2020 | | Martin Vlnas

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

Majitel společnosti Ofigo Roman Sokola se ve svém byznysplánu zaměřuje především na menší a začínající podnikatele. Nabízí jim založení s.r.o., služby virtuálního sídla i praktické příručky.

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

9. 7. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

Nástup krize byl rychlý, nové pohledávky řešíme třeba za neproplacené faktury, říká v rozhovoru Tomáš Medřický, šéf služby ePohledávky.cz. Vysvětluje také, proč je podle něj pro normálního člověka nebo drobného podnikatele těžké dostat se ke svým penězům klasickou cestou přes právníky a exekutory, a říká, že když projde návrh na teritorialitu, vymahatelnost se zhorší.

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 64 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 739,10 Kč
ČSOB 2 739,10 Kč
Komerční banka 2 743,59 Kč
Expobank CZ 2 748,00 Kč
Česká spořitelna 2 758,00 Kč
Raiffeisenbank 2 793,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 798,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

-7
+
-
2.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-13
+
-
3.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-14
+
-
4.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-33
+
-
5.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-56
+
-

Články na Heroine.cz

Gastro procházka letní Prahou: Dejte si langoše, koktejl i rajskou, po karanténě si to zasloužíte

Gastro procházka letní Prahou: Dejte si langoše, koktejl i rajskou, po karanténě si to zasloužíte

Letošní léto je pro většinu Čechů ve znamení tuzemských dovolených. Nejrůznější kampaně...více

Test Toyota C-HR. Stylový malý tank, který umí šetřit

Test Toyota C-HR. Stylový malý tank, který umí šetřit

V jejím designu se míchá kupé a terénní auto, technika zase dynamiku kombinuje se spořivostí....více

Nejsem oběť a nebudu zticha! Nahrajte si do mozku nouzový software pro nouzovou situaci

Nejsem oběť a nebudu zticha! Nahrajte si do mozku nouzový software pro nouzovou situaci

Dá se za dvě hodiny naučit, jak se ubránit při napadení? Je lepší vyjednávat, kopnout...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services