Zemědělské zásobování Plzeň a.s.
IČO: 49788221

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 1. 1. 1994

Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Sídlo
od 19. 2. 2002 do 29. 8. 2012
Plzeň, Soukenická 690/5
od 1. 1. 1994 do 19. 2. 2002
Plzeň, Soukenická 5
IČO
od 1. 1. 1994

49788221

DIČ

CZ49788221

Identifikátor datové schránky:mzbtdgv
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka371 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 20. 8. 2013
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 14. 2. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 14. 2. 2011
- speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - v potravinářských nebo zemědělských provozech
od 14. 2. 2011 do 20. 8. 2013
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 6. 8. 2002 do 14. 2. 2011
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 6. 8. 2002 do 14. 2. 2011
- velkoobchod
od 6. 8. 2002 do 14. 2. 2011
- specializovaný maloobchod
od 6. 8. 2002 do 14. 2. 2011
- maloobchod s tabákovými výrobky
od 6. 8. 2002 do 14. 2. 2011
- výroba krmiv a krmných směsí
od 6. 8. 2002 do 14. 2. 2011
- silniční motorová doprava nákladní
od 6. 8. 2002 do 14. 2. 2011
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 6. 8. 2002 do 14. 2. 2011
- testování, měření, analýzy
od 6. 8. 2002 do 14. 2. 2011
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 6. 8. 2002 do 14. 2. 2011
- zprostředkování obchodu
od 4. 8. 2000 do 14. 2. 2011
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 4. 8. 2000 do 31. 8. 2012
- provozování zemědělské výroby
od 15. 8. 1997
- provozování dráhy železniční - vlečky
od 1. 1. 1994 do 6. 8. 2002
- skladování, ošetřování, úprava zemědělských výrobků vč. sklado- vání státních hmotných rezerv
od 1. 1. 1994 do 6. 8. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 1. 1994 do 6. 8. 2002
- výroba krmných směsí a krmných koncentrátů, výroba ovesné rýže, medikace a fortifikace krmných směsí
od 1. 1. 1994 do 6. 8. 2002
- pěstování jedlých hub, výroba sadby a substrátu pro jejich produkci
od 1. 1. 1994 do 6. 8. 2002
- automatizované zpracování dat
od 1. 1. 1994 do 6. 8. 2002
- servisní a analytická laboratorní činnost
od 1. 1. 1994 do 6. 8. 2002
- autojeřábnické práce
od 1. 1. 1994 do 6. 8. 2002
- silniční motorová doprava
od 1. 1. 1994 do 14. 2. 2011
- desinfekce desinsekce a deratizace
Ostatní skutečnosti
od 6. 12. 2016
- Jediný akcionář společnosti Zemědělské zásobování Plzeň a.s. rozhodl o rozdělení společnosti ZETEN spol. s r.o., se sídlem Husova 276, 336 01 Blovice, IČO: 483 61 330 (rozdělovaná společnost) odštěpením sloučením se společností Zemědělské zásobování Plzeň a.s. (nástupnická společnost) s tím, že část jmění rozdělované společnosti přešla ke dni zápisu rozdělení na nástupnickou společnost.
od 4. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 8. 2014
- Mimořádná valná hromada společnosti Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 497 88 221, se sídlem K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost) konaná dne 23.7.201 4, v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen ZOK): 1) Uvádí, že hlavním akcionářem Společnosti, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále též jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimo řádné valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, je společnost ZETEN spol. s r.o., IČ: 48361330, se sídlem Blovice, Husova 276, okres Plzeň-jih, PSČ 336 01 (dá le jen Hlavní akcionář). Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 11. 06. 2014 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání mimořádné valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcioná řů, který vede Společnost. V souladu s ustanovením § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovíd á 92,31 % základního kapitálu Společnosti a 92,31 % podílu na hlasovacích právech Společnosti. Hlavní akcionář Společnosti je tedy oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatníc h akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měs íce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Uvádí, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 238,- Kč (slovy: dvě stě třicet osm korun českých) za každou jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a protiplnění ve výši 2.380,- Kč (slovy: dva tisíce tři sta osmdesát korun českých) za každou jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým pos udkem číslo 113-1199/2014 ze dne 14.4.2014, který vypracoval znalecký ústav, společnost EquitySolutionsAppraisals s.r.o., IČ: 28933362, se sídlem Praha 1, Staré Město, Týnská 633/12, PSČ 110 00. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění př evedl Hlavní akcionář ve smyslu ustanovení § 378 ZOK na bankovní účet České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1171. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním mimořádné valné hromady potvrzením České spořitelny, a.s. 4) Upozorňuje, že veřejná listina příslušný notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení mimořádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v dob ě od 9:00 hod do 14:00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem telefonicky dojednat se Společností. 5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím banky, České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1171, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění dle ustanovení § 389 ZOK, včetně případného úroku dle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po předložení akcií. Akc ionářům Společnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů. V případě, že jsou akcionáři v prodlení se sdělení čísla účtu k evidenci v seznamu akcionářů, bude jim protiplnění uhrazeno na ba nkovní účet, jehož číslo sdělí společnosti. V případě jakýchkoliv pochybností o způsobu poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Společnost dle ustanovení § 389 odst. 1 ZOK poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účast nických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlas tnického práva zaniklo. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ustanovením § 387 odst. 1 ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v jejím sídle v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. Společnost je také možné telef onicky kontaktovat za účelem domluvy ohledně předložení akcií na tel. č. 724517194, email: zz.bezdek@volny.cz. 7) Upozorňuje ve smyslu ustanovení § 387 odst. 2 ZOK, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci akcií tyto akcie Společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, bude Společnost postupovat podle ustanovení § 346 odst. 1 ZOK věty první. 8) Konstatuje, že vrácené akcie v souladu s ustanovením § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ustanovením § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečnéh o odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 23. 4. 2014 do 5. 5. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 4
od 23. 4. 2014 do 5. 5. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 26. 3. 1996 do 20. 5. 1996
- Zapisuje se rozhodnutí řádné valné hromady Zemědělského zásobování Plzeň a. s. snížit základní jmění společnosti o 11 000 000,- Kč vzetím z oběhu 11 000 ks akcií na majitele, dosud v držení Pozemkového fondu ČR, v nominální hodnotě 1000,- Kč na 1 ks akcie.
od 13. 2. 1996 do 26. 3. 1996
- Zapisuje se rozhodnutí řádné valné hromady Zemědělského zásobování Plzeň a. s. snížit základní jmění společnosti o 11 000 000,- Kč vzetím z oběhu 11 000 ks akcií na jméno, dosud v držení Pozemkového fondu ČR, v nominální hodnotě 1 000,- Kč na 1 ks akcie.
Kapitál
od 20. 5. 1996
Základní kapitál 127 502 000 Kč
od 1. 1. 1994 do 20. 5. 1996
Základní kapitál 138 502 000 Kč
od 29. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 032.
od 29. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 187.
od 29. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6.
od 29. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 114.
od 11. 1. 2000 do 29. 8. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 202.
od 11. 1. 2000 do 29. 8. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 530.
od 11. 1. 2000 do 29. 8. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 20. 5. 1996 do 11. 1. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 127 502.
od 1. 1. 1994 do 20. 5. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 138 502.
Statutární orgán
od 5. 5. 2016
VLADIMÍR ČESAL - Předseda představenstva
Letiny - Chocenický Újezd, , PSČ 336 01
den vzniku členství: 1. 5. 2016
den vzniku funkce: 1. 5. 2016
od 5. 5. 2016
Ing. MILAN RŮŽIČKA - Místopředseda představenstva
Vilémov, Žatecká, PSČ 431 54
den vzniku členství: 1. 5. 2016
den vzniku funkce: 1. 5. 2016
od 4. 9. 2014 do 5. 5. 2016
Ing. MILAN RŮŽIČKA - místopředseda představenstva
Vilémov, Žatecká, PSČ 431 54
den vzniku členství: 23. 7. 2014 - 1. 5. 2016
den vzniku funkce: 23. 7. 2014 - 1. 5. 2016
od 12. 7. 2014 do 4. 9. 2014
Ing. MILAN RŮŽIČKA - místopředseda představenstva
Vilémov, Žatecká, PSČ 431 54
den vzniku členství: 27. 5. 2014 - 23. 7. 2014
den vzniku funkce: 27. 5. 2014 - 23. 7. 2014
od 23. 4. 2014 do 12. 7. 2014
Ing. MILAN RŮŽIČKA - místopředseda představenstva
Vilémov, Žatecká, PSČ 431 54
den vzniku členství: 3. 4. 2014 - 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 3. 4. 2014 - 26. 5. 2014
od 20. 8. 2013 do 23. 4. 2014
RENÁTA BROŽÍKOVÁ - člen představenstva
Nezvěstice, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 3. 4. 2014
od 20. 8. 2013 do 5. 5. 2016
VLADIMÍR ČESAL - předseda představenstva
Letiny - Chocenický Újezd, , PSČ 336 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 1. 5. 2016
den vzniku funkce: 28. 6. 2013 - 1. 5. 2016
od 20. 8. 2013 do 5. 5. 2016
VÁCLAV KŮS - člen představenstva
Nezbavětice, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 1. 5. 2016
od 20. 8. 2013 do 5. 5. 2016
JAN KOLOMAZNÍK - člen představenstva
Předslav - Petrovičky, , PSČ 339 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 1. 5. 2016
od 25. 7. 2011 do 25. 1. 2012
Ing. Josef Široký - člen představenstva
Plzeň, Kaznějovská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 12. 2011
od 25. 7. 2011 do 20. 8. 2013
Vladimír Česal - předseda představenstva
Chocenický Újezd, , PSČ 336 01
den vzniku členství: 15. 4. 2008 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 7. 7. 2011 - 28. 6. 2013
od 14. 5. 2008 do 25. 7. 2011
Ing. Josef Žižka - předseda představenstva
Přeštice, Kollárova 917, PSČ 334 01
den vzniku členství: 15. 4. 2008 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 15. 4. 2008 - 30. 6. 2011
od 14. 5. 2008 do 25. 7. 2011
Vladimír Česal - místopředseda představenstva
Chocenický Újezd, 25, PSČ 348 15
den vzniku členství: 15. 4. 2008
den vzniku funkce: 15. 4. 2008 - 7. 7. 2011
od 14. 5. 2008 do 20. 8. 2013
Ing. Jindřich Bezděk - člen představenstva
Plzeň, Na Výsluní 47, PSČ 326 00
den vzniku členství: 15. 4. 2008 - 28. 6. 2013
od 14. 5. 2008 do 20. 8. 2013
Václav Kůs - člen představenstva
Nezbavětice, 11, PSČ 332 04
den vzniku členství: 15. 4. 2008 - 28. 6. 2013
od 12. 11. 2003 do 8. 7. 2005
Václav Kehart - člen
Plzeň, Mandlova 2
den vzniku členství: 22. 5. 2003 - 18. 5. 2005
od 12. 11. 2003 do 14. 5. 2008
Ing. Josef Žižka - předseda představenstva
Přeštice, Kollárova 917
den vzniku členství: 22. 5. 2003 - 15. 4. 2008
den vzniku funkce: 22. 5. 2003 - 15. 4. 2008
od 12. 11. 2003 do 14. 5. 2008
Vladimír Česal - místopředseda představenstva
Chocenický Újezd, 25
den vzniku členství: 22. 5. 2003 - 15. 4. 2008
den vzniku funkce: 22. 5. 2003 - 15. 4. 2008
od 12. 11. 2003 do 14. 5. 2008
Václav Kůs - člen představenstva
Nezbavětice, 11
den vzniku členství: 22. 5. 2003 - 15. 4. 2008
od 12. 11. 2003 do 14. 5. 2008
Ing. Jindřich Bezděk - člen představenstva
Plzeň, Na Výsluní 47
den vzniku členství: 22. 5. 2003 - 15. 4. 2008
od 6. 8. 2002 do 12. 11. 2003
Václav Kehart - člen
Plzeň, Mandlova 2
den vzniku funkce: 1. 2. 2002 - 22. 5. 2003
od 4. 8. 2000 do 12. 11. 2003
Václav Kůs - člen představenstva
Nezbavětice, 11
den vzniku funkce: 30. 5. 2000 - 22. 5. 2003
od 11. 1. 2000 do 4. 8. 2000
ing. Bohumil Kolář - člen představenstva
Karlovy Vary, Lipová 19
od 11. 1. 2000 do 12. 11. 2003
Ing. Josef Žižka - předseda představenstva
Přeštice, Kollárova 917
den vzniku funkce: 15. 12. 1999 - 22. 5. 2003
od 15. 9. 1999 do 11. 1. 2000
Ing. Josef Žižka - člen představenstva
Přeštice, Kollárova 917
od 15. 9. 1999 do 6. 8. 2002
Ing. Miloslav Kadlec - člen představenstva
Starý Plzenec, Radyňská 291
den vzniku funkce: 16. 10. 1997 - 31. 1. 2002
od 16. 12. 1997 do 15. 9. 1999
Josef Kratochvíl - člen představenstva
Plzeň, Na Dlouhých 65
od 16. 12. 1997 do 15. 9. 1999
Ing. Miloslav Kadlec - člen představenstva
Plzeň, Toužimská 16
od 16. 12. 1997 do 30. 8. 2003
Vladimír Česal - místopředseda představenstva
Chocenický Újezd, čp. 25
den vzniku funkce: 16. 10. 1997 - 29. 4. 2003
od 15. 8. 1997 do 30. 8. 2003
Ing. Jindřich Bezděk - člen představenstva
Plzeň, Dlouhá 31
den vzniku funkce: 16. 10. 1997 - 29. 4. 2003
od 13. 2. 1996 do 15. 8. 1997
JUDr. Simona Horáčková - člen představenstva
Praha 4, Blatenská 2169, PSČ 149 00
od 13. 2. 1996 do 16. 12. 1997
ing. Miloslav Mentlík - člen představenstva
Hvožďany 19, 330 37 Křelovice u Plzně
od 5. 9. 1994 do 16. 12. 1997
Josef Kratochvíl - místopředseda představenstva
Plzeň, Na Dlouhých 65
od 5. 9. 1994 do 11. 1. 2000
ing. Bohumil Kolář, r.č. 350221/035
Karlovy Vary, Lipová 19
od 5. 9. 1994 do 11. 1. 2000
- předseda představenstva a výkonný ředitel
od 1. 1. 1994 do 5. 9. 1994
ing. Bohumil Kolář - Člen představenstva
Karlovy Vary, Lipová 19
od 1. 1. 1994 do 5. 9. 1994
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 5. 9. 1994
Josef Kratochvíl - Člen představenstva
Plzeň, Na Dlouhých 65
od 1. 1. 1994 do 5. 9. 1994
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 13. 2. 1996
Václav Platz - Člen představenstva
Plzeň, Mandlova 16
od 1. 1. 1994 do 13. 2. 1996
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 13. 2. 1996
Jaroslav Kobes - Člen představenstva
Kaznějov, 467
od 1. 1. 1994 do 13. 2. 1996
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 16. 12. 1997
ing. Josef Hynek - Člen představenstva
Žebnice 14, Plasy, , PSČ 331 01
od 1. 1. 1994 do 16. 12. 1997
- r.č. xxxx
od 13. 2. 1996
Způsob jednání za společnost: a) zastupování - společnost zastupuje samostatně předseda před- stavenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k napsanému či vytištěnému ob- chodnímu jménu společnosti a uvede svoji funkci
od 1. 1. 1994 do 13. 2. 1996
Způsob jednání za společnost: a) zastupování - společnost zastupuje samostatně předseda před- stavenstva, jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva b) podepisování - podepisování se provádí tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k napsanému či vytištěnému ob- chodnímu jménu společnosti a uvede svoji funkci
Dozorčí rada
od 5. 5. 2016
Bc. MIROSLAV KŮS - Člen dozorčí rady
Plzeň - Severní Předměstí, Kotíkovská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 1. 5. 2016
od 4. 9. 2014 do 5. 5. 2016
RENÁTA BROŽÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Nezvěstice, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 23. 7. 2014 - 1. 5. 2016
od 20. 8. 2013 do 5. 5. 2016
MIROSLAV KŮS - předseda dozorčí rady
Plzeň - Severní Předměstí, Kotíkovská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 1. 5. 2016
den vzniku funkce: 28. 6. 2013 - 1. 5. 2016
od 20. 8. 2013 do 5. 5. 2016
MILUŠE NEKOLOVÁ - člen dozorčí rady
Nezvěstice, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 1. 5. 2016
od 29. 7. 2009 do 4. 9. 2014
Miloslav Krejčí - člen dozorčí rady
Plzeň, Kostincova 37, PSČ 326 00
den vzniku členství: 22. 4. 2009 - 23. 7. 2014
od 14. 5. 2008 do 20. 8. 2013
Bc. Miroslav Kůs - předseda dozorčí rady
Plzeň, Kotíkovská 1248/61, PSČ 323 00
den vzniku členství: 15. 4. 2008 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 15. 4. 2008 - 28. 6. 2013
od 14. 5. 2008 do 20. 8. 2013
Renáta Brožíková - člen dozorčí rady
Nezvěstice, 27, PSČ 332 04
den vzniku členství: 15. 4. 2008 - 28. 6. 2013
od 21. 5. 2007 do 14. 5. 2008
Bc. Miroslav Kůs - člen dozorčí rady
Plzeň, Kotíkovská 1248/61, PSČ 323 00
den vzniku členství: 24. 4. 2007 - 15. 4. 2008
od 17. 6. 2004 do 29. 7. 2009
Miloslav Krejčí - člen dozorčí rady
Plzeň, Kostincova 37
den vzniku členství: 14. 4. 2004 - 22. 4. 2009
od 12. 11. 2003 do 14. 5. 2008
Lubomír Svoboda - člen
Blovice, Lidická 455
den vzniku členství: 22. 5. 2003 - 15. 4. 2008
od 30. 8. 2003 do 21. 5. 2007
Miluše Nekolová - člen
Nezvěstice, čp. 26
den vzniku členství: 29. 4. 2003 - 24. 4. 2007
od 6. 8. 2002 do 12. 11. 2003
Lubomír Svoboda - člen
Blovice, Lidická 455
den vzniku funkce: 1. 3. 2002 - 22. 5. 2003
od 15. 8. 2001 do 30. 8. 2003
Ing. Pavel Zíka - člen
Plzeň, Popelnicová 56
den vzniku funkce: 20. 6. 2001 - 29. 4. 2003
od 4. 8. 2000 do 17. 6. 2004
Miloslav Krejčí - člen dozorčí rady
Plzeň, Kostincova 37
den vzniku funkce: 13. 5. 1999 - 13. 4. 2004
od 15. 9. 1999 do 4. 8. 2000
Miroslav Krejčí - člen dozorčí rady
Plzeň, Kostincova 37
od 15. 9. 1999 do 15. 8. 2001
Ing. Jan Pěnkava - člen dozorčí rady
Plzeň, Bzenecká 36
od 16. 12. 1997 do 15. 9. 1999
Ing. Jan Pěnkava - člen
Plzeň, Brněnská 22
od 16. 12. 1997 do 6. 8. 2002
Ing. Miloslav Mentlík - člen
Hvožďany čp. 19, Křelovice u Plzně
den vzniku funkce: 16. 10. 1997 - 28. 2. 2002
od 13. 2. 1996 do 16. 12. 1997
ing. Miloslav Štrunc - člen
Výrov-Hadačka 65, 331 41 Kralovice
od 13. 2. 1996 do 16. 12. 1997
ing. Jan Ptáček - člen
Žihle, 323, PSČ 331 65
od 13. 2. 1996 do 15. 9. 1999
Jaroslav Kobes - člen
Kaznějov, 467, PSČ 331 51
od 1. 1. 1994 do 13. 2. 1996
ing. Pavel Lavička
Plasy, 433
od 1. 1. 1994 do 13. 2. 1996
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 13. 2. 1996
ing. Miloslav Mentlík
Hvožďany 19, Křelovice u Plzně, , PSČ 330 37
od 1. 1. 1994 do 13. 2. 1996
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 13. 2. 1996
Miloslav Krejčí
Plzeň, Kostincova 337
od 1. 1. 1994 do 13. 2. 1996
- r.č. xxxx
Akcionáři
od 6. 12. 2016
ZETEN spol. s r.o., IČO: 48361330
Blovice, Husova, PSČ 336 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Asijská mise

23. 6. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Asijská mise

O byznysu na druhém konci světa, systému půjček v rozvojových zemích, divokém životě v Indii a boji s monopolem na Filipínách. Příběh manažera Vlastimila Hrabala.

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 17 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 14 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

2018: Jak reklamovat a nepohořet

21. 6. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

2018: Jak reklamovat a nepohořet

Chcete reklamovat? Potřebujete reklamovat? Musíte reklamovat? A víte, na co máte právo?

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 10 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Léčili mě injekcemi a masitou dietou. Přežila jsem.

Léčili mě injekcemi a masitou dietou. Přežila jsem.

Nora Chvojková vystudovala práva, aby pokračovala v práci svého předčasně zemřelého otce. Její život ale nabral úplně jiný směr. A to kvůli zákeřné nemoci. Dnes se zabývá...více

Jak japonský minimalista k prázdnému bytu a ke štěstí došel

Jak japonský minimalista k prázdnému bytu a ke štěstí došel

Věci pro něj byly vším, dnes nemá ani postel. Přesto tvrdí, že nikdy nebyl šťastnější. Když psal Fumio Sasaki svou knihu o minimalismu Sbohem, věci, bylo mu už 36, neměl přítelkyni...více

Jak mi Kanada pomohla, když jsem típla svou poslední cigaretu

Jak mi Kanada pomohla, když jsem típla svou poslední cigaretu

Dvanáct let s cigaretou, krabička denně, utracené statisíce korun. Přestat kouřit jsem chtěla dlouho, vlastně léta. Všechny pokusy ale skončily po pár hodinách, maximálně...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+471
+
-
2.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

0
+
-
3.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-169
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-261
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-262
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 659,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
ČSOB 2 705,00 Kč
Komerční banka 2 712,59 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,40 Kč
Raiffeisenbank 2 753,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Léčili mě injekcemi a masitou dietou. Přežila jsem.

Léčili mě injekcemi a masitou dietou. Přežila jsem.

Nora Chvojková vystudovala práva, aby pokračovala v práci svého předčasně zemřelého otce....více

Jak japonský minimalista k prázdnému bytu a ke štěstí došel

Jak japonský minimalista k prázdnému bytu a ke štěstí došel

Věci pro něj byly vším, dnes nemá ani postel. Přesto tvrdí, že nikdy nebyl šťastnější....více

Jak mi Kanada pomohla, když jsem típla svou poslední cigaretu

Jak mi Kanada pomohla, když jsem típla svou poslední cigaretu

Dvanáct let s cigaretou, krabička denně, utracené statisíce korun. Přestat kouřit jsem...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vracení zboží 14 dnů
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vracení zboží 14 dnů

Otázka: Dobrý den, zakoupil jsem zboží 17.června 2018 v kamenné prodejně. Jedná se o powerbanku cca za 450 Kč. Doma po rozbalení a připojení na nabíječku jsem zjistil že daný produkt (powerbanka) se nenabijí....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.