KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s.
IČO: 47675799 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Datum zániku26. 5. 2012
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 1. 1994 do 26. 5. 2012

KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s.

Sídlo
od 1. 1. 1994 do 8. 11. 1999
Břidličná, Bruntálská 8
IČO
od 1. 1. 1994 do 26. 5. 2012

47675799

DIČ

CZ47675799

Právní forma
od 1. 1. 1994 do 26. 5. 2012
Akciová společnost
Spisová značka6359 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 27. 3. 1995 do 26. 5. 2012
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 9. 11. 1994 do 23. 10. 1995
- šicí práce
od 9. 11. 1994 do 23. 10. 1995
- provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- truhlářství
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- hostinská činnost
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- stavba strojů s mechanickým pohonem
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- slévání železných i neželezných obecných kovů
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- válcování a tvarování neželezných kovů a jejich slitin za tepla i za studena
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- výroba laminovaných, potištěných a jinak zušlechtěných obalových materiálů a obalů
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- výzkumná činnost v oblasti technologií výroby a zpracování neželezných kovů a laminovaných, potištěných či jinak zušlechtěných obalových materiálů
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- silniční motorová doprava
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- vnitrostátní zasílatelství
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- montáž a opravy měřící a regulační techniky
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- montáž a opravy telekomunikačních zařízení
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- projektování elektrických zařízení
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- kovoobrábění
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- opravy motorových vozidel
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- vodoinstalatérství
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- diagnostika a zkoušky výrobních zařízení, surovin, materiálů a výrobků
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- ubytovací služby
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- provozování drah s výjimkou celostátních
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- automatizované zpracování dat
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- poskytování software
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- rozmnožovací a reprografické práce
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- úklidové práce
od 9. 11. 1994 do 26. 5. 2012
- zprostředkování vzdělávací činnosti
od 1. 1. 1994 do 9. 11. 1994
- slévání neželezných obecných kovů
od 1. 1. 1994 do 9. 11. 1994
- projekce, konstrukce a výroba strojů, strojních částí a náhradních dílů pro obor hutnictví neželezných kovů
od 1. 1. 1994 do 9. 11. 1994
- hostinská činnost
Ostatní skutečnosti
od 26. 5. 2012 do 26. 5. 2012
- Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku společnost KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s. se sídlem Praha 2, Wenzigova 7, PSČ 120 00, okres Praha 2, IČ 476 75 799. Právní důvod výmazu: Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č.j. 8 K 63/99-1825 ze dne 31.5.2010, které nabylo právní moci dne 9.9.2010, byl zrušen konkurs na majetek úpadce po splnění rozvrhového usnesení.
od 17. 3. 2004 do 26. 5. 2012
- Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 č.j. Nc 671/2002 byla nařízena exekuce ve prospěch oprávněného Mgr. Peter Nosko proti povinnému Kovohutě Břidličná, a.s. Soudní exekutor: JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava-Mariánské Hory.
od 2. 8. 1999 do 26. 5. 2012
- Na základě smlouvy a prodeji části podniku uzavřené dne 30.6.1999 mezi Kovohutě Břidličná, a.s. jako prodávajícím a Hutní závody Břidličná, a.s. jako kupujícím byla prodána část podniku, tvořícího ve smyslu § 487 obch. zákoníku samostatnou organizační složku, která zahrnuje Divizi KB Aluminium, Divizi KB Folie, Divizi TAPA Tábor, Divizi investiční a správní, Divizi Informatiky a Divizi Generálního a ekonomického ředitele.
od 31. 12. 1997 do 23. 11. 1998
- Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 18. července 1997: valná hromada schválila zvýšení základního jmění kombinovaným zvýšením dle § 209a obchodního zákoníku o částku 498.047.200,-Kč (slovy čtyřistadevadesátosmmilionůčtyřicetsedmtisícdvěstě korun českých), včetně rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování nové emise akcií takto: * důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posílení společnosti * zvýšení základního jmění bude provedeno veřejným úpisem 4.980.472 kusů (slovy čtyřimilionydevětsetosmdesáttisícčtyřistasedmdesátdva kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100,-Kč (slovy jednosto korun českých) v zaknihované podobě * u akcií bude požádáno o povolení k jejich veřejnému obchodování, valná hromada pověřuje představenstvo k podání žádosti v případě, že dojde ke zvýšení základního jmění
od 31. 12. 1997 do 23. 11. 1998
- * veřejný úpis akcií bude proveden ve dvou kolech: - dosavadní akcionáři společnosti mají přednostní právo při úpisu akcií; přednostní právo mohou uplatnit v prvním kole akcionáři, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni, kterým je sedmý dne před 1. dnem úpisu; za každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč může uvedený akcionář upsat čtyři nové akcie o jmenovité hodnotě 100,-Kč. - akcie neupsané v prvním kole budou moci upsat libovolní investoři v kole druhém
od 31. 12. 1997 do 23. 11. 1998
- * emisní kurs je stanoven ve výši 100,-Kč (slovy jednosto korun českých) za jednu akcii pro obě kola úpisu; emisní kurs bude splacen v penězích; část emisního kursu v hodnotě 30,-Kč (slovy třicet korun českých) nepodléhá splacení a bude kryta společností z jejích vlastních zdrojů vykázaných v její účetní závěrce v pasivech společnosti ke dni 30.6.1997 (kapitálové fondy ve výši 74.534.289,-Kč, fondy ze zisku ve výši 74.879.871,-Kč)
od 31. 12. 1997 do 23. 11. 1998
- * místo upisování akcií v prvním i druhém kole je v sídle společnosti na sekretariátě generálního ředitele
od 31. 12. 1997 do 23. 11. 1998
- * lhůta pro upisování v prvním kole počíná běžet 30. dnem ode dne zveřejnění výzvy k úpisu akcií v Obchodním věstníku a končí 45. dnem ode dne zveřejnění výzvy k úpisu v Obchodním věstníku
od 31. 12. 1997 do 23. 11. 1998
- * lhůta pro upisování akcií ve druhém kole počíná běžet 46. dnem ode dne zveřejnění výzvy k úpisu akcií v Obchodním věstníku a končí 48. dnem ode dne zveřejnění výzvy k úpisu akcií v Obchodním věstníku
od 31. 12. 1997 do 23. 11. 1998
- * upisovat akcie v obou kolech je možné v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin
od 31. 12. 1997 do 23. 11. 1998
- * každý upisovatel v prvním i druhém kole je povinen splatit 100% na něj připadající části emisního kursu upsaných akcií (tj. 70,-Kč za každou upsanou akcii o jmenovité hodnotě 100,-Kč) nejpozději při upsání akcií, a to na účtu společnosti vedeného u Komerční banky, a.s. Bruntál, č. účtu 509-771/0100 a u ČSOB, a.s., č. účtu 4001-0800xxxx; při splacení emisního kursu platbou na uvedený účet musí být uvedeno jako variabilní symbol správné rodné číslo nebo IČO upisovatele, jinak bude úpis považován za neplatný; upisovatel je povinen při úpisu prokázat splacení emisního kursu.
od 31. 12. 1997 do 26. 5. 2012
- Základní jmění: Základní jmění bylo splaceno v plné výši.
od 1. 1. 1994 do 26. 5. 2012
- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze, Rašínovo nám. 42. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Kovohutě Břidličná se sídlem v Břidličné.
Kapitál
od 16. 11. 1995 do 26. 5. 2012
Základní kapitál 1 245 118 000 Kč
od 1. 1. 1994 do 16. 11. 1995
Základní kapitál 935 118 000 Kč
od 23. 11. 1998 do 26. 5. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 245 118.
od 31. 12. 1997 do 23. 11. 1998
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 12 451 180.
od 16. 11. 1995 do 31. 12. 1997
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 245 118.
od 1. 1. 1994 do 16. 11. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 935 118.
Statutární orgán
od 27. 3. 2000 do 9. 10. 2006
Pavel Obdržálek - člen představenstva
Kopřivnice, 17.listopadu 1216
od 27. 3. 2000 do 26. 5. 2012
Karel Melcher - předseda představenstva
Frýdek Místek, Foerstrova 715
od 27. 3. 2000 do 26. 5. 2012
Rudolf Sacký - člen představenstva
Frýdek-Místek, Komenského 159
od 8. 11. 1999 do 27. 3. 2000
Ing. Tomáš Hradil - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Kramolišov 2249
od 8. 11. 1999 do 27. 3. 2000
Milan Hošek - člen představenstva
Trstěnice 241,
od 23. 11. 1998 do 23. 11. 1998
Ing. Ondřej Hradil - předseda představenstva
Břidličná, Osvobození 100
od 23. 11. 1998 do 25. 6. 1999
Ing. Karel Lisec - člen představenstva
Praha 9, Doubravská 690
od 23. 11. 1998 do 8. 11. 1999
Ing. Jiří Drlík - místopředseda představenstva
Bruntál, Vrchlického 8
od 23. 11. 1998 do 27. 3. 2000
Ing. Ondřej Hradil - předseda představenstva
Praha 2, Wenzigova 7
od 10. 3. 1998 do 23. 11. 1998
Ing. Ondřej Hradil - předseda představenstva
Praha 2, Wenzigova 7
od 10. 3. 1998 do 23. 11. 1998
Ing. Jiří Drlík - místopředseda představenstva
Bruntál, K.H. Máchy 4
od 31. 12. 1997 do 23. 11. 1998
Ing. Karel Lisec - člen představenstva
Ústí nad Labem, Na popluží 889
od 31. 12. 1997 do 25. 6. 1999
Ing. Tomáš Köhler - člen představenstva
Rýmařov, Julia Sedláka 24
od 31. 12. 1997 do 8. 11. 1999
Ing. Marek Sklenář - člen představenstva
Semily, Bavlnářská 539
od 28. 7. 1997 do 31. 12. 1997
Ing. Jaromír Hradil - člen představenstva
Kladno, J. Voskovce 3070
od 28. 7. 1997 do 10. 3. 1998
Ing. Ondřej Hradil - předseda představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Partyzánská 903
od 28. 7. 1997 do 25. 6. 1999
Ing. Marek Kýhos - člen představenstva
Plzeň, Brněnská 3
od 16. 11. 1995 do 28. 7. 1997
Ing. Ondřej Hradil - předseda představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Partyzánská 903
od 16. 11. 1995 do 10. 3. 1998
Prof.ing. Antonín Krumnikl, DrSc. - místopředseda představenstva
Rychvald u Karviné, Eden 1000
od 23. 10. 1995 do 31. 12. 1997
Ing. Jaroslav Motyka - člen představenstva
Břidličná, Jesenická 461
od 20. 9. 1995 do 28. 7. 1997
Dipl.Kfm. Michal Flek - člen představenstva
Praha, Krolmusova 48
od 24. 5. 1995 do 23. 10. 1995
Ing. Radomír Paclík - člen představenstva
Opava 5, Rolnická 36
od 24. 5. 1995 do 16. 11. 1995
Prof.Ing. Antonín Krumnikl, DrSc. - předseda představenstva
Rychvald u Karviné, Eden 1000
od 24. 5. 1995 do 16. 11. 1995
Ing. Ondřej Hradil - místopředseda představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Partyzánská 903
od 24. 5. 1995 do 31. 12. 1997
Ing. Karel Lisec - člen představenstva
Ústí nad Labem, Alešova 64
od 24. 5. 1995 do 10. 3. 1998
Ing. Jiří Drlík - člen představenstva
Bruntál, K.H. Máchy 4
od 9. 11. 1994 do 24. 5. 1995
Ing. Oldřich Volný, CSc. - člen představenstva
Frýdek-Místek, J. Opletala 682
od 9. 11. 1994 do 24. 5. 1995
Prof.Ing. Antonín Krumnikl, Dr.Sc. - člen představenstva
Rychvald u Karviné, Eden 1000
od 9. 11. 1994 do 20. 9. 1995
Vladimír Juha - člen představenstva
Opava, Otická 53b
od 9. 11. 1994 do 28. 7. 1997
Ing. Zdeněk Podolský - člen představenstva
Kopřivnice, ul. 17. listopadu 1219
od 1. 1. 1994 do 9. 11. 1994
Ing. Jiří Till - člen představenstva
Břidličná, Sokolovská 394
od 1. 1. 1994 do 9. 11. 1994
Ing. František Špicera - člen představenstva
Rýmařov, Příkopy 5
od 1. 1. 1994 do 9. 11. 1994
Ing. Jan Roháček - člen představenstva
Praha 5, Hilmanova 678
od 1. 1. 1994 do 9. 11. 1994
Ing. Petr Ženatý - člen představenstva
Škvorec, Husova 133
od 1. 1. 1994 do 9. 11. 1994
Ing. Vítězslav Jurčík - člen představenstva
Bruntál, Pionýrská 4
od 10. 3. 1998 do 26. 5. 2012
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo, které je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy předsedou nebo místopředsedou a jedním členem představenstva společně. Jde-li o písemný právní úkon společnosti, podepíší jej za představenstvo jménem společnosti vždy předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva společně tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí oba své podpisy. Za představenstvo může jednat navenek jménem společnosti samostatně i jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Písemné pověření musí obsahovat rozsah oprávnění, pro kterou bylo zmocnění vystaveno.
od 19. 9. 1997 do 10. 3. 1998
Jednání: Představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy předsedou nebo místopředsedou a jedním členem představenstva společně. Jde-li o písemný právní úkon společnosti, podepíší jej za představenstvo jménem společnosti vždy předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva společně, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí oba své podpisy. Za představenstvo může jednat navenek jménem společnosti samostatně i jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni činí tak, že k napsanému, natištěnému obchodnímu jménu či otisku razítka. Písemné pověření musí obsahovat rozsah oprávnění, pro kterou bylo zmocnění vystaveno.
od 28. 7. 1997 do 19. 9. 1997
Jednání: Jménem společnosti jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování: Všichni činí tak, že k napsanému, natištěnému obchodnímu jménu či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 24. 5. 1995 do 28. 7. 1997
Jednání: Jménem společnosti jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 1. 1. 1994 do 24. 5. 1995
Jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Prokura
od 19. 9. 1997 do 26. 5. 2012
Jan Černošek
Břidličná, ul. 1. máje 308, PSČ 793 51
od 27. 3. 1995 do 16. 11. 1995
Ing. Ondřej Hradil
Rožnov pod Radhoštěm, Partyzánská 13
od 19. 9. 1997 do 26. 5. 2012
Prokurista za společnost podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své jméno a dodatek označující prokuru.
Dozorčí rada
od 27. 3. 2000 do 26. 5. 2012
Pavel Sosík - předseda
Frýdek-Místek, nám. Svobody 17
od 27. 3. 2000 do 26. 5. 2012
Ing. Václav Daněk - člen
Frýdek-Místek, Vojanova 947
od 27. 3. 2000 do 26. 5. 2012
Ivan Podmol - člen
Frýdlant nad Ostravicí - Pstruží, 68
od 8. 11. 1999 do 27. 3. 2000
Ing. Borek Placr - předseda
Rožnov pod Radhoštěm, Dr.M.Horákové 786
od 8. 11. 1999 do 27. 3. 2000
Ing. Marcela Jadrníčková - člen
Střítež nad Bečvou čp.148,
od 8. 11. 1999 do 27. 3. 2000
JUDr. Naděžda Zetková - člen
Vidče čp. 509,
od 23. 11. 1998 do 14. 9. 1999
Ing. Jiří Hradil - předseda
Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2357
od 23. 11. 1998 do 14. 9. 1999
Ing. Roman Hruška - místopředseda
Praha 8, Lešenská 547/3
od 23. 11. 1998 do 8. 11. 1999
Ing. Jan Zahálka - člen
Bruntál, Jesenická 16
od 10. 3. 1998 do 23. 11. 1998
Ing. Jiří Hradil - místopředseda
Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2357
od 31. 12. 1997 do 23. 11. 1998
Ing. Roman Hruška - člen
Praha 8, Lešenská 547/3
od 19. 9. 1997 do 10. 3. 1998
Ing. Jiří Hradil - člen
Rožnov pod Radhoštěm, Partyzánská 903
od 19. 9. 1997 do 8. 11. 1999
Jaroslav Knot - člen
Břidličná, Dlouhá 366
od 19. 9. 1997 do 8. 11. 1999
Ferdinand György - člen
Břidličná, Dlouhá 366
od 24. 5. 1995 do 19. 9. 1997
Ing. František Špicera - člen
Rýmařov, Příkopy 5
od 24. 5. 1995 do 31. 12. 1997
Ing. Marek Sklenář - člen
Semily, Bavlnářská 539
od 9. 11. 1994 do 24. 5. 1995
Ing. Martin Ciežák - člen
Havířov, Komunardů 2
od 9. 11. 1994 do 24. 5. 1995
Ing. Evžen Suk - člen
Ostrava-Poruba, Maďarská 1458
od 9. 11. 1994 do 24. 5. 1995
Ing. Iveta Richtáreková - člen
Bratislava, Klincova 1
od 1. 1. 1994 do 9. 11. 1994
Ing. Jan Buchar - člen
Praha 10, Moldavská 11/1369
od 1. 1. 1994 do 9. 11. 1994
Vladimír Kovařík - člen
Rýmařov, Větrná 4
od 1. 1. 1994 do 9. 11. 1994
Jaroslav Knot - člen
Břidličná, Dlouhá 366
od 1. 1. 1994 do 20. 7. 1995
JUDr. Luděk Zakopal - člen
Bruntál, Purkyňova ul.
od 1. 1. 1994 do 19. 9. 1997
Ing. Zdeněk Juříček - člen
Bruntál, Uhlířská 16
od 1. 1. 1994 do 19. 9. 1997
Jan Sadovský - člen
Břidličná, Sokolovská 394
od 1. 1. 1994 do 23. 11. 1998
Bohumír Čtvrtlík - člen
Břidličná, Dlouhá 336
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Asijská mise

23. 6. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Asijská mise

O byznysu na druhém konci světa, systému půjček v rozvojových zemích, divokém životě v Indii a boji s monopolem na Filipínách. Příběh manažera Vlastimila Hrabala.

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 21 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 16 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

2018: Jak reklamovat a nepohořet

21. 6. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

2018: Jak reklamovat a nepohořet

Chcete reklamovat? Potřebujete reklamovat? Musíte reklamovat? A víte, na co máte právo?

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 10 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

Za tahle jídla by jejich výrobci rozhodně Michelinskou hvězdu nedostali! Mnoho potravin na tomto seznamu je v řadě zemí zakázáno kvůli svým škodlivým přísadám, geneticky upraveným...více

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

O psychopatech toho bylo v poslední době řečeno i napsáno mnohé. Že ale mají psychopati svoji vlastní organizaci, to jsem se dozvěděla až minulý pátek – na konferenci o psychopatii...více

Čtyři miliony Čechů tráví na Facebooku přes dvě hodiny denně

Čtyři miliony Čechů tráví na Facebooku přes dvě hodiny denně

Zatímco v loňském roce používalo sociální sítě denně 69 procent českých uživatelů internetu, v roce 2018 už je to 80 procent. Vyplývá to z průzkumu, který v dubnu letošního...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+148
+
-
2.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+17
+
-
3.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-119
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-148
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-270
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 613 688 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 659,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
ČSOB 2 705,00 Kč
Komerční banka 2 712,59 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,40 Kč
Raiffeisenbank 2 753,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

Za tahle jídla by jejich výrobci rozhodně Michelinskou hvězdu nedostali! Mnoho potravin...více

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

O psychopatech toho bylo v poslední době řečeno i napsáno mnohé. Že ale mají psychopati...více

Čtyři miliony Čechů tráví na Facebooku přes dvě hodiny denně

Čtyři miliony Čechů tráví na Facebooku přes dvě hodiny denně

Zatímco v loňském roce používalo sociální sítě denně 69 procent českých uživatelů internetu,...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vracení zboží 14 dnů
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vracení zboží 14 dnů

Otázka: Dobrý den, zakoupil jsem zboží 17.června 2018 v kamenné prodejně. Jedná se o powerbanku cca za 450 Kč. Doma po rozbalení a připojení na nabíječku jsem zjistil že daný produkt (powerbanka) se nenabijí....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.