Fosfa Trading a.s., IČO: 49449842 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Fosfa Trading a.s. Údaje byly staženy 18. 3. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 49449842. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 49449842 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 10. 1993
Obchodní firma
od 26. 8. 2014

Fosfa Trading a.s.

od 8. 12. 2004 do 26. 8. 2014

Fosfa Trading, a.s.

od 15. 10. 1993 do 8. 12. 2004

F-INVEST, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 24. 1. 1995 do 18. 9. 2009
Břeclav - Poštorná, Hraniční 268
od 15. 10. 1993 do 24. 1. 1995
Uherské Hradiště, Na stavidle 646
IČO
od 15. 10. 1993

49449842

DIČ

CZ49449842

Identifikátor datové schránky:tjvp3zi
Právní forma
od 15. 10. 1993
Akciová společnost
Spisová značka1135 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 16. 9. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 2. 2004 do 16. 9. 2009
- velkoobchod
od 4. 2. 2004 do 16. 9. 2009
- maloobchod se smíšeným zbožím
od 4. 2. 2004 do 16. 9. 2009
- specializovaný maloobchod
od 4. 2. 2004 do 16. 9. 2009
- realitní činnost
od 4. 2. 2004 do 16. 9. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 4. 2. 2004 do 16. 9. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 4. 2. 2004 do 16. 9. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 4. 2. 2004 do 16. 9. 2009
- reklamní činnost a marketing
od 4. 2. 2004 do 16. 9. 2009
- zprostředkování obchodu
od 4. 2. 2004 do 16. 9. 2009
- zprostředkování služeb
od 15. 8. 2000 do 4. 2. 2004
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 6. 3. 2000 do 4. 2. 2004
- Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující
od 6. 3. 2000 do 4. 2. 2004
- Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
od 2. 3. 1995 do 6. 3. 2000
- odbyt zvláště nebezpečných jedů
od 2. 3. 1995 do 6. 3. 2000
- výroba a odbyt jedů, žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných
od 13. 12. 1994 do 4. 2. 2004
- Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 15. 10. 1993 do 4. 2. 2004
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 15. 10. 1993 do 4. 2. 2004
- Zprostředkovatelská činnost
Ostatní skutečnosti
od 26. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 8. 2014 do 14. 10. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 26. 8. 2014 do 14. 10. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 2
od 30. 7. 2012 do 20. 9. 2012
- 1. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti tímto pro posílení stability a finanční situace společnosti formou jejího oddlužení, zvyšuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše 715.000.000,-Kč (slovy: sedm set patnáct milionů korun českých) o částku 59.500.000,-Kč (slovy: padesát devět milionů pět set tisíc korun českých), tedy na celkovou částku 774.500.000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát čtyři miliony pět set tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře sp olečnosti, obchodní společnosti Fosta akciová společnost, IČ: 001 52 901, se sídlem Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, PSČ: 691 41, s určením, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 59.500.000,- Kč (slovy: padesát de vět milionů pět set tisíc korun českých), se nepřipouští. 2. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 59.500.000,-Kč (slovy: padesát devět milionů pět set tisíc korun českých), bude proveden bez veřejné nabídky, upsáním 119 kusů (slovy :jedno sto devatenáct) nových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,00 Kč. (slovy: pět set tisíc korun českých). Upisované akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující všech 119 kusů (slovy: jedno sto d evatenáct) upisovaných akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojená všechna práva podle stanov společnosti. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 3. Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář společnosti. Emisní kurs všech upisovaných akcií ve výši 59.500.000,- Kč (slovy: padesát devět milionů pět set tisíc korun českých) bude splacen započtením pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce společnosti na splacení emisního kur su nově emitovaných akcií v celkový výši 59.500.000,-Kč (slovy: padesát devět milionů pět set tisíc korun českých) takto: a) započtením částky 57.400.000,- Kč (padesát sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých), představující část splatné pohledávky jedi ného akcionáře, jejíž výše vůči společnosti činí k dnešními dni celkem 57.450.577.20 (slovy: padesát sedm milionů čtyři sta padesát tisíc pět set sedmdesát sedm 20/100 korun českých), b) započtením částky 2.100.000,-Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých), z titulu Smlouvy o půjčce peněz ze dne 10. ledna 2011, uzavřené mezi Fosfa akciovou společností jako věřitelem a Fosfa Trading, a.s. jako dlužníkem, která je splatná nejpozději do 31.12.2012 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisí ce dvanáct). Jediný akcionář, při výkonu působnosti valné hromady, obě výše uvedené pohledávky, specifikované shora sub. a) a b) schvaluje co do jejich existence i výše a s jejím započtením souhlasí. 4. Emisní kurs všech nových kusů 119 kusů (slovy: jedno sto devatenáct) upisovaných akcií ve výši 59.500.000,- Kč (slovy: padesát devět milionů pět set tisíc korun českých) je společnost Fosfa akciová společnosti, IČ 001 52 901, povinna upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Fosfa Tradi ng, a.s., IČ 494 49 842. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obch.z. tedy zejména počet, druh, formu, podobu a jmenovitou hodnotou upisovaných akcií a lhůtu pro jeho splacení, podpisy musí bý t úředně ověřeny. 5. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem společnosti jsou stanovena takto: Návrh smlouvy o upsání akcií připraví společnost. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzav ření smlouvy o upsání akcií společnosti jedinému akcionáři do 30 (slovy:třicet) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti, tj. Břeclav - Poštorná , Hraniční 268, PSČ 691 41, v pracovní dny, od 8.00 hod do 15,00 hod. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů (slovy: třicet) ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 6. O započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu 119 (slov y: jedno sto devatenáct) kusů upsaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s pohledávkou jediného akcionáře společnosti uzavřou společnost a jediný akcionář společnosti dohodu o započt ení vzájemných pohledávek. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce osob jednajících jménem smluvních stran. V dohodě bude uvedeno schválení zvýšení základního kapitálu jediným akcionářem s polečnosti, jak plyne z tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, včetně podmínek vyplývajících z tohoto rozhodnutí. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající o upsání akcií. 7. Pravidla postupu pro uzavř ení dohody o započtení vzájemných pohledávek jsou stanovena takto: Písemný návrh dohody vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů (slovy: čtrnáct) ode dne upsání akcií jediným akcionářem společnosti, tj. ode dne uzavření smlouvy u upsání akcií. V téže lhůtě mus í být návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek podepsaný statutárním orgánem nebo zástupcem společnosti doručen jedinému akcionáři společnosti. Pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek se jedinému akcionáři společnosti stanoví lhůta tří měsíců, která počne běžet den následující po dni, kdy bude jedinému akcionáři společnosti doručen návrh dohody. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny . Po uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 29. 10. 2008 do 14. 1. 2009
- Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 700.000.000,- Kč (slovy: sedm set milionů korun českých) na celkovou částku 715.000.000,- Kč (slovy: sedm set patnáct milionů koru n českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu se provede bez veřejné nabídky upsáním 700 000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1. 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisované akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující všech 700 000 kusů upisovaných akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojená všechna práva podle stanov společnosti. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti na trhu a další hospodářský rozvoj společnosti. Jediný akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady, že všechny upisované akcie upíše on sám na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Jediný akcionář prohlašuje, že má vůči společnosti pohledávku v celkové výši 817.283.000,- Kč (slovy: osm set sedmnáct milionů dvě stě osmdesát tři tisíc korun českých) (dále jen "pohledávka jediného akcionáře společnosti"). Právním důvodem pohledávky jed iného akcionáře společnosti je, že jediný akcionář jako ručitel splatil na místo společnosti závazky společnosti plynoucí ze smlouvy o úvěru č. 4503-64250-658 uzavřené dne 14.3.1995 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění změn a dodatků, smlouvy o úvěru č. 710/005/1997 uzavřené dne 7.7.1997 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění změn a dodatků, smlouvy o úvěru č. 700/017/1998 uzavřené dne 3.3.1998 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Č eskou spořitelnou, a.s., ve znění dodatku, a smlouvy o kontokorentním úvěru č. 658-045-98 uzavřené dne 19.5.1998 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění dodatku. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tuto po hledávku schvaluje co do její existence i výše. Emisní kurs všech upisovaných akcií ve výši 700.000.000,- Kč (slovy: sedm set milionů korun českých) bude splacen výhradně započtením s částí pohledávky jediného akcionáře společnosti. Část pohledávky jediného akcionáře společnosti bude tedy započtena s p ohledávkou společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií v rozsahu 700.000.000,- Kč (slovy: sedm set milionů korun českých). Místem upisování bude sídlo společnosti, tj. Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, PSČ 691 41, každý pracovní den v době od 8,00 do 15,00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. z., tedy zejména počet, druh, formu, podobu a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií, výši emisního kursu akcií a lhůtu pro jeho splacení, podpisy musí být úředně ověřeny. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem společnosti jsou stanovena takto: Návrh smlouvy o upsání akcií připraví společnost. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být jedinému akcionáři doručen do 60 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. O započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu 700 000 kusů upsaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s pohledávkou jediného akcionáře společnosti uzavřou společnost a je diný akcionář společnosti dohodu o započtení vzájemných pohledávek. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce osob jednajících jménem smluvních stran. V dohodě bude uvedeno schválení zvýšení základního kapitálu jediným akcionářem společnosti, jak plyne z toh oto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, včetně podmínek vyplývajících z tohoto rozhodnutí. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek jsou stanovena takto: Písemný návrh dohody vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů ode dne upsání akcií jediným akcionářem společnosti, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. V téže lhůtě musí být návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek podepsaný statutárním orgánem nebo zástupcem společnosti doručen jedinému akcionáři společnosti. Pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek se jedinému akcionáři společnosti stanoví lhůta tří měsíců, která počne běžet den následující po dni, kdy bude jedinému akcionáři společnosti doručen návrh dohody. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Po uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu spol ečnosti do obchodního rejstříku.
od 8. 12. 2004 do 20. 9. 2012
- Akciová společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 8.11.2004.
od 6. 3. 2002 do 8. 12. 2004
- Akciová společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 6.12.2001.
od 15. 8. 2000 do 6. 3. 2002
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím náhradní valné hromady konané dne 20.7.2000.
od 8. 10. 1999 do 6. 3. 2002
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.9.1999.
od 29. 11. 1996 do 20. 9. 2012
- Základní jmění splaceno
od 29. 11. 1996 do 20. 9. 2012
- Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstva
Kapitál
od 20. 9. 2012
Základní kapitál 774 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 1. 2009 do 20. 9. 2012
Základní kapitál 715 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 2. 1995 do 14. 1. 2009
Základní kapitál 15 000 000 Kč
od 15. 10. 1993 do 7. 2. 1995
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 20. 9. 2012
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 119 v listinné podobě.
od 14. 1. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 715 000 v listinné podobě.
od 7. 2. 1995 do 14. 1. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 15 000.
od 15. 10. 1993 do 7. 2. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 30. 9. 2021
Ing. HANA MRLÁKOVÁ - Předseda představenstva
Kostice, Nová, PSČ 691 52
den vzniku členství: 1. 6. 2021
den vzniku funkce: 1. 6. 2021
od 30. 9. 2021
JUDr. JAKUB CHYTIL - člen představenstva
Praha - Nové Město, Pod Slovany, PSČ 128 00
den vzniku členství: 1. 6. 2021
den vzniku funkce: 1. 6. 2021
od 14. 10. 2014 do 30. 9. 2021
Ing. MONIKA VAJBAROVÁ - člen představenstva
Rakvice, Zahradní, PSČ 691 03
den vzniku členství: 1. 10. 2014 - 1. 10. 2019
od 26. 8. 2014 do 14. 10. 2014
Bc. MICHAL KOSTRBA - člen představenstva
Bučovice, Vyškovská, PSČ 685 01
den vzniku členství: 25. 6. 2010 - 1. 10. 2014
od 26. 8. 2014 do 30. 9. 2021
Ing. HANA MRLÁKOVÁ - předseda představenstva
Kostice, Nová, PSČ 691 52
den vzniku členství: 23. 5. 2014 - 23. 9. 2019
den vzniku funkce: 23. 5. 2014 - 23. 5. 2019
od 8. 8. 2014 do 26. 8. 2014
MILAN KADLEC - předseda představenstva
Věstín, , PSČ 592 65
den vzniku členství: 31. 12. 2012 - 23. 5. 2014
den vzniku funkce: 31. 12. 2012 - 23. 5. 2014
od 16. 7. 2010 do 26. 8. 2014
Bc. Michal Kostrba - člen představenstva
Bučovice, Vyškovská, PSČ 685 01
den vzniku členství: 25. 6. 2010
od 10. 6. 2008 do 8. 8. 2014
Mgr. Věroslav Vlk - předseda představenstva
Lužice, Česká 214/25, PSČ 696 18
den vzniku členství: 26. 5. 2008 - 31. 12. 2012
den vzniku funkce: 26. 5. 2008 - 31. 12. 2012
od 20. 2. 2007 do 20. 2. 2007
Ing. Robert Czékus - člen představenstva
Brno - Židenice, Slatinská 3893/1, PSČ 615 00
den vzniku členství: 1. 2. 2007
od 20. 2. 2007 do 7. 5. 2010
Ing. Róbert Czékus - člen představenstva
Brno - Židenice, Slatinská 3893/1, PSČ 615 00
den vzniku členství: 1. 2. 2007 - 28. 2. 2010
od 20. 2. 2007 do 26. 8. 2014
Zuzana Junková - místopředseda představenstva
Praha 5, Přímá 1652/11, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 2. 2007 - 23. 5. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2007 - 23. 5. 2014
od 30. 9. 2004 do 20. 2. 2007
RSDr. Vlasta Vaňková - místopředseda představenstva
Břeclav - Charvátská Nová Ves, Na Valtické 714/81
den vzniku funkce: 21. 6. 2004 - 1. 2. 2007
od 30. 9. 2004 do 20. 2. 2007
Jarmila Kučerová - členka představenstva
Břeclav, Lidická 1322/28
den vzniku funkce: 21. 6. 2004 - 1. 2. 2007
od 30. 9. 2004 do 10. 6. 2008
Mgr. Věroslav Vlk - předseda představenstva
Lužice, Česká 214/25
den vzniku členství: 19. 3. 2003 - 26. 5. 2008
den vzniku funkce: 21. 6. 2004 - 26. 5. 2008
od 4. 2. 2004 do 30. 9. 2004
Ing. Ivan Němetz - předseda představenstva
Břeclav, Čs. Armády 148
den vzniku funkce: 19. 3. 2003 - 21. 6. 2004
od 4. 2. 2004 do 30. 9. 2004
Mgr. Věroslav Vlk - místopředseda představenstva
Lužice, Česká 214/25
den vzniku funkce: 19. 3. 2003 - 21. 6. 2004
od 4. 2. 2004 do 30. 9. 2004
Zlatuška Němetzová - člen představenstva
Břeclav, Čs. Armády 148
den vzniku funkce: 19. 3. 2003 - 21. 6. 2004
od 8. 10. 1999 do 4. 2. 2004
Bc. Markéta Chmelíková - místopředsedkyně představenstva
Břeclav, Jana Palacha 28
od 1. 2. 1999 do 8. 10. 1999
Ing.Bc. Oldřich Chmelík - místopředseda představenstva
Břeclav, Jana Palacha 28
od 1. 2. 1999 do 4. 2. 2004
Ing. Oldřich Chmelík - předseda představenstva
Břeclav, Jana Palacha 28
od 1. 2. 1999 do 4. 2. 2004
Ing. Ján Adamus - člen představenstva
Břeclav, Šmeralova 810/2
od 29. 11. 1996 do 1. 2. 1999
ing. Ivan Němetz - předseda představenstva
Břeclav, Čs. armády 148
od 29. 11. 1996 do 1. 2. 1999
ing. Jaroslav Růžička - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 329
od 29. 11. 1996 do 1. 2. 1999
Ing. Oldřich Chmelík - člen představenstva
Břeclav, Jana Palacha 28
od 16. 2. 1995 do 29. 11. 1996
ing. Ivan Němetz - předseda představenstva
Břeclav, Čs. armády 148
od 13. 12. 1994 do 16. 2. 1995
Ing. Ivan Němetz - předseda představenstva
Břeclav, Čs. armády 28
od 13. 12. 1994 do 29. 11. 1996
Ing. Oldřich Chmelík - člen představenstva
Břeclav, Jana Palacha 28
od 31. 3. 1994 do 13. 12. 1994
Pavla Severová - členka představenstva
Uherský Ostroh, nám. sv. Ondřeje 22
od 15. 10. 1993 do 31. 3. 1994
ing. Ivan Pjevič - předseda představenstva
Babice, 401
od 15. 10. 1993 do 13. 12. 1994
JUDr. Libor Duchtík - člen představenstva
Uherské Hradiště, Východ 903
od 15. 10. 1993 do 29. 11. 1996
ing. Jaroslav Růžička - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 329
od 26. 8. 2014
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo, a to předseda a člen představenstva jednají každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí svůj podpis předseda představenstva nebo člen představenstva.
od 4. 2. 2004 do 26. 8. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva samostatně.
od 6. 3. 2002 do 4. 2. 2004
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje se za ni: - v případě, že hodnota jednotlivého obchodního případu nepřesahuje Kč 2.000.000,- (slovy dvamilióny Kč) samostatně předseda, místopředseda nebo člen představenstva, nebo prokurista, - v případě převodu akcií společně předseda představenstva a prokurista, - ve všech dalších případech společně předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo předseda představenstva a člen představenstva, nebo předseda představenstva a prokurista, nebo místopředseda představenstva a člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a prokurista, nebo prokurista a člen představenstva. Podpisy se připojují k vytištěnému, otištěnému, nebo napsanému názvu společnosti (firma a sídlo). V případě podpisu prokuristy se připojí dodatek označující prokuru.
od 8. 10. 1999 do 6. 3. 2002
Způsob jednání: Společnost zastupuje a podepisuje se za ni - v případě, že hodnota jednotlivého obchodního případu nepřesahuje Kč 2.000.000,- (slovy dvamilióny Kč) samostatně předseda, místopředseda nebo člen představenstva, nebo prokurista, - v případě převodu akcií společně předseda představenstva a prokurista, - ve všech dalších případech společně předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo předseda představenstva a člen představenstva, nebo předseda představenstva a prokurista, nebo místopředseda představenstva a člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a prokurista, nebo prokurista a člen představenstva.
od 24. 1. 1995 do 8. 10. 1999
Způsob jednání: Společnost zastupuje a podepisuje za ni - předseda, místopředseda nebo člen představenstva, a to každý samostatně za podmínky, že hodnota jednotlivého obchodního případu nepřesahuje 500 000 Kč, vyjma podpisu rubopisu při převodu akcií, nebo - společně předseda a místopředseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva u obchodních případů přesahujících jednotlivě hodnotu 500 000 Kč, vyjma podpisu rubopisu při převodu akcií, nebo - společně předseda a místopředseda představenstva v případě podpisu rubopisu při převodu akcií, nebo - prokurista samostatně za podmínky, že hodnota jednotlivého obchodního případu nepřesahuje 500 000 Kč, vyjma podpisu rubopisu při převodu akcií, nebo - prokurista společně s předsedou nebo členem představenstva u obchodních případů přesahujících jednotlivě hodnotu 500 000 Kč, a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis a uvedou též označení své funkce.
od 13. 12. 1994 do 24. 1. 1995
Způsob jednání: Společnost zastupuje a podepisuje za ni - předseda, místopředseda nebo člen představenstva, a to každý samostatně za podmínky, že hodnota jednotlivého obchodního případu nepřesahuje 500 000 Kč, vyjma podpisu rubopisu při převodu akcií, nebo - společně předseda a místopředseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva u obchodních případů přesahujících jednotlivě hodnotu 500 000 Kč, vyjma podpisu rubopisu při převodu akcií, nebo - společně předseda a místopředseda představenstva v případě podpisu rubopisu při převodu akcií, a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis a uvedou též označení své funkce.
od 15. 10. 1993 do 13. 12. 1994
Způsob zastupování: Společnost zastupuje a podepisuje se za ni: - předseda představenstva, - místopředseda a další člen představenstva, - člen představenstva, pokud je k tomu představenstvem zmocněn, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a uvede označení své funkce.
Prokura
od 1. 2. 1999 do 4. 2. 2004
Zlatuška Němetzová
Břeclav, Čs.armády 148
od 29. 11. 1996 do 1. 2. 1999
JUDr. Libor Duchtík
Uherské Hradiště, Vladislava Perutky 1309
od 16. 2. 1995 do 29. 11. 1996
JUDr. Libor Duchtík
Uherské Hradiště, Vladislava Perutky 1309
od 24. 1. 1995 do 16. 2. 1995
JUDr. Libor Duchtík
Uherské Hradiště, Vladislava Peroutky 1309
Dozorčí rada
od 30. 9. 2021
Ing. IVAN BAŤKA - předseda dozorčí rady
Praha - Josefov, Pařížská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 6. 2021
den vzniku funkce: 1. 6. 2021
od 30. 9. 2021
Ing. IVAN BAŤKA - člen dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Wolkerova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 6. 2021
den vzniku funkce: 1. 6. 2021
od 12. 6. 2015 do 30. 9. 2021
Ing. IVAN BAŤKA, jun. - předseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Wolkerova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 25. 5. 2013 - 25. 5. 2016
den vzniku funkce: 25. 5. 2013 - 25. 5. 2016
od 26. 8. 2014 do 12. 6. 2015
Ing. IVAN BAŤKA, jun. - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Wolkerova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 25. 5. 2013
den vzniku funkce: 25. 5. 2013
od 26. 8. 2014 do 30. 9. 2021
Ing. IVAN BAŤKA - člen dozorčí rady
Praha - Josefov, Pařížská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 5. 2013 - 25. 5. 2016
od 7. 6. 2014 do 26. 8. 2014
Ing. IVAN BAŤKA, jun. - místopředseda dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Wolkerova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 26. 5. 2008 - 25. 5. 2013
den vzniku funkce: 26. 5. 2008 - 25. 5. 2013
od 16. 7. 2010 do 26. 8. 2014
Michaela Buchtová - člen dozorčí rady
Velké Pavlovice, Zahradní, PSČ 691 06
den vzniku členství: 25. 6. 2010 - 23. 5. 2014
od 10. 6. 2008 do 16. 7. 2010
Bc. Michal Kostrba - člen dozorčí rady
Bučovice, Vyškovská 882, PSČ 685 01
den vzniku členství: 26. 5. 2008 - 24. 6. 2010
od 10. 6. 2008 do 7. 6. 2014
Ing. Ivan Baťka, jun. - místopředseda dozorčí rady
Praha 1 - Josefov, Bílkova 132/4, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 5. 2008 - 25. 5. 2013
den vzniku funkce: 26. 5. 2008 - 25. 5. 2013
od 10. 6. 2008 do 26. 8. 2014
Ing. Ivan Baťka, sen. - předseda dozorčí rady
Praha 1 - Josefov, Pařížská 129/24, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 5. 2008 - 25. 5. 2013
den vzniku funkce: 26. 5. 2008 - 25. 5. 2013
od 4. 2. 2004 do 10. 6. 2008
Ing. Ivan Baťka, st. - předseda
Praha 1, Pařížská 24
den vzniku členství: 19. 3. 2003 - 26. 5. 2008
den vzniku funkce: 19. 3. 2003 - 26. 5. 2008
od 4. 2. 2004 do 10. 6. 2008
JUDr. Jiří Bedrna - místopředseda
Praha 4, Pujmanové 1583/52
den vzniku funkce: 19. 3. 2003 - 26. 5. 2008
od 4. 2. 2004 do 10. 6. 2008
Ing. Ivan Baťka, ml. - člen
Praha 1, Bílkova 4
den vzniku funkce: 19. 3. 2003 - 26. 5. 2008
od 7. 2. 2002 do 4. 2. 2004
Josefa Škodová - členka
Břeclav, Riegrova 49
den vzniku členství: 27. 7. 2001
od 8. 11. 2000 do 7. 2. 2002
Miloslav Němetz - člen
Břeclav, Čs.armády 148
od 8. 11. 2000 do 4. 2. 2004
Ing. Oldřich Chmelík - člen
Břeclav, Jana Palacha 28
od 1. 2. 1999 do 8. 11. 2000
Ing. Vlastimil Slezák - člen
Břeclav, Fibichova 3156/98
od 1. 2. 1999 do 8. 11. 2000
Ing. Iveta Horníčková - členka
Praha 5-Radotín, nám.Osvoboditelů 1365
od 1. 2. 1999 do 4. 2. 2004
Ing. Ivan Němetz - předseda
Břeclav, Čs.armády 148
od 29. 11. 1996 do 1. 2. 1999
ing. Josef Vávra - předseda
Buchlovice, 661
od 29. 11. 1996 do 1. 2. 1999
Pavla Severová - členka
Uherský Ostroh, nám. sv. Ondřeje 222
od 29. 11. 1996 do 1. 2. 1999
Zlatuška Němetzová - členka
Břeclav, Čs. armády 148
od 24. 1. 1995 do 29. 11. 1996
Zlatuška Němetzová - členka
Břeclav, Čs. armády 148
od 13. 12. 1994 do 24. 1. 1995
JUDr. Libor Duchtík - člen
Uherské Hradiště, B. Buchlovana 903
od 13. 12. 1994 do 29. 11. 1996
Pavla Severová - členka
Uherský Ostroh, nám. sv. Ondřeje 222
od 31. 3. 1994 do 13. 12. 1994
Ing. Jitka Foltýnková - členka
Staré Město, Finská čtvrť 1583
od 31. 3. 1994 do 13. 12. 1994
JUDr. Jana Salaquardová - členka
Uherský Brod, Nivnická ul. 1532
od 15. 10. 1993 do 31. 3. 1994
ing. Antonín Košík - člen
Staré Město u Uh. Hradiště, Tyršovo nábřeží 926
od 15. 10. 1993 do 31. 3. 1994
ing. Pavel Stráský - člen
Zlín, Slovenská 3657
od 15. 10. 1993 do 29. 11. 1996
ing. Josef Vávra - předseda
Buchlovice, 661
Akcionáři
od 5. 5. 2016
Fosfa a.s., IČO: 00152901
Břeclav - Poštorná, Hraniční, PSČ 691 41
od 30. 9. 2004 do 5. 5. 2016
Fosfa akciová společnost, IČO: 00152901
Břeclav-Poštorná, Hraniční 268, PSČ 691 41
od 4. 2. 2004 do 30. 9. 2004
Fosta akciová společnost, IČO: 00152901
Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, PSČ 691 41
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+52

+
-
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

+44

+
-
Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+9

+
-
Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+3

+
-
Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-16

+
-
Boleslav Polívka
+
-

A tohle už jste četli?

Zdražování, válka, nejistota. Firmy se připravují na horší časy

Zdražování, válka, nejistota. Firmy se připravují na horší časy

Důsledky války a vysoká inflace začíná pociťovat většina českých firem. Téměř dvě třetiny malých a středních podniků se připravují na propad příjmů. Vyplývá to z průzkumu platformy na podporu podnikání DoToho! a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, kterého se zúčastnilo přes 300 respondentů.

Zrušení silniční daně je definitivní, schválili ho senátoři

Zrušení silniční daně je definitivní, schválili ho senátoři

Zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun definitivně prošlo, když ho dnes schválili senátoři. Například u osobních aut jde o úsporu v řádech nižších jednotek tisíc korun ročně.

Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na trh Start pražské burzy chce vstoupit společnost M&T 1997 (dosud Material & Technology), výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky.

Firmy se stejným IČO

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 937 900 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kopejte kryty, nebo jeďte na Zéland. Hrozba atomové války je zpět

Kopejte kryty, nebo jeďte na Zéland. Hrozba atomové války je zpět

S pokračující válkou na Ukrajině se stále více mluví o možném použití jaderných zbraní. Dokonce se o...

„Vyrostlo mi jen jedno prso. Říkají mi amazonka.“ Příběh ženy, která si vztah ke svému tělu musela vybojovat

„Vyrostlo mi jen jedno prso. Říkají mi amazonka.“ Příběh ženy, která si vztah ke svému tělu musela vybojovat

Žádný boky, žádnej zadek. Krátký vlasy, kozí nohy. Štafle. Tyčka. Plochá dráha. Tohle o sobě slýchala...

Partners Financial Services