Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
Sociální služby města Přerova, p.o., IČO: 49558854

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 9. 2005
Obchodní firma
od 3. 5. 2010

Sociální služby města Přerova, p.o.

od 27. 9. 2005 do 3. 5. 2010

Sociální služby města Přerova

Adresa sídla
od 30. 7. 2009 do 21. 1. 2013
Přerov, Kabelíkova 14a, PSČ 750 02
od 27. 9. 2005 do 30. 7. 2009
Přerov, U Žebračky 18a, PSČ 750 02
IČO
od 27. 9. 2005

49558854

Identifikátor datové schránky:ibak72w
Právní forma
od 27. 9. 2005
Příspěvková organizace
Spisová značka990 Pr, Krajský soud v Ostravě
Předmět činnosti
od 4. 5. 2019
- Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb na území statutárního města Přerova, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v soula du se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb v oblastech: a) zdravotní péče osobám v pobytovém zařízení sociálních služeb, b) základní sociální poradenství, c) odborné sociální poradenství, d) sociální péče - osobní asistence, e) sociální péče - pečovatelská služba, f) sociální péče - denní stacionář, g) sociální péče - domovy pro seniory, h) sociá lní péče - domovy se zvláštním režimem, i) péče o děti do tří let věku v dětské skupině. Organizace poskytuje dále tyto služby: 1) pomoc a podporu seniorům a osobám se zdravotním postižením při aktivizačních činnostech (kulturní, společenské, vzdělávací, zájmové a jiné akce) v domech s pečovatelskou službou a osobám soustředěným v klubech důchodců, jako součást prevence proti sociálnímu vyloučení. Vedle základních činností jednotlivých sociálních služeb mohou být po dohodě v rámci možností organizace posk ytnuty i fakultativní činnosti.
od 22. 7. 2014 do 4. 5. 2019
- Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb na území statutárního města Přerova, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a výchovná péče pro děti. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb v oblastech: a) zdravotní péče osobám v pobytovém zařízení sociálních služeb, b) základní sociální poradenství, c) odborné sociální poradenství, d) sociální péče - osobní asistence, e) sociální péče - pečovatelská služba, f) sociální péče - denní stacionář, g) sociální péče - domovy pro seniory, h) sociální péče - domovy se zvláštním režimem, i) péče o zdravé děti do čtyř let věku v denním režimu; se souhlasem pediatra i péče o děti zaostávající pohybově, s dětským ekzémem a dietními zvláštnostmi, j) výchovná péče uplatňující individuální přístup k dětem, zaměřená na všestranný harmonický rozvoj osobnosti dětí a zajištění péče o děti, především rodičů zaměstnaných a samoživitelek. Organizace poskytuje dále tyto služby: 1) po moc a podporu seniorům a osobám se zdravotním postižením při aktivizačních činnostech (kulturní, společenské, vzdělávací, zájmové a jiné akce) v domech s pečovatelskou službou a osobám soustředěným v klubech důchodců, jako součást prevence proti sociálním u vyloučení. Vedle základních činností jednotlivých sociálních služeb mohou být po dohodě v rámci možností organizace poskytnuty i fakultativní činnosti.
od 13. 2. 2009 do 22. 7. 2014
- Hlavním účelem zařízení je poskytování sociálních služeb na území statutárního města Přerova, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a kompletní zdravotní a výchovná péče o děti. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb v oblastech : a) zdravotní péče osobám v pobytovém zařízení sociálních služeb, b) základní sociální poradenství, c) odborné sociální poradenství, d) sociální péče - sociální asistence, e) sociá lní péče - pečovatelská služba, f) sociální péče - denní stacionář, g) sociální péče - domovy pro seniory, h) sociální péče - domovy se zvláštním režimem, i) sociální prevence - azylové domy, j) preventivní léčebná zdravotní péče o svěřené děti v souladu s platnými zákony, k) výchovná péče uplatňující individuální přístup k dětem zaměřený na všestranný harmonický rozvoj osobnosti dětí, l) zajištění péče o děti zdravé, se souhlasem pediatra i péče o děti retardované pohybově, řečově, s dětským ekzémem, die tními zvláštnostmi, m) ve spolupráci s odbornými lékaři a psychology uplatňovat alternativní způsob výchovy - integrace zdravotně postižených dětí do kolektivu, n) spolupráce s odborem sociálních služeb a zdravotnictví, ve smyslu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, pomáhat sociálně slabým rodinám tak, aby byla zajištěna dostatečná péče a výchova dětí, o) ve smyslu zákona o sociálně-právní ochraně dětí organizovat výchovu občanů k partnerským vztahům a rodinnému životu, p) ve smyslu výchovy k odpovědném u rodičovství a nenásilné socializace dětí do společnosti poskytovat volnočasové aktivity s využitím odbornosti svých zaměstnanců v Poradně pro maminky, Dětském centru a Klubu dvojčat, q) poskytovat možnost odborné praxe studentům střední zdravotnické ško ly a dle možností i studentům vyšší odborné školy. Organizace poskytuje dále tyto služby : 1) doprava osobám s těžkým zdravotním postižením, 2) pomoc a podporu osobám starým a osobám se zdravotním postižením při aktivizačních činnostech (kulturní, společenské, vzdělávací, zájmové a jiné akce) v domech s p ečovatelskou službou a osobám soustředěným v klubech důchodců, jako součást prevence proti sociálnímu vyloučení. V rámci možností organizace mohou být fakultativně poskytovány další činnosti při poskytování sociálních služeb.
od 29. 11. 2007 do 13. 2. 2009
- Hlavním účelem zřízení je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.
od 29. 11. 2007 do 13. 2. 2009
- Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb v oblasti: a) základní sociální poradenství b) sociální péče - pečovatelská služba: b.a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b.b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b.c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, b.d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, b.e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) sociální prevence - azylové domy: c.a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, c.b) poskytnutí ubytování, c.c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
od 29. 11. 2007 do 13. 2. 2009
- Kromě základních činností sociální péče organizace poskytuje tyto služby: a) doprava osobám s těžkým zdravotním postižením, b) pomoc a podpora osobám starým a osobám se zdravotním postižením při aktivizačních činnostech (kulturní, společenské, vzdělávací, zájmové a jiné akce) jako součást prevence proti sociálnímu vyloučení.
od 29. 11. 2007 do 13. 2. 2009
- V rámci možností organizace mohou být fakultativně poskytovány další činnosti při poskytování sociálních služeb.
od 27. 9. 2005 do 29. 11. 2007
- Hlavním účelem zařízení je zajištění sociální, ošetřovatelské péče a pomoci občanům, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku nebo těm občanům, kteří bez pomoci nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé životní poměry.
od 27. 9. 2005 do 29. 11. 2007
- Obsahem hlavní činnosti je: - poskytování péče starým občanům - poskytování péče zdravotně postiženým občanům - poskytování péče občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc - poskytování péče občanům společensky nepřizpůsobeným - poskytování péče rodinám a dětem - poskytování opatrovnictví u osob zbavených nebo omezených ve způsobiletosti k právním úkonům - poskytování sociální péče a v jejím rámci poskytování výchovné a poradenské péče, ústavní sociální péče, péče v ostatních účelových zařízeních sociální péče, pečovatelské a ošetřovatelské služby, stravování, kulturní, rekreační, zájmové, společenské a r elaxační činnosti, provozování denního pobytu pro staré a těžce zdravotně postižené občany, kteří potřebují pomoc a pečovatelskou službu, poskytování sociálního ubytování, poskytování dopravy osobám starým a težce zdravotně postižené občany, kteří potřebu jí pomoc a pečovatelskou službu, poskytování sociálního ubytování, poskytování dopravy osobám starým a těžce zdravotně postiženým.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 23. 10. 2018
Mgr. JANA ŽOUŽELKOVÁ - Ředitelka
Dřevohostice, Lapač, PSČ 751 14
den vzniku funkce: 1. 1. 2013
od 21. 1. 2013 do 23. 10. 2018
JANA ŽOUŽELKOVÁ - ředitel
Dřevohostice, Lapač, PSČ 751 14
den vzniku funkce: 1. 1. 2013
od 27. 9. 2005 do 21. 1. 2013
PhDr. Marta Vanišová - ředitel
Přerov, Sumínova 10, PSČ 750 02
den vzniku funkce: 1. 4. 1999 - 31. 12. 2012
od 27. 9. 2005
Způsob jednání: Ředitel jedná a vystupuje jménem organizace ve všech věcech samostatně. V době nepřítomnosti ředitele jedná jménem organizace osoba pověřená ředitelem k jeho zastupování. Podepisování za organizaci se děj tak, že ke svému jménu podepisující osoba připojí dovětek ředitel organizace, resp. osoba pověřená zastupováním zkratkou v.z.
Nadační fond
od 31. 3. 2017
Statutární město Přerov, IČO: 00301825
Přerov - Přerov I-Město, Bratrská, PSČ 750 02
od 22. 11. 2013 do 31. 3. 2017
Statutární město Přerov, IČO: 00301825
Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75011 Přerov
od 29. 11. 2007 do 22. 11. 2013
Statutární město Přerov, IČO: 00301825
Přerov - Přerov I - Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 00
od 27. 9. 2005 do 29. 11. 2007
Město Přerov, IČO: 00301825
Přerov - Přerov I - Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

4. 12. 2020 | | Ondřej Tůma

 Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

Jak se daří startupům v době koronavirové? Chopí se dravé firmy příležitosti? Na co se mají připravit ty, které chtějí uspět?

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 102 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 665,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 712,70 Kč
ČSOB 2 712,70 Kč
Komerční banka 2 721,13 Kč
Česká spořitelna 2 736,00 Kč
Raiffeisenbank 2 766,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 775,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

+137
+
-
2.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+64
+
-
3.Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

+2
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-35
+
-
5.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-94
+
-

Články na Heroine.cz

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Nebyl by svět krásný, kdyby každý měl šanci uspět zcela jen podle svých schopností a snahy?...více

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Rozhovor s lingvistkou Evou Lehečkovou a odbornicí na vzdělávání Kateřinou Šormovou o...více

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services