Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Zemský penzijní fond, a. s.
IČO: 47677619 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 10. 1994
Datum zániku31. 12. 2007
StavVymazáno
Obchodní firma
od 26. 10. 1994 do 31. 12. 2007

Zemský penzijní fond, a. s.

Sídlo
od 21. 4. 2001 do 31. 12. 2007
Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01
od 19. 6. 1997 do 21. 4. 2001
Most, Václava Řezáče 315
od 26. 10. 1994 do 19. 6. 1997
Ostrava 1, Českobratrská 18
IČO
od 26. 10. 1994 do 31. 12. 2007

47677619

Právní forma
od 26. 10. 1994 do 31. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka1054 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 26. 10. 1994 do 31. 12. 2007
- provádění penzijního připojištění ve smyslu zák. č. 42/1994 Sb. podle schváleného penzijního plánu, to je zejména:
od 26. 10. 1994 do 31. 12. 2007
- a/ shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků
od 26. 10. 1994 do 31. 12. 2007
- b/ správa a hospodaření s prostředky penzijního připojištění
od 26. 10. 1994 do 31. 12. 2007
- c/ výplata dávek penzijního připojištění dle penzijního plánu
Ostatní skutečnosti
od 31. 12. 2007 do 31. 12. 2007
- Společnost Zemský penzijní fond, a. s., IČ: 476 77 619 , se sídlem Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1054, jakožto zanikající společnost, zanikla bez likvidace slo učením s nástupnickou společností ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 609 17 776, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6599, která jako ná stupnická společnost převzala v rámci sloučení její jmění.
od 30. 1. 2002 do 31. 12. 2007
- Valná hromada společnosti rozhoduje, že zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 50.000.236,- Kč (slovy: padesátmiliónůdvěstětřicetšest korun českých) o 324.764,- Kč (slovy: třistadvacetčtyřitisícesedmsetšedesátčtyři korun českých) na 50.325.000,- Kč (slovy: padesátmiliónůtřistadvacetpěttisíc korun českých) z vlastního zdroje, kterým je čistý zisk dosažený v běžném účetním období roku 2000 a zároveň určuje, že se zvýší jmenovitá hodnota akcií z původní jmenovité hodnoty jedné akcie 74.516,- Kč (slovy: sedmdesátčtyřitisícpětsetšestnáct korun českých) o 484,- Kč (slovy: čtyřistaosmdesátčtyři korun českých) na jednu akcii na jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 75.000,- Kč (slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých) a dále stanoví, že akcionáři jsou povinni předložit společnosti akcie společnosti do 30 dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 15. 11. 2000 do 21. 4. 2001
- Valná hromada konaná dne 1.11.2000 rozhodla o snížení základního jmění takto:
od 15. 11. 2000 do 21. 4. 2001
- Z důvodu úhrady ztráty společnosti za minulá období se základní jmění Zemského penzijního fondu, a.s. snižuje o částku 17.099.764,- Kč (slovy: sedmnáct milionů devadesát devět tisíc sedmset šedesát čtyři koruny české), tedy na novou výši základního jmění 50.000.236,- Kč (slovy: padesát milionů dvěstě třicet šest korun českých), a to způsobem dle ust. § 213a obchodního zákoníku, tj. snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií společnosti ze 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na 74.516,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři tisíce pětset šestnáct korun českých). Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na každé dosavadní akcii spolu s podpisy členů představenstva oprávněných k jednání jménem společnosti. Lhůta pro předložení akcií činí 30 dnů (slovy: třicet dnů) ode dne účinnosti zápisu nové výše základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie budou za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty předloženy v zasedací místnosti Synergo Group, a.s., Na Perštýně 12, Praha 1.
od 21. 7. 2000 do 6. 9. 2000
- Valná hromada konaná dne 22.6.2000 rozhodla o zvýšení základního jmění takto:
od 21. 7. 2000 do 6. 9. 2000
- a) Základní jmění společnosti Zemský penzijní fond, a.s. bude zvýšeno o částku 8.100.000,- Kč. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. Zákonná podmínka splacení emisního kursu dříve upsaných akcií byla splněna.
od 21. 7. 2000 do 6. 9. 2000
- b) Celkem bude upsáno 81 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá. Nově upisované akcie budou mít podobu listinnou a budou znít na jméno. Emisní kurs akcií činí 100.000,- Kč na jednu akcii.
od 21. 7. 2000 do 6. 9. 2000
- c) Přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií se z rozhodnutí valné hromady vylučuje. Nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vyzve představenstvo bez zbytečného odkladu akcionáře, aby se dostavili do hotelu Širák v Mostě k sepsání dohody akcionářů tak, aby byla uzavřena do dvou týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Dohoda akcionářů nahrazuje listinu upisovatelů a bude pořízena ve formě notářského zápisu.
od 21. 7. 2000 do 6. 9. 2000
- d) Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurs upisovaných akcií platebním příkazem na účet společnosti č. 2030xxxx vedený u Citibank, a.s., Praha, a to do 10 kalendářních dnů po provedení úpisu.
od 2. 4. 1998 do 12. 1. 1999
- Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 31.7.1997 o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií dle § 203 obchodního zákoníku:
od 2. 4. 1998 do 12. 1. 1999
- 1. Základní jmění společnosti ke dni konání valné hromady činí částku 55 000 000 Kč. Základní jmění se dále navyšuje o částku 4 000 000 Kč. Toto navýšení je konečné.
od 2. 4. 1998 do 12. 1. 1999
- 2. Nominální hodnota jedné akcie činí Kč 100 000, jedná se o akcie listinné a znějící na jméno. Navýšení základního jmění se týká 40 kusů akcií každá v nominální hodnotě 100 000 Kč.
od 2. 4. 1998 do 12. 1. 1999
- 3. Každý akcionář společnosti má právo upsat část nových akcií upisovaných k navýšení základního jmění v rozsahu svého podílu na základním jmění. Na každých dosavadních 55 akcií lze upsat 4 nové akcie.
od 2. 4. 1998 do 12. 1. 1999
- 4. Místo pro výkon přednostního práva se stanoví v sídle administrace společnosti v Ostravě 1, Českobratrská 18. Lhůta pro výkon přednostního práva se stanoví nejdříve na 1. den po zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, nejpozději však 30. den po zápisu usnesení valné hromady o navýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 2. 4. 1998 do 12. 1. 1999
- 5. Emisní kurs akcie upisované dle tohoto usnesení se stanoví na výši Kč 275 000,- na jednu akcii.
od 2. 4. 1998 do 12. 1. 1999
- 6. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány dohodou akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku, která nahrazuje listinu upisovatelů.
od 2. 4. 1998 do 12. 1. 1999
- 7. Upisovatel je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty upisovaných akcií a celé emisní ážio nejpozději v den úpisu.
od 2. 4. 1998 do 12. 1. 1999
- 8. Podíl na navýšení základního jmění uhradí upisovatel na účet u Moravia Banky, a.s. Frýdek - Místek, č.ú. 0 - 1513195 - 119/4500 s tím, že jako variabilní symbol uvede své identifikační číslo.
od 2. 4. 1998 do 12. 1. 1999
- 9. Jedná se o neveřejný úpis akcií. Nepřipouští se úpis akcií nepeněžitými vklady.
od 2. 4. 1998 do 12. 1. 1999
- 10.Valná hromada ukládá představenstvu použít emisního ážia z úpisu nových akcií na zhodnocení příspěvků účastníků na jejich individuálních účtech penzijního připojištění formou daru společnosti účastníkům za podmínek, že příspěvky na individuálním účtu každého účastníka za období do 31. prosince 1996, který byl současně ke dni konání valné hromady řádným účastníkem penzijního připojištění, se zhodnocují o 7 % p.a.
od 7. 11. 1997 do 31. 12. 2007
- Obchodní společnost Zemský penzijní fond, a.s. se sídlem Most, Václav Řezáče 315, identifikační číslo 47 67 76 19 s e v y m a z á v á z oddílu B vložka 899 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě.
od 6. 10. 1997 do 31. 12. 2007
- S účinností od 6.10.1997 se zapisuje obchodní společnost Zemský penzijní fond, a.s. se sídlem Most, Václava Řezáče 315, IČ 47677619, do oddílu B vl.č. 1054 obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.
od 26. 10. 1994 do 27. 6. 1995
- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 20 000 000,-Kč (slovy dvacetmiliónů korun českých) a je rozděleno na 200 akcií jmenovité hodnoty 100 000 Kč. Akcie znějí na zakladatele a jsou na jméno.
Kapitál
od 30. 1. 2002 do 31. 12. 2007
Základní kapitál 50 325 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 4. 2001 do 30. 1. 2002
Základní kapitál 50 000 236 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 9. 2000 do 21. 4. 2001
Základní kapitál 67 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 1. 1999 do 6. 9. 2000
Základní kapitál 59 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 4. 1998 do 12. 1. 1999
Základní kapitál 55 000 000 Kč
od 19. 6. 1997 do 2. 4. 1998
Základní kapitál 55 000 000 Kč
od 27. 6. 1995 do 19. 6. 1997
Základní kapitál 35 000 000 Kč
od 26. 10. 1994 do 26. 10. 1994
Základní kapitál 20 000 000 Kč
od 30. 1. 2002 do 31. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 671.
od 30. 1. 2002 do 31. 12. 2007
Podoba akcií: listinné
od 21. 4. 2001 do 30. 1. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 671.
od 21. 4. 2001 do 30. 1. 2002
Podoba akcií: listinné
od 6. 9. 2000 do 21. 4. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 671.
od 12. 1. 1999 do 6. 9. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 590.
od 19. 6. 1997 do 12. 1. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 550.
od 27. 6. 1995 do 19. 6. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 350.
od 26. 10. 1994 do 26. 10. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 21. 5. 2007 do 31. 12. 2007
Mgr. Jaroslav Rozehnal - Člen představenstva
Praha 4, Nad Úpadem 438, PSČ 149 00
den vzniku členství: 11. 5. 2007
od 21. 5. 2007 do 31. 12. 2007
Ing. Petr Pohanka - Člen představenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2293, PSČ 180 00
den vzniku členství: 11. 5. 2007
od 19. 4. 2007 do 31. 12. 2007
Ing. Jaromír Wagner - Předseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, U Váhy 642, PSČ 725 26
den vzniku členství: 22. 11. 2006
den vzniku funkce: 24. 11. 2006
od 19. 4. 2007 do 31. 12. 2007
Ing. Miroslav Smutný - Člen představenstva
Havířov - město, kpt. Vajdy 7/674, PSČ 736 01
den vzniku členství: 22. 11. 2006
od 27. 6. 2006 do 19. 4. 2007
Ing. Jaromír Wagner - Předseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, U Váhy 642, PSČ 725 26
den vzniku členství: 28. 8. 2001 - 22. 11. 2006
den vzniku funkce: 28. 8. 2001 - 22. 11. 2006
od 21. 12. 2004 do 19. 4. 2007
PhDr. Zdeněk Neterda - Člen představenstva
Praha 4, Na dvorcích 12/284, PSČ 140 00
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 31. 1. 2007
od 21. 12. 2004 do 31. 12. 2007
Ing. Vlastimil Juppa - Člen představenstva
Hradec Králové 8, Husova 605/5, PSČ 500 11
den vzniku členství: 21. 5. 2004 - 21. 5. 2004
od 24. 2. 2004 do 21. 12. 2004
Ing. Vlastimil Juppa - Člen představenstva
Hradec Králové 8, Husova 605/5, PSČ 500 11
den vzniku členství: 16. 10. 2003
od 10. 4. 2003 do 21. 12. 2004
PhDr. Zdeněk Neterda - Člen představenstva
Praha 4, Na dvorcích 12/284, PSČ 140 00
den vzniku členství: 11. 12. 2002 - 24. 6. 2003
od 11. 5. 2002 do 24. 2. 2004
Ing. Vasil Bobela - Člen představenstva
Most, Vladislava Vančury 2249/4, PSČ 434 01
den vzniku členství: 28. 8. 2001 - 16. 10. 2003
od 11. 5. 2002 do 27. 6. 2006
Ing. Jaromír Wagner - Předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Ludvíka Podéště 1928, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 8. 2001
den vzniku funkce: 28. 8. 2001
od 11. 5. 2002 do 27. 6. 2006
Cyril Zapletal - Člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Voskovcova 1051/75, PSČ 152 00
den vzniku členství: 28. 8. 2001 - 28. 2. 2006
od 11. 5. 2002 do 19. 4. 2007
Ing. Miroslav Smutný - Člen představenstva
Havířov - město, kpt. Vajdy 7/674, PSČ 736 01
den vzniku členství: 28. 8. 2001 - 22. 11. 2006
od 30. 1. 2002 do 11. 5. 2002
Ing. Jaromír Wagner - Předseda představenstva
Ostrava-Poruba, Ludvíka Podéště 1928
den vzniku členství: 10. 6. 1998
den vzniku funkce: 13. 6. 2001 - 28. 8. 2001
od 21. 4. 2001 do 11. 5. 2002
Ing. Vasil Bobela - člen představenstva
Most, Vladislava Vančury 2249/4, PSČ 434 01
od 15. 1. 2001 do 11. 5. 2002
Ing. Miroslav Smutný - Člen představenstva
Havířov - město, Kpt. Vajdy 7
od 15. 1. 2001 do 11. 5. 2002
Cyril Zapletal - Člen představenstva
Praha 5-Hlubočepy, Voskovcova 1075/51
od 12. 1. 1999 do 15. 1. 2001
Ing. František Kraček - Člen představenstva
Kladno, Dlouhá 2631
od 12. 1. 1999 do 30. 1. 2002
Ing. Jaromír Wagner - Člen představenstva
Ostrava - Poruba, Ludvíka Podéště 1928
od 2. 4. 1998 do 11. 5. 2002
Ing. Pavel Junek - Člen představenstva
Brno, Demlova 12
od 20. 6. 1997 do 2. 4. 1998
Ing. Miloš Dokoupil - člen představenstva
Brno, Letovická 14
od 20. 6. 1997 do 12. 1. 1999
Ing. Helena Bílková - člen představenstva
Kladno, Estonská 2568
od 20. 6. 1997 do 21. 4. 2001
Ing. Vasil Bobela - člen představenstva
Most, Obránců míru 2905
od 19. 6. 1997 do 20. 6. 1997
JUDr. Jiří Valtr - člen představenstva
Praha 6, Na rozdílu 28/718
od 19. 6. 1997 do 12. 1. 1999
Mgr. Milan Gryga - člen představenstva
Ostrava 1, Husova 2
od 19. 6. 1997 do 30. 1. 2002
JUDr. Jarmila Škvrnová - předseda představenstva
Ostrava 4, R. Prchaly 4486
od 14. 9. 1995 do 19. 6. 1997
Ing. Petr Krupička - člen představenstva
Most, Albrechtická bl. 631/613
od 14. 9. 1995 do 20. 6. 1997
Ing. Helena Bílková - člen představenstva
Kladno, Estonská 2568
od 26. 10. 1994 do 19. 6. 1997
Mgr. Milan Gryga - předseda představenstva
Ostrava 1, Husova 2
od 26. 10. 1994 do 19. 6. 1997
Ing. Jan Dupal - člen představenstva
Bohuslavice u Zlína, č. 214
od 26. 10. 1994 do 19. 6. 1997
Ing. Jana Vorrethová - člen představenstva
Prostějov, Moravská 5
od 26. 10. 1994 do 19. 6. 1997
JUDr. Jarmila Škvrnová - člen představenstva
Ostrava 4, R. Prchaly 4486
od 26. 10. 1994 do 20. 6. 1997
Ing. Miloš Dokoupil - člen představenstva
Brno, Letovická 14
od 26. 10. 1994 do 31. 12. 2007
Jednání za společnost: Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 19. 4. 2007 do 31. 12. 2007
Johan De Ryck - Předseda dozorčí rady
Praha 6 - Střešovice, Norbertov 714/4, PSČ 169 00
den vzniku členství: 14. 2. 2007
den vzniku funkce: 21. 3. 2007
od 19. 4. 2007 do 31. 12. 2007
Mgr. Jan Barta - Člen dozorčí rady
Praha 6, Na Břevnovské pláni 1265/3, PSČ 169 00
den vzniku členství: 14. 2. 2007
od 19. 4. 2007 do 31. 12. 2007
Ing. Josef Beneš - Člen dozorčí rady
Praha 5, U Kříže 20, PSČ 150 00
den vzniku členství: 14. 2. 2007
od 21. 12. 2004 do 19. 4. 2007
Ing. Jiří Vincík - Člen dozorčí rady
Louny, Husova 2518, PSČ 440 01
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 24. 6. 2003
od 10. 4. 2003 do 21. 12. 2004
Ing. Jiří Vincík - Člen dozorčí rady
Louny, Husova 2518, PSČ 440 01
den vzniku členství: 11. 9. 2002
od 13. 8. 2002 do 24. 9. 2004
Doc. Ing. Jan Rančák, CSc. - Člen
Slaný, Okružní 371, PSČ 274 01
den vzniku funkce: 20. 3. 2002
od 11. 5. 2002 do 24. 9. 2004
Ing. Jana Remešová - Člen
Brno, Družstevní 4, PSČ 621 00
den vzniku členství: 28. 8. 2001 - 21. 5. 2004
od 11. 5. 2002 do 24. 9. 2004
František Reinštein - Člen
Praha 4, Majerského 2031, PSČ 149 00
den vzniku členství: 28. 8. 2001 - 21. 5. 2004
od 11. 5. 2002 do 19. 4. 2007
Ing. Petr Krupička - Předseda
Most, Pod Resslem 2086/1, PSČ 434 01
den vzniku členství: 28. 8. 2001 - 28. 11. 2006
den vzniku funkce: 28. 8. 2001 - 28. 11. 2006
od 11. 5. 2002 do 19. 4. 2007
Ing. Jiří Vlček - Člen
Žatec, Pražská 1001, PSČ 438 01
den vzniku členství: 28. 8. 2001 - 28. 11. 2006
od 30. 1. 2002 do 11. 5. 2002
Ing. Jiří Vlček - Člen
Žatec, Pražská 1001
den vzniku členství: 26. 6. 2001
od 20. 6. 1997 do 11. 5. 2002
Ing. Jana Remešová - člen
Brno, Letovická 15
od 19. 6. 1997 do 15. 1. 2001
Ing. Jan Wytrzens - člen
Karviná-Ráj, Zelená 1141
od 19. 6. 1997 do 30. 1. 2002
Ing. Viera Vojtěchová - člen
Most, Višňová 533
od 19. 6. 1997 do 11. 5. 2002
Ing. Petr Krupička - předseda
Most, Pod Resslem 2086/1
od 14. 9. 1995 do 19. 6. 1997
Dana Králičková - člen
Zlín, Mokrá 386
od 14. 9. 1995 do 11. 5. 2002
František Reinstein - člen
Praha 4, Majerského 2031
od 27. 6. 1995 do 19. 6. 1997
Dr. Vladimír Medek - člen
Frýdek-Místek, Lískovecká 1751
od 26. 10. 1994 do 27. 6. 1995
Ing. Radovan Macka - člen
Brno, V aleji 43
od 26. 10. 1994 do 19. 6. 1997
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - předseda
Ostrava - Třebovice, K.H.Máchy 5490
od 26. 10. 1994 do 19. 6. 1997
Ing. Jiří Chobot - člen
Havířov - Město, M. Kudeříkové 6
od 26. 10. 1994 do 19. 6. 1997
Ing. Karel Znojil - člen
Prostějov, C. Boudy 2
od 26. 10. 1994 do 20. 6. 1997
Ing. Jana Remešová - člen
Brno, Letovická 15
Akcionáři
od 3. 8. 2006 do 31. 12. 2007
Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Návod pro OSVČ: Jak vyplnit přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

1. 8. 2020 | | Jiří Hovorka

Návod pro OSVČ: Jak vyplnit přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Možná už to máte dávno za sebou. Ale jestli jste si daně za loňský rok zatím nespočítali a doufáte, že je čas až do poloviny srpna, zbystřete. Přinejmenším přehled pro zdravotní pojišťovnu musíte podat do 3. srpna.

Čas na daňové přiznání je tu. Odklad má háček

30. 7. 2020 | | Petr Kučera

Čas na daňové přiznání je tu. Odklad má háček

Ministerstvo zdravotnictví nedokázalo zareagovat na další posun termínu pro daňové přiznání. Přehled zdravotním pojišťovnám je proto nutné podat o 14 dnů dřív, než končí lhůta pro samotné přiznání.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Czech Exchange 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 681,20 Kč
ČSOB 2 681,20 Kč
Komerční banka 2 686,88 Kč
Expobank CZ 2 690,40 Kč
Česká spořitelna 2 703,00 Kč
Raiffeisenbank 2 734,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+4
+
-
2.Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-10
+
-
3.Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-31
+
-
4.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-38
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-46
+
-

Články na Heroine.cz

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Taylor Swift obléká svetry a vrací se ke kořenům. Folklore je soundtrack útěku do přírody i...

Taylor Swift obléká svetry a vrací se ke kořenům. Folklore je soundtrack útěku do přírody i k sobě samé

Zážitek ze dne na den zastaveného světa a uzavřených hranic nejspíš poznamenal úplně každého....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services