Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PIGMAL a. s.
IČO: 48203106 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 12. 1992
Datum zániku8. 1. 2016
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 12. 2000 do 8. 1. 2016

PIGMAL a. s.

od 31. 12. 1992 do 31. 12. 1992

PIGMAL, akciová společnosti, Malšice

od 31. 12. 1992 do 1. 12. 2000

PIGMAL, akciová společnost, Malšice

Sídlo
od 1. 12. 2000 do 8. 1. 2016
Malšice č.p.341, PSČ 391 75
od 31. 12. 1992 do 1. 12. 2000
Malšice, okres Tábor, , PSČ 391 75
IČO
od 31. 12. 1992 do 8. 1. 2016

48203106

Identifikátor datové schránky:rrufn32
Právní forma
od 31. 12. 1992 do 8. 1. 2016
Akciová společnost
Spisová značka564 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 21. 11. 2014 do 8. 1. 2016
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče
od 21. 11. 2014 do 8. 1. 2016
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 21. 11. 2014 do 8. 1. 2016
- výroba elektřiny
od 20. 2. 2009 do 21. 11. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 20. 2. 2009 do 8. 1. 2016
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 12. 2000 do 20. 2. 2009
- obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 12. 2000 do 20. 2. 2009
- silniční motorová doprava nákladní
od 1. 12. 2000 do 21. 11. 2014
- pronájem nemovitostí s poskytováním základních služeb zajištťujících jejich provoz
od 1. 12. 2000 do 21. 11. 2014
- zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem jejich dalšího zpracování nebo prodeje
od 23. 7. 1994 do 1. 12. 2000
- 3. obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 31. 12. 1992 do 1. 12. 2000
- 1. Výroba jatečných prasat za účelem prodeje a jejich prodej 2. Provozování dopravy věcí, které jsou předmětem vlastní výrobní nebo obchodní činnosti
Ostatní skutečnosti
od 23. 7. 2015 do 8. 1. 2016
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 11.6.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 11.760.000,- Kč, slovy: jedenáct milionů sedm set šedesát tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se upsáním nových akcií zvyšuje peněžitým vkladem o částku 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 26.760.000,- Kč, slovy: dvacet šest milionů sedm set šedesát tisíc korun českých, a to upsáním 1, slovy: jednoho, kusu kmenové listinné akcie znějící na jméno, s níž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých. Akcie nebude vydána jako zaknihovaný cenný papír. Práva spojená s novou akcií budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. S novou akcií o jmenovité hod notě 15.000.000,- Kč je spojeno 2.500 hlasů při hlasování na valné hromadě. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky vůči společnosti. Emisní kurs nové akcie o jmenovité hodnotě 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, je 15.000.000,- Kč, slovy patnáct milionů korun českých. 3. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, nová akcie bude s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuta k upsání předem určenému zájemci - věřiteli společnosti PIGMAL, a.s., kterým je obchodní společnost Ryček s.r.o. se sídlem J ihlava, Heroltická 19/5449, PSČ 586 01, identifikační číslo 463 42 516, který má vůči společnosti pohledávku ve výši 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, vedenou v účetnictví společnosti v cizích zdrojích, dlouhodobých závazcích na řádku č. 096. 4. Akcie bude předem určeným zájemcem upsána podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 5. Upisovací lhůta činí 15, slovy: patnáct, dní. 6. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcie a návrh s mlouvy o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs upisované akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. K upsání akcie bude poskytnuta lhůta 15, slovy: patnáct, dní od doručení návrhu n a uzavření smlouvy o upsání akcie. 7. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PIGMAL a.s. na adrese Malšice č.p. 341, PSČ 391 75. 8. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce (upisovatele) vůči společnosti ve výši 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, vzniklé ze smluv o půjčce, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu 1 nové akcie o jmenovité hodnotě 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, přičemž peněžitá pohledávka předem určeného zájemce vůči společnosti činí celkem 92.275.000,- Kč a je ve vlastnictví společnosti Ryček s.r.o. (předem určeného z ájemce). 9. Emisní kurs nově vydané akcie bude splacen výhradně formou započtení pohledávky vůči společnosti. Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs jím upsané nové akcie v plné výši a uzavřít se společností smlouvu o započtení peněži té pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nejpozději do 15, slovy: patnácti, dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku. Schvaluje se návrh smlouvy o započtení, který mimo jiné obsahuje specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. 10. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli - předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti při pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 21. 2. 2000 do 7. 4. 2000
- Usnesení valné hromady ze dne 24.8.1999 o snížení základního jmění společnosti: Z důvodu úhrady neuhrazené ztráty z minulého období se snižuje základní jmění společnosti z 19,600.000,-Kč na 11,760.000,-Kč, tedy o 7,840.000,-Kč. Ve smyslu ust. § 213a obch. zák. bude snížení základního jmění společnosti ve výše uvedeném rozsahu 7,840.000,-Kč provedeno tak, že se snižuje jmenovitá hodnota každé akcie společnosti z 10.000,-Kč na 6.000,-Kč. Akcionáři společnosti předloží své akcie k vyznačení snížené nominální hodnoty akcií představenstvu společnosti, a to na základě zápisu snížení základního jmění společnosti v obchodním rejstříku. Lhůta pro předložení akcií k vyznačení nové nominální hodnoty 6.000,-Kč se stanoví každému akcionáři na jeden měsíc od doručení výzvy představenstva společnosti akcionáři, aby akcie předložil k vyznačení nové nominální hodnoty 6.000,-Kč, přičemž lhůta jednoho měsíce začíná běžet následující den poté, co akcionáři bude doručena výzva k předložení akcií. Po uplynutí této jednoměsíční lhůty budou původní akcie prohlášeny za neplatné.
od 31. 12. 1992 do 23. 7. 1994
- Členové dozorčí rady: Ing. Marie Mindlová, Tábor, Michalovicova 1578 - předsedkyně Jana Šůnová, Zhoř čp. 52 Jaroslava Pánová, Malšice čp. 236
od 31. 12. 1992 do 4. 2. 1997
- Způsob jednání jménem společnosti: V běžném obchodním styku a v běžném úředním styku jedná jménem společnosti ředitel a.s. samostatně, nebo prostřednictvím jím k tomu zmocněných zaměstanců. V případech stanovených ve stanovách a.s., zejména při uzavírání obchodních smluv s objemem vyšším než 5 miliónů Kčs, jednají za společnost dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy předseda představenstva, místopředseda představenstva a ředitel společnosti, a to vždy dva z těchto funkcionářů společně.
od 31. 12. 1992 do 4. 2. 1997
- Výše základního jmění společnosti: Výše základního jmění společnosti činí 19,600.000,- Kčs, slovy devatenáctmilionůšestsettsíc korun čsl.
od 31. 12. 1992 do 4. 2. 1997
- Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Základní jmění a.s. je rozděleno na 1.960 akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kčs.
od 31. 12. 1992 do 8. 1. 2016
- Základní jmění bylo vytvořeno podíly čtyř zakládajících zemědělských družstev, členů současně zaniklého společného podniku VÝKRMNA VEPŘU, se sídlem Malšice u Tábora.
od 31. 12. 1992 do 8. 1. 2016
- Údaje o založení společnosti: Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev Malšice, Slapy, Sudoměřice u Bechyně a Maršov ze dne 17.9.1992. Zakladatelé současně schválili stanovy a zvolili členy orgánů společnosti. Notářský zápis a stanovy a.s. byly přiloženy.
od 31. 12. 1992 do 8. 1. 2016
- Ke vzniku akciové společnosti byla udělena vyjímka usnesením vlády ČR ze dne 4.11.1992 č. 608 podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb, a § 30 odst. 30 zákona č. 42/1992 Sb s tím, že zakladatelská smlouva váže převod akcií na třetí osoby na schválení privatizačních a transformačních projetků a že byl vytvořen rezervní fond a.s.
Kapitál
od 23. 7. 2015 do 8. 1. 2016
Základní kapitál 26 760 000 Kč, splaceno 26 760 000 Kč.
od 7. 4. 2000 do 23. 7. 2015
Základní kapitál 11 760 000 Kč, splaceno 11 760 000 Kč.
od 4. 2. 1997 do 7. 4. 2000
Základní kapitál 19 600 000 Kč
od 23. 7. 2015 do 8. 1. 2016
Akcie na jméno 15 000 000, počet akcií: 1.
od 21. 11. 2014 do 8. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 960.
od 7. 4. 2000 do 21. 11. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 960.
od 4. 2. 1997 do 7. 4. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 960.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 21. 11. 2015 do 8. 1. 2016
Ing. VÁCLAV PEŠEK - předseda představenstva
Chýstovice - Jedlina, , PSČ 395 01
den vzniku členství: 1. 11. 2010
den vzniku funkce: 10. 4. 2013
od 29. 4. 2013 do 21. 11. 2015
Ing. VÁCLAV PEŠEK - předseda představenstva
Bransouze, , PSČ 675 21
den vzniku členství: 1. 11. 2010
den vzniku funkce: 10. 4. 2013
od 29. 4. 2013 do 8. 1. 2016
JIŘÍ MEJZLÍK - člen představenstva
Loukovice, , PSČ 675 22
den vzniku členství: 10. 4. 2013
od 11. 10. 2011 do 29. 4. 2013
Ing. Josef Jordán - člen představenstva
Brtnice, Pod Zámkem, PSČ 588 32
den vzniku členství: 10. 8. 2011 - 10. 4. 2013
od 27. 4. 2011 do 8. 1. 2016
Andrea Nahodilová - člen představenstva
Loukovice, , PSČ 675 22
den vzniku členství: 11. 4. 2011
od 2. 12. 2010 do 27. 4. 2011
Jakub Pavlovský - člen představenstva
České Budějovice, Ant. Barcala, PSČ 370 05
den vzniku členství: 1. 1. 2010 - 11. 4. 2011
od 2. 12. 2010 do 11. 10. 2011
Martina Tampierová - člen představenstva
České Budějovice, Mokré, PSČ 370 01
den vzniku členství: 1. 11. 2010 - 10. 8. 2011
od 2. 12. 2010 do 29. 4. 2013
Ing. Václav Pešek - člen představenstva
Okříšky, Bransouze, PSČ 675 21
den vzniku členství: 1. 11. 2010
od 11. 8. 2009 do 2. 12. 2010
Václav Kozel - člen představenstva
Netolice, Mnišská 113, PSČ 384 11
den vzniku členství: 22. 5. 2009 - 1. 11. 2010
od 28. 11. 2005 do 26. 8. 2010
Ing. Jiří Kozel - člen představenstva
Hluboká nad Vltavou, Na vyhlídce 725, PSČ 373 41
den vzniku členství: 1. 11. 2005 - 26. 5. 2010
od 16. 8. 2000 do 28. 11. 2005
Dr. Dalibor Jirka - člen představenstva
České Budějovice, Plzeňská 79, PSČ 370 04
od 15. 8. 1998 do 11. 8. 2009
ing. Josef Kučera - člen představenstva
Hrdějovice, 14
od 15. 8. 1998 do 2. 12. 2010
ing. Václav Kozel - předseda představenstva
Hluboká nad Vltavou, Na vyhlídce 725
od 13. 1. 1997 do 13. 1. 1997
Ing. Miroslav Blažek - ředitel akciové společnosti
Malšice, 320
od 13. 1. 1997 do 15. 8. 1998
Ing. Miroslav Blažek - člen představenstva
Malšice, 320
od 13. 1. 1997 do 15. 8. 1998
Josef Hejný - člen představenstva
Čenkov u Malšic, 37
od 23. 7. 1994 do 16. 8. 2000
ing. Petr Rozum - člen představenstva
Tábor, Náchodská 2679
od 31. 12. 1992 do 23. 7. 1994
Josef Matějček - člen představenstva
Zhoř, čp. 17
od 31. 12. 1992 do 13. 1. 1997
Josef Švec - ředitel akciové společnosti
Slapy, čp. 92
od 31. 12. 1992 do 13. 1. 1997
Ing. Zdeněk Pavlásek - člen představenstva
Malšice, čp. 264
od 31. 12. 1992 do 15. 8. 1998
Ing. Jaroslav Vacek - místopředseda představenstva
Slapy, čp. 90
od 31. 12. 1992 do 15. 8. 1998
Václav Hák - předseda představenstva
Dobřejice, čp. 13
od 21. 11. 2014 do 8. 1. 2016
1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo b) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na u rčitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těch to údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.
od 15. 8. 1998 do 21. 11. 2014
Statutárním orgánem společnosti je její představenstvo. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému nebo jinak zobrazenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně.
od 4. 2. 1997 do 15. 8. 1998
V běžném obchodním styku a v běžném úředním styku jedná jménem společnosti ředitel a.s samostatně, nebo prostřednictvím jím k tomu zmocněných zaměstnanců. V případech stanovených ve stanovách a.s., zejména při uzavírání obchodních smluv s objemem vyšším než 5 mil. Kč, jednají za společnost dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy předseda představenstva, místopředseda představenstva a ředitel společnosti, a to vždy dva z těchto funkcionářů společně.
Dozorčí rada
od 18. 6. 2015 do 8. 1. 2016
MARTINA SMOLÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Jihlava, Slavíčkova, PSČ 586 01
den vzniku členství: 10. 8. 2011
den vzniku funkce: 10. 8. 2011
od 5. 9. 2013 do 8. 1. 2016
JANA SEDLÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Luka nad Jihlavou - Svatoslav, , PSČ 588 22
den vzniku členství: 3. 8. 2013
od 11. 10. 2011 do 18. 6. 2015
Martina Smolíková - předseda dozorčí rady
Jihlava, Slavíčkova, PSČ 586 01
den vzniku členství: 10. 8. 2011
den vzniku funkce: 10. 8. 2011
od 2. 12. 2010 do 11. 10. 2011
Ing. Josef Jordán - předseda dozorčí rady
Brtnice, Po Zámkem, PSČ 588 32
den vzniku členství: 1. 11. 2010 - 10. 8. 2011
den vzniku funkce: 1. 11. 2010 - 10. 8. 2011
od 2. 12. 2010 do 5. 9. 2013
Jitka Běhanová - člen dozorčí rady
Brtnice, Po Zámkem, PSČ 588 32
den vzniku členství: 1. 11. 2010 - 2. 8. 2013
den vzniku funkce: 1. 11. 2010
od 2. 12. 2010 do 8. 1. 2016
Ing. Jaroslav Vacek - člen dozorčí rady
Slapy, , PSČ 391 76
den vzniku členství: 1. 11. 2010
od 17. 7. 2008 do 2. 12. 2010
Ladislava Kozlová - člen dozorčí rady
Týn nad Vltavou, Malostranská 435, PSČ 375 01
den vzniku členství: 18. 6. 2008 - 1. 11. 2010
od 17. 7. 2008 do 2. 12. 2010
Mgr. Jan Kozel - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Na vyhlídce 725, PSČ 373 41
den vzniku členství: 18. 6. 2008 - 1. 11. 2010
od 7. 8. 2003 do 17. 7. 2008
Marie Marešová
Ratibořské Hory, 130
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 18. 6. 2008
den vzniku funkce: 24. 6. 2003
od 15. 10. 2002 do 7. 8. 2003
Ing. Jiří Völfl - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Dlouhá 17, PSČ 370 11
den vzniku členství: 11. 6. 2002
den vzniku funkce: 11. 6. 2002
od 15. 8. 1998 do 15. 10. 2002
ing. Marie Kučerová - předseda dozorčí rady
Hrdějovice, 14
od 15. 8. 1998 do 17. 7. 2008
Helena Kozlová - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Na Vyhlídce 725
od 15. 8. 1998 do 2. 12. 2010
Jan Hanzal - člen dozorčí rady
Písek, ul. dr. Milady Horákové 1708
od 13. 1. 1997 do 15. 8. 1998
Stanislav Smrž
Malšice, 252
od 23. 7. 1994 do 13. 1. 1997
Jaroslava Pánová - člen dozorčí rady
Malšice, čp. 236
od 23. 7. 1994 do 15. 8. 1998
Jana Joštová - členka dozorčí rady
Čenkov, 70
od 23. 7. 1994 do 15. 8. 1998
Jana Šůnová - předsedkyně dozorčí rady
Zboř čp. 52,
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

+44
+
-
2.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+12
+
-
3.Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

+4
+
-
4.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-102
+
-
5.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

-122
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services