Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík ZZN Semily, a.s.
IČO: 47452986

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 11. 1992
Obchodní firma
od 19. 9. 1995

ZZN Semily, a.s.

od 1. 11. 1992 do 19. 9. 1995

Zemědělské zásobování a nákup v Semilech, a.s.

Adresa sídla
od 1. 11. 1992 do 7. 6. 2007
Semily, U Černého mostu 486
IČO
od 1. 11. 1992

47452986

DIČ

CZ47452986

Identifikátor datové schránky:p4qg7db
Právní forma
od 1. 11. 1992
Akciová společnost
Spisová značka865 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 18. 7. 2007
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 17. 6. 2002
- zprostředkování obchodu
od 17. 6. 2002
- velkoobchod
od 17. 6. 2002 do 7. 6. 2007
- maloobchod se smíšeným zbožím
od 17. 6. 2002 do 7. 6. 2007
- specializovaný maloobchod
od 17. 6. 2002 do 7. 6. 2007
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 17. 6. 2002 do 7. 6. 2007
- výroba krmiv a krmných směsí
od 17. 6. 2002 do 7. 6. 2007
- poskytování technických služeb
od 17. 6. 2002 do 7. 6. 2007
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - nákup, skladování, očetřování, úprava a odbyt zemědělských výrobků včetně federálních hmotných rezerv
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - výroba a dodávky zemědělských potřeb a ostatních výrobků při poskytování služeb
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - odbytová a obchodní činnost
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad - doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - výroba chemikálií, ochranných chemických a biologických přípravků
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - pěstování jedlých hub a výroba sadby, živného substrátu a krycí zeminy pro jejich výrobu
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - výroba keratinu, průmyslových a dalších výrobků, zpracováním rohoviny a jiných živočišných odpadů
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - výroba strojů, přístrojů, konstrukcí a zařízení pro měření a regulaci, elektrotechnických výrobků včetně mikroelektroniky a náhradních dílů
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - dřevovýroba
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - výroba lihu podle zvláštního povolení
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - výroba elektrického proudu a tepla
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - stavební, montážní a technologické práce
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - opravárenská činnost
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - servisní a analytická laboratorní činnost
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - neveřejná silniční přeprava nákladů a osob podle zvláštního povolení
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - montáž přístrojů a zařízení pro měření a regulaci
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - zprostředkování prodeje nevyužitých zásob z vedlejší výroby zemědělských organizací
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - tiskařské a reprografické práce podle zvláštního povolení
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - propagační a publikační činnost
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - práce a služby v oblasti výpočetní techniky a VTEI
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - zajišťování vzdělávání a přípravy pracovníků ve vybraných profesích
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - činnost školního závodu pro odborný výcvik žáků SOU
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - vydávání a prodej podnikových novin a časopisů podle zvláštního povolení
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - provoz veřejného vážení na vážících zařízení
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - revize zařízení, elektrozařízení a elektroinstalací, hromosvodů, tlakových nádob, zdvihadel a ocelových konstrukcí podle zvláštního povolení
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - projektová činnost podle zvláštního povolení
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - inženýrská činnost ve výstavbě podle zvláštního povolení
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - výroba a aplikace desinfekčních, desinsekčních a deratizačních prostředků, včetně bílení a malování
od 1. 11. 1992 do 17. 6. 2002
- - zahraničně obchodní činnost podle zvláštního povolení
Ostatní skutečnosti
od 28. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 28. 8. 2014
- Počet členů správní rady: 3
od 28. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 28. 8. 2014
- Řádná valná hromada ZZN Semily, a.s., se sídlem Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, IČ: 474 52 986, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 865 (dále jen Společnost), konaná dne 30. 6.2014 (třicátého června roku dva tisíce čtrnáct), v souladu s § 375 a následujících Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK): 1. Určuje, že Hlavním akcionářem společnosti ZZN Semily, a.s., je společnost DFJ, spol. s.r.o., se sídlem Vlkov pod Oškobrhem čp. 21, PSČ 289 04, IČ: 43145051, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7072 (dále jen H lavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devade sát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 22.4.2014 (dvacátého druhého dubna roku dva tisíce čtrn áct) jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265, odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 31 361 (třiceti jednoho tisíce tří set šedesáti jedné) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota předsta vuje 99,083 % (devadesát devět celých osmdesát tři tisíciny procenta) (zaokrouhleně) základního kapitálu a 99,083 % (devadesát devět celých osmdesát tři tisíciny procenta) (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost DFJ, spol. s r .o., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveř ejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku os oby odlišné od Hlavního akcionáře. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 771,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát jedna koruna česká) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 40-05/14 ze dne 26.5.2014, který vypracoval Ing. Petr Pelc, Ph.D., znalec v oboru ekonomika, se síd lem Květinářská 2, 602 00 Brno. Posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. 3. 2014. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo je uvedeno: Posudek je zpracován na základě objednávky společnosti DFJ, spol. s r.o. Jeho účelem bylo stanovit hodnotu akcií společnosti ZZN Semily, a.s., a to pro účely přiměřené výše protiplnění za akcie společnosti ZZN Semily, a.s. při uplatnění práva nuceného pře chodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle § 375 zákona 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. Jako stěžejní byla použita metoda přecenění aktiv. Tato metoda nejlépe zobrazuje skutečnou hodnotu podniku ve stávajícím stádiu vývoje. Z důvodu úplnosti znaleckého posudku je stanovena i účetní hodnotu vlastního kapitálu společnosti a posouzena tržní hodnota v závěru obchodování akcií na veřejném trhu. Po zvážení předpokladů právní, ekonomické, provozní a všeobecné povahy, které jsou mi k datu zpracování posudku známi, z pohledu objektivity, opatrnosti a pro zadaný účel ocenění činím závěr: Přiměřená hodnota protiplnění za 1 (jeden) kus akcie s nominální hodnotou 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) společnosti ZZN Semily, a.s. činí 77 0,84 Kč. (sedm set sedmdesát korun českých osmdesát čtyři haléře." 3. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 27758419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která je oprávněna poskytovat služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžníc h prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 4. Informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 30. 6. 2014, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8. 00 hod. do 14.00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností telefonní číslo 608 434 789, e-mail: janosik@dfj.cz. 5. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 27758419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po předložení akcií. Akcionářům S polečnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů. Akcionářům, kteří dosud výměnu akcií neprovedli a předloží akcie s vyznačenou formou na majitele, bude protiplnění vyplaceno na bankovní ú čet nebo poštovní poukázkou. Dosavadní vlastník akcií s vyznačenou formou na majitele je povinen sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštov ní poukázkou. 6. Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1. ZOK do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO: 27758419, a to v sídle této společnosti na adrese 616 00 Brno, Veveří 111, a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9.00 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 hodin do 16.00 hodin. Obchodníka je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na telefonním č ísle 538 705 742, 538 705 773, e-mail: corporate@cyrrus.cz. 7. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry zmocněnci Společnosti do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce minimálně 15 (patnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1. ZOK věty první. Společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 1. ZOK). 8. Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3. ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného od kladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 5. 10. 2000 do 30. 1. 2001
- Valná hromada akciové společnosti konaná dne 27.9.2000 rozhodla, že z důvodu zlepšení finanční situace společnosti zvyšuje základní jmění společnosti o 4 500 000,-- Kč (slovy čtyři miliony pětset tisíc korun českých), s vyloučením přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií, a to nepeněžitým vkladem spočívajícím v nemovitostech s tím, že se jedná o tyto nemovi- tosti: sklad čp. 210 postavený na stavební parcele č.parc.349/2 a pozemky č.parc. 349/2, 1953/4, 1953/7 a 2368/4 v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, zapsané na listu vlastnictví č.1573, rodinný dům čp. 29 postavený na stavební parcele č.parc. 1118 a pozemky č.parc. 1118, 1094/1, 1094/2, 1094/3 a 1116 v katastrálním území Semily, zapsané na listu vlastnictví č. 2721 a sklad čp. 299 postavený na stavební parcele č.par. 937 a pozemky č.parc. 937 a 938 v katastrálním území Jilemnice, zapsané na listu vlastnictví č. 2017, přičemž tyto nemovitosti byly oceněny znaleckými posudky dvou soudních znalců pana Pavla Danyse ze dne 1.9.2000 č. 1499-119/2000, č. 1498-118/2000 a č. 1505-125/2000 částkou ve výši 4 670 180,-- Kč (slovy čtyři miliony šestset sedmdesát tisíce jednosto osmdesát korun českých) a pana Pavla Rejna ze dne 1.9.2000 č. 3408-74/2000, č. 3409-75/2000 a č. 3410-76/2000 částkou ve výši 4 768 572,-- Kč (slovy čtyři miliony sedmset šedesát osm tisíc pětset sedmdesát dvě koruny české), a schvaluje podle těchto znaleckých posudků hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu částkou 4 500 000,-- Kč (slovy čtyři miliony pětset tisíc korun českých). Na toto zvýšení základního jmění bude vydáno 4500 kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za emisní kurs ve výši 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za jednu akcii, které budou nabídnuty k upsání vlastníku nepeněžitého vkladu akciové společnosti PTS Semily, a.s. se sídlem Semily, U Černého mostu 486, PSČ 513 16, IČO 25 28 43 39. Nové akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě, která počne běžet jeden týden ode dne nabytí právní moci usnesení soudu, kterým bude usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku, a skončí čtrnáct dnů ode dne počátku běhu této lhůty. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií do čtrnácti dnů ode dne upsání předáním písemného prohlášení o vkladu nemovitostí s úředně ověřenými podpisy v sídle společnosti a předáním nepeněžitého vkladu společnosti.
od 13. 1. 1998 do 28. 7. 1998
- Valná hromada rozhodla dne 25. 6. 1997 o zvýšení základního jmění na 27,151.000,-- Kč
od 14. 5. 1993
- Právní poměry - ve znění změny ze dne 13.4.1993.
od 1. 11. 1992
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 o.z. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst.3 zák.č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 7.10.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 11. 1992 do 1. 11. 1992
- Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstva a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 1. 11. 1992 do 1. 11. 1992
- Dozorčí rada:
od 1. 11. 1992 do 1. 11. 1992
- Ing. František V á c l a v í k , CSc., rč. xxxx, bytem Dolní Sytová 49
od 1. 11. 1992 do 1. 11. 1992
- Ing. Karel M e č í ř , rč. xxxx, bytem Semily 535
od 1. 11. 1992 do 1. 11. 1992
- Věra J ó n o v á , rč. xxxx, bytem Semily 461
od 1. 11. 1992 do 14. 5. 1993
- Výše základního jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí Kčs 24.914.000,--. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Zemědělské zásobování a nákup v Semilech. Základní jmění společnosti je rozděleno na 19.934 akcií na majitele po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty a 4.980 akcií na jméno po Kčs 1.000,-jmenovité hodnoty.
Kapitál
od 30. 1. 2001
Základní kapitál 31 651 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 7. 1998 do 30. 1. 2001
Základní kapitál 27 151 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 5. 1993 do 28. 7. 1998
Základní kapitál 25 029 000 Kč
od 28. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 31 651.
od 7. 6. 2007 do 28. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 006.
od 7. 6. 2007 do 28. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 26 645.
od 30. 1. 2001 do 7. 6. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 26 645.
od 28. 7. 1998 do 30. 1. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 22 145.
od 14. 5. 1993 do 28. 7. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 20 023.
od 14. 5. 1993 do 7. 6. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 006.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 28. 8. 2014
Ing. DAVID JÁNOŠÍK
Vlkov pod Oškobrhem, , PSČ 289 04
den vzniku funkce: 30. 6. 2014
od 9. 10. 2012 do 28. 8. 2014
Ing. David Jánošík - předseda představenstva
Opočnice - Vlkov pod Oškobrhem, 21, PSČ 289 04
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 29. 6. 2012 - 30. 6. 2014
od 9. 10. 2012 do 28. 8. 2014
Ing. Jiří Poživil - místopředseda představenstva
Česká Lípa, Žíznikov 90, PSČ 470 0l
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 29. 6. 2012 - 30. 6. 2014
od 9. 10. 2012 do 28. 8. 2014
Ing. Ivo Hradecký - člen představenstva
Semily, Bavlnářská 536, PSČ 513 01
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 30. 6. 2014
od 16. 9. 2008 do 9. 10. 2012
Ing. David Jánošík - předseda představenstva
Opočnice - Vlkov pod Oškobrhem, 21, PSČ 289 04
den vzniku členství: 30. 6. 2008 - 29. 6. 2012
den vzniku funkce: 30. 6. 2008 - 29. 6. 2012
od 16. 9. 2008 do 9. 10. 2012
Ing. Ivo Hradecký - místopředseda představenstva
Semily, Bavlnářská 536, PSČ 513 01
den vzniku členství: 30. 6. 2008 - 29. 6. 2012
den vzniku funkce: 30. 6. 2008 - 29. 6. 2012
od 16. 9. 2008 do 9. 10. 2012
Ing. Jiří Poživil - člen představenstva
Česká Lípa - Žizníkov, 90, PSČ 470 01
den vzniku členství: 30. 6. 2008 - 29. 6. 2012
od 30. 9. 2005 do 16. 9. 2008
Ing. David Jánošík - předseda představenstva
Vlkov pod Oškobrhem, 21, PSČ 289 04
den vzniku členství: 10. 6. 2005 - 30. 6. 2008
den vzniku funkce: 10. 6. 2005 - 30. 6. 2008
od 30. 9. 2005 do 16. 9. 2008
Ing. Ivo Hradecký - místopředseda představenstva
Semily, Bavlnářská 536, PSČ 513 01
den vzniku členství: 10. 6. 2005 - 30. 6. 2008
den vzniku funkce: 10. 6. 2005 - 30. 6. 2008
od 30. 9. 2005 do 16. 9. 2008
Ing. Jiří Poživil - člen představenstva
Česká Lípa, Žíznikov 90, PSČ 470 0l
den vzniku členství: 10. 6. 2005 - 30. 6. 2008
den vzniku funkce: 10. 6. 2005
od 22. 11. 2004 do 30. 9. 2005
Slavoj Kvíz - předseda představenstva
Semily, Husova 78, PSČ 513 01
den vzniku členství: 17. 6. 2004
den vzniku funkce: 17. 6. 2004 - 10. 6. 2005
od 22. 11. 2004 do 30. 9. 2005
Ing. Ivo Hradecký - místopředseda představenstva
Semily, Bavlnářská 536, PSČ 513 01
den vzniku členství: 17. 6. 2004
den vzniku funkce: 17. 6. 2004 - 10. 6. 2005
od 22. 11. 2004 do 30. 9. 2005
Ing. David Jánošík - člen představenstva
Vlkov pod Oškobrhem, 21, PSČ 289 04
den vzniku členství: 17. 6. 2004 - 10. 6. 2005
od 17. 6. 2002 do 22. 11. 2004
Slavoj Kvíz - Předseda představenstva
Semily, Husova 78, PSČ 513 01
den vzniku členství: 29. 6. 2001 - 17. 6. 2004
den vzniku funkce: 29. 6. 2001 - 17. 6. 2004
od 17. 6. 2002 do 22. 11. 2004
Ing. Ivo Hradecký - Místopředseda představenstva
Semily, Bavlnářská 536, PSČ 513 01
den vzniku členství: 29. 6. 2001 - 17. 6. 2004
den vzniku funkce: 29. 6. 2001 - 17. 6. 2004
od 17. 6. 2002 do 22. 11. 2004
Ing. David Jánošík - Člen představenstva
Vlkov pod Oškobrhem, 21, PSČ 289 04
den vzniku členství: 29. 6. 2001 - 17. 6. 2004
od 13. 1. 1998 do 17. 6. 2002
Ing. David Jánošík - Člen představenstva
Vlkov pod Oškobrhem, 21, PSČ 289 04
od 13. 1. 1998 do 17. 6. 2002
Ing. Ivo Hradecký - Místopředseda představenstva
Semily, Bavlnářská 536, PSČ 513 01
od 19. 9. 1995 do 13. 1. 1998
Ing.Blanka D v o r n í k o v á CSc. - Místopředseda představenstva
Jihlava, U hřbitova 12
od 19. 9. 1995 do 13. 1. 1998
Ing. Ivo Hradecký - Člen představenstva
Semily, Bavlnářská 536
od 19. 9. 1995 do 17. 6. 2002
Slavoj Kvíz - Předseda představenstva
Semily, Husova 78
od 21. 3. 1995 do 19. 9. 1995
Ing. Ivo Hradecký - Předseda představenstva
Semily, Jana Žižky 176
od 1. 11. 1992 do 21. 3. 1995
Ing. Ivo Hradecký - Člen představenstva
Semily, Jana Žižky 176
od 1. 11. 1992 do 19. 9. 1995
Ing. Jiří Lukeš - Člen představenstva
Semily, Bavlnářská 536
od 1. 11. 1992 do 19. 9. 1995
Zdeněk Prokůpek - Člen představenstva
Semily, Pod Černým mostem 478
od 28. 8. 2014
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech.
od 7. 6. 2007 do 28. 8. 2014
Zastupování a podepisování: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují všichni členové představenstva společně nebo samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 1. 11. 1992 do 7. 6. 2007
Zastupování a podepisování: Za společnost jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, ane samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Správní rada
od 28. 8. 2014
Ing. DAVID JÁNOŠÍK - předseda správní rady
Vlkov pod Oškobrhem, , PSČ 289 04
den vzniku členství: 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2014
od 28. 8. 2014
Ing. JIŘÍ POŽIVIL - člen správní rady
Česká Lípa - Žizníkov, , PSČ 470 01
den vzniku členství: 30. 6. 2014
od 28. 8. 2014
MAGDALÉNA JÁNOŠÍKOVÁ - člen správní rady
Praha - Kobylisy, U třešňovky, PSČ 182 00
den vzniku členství: 30. 6. 2014
Dozorčí rada
od 9. 10. 2012 do 28. 8. 2014
Magdalena Jánošíková - předseda dozorčí rady
Praha 8, U Třešňovky, PSČ 182 00
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 29. 6. 2012 - 30. 6. 2014
od 9. 10. 2012 do 28. 8. 2014
Jana Kašparová - člen dozorčí rady
Zákupy, Družstevní 386, PSČ 471 23
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 30. 6. 2014
od 9. 10. 2012 do 28. 8. 2014
Monika Poživilová - člen dozorčí rady
Česká Lípa - Žizníkov, 90, PSČ 470 01
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 30. 6. 2014
od 16. 9. 2008 do 9. 10. 2012
Magdalena Jánošíková - předseda dozorčí rady
Praha 8, U Třešňovky 17/225, PSČ 182 00
den vzniku členství: 30. 6. 2008 - 29. 6. 2012
den vzniku funkce: 30. 6. 2008 - 29. 6. 2012
od 16. 9. 2008 do 9. 10. 2012
Jana Kašparová - člen dozorčí rady
Zákupy, Družstevní 386, PSČ 471 23
den vzniku členství: 30. 6. 2008 - 29. 6. 2012
od 16. 9. 2008 do 9. 10. 2012
Monika Poživilová - člen dozorčí rady
Česká Lípa - Žizníkov, 90, PSČ 470 01
den vzniku členství: 30. 6. 2008 - 29. 6. 2012
od 7. 6. 2007 do 16. 9. 2008
Monika Poživilová - člen dozorčí rady
Česká Lípa - Žizníkov, 90, PSČ 470 01
den vzniku členství: 18. 5. 2007 - 30. 6. 2008
od 30. 9. 2005 do 7. 6. 2007
Zdeněk Novák - člen dozorčí rady
Semily, Bítouchov 63
den vzniku členství: 10. 6. 2005 - 18. 5. 2007
od 30. 9. 2005 do 16. 9. 2008
Magdalena Jánošíková - předseda dozorčí rady
Praha 9-Prosek, Stoupající 786/14, PSČ 190 00
den vzniku členství: 10. 6. 2005 - 30. 6. 2008
den vzniku funkce: 10. 6. 2005 - 30. 6. 2008
od 30. 9. 2005 do 16. 9. 2008
Jana Kašparová - člen dozorčí rady
Zákupy, Družstevní 386, PSČ 471 23
den vzniku členství: 10. 6. 2005 - 30. 6. 2008
od 22. 11. 2004 do 30. 9. 2005
Ing. Jiří Poživil - předseda dozorčí rady
Česká Lípa - Žíznikov, 90, PSČ 470 01
den vzniku členství: 17. 6. 2004 - 10. 6. 2005
den vzniku funkce: 17. 6. 2004 - 10. 6. 2005
od 22. 11. 2004 do 30. 9. 2005
Zdeněk Novák - člen dozorčí rady
Semily - Bítouchov, 63
den vzniku členství: 17. 6. 2004 - 10. 6. 2005
od 22. 11. 2004 do 30. 9. 2005
Jana Kašparová - člen dozorčí rady
Zákupy, Družstevní 386
den vzniku členství: 17. 6. 2004 - 10. 6. 2005
od 17. 6. 2002 do 22. 11. 2004
Mgr. Iva Kvízová - Člen dozorčí rady
Semily, Husova 78, PSČ 513 01
den vzniku členství: 29. 6. 2001 - 17. 6. 2004
od 11. 11. 1999 do 17. 6. 2002
Ing. Josef Bílek - Předseda dozorčí rady
Turnov 1, Rakousy 24, PSČ 511 01
od 11. 11. 1999 do 17. 6. 2002
Mgr. Iva Kvízová - Člen dozorčí rady
Semily, Husova 78, PSČ 513 01
od 11. 11. 1999 do 22. 11. 2004
Zdeněk Novák - Místopředseda dozorčí rady
Semily, Bítouchov 63, PSČ 513 01
od 13. 1. 1998 do 11. 11. 1999
Věra Jónová - Předseda dozorčí rady
Semily, 461
od 13. 1. 1998 do 11. 11. 1999
Ing. Petr Hamouz - Místopředseda dozorčí rady
Hradec Králové, Tomáškova 478, PSČ 500 02
od 13. 1. 1998 do 11. 11. 1999
Ing. Josef Bílek - Člen dozorčí rady
Turnov 1, Rakousy 24, PSČ 511 01
od 19. 9. 1995 do 13. 1. 1998
Ing. David Jánošík
Daliměřice p.Turnov, U lip 367, PSČ 511 01
od 19. 9. 1995 do 13. 1. 1998
Ing. Jiří Dědeček
Třebíč, Marie Majerové 744
od 1. 11. 1992 do 19. 9. 1995
Ing. František Václavík, CSc.
Dolní Sytová, 49
od 1. 11. 1992 do 19. 9. 1995
Ing. Karel Mečíř
Semily, 535
od 1. 11. 1992 do 13. 1. 1998
Věra Jónová
Semily, 461
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 21 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 14 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 22 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 686,50 Kč
ČSOB 2 686,50 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Komerční banka 2 696,44 Kč
Česká spořitelna 2 710,00 Kč
Raiffeisenbank 2 738,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 747,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+9
+
-
2.Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-3
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-10
+
-
4.Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-62
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-87
+
-

Články na Heroine.cz

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Po narození dcery jsem si feministickou otázku začal uvědomovat mnohem palčivěji než dřív....více

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Jak se tisíce let stará pravidla slučují s postmoderní dobou a Instagramem? V čem moderním...více

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Vyzkoušeli jsme účinky nové řady kosmetického přístroje UFO, které poskytuje hned tři...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services