Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

GENUS TV a.s.
IČO: 48291927

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 6. 1993
Obchodní firma
od 17. 6. 1993

GENUS TV a.s.

Sídlo
od 31. 7. 2002 do 19. 8. 2014
Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ 460 01
od 19. 6. 2000 do 31. 7. 2002
Liberec 6, Dr. M. Horákové 185/66, PSČ 460 06
od 4. 11. 1998 do 19. 6. 2000
Liberec, Sokolovské náměstí 1
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 1998
Liberec III., Na rybníčku 6
IČO
od 17. 6. 1993

48291927

Identifikátor datové schránky:ibgd84z
Právní forma
od 17. 6. 1993
Akciová společnost
Spisová značka439 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 4. 11. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 11. 2009 do 19. 8. 2014
- provozování televizního programu GENUS TV prostřednictvím pozemních vysílačů na základě licence, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/35/96 ve znění pozdějších změn, s platností do 12.3.2020
od 21. 5. 2004 do 4. 11. 2009
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 19. 6. 2000 do 4. 11. 2009
- provozování regionálního televizního vysílání v Liberci dle kmitočtového přídělu na dobu do 12.3.2008
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, (kromě zboží vyhr. v příl. 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.)
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 2009
- agentážní činnost
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 2009
- zprostředkování produkce a financování kolektivních uměleckých děl
Ostatní skutečnosti
od 19. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 8. 2014 do 2. 3. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 8. 2014 do 2. 3. 2018
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 20. 6. 2008 do 23. 12. 2011
- Doplňující text k emisi akcií: Omezení převoditelnosti akcií: Společnost REGIO MEDIA a.s., IČ: 260 63 778, se sídlem Praha 8, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 11854, jejímž jménem jedná Ing. Vladimír Poří zek, člen představenstva (dále také jen jako "REGIO MEDIA") má předkupní právo k akciím společnosti. V případě zájmu akcionáře, odlišného od REGIO MEDIA, prodat akcie nebo jejich část, má REGIO MEDIA předkupní právo na odkoupení takových akcií nebo jejich části. Akcionář, který má v úmyslu akcie prodat nebo jinak převést, se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně oznámit REGIO MEDIA záměr prodat akcie, nebo jejich část a předložit REGIO MEDIA podmínky a nabídku, kterou má na odkup akcií nebo jejich části (dále také jako "oznámení"). Jestliže REGIO MEDIA ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení takového oznámení nabídku písemně odmítne nebo se v uvedené lhůtě nevyjádří, je takový akcionář oprávněn převést akcie nabo jejich část třetí osobě, a to za stejný ch, nikoliv výhodnějších podmínek jaké nabídl REGIO MEDIA v oznámení. Akcionář, který má v úmyslu akcie prodat nebo jinak převést, není oprávněn převést akcie třetí osobě pokud (i) poruší podmínky sjednané v předchozím odstavci nebo (ii) pokud REGIO MEDIA projeví zájem o akcie koupit. Převod akcií na třetí osobu v rozporu s  ujednanými podmínkami předkupního práva je neplatný.
od 4. 2. 2006 do 9. 8. 2006
- Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 16.12.2005: a) Základní kapitál společnosti se snižuje o Kč 18,617.400,- na Kč 2,068.600,-. b) Důvodem snížení základního kapitálu je částečná úhrada kumulované ztráty z minulých let c) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že se hodnota každé akcie o dosavadní jmenovité hodnotě Kč 1,000.000,- snižuje na Kč 100.000,- a hodnota každé akcie o dosavadní jmenovité hodnotě Kč 1.000,- se s nižuje na Kč 100,- d) Lhůta pro předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty činí třicet (30) od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí n.L. - pobočka Liberec o zápisu snížení základního kapitálu. Akcionáři bude sdělen počátek běhu třicetidenní lhůty dop isem.
od 8. 6. 2005 do 12. 8. 2005
- -základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 16,686.000,-Kč, slovy: šestnáctmilionůšestsetosmdesátšesttisíckorunčeských, na částku 20,686.000,Kč, slovy:dvacetmilionůšestsetosmdesátšesttisíckorunčeských,tedy o částku 4,000.000,-Kč, slovy: čtyřimiliony korunčeských, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, -základní kapitál se zvyšuje upsáním nových 4 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1,000.000.,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, za akcii. Všechny nově vydané budou v listinné podobě, -upisování všech nových akcií bude realizováno peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upsání akcií, a to předem určeným zájemcem dle § 203 odst. 2 písm. d) obch.zák., kterým bude společnost SYNER, s.r.o. se sídlem v Liberci 4, Rumunská 655/9, IČ 48 29 25 16, -předem určený zájemce upíše všechny akcie v sídle společnosti a splatí jejich emisní kurs na účet společnosti č. 40xxxx u Komerční banky a.s., pobočka Liberec nejdéle ve lhůtě 31 dnů ode dne ,kdy bude zapsáno usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že lhůta k upisování začne běžet prvního dne následujícího poté, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Představenstvo společnosti oznámí upisovateli p očátek běhu lhůty k upisování písemně nejdéle druhého dne poté, co usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs takto upsaných akcií činí 4,000.000,-Kč, slovy: čtyřimilionykorunčeských, -akcionář SYNER,s.r.o. má pohledávku za společností GENUS TV a.s. z titulu smlouvy o půjčce ze dne 1.8.2003 ve výši 8,240.000,-Kč, slovy: osmmilionůdvěstěčtyřicettisíckorunčeských, -připouští se částečné započtení pohledávky věřitele společnosti SYNER, s.r.o., se sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ 460 01, IČ 48 29 25 16 za společností GENUS TV a.s. z titulu smlouvy o půjčce ze dne 1.8.2003 ve výši 4,000.000,-Kč, slovy: čtyřimilio nykorunčeských, proti pohledávce společnosti GENUS TV a.s. za předem určeným zájmcem splečností SYNER s.r.o. na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. Pravidla pro tento postup jsou následující: upisovatel předloží představenstvu společnosti návrh do hody o započtení pohledávky nejdéle ve lhůtě 7 dnů ode dne,kdy obdrží oznámení představenstva oznámení o počátku běhu lhůty k upisování. Představenstvo nejdéle do 3 dnů ode dne, kdy mu bude doručen návrh smlouvy, tuto smlouvu schválí a podepíše.
Kapitál
od 9. 8. 2006
Základní kapitál 2 068 600 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 8. 2005 do 9. 8. 2006
Základní kapitál 20 686 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 11. 1998 do 12. 8. 2005
Základní kapitál 16 686 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 19. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 100, počet akcií: 16 686.
od 19. 8. 2014
Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem valné hromady společnosti. Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou upravena v čl. 9 a 10 stanov společnosti.
od 19. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 4.
od 19. 8. 2014
Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem valné hromady společnosti. Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou upravena v čl. 9 a 10 stanov společnosti.
od 9. 8. 2006 do 19. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 16 686.
od 9. 8. 2006 do 19. 8. 2014
Omezení převoditelnosti akcií: Akcionář je povinen si k jakémukoli převodu akcií vyžádat předchozí souhlas valné hromady.
od 9. 8. 2006 do 19. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 9. 8. 2006 do 19. 8. 2014
Omezení převoditelnosti. Akcionář je povinen si k jakémukoli převodu akcií vyžádat předchozí souhlas valné hromady.
od 12. 8. 2005 do 9. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 12. 8. 2005 do 9. 8. 2006
Omezení převoditelnosti. Akcionář je povinen si k jakémukoli převodu akcií vyžádat předchozí souhlas valné hromady.
od 31. 7. 2002 do 9. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 16 686.
od 31. 7. 2002 do 9. 8. 2006
akcie jsou v listinné podobě Omezení převoditelnosti akcií: Akcionář je povinen si k jakémukoli převodu akcií vyžádat předchozí souhlas valné hromady.
od 4. 11. 1998 do 31. 7. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 16 686.
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 21. 9. 2018
Ing. KAREL URBAN - člen představenstva
Hodkovice nad Mohelkou - Záskalí, , PSČ 463 42
den vzniku členství: 1. 9. 2018
od 11. 4. 2017
Mgr. ALENA ROUBALOVÁ - předseda představenstva
Husinec - Řež, Červená Skála, PSČ 250 68
den vzniku členství: 20. 12. 2016
den vzniku funkce: 20. 12. 2016
od 11. 4. 2017
Mgr. LUKÁŠ PŘINDA - člen představenstva
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, PSČ 460 01
den vzniku členství: 20. 12. 2016
od 11. 4. 2017 do 21. 9. 2018
Mgr. PETR BOUBÍN - člen představenstva
Kosmonosy, Víta Nejedlého, PSČ 293 06
den vzniku členství: 20. 12. 2016 - 31. 8. 2018
od 19. 8. 2014 do 11. 4. 2017
Mgr. PETR BOUBÍN - člen představenstva
Kosmonosy, Víta Nejedlého, PSČ 293 06
den vzniku členství: 19. 12. 2011 - 19. 12. 2016
od 19. 8. 2014 do 11. 4. 2017
Mgr. LUKÁŠ PŘINDA - člen představenstva
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, PSČ 460 01
den vzniku členství: 19. 12. 2011 - 19. 12. 2016
od 25. 7. 2014 do 11. 4. 2017
Mgr. ALENA ROUBALOVÁ - předseda představenstva
Husinec - Řež, Červená Skála, PSČ 250 68
den vzniku členství: 19. 12. 2011 - 19. 12. 2016
den vzniku funkce: 19. 12. 2011 - 19. 12. 2016
od 23. 12. 2011 do 25. 7. 2014
Mgr. Alena Roubalová - předseda představenstva
Liberec 12, Selská, PSČ 460 01
den vzniku členství: 19. 12. 2011
den vzniku funkce: 19. 12. 2011
od 23. 12. 2011 do 19. 8. 2014
Mgr. Petr Boubín - člen představenstva
Kosmonosy, Víta Nejedlého, PSČ 293 06
den vzniku členství: 19. 12. 2011
od 23. 12. 2011 do 19. 8. 2014
Mgr. Lukáš Přinda - člen představenstva
Liberec 14, Horská, PSČ 460 14
den vzniku členství: 19. 12. 2011
od 28. 11. 2011 do 23. 12. 2011
Ing. Martin Valkovič - předseda představenstva
Sázava - Černé Budy, Na Vyhlídku, PSČ 285 06
den vzniku členství: 15. 11. 2011 - 19. 12. 2011
den vzniku funkce: 16. 11. 2011 - 19. 12. 2011
od 4. 11. 2009 do 23. 12. 2011
Mgr. Alena Roubalová - člen představenstva
Liberec 12, Selská 612, PSČ 460 01
den vzniku členství: 29. 1. 2007 - 19. 12. 2011
den vzniku funkce: 29. 1. 2007 - 29. 2. 2008
od 11. 7. 2008 do 28. 11. 2011
Vladimír Pořízek - předseda představenstva
Praha 10 - Hostivař, Přeštická 1095/6, PSČ 102 00
den vzniku členství: 2. 2. 2008 - 15. 11. 2011
den vzniku funkce: 29. 5. 2008 - 15. 11. 2011
od 11. 7. 2008 do 23. 12. 2011
Ing. Karel Zýka - člen představenstva
Praha 8, Hnězdenská 767/2A, PSČ 181 00
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 19. 12. 2011
od 23. 2. 2007 do 11. 7. 2008
Ing. Petr Myška - předseda představenstva
Liberec 16, Osiková 164, PSČ 460 15
den vzniku členství: 16. 12. 2005 - 29. 5. 2008
den vzniku funkce: 29. 1. 2007 - 29. 5. 2008
od 23. 2. 2007 do 11. 7. 2008
Ing. Jaroslav Mejstřík - člen představenstva
Liberec 16, Vřesová 132, PSČ 460 15
den vzniku členství: 29. 1. 2007 - 29. 5. 2008
od 23. 2. 2007 do 4. 11. 2009
Mgr. Alena Roubalová - místopředseda představenstva
Liberec 12, Selská 612, PSČ 460 01
den vzniku členství: 29. 1. 2007
den vzniku funkce: 29. 1. 2007
od 4. 2. 2006 do 23. 2. 2007
Ing. Petr Myška - místopředseda představenstva
Liberec 16 - Nový Harcov, Osiková 164, PSČ 460 15
den vzniku členství: 16. 12. 2005
den vzniku funkce: 16. 12. 2005 - 29. 1. 2007
od 5. 8. 2004 do 23. 2. 2007
Petr Syrovátko - Předseda představenstva
Liberec 16, Vřesová 114, PSČ 460 15
den vzniku členství: 27. 6. 2003 - 29. 1. 2007
den vzniku funkce: 27. 6. 2003 - 29. 1. 2007
od 31. 7. 2002 do 5. 8. 2004
Petr Syrovátko - Předseda představenstva
Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová 114, PSČ 460 15
den vzniku členství: 27. 6. 1998 - 27. 6. 2003
den vzniku funkce: 21. 12. 1999 - 27. 6. 2003
od 31. 7. 2002 do 4. 2. 2006
Petr Kupf - Místopředseda představenstva
Liberec 16, Osiková 138, PSČ 460 15
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 16. 12. 2005
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 16. 12. 2005
od 31. 7. 2002 do 23. 2. 2007
Ing. Jaroslav Mejstřík - Člen představenstva
Liberec 16, Vřesová 132, PSČ 460 15
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 30. 8. 2006
od 19. 6. 2000 do 31. 7. 2002
Petr Syrovátko - Předseda představenstva
Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová 114
od 19. 6. 2000 do 31. 7. 2002
Ing. Jiřina Kuncová - Místopředsedkyně představenstva
Jablonec nad Nisou, Mšenská 64
od 19. 6. 2000 do 31. 7. 2002
Ing. Otakar Frühbauer - Člen představenstva
Liberec 12, Vrchlického 723/31
od 4. 11. 1998 do 19. 6. 2000
Mgr. Petr Pernička - Člen představenstva
Liberec 1, Soukenné nám. 26/2
od 4. 11. 1998 do 19. 6. 2000
Ing. Jiří Brychta - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Alešova 132/5
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 1998
Ing. Jitka Černá - Člen představenstva
Liberec lO, Vojanova 358
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 1998
Ing. Pavel Hůza - Člen představenstva
Liberec 5, Aloisina Výšina 635
od 17. 6. 1993 do 19. 6. 2000
Petr Syrovátko - Člen představenstva
Liberec 5, Aloisina Výšina 9
od 19. 8. 2014
Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně.
od 2. 6. 2008 do 19. 8. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti, a to vždy společně dvěma členy představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí sv ůj podpis k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti.
od 19. 6. 2000 do 2. 6. 2008
Představenstvo jedná navenek a podepisuje jménem společnosti tak, že předseda představenstva a členové představenstva jednají a podepisují samostatně.
od 17. 6. 1993 do 19. 6. 2000
Jednání jménem společnosti: Právní úkony, které zavazují společnost mohou činit minimálně dva členové představenstva, přičemž jedním z nich musí být před- seda.
Dozorčí rada
od 2. 3. 2018
Mgr. VÁCLAV ČECHTICKÝ - předseda dozorčí rady
Mníšek, Tovární, PSČ 463 31
den vzniku členství: 1. 1. 2018
den vzniku funkce: 2. 1. 2018
od 2. 3. 2018
Ing. DALIBOR KOBRLE - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, PSČ 460 15
den vzniku členství: 1. 1. 2018
od 11. 4. 2017
Ing. TOMÁŠ STRÁNSKÝ - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec X-Františkov, Jáchymovská, PSČ 460 10
den vzniku členství: 20. 12. 2016
od 11. 4. 2017 do 2. 3. 2018
Mgr. VÍTĚZSLAV ŠTUMPF - předseda dozorčí rady
Černošice, Mokropeská, PSČ 252 28
den vzniku členství: 20. 12. 2016 - 31. 12. 2017
den vzniku funkce: 20. 12. 2016 - 31. 12. 2017
od 11. 4. 2017 do 2. 3. 2018
Ing. PETR MYŠKA - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, Krakonošova, PSČ 460 14
den vzniku členství: 20. 12. 2016 - 31. 12. 2017
od 9. 9. 2015 do 11. 4. 2017
Ing. PETR MYŠKA - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, Krakonošova, PSČ 460 14
den vzniku členství: 19. 12. 2011 - 19. 12. 2016
od 11. 12. 2013 do 9. 9. 2015
Ing. PETR MYŠKA - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XVI-Nový Harcov, Osiková, PSČ 460 15
den vzniku členství: 19. 12. 2011
od 8. 8. 2013 do 11. 4. 2017
Mgr. VÍTĚZSLAV ŠTUMPF - předseda dozorčí rady
Černošice, Mokropeská, PSČ 252 28
den vzniku členství: 19. 12. 2011 - 19. 12. 2016
den vzniku funkce: 19. 12. 2011 - 19. 12. 2016
od 8. 8. 2013 do 11. 4. 2017
Ing. TOMÁŠ STRÁNSKÝ - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec X-Františkov, Jáchymovská, PSČ 460 10
den vzniku členství: 19. 12. 2011 - 19. 12. 2016
od 23. 12. 2011 do 8. 8. 2013
Mgr. Vítězslav Štumpf - předseda dozorčí rady
Černošice, Mokropeská 1541, PSČ 252 28
den vzniku členství: 19. 12. 2011
den vzniku funkce: 19. 12. 2011
od 23. 12. 2011 do 8. 8. 2013
Ing. Tomáš Stránský - člen dozorčí rady
Liberec 10, Jáchymovská 394, PSČ 460 01
den vzniku členství: 19. 12. 2011
od 23. 12. 2011 do 11. 12. 2013
Ing. Petr Myška - člen dozorčí rady
Liberec 16, Osiková 164, PSČ 460 15
den vzniku členství: 19. 12. 2011
od 26. 10. 2011 do 23. 12. 2011
Ing. Marek Singer - člen dozorčí rady
Praha 3, Čajkovského 1689/23, PSČ 130 00
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 19. 12. 2011
od 11. 7. 2008 do 26. 10. 2011
Ing. Marek Singer - člen dozorčí rady
Praha - Senohrady, V Břízkách 143
den vzniku členství: 29. 5. 2008
od 11. 7. 2008 do 23. 12. 2011
Ing. Petr Myška - člen dozorčí rady
Liberec 16, Osiková 164, PSČ 460 15
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 19. 12. 2011
od 11. 7. 2008 do 23. 12. 2011
Jorgen Madsen Lindemann - člen dozorčí rady
Klampenborg, Solystvej 6, 2930, Dánské království
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 19. 12. 2011
od 11. 7. 2008 do 23. 12. 2011
Ing. Petr Babulík - člen dozorčí rady
Praha, Nad spáleným mlýnem 634/8, PSČ 165 00
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 19. 12. 2011
od 23. 2. 2007 do 11. 7. 2008
Ing. Jana Zrnovská - člen dozorčí rady
Liberec 30, Zámecký Vrch 1403, PSČ 463 11
den vzniku členství: 29. 1. 2007 - 29. 5. 2008
od 23. 2. 2007 do 23. 12. 2011
Mgr. Vítězslav Štumpf - předseda dozorčí rady
Černošice, Mokropeská 1541, PSČ 252 28
den vzniku členství: 29. 1. 2007 - 19. 12. 2011
den vzniku funkce: 29. 1. 2007 - 19. 12. 2011
od 23. 2. 2007 do 23. 12. 2011
Ing. Tomáš Stránský - člen dozorčí rady
Liberec 5, Hvězdná 482/3, PSČ 460 01
den vzniku členství: 29. 1. 2007 - 19. 12. 2011
od 5. 8. 2004 do 23. 2. 2007
Ing. Jana Zrnovská - člen dozorčí rady
Liberec XXX, Zámecký Vrch 1403
den vzniku členství: 18. 12. 2003 - 29. 1. 2007
od 31. 7. 2002 do 5. 8. 2004
Ing. Pavel Bernát - Člen dozorčí rady
Liberec 19, Vizovická 311, PSČ 460 08
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 18. 12. 2003
od 31. 7. 2002 do 23. 2. 2007
Ing. Radim Šlapák - Předseda dozorčí rady
Liberec 6, Na Jezírku 622, PSČ 460 06
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 30. 8. 2006
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 30. 8. 2006
od 31. 7. 2002 do 23. 2. 2007
Ing. Roman Uzel - Člen dozorčí rady
Liberec 6, Sametová 717, PSČ 460 06
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 30. 8. 2006
od 19. 6. 2000 do 31. 7. 2002
Miroslav Roučka - Předseda dozorčí rady
Liberec 8, Národní 368
od 19. 6. 2000 do 31. 7. 2002
Ing. Jaroslav Mejstřík - Člen dozorčí rady
Liberec 1, Palachova 684/5
od 4. 11. 1998 do 19. 6. 2000
Vladimír Ježek - Člen dozorčí rady
Liberec 8, Hanácká 412
od 4. 11. 1998 do 19. 6. 2000
Ing. Jiří Kittner - Člen dozorčí rady
Liberec 3, Pazderkova 934
od 4. 11. 1998 do 31. 7. 2002
Pavel Harvánek - Člen dozorčí rady
Liberec 1, Masarykova 30
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 1998
Ivan Lamač
Liberec l4, Rychtářská 615
od 17. 6. 1993 do 4. 11. 1998
- Ivan B o k Lucemburská 13, Praha 3, Ing. Petr P l i s c h k e Haškova 978, Liberec 6, David K u l i c h Vodní Újezd l, Dobřany, Ing. Vladimír J e r m á ř Tovaryšský vrch 1349, Liberec l,
Akcionáři
od 22. 8. 2014
S group holding, a.s., IČO: 27334121
Liberec - Liberec IV-Perštýn, Dr. Milady Horákové, PSČ 460 01
od 23. 12. 2011 do 22. 8. 2014
S group holding, a.s., IČO: 27334121
Liberec 4, Dr. Milady Horákové, PSČ 460 01
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Elektřina od ledna 2019 zdraží. Těm, kteří si ceny nefixovali

19. 12. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová

Elektřina od ledna 2019 zdraží. Těm, kteří si ceny nefixovali

S novým rokem přichází i nové ceníky energií. Protože elektřina na burzách, kde ji dodavatelé pořizují, zdražila, navýšení se promítne i do cen pro domácnosti a firmy. Většina dodavatelů zdražuje zákazníkům, kteří nemají fixované ceny. Takové opatření ale není všelékem.

Jak nenaletět inkasní agentuře? Pár dobrých rad

19. 12. 2018 | Jak na to | Monika Veselíková | 1 komentářů

Jak nenaletět inkasní agentuře? Pár dobrých rad

Jaké jsou pravomoci inkasních agentur a jaké praktiky při vymáhání dluhů naopak využívat nesmějí? Poradíme.

Dluhopisy věstí hospodářskou zimu

18. 12. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 6 komentářů

Dluhopisy věstí hospodářskou zimu

Devětkrát po sobě předznamenala příchod recese. Řeč je o výnosové křivce amerických státních dluhopisů. Zatím se ještě neprohnula na opačnou stranu, než bývá standardně, zatím se jen narovnává. Ale i většina vysokých manažerů očekává, že recese přijde do dvou let. A taková očekávání bývají sebenaplňující.

Alimenty. Jak zmáčknout neplatiče? Nechte mu/jí zabavit řidičák!

18. 12. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková | 2 komentáře

Alimenty. Jak zmáčknout neplatiče? Nechte mu/jí zabavit řidičák!

Oficiálně nemá majetek, skoro nic nevydělává, a proto neplatí na děti. Že se nedá nic dělat? Zkuste, ať mu nebo jí exekutor vezme řidičák.

Příspěvek na péči. Od příštího roku vyšší

17. 12. 2018 | Co se děje | Monika Veselíková | 19 komentářů

Příspěvek na péči. Od příštího roku vyšší

Poslanci kývli na návrh Senátu zvýšit sociální dávku pro nemocné a nemohoucí – příspěvek na péči. O kolik a pro koho? Poradíme.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Expobank CZ 2 651,20 Kč
Česká spořitelna 2 696,00 Kč
Sberbank CZ 2 706,00 Kč
ČSOB 2 694,80 Kč
Komerční banka 2 715,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 732,00 Kč
Raiffeisenbank 2 795,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  9 511 263 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+91
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+81
+
-
3.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-108
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-120
+
-
5.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-122
+
-

Další čtení na flowee.cz

Rozhovor: To, že by byl hospic „úplný konec“, je fáma

Rozhovor: To, že by byl hospic „úplný konec“, je fáma

Říká se, že smrt je přirozenou součástí života, málokdo ji tak však doopravdy bere. Zatímco...více

Jste v depresi? Umělá inteligence ve smartphonu vám to řekne

Jste v depresi? Umělá inteligence ve smartphonu vám to řekne

Deprese je pro miliony lidí obrovský problém, navíc je tato nemoc často spojena s nedostatečnou...více

Santa pochází vlastně z Turecka. A kdo vymyslel soba Rudolfa?

Santa pochází vlastně z Turecka. A kdo vymyslel soba Rudolfa?

Server History podrobně popisuje bohatou historii Santa Clause. Příběh o něm má reálný...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: rodičovská dovolená
Poradna > Sociální poradna > Rodičovská dovolená > rodičovská dovolená

Otázka: Dobrý den,chtěla bych se zeptat.Měla jsem půl roku mat. dovolenou a pak jsem nastupovala na rodičovskou dovolenou.Při výši rod. příspěvku mi řekli,že si musím odečíst těch 6 měsíců mateřské dovolené.Takže...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services