Úslava Bioenergie a.s.
IČO: 49789937

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 7. 6. 2010

Úslava Bioenergie a.s.

od 18. 4. 2002 do 7. 6. 2010

Úslava, a.s.

od 1. 1. 1994 do 18. 4. 2002

Zahradnické závody a.s.

Sídlo
od 28. 4. 2006 do 28. 1. 2013
Plzeň, Hálkova 26 č.p. 1182, PSČ 301 00
od 12. 12. 2005 do 12. 12. 2005
Plzeň, Purkyňova 25, PSČ 301 00
od 12. 12. 2005 do 28. 4. 2006
České Budějovice, Františka Ondříčka 2, PSČ 370 11
od 22. 9. 2001 do 12. 12. 2005
Plzeň, Hřbitovní 40, PSČ 312 16
od 1. 1. 1994 do 22. 9. 2001
Plzeň, Na Roudné 80
IČO
od 1. 1. 1994

49789937

DIČ

CZ49789937

Identifikátor datové schránky:bjqgt5m
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka380 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 2. 6. 2014
- Výroba, obchod a služby nezařazené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona Výroba elektřiny Výroba tepelné energie
od 16. 10. 2006 do 2. 6. 2014
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 16. 10. 2006 do 2. 6. 2014
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 18. 4. 2002 do 2. 6. 2014
- velkoobchod
od 10. 12. 1999 do 21. 9. 2000
- ubytovací služby
od 25. 2. 1998 do 18. 4. 2002
- silniční motorová doprava osobní
od 25. 2. 1998 do 18. 4. 2002
- silniční motorová doprava nákladní
od 1. 1. 1994 do 25. 2. 1998
- silniční motorová doprava
od 1. 1. 1994 do 21. 9. 2000
- zahradnická výroba a vazba
od 1. 1. 1994 do 18. 4. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 1. 1994 do 18. 4. 2002
- poskytování zahradnických služeb a provádění obslužných činností
od 1. 1. 1994 do 18. 4. 2002
- používání mechanizačních prostředků pro zemní práce a obslužné činnosti, provádění zemních prací
Ostatní skutečnosti
od 2. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 7. 6. 2010
- U společnosti Úslava a.s., IČ 497 89 937 (po zápisu rozdělení odštěpením obchodní firma Úslava Bioenergie a.s.) došlo k odštěpení části jejího jmění na dvě nástupnické společnosti, a to - společnost Úslava a.s., IČ 291 02 774, se sídlem Plzeň, Hálkova 118 2/26, PSČ 301 00, - společnost Alitax a.s., IČ 291 02 782, se sídlem Plzeň, Hálkova 1182/26, PSČ 301 00. Na tyto nástupnické společnosti přešla část jmění rozdělované společnosti, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením.
od 31. 1. 2006 do 14. 3. 2006
- Usnesení valné hromady ze dne 7. 9. 2005 o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře: Mimořádná valná hromada Úslava, a.s. určuje, že hlavním akcionářem společnosti Úslava, a.s. se sídlem Plzeň, Hřbitovní 40, PSČ 312 16, IČ: 49789937, zapsané v oddílu B, vložce č. 380 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, který požádal o svolání mimořádné valné hromady v souladu s ustanoveními § 183i, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, je Ing. Tomáš Hrbek, r.č. xxxx, bytem Skupova 2518/11, Plzeň, který je vlastníkem 30 ks nekotovaných kmenových akci í Úslava, a.s., vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, znějících na jméno a 937 ks nekotovaných kmenových akcií Úslava, a.s., vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějících na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá h odnota představuje 98,425 % základního kapitálu a hlasovacích práv Úslava, a.s. Skutečnost, že Ing. Tomáš Hrbek je osobou vlastnící akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98/425 %, je osvědčena představenstvem společnosti předložením s eznamu akcionářů vedeném společností. Mimořádná valná hromada Úslava, a.s. konaná dne 7. září 2005 rozhoduje na návrh hlavního akcionáře Ing. Tomáše Hrbka, který je vlastníkem akcií společnosti, jejichž jmenovitá hodnota činí 98,425 % základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti, v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, o přechodu všech účastnických cenných papírů společnosti Úslava, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů této společnosti na osobu hlavního akcionáře, Ing. Tomáše Hrbka, a to za protiplnění. Výše protiplnění, kterou hlavní akcionáře určil jako protiplnění poskytované oprávněným osobám za jejich akcie v rámci přechodu všech akcií na hlavního akcionáře, činí 275.300,- Kč (slovy d věstěsedmdesátpěttisíctřista korun českých) za každou nekotovanou kmenovou akcii společnosti Úslava, a.s. vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, znějící na jméno a 2.753,- Kč (slovy dvatisícesedmsetpadesáttři korun českých) za každou nekotovanou kmenovou akcii společnosti Úslava, a.s. vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějící na jméno. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem je v souladu s § 183m odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchod ní zákoník, v platném znění, doložena znaleckým posudkem Ing. Jiřího Vaňka, bytem Rokycany, Jeřabinová 290, PSČ 337 01, soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, cenné papíry a kapitálový trh, posudek č. 049 ze dne 12. 8. 2005. Ze znaleckého posud ku vyplývá následující závěrečný výrok znalce: "Pro určení přiměřenosti protiplnění byla znalcem použita Substanční metoda. Hodnota 1 akcie Úslava, a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč byla stanovena na částku 275.300,- Kč (slovy dvěstěsedmdesátpěttisíct řista korun českých) a hodnota 1 akcie Úslava, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč byla stanovena na částku 2.753,- Kč (slovy dvatisícesedmsetpadesáttři korun českých). Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář Úslava, a.s., Ing. Tomáš Hrbek, určil na část ku 275.300,- Kč (slovy dvěstěsedmdesátpěttisíctřista korun českých) za akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 2.753,- Kč (slovy dvatisícesedmsetpadesáttři korun českých) za akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, je proto přiměřená ve smyslu § 183i a násl . Obchodního zákoníku v aktuálním znění." Hlavní akcionář Úslava, a.s., Ing. Tomáš Hrbek, poskytne protiplnění vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zásta vnímu věřiteli, a to v souladu s § 183i odst. 3 a § 183m odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, bez zbytečného odkladu při předání jejich akcií společnosti. Dosavadní vlastníci akcií je předloží společnosti ve lhůtě do 30 (třic eti) dnů od přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, nebo v dodatečné lhůtě trvající 14 (čtrnáct) dnů po jejím vyhlášení způsobem určeným pro svolání valné hromady. Nepředloží-li dosavadní vlastníci tyto akcie ve stanovených lhůtách, postupuje s polečnost podle § 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
od 23. 5. 2003 do 3. 9. 2003
- Usnesení valné hromady ze dne 9.4.2003 o snížení základního kapitálu:
od 23. 5. 2003 do 3. 9. 2003
- 1. Důvodem pro snížení základního kapitálu je změna podnikatelského záměru společnosti
od 23. 5. 2003 do 3. 9. 2003
- 2. Rozsah snížení základního kapitálu je o 21.882.000 Kč, tedy z původní výše 25.882.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 4.000.000 Kč (čtyři miliony korun českých). Nový základní kapitál bude rozdělen na 30 kusů akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč v lisitnné podobě a 1000 kusů akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč v listinné podobě.
od 23. 5. 2003 do 3. 9. 2003
- 3. Způsob snížení základního kapitálu je úplatným vzetím akcií o celkové jmenovité hodnotě 21.882.000 Kč z oběhu na základě návrhu akcionářům. Výše úplaty za akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč bude 380 Kč, u akcie o jmenovité hodnotě 100.000 Kč pak 38.000 Kč.
od 21. 8. 2002 do 28. 12. 2002
- Usnesení valné hromady ze dne 26.6.2002 o snížení základního kapitálu: 1. Důvodem pro snížení základního kapitálu je změna podnika- telského záměru společnosti 2. Rozsah snížení základního kapitálu je o 24.900.000,- Kč tedy z původní výše 50.782.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 25.882.000,- Kč (dvacet pět milionů osmset osmdesát dva tisíce korun českých). Nový základní kapitál bude rozdělen na 121 kusů prioritní akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě, 100 kusů kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě a 3782 kusů akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě. 3. Způsob snížení základního kapitálu je zničením vlastních akcií společnosti Úslava, a.s. o celkové jmenovité hodnotě 24.900.000,- Kč, které má společnost ve svém majetku, a to konkrétně 249 kusů prioritní akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě.
Kapitál
od 3. 9. 2003
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 4 000 000 Kč.
od 28. 12. 2002 do 3. 9. 2003
Základní kapitál 25 882 000 Kč, splaceno 25 882 000 Kč.
od 1. 1. 1994 do 28. 12. 2002
Základní kapitál 50 782 000 Kč
od 2. 6. 2014
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 4 000.
od 22. 12. 2004 do 2. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 22. 12. 2004 do 2. 6. 2014
v listinné podobě
od 22. 12. 2004 do 2. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 22. 12. 2004 do 2. 6. 2014
v listinné podobě
od 3. 9. 2003 do 22. 12. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 30.
od 3. 9. 2003 do 22. 12. 2004
v listinné podobě
od 3. 9. 2003 do 22. 12. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 3. 9. 2003 do 22. 12. 2004
v listinné podobě
od 28. 12. 2002 do 3. 9. 2003
Prioritní akcie na majitele err, počet akcií: 121.
od 28. 12. 2002 do 3. 9. 2003
v listinné podobě
od 28. 12. 2002 do 3. 9. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 28. 12. 2002 do 3. 9. 2003
v listinné podobě
od 28. 12. 2002 do 3. 9. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 3 782.
od 28. 12. 2002 do 3. 9. 2003
v listinné podobě
od 22. 9. 2001 do 28. 12. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 250.
od 22. 9. 2001 do 28. 12. 2002
v prioritní listinné podobě
od 22. 9. 2001 do 28. 12. 2002
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 220.
od 22. 9. 2001 do 28. 12. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 3 782.
od 22. 9. 2001 do 28. 12. 2002
v listinné podobě
od 21. 9. 2000 do 22. 9. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 470.
od 21. 9. 2000 do 22. 9. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 3 782.
od 10. 12. 1999 do 21. 9. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 470.
od 10. 12. 1999 do 21. 9. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 782.
od 18. 5. 1995 do 10. 12. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 50 782.
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 508.
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 50 274.
Statutární orgán
od 2. 6. 2017
Ing. TOMÁŠ HRBEK - Předseda představenstva
Plzeň - Doubravka, Masarykova, PSČ 312 00
den vzniku členství: 11. 6. 2015
den vzniku funkce: 11. 6. 2015
od 2. 6. 2017
Ing. Mgr. JIŘÍ VOKÁČ - Místopředseda představenstva
Spálené Poříčí, Mírová, PSČ 335 61
den vzniku členství: 11. 6. 2015
den vzniku funkce: 11. 6. 2015
od 2. 6. 2017
KAREL HODIC - Člen představenstva
Dolní Lukavice, , PSČ 334 44
den vzniku členství: 11. 6. 2015
od 24. 6. 2014 do 2. 6. 2017
Ing. Mgr. JIŘÍ VOKÁČ - místopředseda představenstva
Spálené Poříčí, Mírová, PSČ 335 61
den vzniku členství: 15. 6. 2010 - 11. 6. 2015
den vzniku funkce: 26. 8. 2011 - 11. 6. 2015
od 28. 1. 2013 do 2. 6. 2017
TOMÁŠ HRBEK - předseda představenstva
Plzeň - Doubravka, Masarykova, PSČ 312 00
den vzniku členství: 15. 6. 2010 - 11. 6. 2015
den vzniku funkce: 15. 6. 2010 - 11. 6. 2015
od 30. 11. 2011 do 24. 6. 2014
Ing. Mgr. Jiří Vokáč - místopředseda představenstva
Spálené Poříčí, Mírová, PSČ 335 61
den vzniku členství: 15. 6. 2010
den vzniku funkce: 26. 8. 2011
od 27. 7. 2010 do 30. 11. 2011
Ing. Mgr. Jiří Vokáč - člen představenstva
Nepomuk, Na Vinici, PSČ 335 01
den vzniku členství: 15. 6. 2010
od 27. 7. 2010 do 28. 1. 2013
Ing. Tomáš Hrbek - předseda představenstva
Plzeň, Skupova 11, PSČ 301 00
den vzniku členství: 15. 6. 2010
den vzniku funkce: 15. 6. 2010
od 27. 7. 2010 do 2. 6. 2017
Karel Hodic - člen představenstva
Dolní Lukavice, , PSČ 334 44
den vzniku členství: 15. 6. 2010 - 11. 6. 2015
od 4. 9. 2009 do 27. 7. 2010
Ing. Tomáš Hrbek - předseda představenstva
Plzeň, Skupova 11, PSČ 301 00
den vzniku členství: 25. 6. 2009 - 15. 6. 2010
den vzniku funkce: 25. 6. 2009 - 15. 6. 2010
od 11. 10. 2005 do 8. 7. 2008
Ing. Pavla Krausová - člen představenstva
Trnová, 233, PSČ 330 13
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 28. 5. 2008
od 11. 10. 2005 do 4. 9. 2009
Ing. Tomáš Hrbek - předseda představenstva
Plzeň, Skupova 11, PSČ 301 00
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 25. 6. 2009
den vzniku funkce: 28. 6. 2004 - 25. 6. 2009
od 3. 9. 2003 do 11. 10. 2005
Ing. Milan Šujanec - Člen představenstva
Nezvěstice, 161, PSČ 332 04
den vzniku členství: 18. 12. 2000 - 28. 6. 2004
od 3. 9. 2003 do 8. 7. 2008
Jana Barthová - Místopředseda představenstva
Plzeň, Thámova 5, PSČ 320 05
den vzniku členství: 20. 6. 2001 - 28. 5. 2008
den vzniku funkce: 7. 7. 2003 - 28. 5. 2008
od 9. 11. 2001 do 3. 9. 2003
Ing. Milan Šujanec - Místopředseda představenstva
Nezvěstice, 161, PSČ 332 04
den vzniku členství: 18. 12. 2000
den vzniku funkce: 20. 6. 2001 - 7. 7. 2003
od 9. 11. 2001 do 3. 9. 2003
Jana Barthová - Člen představenstva
Plzeň, Thámova 5, PSČ 320 05
den vzniku členství: 20. 6. 2001
od 22. 9. 2001 do 9. 11. 2001
Ing. František Bittengl - Místopředseda představenstva
Tlučná, Kozinova 638, PSČ 330 26
den vzniku členství: 18. 12. 2000 - 20. 6. 2001
den vzniku funkce: 18. 12. 2000 - 20. 6. 2001
od 22. 9. 2001 do 9. 11. 2001
Ing. Milan Šujanec - Člen představenstva
Nezvěstice, 161, PSČ 332 04
den vzniku členství: 18. 12. 2000
od 22. 9. 2001 do 11. 10. 2005
Ing. Miloslav Knížek - Předseda představenstva
Zruč-Senec, Jedlová 354, PSČ 330 08
den vzniku členství: 18. 12. 2000 - 28. 6. 2004
den vzniku funkce: 18. 12. 2000 - 28. 6. 2004
od 22. 1. 1999 do 22. 9. 2001
Ing. Miloslav Knížek - předseda představenstva
Plzeň, Zahradní 8, PSČ 301 53
od 22. 1. 1999 do 22. 9. 2001
Ing. František Bittengl - místopředseda představenstva
Tlučná, Kozinova 638, PSČ 330 26
od 25. 2. 1998 do 22. 1. 1999
Ing. Josef Karel - Místopředseda představenstva
Rokycany, Polní 802/III
od 25. 2. 1998 do 22. 9. 2001
Ing. Milan Šujanec - Člen představenstva
Plzeň, Jablonského 51
od 30. 9. 1996 do 25. 2. 1998
ing. Miloslav Knížek - člen představenstva
Plzeň, Zahradní 8
od 30. 9. 1996 do 25. 2. 1998
- r. č. 63 09 25/2015
od 30. 9. 1996 do 22. 1. 1999
ing. Jaroslav Denk - předseda představenstva
Plzeň, Dobrovského 13
od 18. 5. 1995 do 30. 9. 1996
ing. Martin Štaif - člen představenstva
Plzeň, Spojovací 4
od 18. 5. 1995 do 30. 9. 1996
- r. č. 68 05 28/1263
od 18. 5. 1995 do 30. 9. 1996
ing. Miloslav Knížek - předseda představenstva
Plzeň, Zahradní 8
od 18. 5. 1995 do 30. 9. 1996
- r. č. 63 09 25/2015
od 18. 5. 1995 do 25. 2. 1998
ing. Jaroslav Vetýška - místopředseda představenstva
Plzeň, Hrádecká 16
od 18. 5. 1995 do 25. 2. 1998
- r. č. 58 05 23/0519
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
ing. Jaroslav Vetýška - Člen představenstva
Plzeň, Hrádecká 16
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
Josef Horn - Člen představenstva
Plzeň, Pivovarská 7
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
Václav Valenta - Člen představenstva
Starý Plzenec, Elišky Krásnohorské 552
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
ing. Eva Kučerová - Člen představenstva
Plzeň, Hruškova 1
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
ing. Eva Suková - Člen představenstva
Plzeň, Kaznějovská 29
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
- r.č. xxxx
od 22. 1. 1999
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva b) podepisování - za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
od 18. 5. 1995 do 22. 1. 1999
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo, a to samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva, b) podepisování - za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí oprávněné osoby svůj podpis s uvedením jména a funkce.
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představen- stva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 2. 6. 2017
Ing. PAVEL NETRVAL - Předseda dozorčí rady
Dolní Lukavice, , PSČ 334 44
den vzniku členství: 11. 6. 2015
den vzniku funkce: 11. 6. 2015
od 2. 6. 2017
Ing. JIŘÍ VANĚK - Člen dozorčí rady
Rokycany - Nové Město, Jeřabinová, PSČ 337 01
den vzniku členství: 11. 6. 2015
od 2. 6. 2017
IVETA LENCOVÁ - Člen dozorčí rady
Plzeň - Východní Předměstí, Úslavská, PSČ 326 00
den vzniku členství: 11. 6. 2015
od 4. 6. 2014 do 2. 6. 2017
IVETA LENCOVÁ - člen dozorčí rady
Plzeň - Východní Předměstí, Úslavská, PSČ 326 00
den vzniku členství: 15. 6. 2010 - 11. 6. 2015
od 31. 8. 2013 do 2. 6. 2017
Ing. JIŘÍ VANĚK - člen dozorčí rady
Rokycany - Nové Město, Jeřabinová, PSČ 337 01
den vzniku členství: 15. 6. 2010 - 11. 6. 2015
od 15. 8. 2013 do 2. 6. 2017
Ing. PAVEL NETRVAL - předseda dozorčí rady
Dolní Lukavice, , PSČ 334 44
den vzniku členství: 15. 6. 2010 - 11. 6. 2015
den vzniku funkce: 15. 6. 2010 - 11. 6. 2015
od 27. 7. 2010 do 15. 8. 2013
Ing. Pavel Netrval - předseda dozorčí rady
Dolní Lukavice, , PSČ 334 44
den vzniku členství: 15. 6. 2010
den vzniku funkce: 15. 6. 2010
od 27. 7. 2010 do 31. 8. 2013
Ing. Jiří Vaněk - člen dozorčí rady
Rokycany, Jeřabinová, PSČ 337 01
den vzniku členství: 15. 6. 2010
od 27. 7. 2010 do 4. 6. 2014
Iveta Lencová - člen dozorčí rady
Plzeň, Úslavská, PSČ 326 00
den vzniku členství: 15. 6. 2010
od 4. 9. 2009 do 27. 7. 2010
Ing. Pavla Krausová - předseda dozorčí rady
Trnová, 233, PSČ 330 13
den vzniku členství: 25. 6. 2009 - 15. 6. 2010
den vzniku funkce: 25. 6. 2009 - 15. 6. 2010
od 4. 9. 2009 do 27. 7. 2010
Ivan Strejc - člen dozorčí rady
Přeštice, Komenského 98, PSČ 334 01
den vzniku členství: 25. 6. 2009 - 15. 6. 2010
od 4. 9. 2009 do 27. 7. 2010
Ing. Petr Nigrin - člen dozorčí rady
Plzeň, Ejpovická 353/4, PSČ 312 00
den vzniku členství: 25. 6. 2009 - 15. 6. 2010
od 11. 10. 2005 do 4. 9. 2009
Ing. Petr Nigrin - člen dozorčí rady
Plzeň, Ejpovická 4, PSČ 312 00
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 25. 6. 2009
od 11. 10. 2005 do 4. 9. 2009
Ivan Strejc - člen dozorčí rady
Přeštice, Vícov 734, PSČ 334 01
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 25. 6. 2009
od 9. 11. 2001 do 11. 10. 2005
Michal Šneider - Člen
Plzeň, Slunečná 2/B, PSČ 312 08
den vzniku členství: 20. 6. 2001 - 28. 6. 2004
od 9. 11. 2001 do 11. 10. 2005
Zuzana Knížková - Člen
Zruč-Senec, Jedlová 354, PSČ 330 08
den vzniku členství: 20. 6. 2001 - 28. 6. 2004
od 22. 9. 2001 do 9. 11. 2001
Jana Barthová - Člen
Plzeň, Thámova 5, PSČ 320 05
den vzniku členství: 18. 12. 2000 - 20. 6. 2001
od 22. 9. 2001 do 9. 11. 2001
Aleš Barth - Člen
Plzeň, Thámova 5, PSČ 320 05
den vzniku členství: 18. 12. 2000 - 20. 6. 2001
od 22. 9. 2001 do 11. 10. 2005
Ing. Martin Štaif - Člen
Plzeň, Spojovací 4, PSČ 326 00
den vzniku členství: 18. 12. 2000 - 28. 6. 2004
od 25. 2. 1998 do 22. 9. 2001
Ing. Martin Štajf - Člen dozorčí rady
Plzeň, Spojovací 4
od 30. 9. 1996 do 25. 2. 1998
ing. Michal Šneider - člen
Plzeň, Slunečná 2/B
od 30. 9. 1996 do 22. 9. 2001
Jana Mikulová - člen
Plzeň, Thámova 5
od 18. 5. 1995 do 30. 9. 1996
ing. Jaroslav Denk, r.č.630730/0868
Plzeň, Dobrovského 13
od 18. 5. 1995 do 30. 9. 1996
JUDr. Pavel Pelc
Plzeň, Na Františkově 3
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
ing. Václav Krbek
Plzeň, Křimická 16
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
Ludmila Soukupová
Plzeň, Zábělská 113
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
- r.č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
Libuše Lundáková
Plzeň, Křížova 7
od 1. 1. 1994 do 18. 5. 1995
- xxxx
od 1. 1. 1994 do 22. 9. 2001
Věra Langmaierová
Plzeň, Blatenská 14
od 1. 1. 1994 do 22. 9. 2001
- r.č. xxxx
Akcionáři
od 14. 3. 2006 do 30. 11. 2011
Ing. Tomáš Hrbek
Plzeň, Skupova 2518/11, PSČ 301 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+339
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-110
+
-
3.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-128
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-134
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-393
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Sberbank CZ 2 621,00 Kč
Česká spořitelna 2 663,00 Kč
ČSOB 2 659,00 Kč
Komerční banka 2 672,21 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 700,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení dobropisované částky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení dobropisované částky

Otázka: Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat v případě, že po mne internetový obchod požaduje vrácení dobropisované částky 1390,-. Dobropis byl vystaven z faktury z roku 2016. Obchod se ozval teprve tento týden...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.