Kaolin Hlubany, a.s.
IČO: 48288195

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1993
Obchodní firma
od 1. 5. 1993

Kaolin Hlubany, a.s.

Sídlo
od 1. 5. 1993 do 20. 7. 1998
Podbořany-Hlubany, , PSČ 441 81
IČO
od 1. 5. 1993

48288195

DIČ

CZ48288195

Identifikátor datové schránky:k5eeqkt
Právní forma
od 1. 5. 1993
Akciová společnost
Spisová značka422 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 8. 9. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 11. 8. 1997
- zemědělská výroba
od 1. 5. 1993
- hornická činnost v rozsahu zvláštního povolení podle platných předpisů
od 1. 5. 1993 do 8. 9. 2014
- výroba keramických a papírenských kaolinů, slévárenských a stavebních písků
Ostatní skutečnosti
od 5. 11. 2014 do 23. 6. 2015
- Valná hromada společnosti konaná dne 8. října 2014 rozhodla, mimo jiné, o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obch odních korporacích) takto: Valná hromada - bere na vědomí, že společnost WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. založená podle práva Nizozemského království, se sídlem na adrese Ankerkade 78, 6222NM, Maastricht, Nizozemské království, zapsaná v ni zozemské obchodní komoře pod registračním číslem 33223183 (dále jen Hlavní akcionář), osvědčila výpisem z nizozemského obchodního rejstříku, kopií částečného výpisu z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů ohledně Společnosti (jak definována níže) , jehož celé originální znění je uloženo ve Společnosti, výpisem z účtu cenných papírů společnosti BNP Paribas a prohlášením společnosti SCR-SIBELCO, konečným akcionářem Hlavního akcionáře, že vlastní 102 602 (slovy: jedno sto dva tisíce šest set dva) kus y kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě (CZ0005075051) o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydaných společností Kaolin Hlubany, a.s., se sídlem Podbořany, Hlubany, č.p. 63, PSČ 441 01, IČO: 482 88 195, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 422, tedy akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,11 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva a s nimiž je spojen 94,11% podí l na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen zákon o obchodních korporacích). - r ozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech akcií vydaných Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto ostatníc h akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen Den přechodu). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnic ké právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění ve výši 1.886,39 Kč (slovy: jeden tisíc osm set osmdesát šest korun českých a třicet devět haléřů) za jednu akci i Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 45-11/2014 vypracovaným znalcem společností RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 1 86 00, IČO 639 98 581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3439, ze dne 4. srpna 2014, podle kterého znalec považuje částku 1.886,39 Kč (slovy: jeden tisíc osm set osmdesát šest korun českých a třicet devět halé řů) za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 0 dnů od zápisu vlastnického práva k akciím Společnosti Hlavního akcionáře na účtu majitele vedeného v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil společnost Československá obchodní b anka, a.s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI 46.
od 8. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 1. 1997
- Základní jmění: 109 020 000,- Kč Splaceno : 100 %
od 6. 11. 1996 do 22. 1. 1997
- Základní jmění: 109 020 000,- Kč Splaceno : 98 520 000,- Kč.
od 23. 2. 1994 do 31. 5. 1995
- Základní jmění společnosti je rozděleno na 63 958 akcií na majitele po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty. Akcie budou vydány v zaknihované podobě a budou veřejně obchodovatelné.
od 23. 2. 1994 do 31. 5. 1995
- Představenstvo společnosti zabezpečí v souladu se zákonem o cenných papírech jejich veřejnou obchodovatelnost.
od 23. 2. 1994 do 31. 5. 1995
- Valná hromada a.s. schválila dne 18.10.1993 doplnění čl.7 stanov v odstavci 3ú a dne 25.11.1993 změnu čl.7 odst.1 stanov a.s..
od 1. 5. 1993
- Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Senovážné nám.32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 1. 5. 1993
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 19.dubna 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 5. 1993 do 23. 2. 1994
- Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 63 958 akcií na jméno po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty.
od 1. 5. 1993 do 31. 5. 1995
- Výše základního jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí 63 958 000,- Kč (slovy: šedesáttřimiliony devětsetpadesátosmtisíc korun českých). Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Kaolin Hlubany.
Kapitál
od 1. 11. 1996
Základní kapitál 109 020 000 Kč
od 31. 5. 1995 do 1. 11. 1996
Základní kapitál 94 020 000 Kč
od 5. 11. 2014
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 109 020.
od 5. 11. 2014
akcie: druh - kmenové, podoba - listinná
od 30. 5. 2002 do 30. 5. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 109 020.
od 30. 5. 2002 do 30. 5. 2002
akcie: podoba - zaknihovaná
od 30. 5. 2002 do 5. 11. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 109 020.
od 30. 5. 2002 do 5. 11. 2014
akcie: druh - kmenové, podoba - zaknihovaná
od 22. 1. 1997 do 30. 5. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 109 020.
od 22. 1. 1997 do 30. 5. 2002
akcie: druh - kmenové, podoba - listinná
od 1. 11. 1996 do 22. 1. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 150 000.
od 31. 5. 1995 do 22. 1. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 94 020.
Statutární orgán
od 20. 2. 2018
MICHAEL ERNST WERNER KLAAS - předseda představenstva
Marienrachdorf, Turmstrasse, PSČ 562 42, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 4. 10. 2017
den vzniku funkce: 5. 10. 2017
od 20. 2. 2018
ALFRED ASTOR FODE - člen představenstva
Selters (Westerwald), Alter Hof 50, PSČ 562 42, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 4. 10. 2017
od 4. 11. 2014 do 20. 2. 2018
MICHAEL ERNST WERNER KLAAS - předseda představenstva
Marienrachdorf, Turmstrasse 20A, PSČ 562 42, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 7. 8. 2014 - 7. 8. 2017
den vzniku funkce: 7. 8. 2014 - 7. 8. 2017
od 4. 11. 2014 do 20. 2. 2018
ALFRED ASTOR FODE - člen představenstva
Selters (Westerwald), Alter Hof 50, PSČ 562 42, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 7. 8. 2014 - 7. 8. 2017
od 14. 8. 2013 do 4. 11. 2014
Michael Ernst Werner Klaas - Předseda představenstva
Marienrachdorf, Turmstrasse 20A, PSČ 562 42, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 7. 8. 2014
den vzniku funkce: 28. 6. 2013 - 7. 8. 2014
od 21. 8. 2012 do 4. 11. 2014
Ing. Václav Beran - Člen představenstva
Karlovy Vary, Vodárenská, PSČ 360 10
den vzniku členství: 2. 5. 2012 - 7. 8. 2014
od 21. 8. 2012 do 4. 11. 2014
Zdeněk Kastl - Člen představenstva
Podbořany, Vroutecká, PSČ 441 01
den vzniku členství: 2. 5. 2012 - 7. 8. 2014
od 13. 3. 2012 do 14. 8. 2013
Frank Schäfer - Předseda představenstva
Höhr-Grenzhausen, Parkstr. 10a, 56203, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 15. 6. 2011 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 15. 6. 2011 - 28. 6. 2013
od 13. 10. 2009 do 21. 8. 2012
Ing. Václav Beran - Člen představenstva
Karlovy Vary, Vodárenská 10, PSČ 360 10
den vzniku členství: 14. 6. 2009 - 2. 5. 2012
od 13. 10. 2009 do 21. 8. 2012
Zdeněk Kastl - Člen představenstva
Podbořany, Vroutecká čp.529, PSČ 441 01
den vzniku členství: 1. 10. 2009 - 2. 5. 2012
od 18. 3. 2009 do 13. 10. 2009
Ing. Lubomír Schönauer - Člen představenstva
Karlovy Vary, Horní alej 361/12, PSČ 360 07
den vzniku členství: 9. 5. 2008 - 30. 9. 2009
od 18. 3. 2009 do 13. 3. 2012
Frank Schäfer - Předseda představenstva
Höhr-Grenzhausen, Parkstr. 10a, 56203, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 9. 5. 2008 - 15. 6. 2011
den vzniku funkce: 9. 5. 2008 - 15. 6. 2011
od 23. 2. 2007 do 13. 10. 2009
Ing. Václav Beran - člen představenstva
Karlovy Vary, Vodárenská 10, PSČ 360 10
den vzniku členství: 14. 6. 2006 - 14. 6. 2009
od 8. 7. 2005 do 18. 3. 2009
Frank Schäfer - Předseda představenstva
Parkstr. 10a, 56203 Höhr-Grenzhausen, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 13. 4. 2005 - 9. 5. 2008
den vzniku funkce: 13. 4. 2005 - 9. 5. 2008
od 8. 7. 2005 do 18. 3. 2009
Ing. Lubomír Schönauer - Člen
Karlovy Vary, Horní alej 361/12
den vzniku členství: 13. 4. 2005 - 9. 5. 2008
od 2. 3. 2004 do 8. 7. 2005
Gerhard Hillebrand - Předseda představenstva
56203 Höhr-Grenzhausen, Schweitzerstr. 37, Spolková republika Německo, adresa pobytu v České republice: Kryry čp. 204, okres Louny
den vzniku členství: 13. 6. 2003 - 13. 4. 2005
den vzniku funkce: 16. 6. 2003 - 13. 4. 2005
od 2. 3. 2004 do 23. 2. 2007
Ing. Václav Beran - Člen představenstva
Karlovy Vary, Vodárenská 10, PSČ 360 10
den vzniku členství: 13. 6. 2003 - 13. 6. 2006
od 30. 5. 2002 do 8. 7. 2005
Ing. Lubomír Schönauer - Člen
Karlovy Vary, Horní alej 361/12
den vzniku členství: 5. 6. 2001 - 13. 4. 2005
od 6. 4. 2000 do 2. 3. 2004
Gerhard Hillebrand - Předseda představenstva
56203 Höhr-Grenzhausen, Schweitzerstr. 37, Spolková republika Německo, adresa pobytu v České republice: Kryry čp. 204, okres Louny
den vzniku členství: 20. 12. 1999
den vzniku funkce: 7. 1. 2000
od 2. 10. 1999 do 6. 4. 2000
Dr.Ing. Hans Peter Barthold, nar.24.10.1944 - Předseda představenstva
56244 Rückeroth, Maxsalner Str.12, Spolková republika Německo
od 2. 10. 1999 do 6. 4. 2000
- dlouhodobý pobyt v ČR: Kryry čp.204, okres Louny
od 29. 4. 1999 do 2. 10. 1999
Henning Stumpf - Člen představenstva
bytem 56242 Nordhofen, Ringstrasse 3, Spolková republika Německo
od 29. 4. 1999 do 2. 10. 1999
- bez dlouhodobého či trvalého pobytu v ČR
od 26. 3. 1998 do 8. 3. 1999
Jörg Frohneberg, nar.4.7.1955 - Člen představenstva
bytem 56244 Vielbach, Alte Wiese 6, Spolková republika Německo dlouhodobý pobyt v ČR: Kryry 204 okres Louny
od 1. 11. 1996 do 26. 3. 1998
Jörg Frohneberg, nar.4.7.1955 - Člen představenstva
56244 Vielbach, Alte Wiese 6, Spolková republika Německo
od 1. 11. 1996 do 26. 3. 1998
- bez trvalého či dlouhodobého pobytu v ČR
od 1. 11. 1996 do 2. 10. 1999
Dr.Ing. Hans Peter Barthold, nar.24.10.1944 - Člen představenstva
56244 Rückeroth, Maxsalner Str.12, Spolková republika Německo
od 1. 11. 1996 do 2. 10. 1999
- dlouhodobý pobyt v ČR: Kryry čp.204, okres Louny
od 23. 4. 1996 do 1. 11. 1996
Volker Niederhausen - Člen představenstva
23657 Gross Sarau, Klein Sarau 15, Spolková republika Německo
od 23. 4. 1996 do 1. 11. 1996
- dlouhodobý pobyt v ČR: Kryry čp.204, okres Louny
od 23. 4. 1996 do 1. 11. 1996
Dr.Ing. Hans Peter Barthold - Člen představenstva
56244 Rückeroth, Maxsalner Str.12, Spolková republika Německo
od 23. 4. 1996 do 1. 11. 1996
- dlouhodobý pobyt v ČR: Kryry čp.204, okres Louny
od 31. 5. 1995 do 23. 4. 1996
Dr.Ing. Hans Peter Barthold - Člen představenstva
56244 Rückeroth, Maxsalner Str.12, Spolková republika Německo
od 31. 5. 1995 do 23. 4. 1996
- bez dlouhodobého či trvalého pobytu v ČR
od 31. 5. 1995 do 23. 4. 1996
Volker Niederhausen - Člen představenstva
23657 Gross Sarau, Klein Sarau 15, Spolková republika Německo
od 31. 5. 1995 do 23. 4. 1996
- bez dlouhodobého či trvalého pobytu v ČR
od 1. 5. 1993 do 31. 5. 1995
Václav Blažek - Člen představenstva
Podbořany-Hlubany, Sídliště míru 778, PSČ 441 01
od 1. 5. 1993 do 30. 5. 2002
Pavel Kadlec - Člen představenstva
Krásný Dvůr, 129
od 1. 5. 1993 do 2. 3. 2004
Ing. Václav Beran - Člen představenstva
Karlovy Vary, Vodárenská 10, PSČ 360 10
den vzniku členství: 1. 5. 1993
od 4. 11. 2014
Za společnost jednají dva členové představenstva společně.
od 5. 8. 2005 do 4. 11. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to vždy společně alespoň dvěma členy představenstva, přičemž za předpokladu, že jde o právní úkony společnosti, i) kterými společnost nabývá, zcizuje či zatěžuje nemovitosti nebo ii)které mají hodnotu plnění vyšší než 5,000.000,- Kč, přičemž, jde-li o opětující plnění, je rozhodný součet hodnot opětujících plnění, a jde-li o dobu plnění delší než jeden rok nebo dobu neurčitou, tak hodnota ročního plnění, musí být jednou z jednajících osob předseda představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva, přičemž za předpokladu, že jde o právní úkony společnosti, i) kterými společnost nabývá, zcizuje či zatěžuje nemovitosti nebo ii) které mají hodnotu plnění vyšší než 5,000.000,- Kč, přičemž, jde-li o opětující plnění, je rozhodný součet hodnot opětujících plnění, a jde-li o dobu plnění delší než jeden rok nebo dobu neurčitou, tak hodnota ročního plnění, musí být jednou z podpisujících se osob předseda představenstva. Uvedení obchodního jména u podpisu se nevyžaduje v případě, že z obsahu podepisované listiny je zřejmé, že členové představenstva jednají jménem společnosti.
od 8. 7. 2005 do 5. 8. 2005
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to vždy společně alespoň dvěma členy představenstva, kteří mají bydliště nebo, pokud se jedná o zahraniční fyzické osoby, dlouhodobý nebo trvalý pobyt, v ČR, což se nevyžaduje pro členy představenstva, kteří jsou státními příslušníky členských států Evropské unie nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor, přičemž za předpokladu, že a) uvedenou podmínku splňuje předseda představenstva a b) jde o právní úkony společnosti, i) kterými společnost nabývá, zcizuje či zatěžuje nemovitosti nebo ii)které mají hodnotu plnění vyšší než 5,000.000,- Kč, přičemž, jde-li o opětující plnění, je rozhodný součet hodnot opětujících plnění, a jde-li o dobu plnění delší než jeden rok nebo dobu neurčitou, tak hodnota ročního plnění, musí být jednou z jednajících osob předseda představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva mající bydliště nebo, pokud se jedná o zahraniční fyzické osoby, dlouhodobý nebo trvalý pobyt, v ČR, přičemž za předpokladu, že a) uvedenou podmínku splňuje předseda představenstva a b) jde o právní úkony společnosti, i) kterými společnost nabývá, zcizuje či zatěžuje nemovitosti nebo ii) které mají hodnotu plnění vyšší než 5,000.000,- Kč, přičemž, jde-li o opětující plnění, je rozhodný součet hodnot opětujících plnění, a jde-li o dobu plnění delší než jeden rok nebo dobu neurčitou, tak hodnota ročního plnění, musí být jednou z podpisujících se osob předseda představenstva. Uvedení obchodního jména u podpisu se nevyžaduje v případě, že z obsahu podepisované listiny je zřejmé, že členové představenstva jednají jménem společnosti.
od 2. 3. 2004 do 8. 7. 2005
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to vždy společně alespoň dvěma členy představenstva, kteří mají bydliště nebo, pokud se jedná o zahraniční fyzické osoby, dlouhodobý nebo trvalý pobyt, v ČR, přičemž za předpokladu, že a) uvedenou podmínku splňuje předseda představenstva a b) jde o právní úkony společnosti, i) kterými společnost nabývá, zcizuje či zatěžuje nemovitosti nebo ii)které mají hodnotu plnění vyšší než 5,000.000,- Kč, přičemž, jde-li o opětující plnění, je rozhodný součet hodnot opětujících plnění, a jde-li o dobu plnění delší než jeden rok nebo dobu neurčitou, tak hodnota ročního plnění, musí být jednou z jednajících osob předseda představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva mající bydliště nebo, pokud se jedná o zahraniční fyzické osoby, dlouhodobý nebo trvalý pobyt, v ČR, přičemž za předpokladu, že a) uvedenou podmínku splňuje předseda představenstva a b) jde o právní úkony společnosti, i) kterými společnost nabývá, zcizuje či zatěžuje nemovitosti nebo ii) které mají hodnotu plnění vyšší než 5,000.000,- Kč, přičemž, jde-li o opětující plnění, je rozhodný součet hodnot opětujících plnění, a jde-li o dobu plnění delší než jeden rok nebo dobu neurčitou, tak hodnota ročního plnění, musí být jednou z podpisujících se osob předseda představenstva. Uvedení obchodního jména u podpisu se nevyžaduje v případě, že z obsahu podepisované listiny je zřejmé, že členové představenstva jednají jménem společnosti.
od 30. 5. 2002 do 2. 3. 2004
Jménem představenstva jedná představenstvo, a to vždy společně alespoň dvěma členy představenstva, kteří mají bydliště nebo, pokud se jedná o zahraniční fyzické osoby, dlouhodobý nebo trvalý pobyt, v ČR, přičemž za předpokladu, že a) uvedenou podmínku splňuje předseda představenstva a b) jde o právní úkony společnosti, i) kterými společnost nabývá, zcizuje či zatěžuje nemovitosti nebo ii)které mají hodnotu plnění vyšší než 5,000.000,- Kč, přičemž, jde-li o opětující plnění, je rozhodný součet hodnot opětujících plnění, a jde-li o dobu plnění delší než jeden rok nebo dobu neurčitou, tak hodnota ročního plnění, musí být jednou z jednajících osob předseda představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva mající bydliště nebo, pokud se jedná o zahraniční fyzické osoby, dlouhodobý nebo trvalý pobyt, v ČR, přičemž za předpokladu, že a) uvedenou podmínku splňuje předseda představenstva a b) jde o právní úkony společnosti, i) kterými společnost nabývá, zcizuje či zatěžuje nemovitosti nebo ii) které mají hodnotu plnění vyšší než 5,000.000,- Kč, přičemž, jde-li o opětující plnění, je rozhodný součet hodnot opětujících plnění, a jde-li o dobu plnění delší než jeden rok nebo dobu neurčitou, tak hodnota ročního plnění, musí být jednou z podpisujících se osob předseda představenstva. Uvedení obchodního jména u podpisu se nevyžaduje v případě, že z obsahu podepisované listiny je zřejmé, že členové představenstva jednají jménem společnosti.
od 2. 10. 1999 do 30. 5. 2002
Jménem představenstva jedná představenstvo, a to vždy společně alespoň dvěma členy představenstva, kteří mají bydliště nebo, pokud se jedná o zahraniční fyzické osoby, dlouhodobý nebo trvalý pobyt, v ČR, přičemž za předpokladu, že a) uvedenou podmínku splňuje předseda představenstva a b) jde o právní úkony společnosti, i) kterými společnost nabývá, zcizuje či zatěžuje nemovitosti nebo ii)které mají hodnotu plnění vyšší než 1,000.000,- Kč, přičemž, jde-li o opětující plnění, je rozhodný součet hodnot opětujících plnění, a jde-li o dobu plnění delší než jeden rok nebo dobu neurčitou, tak hodnota ročního plnění, musí být jednou z jednajících osob předseda představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva mající bydliště nebo, pokud se jedná o zahraniční fyzické osoby, dlouhodobý nebo trvalý pobyt, v ČR, přičemž za předpokladu, že a) uvedenou podmínku splňuje předseda představenstva a b) jde o právní úkony společnosti, i) kterými společnost nabývá, zcizuje či zatěžuje nemovitosti nebo ii) které mají hodnotu plnění vyšší než 1,000.000,- Kč, přičemž, jde-li o opětující plnění, je rozhodný součet hodnot opětujících plnění, a jde-li o dobu plnění delší než jeden rok nebo dobu neurčitou, tak hodnota ročního plnění, musí být jednou z podpisujících se osob předseda představenstva. Uvedení obchodního jména u podpisu se nevyžaduje v případě, že z obsahu podepisované listiny je zřejmé, že členové představenstva jednají jménem společnosti.
od 20. 7. 1998 do 2. 10. 1999
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to vždy společně alespoň dvěma členy představenstva, kteří mají bydliště nebo, pokud se jedná o zahraniční fyzické osoby, dlouhodobý nebo trvalý pobyt, v ČR. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva mající bydliště nebo, pokud se jedná o zahraniční fyzické osoby, dlouhodobý nebo trvalý pobyt, v ČR; uvedení obchodního jména u podpisu se nevyžaduje v případě, že z obsahu podepisované listiny je zřejmé, že členové představenstva jednají jménem společnosti.
od 31. 5. 1995 do 20. 7. 1998
Jménem společnosti jednají a podepisují ti členové představenstva, kteří mají dlouhodobý nebo trvalý pobyt v ČR a vždy alespoň dva z nich společně. K samostatnému jednání a podepisování jménem společnosti je oprávněn ten člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 1. 5. 1993 do 31. 5. 1995
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Prokura
od 28. 4. 2016
EVA VOSTÁRKOVÁ
Podbořany, Palackého, PSČ 441 01
od 23. 6. 2015
Ing. KAROL HOLUB
Lučenec, Ulica K. Kuzmányho 2131/5, Slovenská republika
od 23. 6. 2015 do 28. 4. 2016
EVA VOSTÁRKOVÁ
Podbořany, Mírová, PSČ 441 01
od 4. 11. 2014 do 23. 6. 2015
Ing. VÁCLAV BERAN
Karlovy Vary - Rybáře, Vodárenská, PSČ 360 10
od 4. 11. 2014 do 23. 6. 2015
- Prokurista jedná za společnost samostatně.
od 23. 6. 2015
Oba prokuristé jednají za společnost vždy společně. Prokuristé nejsou oprávněni zcizovat nebo zatěžovat nemovitosti.
Dozorčí rada
od 20. 2. 2018
RICH GILBERT R LEPOUTRE - člen dozorčí rady
Keerbergen, Zandstraat 25, PSČ 314 0, Belgické království
den vzniku členství: 4. 10. 2017
od 20. 2. 2018
MARK PETER ADDISCOTT - člen dozorčí rady
Northwich Cheshire, Saughall Close 23, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 4. 10. 2017
od 25. 7. 2016 do 20. 2. 2018
PETR LINDÁK - Člen dozorčí rady
Vroutek, Kostelní, PSČ 439 82
den vzniku členství: 27. 6. 2016 - 1. 9. 2017
od 23. 6. 2015
FELIX MORENO DIAZ - Člen dozočí rady
Sint-Pieters-Woluwe, Roger Vandendriesschelaan 60, PSČ 115 0, Belgické království
den vzniku členství: 3. 6. 2015
od 4. 11. 2014 do 23. 6. 2015
BIRGER SOLBERG - člen dozorčí rady
Oslo, Huldreveien 21, PSČ 078 1, Norské království
den vzniku členství: 7. 8. 2014 - 3. 6. 2015
od 4. 11. 2014 do 20. 2. 2018
MARK PETER ADDISCOTT - člen dozorčí rady
CW9 8GS Northwich, Cheshire, Saughall Clouse 23, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 7. 8. 2014 - 7. 8. 2017
od 14. 8. 2013 do 25. 7. 2016
PETR LINDÁK - Člen dozorčí rady
Vroutek, Kostelní, PSČ 439 82
den vzniku členství: 3. 4. 2013 - 3. 4. 2016
od 21. 8. 2012 do 4. 11. 2014
Alfred Astor Fode - Předseda dozorčí rady
Selters (Westerwald), Alter Hof, PSČ 562 42, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 2. 5. 2012 - 7. 8. 2014
den vzniku funkce: 2. 5. 2012 - 7. 8. 2014
od 16. 12. 2011 do 4. 11. 2014
Paul Wilhelm Kuch - Člen dozorčí rady
Siershahn, Kastanienallee 17, 56427, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 15. 6. 2011 - 15. 6. 2014
od 20. 10. 2011 do 21. 8. 2012
Gerhard Hillebrand - Předseda dozorčí rady
56203 Höhr-Grenzhausen, Schweitzerstr. 37, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 27. 5. 2010 - 2. 5. 2012
den vzniku funkce: 7. 6. 2010 - 2. 5. 2012
od 15. 4. 2010 do 14. 8. 2013
Petr Lindák - Člen dozorčí rady
Vroutek, Kostelní, PSČ 439 82
den vzniku členství: 15. 12. 2009 - 15. 3. 2013
od 18. 3. 2009 do 16. 12. 2011
Paul Wilhelm Kuch - Člen dozorčí rady
Siershahn, Kastanienallee 17, 56427, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 9. 5. 2008 - 15. 6. 2011
od 29. 1. 2008 do 20. 10. 2011
Gerhard Hillebrand - Předseda dozorčí rady
Höhr-Grenzhausen, Schweitzerstr. 37, PSČ 562 03, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 9. 5. 2007 - 27. 5. 2010
den vzniku funkce: 9. 5. 2007 - 27. 5. 2010
od 23. 2. 2007 do 18. 3. 2009
prof.JUDr. Jan Kříž, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 2, U Tržnice 6, PSČ 120 00
den vzniku členství: 14. 6. 2006 - 9. 5. 2008
od 23. 2. 2007 do 15. 4. 2010
Petr Lindák - člen dozorčí rady
Vroutek, Kostelní 56, PSČ 439 82
den vzniku členství: 22. 12. 2006 - 15. 12. 2009
od 8. 7. 2005 do 29. 1. 2008
Christopher Tawney - Předseda dozorčí rady
The White House, Easton Royal, Pewsey, Wilts SN9 5LY, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 13. 4. 2005 - 17. 4. 2007
den vzniku funkce: 13. 4. 2005 - 17. 4. 2007
od 24. 3. 2004 do 8. 7. 2005
Pavel Musil - Člen
Podbořany, Letovská 421, PSČ 441 01
den vzniku členství: 30. 11. 2003 - 13. 4. 2005
od 24. 3. 2004 do 23. 2. 2007
Petr Lindák - Člen
Vroutek, Kostelní 56, PSČ 439 82
den vzniku členství: 30. 11. 2003 - 21. 12. 2006
od 2. 3. 2004 do 24. 3. 2004
Jaroslav Heinz - Člen
Podbořany-Hlubany, Švermova 92, PSČ 441 01
den vzniku členství: 30. 11. 2000 - 30. 11. 2003
od 2. 3. 2004 do 24. 3. 2004
Pavel Musil - Člen
Podbořany, Letovská 421, PSČ 441 01
den vzniku členství: 30. 11. 2000
od 2. 3. 2004 do 23. 2. 2007
prof.JUDr. Jan Kříž - Člen
Praha 2, U tržnice 6, PSČ 120 00
den vzniku členství: 13. 6. 2003 - 13. 6. 2006
od 10. 9. 2003 do 2. 3. 2004
prof.JUDr. Jan Kříž - Člen
Praha 2, U tržnice 6, PSČ 120 00
den vzniku členství: 17. 11. 1994
od 10. 9. 2003 do 8. 7. 2005
Francisco Fernando Fernandez Torres - Člen dozorčí rady
bytem ve Španělsku c/ Juan Pablos 4, Esc 3, 2oE, 41013 Sevilla a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska Tudor Cottage, Saltersford Corner, Macclesfield Road, Holmes Chapel, Cheshire CW4 8AL
den vzniku členství: 16. 4. 2003 - 23. 8. 2004
od 30. 5. 2002 do 8. 7. 2005
Frank Schäfer - Člen
Parkstr. 10a, 56203 Höhr-Grenzhausen, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 5. 6. 2001
od 30. 5. 2002 do 8. 7. 2005
Christopher Tawney - Člen
The White House, Easton Royal, Pewsey, Wilts SN9 5LY, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku funkce: 5. 6. 2001
od 6. 4. 2000 do 30. 5. 2002
Michael Robert Young, nar. 26.10.1947 - Člen
Palm Cross Green, Modbury, Ivybridge, Devon PL21 OQZ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 6. 4. 2000 do 10. 9. 2003
Graham Bernard Lawson, nar. 18.5.1942 - Člen
Picton, Weydown Road, Haslemere, Surrey GU27 IDS, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 7. 1. 2000 - 7. 1. 2003
od 1. 11. 1996 do 6. 4. 2000
Rainer Kuhn - Člen
66787 Wadgassen, Forsthausstrasse 61, Spolková republika Německo
od 31. 5. 1995 do 1. 11. 1996
William D. Innes - Člen
66693 Mettlach, Saareck, Spolková republika Německo
od 31. 5. 1995 do 26. 11. 1998
Ing. Josef Petřík - Člen
Praha 3, Jagellonská 26, PSČ 130 00
od 31. 5. 1995 do 10. 9. 2003
Doc.JUDr. Jan Kříž - Člen
Praha 2, U tržnice 6, PSČ 120 00
den vzniku členství: 17. 11. 1994
od 31. 5. 1995 do 2. 3. 2004
Pavel Musil - Člen
Podbořany, Letovská 421, PSČ 441 01
den vzniku členství: 15. 11. 1994
od 1. 5. 1993 do 31. 5. 1995
RNDr. Petr Chvátal - Člen
Karlovy Vary, Chomutovská 18, PSČ 360 10
od 1. 5. 1993 do 31. 5. 1995
Ing. Vlastimil Láník - Člen
Praha 9, Jablonecká 419, PSČ 190 00
od 1. 5. 1993 do 2. 3. 2004
Jaroslav Heinz - Člen
Podbořany-Hlubany, Švermova 92, PSČ 441 01
den vzniku členství: 1. 5. 1993
Akcionáři
od 20. 2. 2018
Sibelco Deutschland GmbH
Ransbach-Baumbach, Sälzerstrasse 20, PSČ 562 35, Spolková republika Německo
od 23. 6. 2015 do 20. 2. 2018
Watts Blake Bearne International Holdings B.V.
Maastricht, Ankerkade 78, Nizozemské království
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 10 komentářů

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

18. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 3 komentáře

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

Nejdřív to byly LED žárovky. Teď mezi podomními prodejci a neúnavnými telefonisty frčí energetické aukce. Slibují nejnižší cenu elektřiny. Možná ji opravdu dostanete. Možná ale zaplatíte tisícikorunovou pokutu.

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

16. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

„Nefungujeme jako realitky, ale jako supermarket. Nestanovujeme různé ceny pečiva nebo masa podle toho, jakým jste do obchodu přijeli autem. To je absurdní. U nás si dáte do košíku jen to, co potřebujete, a platíte jen za služby, které skutečně využijete a které byste si nezvládli zajistit sami,“ vysvětluje výhody prodeje bez realitky šéf Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Kolem AirBnB radši po špičkách

15. 6. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 19 komentářů

Kolem AirBnB radši po špičkách

AirBnB nejspíš není takovým požehnáním, jak ho maluje PR oddělení. Ale důkazů, že by astronomicky zvyšovalo nájmy, se nedostává.

Očima expertů: Do čeho teď investovat?

15. 6. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Do čeho teď investovat?

Finanční trhy nezažívají nejlepší období. Kde hledat atraktivní investiční příležitosti a jak se vyhnout průšvihu, který zamává s vaším portfoliem? Zeptali jsme se předních ekonomů, analytiků, investorů a potrfolio manažerů investičních společností.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Když se spojí dva mladí lidé, může z toho něco být. Když je navíc jeden z nich ministr zdravotnictví a druhý celostní lékař, který se specializuje na výživu, může z toho být...více

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Publikace soukromých deníků Alberta Einsteina, ve kterých autor podrobně popisuje svou cestu po Asii ve dvacátých letech minulého století, odhaluje jeho kontroverzní názory...více

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Den blbec. Jen co ráno vstanete, cítíte v kostech, že dnes to rozhodně nebude ono. Všechno vás štve a na nic nemáte náladu. V práci nemůžete přežít dotěrné otázky vlezlých...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+379
+
-
2.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+113
+
-
3.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-123
+
-
4.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

-165
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-228
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 584,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 647,00 Kč
Expobank CZ 2 648,10 Kč
Sberbank CZ 2 651,00 Kč
Česká spořitelna 2 691,00 Kč
ČSOB 2 691,00 Kč
Komerční banka 2 709,11 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 729,90 Kč
Raiffeisenbank 2 740,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Když se spojí dva mladí lidé, může z toho něco být. Když je navíc jeden z nich ministr...více

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Publikace soukromých deníků Alberta Einsteina, ve kterých autor podrobně popisuje svou...více

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Den blbec. Jen co ráno vstanete, cítíte v kostech, že dnes to rozhodně nebude ono. Všechno...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.