Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

I.Q.A., a.s.
IČO: 49357611 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 5. 1993
Datum zániku24. 4. 2018
StavVymazáno
Obchodní firma
od 31. 7. 2003 do 24. 4. 2018

I.Q.A., a.s.

od 24. 2. 2000 do 31. 7. 2003

I.Q.A., spol. s r.o.

od 5. 5. 1993 do 24. 2. 2000

Svoboda-Ecom,spol. s r.o.

Sídlo
od 24. 2. 2000 do 31. 7. 2003
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21
od 5. 5. 1993 do 24. 2. 2000
Praha 5, Chalabalova 1602, PSČ 150 00
IČO
od 5. 5. 1993 do 24. 4. 2018

49357611

DIČ

CZ49357611

Identifikátor datové schránky:isnek4e
Právní forma
od 31. 7. 2003 do 24. 4. 2018
Akciová společnost
od 5. 5. 1993 do 31. 7. 2003
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka7942 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 4. 2006 do 24. 4. 2018
- výroba léčivých přípravků podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu: 1) propouštění sterilních tekutých léčivých přípravků o objemu menším než 100ml asepticky připravovaných, vyrobených u smluvního výrobce 2) výroba hodnocených léčivých přípravků: sterilní tekuté léčivé přípravky o objemu menším než 100ml asepticky připravované 3) dovoz hodnocených léčivých přípravků ze třetích zemí a) nesterilní tuhé jednodávkové léčivé přípravky b) nesterilní tuhé léčivé přípravky - prášky pro přípravku suspense
od 23. 10. 2003 do 14. 4. 2015
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 16. 10. 2002 do 14. 4. 2015
- správa a údržba nemovitostí
od 5. 12. 2000 do 24. 4. 2018
- výroba léčiv v rozsahu: kontrola jakosti léčiv-fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické zkoušení léčiv včetně uchovávání vzorků pro zrychlené a dlouhodobé stabilní studie
od 21. 11. 2000 do 14. 4. 2015
- poradenská činnost a kontrola v oblasti chemických a farmaceutických přípravků
od 21. 11. 2000 do 24. 4. 2018
- farmakokinetické studie (dle Zásad správné laboratorní praxe)
od 24. 2. 2000 do 14. 4. 2015
- poradenství a školící činnost v oblasti řízení jakosti
od 5. 5. 1993 do 14. 4. 2015
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-obchodní činnost v oblasti potravinářského a nepotravinářského zboží
Ostatní skutečnosti
od 2. 1. 2008 do 14. 2. 2008
- Základní kapitál společnosti ve výši 28.072.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 7.680.000,- Kč, upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští, b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: celkový počet upisovaných akcií činí 7.680 kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 1.000,- Kč každá, druh - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, všechny nově upisované akcie nebudou kótovanými cennými papíry, c) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zák. vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali ( ve smslu § 204a odst. 7 obch. zák. ), d) všechny nově upisované akcie, tj. všech 7.680 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: akcionář pan Ing. Jan Kudera, r.č. xxxx , bydliště Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ 193 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 3.659 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a tedy o celkové jmenovité hodnotě 3.659.000,- Kč, akcionář pan Ing. Milan Skoupý, r.č. xxxx, bydliště Brno, Hob líkova 20, PSČ 613 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 4.021 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a tedy o celkové jmenovité hodnotě 4.021.000,- Kč, e) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty: místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp.535, PSČ 150 00, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií ( dle § 204 odst. 5 obch. zák.), tento návrh na uzavřní smlouvy o upsání nových akcií bude představen stvem odeslán předem určeným zájemcům nejpozději do pěti pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručen í návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta třiceti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy poslednímu z předem určených zájemců, počátek běhu lhůty pro upisování akcií podle toh oto usnesení bude předem určeným zájemcům oznámen při doručení návrhu této smlouvy, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obch. zák., úpis nový ch akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, f) navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií: na každou akcii bude činit 5.989,20 Kč, emisní ážio tedy bude činit 4.989,20 Kč, g) účet u banky, na který má být upisovateli splácen emisní kurs upisovaných akcií: účet společnosti číslo 1002xxxx vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s. h) lhůta, v níž jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií, předem určení zájemci, kteří upíší nově vydávané akcie, jsou povinni splatit celých 100% emisního kursu všech jimi upsaných akcií nejpozději do deseti dnů ode dne jejich úpi su, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Valná hromada společnosti dále rozhodla, že připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu a stanovila: 1. valná hromada připouští možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Ing. Jana Kudery, r.č. xxxx, bydliště Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ 193 00 , za společností I.Q.A., a.s., vedené v účetní evidenci společnosti ke d ni 18.12.2007 ve výši 21.914.886,08 Kč, proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci panu Ing. Janu Kuderovi, na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 21.914.482,80 Kč, 2. připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Ing. Milana Skoupého, r.č. xxxx, bydliště Brno, Hoblíkova 20, PSČ 613 00, za společností I.Q.A., a.s., vedené v účetní evidenci společnosti ke dni 18.12.2007 ve výši 24. 085.413,78 Kč proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci panu Ing. Milanu Skoupému, na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 24.082.573,20 Kč, pohledávka pana Ing. Jana Kudery vůči společnosti I.Q.A., a.s. vznikla v souvislosti s poskytnutými půjčkami od Ing. Jana Kudery na základě smluv o půjčkách ze dne 19.7.2007, ze dne 9.8.2007 a ze dne 17.12.2007 a jako zůstatek nezapočteného závazku vůči Ing. Janu Kuderovi na zvýšení základního kapitálu ze dne 10.5.2007, přičemž po postoupení části pohledávky panem Ing. Janem Kuderou panu Ing. Milanu Skoupému činí pohledávka pana Ing. Jana Kudery vůči společnosti částku ve výši 21.914.886,08 Kč, pohledávka pana Ing. Milana Skoupého vůči společnosti I.Q.A., a.s. vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi panem Ing. Janem Kuderou a panem Ing. Milanem Skoupým, která vůči společnosti představuje částku ve výši 24.085.413,78 Kč, existence těchto pohledávek pana Ing. Jana Kudery a pana Ing. Milana Skoupého vůči společnosti I.Q.A., a.s. vyplývá rovněž z potvrzení auditora - RASPI-audit, s.r.o., se sídlem Praha 10, Jabloňová 35, PSČ 106 00, číslo osvědčení KA 363 a Ing. Radmily Spíš kové, osvědčení KA č. 1326, vyhotoveného ke dni 18.12.2007, 3. připuštěním možnosti započtení obou výše uvedených peněžitých pohledávek nebo částí těchto pohledávek současně připouští možnost splacení emisního kurzu upisovaných akcií započtením s tím, že dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i jejich účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek, nebo jejich částí, na základě této dohody, a tím ke splacení závazků ke zvýšení vkladů; má-li který koliv předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedených pohledávek, musí písemný návrh dohody o započtení doručit společnosti do sedmi dnů ode dne, kdy upsal akcie na základě smlouvy o úpisu akcií, nevyužije-li některý z předem určených zájemců připuštěné možnosti započtení shora uvedených pohledávek nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu akcií, je tento zájemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti, neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí; představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu po tomto oznámení založit zvláštní účet společnosti za účelem zvýšení zákl adního kapitálu a příslušné bankovní spojení předem určenému zájemci sdělit a zájemce je povinen splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho nesplacenou část nejpozději na takto založený účet nejpozději do jednoho roku od uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 17. 10. 2007 do 12. 12. 2007
- Základní kapitál společnosti ve výši 25.520.000,- Kč (slovy dvacet pět miliónů pět set dvacet tisíc korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady následovně: a) důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je: spolu s kapitálovým posílením společnosti také realizace opčního programu společnosti z roku 2004, kdy částka o kterou se bude zvyšovat základní kapitál společnosti, činí 10% (deset procent) ze stáva jící výše základního kapitálu společnosti, který v současné době činí 25.520.000,- Kč (dvacet pět miliónů pět set dvacet tisíc korun českých) a předem vybraní zájemci (paní RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA, a pan RNDr. Michal Svoboda, CSc.) splnili parame try opčního programu pro management, který byl přijat v roce 2004, b) způsob zvýšení základního kapitálu: zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií, c) navrhovaný rozsah zvýšení základního kapitálu, tj. částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 2.552.000,- Kč (dva milióny pět set padesát dva tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipoušt í, d) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: celkový počet upisovaných akcií činí 2.552 (slovy dva tisíc pět set padesát dva) kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každá, druh - akcie, s nímž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádna z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papírem e) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři před přijetím rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upisov ání akcií (ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zák.) f) všechny nově upisované akcie, tj. všech 2.552 (slovy dva tisíce pět set padesát dva) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určeným záj emcům, kterými jsou: akcionář pan RNDr. Michal Svoboda, CSc., r.č. xxxx, bydlištěm Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 15521, kterému bude nabídnuto k úpisu 1.276 (jeden tisíc dvě stě sedmdesát šest) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tis íc korun českých), a tedy o celkové jmenovité hodnotě 1.276.000,- Kč (jeden milión dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých), akcionář, kterým je paní RNDr. Xenia Svobodová CSc., MBA, r.č. xxxx, bydlištěm Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 15521, kterému b ude nabídnuto k úpisu 1.276 (jeden tisíc dvě stě sedmdesát šest) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a tedy o celkové jmenovité hodnotě 1.276.000,- Kč (jeden milión dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých), g) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty: místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp. 535, PSČ 150 00, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií (dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku), tento návrh na uzavření smlouvy o upsání no vých akcií bude představenstvem odeslán předem určeným zájemcům nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolávání valné hromady, lhůta pro upisován í akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta třiceti (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy poslednímu z předem určených zájemců, počátek běh u lhůty pro upisování akcií podle tohoto usnesení bude předem určeným zájemcům oznámen při doručení návrhu této smlouvy, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, h) navrhovaná výše emisního kurzu upisovaných akcií: výše emisního kurzu upisovaných akcií se bude rovnat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, která je ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), emisní ážio se tedy neupisuje, i) účet u banky, na který má být upisovateli splácen emisní kurs jimi upisovaných akcií: účet společnosti číslo 1002xxxx vedený u Živnostenské banky a.s., j) lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, předem určení zájemci, kteří upíší nově vydávané akcie (Smlouvu o upsání akcií jsou povinni splatit celých 100% (jedno sto procent) jimi upsaných akcií nejpozději do třiceti (30 ) dnů ode dne jejich úpisu, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku
od 12. 6. 2007 do 9. 7. 2007
- Valná hromada společnosti dne 30.5.2007 rozhodla, že základní kapitál společnosti ve výši 16.240.000,- Kč (slovy: šestnáct milónů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 9.280.000,- Kč (devět miliónů dvě stě osmdesát tisíc korun českých), upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští, b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: celkový počet upisovaných akcií činí 9.280 (slovy: devět tisíc dvě stě osmdesát) kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 1.000,- kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, druh - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, form a - znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, všechny nově upisované akcie nebudou kótovanými cennými papíry, c) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali (ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.), d) všechny nově upisované akcie, tj. všech 9.280 (slovy: devět tisíc dvě stě osmdesát) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určeným záje mcům, kterými jsou: akcionář pan Ing. Jan Kudera, r.č. xxxx, bydliště Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ: 193 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 4.640 (čtyři tisíce šest set čtyřicet) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a tedy o c elkové jmenovité hodnotě 4.640.000,- Kč (čtyři milióny šest set čtyřicet tisíc korun českých), akcionář pan JUDr. Přemysl Okáč, r.č. xxxx, bydliště Brno, Čápkova 46, PSČ: 602 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 3.712 (tři tisíce sedm set dvanáct) kus ů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) , a tedy o celkové jmenovité hodnotě 3.712.000,- Kč (tři milióny sedm set dvanáct tisíc korun českých), akcionář pan Ing. Milan Skoupý, r.č. xxxx, bydliště Brno, Hoblíkova 20, PSČ: 613 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 928 (devět set dvacet osm) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a tedy o celkové jmenovité hodnotě 928.000,- Kč (devět set dvacet osm tisíc korun českých), e) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upilsovateli oznámen počátek běhu této lhůty: místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp. 535, PSČ: 150 00, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzvaření smlouvy o upsání nových akcií (dle § 204 odst.5 obch. zák.), tento návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude předs tavenstvem odeslán předem určeným zájemcům nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování akcií počne běžet dne m doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta třiceti (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy posledním z předem určených zájemců, počátek běhu lhůty bude předem urče ným zájemcům oznámen při doručení návrhu této smlouvy, smlouvy o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouvy musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, f) navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií: na každou akcii bude činit 4.310,345 Kč (čtyři tisíce tři sta deset korun českých 345/1000), emisní ážio tedy bude činit 3.310,345 Kč (tři tisíce tři sta dest korun českých 345/1000), g) účet u banky, na který má být upisovateli splácen emisní kurs upisovaných akcií: účet společnosti číslo 1002xxxx vedený u Živnostenské banky a.s. h) lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, předem určení zájemci, kteří upíší nově vydávané akcie, jsou povinni splatit celých 100% (jedno sto procent) emisního kursu všech jimi upsaných akcií nejpozději do deseti (10) d nů ode dne jejich úpisu, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Dále valná hromady společnosti rozhodla, že připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu a stanovuje pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení, následovně: 1. valná hromada připouští možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Ing. Jana Kudery, r.č. xxxx, bydliště Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ: 193 00, za společností I.Q.A., a.s., vedené v účetní evidenci společnosti ke d ni 10.5.2007 (desátého května roku dva tisíce sedm) ve výši 20.953.087,92 Kč (dvacet miliónů devět set padesát tři tisíc osmdesát sedm korun českých 92/100), proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci panu Ing. Janu Kuderovi, na splacení em isního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 20.000.000,80 Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých 80/100), 2. připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana JUDr. Přemysla Okáče, r.č. xxxx, bydliště Brno, Čápkova 46, PSČ: 602 00, za společností I.Q.A, a.s., vedené v účetní evidenci společnosti ke dni 10.5.2007 (desátého květ na roku dva tisíce sedm) ve výši 16.000.000,64 Kč (slovy: šestnáct miliónů korun českých 64/100), proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci panu JUDr. Přemyslu Okáčovi, na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 16.00 0.000,64 Kč (slovy: šestnáct miliónů korun českých 64/100), pohledávka pana Ing. Jana Kudery vůči společnosti I.Q.A., a.s. vznikla přistoupením pana Ing. Jana Kudery k závazku společnosti I.Q.A., a.s. vůči společnosti CASH REFORM a.s. ve výši 36.953.088,56 Kč (třicet šest miliónů devět set padesát tři tisíc osmdes át osm korun českých 56/100) na základě smlouvy o přistoupení k závazku uzavřené dne 15.1.2007, splněním této pohledávky vůči společnosti CASH REFORM a.s. se Ing. Jan Kudera stal věřitelem společnosti I.Q.A., a.s., a následně Smlouvou o postoupení pohledá vky uzavřenou mezi panem Ing. Janem Kuderou a panem JUDr. Přemyslem Okáčem pan Ing. Kudera postoupil část své pohledávky vůči společnosti I.Q.A., a.s. ve výši 16.000.000,64 Kč (slovy: šestnáct miliónů korun českých 64/100), panu JUDr. Přemyslu Okáčovi, e xistence těchto pohledávek pana Ing. Jana Kudery a pana JUDr. Přemysla Okáče vůči společnosti I.Q.A., a.s. vyplývá rovněž z potvrzení auditora - RASPI-audit, s.r.o., se sídlem Praha 10, Jabloňová 35, PSČ: 106 00, číslo osvědčení KA 363 a Ing. Radmily Spíš kové, osvědčení KA č. 1326, vyhotoveného ke dni 10.5.2007, 3. připuštěním možnosti započtení obou výše uvedených peněžitých pohledávek nebo částí těchto pohledávek současně připouští možnost splacení emisního kursu upisovaných akcií započtením s tím, že dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zpis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i jejich účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek, nebo jejich částí, na základě této dohody, a tím ke splacení závazků ke zvýšení vkladů; má-li kterýk oliv předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedených pohledávek, musí písemný návrh dohody o započtení doručit společnosti do sedmi (7) dnů ode dne, kdy upsal akcie na základě smlouvy o úpisu akcií, nevyužije-li některý z předem určených z ájemců připuštěné možnosti započtení shora uvedených pohledávek nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu akcií, je tento zájemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti, neprodleně poté, co tuto skutečnost zjití; představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu po tomto oznámení založit zvláštní účet společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu a příslušné bankovní spojení předem určenému zájemci sdělit a zájemce je povinen splatit celý emisní kur s všech jím upsaných akcií nebo jeho nesplacenou část nejpozději na takto založený účet nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 10. 12. 2004 do 26. 1. 2005
- Valná hromada konaná dne 9,11,2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti ve výši 2,320.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 1.740.000,- Kč, upisování akcií nad čásku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští, b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: celkový počet upisovaných akcií činí 1.740 kusů, jmenovitá hodnotě všech nově upisovaných akcií: 1.000,- Kč, druh - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící na jméno, podobě všech upisovaných akcií: listinná, všechny nově upisované akcie nebudou kótovanými cennými papíry c) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali ( ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.), d) všechny nově upisované akcie, tj. všech 1.740 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: pan Ing. Jan Kudera, r.č. xxxx, bydliště Praha 9, Mezilesí 2076/14, k počtu 812 kusů akcií, pan JUDr. Přemysl Okáč, r.č. xxxx, bydliště Brno, Čápkova 46, PSČ 602 00, k počtu 464 kusů akcií pan Ing. Milan Skoupý, r.č. xxxx, bydliště Brno, Hoblíkova 20, PSČ 613 00, k počtu 464 kusů akcií, e) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty: místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp. 535, PSČ 150 00, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií ( dle § 204 odst. 5 obch. zák.), tento návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude před stavenstvem doručen předem určeným zájemcům nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta třicet (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy poslednímu z předem určených záj emců, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže by smlouva o upsání nových akcií obsahovala rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí n ávrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, f) navrhovaná výše emisního kursu upisovanýách akcií: emisní kurs akcií činí 8.620,69 Kč, emisní ážio činí tedy 7.620,69 Kč, g) účet u banky, na který budou předem určení zájemci splácet emisní kurs jím upsaných akcií: účet společnosti číslo 25005-148xxxx, vedený u Živnostenské banky a.s., j) lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií: předem určení zájemci, kteří upíší celý emisní kurs nově vydávaných akcií, jsou povinni splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty všech jimi upsaných akcií, a celé emisní ážio, nejpozději do deseti (10) dnů ode dne jejich úpisu, ne však později, než bude podá n návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, zbývající část jmenovité hodnoty všech jimi upsaných akcií jsou povinni splatit nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku.
od 14. 10. 2004 do 5. 11. 2004
- Valná hromada konaná dne 30,6,2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti se současnou motivací zaměstnanců b) způsob zvýšení základního kapitálu: kombinované zvyšování základního kapitálu ( ve smyslu § 209a odst. 1 obch. zák. ), kterým je zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií zaměstnanci společnosti, přičemž část emisního kursu upisovaných akci í bude kryta z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v účetní závěrce za rok 2003 ve vlastním kapitálu společnosti c) navrhovaný rozsah zvýšení základního kapitálu, tj. částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 320.000,- Kč, s tím, že upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští d) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: celkový počet upisovaných akcií činí 320 kusů, jmenovitá hodnota všech nově upisovaných akcií: 1.000,- Kč, druh - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - zn ějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, všechny nově upisované akcie nebudou kótovanými cennými papíry e) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zák. vzhledem k tomu, že valná hromada tímto svým rozhodnutím zároveň vylučuje přednostní právo akcionářů na upisování akcií, a to ve prospěch zaměstnanců společnosti, s využi tím postupu podle § 158 odst. 2 obch. zák., a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je kapitálové posílení společnosti se současnou motivací zaměstnanců f) všechny nově upisované akcie, tj. všech 320 kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou zároveň zaměstnanci společnosti splňující pod mínky stanovené v článku 4.8. stanov společnosti, a kterými jsou: pan RNDr. Michal Svoboda, Csc., r.č. xxxx, bydliště Praha 5, Bzenecká 43, k počtu 123 kusů akcií paní RNDr. Xenie Svobodová, Csc.,MBA, r.č. xxxx, bydliště Praha 5, Bzenecká 43, k počtu 123 kusů akcií, paní Mgr. Hana Kekulová, r.č. xxxx, bydliště Praha 4, Chalupkova 1368/8, k počtu 37 kusů akcií paní Ing. Eva Součková, r.č. xxxx, bydliště Praha 3, V. Nejedlého 869/7, k počtu 37 kusů akcií g) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty: místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp. 535, PSČ 150 00, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručena výzva k úpisu do listiny upisovatelů, tento návrh bude doručen předem určeným zájemcům představenstvem nejpozději do pěti pracovních dnů po zápisu u snesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstkříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem, kdy bude poslednímu z předem určených zájemců doručena výzva, počátek běhu lhůty pro upisování akcií podle tohoto usnesení bude předem určeným zájemcům tímto rozhodnutím valné hromady písemně oznámen představenstvem způsobem určeným stanovami pro svolání valné hormady, úpis nových akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hroamdy o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku h) navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií: emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tj. částce 1.000,- Kč část emisního kursu akcií, která nepodléhá splacení ze strany upisovatelů, kteří jsou zaměstnanci společnosti : 312,50 Kč i) účet u banky, na který bude upisovatel splácet část emisního kursu jím upsaných akcií: účet společnosti 25005-148xxxx, vedený u Živnostenské banky a.s. j) lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií: předem určený zájemce, který upíše celý emisní kurs nově vydávaných akcií, je povinen splatit nejméně 50% části emisního kursu všech jím upsaných akcií, který je povinen splatit, tedy nejméně 50% z částky 687,50 nejpozději do deseti dnů ode dne jejich úp isu, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, zbývající část emisního kurzu, všech jím upsaných akcií je povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku k) vlastním zdrojem společnosti vykázaným ve vlastním kapitálu společnosti ,jehož část bude použita ke zvýšení základního kapitálu, je položka řádné účetní závěrky za rok 2003 označená jako A.IV.1. " Nerozdělený zisk minulých let", která je součástí struk tury položky Pasiv označené jako "Vlastní kapitál" pol. A.IV.1., přičemž částka, která bude použita z vlastních zdrojů ke zvýšení základního kapitálu činí 100.000,- Kč.
od 31. 7. 2003 do 31. 7. 2003
- Zápis obchodní společnosti I.Q.A., spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21, identifikační číslo 493 57 611 v obchodním rejstříku byl po změně právní formy společnosti na formu akciová společnost převeden z oddílu C, vložka číslo 19979 do oddílu B, vložka číslo 7942.
od 31. 7. 2003 do 24. 4. 2018
- Zápis společnosti v obchodním rejstříku byl po změně právní formy z formy společnost s ručením omezeným na formu akciová společnost převeden z oddílu C, vložka číslo 19979 do oddílu B, vložka číslo 7942.
od 5. 5. 1993 do 28. 6. 2000
- Zbytek základního jmění bude splacen do 31.12.1993
od 5. 5. 1993 do 31. 7. 2003
- Datum uzavření společenské smlouvy:3.12.1992
Kapitál
od 14. 2. 2008 do 24. 4. 2018
Základní kapitál 35 752 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 12. 2007 do 14. 2. 2008
Základní kapitál 28 072 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 7. 2007 do 12. 12. 2007
Základní kapitál 25 520 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 7. 2005 do 9. 7. 2007
Základní kapitál 16 240 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 1. 2005 do 12. 7. 2005
Základní kapitál 4 060 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 11. 2004 do 26. 1. 2005
Základní kapitál 2 320 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 7. 2003 do 5. 11. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 10. 2002 do 31. 7. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 1. 1. 2002 do 16. 10. 2002
Základní kapitál 310 000 Kč
od 28. 6. 2000 do 1. 1. 2002
Základní kapitál 180 000 Kč
od 5. 5. 1993 do 28. 6. 2000
Základní kapitál 100 000 Kč
od 14. 2. 2008 do 24. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 7 680.
od 12. 12. 2007 do 24. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 11 832.
od 9. 7. 2007 do 12. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9 280.
od 12. 7. 2005 do 24. 4. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 12. 7. 2005 do 24. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 060.
od 26. 1. 2005 do 12. 7. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 060.
od 26. 1. 2005 do 12. 7. 2005
akcie v listinné podobě
od 5. 11. 2004 do 26. 1. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 320.
od 5. 11. 2004 do 26. 1. 2005
akcie v listinné podobě
od 31. 7. 2003 do 12. 7. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 31. 7. 2003 do 12. 7. 2005
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 24. 2. 2015 do 24. 4. 2018
MICHAL STRÁNSKÝ - člen představenstva
Praha - Stodůlky, Bellušova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 11. 5. 2009
od 17. 6. 2009 do 24. 2. 2015
Michal Stránský - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Bellušova 1817/33, PSČ 155 00
den vzniku členství: 11. 5. 2009
od 17. 6. 2009 do 24. 4. 2018
Milan Majna - předseda představenstva
Bratislava, Krásnohorská 10, PSČ 851 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 17. 12. 2008
den vzniku funkce: 11. 5. 2009
od 16. 3. 2009 do 17. 6. 2009
Dr. Alvise Paolo Mesthene - předseda představenstva
Praha 6, Wolkerova 15, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 11. 5. 2009
den vzniku funkce: 6. 1. 2009 - 11. 5. 2009
od 16. 3. 2009 do 17. 6. 2009
Milan Majna - člen představenstva
Bratislava, Krásnohorská 10, PSČ 851 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 17. 12. 2008
od 2. 1. 2009 do 6. 11. 2009
Ing. Michal Pravda - člen představenstva
Kolín, Míru 610, PSČ 280 00
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 19. 8. 2009
od 3. 10. 2008 do 2. 1. 2009
RNDr. Xenia Svobodová, Ph.D., MBA - předseda představenstva
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 150 00
den vzniku členství: 4. 9. 2008 - 17. 12. 2008
den vzniku funkce: 9. 9. 2008 - 17. 12. 2008
od 3. 10. 2008 do 2. 1. 2009
RNDr. Michal Svoboda, CSc. - člen představenstva
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 150 00
den vzniku členství: 4. 9. 2008 - 17. 12. 2008
od 3. 10. 2008 do 2. 1. 2009
Ing. Petr Spáčil - člen představenstva
Průhonice, Na Michovkách I/694, PSČ 252 43
den vzniku členství: 4. 9. 2008 - 17. 12. 2008
od 12. 7. 2005 do 3. 10. 2008
Ing. Jan Kudera - člen
Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ 193 00
den vzniku členství: 26. 5. 2005 - 4. 9. 2008
od 21. 6. 2005 do 12. 7. 2005
Michal Kostka - člen
Nedvědice, 308, PSČ 592 62
den vzniku členství: 14. 10. 2004 - 26. 5. 2005
od 31. 7. 2003 do 21. 6. 2005
Anthony Thomas Wilson - člen představenstva
Praha 4, Skaláků 730/7, PSČ 147 00
den vzniku členství: 31. 7. 2003 - 14. 10. 2004
od 31. 7. 2003 do 3. 10. 2008
RNDr. Xenia Svobodová, CSc. - předseda představenstva
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21
den vzniku členství: 31. 7. 2003 - 31. 7. 2008
den vzniku funkce: 31. 7. 2003 - 31. 7. 2008
od 31. 7. 2003 do 3. 10. 2008
RNDr. Michal Svoboda, CSc. - člen představenstva
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21
den vzniku členství: 31. 7. 2003 - 31. 7. 2008
od 22. 2. 2003 do 31. 7. 2003
RNDr. Michal Svoboda - jednatel
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21
od 1. 1. 2002 do 22. 2. 2003
Ing. Petr Polách - jednatel
Valašské Klobouky, Cyrilometodějská 887, PSČ 766 01
den vzniku funkce: 6. 11. 2001
od 24. 2. 2000 do 24. 2. 2000
Jaromíra Svobodová - Jednatel
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21
od 24. 2. 2000 do 1. 1. 2002
RNDr. Michal Svoboda, CSc. - Jednatel
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21
od 24. 2. 2000 do 31. 7. 2003
RNDr. Xenia Svobodová - Jednatel
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21
od 7. 2. 1994 do 24. 2. 2000
RNDr. Michal Svoboda, CSc. - Jednatel
Praha 5, Chalabalova 1602
od 7. 2. 1994 do 24. 2. 2000
- nn
od 5. 5. 1993 do 24. 2. 2000
Ing. Jaroslav Formánek - Jednatelé
Černošice, Lipová 1378
od 5. 5. 1993 do 24. 2. 2000
Jaromíra Svobodová
Praha 5, Chalabalova 1602, PSČ 150 00
od 31. 7. 2003 do 24. 4. 2018
Jménem společnosti za představenstvo navenek jsou oprávněni jednat buď dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně.
od 24. 2. 2000 do 31. 7. 2003
Jménem společnosti jedná každý jednatel samostatně. Svůj souhlas jednatel při jednání navenek vyjádří tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí současně svůj podpis.
od 5. 5. 1993 do 24. 2. 2000
Jednatelé zastupují společnost v plném rozsahu včetně samostatné- ho podpisového práva.
Dozorčí rada
od 23. 9. 2016 do 24. 4. 2018
Ing. MILAN SKOUPÝ - člen dozorčí rady
Brno - Černá Pole, Hoblíkova, PSČ 613 00
den vzniku členství: 11. 5. 2009
od 16. 9. 2009 do 24. 4. 2018
Ing. Eduard Jenčo, MBA - člen dozorčí rady
Zvolen, M.M. Hodžu 2417/13, PSČ 960 01
den vzniku členství: 19. 8. 2009
od 17. 6. 2009 do 16. 9. 2009
RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA - předseda dozorčí rady
Praha 5, Bzenecká 2/43, PSČ 155 21
den vzniku členství: 11. 5. 2009 - 19. 8. 2009
den vzniku funkce: 11. 5. 2009 - 19. 8. 2009
od 17. 6. 2009 do 23. 9. 2016
Ing. Milan Skoupý - člen dozorčí rady
Brno, Hoblíkova 20, PSČ 613 00
den vzniku členství: 11. 5. 2009
od 3. 10. 2008 do 2. 1. 2009
Ing. Jiří Křepelka, CSc. - předseda dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou, Mikovická 875, PSČ 278 01
den vzniku členství: 4. 9. 2008 - 17. 12. 2008
den vzniku funkce: 4. 9. 2008 - 17. 12. 2008
od 12. 7. 2005 do 3. 10. 2008
Mgr. Petr Sedlář - předseda
Brno, Vodova 99, PSČ 612 00
den vzniku členství: 26. 5. 2005 - 4. 9. 2008
den vzniku funkce: 30. 5. 2005 - 4. 9. 2008
od 14. 10. 2004 do 17. 6. 2009
ing. Petr Polách - člen
Valašské Klobouky, Palackého 745, PSČ 766 01
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 31. 3. 2009
od 31. 7. 2003 do 14. 10. 2004
prof. RNDr. Václav Suchý, Dr.Sc. - člen dozorčí rady
Brno, Kotlářská 27, PSČ 602 00
den vzniku členství: 31. 7. 2003 - 30. 6. 2004
od 31. 7. 2003 do 12. 7. 2005
Ing. Jan Kudera - předseda dozorčí rady
Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ 193 00
den vzniku členství: 31. 7. 2003 - 26. 5. 2005
den vzniku funkce: 31. 7. 2003 - 26. 5. 2005
od 31. 7. 2003 do 16. 9. 2009
Mgr. Hana Kekulová - člen dozorčí rady
Praha 4, Chaloupkova 1368/8
den vzniku členství: 31. 7. 2003 - 19. 8. 2009
Společníci s vkladem
od 22. 2. 2003 do 31. 7. 2003
RNDr. Michal Svoboda, CSc.
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21
Vklad: 240 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 12 %
od 22. 2. 2003 do 31. 7. 2003
Cash Reform Group, s.r.o., IČO: 47912171
Praha 1, Václavské nám. 66, PSČ 110 00
Vklad: 1 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 60 %
od 16. 10. 2002 do 22. 2. 2003
RNDr. Michal Svoboda, CSc.
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 10 %
od 16. 10. 2002 do 22. 2. 2003
Zdeněk Sikač
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Staroklánovická 185, PSČ 190 16
Vklad: 40 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 2 %
od 16. 10. 2002 do 22. 2. 2003
Cash Reform Group, s.r.o., IČO: 47912171
Brno, Lieberzeitova 748/14, PSČ 614 00
Vklad: 1 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 60 %
od 16. 10. 2002 do 31. 7. 2003
RNDr. Xenia Svobodová
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 10 %
od 16. 10. 2002 do 31. 7. 2003
Hana Kekulová
Praha 4, Chaloupkova 1368/8
Vklad: 90 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 4,5 %
od 16. 10. 2002 do 31. 7. 2003
RNDr. Ivana Pěnková, CSc.
Praha 9, Vašátkova 1035/5
Vklad: 40 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 2 %
od 16. 10. 2002 do 31. 7. 2003
Ing. Eva Součková
Praha 3, V.Nejedlého 869/7
Vklad: 90 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 4,5 %
od 16. 10. 2002 do 31. 7. 2003
Jana Holečková
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Zbyslavská 689, PSČ 190 16
Vklad: 40 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 2 %
od 16. 10. 2002 do 31. 7. 2003
MUDr. Marian Hajdúch
Olomouc, Praskova 11, PSČ 772 00
Vklad: 80 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 4 %
od 16. 10. 2002 do 31. 7. 2003
Michal Svoboda
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 1 %
od 1. 1. 2002 do 16. 10. 2002
RNDr. Michal Svoboda, CSc.
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21
Vklad: 80 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 2002 do 16. 10. 2002
RNDr. Xenia Svobodová
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21
Vklad: 80 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 2002 do 16. 10. 2002
Zdeněk Sikač
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Staroklánovická 185, PSČ 190 16
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 2002 do 16. 10. 2002
Hana Kekulová
Praha 4, Chaloupkova 1368/8
Vklad: 35 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 2002 do 16. 10. 2002
Ing. Eva Součková
Praha 3, V.Nejedlého 869/7
Vklad: 35 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 2002 do 16. 10. 2002
Jana Holečková
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Zbyslavská 689, PSČ 190 16
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 2002 do 16. 10. 2002
MUDr. Marian Hajdúch
Olomouc, Praskova 11, PSČ 772 00
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 6. 2000 do 1. 1. 2002
Miloslav Dvořák
Praha 9, Stoliňská 2417/41A
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 6. 2000 do 1. 1. 2002
Hana Kekulová
Praha 4, Chaloupkova 1368/8
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 6. 2000 do 1. 1. 2002
Ing. Eva Součková
Praha 3, V.Nejedlého 869/7
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 6. 2000 do 16. 10. 2002
RNDr. Ivana Pěnková, CSc.
Praha 9, Vašátkova 1035/5
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 2. 2000 do 1. 1. 2002
RNDr. Michal Svoboda, CSc.
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21
Vklad: 51 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 2. 2000 do 1. 1. 2002
RNDr. Xenia Svobodová
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21
Vklad: 49 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 5. 1993 do 24. 2. 2000
Dr.Svoboda AP, IČO: 12658895
Modra,SR, Komenského 6
Vklad: 51 000 Kč, splaceno 25 500 Kč.
od 5. 5. 1993 do 24. 2. 2000
Ecom,spol. s r.o.
Praha 2, Americká 3, PSČ 120 00
Vklad: 49 000 Kč, splaceno 24 500 Kč.
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Pomoc pro průvodce a cestovky. Takhle bude vypadat

20. 10. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Pomoc pro průvodce a cestovky. Takhle bude vypadat

Kdo ještě neskončil, dostane aspoň symbolickou kompenzaci. Vláda schválila dotační program nazvaný Covid Cestovní ruch.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Zveřejnil podmínky

19. 10. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Zveřejnil podmínky

Podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým opatřením vlády přerušit nebo výrazně omezit prodej či poskytování služeb v provozovnách, přispěje stát na polovinu nájemného za třetí čtvrtletí.

Ošetřovné pro OSVČ bude. Ale nižší než na jaře

16. 10. 2020 | | Jiří Hovorka | 6 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ bude. Ale nižší než na jaře

Ošetřovné za dobu zavřených škol dostanou i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Návrh ministerstva průmyslu a obchodu dnes schválila vláda.

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora má plno omezení

16. 10. 2020 | | Petr Kučera | 33 komentářů

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora má plno omezení

Podnikatelé budou opět žádat o takzvaný kompenzační bonus, tedy paušální příspěvek od státu. Má jim aspoň symbolicky nahradit část ztrát, které jim vznikly kvůli koronavirovým omezením.

EET se vrátí až v roce 2023. Vláda prodloužila odklad

16. 10. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

EET se vrátí až v roce 2023. Vláda prodloužila odklad

Ministryně financí Alena Schillerová se rozhodla odložit elektronickou evidenci tržeb (EET) až do konce roku 2022. Oznámila to po dnešním jednání s podnikatelskými svazy. Pro všechny vlny tak má být evidence znovu povinná od 1. ledna 2023 – pokud ji nová vláda po volbách nezruší.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 735,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 750,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 798,70 Kč
ČSOB 2 798,70 Kč
Expobank CZ 2 806,80 Kč
Komerční banka 2 809,84 Kč
Česká spořitelna 2 826,00 Kč
Raiffeisenbank 2 856,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 866,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 957 951 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+48
+
-
2.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

-25
+
-
3.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-168
+
-
4.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-169
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-172
+
-

Články na Heroine.cz

Nesnesitelná lehkost bytí Emily v Paříži

Nesnesitelná lehkost bytí Emily v Paříži

„Emily in Paris“ je neodolatelný seriál. Jako by přišel z úplně jiné doby – třeba z roku...více

Heroine chystá podcasty. Podpořte nás na HitHitu!

Heroine chystá podcasty. Podpořte nás na HitHitu!

Ode dneška spouštíme crowdfundingovou kampaň na HitHitu! Chceme vytvořit sérii originálních...více

Být zdravý není samozřejmost. Jak se dělá marketing ve farmacii v době pandemie

Být zdravý není samozřejmost. Jak se dělá marketing ve farmacii v době pandemie

Jak ukázaly poslední měsíce, být zdravý není samozřejmost. Farmaceutické firmy to vědí...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Přerušené studium
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Přerušené studium

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na placení daní v případě, že jsem s brigádou začínala jako ne-student. V mezidobí mezi státnicemi a přijímačkami, kdy jsem nebyla student, jsem nastoupila na brigádu na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services