Mladá fronta a.s., IČO: 49240315 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Mladá fronta a.s. Údaje byly staženy 13. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 49240315. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 49240315 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 5. 1993
Obchodní firma
od 17. 5. 1993

Mladá fronta a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 4. 2004
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Modřany
Ulice: Mezi vodami
Adresní místo: Mezi vodami 1952/9
PSČ: 14300
od 17. 5. 1993 do 1. 4. 2004
Praha 5, Radlická 61
IČO
od 17. 5. 1993

49240315

DIČ

CZ49240315

Identifikátor datové schránky:sr8cf6u
Právní forma
od 17. 5. 1993
Akciová společnost
Spisová značka1988 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 29. 6. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 1. 2006 do 29. 6. 2010
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorskýké činnosti
od 27. 4. 2005 do 29. 6. 2010
- ekonomické a organizační poradenství
od 23. 12. 2003 do 29. 6. 2010
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
od 23. 12. 2003 do 29. 6. 2010
- specializovaný maloobchod
od 17. 5. 1993 do 29. 6. 2010
- nakladatelská činnost
od 17. 5. 1993 do 29. 6. 2010
- služby novinářského a dokumentačního charakteru
od 17. 5. 1993 do 29. 6. 2010
- vydavatelská činnost
od 17. 5. 1993 do 29. 6. 2010
- reklamní činnost
od 17. 5. 1993 do 29. 6. 2010
- agenturní činnost v oblasti tisku
od 17. 5. 1993 do 29. 6. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 17. 5. 1993 do 29. 6. 2010
- inzertní činnost
Ostatní skutečnosti
od 18. 4. 2016
- Dne 14.4.2016 byla podle § 2079 a násl. a § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřena mezi prodávajícím, Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4- Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 14300, IČO: 49240315, zapsaná v obchodním rejstříku vedené m Městským soudem v Praze, spisová značka B 1988 (dále jen Mladá fronta a.s.), a kupujícím, Serafico investment s.r.o., se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04229967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spi sová značka C 24449 (dále jen Serafico investment s.r.o.), smlouva o prodeji částí závodu, na jejímž základě byly převedeny části závodu z Mladá fronta a.s. na Serafico Investment s.r.o.
od 11. 7. 2013 do 23. 7. 2013
- Společnost EUROPEAN FINANCIAL SERVICES, INC. jako jediný akcionář společnosti Mladá fronta a.s. při výkonu působnosti valné hromady této společnosti rozhodl dne 28.6.2013 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek. Základní kapitál společnosti Mladá fronta a.s. ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), který byl v plném rozsahu splacen a tato skutečnosti byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 1.7.2013, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejich ž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 310.000.000,- Kč (slovy: tři sta deset miliónů korun českých) na jeho novou výši 312.000.000,- Kč (slovy: tři sta dvanáct miliónů korun českých), zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad čás tku, o níž se základní kapitál zvyšuje. Dále se určuje počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Upisuje se 31 (slovy: třicet jedna kusů) akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, tj. kmenové, všechny ve formě na jméno a v podobě listinné. Žádná z nově upisovaný ch akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem). Žádná z nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.). Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnost EUROPEAN FINANCIAL SERVICES, INC. se sídlem 8407 N.E. Fremont Street 229, Portland, Oregon 97220, Spojené státy americké, r eg. číslo společnosti 032021-99, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 310.000.000,- Kč (slovy: tři sta deset miliónů korun českých). Všechny nově upisované akcie, které budou upsány předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., která bude uzavřena v sídle společnosti Mladá fronta a.s. mezi předem určeným zájemcem a společností Mladá front a a.s. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude upisovateli doručen způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování nově upisovaných akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouv y o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí, ledaže byl již podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky nebo části pohledávky jediného akcionáře, kterým je společnost EUROPEAN FINANCIAL SERVICES, INC., tj. předem určeného zájemce, vůči společnosti Mladá fronta a.s., proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku, jejíž existence plyne z pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Mladá fronta a.s., vyplývajícího z uznání závazku ze dne 26.6.2013, na základě kterého byla potvrzena existence závazku společnosti Mladá fronta a.s. uhradit předem určenému zájemci peněžní prostředky ve výši 326.574.566,23 Kč (slovy: tři sta dvacet šest milionů pět set sedmdesát čtyři tisíc pět set šedesát šest korun českých 23/100) s příslušenstvím, na základě smlouvy o postoupení pohledávky. Existence této pohledávky jediného akcionáře, resp. předem určeného zájemce, za společností Mladá fronta a.s., je rovněž potvrzena zprávou auditora pro zvláštní účely o ověření vybraných závazků společnosti, zprac ovaného nezávislým auditorem, kterým je společnost AUDISA SERVICE, s.r.o., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Želivecká 1419/5, PSČ 106 00, IČ 282 19 716, licence č. 486, a pan Ing. Josef Špeta, se sídlem Želivecká 1419/5, 106 00 Praha 10, auditor KAČR, č. os v. 0062. Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Mladá fronta a.s. proti pohledávce společnosti Mladá fronta a.s. vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, nebo její části, se současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech nově upisovaných akcií s plácených peněžitým vkladem, upsaných předem určeným zájemcem, zcela splacen. Písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví společnost Mladá fronta a.s. ve lhůtě patnácti (15) dnů od upsání akcií předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji předem určenému zájemci. Dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) dnů od ode dne, kdy bude její návrh předem určenému zájemci doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí n astat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky. Nevyužije-li předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo její části, popř. nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu nově upisovan ých akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, je předem určený zájemce povinen oznámit tuto skutečnost společnosti Mladá fronta a.s. nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsanýc h akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet Společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.
od 1. 7. 2013
- Společnost Mladá fronta a.s. se rozdělila odštěpením se vznikem nové společnosti s tím, že rozdělovaná společnost nezanikla, ale vyčleněná část jejího jmění přešla v souladu s Projektem rozdělení ze dne 15.5.2013 na nástupnickou společnost MF MEDICAL & DI GITAL MEDIA s.r.o. se sídlem České Budějovice, České Budějovice 1, Zátkovo nábř. 448/7, PSČ 370 01, IČ 018 47 082, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 21929, a to k rozhodnému dni 1.10.2012.
od 7. 12. 2011
- Část podniku zaměřená na provoz Knihkupectví U Jednorožce byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 27. června 2011 s účinností ke dni 1. července 2011 prodána společnosti LAPIS PRAHA s.r.o., se sídlem Praha 1, Karlova 160/13, identifikační číslo 256 0 7 731
od 10. 1. 2011
- Akciová společnost byla založena jednorázově jako právní nástupce Mladé fronty, nakladatelství a vydavatelství, bez likvidace, a to formou zakládací listiny sepsané notářským zápisem ze dne 17.12.1992 a jeho dodatku ze dne 13.5.1993.
od 10. 1. 2011
- Část podniku zaměřená na vydávání periodického tisku MLADÁ FRONTA 7 SEDMIČKA byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 6.12.2010 s účinností ke dni 1.1.2011 prodána společnosti MF 7 a.s., IČ 247 72 429, se sídlem Praha 4, Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00.
od 8. 2. 2005 do 16. 3. 2005
- Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady bylo notářským zápisem dne 23. srpna 2004 rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti Mladá fronta a.s. o částku ve výši 80.000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých) a dne 16. p rosince 2004 o částku 49.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů korun českých), a to upsáním akcií tak, že základní kapitál po tomto zvýšení bude činit 289.000.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát devět milionů korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 129.000.000,- Kč (slovy: sto dvacet devět milionů korun českých) se nepřipouští. Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet: a) 12 (slovy: dvanáct) kusů akcií Jmenovitá hodnota: 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinné akcie b) 9 (slovy: devět) kusů akcií Jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinné akcie Zvýšení základního kapitálu bude provedeno jediným akcionářem. Jediný akcionář upíše 12 (slovy: dvanáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) znějících na jméno a 9 (slovy: devět) kusů akcií o jmenovité hodno tě 1.000.000,- Kč znějících na jméno. Emisní kurs všech upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti v Praze 4 - Modřanech, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, v kanceláři společnosti. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K upsání akcií se poskytuje upisovateli ze strany společnosti čtrnáctidenní lhůta, která začne běžet doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Tento bude doručen akcionáři do tří dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit celý nepeněžitý vklad před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 23. 12. 2003 do 29. 12. 2003
- Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady bylo notářským zápisem dne 22.10.2003 rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti Mladá fronta a.s.. takto: Konstatuje se, že základní kapitál společnosti ve výši 139 373 000,-Kč (slovy: jednosto třicet devět milionů tři sta sedmdesát tři tisíce korun českých) Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadního kapitálu ve výši 139 373 000,-Kč (slovy:jedno sto třicet devět milionů tři sta sedmdesát tři tisíce korun českých) o částku ve výši 20 627 000,-Kč (slovy: dvacet milionů šestset dvace t sedm tisíc korun českých) tak, že základní kapitál po tomto zvýšení bude činit 160 000 000,-Kč (slovy: jednostošedesát milionů korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, t.j. nad částku 20 627 000,-Kč (slovy: dvacetmilionů šestsetdvacetsedmtisíc korun českých) se nepřipouští. Určuje se počet, jemnovitá honodta, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet: a) 2 (slovy: dva) kusy akcií Jemnovitá hodnota: 10 000 000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. b) 6 (slovy: šest) kusů akcií Jmenovitá hodnota: 100 000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. c) 2 (slovy: dva) kusy akcií Jmenovitá hodnota: 10 000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. d) 7 (slovy: sedm) kusů akcií Jmenovitá hodnota: 1 000,-Kč (slovy: jedentisíc kroun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinné akcie Zvýšení základního kapitálu bude provedeno jediným akcionářem a to společností EUROPEAN TRUST SERVICES, INC., čímž je využito přednostní právo stávajícího akcionáře na upisování nových akcií. Jediný akcionář upíše 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hod notě 10 000 000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých) znějící na jméno, 6 (slovy: šest) kusů akcií o jmenovité hodnotě: 100 000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) znějící na jméno, 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč (slovy: d esetisíc kroun českých) znějící na jméno a 7 (slovy: sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti v Praze 5, Radlická 61, v kanceláři společnosti. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst.5 Obchodníh o zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníh o rejstříku. K upsání akcií se poskytuje upisovateli ze strany společnosti patnáctidenní lhůta, která začne běžet doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Tento bude doručen akcionáři do tří dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku. Určuje se účet u banky a lhůta v níže je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií tak, že emisní kurs nově upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit na účet společnosti u bankovního ústavu Raiffeisen Bank, a.s. č.účtu 1031xxxx a  to ve lhůtě pěti dnů po uplynutí lhůty pro upsání akcií.
od 17. 5. 1993
- Zakládací listinou bylo jmenováno představenstvo společnosti a dozorčí rada. Zakladatel současně schválil i stanovy společnosti.
od 17. 5. 1993
- Akciová společnost Mladá fronta a.s. vznikla po výmazu podniku Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství, bez likvidace rozhodnutím Ministerstva hospodářství České republiky.
od 17. 5. 1993 do 10. 1. 2011
- Akciová společnost byla založena jednorázově jako právní nástupce Mladé fronty, nakladatelství a vydavatelství, bez likvidace, a to formou zakládací listiny sepsané notářským zápisem ze dne 17.12.1992 a jeho dodatku ze dne 13.5.1993.
Kapitál
od 23. 7. 2013
Základní kapitál 312 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 7. 2013 do 23. 7. 2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 3. 2005 do 1. 7. 2013
Základní kapitál 289 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 12. 2003 do 16. 3. 2005
Základní kapitál 160 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 5. 1993 do 29. 12. 2003
Základní kapitál 139 373 000 Kč
od 19. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 v zaknihované podobě.
od 19. 12. 2016
Akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 31 v zaknihované podobě.
od 23. 7. 2013 do 19. 12. 2016
Akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 31 v listinné podobě.
od 1. 7. 2013 do 19. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 16. 3. 2005 do 1. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 28 v listinné podobě.
od 16. 3. 2005 do 1. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9 v listinné podobě.
od 1. 4. 2004 do 16. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 16.
od 1. 4. 2004 do 16. 3. 2005
v listinné podobě
od 29. 12. 2003 do 1. 4. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 15.
od 29. 12. 2003 do 1. 4. 2004
v listinné podobě
od 29. 12. 2003 do 1. 4. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 9.
od 29. 12. 2003 do 1. 4. 2004
v listinné podobě
od 29. 12. 2003 do 1. 4. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 9.
od 29. 12. 2003 do 1. 4. 2004
v listinné podobě
od 29. 12. 2003 do 1. 4. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 9.
od 29. 12. 2003 do 1. 4. 2004
v listinné podobě
od 29. 12. 2003 do 1. 4. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 29. 12. 2003 do 1. 4. 2004
v listinné podobě
od 9. 7. 2003 do 29. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 13.
od 9. 7. 2003 do 29. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 9.
od 9. 7. 2003 do 29. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 3.
od 9. 7. 2003 do 29. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 7.
od 9. 7. 2003 do 29. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 3.
od 17. 5. 1993 do 9. 7. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 8. 7. 2020
JOZEF ULBRICHT - člen představenstva
Bratislava - Ružinov, Bazová 16791/16, Slovenská republika
den vzniku funkce: 25. 6. 2020
od 20. 5. 2019 do 14. 7. 2020
MARKÉTA NOVÁKOVÁ - předseda představenstva
Praha - Dejvice, Bechyňova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 5. 2019 - 12. 6. 2020
den vzniku funkce: 1. 5. 2019 - 12. 6. 2020
od 20. 12. 2018 do 20. 5. 2019
KAREL POLCAR - předseda představenstva
Praha - Kamýk, K lesu, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 6. 2018 - 30. 4. 2019
den vzniku funkce: 1. 6. 2018 - 30. 4. 2019
od 19. 12. 2016 do 8. 7. 2020
Ing. TOMÁŠ ČERNÝ - člen představenstva
Český Brod, V Lánech, PSČ 282 01
den vzniku členství: 26. 6. 2016 - 25. 6. 2020
den vzniku funkce: 26. 6. 2016
od 31. 12. 2015 do 19. 12. 2016
Ing. TOMÁŠ ČERNÝ - člen představenstva
Český Brod, V Lánech, PSČ 282 01
den vzniku členství: 25. 6. 2012 - 25. 6. 2016
od 20. 10. 2015 do 20. 12. 2018
KAREL POLCAR - předseda představenstva
Praha - Kamýk, K lesu, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 6. 2014 - 31. 5. 2018
den vzniku funkce: 1. 6. 2014 - 31. 5. 2018
od 13. 8. 2012 do 20. 10. 2015
Karel Polcar - předseda představenstva
Praha 4 - Kamýk, K Lesu, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 6. 2010 - 1. 6. 2014
den vzniku funkce: 25. 6. 2012 - 1. 6. 2014
od 13. 8. 2012 do 31. 12. 2015
Ing. Tomáš Černý - člen představenstva
Český Brod, V Lánech, PSČ 282 01
den vzniku členství: 25. 6. 2012
od 13. 8. 2012 do 12. 6. 2017
Tomáš Skřivánek - člen představenstva
Říčany, Vřesová, PSČ 251 01
den vzniku funkce: 25. 6. 2012 - 25. 6. 2016
od 16. 7. 2010 do 16. 7. 2010
PhDr. Jiří Kolečko - člen představenstva
Praha 8, Kaňkovského 1238/8, PSČ 182 00
den vzniku členství: 20. 11. 2008 - 1. 6. 2010
od 16. 7. 2010 do 29. 5. 2012
Ing. Michael Dědeček - člen představenstva
Hostivice, Prunarova 2388, PSČ 253 01
den vzniku členství: 2. 11. 2009 - 31. 3. 2011
od 16. 7. 2010 do 13. 8. 2012
Markéta Nováková - předseda představenstva
Rudná, Sládkova 481, PSČ 252 19
den vzniku členství: 11. 8. 2008 - 25. 6. 2012
den vzniku funkce: 11. 8. 2008 - 25. 6. 2012
od 16. 7. 2010 do 13. 8. 2012
Ing. David Hurta - člen představenstva
Všenory, Na Kobylce, PSČ 252 31
den vzniku členství: 1. 6. 2010 - 25. 6. 2012
od 16. 7. 2010 do 13. 8. 2012
Karel Polcar - člen představenstva
Praha 4 - Kamýk, K Lesu, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 6. 2010
od 11. 10. 2005 do 16. 7. 2010
Ing. Michael Dědeček - Člen představenstva
Hostivice, Prunarova 2388, PSČ 253 01
den vzniku členství: 2. 8. 2005 - 2. 11. 2009
den vzniku funkce: 2. 8. 2005 - 2. 11. 2009
od 27. 4. 2005 do 16. 7. 2010
Markéta Nováková - předseda představenstva
Rudná, Sládkova 481, PSČ 252 19
den vzniku členství: 10. 5. 2004 - 11. 8. 2008
den vzniku funkce: 1. 3. 2005 - 11. 8. 2008
od 16. 3. 2005 do 11. 10. 2005
Ing. Daniel Ebermann - člen představenstva
Praha 8, Klíčanská 16, PSČ 182 00
den vzniku členství: 1. 1. 2005 - 1. 8. 2005
od 2. 11. 2004 do 16. 7. 2010
PhDr. Jiří Kolečko - člen představenstva
Praha 8, Kaňkovského 1238/8, PSČ 182 00
den vzniku členství: 20. 8. 2004 - 20. 11. 2008
od 28. 5. 2004 do 27. 4. 2005
Markéta Nováková - člen
Rudná, Sládkova 481, PSČ 252 19
den vzniku členství: 10. 5. 2004
od 23. 12. 2003 do 28. 5. 2004
Mgr. Lukáš Polák - předseda
Poděbrady, Dr.Beneše 311, PSČ 290 01
den vzniku členství: 3. 9. 2003 - 10. 5. 2004
den vzniku funkce: 3. 9. 2003 - 10. 5. 2004
od 23. 12. 2003 do 16. 3. 2005
Jaromír Dojáček - člen
Pravonín, 107, PSČ 257 09
den vzniku členství: 3. 9. 2003 - 30. 9. 2004
od 9. 7. 2003 do 23. 12. 2003
Ing. Jaroslav Pecka - Předseda představenstva
Praha 4, Anežky Malé 770/9, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 22. 8. 2001
od 9. 7. 2003 do 23. 12. 2003
JUDr. Jiří Rýdl - Člen představenstva
Praha 4, Družstevní ochoz 430/13, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 22. 8. 2001
od 9. 7. 2003 do 2. 11. 2004
Ing. Václav Špindler - Člen představenstva
Praha 5, Zahradníčkova 1122, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 22. 8. 2001
od 23. 2. 2002 do 9. 7. 2003
PHDr. Jiří Vaško - předseda představenstva
Praha 5, Fantova 1758, PSČ 155 00
den vzniku funkce: 5. 12. 2000 - 22. 8. 2001
od 23. 2. 2002 do 9. 7. 2003
Jiří Zbořil - člen představenstva
Praha 4, Hviezdoslavova 510, PSČ 149 00
den vzniku členství: 18. 9. 2000
od 13. 9. 2001 do 23. 2. 2002
Mgr. Aleš Musil - předseda představenstva
Praha 4, Michnova 1626/2, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 15. 9. 1999 - 18. 9. 2000
od 13. 9. 2001 do 23. 2. 2002
Mgr. Hana Brajanoski - člen představenstva
Praha 8, Sokolovská 33, PSČ 180 00
den vzniku funkce: 13. 1. 2000
od 13. 9. 2001 do 9. 7. 2003
Ing. Karel Kříž - člen představenstva
Praha 8, Davídkova 2103/95, PSČ 182 00
den vzniku funkce: 15. 9. 1999 - 22. 8. 2001
od 13. 9. 2001 do 9. 7. 2003
PaedDr. Josef Láznička - člen představenstva
Velké Meziříčí, Ve vilách 21, PSČ 594 01
den vzniku funkce: 15. 9. 1999 - 22. 8. 2001
od 13. 9. 2001 do 9. 7. 2003
Josef Morávek - člen představenstva
Praha 4, Hrusická 2526/10, PSČ 141 00
den vzniku funkce: 15. 9. 1999 - 22. 8. 2001
od 26. 7. 1999 do 13. 9. 2001
Ing. Jan Macháček - člen představenstva
Praha 6, Na Bateriích 57
od 26. 7. 1999 do 13. 9. 2001
Ing. Zdeněk Malý - člen představenstva
Praha 4, 5. května 66
od 13. 9. 1994 do 13. 9. 2001
ing. Miroslav Jelínek - člen představenstva
Praha 9, Zelenečská 520
od 13. 9. 1994 do 13. 9. 2001
RNDr. Vladimír Pistorius - člen představenstva
Praha 7, Skalecká 17
od 13. 9. 1994 do 13. 9. 2001
ing. Vlado Ríša - člen představenstva
Praha 7, Bubenská 27
od 17. 5. 1993 do 13. 9. 1994
ing. Bohumil Čihák - člen představenstva
Praha 4, Táborská 3
od 17. 5. 1993 do 13. 9. 1994
ing. Petr Porák - člen představenstva
Praha 4, Blatenská 2183
od 17. 5. 1993 do 13. 9. 1994
ing. Marcela Sadilová - člen představenstva
Praha 10, Tismická 3
od 8. 7. 2020
Za společnost jedná navenek člen představenstva samostatně.
od 13. 8. 2012 do 8. 7. 2020
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně.
od 16. 7. 2010 do 13. 8. 2012
Jménem společnosti ve všech věcech jedná a společnost zavazuje samostatně předseda představenstva. Každý člen představenstva jedná a společnost zavazuje samostatně s výjimkou: a) zcizování a nákupu nemovitostí, akcií a podílů v obchodních společnostech, b ) výkonu akcionářských práv a práv majitele obchodního podílu v dceřiných společnostech, c) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, půjček a zástavních smluv, d) poskytování záruk, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnek, e) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy dozorčí rady nebo představenstva společnosti nebo osobami blízkými jim na straně jedné a společností na straně druhé, v těchto případech jedná buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 14. 12. 2005 do 16. 7. 2010
Společnost zavazuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 23. 12. 2003 do 14. 12. 2005
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Společnost zavazuje každý člen představenstva samostatně s tím, že se za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 9. 7. 2003 do 23. 12. 2003
Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje ve všech věcech bez ohledu na jejich hodnotu a povahu buď samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové nebo jeden člen představenstva na základě písemného pověření od předsedy představenstva. Při jednání za společnost tak každý člen představenstva činí tím způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojují svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.
od 17. 5. 1993 do 9. 7. 2003
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně, nebo člen představenstva, který k byl představenstvem pověřen, popřípadě jiná osoba představenstvem výslovně zmocněná. Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu připojí samostatně svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně, popřípadě osoba k tomuto aktu představenstvem výslovně zmocněná. Generální ředitel podepisuje za společnost v rozsahu vymezeném organizačním řádem společnosti.
Dozorčí rada
od 14. 11. 2018 do 20. 5. 2019
MARKÉTA NOVÁKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Bechyňova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 2. 8. 2016 - 30. 4. 2019
den vzniku funkce: 2. 8. 2016 - 30. 4. 2019
od 29. 6. 2018 do 14. 11. 2018
MARKÉTA NOVÁKOVÁ - předseda dozorčí rady
Rudná, Sládkova, PSČ 252 19
den vzniku členství: 2. 8. 2016
den vzniku funkce: 2. 8. 2016
od 29. 6. 2018 do 23. 10. 2019
VOJTĚCH JIRKŮ - místopředseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Národní obrany, PSČ 160 00
den vzniku členství: 2. 8. 2016 - 30. 9. 2019
den vzniku funkce: 2. 8. 2016 - 30. 9. 2019
od 11. 12. 2015 do 29. 6. 2018
Ing. DAVID HURTA - místopředseda dozorčí rady
Karlík, K Třešňovce, PSČ 252 29
den vzniku členství: 2. 8. 2012 - 1. 8. 2016
den vzniku funkce: 2. 8. 2012 - 1. 8. 2016
od 4. 3. 2015 do 29. 6. 2018
VOJTĚCH JIRKŮ - člen dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Národní obrany, PSČ 160 00
den vzniku členství: 2. 8. 2012 - 1. 8. 2016
od 7. 8. 2013 do 4. 3. 2015
VOJTĚCH JIRKŮ - člen dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Zelená, PSČ 160 00
den vzniku členství: 2. 8. 2012
od 13. 8. 2012 do 13. 8. 2012
Ing. David Hurta - předseda dozorčí rady
Všenory, Na Kobylce, PSČ 252 31
den vzniku členství: 2. 8. 2012
den vzniku funkce: 2. 8. 2012
od 13. 8. 2012 do 7. 8. 2013
Vojtěch Jirků - člen dozorčí rady
Praha 6, Zelená 1570/14A, PSČ 160 00
den vzniku členství: 2. 8. 2012
od 13. 8. 2012 do 11. 12. 2015
Ing. David Hurta - místopředseda dozorčí rady
Všenory, Na Kobylce, PSČ 252 31
den vzniku členství: 2. 8. 2012
den vzniku funkce: 2. 8. 2012
od 13. 8. 2012 do 29. 6. 2018
Markéta Nováková - předseda dozorčí rady
Rudná, Sládkova 481, PSČ 252 19
den vzniku členství: 2. 8. 2012 - 1. 8. 2016
den vzniku funkce: 2. 8. 2012 - 1. 8. 2016
od 16. 7. 2010 do 13. 8. 2012
Ing. Tomáš Černý - člen dozorčí rady
Český Brod, Masarykova, PSČ 282 01
den vzniku členství: 18. 5. 2010 - 25. 6. 2012
od 16. 7. 2010 do 19. 12. 2016
Jiřina Hanzlová - člen dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Benediktská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 11. 2008 - 20. 11. 2012
od 11. 12. 2008 do 19. 12. 2016
Jacob Johan Stolker - člen dozorčí rady
4758 BC Noordhoek, Sint Jozefsraat 7, Holland, Nizozemské království
den vzniku funkce: 12. 9. 2008 - 12. 9. 2012
od 2. 11. 2004 do 15. 9. 2008
Eva Součková - předseda dozorčí rady
Praha 6, Martího 376/6, PSČ 162 00
den vzniku členství: 20. 8. 2004 - 30. 6. 2008
den vzniku funkce: 23. 8. 2004 - 30. 6. 2008
od 2. 11. 2004 do 16. 7. 2010
Jiřina Hanzlová - člen dozorčí rady
Praha 1, Benediktská 7/690, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 8. 2004 - 20. 11. 2008
od 23. 12. 2003 do 5. 1. 2004
Lenka Michálková - člen
Praha 6, Terronská 656/45, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 6. 10. 2003
od 23. 12. 2003 do 2. 11. 2004
Ing. Martina Boledovičová - předseda
Lišov - Nová, 596, PSČ 373 72
den vzniku členství: 3. 9. 2003 - 20. 4. 2004
den vzniku funkce: 15. 9. 2003 - 20. 4. 2004
od 23. 12. 2003 do 16. 7. 2010
Alena Votýpková - člen
Praha 5, Radlická 110/86, PSČ 150 00
den vzniku členství: 29. 10. 2003 - 29. 1. 2008
od 9. 7. 2003 do 23. 12. 2003
Bohuslav Procházka - Předseda dozorčí rady
Praha 10, Petrohradská 921/31, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 22. 8. 2001
od 9. 7. 2003 do 23. 12. 2003
Miluška Žáková - Člen dozorčí rady
Praha 10, Brtnická 772/3, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 22. 8. 2001
od 9. 7. 2003 do 2. 11. 2004
JUDr. Jaroslav Krupička - Člen dozorčí rady
Praha 4, Holčovická 2924, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 22. 8. 2001
od 23. 2. 2002 do 9. 7. 2003
RNDr. Miroslav Prokeš - člen
Praha 4, Pod Pekařkou 1090/35, PSČ 147 00
den vzniku členství: 5. 12. 2000
od 13. 9. 2001 do 23. 2. 2002
Mgr. Jan Matoušek - člen
Brno, Havlenova 73/20, PSČ 639 00
den vzniku funkce: 15. 9. 1999
od 13. 9. 2001 do 9. 7. 2003
David Kostřiba - předseda
Opava 5, Na pastvisku 7, PSČ 747 05
den vzniku funkce: 15. 9. 1999 - 22. 8. 2001
od 13. 9. 2001 do 9. 7. 2003
Jiří Vaněk - člen
Praha 2, Čiklova 624/7, PSČ 128 00
den vzniku funkce: 6. 4. 2000 - 22. 8. 2001
od 26. 7. 1999 do 13. 9. 2001
Petr Trojan - člen
Praha 4, Augustinova 2058
od 26. 7. 1999 do 13. 9. 2001
PhDr. Miroslav Chmelík - člen
Praha 8, Nekvasilova 3
od 26. 7. 1999 do 13. 9. 2001
Ing. Milan Haluška - člen
Příbram, Mariánská 260
od 13. 9. 1994 do 26. 7. 1999
ing. Vladimír Marek
Praha 10, Novorosijská 6
od 17. 5. 1993 do 13. 9. 1994
ing. Ivan Pilip
Praha 6, Zeyerova alej 5
od 17. 5. 1993 do 26. 7. 1999
Pavla Pánková
Praha 6, Na Pernikářce 14
od 17. 5. 1993 do 26. 7. 1999
MUDr. Romana Lodinová
Praha 5, Plzeňská 34
Akcionáři
od 3. 7. 2020
PAVEL BOUŠEK
Rychnov u Jablonce nad Nisou, Hřbitovní, PSČ 468 02
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-4

+
-
Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-4

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

-6

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-8

+
-
Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-17

+
-
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-22

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services