Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Kabelová televize Přerov, a.s.
IČO: 47672099 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 10. 1992
Datum zániku31. 12. 2010
StavVymazáno
Obchodní firma
od 28. 1. 1998 do 31. 12. 2010

Kabelová televize Přerov, a.s.

od 27. 10. 1992 do 28. 1. 1998

Kabelová televize Přerov, akciová společnost (zkratka: Kabelová televize Přerov, a.s.)

Sídlo
od 28. 9. 1995 do 25. 4. 2002
Přerov, U Bečvy 2
od 27. 10. 1992 do 28. 9. 1995
Přerov, Kratochvílova 41
IČO
od 27. 10. 1992 do 31. 12. 2010

47672099

DIČ

CZ47672099

Právní forma
od 27. 10. 1992 do 31. 12. 2010
Akciová společnost
Spisová značka492 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 3. 10. 2006 do 31. 12. 2010
- výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově- obrazových záznamů
od 3. 10. 2006 do 31. 12. 2010
- výuka jazyků
od 3. 10. 2006 do 31. 12. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 3. 10. 2006 do 31. 12. 2010
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 3. 10. 2006 do 31. 12. 2010
- překladatelská a tlumočnická činnost
od 3. 1. 2004 do 31. 12. 2010
- poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
od 25. 4. 2002 do 31. 12. 2010
- zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě
od 25. 4. 2002 do 31. 12. 2010
- poskytování telekomunikačních služeb - neveřejné hlasové služby poskytované uživatelům pobočkových sítí připojených ke koncovému bodu veřejné telekomunikační sítě včetně zprostředkování přístupu k veřejné telefonní službě a služby poskytované uzavřeným uživatelským skupinám i v jiných než pobočkových sítích - veřejná elektronická pošta - veřejné služby zprostředkování přístupu k datovým sítím - veřejné služby konverze protokolu, formátu a kódu - veřejné služby přenosu dat - veřejné služby zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě INTERNET - veřejné služby hlasové komunikace prostřednictvím sítě INTERNET - veřejná služba pronájmu telekomunikačních okruhů
od 25. 4. 2002 do 31. 12. 2010
- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
od 25. 4. 2002 do 31. 12. 2010
- provozování rozhlasového a televizního vysílání
od 25. 4. 2002 do 31. 12. 2010
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 25. 4. 2002 do 31. 12. 2010
- velkoobchod
od 25. 4. 2002 do 31. 12. 2010
- specializovaný maloobchod
od 25. 4. 2002 do 31. 12. 2010
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 25. 4. 2002 do 31. 12. 2010
- reklamní činnost a marketing
od 25. 1. 1996 do 25. 4. 2002
- zřizování kabelových rozvodů pro přenos televizního a rozhlasového vysílání pro město Přerov a provozování kabelové televize
od 27. 10. 1992 do 25. 4. 2002
- - nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 31. 12. 2010 do 31. 12. 2010
- I. Společnost Kabelová televize Přerov, a.s. se sídlem Přerov, Přerov I - Město, U Bečvy č.p. 2883, PSČ 750 02, IČ 476 72 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B vložce 492 zanikla bez likvidace sloučením se společnost í Nej TV a.s. se sídlem České Budějovice, Husova tř. 1847/5, PSČ 370 01, IČ 281 28 338, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1940, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnos t přešlo podle schváleného projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 29.10.2010 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010 veškeré jmění zaniklé společnosti. Další společností, jež podle téhož projektu vnitrostátní fúze zanikla sloučením se společností Ne j TV a.s. byla společnost BKS Capital Partners a.s. se sídlem Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ 120 00, IČ 275 74 016, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 10901. II. Z obchodního rejstříku se vymazává společnost Kabelová televize Přerov, a.s. se sídlem Přerov, Přerov I - Město, U Bečvy č.p. 2883, PSČ 750 02, IČ 476 72 099 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
od 22. 10. 2010 do 31. 12. 2010
- 1. Určení hlavního akcionáře : Společnost BKS Capital Partners a.s. se sídlem Praha 2, Francouzská 75/4, IČ : 27574016, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10901 jako Hlavní akcionář vlastní hromadnou listinu č. 1 o celkové jmenovité hodnotě 3,080.000,- Kč (slovy : tři miliony osmdesát tisíc korun českých) nahrazujících 308 ks kmenových listinných akcií společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy : deset tisíc korun českých) každé, hromadnou lis tinu č. 2 společnosti o celkové jmenovité hodnotě 2,100.000,- Kč (slovy : dva miliony jedno sto tisíc korun českých) nahrazujících 210 ks kmenových listinných akcií společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy : deset tisíc korun českých) každé, hromadnou listinu č. 3 společnosti o celkové jmenovité hodnotě 1,120.000,- Kč (slovy : jeden milion jedno sto dvacet tisíc korun českých) nahrazujících 112 ks kmenových listinných akcií společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy : deset tisíc korun českých) každé. Společnost BKS Capital Partners a.s. tak vlastní 90% akcií společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 6.300.000,- Kč (slovy : šest milionů tři sta tisíc korun českých) představujících 90% účast na základním kapitálu spole čnosti, s nimiž je spojen 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Společnost BKS Capital Partners a.s. je tak Hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 2. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií společnosti na Hlavního akcionáře : Mimořádná valná hromada společnosti rozhoduje dle § 183i a následujících obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaných společností ve vlastnictví akci onářů společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku ("den účinnosti přechodu akcií"). 3. Výše protiplnění : Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, peněžité protiplnění ve výši 31930000/70 Kč (slovy : třicet jed na milionů devět set třicet tisíc sedmdesátin korun českých) za jednu akcii společnosti. Přiměřenost tohoto protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 47-586-2010 ze dne 30.9.2010 zpracovaným Ing. Markem Lubošem, Rennerova 2510, Rakovník, soudním zna lcem v oboru ekonomika - ceny a odhady podniků. Dle závěrů tohoto znaleckého posudku je protiplnění ve výši 31930000/70 Kč (slovy : třicet jedna milionů devět set třicet tisíc sedmdesátin korun českých) za akcii přiměřené. Stanovené protiplnění se od část ky uvedené znaleckým posudkem jako přiměřené neodchyluje. 4. Poskytnutí protiplnění : Hlavní akcionář poskytne uvedené peněžní protiplnění oprávěným osobám do dvaceti (20-ti) dnů ode dne, kdy budou akcie společnosti předány dle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Dosavadní akcionáři (odlišní od Hlavního akci onáře) jsou povinni předložit veškeré jimi vlastněné akcie vydané společností do třiceti (30) dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vlastník těchto akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V takovém pří padě Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo ještě před dnem účinnosti přechodu akcií, již zaniklo). Hlavní akcionář převedl před konáním této mimořádné valné hromad y peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžitého protiplnění všem ostatním akcionářům, společnosti Česká spořitelna, a.s. a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti. Společnost Česká spořitelna, a.s. je pověřena Hlavním akcionářem k  provedení výplat protiplnění. 5. Předložení akcií : Dosavadní vlastníci akcií společnosti, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie do 30 (slovy : třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva společnosti na adrese, Přerov I - Město, U Bečvy č.p. 2883, PSČ 750 02, každý pr acovní den od 10 do 12 hodin. Předáním akcií vznikne dosavadním akcionářům právo na zaplacení protiplnění, a to podle jejich žádosti buď peněžní poukázkou nebo převodem na účet, který společnosti sdělí. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, b ude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než čtrnáct (14) dnů. Nepředloží-li akcionáři své akcie ani v této dodatečné lhůtě bude společnost postupovat dle obchodního zákoníku.
od 14. 1. 1997 do 29. 3. 2010
- "Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 6,000.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Bude upsáno 600 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč v listinné podobě, všechny vydávané akcie budou znít na jméno a budou veřejně neobchodovatelné. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti, a to v sídle společnosti ve lhůtě nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemného sdělení představenstva o provedení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, přičemž na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč lze upsat 6 ks nových akcií o jmenovité hodnotě po 10.000,-Kč. Všechny nově upisované akcie budou upisovány s využitím přednostního práva, přičemž emisní kurz každé nově upisované akcie odpovídá její jmenovité hodnotě a činí 10.000,-Kč. Část akcií, které by v důsledku zániku přednostního práva podle § 204a odst. 3 obchodního zákoníku nebyly upsány s využitím přednostního práva, bude upsána akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií na účet společnosti vedený u Investiční a Poštovní banky a.s., pobočky Přerov, č. účtu 1xxxx ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy akcie upsal."
od 27. 10. 1992 do 28. 9. 1995
- J e d n á n í : Představenstvo má čtyři členy, z nichž každý je oprávněn jednat jménem společnosti. Společnost je však zavázána pouze z úkonů podepsaných současně předsedou představenstva a jedním členem představenstva.
od 27. 10. 1992 do 28. 9. 1995
- Základní jmění: činí 1.000.000,- Kčs a je rozděleno na 1.000,- akcií, jejich hodnota činí 1.000,- Kčs. Všechny akcie zní na jméno.
od 27. 10. 1992 do 28. 9. 1995
- Dozorčí rada: JUDr. Vladimír P u c h a l s k ý , bytem Přerov, Kainarova č. 7 Ing. Jiří L a j t o c h , bytem Přerov, Bratrská č. 26 JUDr. Otakar Š i š k a , bytem Přerov, Velká Dlážka č. 19 Ing. Roman R u d o l f , bytem Přerov - Předmostí, Hranická č. 21
Kapitál
od 28. 1. 1998 do 31. 12. 2010
Základní kapitál 7 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 9. 1995 do 28. 1. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 28. 1. 1998 do 31. 12. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 700.
od 28. 9. 1995 do 28. 1. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 22. 10. 2010 do 31. 12. 2010
Nicolas Boissin - předseda představenstva
Praha 4 - Braník, Příkrá, PSČ 147 00
den vzniku členství: 30. 9. 2010
den vzniku funkce: 30. 9. 2010
od 22. 10. 2010 do 31. 12. 2010
Ing. Jaroslav Hanyk - člen představenstva
Praha 10, Ukrajinská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 30. 9. 2010
od 5. 3. 2009 do 22. 10. 2010
Jiří Lupač - předseda představenstva
Přerov - Přerov I - Město, U Žebračky 2843/28, PSČ 750 02
den vzniku členství: 16. 12. 2008 - 30. 9. 2010
den vzniku funkce: 16. 12. 2008 - 30. 9. 2010
od 5. 3. 2009 do 22. 10. 2010
JUDr. Otakar Šiška - místopředseda představenstva
Přerov - Přerov I - Město, Velká Dlážka 316/19, PSČ 750 02
den vzniku členství: 16. 12. 2008 - 30. 9. 2010
den vzniku funkce: 16. 12. 2008 - 30. 9. 2010
od 5. 3. 2009 do 22. 10. 2010
Ing. Miroslav Fikr - člen představenstva
Přerov - Přerov VI - Újezdec, Nová čtvrť 290/21a, PSČ 750 02
den vzniku členství: 16. 12. 2008 - 30. 9. 2010
od 3. 1. 2004 do 5. 3. 2009
JUDr. Otakar Šiška - místopředseda představenstva
Přerov I - Město, Velká Dlážka 316/19
den vzniku členství: 18. 4. 1995 - 16. 12. 2008
den vzniku funkce: 15. 4. 2003 - 16. 12. 2008
od 3. 1. 2004 do 5. 3. 2009
Mgr. Elena Grambličková - člen představenstva
Přerov I - Město, Bezručova 23
den vzniku členství: 10. 6. 2003 - 16. 12. 2008
od 25. 4. 2002 do 3. 1. 2004
MVDr. Jiří Pavelka - místopředseda představenstva
Přerov, U tenisu 801/8
od 25. 4. 2002 do 5. 3. 2009
Jiří Lupač - předseda představenstva
Přerov, U Žebračky 2843/28
den vzniku členství: 27. 10. 1992 - 16. 12. 2008
od 28. 9. 1995 do 28. 1. 1998
Ing. Ladislav Trnkal - člen představenstva
Přerov, Kozlovská č. 7
od 28. 9. 1995 do 25. 4. 2002
Jiří Lupač - předseda představenstva
Přerov, Žižkova č. 4
od 28. 9. 1995 do 25. 4. 2002
MVDr. Jiří Pavelka - místopředseda představenstva
Přerov, Palackého č. 13
od 28. 9. 1995 do 3. 1. 2004
JUDr. Otakar Šiška - člen představenstva
Přerov, Velká Dlážka č. 19
od 27. 10. 1992 do 28. 9. 1995
JUDr. Petr Dutko - člen představenstva
Přerov, Jaselská č. 8
od 27. 10. 1992 do 28. 9. 1995
Pavel Konvička - člen představenstva
Přerov, Purkyňova č. 1
od 27. 10. 1992 do 28. 9. 1995
Jiří Lupač - člen představenstva
Přerov, Žižkova č. 4
od 27. 10. 1992 do 28. 1. 1998
Ing. Jiří Pospíšil - člen představenstva
Přerov, U tenisu č. 7
od 25. 4. 2002 do 31. 12. 2010
Jednání: Za akciovou společnost jedná jejím jménem samostatně předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
od 28. 9. 1995 do 25. 4. 2002
Jednání: Každý člen představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti. Společnost je však zavázána pouze z úkonů podepsaných současně předsedou představenstva a jedním členem představenstva.
Dozorčí rada
od 22. 10. 2010 do 31. 12. 2010
Ing. Lubomír Soukup - předseda dozorčí rady
Praha 4, Matúškova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 30. 9. 2010
den vzniku funkce: 30. 9. 2010
od 22. 10. 2010 do 31. 12. 2010
Ing. Zdeněk Houda - člen dozorčí rady
Sezimovo Ústí, Palackého, PSČ 391 01
den vzniku členství: 30. 9. 2010
od 22. 10. 2010 do 31. 12. 2010
Ing. Zdeněk Navracký - člen dozorčí rady
Praha 5, Na Stárce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 9. 2010
od 5. 3. 2009 do 22. 10. 2010
Ing. Jiří Lajtoch - předseda dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Bratrská 531/26, PSČ 750 02
den vzniku členství: 16. 12. 2008 - 30. 9. 2010
den vzniku funkce: 16. 12. 2008 - 30. 9. 2010
od 5. 3. 2009 do 22. 10. 2010
Ing. Miroslav Brath - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Bartošova 396/33, PSČ 750 02
den vzniku členství: 16. 12. 2008 - 30. 9. 2010
od 5. 3. 2009 do 22. 10. 2010
Josef Zdráhala - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, U Žebračky 2842/36, PSČ 750 02
den vzniku členství: 16. 12. 2008 - 30. 9. 2010
od 21. 9. 2005 do 5. 3. 2009
Ing. Miroslav Fikr - člen
Přerov VI - Újezdec, Nová čtvrť 290/21a
od 14. 1. 1997 do 21. 9. 2005
Ing. Miroslav Fikr - člen
Přerov, Kozlovská č. 1
od 28. 9. 1995 do 14. 1. 1997
Vladimír Puchalský - člen
Přerov, Čapky Drahlovského č. 14
od 28. 9. 1995 do 25. 4. 2002
Ing. Roman Rudolf - člen
Přerov, Jižní čtvrť II/17
od 28. 9. 1995 do 5. 3. 2009
Ing. Jiří Lajtoch - člen
Přerov, Bratrská č. 26
od 28. 9. 1995 do 5. 3. 2009
Ing. Miroslav Brath - člen
Přerov, Trávník 14
Akcionáři
od 29. 3. 2010 do 22. 10. 2010
EMOS spol. s r.o., IČO: 19014104
Přerov - Přerov I - Město, Šířava, PSČ 750 02
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 24 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 41 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 5 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 623,00 Kč
Komerční banka 2 628,75 Kč
Sberbank CZ 2 634,00 Kč
Expobank CZ 2 634,70 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 680,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 480 644 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+48
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+19
+
-
3.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+15
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-77
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-96
+
-

Články na Heroine.cz

Terapeut Pavel Rataj: „Nežijeme ve vztazích tak, aby mohly dlouhodobě obstát.“ (2. část)

Terapeut Pavel Rataj: „Nežijeme ve vztazích tak, aby mohly dlouhodobě obstát.“ (2. část)

Druhá část obsáhlého rozhovoru s párovým terapeutem a manželským a rodinným poradcem Pavlem...více

Terapeut Pavel Rataj: „Nežijeme ve vztazích tak, aby mohly dlouhodobě obstát.“ (1. část)

Terapeut Pavel Rataj: „Nežijeme ve vztazích tak, aby mohly dlouhodobě obstát.“ (1. část)

Pavel Rataj je uznávaným párovým terapeutem a manželským a rodinným poradcem. V první...více

Moje dítě hraje Minecraft

Moje dítě hraje Minecraft

Proč se nebojím o své děti, když paří bez limitu.

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Nárok na celou dovolenou po MD
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > Nárok na celou dovolenou po MD

Otázka: Dobrý den, prosím o radu, dejme tomu, že od 7. 11. 2019 do 21. 5. 2019 budu čerpat MD. Budu mít nárok na celou řádnou dovolenou za rok 2020 k vyčerpání mezi koncem MD a počátkem RD? Nejsem si jistá, jestli...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services