Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

eD' system Czech, a.s.
IČO: 47974516

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 3. 1993
Obchodní firma
od 1. 8. 2002

eD' system Czech, a.s.

od 17. 3. 2000 do 1. 8. 2002

eD' system Czech, spol. s r.o.

od 13. 3. 1996 do 17. 3. 2000

TH' system Czech, spol. s r. o.

od 3. 3. 1993 do 13. 3. 1996

TH' distributor, spol. s r. o.

Sídlo
od 18. 9. 2014 do 14. 12. 2016
Ostrava, Novoveská , PSČ 709 00
od 20. 2. 2002 do 18. 9. 2014
Ostrava - Mariánské Hory, Novoveská 1262/95, PSČ 709 00
od 8. 2. 2000 do 20. 2. 2002
Ostrava - Mariánské Hory, Novoveská 95, PSČ 709 00
od 3. 3. 1993 do 8. 2. 2000
Ostrava 1, 28. října 86
IČO
od 3. 3. 1993

47974516

DIČ

CZ47974516

Identifikátor datové schránky:ffdcd8k
Právní forma
od 1. 8. 2002
Akciová společnost
od 3. 3. 1993 do 1. 8. 2002
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka2613 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 19. 3. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 6. 2002 do 19. 3. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 19. 6. 2002 do 19. 3. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 19. 6. 2002 do 19. 3. 2009
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 19. 6. 2002 do 19. 3. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 19. 6. 2002 do 19. 3. 2009
- velkoobchod
od 19. 6. 2002 do 19. 3. 2009
- zprostředkování služeb
od 19. 6. 2002 do 19. 3. 2009
- reklamní činnost a marketing
od 19. 6. 2002 do 19. 3. 2009
- specializovaný maloobchod
od 3. 3. 1993 do 19. 6. 2002
- poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace
od 3. 3. 1993 do 19. 6. 2002
- poradenské služby ohledně elektronických zařízení na zprac. dat
od 3. 3. 1993 do 19. 6. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 3. 3. 1993 do 19. 6. 2002
- poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)
od 3. 3. 1993 do 19. 6. 2002
- automatizované zpracování dat
od 3. 3. 1993 do 19. 3. 2009
- zprostředkování obchodu
Ostatní skutečnosti
od 17. 9. 2014 do 14. 12. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 17. 9. 2014 do 14. 12. 2016
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 9. 2014 do 19. 12. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 9. 3. 2009 do 19. 3. 2009
- Rozhodnutí valné hromady ze dne 4.3.2009 o zvýšení základního kapitálu: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity, restrukturalizace závazků společnosti a posílení stability hospodářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti; b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) o částku ve výši 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) na částku ve výši 300.000.000,-Kč (slovy: třistamil ionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 100.000 ks (jednohostatisíce kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých); akcie nebudou kótovány; zvýšení základního kapitál u bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu zákonným způsobem vzdali svého přednostního práva na upisování akcií; e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Haulier Holdings Limited se sídlem Savvides Center, 59-61 Acropoleos Avenue, Office 102, 2012 Nicosia, Kypr, které bude nabídnuto všech 100.000 kusů nově upisovanýc h akcií (dále též jen "předem určený zájemce"); f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 1262/95, PSČ 709 00 vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs akcií takto upisovaných akcií s e rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 1.500,-Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých) na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný; g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku nebo na bude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí předsta-venstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pr acovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnos t poskytnout lhůtu alespoň 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací po dmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; h) valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií takto: předem určený zájemce, a to společnost Haulier Holdings Limited se sídlem Savvides Center, 59-61 Acropoleos Avenue, Office 102, 2012 Nicosia, Kypr, je oprávněna započíst část své peněžité pohledávky ve výši 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) vůči společnosti eD´ system Czech, a.s., kterou nabyla jako postupník na základě Smlouvy o postoupení pohledávky 2.12.2008; ch) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění po zdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti; - peněžitá pohledávka předem určeného zájemce, a to společnosti Haulier Holdings Limited se sídlem Savvides Center, 59-61 Acropoleos Avenue, Office 102, 2012 Nicosia, Kypr bude započtena v celkové výši 150.000.000,- Kč (slovy: jednosto-padesátmilionů kor un českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohled ávka ve výši 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu; i) upisovatel je povinen splatit: 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to dohodou o započtení pohledávek.
od 12. 11. 2008 do 9. 3. 2009
- Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospodářs ké a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) o částku ve výši 90.000.000,-Kč (slovy: devadesátmilionů ko run českých) na částku ve výši 240.000.000,-Kč (slovy: dvěstěčtyřicetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 60.000 ks (šedesátitisíc kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.500,-Kč (slovy: jeden-tisícpětset korun českých); akcie nebudou kótovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; Při zvýšení základního kapitálu má každý akcionář přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti takto: - místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Ostrava, Mariánské Hory, Novoveská 1262/95 vždy v pracovní dny od 9,00 do 14,00 hodin; - lhůta pro vykonání přednostního práva činí třicet dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zveřejnění informace o přednostním právu představenstvem společnosti způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy oznámením informace o přednostním právu zv eřejněným v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.500,-Kč (slovy: jedentisíc-pětset korun českých) lze upsat podíl jedné šestiny nové akcie ve jmenovité hodnotě 1.500,-Kč s tím, že upisovat lze pouze celé akcie; - s využitím přednostního práva lze upsat všech 60.000 ks (šedesáttisíc kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.500,-Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých); Akcie nebudou kótovány; emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že: - místem pro uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku je sídlo společnosti: Ostrava, Mariánské Hory, Novoveská 1262/95, PSČ 709 00 vždy v pracovní dny od 9,00 do 14,00 hodin; - lhůta pro uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku činí třicet dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zveřejnění informace o výzvě akcionářům společnosti k uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku představenst vem společnosti způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy oznámením této informace zveřejněným v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku; - emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; Upisovatel je vždy povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do třiceti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 43-3238xxxx u Komerční banky, a.s.
od 1. 8. 2002
- Obchodní společnost eD´system Czech, spol. s r.o. změnila právní formu na akciovou společnost pod obchodní firmou eD´system Czech, a.s.
Kapitál
od 19. 3. 2009
Základní kapitál 300 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 8. 2002 do 19. 3. 2009
Základní kapitál 150 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 8. 2000 do 1. 8. 2002
Základní kapitál 150 000 000 Kč
od 8. 2. 2000 do 1. 8. 2000
Základní kapitál 100 000 000 Kč
od 3. 3. 1993 do 8. 2. 2000
Základní kapitál 100 000 Kč
od 17. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 500, počet akcií: 200 000.
od 19. 3. 2009 do 17. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200 000.
od 1. 8. 2002 do 19. 3. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100 000.
od 1. 8. 2002 do 19. 3. 2009
v listinné podobě
Statutární orgán
od 21. 12. 2017
Ing. PETR SLOUKA - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Výletní, PSČ 708 00
den vzniku členství: 12. 10. 2016
den vzniku funkce: 1. 12. 2017
od 21. 12. 2017
JAN BENEŠ - člen představenstva
Slavkov, Černá cesta, PSČ 747 57
den vzniku členství: 30. 11. 2017
od 18. 1. 2017
Ing. MARTIN LUKÁNEK - člen představenstva
Smilovice, , PSČ 739 55
den vzniku členství: 12. 10. 2016
od 19. 12. 2016 do 18. 1. 2017
Ing. MARTIN LUKÁNEK - člen představenstva
Havířov - Podlesí, Slunečná, PSČ 736 01
den vzniku členství: 12. 10. 2016
od 19. 12. 2016 do 21. 12. 2017
Ing. PETR ZMÁTLÍK - předseda představenstva
Praha - Krč, Humpolecká, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 11. 2016 - 30. 11. 2017
den vzniku funkce: 15. 11. 2016 - 30. 11. 2017
od 19. 12. 2016 do 21. 12. 2017
Ing. PETR SLOUKA - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Výletní, PSČ 708 00
den vzniku členství: 12. 10. 2016
od 17. 9. 2014 do 19. 12. 2016
RNDr. RICHARD HAVLÍK - člen představenstva
Praha - Stodůlky, Radouňova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 23. 6. 2014 - 15. 11. 2016
od 5. 12. 2012 do 17. 9. 2014
Ing. Radim Galvánek - člen představenstva
Praha 7 - Troja, Pod Havránkou, PSČ 171 00
den vzniku členství: 6. 8. 2012 - 23. 6. 2014
od 3. 10. 2011 do 5. 12. 2012
Mgr. Přemysl Pela - člen představenstva
Praha 2 - Nusle, Čiklova, PSČ 128 00
den vzniku členství: 7. 9. 2011 - 30. 9. 2012
od 13. 5. 2010 do 3. 10. 2011
Bohuslav Kaněra - člen představenstva
Opava, U Panského mlýna, PSČ 747 06
den vzniku členství: 9. 4. 2010 - 7. 9. 2011
od 9. 12. 2009 do 17. 9. 2014
RNDr. Richard Havlík - člen představenstva
Praha 5, Radouňova 1226/36, PSČ 155 00
den vzniku členství: 27. 10. 2009 - 23. 6. 2014
od 16. 1. 2009 do 9. 12. 2009
Ing. David Mlýnek - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Jana Ziky 1944/22, PSČ 708 00
den vzniku členství: 1. 12. 2008 - 27. 10. 2009
od 28. 1. 2008 do 16. 1. 2009
Ing. Petr Slouka - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Petruškova 18, PSČ 700 30
den vzniku funkce: 15. 10. 2007 - 1. 12. 2008
od 28. 1. 2008 do 13. 5. 2010
Mgr. Robert Growka - člen představenstva
Ostrava - Proskovice, Jarkovská 12/324, PSČ 724 00
den vzniku funkce: 15. 10. 2007
od 28. 1. 2008 do 5. 12. 2012
Ing. Radim Galvánek - člen představenstva
Praha 7 - Troja, Pod Havránkou 657/10B, PSČ 171 00
den vzniku funkce: 15. 10. 2007 - 6. 8. 2012
od 15. 11. 2006 do 28. 1. 2008
Ing. Radim Galvánek - člen představenstva
Praha 7 - Troja, Pod Havránkou 657/10B, PSČ 171 00
den vzniku funkce: 1. 8. 2002 - 15. 10. 2007
od 1. 8. 2002 do 15. 11. 2006
Ing. Radim Galvánek - člen představenstva
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 46
den vzniku funkce: 1. 8. 2002
od 1. 8. 2002 do 28. 1. 2008
Mgr. Robert Growka - člen představenstva
Ostrava - Proskovice, Jarkovská 12/324, PSČ 700 45
den vzniku funkce: 1. 8. 2002 - 15. 10. 2007
od 1. 8. 2002 do 28. 1. 2008
Ing. Petr Slouka - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Petruškova 18, PSČ 700 30
den vzniku funkce: 1. 8. 2002 - 15. 10. 2007
od 15. 10. 2001 do 1. 8. 2002
Ing. Petr Slouka - jednatel
Ostrava - Zábřeh, Petruškova 18, PSČ 700 30
den vzniku funkce: 25. 6. 2001
od 15. 10. 2001 do 1. 8. 2002
Mgr. Robert Growka - jednatel
Ostrava - Proskovice, Jarkovská 12/324, PSČ 700 45
den vzniku funkce: 25. 6. 2001
od 15. 10. 2001 do 1. 8. 2002
Ing. Petr Maceček - jednatel
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 1906/46, PSČ 710 00
den vzniku funkce: 25. 6. 2001
od 4. 12. 2000 do 15. 10. 2001
Ing. Boris Blažej - Jednatel
Ostrava - Hrabůvka, Oráčova 5a/1389
od 4. 12. 2000 do 1. 8. 2002
Ing. Radim Galvánek - Jednatel
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 46
od 19. 1. 2000 do 15. 10. 2001
Martin Schuster - jednatel
Havířov - Město, Pavlovova 2/583
od 3. 3. 1993 do 19. 1. 2000
Ing. Hynek Tyl - jednatel
Vřesina u Bílovce 408,
od 3. 3. 1993 do 19. 1. 2000
- Jednatel jedná jménem společnosti samostatně
od 19. 12. 2016
Za společnost jednají vždy společně předseda představenstva a člen představenstva.
od 17. 9. 2014 do 19. 12. 2016
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 1. 8. 2002 do 17. 9. 2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy společně alespoň dva členové představenstva.
od 4. 12. 2000 do 1. 8. 2002
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají vždy společně alespoň dva jednatelé. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy alespoň dva jednatelé.
od 19. 1. 2000 do 4. 12. 2000
Způsob jednání za společnost: Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.
Dozorčí rada
od 17. 9. 2014
Ing. PAVEL POPIOLEK - člen dozorčí rady
Ostrava - Svinov, Urbaníkova, PSČ 721 00
den vzniku členství: 23. 6. 2014
od 17. 9. 2014
Ing. JOSEF TYL - člen dozorčí rady
Ostrava - Polanka nad Odrou, Molákova, PSČ 725 25
den vzniku členství: 23. 6. 2014
od 17. 9. 2014
Ing. HYNEK TYL - člen dozorčí rady
Vřesina, Hadí kopec, PSČ 742 85
den vzniku členství: 23. 6. 2014
od 10. 8. 2014 do 17. 9. 2014
Ing. PAVEL POPIOLEK - člen dozorčí rady
Ostrava - Svinov, Urbaníkova, PSČ 721 00
den vzniku členství: 27. 10. 2009 - 23. 6. 2014
od 10. 8. 2014 do 17. 9. 2014
Ing. HYNEK TYL - člen dozorčí rady
Vřesina, Hadí kopec, PSČ 742 85
den vzniku členství: 27. 10. 2009 - 23. 6. 2014
od 5. 12. 2012 do 17. 9. 2014
Ing. Petr Slouka - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Výletní, PSČ 708 00
den vzniku členství: 27. 9. 2012 - 23. 6. 2014
od 14. 12. 2011 do 5. 12. 2012
Ing. Kamil Pultar - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Čs. Exilu, PSČ 708 00
den vzniku členství: 6. 9. 2011 - 27. 9. 2012
od 14. 12. 2011 do 10. 8. 2014
Ing. Pavel Popiolek - člen dozorčí rady
Ostrava - Svinov, Urbaníkova, PSČ 721 00
den vzniku členství: 27. 10. 2009 - 23. 6. 2014
od 14. 12. 2011 do 10. 8. 2014
Ing. Hynek Tyl - člen dozorčí rady
Vřesina, Hadí kopec, PSČ 742 85
den vzniku členství: 27. 10. 2009 - 23. 6. 2014
od 1. 8. 2002 do 15. 11. 2006
Martin Schuster - člen
Havířov - Město, Pavlovova 2/583
den vzniku funkce: 1. 8. 2002
od 1. 8. 2002 do 14. 12. 2011
Ing. Petr Maceček - člen
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 1906/46, PSČ 700 45
den vzniku funkce: 1. 8. 2002 - 1. 12. 2008
od 1. 8. 2002 do 14. 12. 2011
Ing. Radim Skála - člen
Ostrava - Poruba, Pavlouskova 4433/1
den vzniku funkce: 1. 8. 2002 - 1. 12. 2008
Společníci s vkladem
od 1. 8. 2000 do 1. 8. 2002
eD system a.s., IČO: 25837940
Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 95
Vklad: 150 000 000 Kč, splaceno 150 000 000 Kč.
od 8. 2. 2000 do 1. 8. 2000
eD system a.s., IČO: 25837940
Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 95
Vklad: 100 000 000 Kč, splaceno 100 000 000 Kč.
od 29. 12. 1999 do 8. 2. 2000
eD system a.s., IČO: 25837940
Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 95
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 000 Kč.
od 3. 3. 1993 do 29. 12. 1999
TH' system, akc. spol.
Vřesina u Bílovce 408,
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 000 Kč.
Akcionáři
od 1. 8. 2002 do 10. 12. 2003
eD system a.s., IČO: 25837940
Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 95
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Nový zákon o realitním zprostředkování schválili po poslancích také senátoři. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 622,00 Kč
Komerční banka 2 627,22 Kč
Expobank CZ 2 627,50 Kč
Sberbank CZ 2 642,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 679,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 342 316 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+4
+
-
2.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-46
+
-
3.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

-49
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-50
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-130
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Poslední otvor. Ten nejmenší a nejcitlivější. Otvor zásadní. Cystoskopie, endoskopické...více

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Někdo chodí do kina, někdo krade. Jiný má telku. A někdo si pustí film z Aerovodu. Zeptali...více

Kam všude matky s dětmi (ne)patří

Kam všude matky s dětmi (ne)patří

Pohled na malé nebo i větší dítě na konferenci, diskusním panelu nebo autorském čtení,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku

Otázka: Dobrý den, od r. 2013 jsem členem stavebního bytového družstva založeného v r. 1960. Z titulu mého členství v tomto družstvu, na základě nájemní smlouvy, užívám od r. 2013 byt, ve kterém skutečně žiji...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services