Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

CEMOD - CZ a.s.
IČO: 48173096 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 11. 1993
Datum zániku1. 7. 2010
StavVymazáno
Obchodní firma
od 31. 12. 2004 do 1. 7. 2010

CEMOD - CZ a.s.

od 18. 5. 1994 do 31. 12. 2004

MAGNET - CAMIF a.s.

od 11. 11. 1993 do 18. 5. 1994

M a g n e t - C a. s.

Sídlo
od 10. 12. 1999 do 1. 7. 2010
Pardubice, Průmyslová 390, PSČ 532 36
od 23. 11. 1998 do 10. 12. 1999
Pardubice, Průmyslová 390, PSČ 533 01
od 18. 5. 1994 do 23. 11. 1998
Kostěnice, , PSČ 532 36
od 11. 11. 1993 do 18. 5. 1994
Kostěnice, , PSČ 533 03
IČO
od 11. 11. 1993 do 1. 7. 2010

48173096

DIČ

CZ48173096

Právní forma
od 11. 11. 1993 do 1. 7. 2010
Akciová společnost
Spisová značka949 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 31. 12. 2004 do 1. 7. 2010
- Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 31. 12. 2004 do 1. 7. 2010
- Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 31. 12. 2004 do 1. 7. 2010
- Balicí činnosti
od 31. 12. 2004 do 1. 7. 2010
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 31. 12. 2004 do 1. 7. 2010
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 29. 10. 1997 do 1. 7. 2010
- mezinárodní a vnitrostátní zasilatelství
od 18. 5. 1994 do 1. 7. 2010
- drogistická živnost
od 11. 11. 1993 do 1. 7. 2010
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 11. 11. 1993 do 1. 7. 2010
- výroba nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů
od 11. 11. 1993 do 1. 7. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2010 do 1. 7. 2010
- Obchodní společnost CEMOD - CZ a.s., se sídlem Pardubice, Průmyslová 390, PSČ 532 36, identifikační číslo 481 73 096, je vymazána z obchodního rejstříku z důvodu zrušení bez likvidace a fúze sloučením s obchodní společností ZÁBOR, s.r.o. (jejíž nová obcho dní firma je CEMOD - CZ s.r.o.), se sídlem Pardubice II, Černá za Bory, Průmyslová 390, PSČ 533 01, identifikační číslo 256 29 662.
od 4. 11. 2002 do 19. 12. 2002
- Rozhodnutí jediného akcionáře v souladu s ust. § 216b Obchodního zákoníku s účinností ke dni zápisu snížení základního kapitálu o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 35,500.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů pět set tisíc korun českých), t.j. z původních 25,800.900,- Kč (slovy: dvacet pět limionů osm set tisíc devět set korun českých) na 61,300.900,- Kč (slovy: šedesát jeden milion tři sta tisíc devět set korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je ozdravení chodu společnosti.
od 4. 11. 2002 do 19. 12. 2002
- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 3.550 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
od 4. 11. 2002 do 19. 12. 2002
- Přednostní právo na upisování akcií jediný akcionář nemá, vzhledem k tomu, že emisní kurs bude zcela splacen nepeněžitým vkladem.
od 4. 11. 2002 do 19. 12. 2002
- Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem a to společností Société de Participation et de Développement Social S.A. se sídlem 82, rue de Courcelles, 750 08, Paříž, Francie (jediným akcionářem) v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů.
od 4. 11. 2002 do 19. 12. 2002
- Návrh smlouvy o upsání akcií bude představenstvem společnosti předem určenému zájemci doručen do jeho sídla nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým se záměr zvýšení základního kapitálu zapisuje do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií (akceptaci smlouvy) se stanovuje na 30 dní ode dne doručení návrhu smlouvy. Podpisy stran na této smlouvě musí být úředně ověřeny. Emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
od 4. 11. 2002 do 19. 12. 2002
- Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady, kterými jsou: l. nehmotný majetek - ochranná známka MAGNET akciová společnost (zapsaná u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. 183151 - č. spisu 72385) 2. nehmotný majetek - ochranná známka MAGNET INTER SERVIS (zapsaná u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. 201216 - č. spisu 105342) 3. nehmotný majetek - ochranná známka MAGNET (zapsaná u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. 201217 - č. spisu 105343) 4. nehmotný majetek - ochranná známka MAGNET (zapsaná u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. 217638 - č. spisu 110001) Všechny ochranné známky shora popsané byly oceněny: l. znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Václava Kratochvíla (znalce z oboru patenty a vynálezy) ze dne 26.10.2001 zapsaným pod pořadovým číslem 051/2001 znaleckého deníku částkou 35,500.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů pět set tisíc korun českých) 2. znaleckým posudkem sodního znalce Ing. Květoslavy Kubíčkové (znalce z oboru patenty a vynálezy) ze dne 31.10.2001 zapsaným pod pořadovým číslem 35/2001 znaleckého deníku částkou 35,988.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů devět set osmdesát osm tisíc korun českých) Oba znalci byli za účelem podání společného znaleckého posudku k hodnotě nepeněžitého vkladu jmenováni usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30.11.2001 pod spisovou značkou 46 Cm 72/2001-30, které nabylo právní moci dne 14.12.2001. Z tohoto důvodu vypracovali oba znalci dne 14.12.2001 společný dodatek k oběma posudkům shora uvedeným, kde uvedli, že při svém hodnocení použili celkem tři oceňovací metody a shodli se na hodnotě všech čtyř oceňovaných ochranných známek - 35,744.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů sedm set čtyřicet čtyři tisíce korun českých), což dle jejich vyjádření odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3.550 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
od 4. 11. 2002 do 19. 12. 2002
- Předem určený zájemce je povinen splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akicí a to v sídle společnosti.
od 19. 6. 2002 do 4. 11. 2002
- Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 20.12.2001 o snížení základního kapitálu společnosti, a to o částku ve výši 232,208.100,-Kč (slovy: dvě stě třicet dva miliony dvě stě osm tisíc korun českých), a to z částky ve výši 258,009.000,-Kč (slovy: dve stě padesát osm milionů devět tisíc korun českých) na částku ve výši 25,800.900,-Kč (slovy: dvacet pět milionů osm set tisíc devět set korun českých). Základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztráty a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu této ztráty. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to z částky ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá na částku ve výši 100,-Kč (slovy: sto korun českých) každá. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede jejich výměnou s tím, že lhůta pro předložení akcií za účelem vyměny se stanoví na tři měsíce, a to počínaje dnem zveřejnění výzvy představenstva akcionářům k předložení akcií za účelem výměny. Představenstvo je povinno zveřejnit tuto výzvu do jednoho měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář je oprávněn své akcie předložit k výměně ve lhůtě shora uvedené v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9,00 do 15,00 hodin. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovení společnosti pro svolání valné hromady.
od 16. 8. 2000 do 29. 11. 2000
- Představenstvo rozhoduje o zvýšení stávajícího základního jmění společnosti 233.009.000,- Kč (slovy: Dvě stě třicet tři miliony devět tisíc Korun českých) o částku 25.000.000,- Kč (slovy: Dvacet pět milionů Korun českých) na základní jmění ve výši 258.009.000,- Kč (slovy: Dvě stě padesát osm milionů devět tisíc Korun českých) vydáním 25.000 ks (slovy: Dvacet pět tisíc kusů) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc Korun českých) bez připuštění upisování nad částku navrhovaného zvýšení, přičemž emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií. Představenstvo bezodkladně, nejdéle však do 7 dnů ode dne, kdy obdrží usnesení Krajského soudu v Hradci Králové o zapsání zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku, zašle oznámení o přednostním právu stávajících akcionářů upsat akcie.
od 16. 8. 2000 do 29. 11. 2000
- Každý akcionář má dobu 15-ti (slovy: Patnácti) dnů ode dne, kdy obdrží od představenstva informaci dle ust. paragrafu 204a) odst. 2 obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií v sídle společnosti v kanceláři generálního ředitele pana Jean-Pierre HANSENA v rozsahu svého dosavadního podílu na základním jmění společnosti, přičemž na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je možno upsat 0,107292 nových akcií o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč, jimiž se zvyšuje základní jmění.
od 16. 8. 2000 do 29. 11. 2000
- Nebudou-li v této lhůtě všechny akcie upisované ke zvýšení základního jmění upsány v rámci přednostního práva stávajících akcionářů, nebo nebude-li v téže lhůtě mezi akcionáři uzavřena dohoda o rozsahu jejich účasti na tomto zvýšení dle ust. paragrafu 205 obchodního zákoníku, budou neupsané akcie nabídnuty za stejných podmínek k upsání na základě veřejné výzvy k upisování. V takovém případě bude veřejná výzva k upisování dle obchodního zákoníku zveřejněna v Hospodářských novinách nebo v Obchodním věstníku. Pro upisování akcií bez využití přednostního práva je určena rovněž 15-ti (slovy: Patnácti-) denní lhůta ode dne zveřejnění. Úpisy budou probíhat v sídle společnosti v kanceláři generálního ředitele pana Jean-Pierre HANSENA.
od 16. 8. 2000 do 29. 11. 2000
- Upsané akcie musí být splaceny peněžitými vklady nejpozději do 15-ti (slovy: Patnácti) dnů ode dne jejich úpisu na účet společnosti číslo 22-121 51 00 81 012 vedený u Société Générale Banka a.s., pobočka Praha 8, Pobřežní 3.
od 1. 6. 1999 do 10. 12. 1999
- "Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního jmění společnosti o 26.000.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých) vydáním 26.000 kmenových akcií na jméno v listiné podobě o jme- novité hodnotě 1.000,- Kč každá. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Základní jmění společnosti tak bude zvýšeno ze současné výše na 207.009.000,- na 233.009.000,- Kč. Emisní kurs nově vydaných akcií se splácí výhradně peněžitými vklady. Emisní kurs akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a musí být úplně splacen do 15 dnů ode dne jejich úpisu bankovním převodem na účet společnosti č. 22-121 51 00 81 012 u Société Générale Banka, a.s. se sídlem Pobřežní 3, Praha 8.
od 1. 6. 1999 do 10. 12. 1999
- Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti ke dni konání této valné hromady, tedy na každou dosavadní akcii lze upsat 0,1255984 nových akcií. Takto vypočtený počet nových akcií bude zaokrouhlen na nejbližší celé číslo (číslo nižší než 0,5 bude zaokrouhleno na nejbližší nižší celé číslo, číslo vyšší nebo rovné 0,5 bude zaokrouhleno na nejbližší vyšší celé číslo). Akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo k úpisu ve lhůtě 15 dnů
od 1. 6. 1999 do 10. 12. 1999
- Lhůta k uplatnění přednostního práva k úpisu počne běžet po zápisu usnesení o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku v den, kdy bude akcionáři doručena informace o jeho přednostním právu podle ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Nebudou-li ve stanovené lhůtě upsány všechny akcie nebo neuzavřou-li akcionáři dohodu o účasti na zvýšení základního jmění, neupsané akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Veřejná výzva k upisování akcií bude zveřejněna v Obchodním věstníku. Nové akcie bez uplatnění přednostního práva k upisování je možno upsat do 15 dnů ode dne zveřejnění veřejné výzvy k upisování akcií. Upisování se bude konat v kanceláři Generálního ředitele společnosti, pana Jean-Pierre Hansena v Praze 9, Krátkého 1. Upisování bude prováděno zápisem do listiny upisovatelů v pořadí příchodu jednotlivých zájemců. Emisní kurs akcií musí být úplně splacen do 15 dnů od jejich upsání, a to převodem na shora uvedený bankovní účet společnosti".
od 23. 11. 1998 do 10. 12. 1999
- Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního jmění společnosti o 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) vydáním 48.000 kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Základní jmění společnosti tak bude zvýšeno ze současné výše 159.000.000,- Kč na 207.009.000,- Kč. Emisní kurs nově vydaných akcií se splácí výhradně peněžitými vklady. Emisní kurs akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a musí být úplně splacen do 15 dnů ode dne jejich úpisu bankovním převodem na účet společnosti č. 22-121 51 00 81 012 u Société Générale Banka, a.s. se sídlem Pobřežní 3, Praha 8. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti ke dni konání této valné hromady, tedy na každou dosavadní akcii lze upsat 0,3018697054884 nových kcií. Takto vypočtený počet nových akcií bude zaokrouhlen na nejbližší celé číslo (číslo nižší než 0,5 bude zaokrouhleno na nejbližší nižší celé číslo, číslo vyšší nebo rovné 0,5 bude zaokrouhleno na nejbližší vyšší celé číslo). Akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo k úpisu ve lhůtě 15 dnů. Lhůta k uplatnění přednostního práva k úpisu počne běžet po zápisu usnesení o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku v den, kdy bude akcionáři doručena informace o jeho přednostním právu podle ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Nebudou-li ve stanovené lhůtě upsány všechny akcie nebo neuzavřou-li akcionáři dohodu o účasti na zvýšení základního jmění, neupsané akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Veřejná výzva k upisování akcií bude zveřejněna v Obchodním věstníku. Nové akcie bez uplatnění přednostního práva k upisování je možno upsat do 15 dnů ode dne zveřejnění veřejné výzvy k upisování akcií. Upisování se bude konat v kanceláři Generálního ředitele společnosti, pana Jean-Pierre Hansena v Praze 9, Krátkého 1. Upisování bude prováděno zápisem do listiny upisovatelů v pořadí příchodu jednotlivých zájemců. Emisní kurs akcií musí být úplně splacen do 15 dnů od jejich upsání, a to převodem na shora uvedený bankovní účet společnosti.
od 6. 1. 1998 do 10. 4. 1998
- Představenstvo rozhodlo o zvýšení základního jmění o částku 38 000 000,- Kč (slovy: třicet osm milionů korun českých), vydáním 38 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč jedna akcie. Základní jmění společnosti se tímto zvýší ze 121 009 000,- Kč na 159 009 000,- Kč. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií. Akcie musí být splaceny nejpozději do 15 dní od jejich úpisu na účet společnosti č. 22-121 51 00 81 012, otevřený u Société Générale Banka a.s., Pobřežní 3, Praha 8. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti ke dni konání této valné hromady. Přednostní právo k úpisu mohou akcionáři uplatnit ve lhůtě 15 dní. Lhůta k přednostnímu upisování začíná běžet poté, co usnesení o zvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku a akcionáři obdrží informaci o přednostním právu k úpisu dle § 204a) odst. 2) obchodního zákoníku. Nebudou-li v této lhůtě všechny akcie upisované ke zvýšení základního jmění upsány, nebo nebude-li mezi akcionáři uzavřena dohoda o rozsahu jejich účasti na tomto zvýšení, budou neupsané akcie nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování. Veřejná výzva k upisování bude zveřejněna v Hospodářských novinách nebo v Obchodním věstníku. Pro upisování akcií bez využití přednostního práva je určena rovněž patnáctidenní lhůta ode dne zveřejnění. Úpisy budou probíhat v sídle společnosti v kanceláři finančního ředitele, pana Jean-Pierre Hansen.
od 3. 7. 1997 do 29. 10. 1997
- Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění o 25 000 000 Kč (slovy dvacet pět milionů Korun českých), vydáním 25 000 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč jedna akcie. Základní jmění společnosti se tímto zvýší z 96 009 000 Kč na 121 009 000 Kč. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií. Akcie musí být splaceny nejpozději do 15 dní od jejich úpisu na účet společnosti č. 22-121 51 00 81 012, otevřený u Societé Générale Banka a.s., Pobřežní 3, Praha 8. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti ke dni konání této valné hromady. Přednostní právo k úpisu mohou akcionáři uplatnit ve lhůtě 15 dní. Lhůta k přednostnímu upisování začíná běžet poté, co usnesení o zvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku a akcionáři obdrží informaci o přednostním právu k úpisu dle § 204 a) odst. 2 Obch. zák. Nebudou-li v této lhůtě všechny akcie upisované ke zvýšení základního jmění upsány, nebo nebude-li mezi akcionáři uzavřena dohoda o rozsahu jejich účasti na tomto zvýšení, budou neupsané akcie nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování. Veřejná výzva k upisování bude zveřejněna v Hospodářských novinách. Pro upisování akcií bez využití přednostního práva je určena rovněž patnáctidenní lhůta ode dne zveřejnění. Úpisy budou probíhat v sídle společnosti v kanceláři finančního ředitele, pana Jean-Pierre Hansen.
od 11. 11. 1993 do 10. 4. 1998
- Údaje o zřízení: Společnost byla založena na ustavující valné hromadě dne 27.7.1993.
Kapitál
od 19. 12. 2002 do 1. 7. 2010
Základní kapitál 61 300 900 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 11. 2002 do 19. 12. 2002
Základní kapitál 25 800 900 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 11. 2000 do 4. 11. 2002
Základní kapitál 258 009 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 12. 1999 do 29. 11. 2000
Základní kapitál 233 009 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 3. 1999 do 10. 12. 1999
Základní kapitál 207 009 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 4. 1998 do 3. 3. 1999
Základní kapitál 159 009 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 10. 1997 do 10. 4. 1998
Základní kapitál 121 009 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 11. 1995 do 29. 10. 1997
Základní kapitál 96 009 000 Kč
od 13. 9. 1995 do 13. 11. 1995
Základní kapitál 86 009 000 Kč
od 18. 5. 1994 do 13. 9. 1995
Základní kapitál 64 669 000 Kč
od 11. 11. 1993 do 18. 5. 1994
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 19. 12. 2002 do 1. 7. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 6 130.
od 19. 12. 2002 do 1. 7. 2010
- v listinné podobě
od 19. 12. 2002 do 1. 7. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 9.
od 19. 12. 2002 do 1. 7. 2010
- v listinné podobě
od 4. 11. 2002 do 19. 12. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 580.
od 4. 11. 2002 do 19. 12. 2002
- v listinné podobě
od 4. 11. 2002 do 19. 12. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 9.
od 4. 11. 2002 do 19. 12. 2002
- v listinné podobě
od 29. 11. 2000 do 4. 11. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 258 009.
od 10. 12. 1999 do 29. 11. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 233 009.
od 3. 3. 1999 do 10. 12. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 207 009.
od 10. 4. 1998 do 3. 3. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 159 009.
od 29. 10. 1997 do 10. 4. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 121 009.
od 13. 11. 1995 do 29. 10. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 96 009.
od 13. 9. 1995 do 13. 11. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 86 009.
od 18. 5. 1994 do 13. 9. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 64 669.
od 11. 11. 1993 do 18. 5. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 16. 3. 2010 do 1. 7. 2010
Danuška Hořeňovská - předseda představenstva
Kostěnice, 162, PSČ 530 02
den vzniku členství: 1. 7. 2007
den vzniku funkce: 2. 4. 2007
od 16. 3. 2010 do 1. 7. 2010
Zbyněk Vopalecký - člen představenstva
Hodslavice, 483, PSČ 742 71
den vzniku členství: 2. 4. 2007
od 10. 7. 2007 do 16. 3. 2010
Danuška Hořeňovská - předseda představenstva
Kostěnice - Chalupy, 162, PSČ 530 02
den vzniku členství: 1. 7. 2007
den vzniku funkce: 2. 4. 2007
od 10. 7. 2007 do 16. 3. 2010
Zbyněk Vopalecký - člen představenstva
Pardubice, Na Labišti 527, PSČ 530 09
den vzniku členství: 2. 4. 2007
od 10. 7. 2007 do 1. 7. 2010
Francois Bonte - člen představenstva
La Chapelle d´ Armentieres, Rue du 11 Novembre 1918 19, PSČ 599 30, Francouzská republika
den vzniku členství: 2. 4. 2007
od 31. 12. 2004 do 10. 7. 2007
Jean-Pierre Hansen - předseda představenstva
Bytem 25, avenue de Verdun, Vanves, Francouzská republika, bytem v ČR, 110 00 Praha 1, Senovážné nám. 5
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 2. 4. 2007
den vzniku funkce: 30. 6. 2004 - 2. 4. 2007
od 31. 12. 2004 do 10. 7. 2007
Danuška Hořeňovská - člen představenstva
Kostěnice - Chalupy, 162, PSČ 530 02
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 30. 6. 2007
od 31. 12. 2004 do 10. 7. 2007
Jean-Marie Bouckaert - člen představenstva
Bytem 38, rue Colbert, 59650 Villeneuve d´Ascq, Francouzská republika
den vzniku členství: 26. 3. 2004 - 2. 4. 2007
od 23. 5. 2002 do 31. 12. 2004
Thierry Constant - Člen
bytem 30 rue de Bimard, 79230 Vouillé, Francouzská republika
den vzniku členství: 21. 6. 2001 - 26. 3. 2004
od 23. 5. 2002 do 31. 12. 2004
Frédéric Compagnon - Člen
38, avenue de la Venice Verte, Niort, Francouzská republika
den vzniku členství: 21. 6. 2001 - 26. 3. 2004
od 23. 5. 2002 do 31. 12. 2004
Jean-Pierre Hansen - Člen
25, avenue de Verdun, Vanves, Francouzská republika
den vzniku členství: 21. 6. 2001 - 30. 6. 2004
od 23. 5. 2002 do 31. 12. 2004
Danuška Hořeňovská - Předseda
Kostěnice - Chalupy, 162, PSČ 530 02
den vzniku členství: 21. 6. 2001 - 30. 6. 2004
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 30. 6. 2004
od 14. 1. 2000 do 23. 5. 2002
Jean Marie Guillaume Gasol, nar.: 6.7.1945 - Předseda představenstva
bytem v ČR - Čermákova 1314/7, Praha 2
od 10. 12. 1999 do 14. 1. 2000
Jean Marie Guillaume Gason, nar.: 6.7.1945 - Předseda představenstva
bytem v ČR - Čermákova 1314/7, Praha 2
od 5. 5. 1999 do 10. 12. 1999
Jean Gasol - Předseda představenstva
bytem v ČR - Orebitská 4, Praha 3
od 23. 11. 1998 do 23. 5. 2002
Thierry Constant
bytem 30 rue de Bimard, 79230 Vouillé, Francouzská republika
od 29. 10. 1997 do 23. 11. 1998
Ing. Pavel Hrouzek
České Budějovice, J. Bendy 14
od 29. 10. 1997 do 5. 5. 1999
Maurice Piques
Praha 357, Orebitská 4, PSČ 130 00
od 29. 10. 1997 do 23. 5. 2002
Ing. Michal Ševera, CSc.
Praha 2, U Kanálky 1
od 29. 10. 1997 do 23. 5. 2002
Bernard Desnault
14, avenue de Limoges, Niort, Francouzská republika
od 29. 10. 1997 do 23. 5. 2002
Eric Godron
Ecravois, Mougon, Francouzská republika
od 13. 11. 1995 do 29. 10. 1997
Leslav Veverka - člen
Brno, Moldavská 19
od 18. 5. 1994 do 29. 10. 1997
Bernard Desnault - člen
Pardubice, Tyršovo nábř. 1357
od 18. 5. 1994 do 29. 10. 1997
Eric Godron - člen
Pardubice, Tyršovo nábř. 1357
od 18. 5. 1994 do 29. 10. 1997
Maurice Piques - Předseda
Pardubice, Tyršovo nábř. 1357
od 11. 11. 1993 do 18. 5. 1994
Ing. František Načeradský - člen
Pardubice, Tyršovo nábřeží 1357
od 11. 11. 1993 do 13. 11. 1995
Ing. Jana Chládková - člen
Hradec Králové II, Kampanova 1087
od 11. 11. 1993 do 29. 10. 1997
Ing. Michal Ševera, CSc. - člen
Praha 2, U kanálky 1
od 29. 10. 1997 do 1. 7. 2010
Zastupování a podepisování: Za společnost jedná předseda představenstva. Předseda představenstva může zmocnit k zastupování jinou osobu na základě plné moci nebo, v rámci společnosti na základě vnitřního předpisu. Společnost je zavázána podpisem předsedy představenstva nebo jiné, jím zmocněné osoby. Podpis se přikládá k napsanému či otištěnému názvu společnosti. Na základě vnitřního předpisu společnosti, může být právo za společnost se podepisovat převedeno na jiné osoby ve společnosti.
od 18. 5. 1994 do 29. 10. 1997
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva nebo osoba jím písemně zmocněna. Právo zastupování společnosti, uvedené v předchozím odstavci může být delegováno na další vedoucí pracovníky společnosti. Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo osoba jím písemně zmocněna. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a označení své funkce.
od 11. 11. 1993 do 18. 5. 1994
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představen. nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představ., nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 16. 3. 2010 do 1. 7. 2010
Franck Duriez - Předseda
rue Turgot 41 bis, 59420 Mouvaux, Francouzská republika
den vzniku členství: 17. 12. 2009
den vzniku funkce: 17. 12. 2009
od 16. 3. 2010 do 1. 7. 2010
Eric Platiau - Člen
rue de Lille 20, 59420 Mouvaux, Francouzská republika
den vzniku členství: 17. 12. 2009
od 16. 3. 2010 do 1. 7. 2010
Ivana Indrová - Člen
Pardubice, Nerudova 1481
den vzniku členství: 12. 10. 2007
od 31. 12. 2004 do 16. 3. 2010
Jacques Moniez - člen dozorčí rady
Bytem Av. Francois Roussel Prolongé 59170 Croix, Francouzská republika
den vzniku členství: 26. 3. 2004 - 17. 12. 2009
od 31. 12. 2004 do 16. 3. 2010
Annie Gain
Bytem 36, rue Norbert Segard 59910 Bondues, Francouzská republika
den vzniku členství: 26. 3. 2004 - 17. 12. 2009
od 23. 5. 2002 do 31. 12. 2004
Jean-Pierre Misery, nar. 24.3.1950 - Člen
55 rue Paul Vaillant Couturier, Lezennes, Francouzská republika
den vzniku členství: 21. 6. 2001 - 26. 3. 2004
od 23. 5. 2002 do 31. 12. 2004
Jean Gasol - Člen
22, rue Tocqueville, Paříž 17, Francouzská republika
den vzniku členství: 21. 6. 2001 - 26. 3. 2004
od 23. 5. 2002 do 16. 3. 2010
Ivana Indrová - Člen
Pardubice, Nerudova 1481
den vzniku členství: 8. 6. 2001 - 8. 7. 2006
od 10. 12. 1999 do 23. 5. 2002
Ing. Irena Machová
Pardubice, Erno Košťála 1008
od 10. 12. 1999 do 23. 5. 2002
Jean-Pierre Misery, nar. 24.3.1950
55 rue Paul Vaillant Couturier, Lezennes, Francouzská republika
od 23. 11. 1998 do 23. 5. 2002
Jean-Paul Guichard, nar. 28. 3. 1945
bytem 18 place Gutemberg, 69300 Caluire-et-Cuire, Francouzská republika
od 29. 10. 1997 do 23. 11. 1998
Ing. František Macháč
Sezemice, Žižkova 87
od 29. 10. 1997 do 10. 12. 1999
Dominique Mahe
3, Allée de la Prée, St. Gregoire, Francouzská republika
od 29. 10. 1997 do 10. 12. 1999
Ing. Irena Machová
Pardubice, Erno Košťála 1808
od 29. 10. 1997 do 23. 5. 2002
Pierre Escafit
26, rue St Symhorien, Niort, Francouzská republika
od 29. 10. 1997 do 23. 5. 2002
Ivana Indrová
Pardubice, Nerudova 1481
od 18. 5. 1994 do 29. 10. 1997
Ivanka Tomášová
Pardubice, Jiráskova 1997
od 18. 5. 1994 do 29. 10. 1997
Ludmila Vlastníková
Dašice, Kostěnice 128
od 18. 5. 1994 do 29. 10. 1997
Ing. František Machač
Sezemice, Žižkova 87
od 18. 5. 1994 do 29. 10. 1997
Pierre Escafit
75005 Paris, Francie, 8 Rue de la bucherie
od 18. 5. 1994 do 29. 10. 1997
Serge Priou
64600 Anglet, Francie, 36 Allée de l Impérat.Chiberta
od 18. 5. 1994 do 23. 5. 2002
Alain Morelli
37000 Tours, Francie, 72 Rue Néricault Destouches
od 11. 11. 1993 do 18. 5. 1994
Jiří Knap
Nová Paka, K hájku 1717
od 11. 11. 1993 do 18. 5. 1994
Jan Kotrbatý
Pardubice, Ohrazenická 172
od 11. 11. 1993 do 18. 5. 1994
Jaroslav Vavřina
Přelouč, Pražská 1427
Akcionáři
od 16. 3. 2010 do 1. 7. 2010
3 SUISSES INTERNATIONAL
place de la République 4, 59170 Croix, Francouzská republika
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

12. 8. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ministerstvem kultury zveřejnilo takzvanou výzvu k dotačnímu programu nazvanému Covid – Kultura. Příjem žádostí začne 18. srpna prostřednictvím webu MPO a skončí o měsíc později, tedy 18. září.

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

11. 8. 2020 | | Petr Kučera

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

Lhůta pro přehled zdravotním pojišťovnám uplynula už 3. srpna, tedy dřív než pro samotné přiznání.

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Czech Exchange 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 684,30 Kč
ČSOB 2 684,30 Kč
Komerční banka 2 690,75 Kč
Expobank CZ 2 691,40 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
Raiffeisenbank 2 732,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 745,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+39
+
-
2.Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

-2
+
-
3.Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-83
+
-
4.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-98
+
-
5.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-141
+
-

Články na Heroine.cz

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Na HBO je k vidění obnovený seriál Penny Dreadful. Šestákové historky se tentokrát odehrávají...více

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Dnes do českých kin vstupuje belgické drama Lola o dívce, která se po smrti své matky...více

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Právní systém na spoustu situací v rozvodových sporech nabízí alespoň základní řešení,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: MD/RD a hypotéka
Poradna > Hypoteční úvěr > MD/RD a hypotéka

Otázka: Dobrý den, jsem těhotná a současně "hrozí", že si za účelem zajištění vlastního bydlení budu muset požádat o hypotéku, bonitní jsem dostatečně, tedy v současné době, kdy ještě pracuji (sdělení mé banky,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services