Zakládání staveb,a.s., IČO: 49241567 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Zakládání staveb,a.s. Údaje byly staženy 8. 5. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 49241567. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 49241567 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu29. 9. 1993
Obchodní firma
od 29. 9. 1993

Zakládání staveb,a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 29. 9. 1993 do 4. 9. 2002
Praha 4, Dobronická 635
IČO
od 29. 9. 1993

49241567

DIČ

CZ49241567

Identifikátor datové schránky:44utdij
Právní forma
od 29. 9. 1993
Akciová společnost
Spisová značka2139 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 3. 2012
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
od 20. 10. 2010
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 21. 10. 2005
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 2. 12. 2002
- výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - stavebních a důlních strojů
od 2. 12. 2002
- výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů - výroba kovových prefabrikátů pro stavby
od 2. 12. 2002
- nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných ) - skladování a zpracování nekovového odpadu a šrotu
od 2. 12. 2002
- inženýrská činnost v investiční výstavbě - technická pomoc - inženýrská a investorská činnost
od 2. 12. 2002
- velkoobchod - betonářskou ocelí a polotovary z ní
od 2. 12. 2002
- specializovaný maloobchod - betonářskou ocelí a polotovary z ní
od 2. 12. 2002
- pronájem a půjčování věcí movitých - stavebních strojů - strojů a zařízení pro stavebnictví
od 2. 12. 2002
- realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 2. 12. 2002
- přípravné práce pro stavby - zemní práce a terénní úpravy - výkopové práce - průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb - odvodňování staveniště - bourací a úklidové práce
od 2. 12. 2002
- zámečnictví
od 2. 12. 2002
- opravy pracovních strojů
od 2. 12. 2002
- instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 2. 12. 2002
- instalace a opravy elektronických zařízení
od 2. 12. 2002
- projektová činnost ve výstavbě
od 2. 12. 2002
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 2. 12. 2002
- výkon zeměměřičských činností
od 2. 12. 2002 do 2. 12. 2002
- výkon zeměměřičských činnost
od 12. 6. 1997 do 2. 12. 2002
- provádění staveb
od 12. 6. 1997 do 2. 12. 2002
- projektová činnost ve výstavbě
od 12. 6. 1997 do 2. 12. 2002
- nakladání s nebezpečnými odpady
od 8. 11. 1995 do 2. 12. 2002
- poradenská činnost ve stavebnictví
od 8. 11. 1995 do 2. 12. 2002
- zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě
od 8. 11. 1995 do 2. 12. 2002
- pronájem strojů, zařízení a automobilů
od 8. 11. 1995 do 2. 12. 2002
- veřejná nákladní vnitrostátní silniční doprava
od 8. 11. 1995 do 2. 12. 2002
- inženýrská geologie bez omezení
od 29. 9. 1993 do 12. 6. 1997
- provádění inženýrských staveb
od 29. 9. 1993 do 12. 6. 1997
- provádění bytových a občanských staveb
od 29. 9. 1993 do 12. 6. 1997
- provádění průmyslových staveb
od 29. 9. 1993 do 12. 6. 1997
- projektová činnost v investiční výstavbě
od 29. 9. 1993 do 2. 12. 2002
- výroba speciálních stavebních dílců a prefabrikátů
od 29. 9. 1993 do 2. 12. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příl.2 a 3 cit.zák.)
od 29. 9. 1993 do 2. 12. 2002
- výroba speciálních strojů a zařízení pro stavební výrobu s vyj. živností uvedených v příl. zák.455/91 Sb.
od 29. 9. 1993 do 2. 12. 2002
- práce speciálního zakládání staveb
Ostatní skutečnosti
od 19. 3. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 20. 10. 2010
- Na společnost Zakládání staveb, a.s., IČ 492 41 567, se sídlem Praha 4, Dobronická č.p. 1371, PSČ 148 00, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti REFIN, spol. s r.o., IČ 630 74 711, se sídlem Praha 8, Rohanský ostrov 641, PSČ 180 00.
od 30. 9. 2008
- Na společnost Zakládání staveb, a.s, IČ: 49241567, se sídlem Praha 4, Dobronická 1371, PSČ:14826, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti DOSPOL-Zakládání s.r.o., IČ: 63669463, se sídlem Praha 4, Dobronická 1371, PSČ: 148 26.
od 12. 9. 2005
- 1. Valná hromada společnosti Zakládání staveb, a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost Trilet Ground Services, a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 100 10, IČ: 250 56 514 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohot o usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Opr ávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu (tedy vlastnictví potřebného počtu akcií společnosti) je doloženo (i) předložením akcií v listinné podobě na majitele, a to celkem 172 633 kusů akcií, (ii) prohlášením auditora, společnosti HAYEK, spol. s r.o., holding , o tom, že hlavní akcionář je ke dni předcházejícímu dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem výše uvedeného počtu akcií společnosti, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z výše uvedených dokumentů tedy vyplývá, že hlavní a kcionář vlastní akcie společnosti, které představují podíl ve výši 94,47% na základním kapitálu společnosti. 2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 1831,-- Kč (slovy: jeden tisíc osm set třicet jedna koruna česká) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,-- Kč. Přiměřenost navržené výše pro tiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 2111/2005 zpracovaným prof. Ing. Vladimírem Smejkalem, CSc., se sídlem Včelařská 9, Praha 8, PSČ 182 00 (dále jen "znalecký posudek"). Výroková část znaleckého posudku zní: "Hlavní akcionář znalci dne 13.7.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Zakládání staveb, a.s., navrhuje výši protiplnění minoritním akcionářům společnosti ve výši 1831,-- Kč (slovy: jeden tisíc osm set třic et jedna korun českých) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu §183i a následujících obchodního zákoníku." 3. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání vykoupených akcií společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku re alizace práva výkupu podle tohoto usnesení) podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní hlavní akcionář nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti. 4. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení seznamů oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení a kcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni uplynutí jednoho měsíce ode dne účinnosti, dále ke dni uplynutí dvou měsíců ode dne účinnosti a ke dni prohlášení za neplatné akcií společnosti, které nebyly předloženy jejich vlastníky ve l hůtě stanovené zákonem, a předá tyto seznamy vždy hlavnímu akcionáři nejpozději do sedmi pracovních dnů po skončení výše uvedeného období za účelem poskytování protiplnění oprávněným osobám.
od 29. 9. 1993
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Zakládání staveb. Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obch.zák.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR,se sídlem v Praze 1,Senovážné nám.32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák.č.92/91 Sb.o podmínkách převodu
od 29. 9. 1993
- majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 10.srpna 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmeno- vání členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 29. 9. 1993
Základní kapitál 182 737 000 Kč
od 23. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 182 737 v zaknihované podobě.
od 21. 10. 2010 do 23. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 182 737 v listinné podobě.
od 4. 9. 2002 do 21. 10. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 182 737.
od 4. 9. 2002 do 21. 10. 2010
akcie v listinné podobě
od 5. 5. 1994 do 4. 9. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 182 737.
od 29. 9. 1993 do 5. 5. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 182 737.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 11. 3. 2021
Ing. MILAN KRÁL - předseda představenstva
Vědomice, Na průhonu, PSČ 413 01
den vzniku členství: 1. 2. 2021
den vzniku funkce: 2. 2. 2021
od 11. 3. 2021
Ing. JIŘÍ MÜHL - místopředseda představenstva
Praha - Holešovice, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 2. 2021
den vzniku funkce: 2. 2. 2021
od 11. 3. 2021
Ing. LADISLAV HOLÍK - člen představenstva
Praha - Libuš, K lukám, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 2. 2021
od 11. 3. 2021
Ing. ALEŠ SKALICKÝ - člen představenstva
Praha - Strašnice, Na palouku, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 2. 2021
od 28. 6. 2019
Ing. DAVID PEČ - člen představenstva
Praha - Vysočany, Na vysočanských vinicích, PSČ 190 00
den vzniku členství: 30. 4. 2019
od 10. 3. 2016 do 11. 3. 2021
Ing. MILAN KRÁL - předseda představenstva
Vědomice, Na průhonu, PSČ 413 01
den vzniku členství: 1. 2. 2016 - 1. 2. 2021
den vzniku funkce: 2. 2. 2016 - 1. 2. 2021
od 10. 3. 2016 do 11. 3. 2021
Ing. JIŘÍ MÜHL - místopředseda představenstva
Praha - Holešovice, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 2. 2016 - 1. 2. 2021
den vzniku funkce: 2. 2. 2016 - 1. 2. 2021
od 10. 3. 2016 do 11. 3. 2021
Ing. ALEŠ SKALICKÝ - člen představenstva
Praha - Strašnice, Na palouku, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 2. 2016 - 1. 2. 2021
od 10. 3. 2016 do 11. 3. 2021
Ing. LADISLAV HOLÍK - člen představenstva
Praha - Libuš, K lukám, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 2. 2016 - 1. 2. 2021
od 25. 2. 2016 do 28. 6. 2019
Ing. PETR NOSEK - člen představenstva
Psáry - Dolní Jirčany, Zelená, PSČ 252 44
den vzniku členství: 3. 3. 2014 - 30. 4. 2019
od 10. 10. 2015 do 10. 3. 2016
Ing. MILAN KRÁL - předseda představenstva
Vědomice, Na průhonu, PSČ 413 01
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 1. 2. 2016
den vzniku funkce: 4. 2. 2011 - 1. 2. 2016
od 19. 3. 2014 do 19. 3. 2014
PETR NOSEK - člen představenstva
Praha 5 - Řeporyje, Wiesenthalova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 3. 3. 2014
od 19. 3. 2014 do 25. 2. 2016
Ing. PETR NOSEK - člen představenstva
Praha - Řeporyje, Wiesenthalova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 3. 3. 2014
od 19. 3. 2014 do 10. 3. 2016
Ing. JIŘÍ MÜHL - místopředseda představenstva
Praha - Holešovice, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 1. 2. 2016
den vzniku funkce: 3. 3. 2014 - 1. 2. 2016
od 28. 11. 2013 do 10. 3. 2016
Ing. LADISLAV HOLÍK - člen představenstva
Praha - Libuš, K lukám, PSČ 142 00
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 1. 2. 2016
od 23. 9. 2011 do 10. 3. 2016
Ing. Aleš Skalický - člen představenstva
Praha 10, Na Palouku, PSČ 100 00
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 1. 2. 2016
od 25. 2. 2011 do 23. 9. 2011
Ing. Aleš Skalický - člen představenstva
Praha 10, Průběžná, PSČ 100 00
den vzniku členství: 3. 2. 2011
od 25. 2. 2011 do 28. 11. 2013
Ing. Ladislav Holík - člen představenstva
Praha 4, K Lukám, PSČ 142 00
den vzniku členství: 3. 2. 2011
od 25. 2. 2011 do 19. 3. 2014
Ing. Ladislav Brož - člen představenstva
Praha 8, Poznaňská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 28. 2. 2014
od 25. 2. 2011 do 19. 3. 2014
Ing. Jiří Mühl - člen představenstva
Praha 7, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 3. 2. 2011
od 25. 2. 2011 do 10. 10. 2015
Ing. Milan Král - předseda představenstva
Vědomice, Na Průhonu, PSČ 413 01
den vzniku členství: 3. 2. 2011
den vzniku funkce: 4. 2. 2011
od 6. 9. 2006 do 6. 9. 2006
Ing. Jiří Mühl - člen představenstva
Praha 4, Kostelní 36, PSČ 170 00
den vzniku členství: 27. 7. 2006
od 6. 9. 2006 do 25. 2. 2011
Ing. Milan Král - předseda představenstva
Vědomice, Na Průhonu 309, PSČ 413 01
den vzniku členství: 27. 7. 2006 - 3. 2. 2011
den vzniku funkce: 27. 7. 2006 - 3. 2. 2011
od 6. 9. 2006 do 25. 2. 2011
Ing. Ladislav Holík - člen představenstva
Praha 4, K Lukám 650, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 7. 2006 - 3. 2. 2011
od 6. 9. 2006 do 25. 2. 2011
Ing. Jiří Mühl - člen představenstva
Praha 7, Kostelní 36, PSČ 170 00
den vzniku členství: 27. 7. 2006 - 3. 2. 2011
od 27. 4. 2006 do 25. 2. 2011
Ing. Aleš Skalický - člen představenstva
Praha 10, Průběžná 11/288, PSČ 100 00
den vzniku členství: 9. 2. 2006 - 3. 2. 2011
od 27. 4. 2006 do 25. 2. 2011
Ing. Ladislav Brož - člen představenstva
Praha 8, Poznaňská 429/45, PSČ 180 00
den vzniku členství: 9. 2. 2006 - 3. 2. 2011
od 10. 12. 2003 do 6. 9. 2006
Ing. Milan Král - předseda
Vědomice, Na Průhonu 309
den vzniku členství: 10. 8. 2001 - 27. 7. 2006
den vzniku funkce: 4. 9. 2001 - 27. 7. 2006
od 2. 12. 2002 do 10. 12. 2003
ing. Ladislav Košíček - člen
Praha 5, Ostrovského 971/11
den vzniku členství: 10. 8. 2001 - 9. 7. 2003
od 2. 12. 2002 do 10. 12. 2003
- r.č. xxxx
od 4. 9. 2002 do 2. 12. 2002
ing. Ladislav Košíček - člen
Praha 4, Dobřejovická 565
den vzniku členství: 10. 8. 2001
od 4. 9. 2002 do 2. 12. 2002
- r.č. xxxx
od 4. 9. 2002 do 10. 12. 2003
Ing. Milan Král - předseda
Roudnice nad Labem, Neklanova 1796
den vzniku členství: 10. 8. 2001
den vzniku funkce: 4. 9. 2001
od 4. 9. 2002 do 10. 12. 2003
ing. Dušan Houdek - člen
Praha 10, Tymiánová 620/7
den vzniku členství: 10. 8. 2001 - 9. 7. 2003
od 4. 9. 2002 do 10. 12. 2003
ing. Vojtěch Kopáč - člen
Praha 4, Brandlova 1557/3
den vzniku členství: 10. 8. 2001 - 9. 7. 2003
od 4. 9. 2002 do 10. 12. 2003
ing. Oto Petrášek - člen
Praha 4, Hřebíkova 12
den vzniku členství: 10. 8. 2001 - 9. 7. 2003
od 4. 9. 2002 do 10. 12. 2003
ing. Michael Remeš - člen
Praha 4, Na Domovině 687
den vzniku členství: 10. 8. 2001 - 9. 7. 2003
od 4. 9. 2002 do 10. 12. 2003
ing. Jiří Vejnar - člen
Horní Jirčany, Azalková 510
den vzniku členství: 10. 8. 2001 - 9. 7. 2003
od 4. 9. 2002 do 27. 4. 2006
ing. František Peč - místopředseda
Praha 9, Na Vysočanských vinicích 823/6
den vzniku členství: 10. 8. 2001 - 8. 2. 2006
den vzniku funkce: 4. 9. 2001 - 8. 2. 2006
od 4. 9. 2002 do 27. 4. 2006
ing. Jan Šindelka - místopředseda
Praha 4, Vodnická 312
den vzniku členství: 10. 8. 2001 - 8. 2. 2006
den vzniku funkce: 4. 9. 2001 - 8. 2. 2006
od 4. 9. 2002 do 6. 9. 2006
ing. Ladislav Holík - člen
Praha 4, K Lukám 650
den vzniku členství: 10. 8. 2001 - 27. 7. 2006
od 4. 9. 2002 do 6. 9. 2006
ing. Jiří Mühl - člen
Praha 7, Kostelní 36
den vzniku členství: 10. 8. 2001 - 27. 7. 2006
od 1. 12. 1998 do 4. 9. 2002
Ing. Dušan Houdek - Místopředseda představenstva
Praha 4, Proutěná 410
od 1. 12. 1998 do 4. 9. 2002
Ing. František Peč - Člen představenstva
Praha 9, Na Vysočanských vinicích 823/6
od 1. 12. 1998 do 4. 9. 2002
Ing. Zdeněk Rataj - Předseda představenstva
Praha 4, Marie Cibulkové 1615/1b
od 12. 8. 1998 do 1. 12. 1998
Ing. Dušan Houdek
Praha 4, Proutěná 410
od 27. 5. 1998 do 12. 8. 1998
Ing. Dušan Houdek
Praha 4, Protěná 410
od 27. 5. 1998 do 1. 12. 1998
Ing. František Peč
Praha 9, Na Vysočanských vinicích 823/6
od 27. 5. 1998 do 1. 12. 1998
Ing. Zdeněk Rataj
Praha 4, Marie Cibulkové 1615/1b
od 5. 4. 1995 do 27. 5. 1998
Ing. Jan Kovář - člen představenstva
Praha 4, Štúrova 1417/2
od 5. 4. 1995 do 27. 5. 1998
- Ing.Jan Kovář vykonává funkci generálního ředitele
od 5. 4. 1995 do 4. 9. 2002
Ing. Jaroslav Haupt - člen představenstva
Praha 9, Prosecká 681
od 5. 4. 1995 do 4. 9. 2002
Ing. Milan Král - člen představenstva
Roudnice nad Labem, Neklanova 1796
od 29. 9. 1993 do 5. 4. 1995
ing. Jan Kovář - Představenstvo
Praha 4, Štúrova 1417/2
od 29. 9. 1993 do 5. 4. 1995
ing. Milan Novák - Představenstvo
Praha 4, Pod Lysinami 470/17
od 29. 9. 1993 do 5. 4. 1995
ing. Jan Rybák - Představenstvo
Praha 7, Kostelní 28
od 29. 9. 1993 do 5. 4. 1995
ing. David Háša - Představenstvo
Praha 4, V rohu 725
od 3. 8. 2009
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představensta.
od 4. 9. 2002 do 3. 8. 2009
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony, podepisují se tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 5. 4. 1995 do 4. 9. 2002
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány vždy dva členové představenstva společně, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem zmoc- něn. Generální ředitel společnosti zastupuje společnost samostatně v rozsahu písemného zmocnění představenstvem. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem zmocněn. Generální ředitel společnosti pode- pisuje za představenstvo samostatně v rozsahu písemného zmocnění představenstvem. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 29. 9. 1993 do 5. 4. 1995
Za společnost jedná představenstvo,a to buď společně všichni členové představenstva,nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak,že buď společně všichni členové představenstva,nebo společně předseda nebo místo- předseda a jeden člen představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva,který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti,či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 11. 3. 2021
Ing. ZDENĚK RATAJ - předseda dozorčí rady
Praha - Nusle, Marie Cibulkové, PSČ 140 00
den vzniku členství: 28. 1. 2021
den vzniku funkce: 1. 2. 2021
od 11. 3. 2021
Ing. FRANTIŠEK PEČ - místopředseda dozorčí rady
Praha - Vysočany, Na vysočanských vinicích, PSČ 190 00
den vzniku členství: 28. 1. 2021
den vzniku funkce: 1. 2. 2021
od 18. 11. 2016 do 13. 11. 2019
RUDOLF FRANTA - člen dozorčí rady
Praha - Újezd u Průhonic, Vodnická, PSČ 149 00
den vzniku členství: 13. 10. 2009 - 13. 10. 2014
od 10. 3. 2016 do 11. 3. 2021
Ing. ZDENĚK RATAJ - předseda dozorčí rady
Praha - Nusle, Marie Cibulkové, PSČ 140 00
den vzniku členství: 28. 1. 2016 - 28. 1. 2021
den vzniku funkce: 1. 2. 2016 - 28. 1. 2021
od 10. 3. 2016 do 11. 3. 2021
Ing. FRANTIŠEK PEČ - místopředseda dozorčí rady
Praha - Vysočany, Na vysočanských vinicích, PSČ 190 00
den vzniku členství: 28. 1. 2016 - 28. 1. 2021
den vzniku funkce: 1. 2. 2016 - 28. 1. 2021
od 10. 10. 2015 do 10. 3. 2016
Ing. ZDENĚK RATAJ - předseda dozorčí rady
Praha - Nusle, Marie Cibulkové, PSČ 140 00
den vzniku členství: 2. 2. 2011 - 28. 1. 2016
den vzniku funkce: 3. 2. 2011 - 28. 1. 2016
od 10. 10. 2015 do 10. 3. 2016
Ing. FRANTIŠEK PEČ - místopředseda dozorčí rady
Praha - Vysočany, Na vysočanských vinicích, PSČ 190 00
den vzniku členství: 2. 2. 2011 - 28. 1. 2016
den vzniku funkce: 3. 2. 2011 - 28. 1. 2016
od 25. 2. 2011 do 10. 10. 2015
Ing. Zdeněk Rataj - předseda dozorčí rady
Praha 4, Marie Cibulkové, PSČ 140 00
den vzniku členství: 2. 2. 2011
den vzniku funkce: 3. 2. 2011
od 25. 2. 2011 do 10. 10. 2015
Ing. František Peč - místopředseda dozorčí rady
Praha 9, Na Vysočanských vinicích, PSČ 190 00
den vzniku členství: 2. 2. 2011
den vzniku funkce: 3. 2. 2011
od 30. 10. 2009 do 18. 11. 2016
Rudolf Franta - člen dozorčí rady
Praha 4, K Lukám 648, PSČ 142 00
den vzniku členství: 13. 10. 2009
od 19. 9. 2006 do 25. 2. 2011
Ing. Zdeněk Rataj - předseda dozorčí rady
Praha 4, Marie Cibulkové 1615, PSČ 140 00
den vzniku členství: 27. 7. 2006 - 2. 2. 2011
den vzniku funkce: 27. 7. 2006 - 2. 2. 2011
od 6. 9. 2006 do 19. 9. 2006
Ing. Zdeňek Rataj - předseda dozorčí rady
Praha 4, Marie Cibulkové 1615, PSČ 140 00
den vzniku členství: 27. 7. 2006
den vzniku funkce: 27. 7. 2006
od 18. 5. 2006 do 25. 2. 2011
Ing. František Peč - místopředseda dozorčí rady
Praha 9, Na Vysočanských vinicích 823/6, PSČ 190 00
den vzniku členství: 9. 2. 2006 - 2. 2. 2011
den vzniku funkce: 10. 2. 2006 - 2. 2. 2011
od 27. 4. 2006 do 18. 5. 2006
Ing. František Peč - předseda dozorčí rady
Praha 9, Na Vysočanských vinicích 823/6, PSČ 190 00
den vzniku členství: 9. 2. 2006
den vzniku funkce: 10. 2. 2006
od 27. 4. 2006 do 6. 9. 2006
Ing. Zdeňek Rataj - předseda dozorčí rady
Praha 4, Marie Cibulkové 1615, PSČ 140 00
den vzniku členství: 10. 8. 2001 - 27. 7. 2006
den vzniku funkce: 10. 2. 2006 - 27. 7. 2006
od 23. 11. 2005 do 27. 4. 2006
ing. Zdeněk Rataj - místopředseda
Praha 4, Marie Cibulkové 1615
den vzniku členství: 10. 8. 2001 - 9. 2. 2006
den vzniku funkce: 10. 8. 2001 - 9. 2. 2006
od 23. 11. 2005 do 30. 10. 2009
Petr Brandejs - člen
Praha 10, Kurčatovova 321, PSČ 109 00
den vzniku členství: 24. 6. 2004 - 24. 6. 2009
od 2. 12. 2002 do 12. 11. 2005
Josef Kopecký - Člen dozorčí rady
Jesenice, U Parku 555
od 4. 9. 2002 do 23. 11. 2005
ing. Zdeněk Rataj - místopředseda
Praha 4, Marie Cibulkové 1615
od 4. 9. 2002 do 27. 4. 2006
ing. Jan Kovář - předseda
Praha 4, Štúrova 1417/2
den vzniku členství: 10. 8. 2001 - 9. 2. 2006
den vzniku funkce: 10. 8. 2001 - 9. 2. 2006
od 5. 6. 2002 do 4. 9. 2002
Ing. Karel Hájek - Člen dozorčí rady
Tábor - Měšice, Sezimovská 533
den vzniku funkce: 25. 8. 2000
od 1. 12. 1998 do 5. 6. 2002
Ing. Milan Vodička - Člen dozorčí rady
Praha 4, Lečkova 1518
od 1. 12. 1998 do 4. 9. 2002
Ing. Jan Kovář - Předseda dozorčí rady
Praha 4, Štúrova 1417/2
od 1. 12. 1998 do 2. 12. 2002
Josef Kopecký - Člen dozorčí rady
Jesenice, Říčanská 96
od 27. 5. 1998 do 1. 12. 1998
Ing. Jan Kovář
Praha 4, Štúrova 1417/2
od 5. 4. 1995 do 27. 5. 1998
Josef Kopecký
Jesenice, Říčanská 96
od 5. 4. 1995 do 1. 12. 1998
Ing. Milan Novák
Praha 4, Pod Lysinami 470/17
od 5. 4. 1995 do 1. 12. 1998
Ing. Milan Vodička
Praha 4, Lečkova 1518
od 29. 9. 1993 do 5. 4. 1995
Ing. Čestmír Matějka
Praha 5, Zdíkovská 198/2920
od 29. 9. 1993 do 5. 4. 1995
Ing. Čestmír Stava
Praha 4, 5.května 1035/41
od 29. 9. 1993 do 5. 4. 1995
Ing. Michal Remeš
Praha 4, Na Domovině 687
Akcionáři
od 28. 9. 2016
Trilet Ground Services, a.s., IČO: 25056514
Praha - Kunratice, U Rakovky, PSČ 148 00
od 18. 5. 2006 do 28. 9. 2016
Trilet Ground Services, a.s., IČO: 25056514
Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 100 10
od 27. 4. 2006 do 18. 5. 2006
Triley Ground Services, a.s., IČO: 25056514
Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 100 10
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+13

+
-
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-2

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

-5

+
-
Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-18

+
-
Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-18

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services