Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Siemens Industrial Services a.s.
IČO: 47677368 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 8. 1994
Datum zániku31. 12. 2003
StavVymazáno
Obchodní firma
od 8. 1. 2001 do 31. 12. 2003

Siemens Industrial Services a.s.

od 31. 8. 1994 do 8. 1. 2001

Elektro MAR a.s.

Sídlo
od 21. 6. 2000 do 31. 12. 2003
Ostrava, Varenská 51, PSČ 702 00
od 14. 4. 1998 do 21. 6. 2000
Heřmanická 5, Slezská Ostrava, 710 03 Ostrava
od 31. 8. 1994 do 14. 4. 1998
Slezská Ostrava, Heřmanická 5
IČO
od 31. 8. 1994 do 31. 12. 2003

47677368

DIČ

388

Právní forma
od 31. 8. 1994 do 31. 12. 2003
Akciová společnost
Spisová značka861 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 7. 6. 2003 do 31. 12. 2003
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
od 11. 9. 2002 do 31. 12. 2003
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
od 11. 9. 2002 do 31. 12. 2003
- výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
od 11. 9. 2002 do 31. 12. 2003
- opravy a montáž měřidel
od 11. 9. 2002 do 31. 12. 2003
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 11. 9. 2002 do 31. 12. 2003
- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
od 14. 4. 1998 do 11. 9. 2002
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozváděčů nízkého napětí
od 14. 4. 1998 do 31. 12. 2003
- projektová činnost ve výstavbě
od 14. 4. 1998 do 31. 12. 2003
- poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)
od 14. 4. 1998 do 31. 12. 2003
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
od 14. 4. 1998 do 31. 12. 2003
- pořádání přednáškové činnosti a školicích kursů
od 31. 8. 1994 do 14. 4. 1998
- projektová činnost v investiční výstavbě
od 31. 8. 1994 do 14. 4. 1998
- poskytování software /prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku/
od 31. 8. 1994 do 14. 4. 1998
- montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 31. 8. 1994 do 14. 4. 1998
- montáž a opravy měřící a regulační techniky
od 31. 8. 1994 do 14. 4. 1998
- revize elektrických zařízení
od 31. 8. 1994 do 11. 9. 2002
- výroba, opravy a montáž měřidel
od 31. 8. 1994 do 31. 12. 2003
- projektování elektrických zařízení
od 31. 8. 1994 do 31. 12. 2003
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 31. 8. 1994 do 31. 12. 2003
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 31. 8. 1994 do 31. 12. 2003
- pronájem strojů a přístrojů
od 31. 8. 1994 do 31. 12. 2003
- pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení
od 31. 8. 1994 do 31. 12. 2003
- leasing spojený s financováním
Ostatní skutečnosti
od 31. 12. 2003 do 31. 12. 2003
- Vymazává se ke dni nabytí právní moci z obchodního rejstříku obchodní společnost Siemens Industrial Services a.s., se sídlem Ostrava, Varenská 51, PSČ 702 00, identifikační číslo 47 67 73 68. Právní důvod výmazu: Společnost zanikla sloučením s nástupnickou společností Siemens s.r.o., se sídlem Praha 6, Evropská 33a, PSČ: 160 00, IČ: 00 25 68 57, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským souden v Praze v oddílu C, vložka 625.
od 11. 9. 2002 do 31. 12. 2003
- Jediným akcionářem společnosti je společnost Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov a Berlín
od 19. 7. 2001 do 31. 12. 2003
- Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti. Je navrženo zvýšit základní kapitál o částku 102.000.000,-Kč slovy stodva milionů jednosto tisíc korun českých na celkovou výši základního kapitálu 148.510.000,-Kč slovy stočtyřicetosm milionů pětset deset tisíc korun českých s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to jednoho tisíce dvaceti jednoho kusu (1.021) kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč znějících na jméno. Všechny nově emitované akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to jediného stávajícího akcionáře společnosti Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov a Berlín. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti, lhůta k upisování je třicet dnů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejstříku, počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen zveřejněním zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku, emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100% každé z jím upsaných akcií na zvláštní bankovní účet společnosti vedený u HypoVereinsbank CZ, a.s., Ostrava, číslo účtu 2104xxxx ve lhůtě devadesáti dnů ode dne úpisu. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu se nepřipouští. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 8. 1. 2001 do 19. 7. 2001
- Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno z hodnoty 46.410.000,- Kč o částku 20.000.000,-Kč na částku 66.410.000,- Kč. Není připuštěno zvýšení formou upsání akcií nad navrhovanou částku.
od 8. 1. 2001 do 19. 7. 2001
- Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno upsáním 20 tisíc kusů nových kmenových akcií v zaknihované podobě ve formě na jméno a jmenovité hodnotě 1.000,-Kč na jednu akcii.
od 8. 1. 2001 do 19. 7. 2001
- Upisování akcií společnosti bude provedeno takto: v prvním kole s využitím přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku, ve druhém kole bez využití přednostního práva podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku. Nové akcie budou moci akcionáři společnosti upisovat v prvním kole upisování nových akcií a to na základě svého přednostního práva v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku peněžitými vklady ve dvacetijedna dnů počínaje desátým dnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí soudu, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady, týkající se zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 8. 1. 2001 do 19. 7. 2001
- Emisní kurz nových akcií upisovaných v prvním kole upisování je navržen ve výši 100% jmenovité hodnoty každé nové akcie společnosti. Akcie, které nebudou upsány v prvním kole upisování s využitím přednostního práva, budou nabídnuty ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku k upsání zájemci společnosti SIEMENS A.G. se sídlem Mnichov, Berlín.
od 8. 1. 2001 do 19. 7. 2001
- Emisní kurz nových akcií upisovaných ve druhém kole upisování je navržen ve výši 100% jmenovité hodnoty každé akcie. Při upisování akcií společnosti v rámci druhého kola upisování podle předchozího odstavce, je stanovena lhůta pro upsání dva měsíce počínající druhým pracovním dnem po ukončení prvního kola upisování.
od 8. 1. 2001 do 19. 7. 2001
- Místem úpisu bude sídlo společnosti Varenská 51, Ostrava.
od 15. 12. 1998 do 31. 12. 2003
- Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti Elektro MAR a.s. se sídlem Heřmanická 5, Slezská Ostrava, 710 03, Ostrava, IČO: 47677368 (dále jen společnost) upsáním nových akcií stávajícími akcionáři o částku 15.900.000,-Kč s tím, že:
od 15. 12. 1998 do 31. 12. 2003
- peněžitý vklad uhradí společnost SIEMENS A.G. Mnichov, Berlín na základě vydané a upsané nové emise akcií stejného druhu na jméno o jmenovité hondotě 100,-Kč v celkovém rozsahu 159.000 kusů akcií v listinné podobě ve lhůtě 30 dnů od skončení lhůty k upisování akcií na účet společnosti u Vereinsbank (CZ) a.s. číslo 2104xxxx, přičemž SIEMENS A.G. Mnichov, Berlín uhradí i za akcionáře Ing. Pavla Fojta, Ing. Tomáše Gřeška a Ing. Marka Hašu v souladu se smlouvou o koupi a převodu akcií společnosti Elektro MAR a.s.
od 15. 12. 1998 do 31. 12. 2003
- akcie budou upsány ve lhůtě třiceti dnů počínající prvním dnem poté co nabude právní moc usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Ostravě
od 15. 12. 1998 do 31. 12. 2003
- emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, t.j. 100,-Kč u každé akcie s tím, že tyto akcie budou společností po jejich upsání a splacení vydány ve formě hromadných akcií
od 15. 12. 1998 do 31. 12. 2003
- práva spojená s vydáním nové emise akcií budou reprezentovat počet hlasů na valné hromadě společnosti bez dalších omezení
od 15. 12. 1998 do 31. 12. 2003
- vylučuje se přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií z důvodů kapitálového posílení společnosti a kapitálového propojení se strategickým partnerem ve smyslu uzavřených dohod mezi akcionáři a novým majoritním vlastníkem
od 15. 12. 1998 do 31. 12. 2003
- veškeré akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku v platném znění
od 15. 12. 1998 do 31. 12. 2003
- místem úpisu bude sídlo společnosti, Heřmanická 5, Slezská Ostrava, 710 03 Ostrava
od 15. 12. 1998 do 31. 12. 2003
- základní jmění společnosti se zvýší z částky 30.510.000,-Kč (slovy třicet milionů pět set deset tisíc korun českých ) o částku 15.900.000,-Kč (slovy patnáct milionů devět set tisíc korun českých) na celkovou částku 46.410.000,-Kč (slovy čtyřicet šest milionů čtyři sta deset tisíc korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští
od 15. 12. 1998 do 31. 12. 2003
- zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 159.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve formě hromadných akcií veřejně neobchodovatelných o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,-Kč
od 15. 12. 1998 do 31. 12. 2003
- lhůta ke splacení enisního kurzu akcií se určuje do třiceti dnů od skončení lhůty k upisování akcií.
Kapitál
od 12. 12. 2001 do 31. 12. 2003
Základní kapitál 148 510 000 Kč
od 31. 3. 1999 do 12. 12. 2001
Základní kapitál 46 410 000 Kč
od 2. 10. 1997 do 31. 3. 1999
Základní kapitál 30 510 000 Kč
od 31. 8. 1994 do 2. 10. 1997
Základní kapitál 1 130 000 Kč
od 12. 12. 2001 do 31. 12. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 021.
od 12. 12. 2001 do 31. 12. 2003
v listinné podobě
od 31. 3. 1999 do 31. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 159 000.
od 2. 10. 1997 do 31. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 226.
od 31. 8. 1994 do 2. 10. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 226.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 11. 9. 2002 do 31. 12. 2003
Jörg Sohns - předseda představenstva
91301 Forchheim, Danzinger Strasse 1 C, SRN
den vzniku funkce: 6. 2. 2002
od 11. 9. 2002 do 31. 12. 2003
- v ČR bytem: Ke Studánce 1/1060, 155 00 Praha 5
od 8. 1. 2001 do 31. 12. 2003
Ing. Jakub Debef - člen představenstva
Kopřivnice, Družební 14/1177
od 21. 6. 2000 do 19. 7. 2001
Jarmila Hamingerová - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Vítězná 1744, PSČ 756 61
od 21. 6. 2000 do 31. 12. 2003
Radovan Holub - místopředseda představenstva
Frenštát pod Radhoštěm, Nám. míru 4, PSČ 744 01
od 15. 12. 1998 do 21. 6. 2000
Ing. Tomáš Gřešek - místopředseda představenstva
Opava, Horní náměstí 34
od 15. 12. 1998 do 21. 6. 2000
Ing. Pavel Fojt - člen představenstva
Brno, Hrušňová 10
od 15. 12. 1998 do 11. 9. 2002
Ing. Jürgen Schmidt - předseda představenstva
Praha 4, Podolské nábřeží 2a
od 14. 4. 1998 do 15. 12. 1998
Ing. Pavel Fojt - místopředseda představenstva
Brno, Hrušňová 10
od 14. 4. 1998 do 15. 12. 1998
Ing. Tomáš Gřešek - předseda představenstva
Opava, Horní náměstí 34
od 14. 4. 1998 do 15. 12. 1998
Ing. Ctirad Kolářík - člen představenstva
Brno, Bílovická 16
od 2. 10. 1997 do 15. 12. 1998
Ing. Ivo Strak - člen představenstva
Opava 5, Vrchní 43, PSČ 747 05
od 17. 5. 1996 do 14. 4. 1998
Ing. Pavel Fojt - místopředseda představenstva
Brno, Hrušňová 6
od 17. 5. 1996 do 15. 12. 1998
Ing. Marek Haša - člen představenstva
Opava 5, Ratibořská 1148/36
od 17. 5. 1996 do 15. 12. 1998
Ing. Petr Trávník - člen představenstva
Brno, Lidická 15
od 27. 9. 1995 do 17. 5. 1996
Ing. Zdeněk Krůta - místopředseda představenstva
Ostrava, Gen. Sochora 1263
od 27. 9. 1995 do 17. 5. 1996
Ing. Pavel Fojt - člen představenstva
Brno, Hrušňová 6
od 27. 9. 1995 do 17. 5. 1996
Ing. Marek Haša - člen představenstva
Opava 5, E. Beneše 26
od 27. 9. 1995 do 2. 10. 1997
Ing. Milan Nehudek - člen představenstva
Ostrava 3, Břenkova 11
od 27. 9. 1995 do 14. 4. 1998
Ing. Tomáš Gřešek - předseda představenstva
Opava, Sokolovská 9
od 27. 9. 1995 do 14. 4. 1998
Ing. Ctirad Kolářík - člen představenstva
Brno, Nerudova 8
od 27. 9. 1995 do 15. 12. 1998
Ing. Jaromír Suchánek - člen představenstva
Brno, Šmejkalova 118
od 31. 8. 1994 do 27. 9. 1995
Ing. Zbyněk Chmela - místopředseda představenstva
Opava, Šrámkova 12
od 31. 8. 1994 do 27. 9. 1995
- ředitel divize
od 31. 8. 1994 do 27. 9. 1995
Ing. Josef Pelikán - člen představenstva
Brno, Cejl 87
od 31. 8. 1994 do 27. 9. 1995
Ing. Zdeněk Krůta - předseda představenstva
Ostrava, Gen. Sochora 1263
od 31. 8. 1994 do 27. 9. 1995
Ing. Pavel Fojt - člen představenstva
Brno, Hrušňová 6
od 31. 8. 1994 do 27. 9. 1995
- ředitel divize
od 31. 8. 1994 do 27. 9. 1995
Ing. Milan Nehudek - člen představenstva
Ostrava 3, Břenkova 11
od 31. 8. 1994 do 27. 9. 1995
- ředitel divize
od 31. 8. 1994 do 27. 9. 1995
Ing. Tomáš Gřešek - člen představenstva
Opava, Solná 1
od 11. 9. 2002 do 31. 12. 2003
J e d n á n í : Za společnost jednají vždy nejméně dva členové představenstva tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis nejméně dva členové představenstva.
od 15. 12. 1998 do 11. 9. 2002
J e d n á n í : Za společnost jednají vždy nejméně dva členové představenstva tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
od 2. 10. 1997 do 15. 12. 1998
J e d n á n í : 1) Jménem společnosti jedná představenstvo Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. 2) Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva, nebo kterýkoliv člen představenstva.
od 27. 9. 1995 do 2. 10. 1997
Jednání za společnost: Jménem společnosti jednají samostatně předseda představenstva a členové představenstva, kteří jsou současně ve funkci ředitelů.
od 31. 8. 1994 do 27. 9. 1995
Jednání: Jménem společnosti jednají samostatně předseda představenstva a ředitel divizí.
Prokura
od 8. 1. 2001 do 31. 12. 2003
Ing. Lubomír Němec
Dyjákovice, 161
Dozorčí rada
od 11. 9. 2002 do 31. 12. 2003
Ing. Jürgen Schmidt - předseda
Stärkewiesel 1, 91242 Ottesoos, SRN
den vzniku funkce: 6. 2. 2002
od 11. 9. 2002 do 31. 12. 2003
- v ČR bytem: U 1.baterie 709/43, Praha 6
od 11. 9. 2002 do 31. 12. 2003
Ing. Karel Tauchman - člen
Praha 6, Zemědělská 14, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 6. 2. 2002
od 8. 1. 2001 do 11. 9. 2002
Ing. Jan Stoklasa - předseda
Praha 8, Kočova 516/16
od 8. 1. 2001 do 11. 9. 2002
Ralf Kleverbeck - člen
910 54 Buckenhof, Heidevinkel 18, Německo
od 15. 12. 1998 do 8. 1. 2001
Ing. HansJörg Schür - místopředseda
Fichtenstrasse 15, 910 94 Langensendelbach, Německo
od 15. 12. 1998 do 8. 1. 2001
- dat.nar.: 1. července 1939
od 15. 12. 1998 do 8. 1. 2001
Ing. Pavel Kafka - předseda
Praha 6, Před bateriemi 20
od 14. 4. 1998 do 15. 12. 1998
Ing. Lubomír Němec - předseda
Dyjákovice 161,
od 2. 10. 1997 do 15. 12. 1998
Ing. Milan Nehudek - člen
Ostrava Zábřeh, Břenkova 11, PSČ 700 30
od 2. 10. 1997 do 31. 12. 2003
Milan Piotrovský - člen
Brno, Spodní 22, PSČ 625 00
od 27. 9. 1995 do 2. 10. 1997
Ing. Ivo Strak - člen
Opava, U švédské kaple 15
od 27. 9. 1995 do 14. 4. 1998
Ing. Lubomír Němec - předseda
Velké Opatovice, Nádražní 386
od 31. 8. 1994 do 27. 9. 1995
Ing. Zdeněk Šindler - předseda
Opava, U pánského mlýna 17
od 31. 8. 1994 do 27. 9. 1995
Ing. Lubomír Němec - člen
Velké Opatovice, Nádražní 386
od 31. 8. 1994 do 2. 10. 1997
Oldřich Vicher - člen
Orlová, Masarykova 834
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

12. 8. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ministerstvem kultury zveřejnilo takzvanou výzvu k dotačnímu programu nazvanému Covid – Kultura. Příjem žádostí začne 18. srpna prostřednictvím webu MPO a skončí o měsíc později, tedy 18. září.

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

11. 8. 2020 | | Petr Kučera

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

Lhůta pro přehled zdravotním pojišťovnám uplynula už 3. srpna, tedy dřív než pro samotné přiznání.

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Czech Exchange 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 684,30 Kč
ČSOB 2 684,30 Kč
Komerční banka 2 690,75 Kč
Expobank CZ 2 691,40 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
Raiffeisenbank 2 732,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 745,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+10
+
-
2.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

0
+
-
3.Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-30
+
-
4.Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-76
+
-
5.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-98
+
-

Články na Heroine.cz

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Na HBO je k vidění obnovený seriál Penny Dreadful. Šestákové historky se tentokrát odehrávají...více

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Dnes do českých kin vstupuje belgické drama Lola o dívce, která se po smrti své matky...více

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Právní systém na spoustu situací v rozvodových sporech nabízí alespoň základní řešení,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: MD/RD a hypotéka
Poradna > Hypoteční úvěr > MD/RD a hypotéka

Otázka: Dobrý den, jsem těhotná a současně "hrozí", že si za účelem zajištění vlastního bydlení budu muset požádat o hypotéku, bonitní jsem dostatečně, tedy v současné době, kdy ještě pracuji (sdělení mé banky,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services