Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

GENUS TV a.s.
IČO: 48291927

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 6. 1993
Obchodní firma
od 17. 6. 1993

GENUS TV a.s.

Sídlo
od 31. 7. 2002 do 19. 8. 2014
Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ 460 01
od 19. 6. 2000 do 31. 7. 2002
Liberec 6, Dr. M. Horákové 185/66, PSČ 460 06
od 4. 11. 1998 do 19. 6. 2000
Liberec, Sokolovské náměstí 1
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 1998
Liberec III., Na rybníčku 6
IČO
od 17. 6. 1993

48291927

Identifikátor datové schránky:ibgd84z
Právní forma
od 17. 6. 1993
Akciová společnost
Spisová značka439 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 4. 11. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 11. 2009 do 19. 8. 2014
- provozování televizního programu GENUS TV prostřednictvím pozemních vysílačů na základě licence, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/35/96 ve znění pozdějších změn, s platností do 12.3.2020
od 21. 5. 2004 do 4. 11. 2009
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 19. 6. 2000 do 4. 11. 2009
- provozování regionálního televizního vysílání v Liberci dle kmitočtového přídělu na dobu do 12.3.2008
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, (kromě zboží vyhr. v příl. 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.)
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 2009
- agentážní činnost
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 2009
- zprostředkování produkce a financování kolektivních uměleckých děl
Ostatní skutečnosti
od 19. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 8. 2014 do 2. 3. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 8. 2014 do 2. 3. 2018
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 20. 6. 2008 do 23. 12. 2011
- Doplňující text k emisi akcií: Omezení převoditelnosti akcií: Společnost REGIO MEDIA a.s., IČ: 260 63 778, se sídlem Praha 8, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 11854, jejímž jménem jedná Ing. Vladimír Poří zek, člen představenstva (dále také jen jako "REGIO MEDIA") má předkupní právo k akciím společnosti. V případě zájmu akcionáře, odlišného od REGIO MEDIA, prodat akcie nebo jejich část, má REGIO MEDIA předkupní právo na odkoupení takových akcií nebo jejich části. Akcionář, který má v úmyslu akcie prodat nebo jinak převést, se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně oznámit REGIO MEDIA záměr prodat akcie, nebo jejich část a předložit REGIO MEDIA podmínky a nabídku, kterou má na odkup akcií nebo jejich části (dále také jako "oznámení"). Jestliže REGIO MEDIA ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení takového oznámení nabídku písemně odmítne nebo se v uvedené lhůtě nevyjádří, je takový akcionář oprávněn převést akcie nabo jejich část třetí osobě, a to za stejný ch, nikoliv výhodnějších podmínek jaké nabídl REGIO MEDIA v oznámení. Akcionář, který má v úmyslu akcie prodat nebo jinak převést, není oprávněn převést akcie třetí osobě pokud (i) poruší podmínky sjednané v předchozím odstavci nebo (ii) pokud REGIO MEDIA projeví zájem o akcie koupit. Převod akcií na třetí osobu v rozporu s  ujednanými podmínkami předkupního práva je neplatný.
od 4. 2. 2006 do 9. 8. 2006
- Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 16.12.2005: a) Základní kapitál společnosti se snižuje o Kč 18,617.400,- na Kč 2,068.600,-. b) Důvodem snížení základního kapitálu je částečná úhrada kumulované ztráty z minulých let c) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že se hodnota každé akcie o dosavadní jmenovité hodnotě Kč 1,000.000,- snižuje na Kč 100.000,- a hodnota každé akcie o dosavadní jmenovité hodnotě Kč 1.000,- se s nižuje na Kč 100,- d) Lhůta pro předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty činí třicet (30) od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí n.L. - pobočka Liberec o zápisu snížení základního kapitálu. Akcionáři bude sdělen počátek běhu třicetidenní lhůty dop isem.
od 8. 6. 2005 do 12. 8. 2005
- -základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 16,686.000,-Kč, slovy: šestnáctmilionůšestsetosmdesátšesttisíckorunčeských, na částku 20,686.000,Kč, slovy:dvacetmilionůšestsetosmdesátšesttisíckorunčeských,tedy o částku 4,000.000,-Kč, slovy: čtyřimiliony korunčeských, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, -základní kapitál se zvyšuje upsáním nových 4 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1,000.000.,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, za akcii. Všechny nově vydané budou v listinné podobě, -upisování všech nových akcií bude realizováno peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upsání akcií, a to předem určeným zájemcem dle § 203 odst. 2 písm. d) obch.zák., kterým bude společnost SYNER, s.r.o. se sídlem v Liberci 4, Rumunská 655/9, IČ 48 29 25 16, -předem určený zájemce upíše všechny akcie v sídle společnosti a splatí jejich emisní kurs na účet společnosti č. 40xxxx u Komerční banky a.s., pobočka Liberec nejdéle ve lhůtě 31 dnů ode dne ,kdy bude zapsáno usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že lhůta k upisování začne běžet prvního dne následujícího poté, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Představenstvo společnosti oznámí upisovateli p očátek běhu lhůty k upisování písemně nejdéle druhého dne poté, co usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs takto upsaných akcií činí 4,000.000,-Kč, slovy: čtyřimilionykorunčeských, -akcionář SYNER,s.r.o. má pohledávku za společností GENUS TV a.s. z titulu smlouvy o půjčce ze dne 1.8.2003 ve výši 8,240.000,-Kč, slovy: osmmilionůdvěstěčtyřicettisíckorunčeských, -připouští se částečné započtení pohledávky věřitele společnosti SYNER, s.r.o., se sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ 460 01, IČ 48 29 25 16 za společností GENUS TV a.s. z titulu smlouvy o půjčce ze dne 1.8.2003 ve výši 4,000.000,-Kč, slovy: čtyřimilio nykorunčeských, proti pohledávce společnosti GENUS TV a.s. za předem určeným zájmcem splečností SYNER s.r.o. na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. Pravidla pro tento postup jsou následující: upisovatel předloží představenstvu společnosti návrh do hody o započtení pohledávky nejdéle ve lhůtě 7 dnů ode dne,kdy obdrží oznámení představenstva oznámení o počátku běhu lhůty k upisování. Představenstvo nejdéle do 3 dnů ode dne, kdy mu bude doručen návrh smlouvy, tuto smlouvu schválí a podepíše.
Kapitál
od 9. 8. 2006
Základní kapitál 2 068 600 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 8. 2005 do 9. 8. 2006
Základní kapitál 20 686 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 11. 1998 do 12. 8. 2005
Základní kapitál 16 686 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 19. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 100, počet akcií: 16 686.
od 19. 8. 2014
Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem valné hromady společnosti. Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou upravena v čl. 9 a 10 stanov společnosti.
od 19. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 4.
od 19. 8. 2014
Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem valné hromady společnosti. Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou upravena v čl. 9 a 10 stanov společnosti.
od 9. 8. 2006 do 19. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 16 686.
od 9. 8. 2006 do 19. 8. 2014
Omezení převoditelnosti akcií: Akcionář je povinen si k jakémukoli převodu akcií vyžádat předchozí souhlas valné hromady.
od 9. 8. 2006 do 19. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 9. 8. 2006 do 19. 8. 2014
Omezení převoditelnosti. Akcionář je povinen si k jakémukoli převodu akcií vyžádat předchozí souhlas valné hromady.
od 12. 8. 2005 do 9. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 12. 8. 2005 do 9. 8. 2006
Omezení převoditelnosti. Akcionář je povinen si k jakémukoli převodu akcií vyžádat předchozí souhlas valné hromady.
od 31. 7. 2002 do 9. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 16 686.
od 31. 7. 2002 do 9. 8. 2006
akcie jsou v listinné podobě Omezení převoditelnosti akcií: Akcionář je povinen si k jakémukoli převodu akcií vyžádat předchozí souhlas valné hromady.
od 4. 11. 1998 do 31. 7. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 16 686.
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 16. 3. 2019
Mgr. LUKÁŠ PŘINDA - člen představenstva
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, PSČ 460 14
den vzniku členství: 20. 12. 2016
od 28. 2. 2019
Ing. KAREL URBAN - člen představenstva
Rybniště, , PSČ 407 51
den vzniku členství: 1. 9. 2018
od 21. 9. 2018 do 28. 2. 2019
Ing. KAREL URBAN - člen představenstva
Hodkovice nad Mohelkou - Záskalí, , PSČ 463 42
den vzniku členství: 1. 9. 2018
od 11. 4. 2017
Mgr. ALENA ROUBALOVÁ - předseda představenstva
Husinec - Řež, Červená Skála, PSČ 250 68
den vzniku členství: 20. 12. 2016
den vzniku funkce: 20. 12. 2016
od 11. 4. 2017 do 21. 9. 2018
Mgr. PETR BOUBÍN - člen představenstva
Kosmonosy, Víta Nejedlého, PSČ 293 06
den vzniku členství: 20. 12. 2016 - 31. 8. 2018
od 11. 4. 2017 do 16. 3. 2019
Mgr. LUKÁŠ PŘINDA - člen představenstva
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, PSČ 460 01
den vzniku členství: 20. 12. 2016
od 19. 8. 2014 do 11. 4. 2017
Mgr. PETR BOUBÍN - člen představenstva
Kosmonosy, Víta Nejedlého, PSČ 293 06
den vzniku členství: 19. 12. 2011 - 19. 12. 2016
od 19. 8. 2014 do 11. 4. 2017
Mgr. LUKÁŠ PŘINDA - člen představenstva
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, PSČ 460 01
den vzniku členství: 19. 12. 2011 - 19. 12. 2016
od 25. 7. 2014 do 11. 4. 2017
Mgr. ALENA ROUBALOVÁ - předseda představenstva
Husinec - Řež, Červená Skála, PSČ 250 68
den vzniku členství: 19. 12. 2011 - 19. 12. 2016
den vzniku funkce: 19. 12. 2011 - 19. 12. 2016
od 23. 12. 2011 do 25. 7. 2014
Mgr. Alena Roubalová - předseda představenstva
Liberec 12, Selská, PSČ 460 01
den vzniku členství: 19. 12. 2011
den vzniku funkce: 19. 12. 2011
od 23. 12. 2011 do 19. 8. 2014
Mgr. Petr Boubín - člen představenstva
Kosmonosy, Víta Nejedlého, PSČ 293 06
den vzniku členství: 19. 12. 2011
od 23. 12. 2011 do 19. 8. 2014
Mgr. Lukáš Přinda - člen představenstva
Liberec 14, Horská, PSČ 460 14
den vzniku členství: 19. 12. 2011
od 28. 11. 2011 do 23. 12. 2011
Ing. Martin Valkovič - předseda představenstva
Sázava - Černé Budy, Na Vyhlídku, PSČ 285 06
den vzniku členství: 15. 11. 2011 - 19. 12. 2011
den vzniku funkce: 16. 11. 2011 - 19. 12. 2011
od 4. 11. 2009 do 23. 12. 2011
Mgr. Alena Roubalová - člen představenstva
Liberec 12, Selská 612, PSČ 460 01
den vzniku členství: 29. 1. 2007 - 19. 12. 2011
den vzniku funkce: 29. 1. 2007 - 29. 2. 2008
od 11. 7. 2008 do 28. 11. 2011
Vladimír Pořízek - předseda představenstva
Praha 10 - Hostivař, Přeštická 1095/6, PSČ 102 00
den vzniku členství: 2. 2. 2008 - 15. 11. 2011
den vzniku funkce: 29. 5. 2008 - 15. 11. 2011
od 11. 7. 2008 do 23. 12. 2011
Ing. Karel Zýka - člen představenstva
Praha 8, Hnězdenská 767/2A, PSČ 181 00
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 19. 12. 2011
od 23. 2. 2007 do 11. 7. 2008
Ing. Petr Myška - předseda představenstva
Liberec 16, Osiková 164, PSČ 460 15
den vzniku členství: 16. 12. 2005 - 29. 5. 2008
den vzniku funkce: 29. 1. 2007 - 29. 5. 2008
od 23. 2. 2007 do 11. 7. 2008
Ing. Jaroslav Mejstřík - člen představenstva
Liberec 16, Vřesová 132, PSČ 460 15
den vzniku členství: 29. 1. 2007 - 29. 5. 2008
od 23. 2. 2007 do 4. 11. 2009
Mgr. Alena Roubalová - místopředseda představenstva
Liberec 12, Selská 612, PSČ 460 01
den vzniku členství: 29. 1. 2007
den vzniku funkce: 29. 1. 2007
od 4. 2. 2006 do 23. 2. 2007
Ing. Petr Myška - místopředseda představenstva
Liberec 16 - Nový Harcov, Osiková 164, PSČ 460 15
den vzniku členství: 16. 12. 2005
den vzniku funkce: 16. 12. 2005 - 29. 1. 2007
od 5. 8. 2004 do 23. 2. 2007
Petr Syrovátko - Předseda představenstva
Liberec 16, Vřesová 114, PSČ 460 15
den vzniku členství: 27. 6. 2003 - 29. 1. 2007
den vzniku funkce: 27. 6. 2003 - 29. 1. 2007
od 31. 7. 2002 do 5. 8. 2004
Petr Syrovátko - Předseda představenstva
Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová 114, PSČ 460 15
den vzniku členství: 27. 6. 1998 - 27. 6. 2003
den vzniku funkce: 21. 12. 1999 - 27. 6. 2003
od 31. 7. 2002 do 4. 2. 2006
Petr Kupf - Místopředseda představenstva
Liberec 16, Osiková 138, PSČ 460 15
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 16. 12. 2005
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 16. 12. 2005
od 31. 7. 2002 do 23. 2. 2007
Ing. Jaroslav Mejstřík - Člen představenstva
Liberec 16, Vřesová 132, PSČ 460 15
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 30. 8. 2006
od 19. 6. 2000 do 31. 7. 2002
Petr Syrovátko - Předseda představenstva
Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová 114
od 19. 6. 2000 do 31. 7. 2002
Ing. Jiřina Kuncová - Místopředsedkyně představenstva
Jablonec nad Nisou, Mšenská 64
od 19. 6. 2000 do 31. 7. 2002
Ing. Otakar Frühbauer - Člen představenstva
Liberec 12, Vrchlického 723/31
od 4. 11. 1998 do 19. 6. 2000
Mgr. Petr Pernička - Člen představenstva
Liberec 1, Soukenné nám. 26/2
od 4. 11. 1998 do 19. 6. 2000
Ing. Jiří Brychta - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Alešova 132/5
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 1998
Ing. Jitka Černá - Člen představenstva
Liberec lO, Vojanova 358
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 1998
Ing. Pavel Hůza - Člen představenstva
Liberec 5, Aloisina Výšina 635
od 17. 6. 1993 do 19. 6. 2000
Petr Syrovátko - Člen představenstva
Liberec 5, Aloisina Výšina 9
od 19. 8. 2014
Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně.
od 2. 6. 2008 do 19. 8. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti, a to vždy společně dvěma členy představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí sv ůj podpis k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti.
od 19. 6. 2000 do 2. 6. 2008
Představenstvo jedná navenek a podepisuje jménem společnosti tak, že předseda představenstva a členové představenstva jednají a podepisují samostatně.
od 17. 6. 1993 do 19. 6. 2000
Jednání jménem společnosti: Právní úkony, které zavazují společnost mohou činit minimálně dva členové představenstva, přičemž jedním z nich musí být před- seda.
Dozorčí rada
od 2. 3. 2018
Mgr. VÁCLAV ČECHTICKÝ - předseda dozorčí rady
Mníšek, Tovární, PSČ 463 31
den vzniku členství: 1. 1. 2018
den vzniku funkce: 2. 1. 2018
od 2. 3. 2018
Ing. DALIBOR KOBRLE - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, PSČ 460 15
den vzniku členství: 1. 1. 2018
od 11. 4. 2017
Ing. TOMÁŠ STRÁNSKÝ - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec X-Františkov, Jáchymovská, PSČ 460 10
den vzniku členství: 20. 12. 2016
od 11. 4. 2017 do 2. 3. 2018
Mgr. VÍTĚZSLAV ŠTUMPF - předseda dozorčí rady
Černošice, Mokropeská, PSČ 252 28
den vzniku členství: 20. 12. 2016 - 31. 12. 2017
den vzniku funkce: 20. 12. 2016 - 31. 12. 2017
od 11. 4. 2017 do 2. 3. 2018
Ing. PETR MYŠKA - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, Krakonošova, PSČ 460 14
den vzniku členství: 20. 12. 2016 - 31. 12. 2017
od 9. 9. 2015 do 11. 4. 2017
Ing. PETR MYŠKA - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, Krakonošova, PSČ 460 14
den vzniku členství: 19. 12. 2011 - 19. 12. 2016
od 11. 12. 2013 do 9. 9. 2015
Ing. PETR MYŠKA - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XVI-Nový Harcov, Osiková, PSČ 460 15
den vzniku členství: 19. 12. 2011
od 8. 8. 2013 do 11. 4. 2017
Mgr. VÍTĚZSLAV ŠTUMPF - předseda dozorčí rady
Černošice, Mokropeská, PSČ 252 28
den vzniku členství: 19. 12. 2011 - 19. 12. 2016
den vzniku funkce: 19. 12. 2011 - 19. 12. 2016
od 8. 8. 2013 do 11. 4. 2017
Ing. TOMÁŠ STRÁNSKÝ - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec X-Františkov, Jáchymovská, PSČ 460 10
den vzniku členství: 19. 12. 2011 - 19. 12. 2016
od 23. 12. 2011 do 8. 8. 2013
Mgr. Vítězslav Štumpf - předseda dozorčí rady
Černošice, Mokropeská 1541, PSČ 252 28
den vzniku členství: 19. 12. 2011
den vzniku funkce: 19. 12. 2011
od 23. 12. 2011 do 8. 8. 2013
Ing. Tomáš Stránský - člen dozorčí rady
Liberec 10, Jáchymovská 394, PSČ 460 01
den vzniku členství: 19. 12. 2011
od 23. 12. 2011 do 11. 12. 2013
Ing. Petr Myška - člen dozorčí rady
Liberec 16, Osiková 164, PSČ 460 15
den vzniku členství: 19. 12. 2011
od 26. 10. 2011 do 23. 12. 2011
Ing. Marek Singer - člen dozorčí rady
Praha 3, Čajkovského 1689/23, PSČ 130 00
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 19. 12. 2011
od 11. 7. 2008 do 26. 10. 2011
Ing. Marek Singer - člen dozorčí rady
Praha - Senohrady, V Břízkách 143
den vzniku členství: 29. 5. 2008
od 11. 7. 2008 do 23. 12. 2011
Ing. Petr Myška - člen dozorčí rady
Liberec 16, Osiková 164, PSČ 460 15
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 19. 12. 2011
od 11. 7. 2008 do 23. 12. 2011
Jorgen Madsen Lindemann - člen dozorčí rady
Klampenborg, Solystvej 6, 2930, Dánské království
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 19. 12. 2011
od 11. 7. 2008 do 23. 12. 2011
Ing. Petr Babulík - člen dozorčí rady
Praha, Nad spáleným mlýnem 634/8, PSČ 165 00
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 19. 12. 2011
od 23. 2. 2007 do 11. 7. 2008
Ing. Jana Zrnovská - člen dozorčí rady
Liberec 30, Zámecký Vrch 1403, PSČ 463 11
den vzniku členství: 29. 1. 2007 - 29. 5. 2008
od 23. 2. 2007 do 23. 12. 2011
Mgr. Vítězslav Štumpf - předseda dozorčí rady
Černošice, Mokropeská 1541, PSČ 252 28
den vzniku členství: 29. 1. 2007 - 19. 12. 2011
den vzniku funkce: 29. 1. 2007 - 19. 12. 2011
od 23. 2. 2007 do 23. 12. 2011
Ing. Tomáš Stránský - člen dozorčí rady
Liberec 5, Hvězdná 482/3, PSČ 460 01
den vzniku členství: 29. 1. 2007 - 19. 12. 2011
od 5. 8. 2004 do 23. 2. 2007
Ing. Jana Zrnovská - člen dozorčí rady
Liberec XXX, Zámecký Vrch 1403
den vzniku členství: 18. 12. 2003 - 29. 1. 2007
od 31. 7. 2002 do 5. 8. 2004
Ing. Pavel Bernát - Člen dozorčí rady
Liberec 19, Vizovická 311, PSČ 460 08
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 18. 12. 2003
od 31. 7. 2002 do 23. 2. 2007
Ing. Radim Šlapák - Předseda dozorčí rady
Liberec 6, Na Jezírku 622, PSČ 460 06
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 30. 8. 2006
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 30. 8. 2006
od 31. 7. 2002 do 23. 2. 2007
Ing. Roman Uzel - Člen dozorčí rady
Liberec 6, Sametová 717, PSČ 460 06
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 30. 8. 2006
od 19. 6. 2000 do 31. 7. 2002
Miroslav Roučka - Předseda dozorčí rady
Liberec 8, Národní 368
od 19. 6. 2000 do 31. 7. 2002
Ing. Jaroslav Mejstřík - Člen dozorčí rady
Liberec 1, Palachova 684/5
od 4. 11. 1998 do 19. 6. 2000
Vladimír Ježek - Člen dozorčí rady
Liberec 8, Hanácká 412
od 4. 11. 1998 do 19. 6. 2000
Ing. Jiří Kittner - Člen dozorčí rady
Liberec 3, Pazderkova 934
od 4. 11. 1998 do 31. 7. 2002
Pavel Harvánek - Člen dozorčí rady
Liberec 1, Masarykova 30
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 1998
Ivan Lamač
Liberec l4, Rychtářská 615
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 1998
- Ivan B o k Lucemburská 13, Praha 3, Ing. Petr P l i s c h k e Haškova 978, Liberec 6, David K u l i c h Vodní Újezd l, Dobřany, Ing. Vladimír J e r m á ř Tovaryšský vrch 1349, Liberec l,
Akcionáři
od 3. 4. 2019
SYNER Group a.s., IČO: 27334121
Liberec - Liberec IV-Perštýn, Dr. Milady Horákové, PSČ 460 01
od 22. 8. 2014 do 3. 4. 2019
S group holding, a.s., IČO: 27334121
Liberec - Liberec IV-Perštýn, Dr. Milady Horákové, PSČ 460 01
od 23. 12. 2011 do 22. 8. 2014
S group holding, a.s., IČO: 27334121
Liberec 4, Dr. Milady Horákové, PSČ 460 01
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 15 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 68 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
Česká spořitelna 2 620,00 Kč
Komerční banka 2 626,50 Kč
Expobank CZ 2 626,50 Kč
Sberbank CZ 2 640,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 678,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 198 704 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+51
+
-
2.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-19
+
-
3.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-24
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-24
+
-
5.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-27
+
-

Články na Heroine.cz

Jak Terminátoři přicházejí o maminky

Jak Terminátoři přicházejí o maminky

Do kin jde šestý Terminátor. A možná zajímavější než to, že Arnold tentokrát řekne: Už...více

Advokátka Hrdá: O domácím násilí na seniorech se nedozvíte

Advokátka Hrdá: O domácím násilí na seniorech se nedozvíte

Když na pokojové dveře narazí další prázdná plechovka od piva, ještě hlouběji se vtiskne...více

Pražský drag: „Moje identita je víc než jen žena nebo muž“

Pražský drag: „Moje identita je víc než jen žena nebo muž“

Můžete je potkat na drag show i na burlesce. Mnohé z nich inspirovala slavná reality show...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Darovací daň
Poradna > Daně > Majetkové daně > Daň dědická, darovací a z nabytí nemovitých věcí > Darovací daň

Otázka: Dobrý den, partner by mi chtěl darovat pozemek, na kterém proběhne výstavba nového rodinného domu. Nyní žijeme třetím rokem ve společné domácnosti v pronajatém bytě, kde máme také oba trvalou adresu....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services